Marți, 29 Noiembrie 2022 13:44

Cum să imporţi tutun dintr-un stat terţ în România Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Persoanele fizice sau juridice care intenţionează să comercializeze şi să transporte în România tutun brut sau tutun prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import în România, din achiziţii intracomunitare proprii sau din producţia internă proprie trebuie să fie autorizate în calitate de importator şi să aibe calitatea de antrepozitar autorizat în România să producă, să transforme, să deţină, să primească sau să expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial şi fiscal pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru obţinerea autorizărilor corespunzătoare şi îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute de lege pentru efectuare activităţii de import de tutun dintr-un stat terţ în România.
Orice persoană fizică sau juridică care intenţionează să importe produse accizabile, supuse marcării prin banderole sau timbre, precum tutunul, trebuie să aibe calitatea de importator autorizat în România. În vederea obţinerii autorizaţiei de importator autorizat de tutun din Romania, solicitantul trebuie să depună o cerere la Autorităţii Vamala Româna, alaturi de documentatia specifica: acte de constituire, cazierul judiciar al administratorilor, lista produselor accizabile şi cantităţile estimate a fi importate, codul NC al produselor, acorduri, motiv pentru care Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial şi drept fiscal pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare a tutunului.
Aşadar, tutunul brut sau tutunul prelucrat poate fi comercializat către un operator economic din România numai dacă este antrepozitar autorizat pentru producţia de tutun prelucrat.
Orice transport de tutun brut sau de tutun prelucrat pe teritoriul României, realizată de operatori economici trebuie să fie însoţită de documentul comercial în care se înscrie numărul autorizaţiei operatorului economic.
Antrepozitarul autorizat din România este persoană fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă, în cadrul activităţii sale, să producă, să transforme, să deţină, să primească sau să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal. În cazul cazul în care nu se respectă prevederile menţionate anterior, sancţiunea care intervine este exigibilitatea accizelor.
Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial şi drept fiscal pentru a vă îndruma în legătură cu îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute de lege pentru efectuarea activităţii de import de tutun dintr-un stat terţ în România. (sursa: Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii)

Lasă un comentariu