Vineri, 21 Octombrie 2022 16:18

Cum să ataci o decizie de compensare emisă de către CNCI din cadrul ANRP Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ca urmare a adoptării Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv, legiuitorul român a oferit ocazia persoanelor prejudiciate de preluarea abuzivă a imobilelor de către statul român să apeleze la autorităţile competente, respectiv Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), în vederea obţinerii unor măsuri reparatorii fie în natură, fie în echivalent. Ulterior, prin Legea nr. 165/2013 a fost instituită Comisia Naţională pentru Compensare Imobilelor (CNCI), stabilindu-se faptul că cererile având ca obiect emiterea unei Decizii de compensare să fie soluţionate în termen de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Deşi legislaţia în vigoare a stabilit în mod clar o modalitate de evaluare a imobilelor preluate în mod abuziv, de cele mai multe ori CNCI nu a procedat la o evaluare efectuată în mod corespunzător, fapt ce a determinat existenţa mai multor litigii pe rolul instanţelor de judecată competente, solicitându-se efectuarea unei evaluări corecte prin contestarea Deciziilor de compensare emise. Pavel, Mărgărit şi Asociaţii Societate românească de avocatură recomandă apelarea la un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar şi litigii civile care să asiste şi să reprezinte persoanele interesate în vederea contestărilor Deciziilor de compensare.
Având în vedere faptul că la data de 09.07.2021 a fost adoptată Legea nr. 193/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020 pentru modificarea alin (6) al art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii, se impune ca evaluarea imobilului ce face obiectul unei Decizii de compensare să se realizeze în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la momentul emiterii Deciziei de compensare, în concret, prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Naţională.
Conform formei actuale ale art. 21 alin (6) din Legea nr. 165/2013, pe lângă aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei, CNCI, va lua în considerare şi caracteristicile tehnice ale imobilului, precum şi categoria de folosinţă la data preluării acestuia.
Deşi aceste aspecte sunt expres menţionate în legislaţia în vigoare în România, CNCI nu respectă dispoziţiile legale, nu face aplicarea grilelor notariale în mod corespunzător atunci când emite Decizii de compensare, acest lucru conducând la o evaluare incorectă a imobilelor preluate abuziv în România.
Contestarea deciziilor de compensare poate face obiectul unor litigii în faţa instanţelor competente, motiv pentru care Pavel, Mărgărit şi Asociaţii Societate românească de avocatură recomandă apelarea la un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar şi litigii civile care să asiste persoanele îndreptăţile la contestarea Deciziilor de compensare prin care se stabilesc măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001 şi de Legea nr. 165/2013.
Un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar şi litigii civile va putea întreprinde toate măsurile necesare în vederea restituirii imobilelor în natură sau în echivalent, ţinând cont de termenele prevăzute de lege în care pot fi atacate Deciziile de compensare emise de către CNCI, asistând persoanele îndreptăţită inclusiv în vederea efectuării unei evaluări de către un expert autorizat pentru a stabili o valoare a imobilelor în conformitate cu grilele notarilor publici, astfel cum prevede Legea nr. 165/2013.

Lasă un comentariu