Joi, 16 Iunie 2022 12:55

Cum poţi divorţa şi partaja bunurile comune pe cale amiabilă în România Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Una dintre modalităţile prevăzute de lege pentru desfacerea căsătoriei în România este divorţul pe cale amiabilă şi partajarea bunurilor comune pe cale amiabilă existând un număr mare de persoane care preferă să urmeze procedura divorţului şi partajului pe cale notarială în România în detrimentul procedurii în faţa instanţei de judecată din România, motivele fiind evidente, ele fiind atât de ordin pecuniar, cât şi emoţional. Astfel, Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul familiei, precum şi divorţuri şi partaje, care să te ajute să înţelegi care sunt efectele divorţului în România, precum şi să te asiste în procedura partajului dintre soţi în România.

Procedura divorţului în faţa notarului public

Astfel cum rezultă din dispoziţiile Codului Civil, procedura divorţului pe cale notarială în România, în faţa notarului public din România, nu presupune condiţii speciale de admisibilitate, fiind permis inclusiv în situaţia în care soţii au copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei, sau adoptaţi.
Pentru a parcurge procedura divorţului pe cale amiabilă în România, trebuie să existe un acord între soţi, care să vizeze inclusiv aspectele accesorii divorţului, cum ar fi: numele de familie pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei, aspectele referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti, în situaţia existenţei copiilor minori.
Conform dispoziţiilor Codului Civil, cererea de divorţ se depune la notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor. Cererea de divorţ se depune de soţi împreună, se înregistrează de către notarul public, acordându-li-se un termen de reflecţie de 30 zile.
Cererea de divorţ se poate depune la notarul public şi prin mandatar cu procură autentică, existând posibilitatea ca un avocat specializat în dreptul familiei, divorţuri şi partaj să poată reprezenta soţii exclusiv în această fază procedurală, urmând ca aceştia din urmă să se prezinte la notarul public la finalul termenului de 30 zile.
Notarul public va elibera certificatul de divorţ, după admiterea cererii de divorţ şi după ce va analiza condiţiile condiţiile referitoare la consimţământul soţilor, acordul lor cu privire la copiii minori, dacă există, precum şi la numele de familie.

Partajul pe cale amiabilă

Principalul efect al divorţului în raporturile patrimoniale dintre soţi constă în încetarea regimului matrimonial.
Partajul reprezintă o operaţiune juridică prin care se sistează starea de proprietate comună asupra bunurilor dintre soţi. Prin partaj, bunurile stăpânite în comun se împart între aceştia.
Partajul se poate realiza pe cale notarială, prin încheierea unui contract de partaj, atunci când copărtaşii se înţeleg asupra cotei-părţi ce revine fiecăruia dintre ei, urmând ca fiecare să devină proprietarul exclusiv asupra unei cote-părţi, ori asupra unui bun, în funcţie de decizia lor.
În cazul partajării unui bun imobil, sunt necesare mai multe documente pentru a fi analizate de către notarul public. Pavel, Mărgărit şi Asociaţii Societate Românească de Avocatură recomandă să vă adresaţi unui avocat specializat în divorţuri şi partaj care să vă îndrume în strângerea documentelor necesare şi să vă asiste în cadrul acestei proceduri, ori chiar să vă reprezinte în faţa notarului.

Existenţa copiilor minori în situaţia divorţului

În situaţia în care soţii au copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, acordul soţilor trebuie să vizeze inclusiv aspecte referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti, cum ar fi:
- exercitarea în comun a autorităţii părinteşti, nefiind aşadar posibil acordul exercitării autorităţii părinteşti exclusiv de către unul dintre foştii soţi;
- stabilirea locuinţei copiilor după divorţ;
- modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii;
- stabilirea contribuţiie părinţilor la cheltuielile de creştere, educare şi pregătire profesională a copiilor.
În luarea acestor decizii este esenţial să primeze interesul superior al copilului, avându-se în vedere nevoile sale de dezvoltare.
În situaţia în care soţii nu se înţeleg asupra acestor aspecte, soluţionarea cererilor privind efectele divorţului va fi de competenţa instanţelor judecătoreşti. Un avocat specializat în dreptul familiei va putea să ofere îndrumările necesare în soluţionarea unui potenţial diferend între soţi, oferind o opinie juridică asupra tuturor aspectelor legate de divorţ şi efectele sale. Pavel, Mărgărit şi Asociaţii Societate Românească de Avocatură recomandă să vă adresaţi unui avocat specializat în dreptul familiei, divorţuri şi partaj care să vă îndrume în toate aceste proceduri. (sursa Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii)

Lasă un comentariu