Vineri, 24 Februarie 2023 14:27

Cum să închei un acord de asociere în participație în domeniul IT în România Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Acordul de asociere în participaţie este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde. Cu alte cuvinte, acordul de asociere în participaţie se încheie de regulă între profesionişti în România, fiind o formă de asociere între două sau mai multe persoane, fără dobândirea de personalitate juridică. Drepturile de proprietate intelectuală, în special drepturile de autor, joacă un rol esenţialmente important în ceea ce înseamnă beneficiile de care au parte profesioniştii în România, motiv pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept de proprietate intelectuală, drept corporatist şi drept comercial în România, care poate stabili condiţiile relaţiei contractuale, raţionalizând asupra aporturilor fiecărui asociat, activităţilor acestora, modului de conducere al asociaţiei precum şi modului de împărţire a rezultatelor activităţilor comune. Încheierea unui acord de asociere în participaţie în domeniul tehnologiei informaţiei (IT) în România, presupune o atenţie deosebită cu privire la clauzele cuprinse, nu de puţine ori clauzele evazive fiind cauza diferendelor între asociaţi, acesta fiind şi motivul pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit şi Asociaţii, îşi propune ca în cele ce urmează, să creioneze elementele asupra cărora profesioniştii în România trebuie să fie precauţi atunci când urmăresc stabilirea unei asemenea relaţii contractuale.
Elementele asupra cărora profesioniştii în România ar trebui să fie precauţi atunci când încheie un acord de asociere în participatie sunt reprezentate de modul de distribuire al aporturilor fiecărui asociat, precum şi de modul de împărţire al beneficiilor între asociaţi în România.
Un acord de asociere în participaţie în România trebuie să conţină clauze privind aportul fiecărui asociat în România în cadrul asocierii în participaţie, precum şi clauze privind momentul de la care acordul de asociere în participaţie în România produce efecte. În plus, procesul decizional cu privire la obiectul acordului de asociere în participaţie va respecta regulile atribuite de către asociaţi în România, ca urmare a exprimării voinţei lor.
Avocaţii care activează în cadrul Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii au o experienţă vastă în domeniul dreptului corporatist şi comercial, precum şi în dreptul de proprietate intelectuală în România, asistând de-a lungul timpului numeroşi profesionişti în România care doresc să încheie un acord de asociere în participaţie.
Cei ce au calitatea de profesionişti în România trebuie să fie atenţi la încheierea acordului de asociere în participaţie în ceea ce priveşte stabilirea limitelor privind drepturile de proprietate intelectuală în România, cu precădere fiind vorba despre drepturile de autor, părţile contractante având posibilitatea să stipuleze prevederi speciale pentru protecţia unor asemenea drepturi în România, precum şi a beneficiilor decurgând din acestea.
Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept de proprietate intelectuală, drept corporatist şi drept comercial în România pentru încheierea unui acord de asociere în participaţie în vederea stabilirii condiţiilor relaţiei contractuale între părţile contractului de asociere în participaţie în România, distribuind într-un mod echitabil contribuţiile şi beneficiile fiecărui asociat în România, precum şi modul de organizare şi desfăşurarea al activităţiilor comune. (sursa: Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii)

Lasă un comentariu