Miercuri, 12 Octombrie 2016 00:00

DGRFP Galați informează: Planul de încasări a fost realizat în primele trei trimestre ale anului 2016 în proporţie de 106,16%

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la nivelul încăsărilor bugetare realizate la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în primele trei trimestre ale anului 2016, Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass Media este în măsură să vă ofere următoarele informaţii:

Gradul de realizare a planului de încasări transmis de la nivelul M.F.P.-A.N.A.F., privind activitatea D.G.R.F.P. Galaţi, a fost realizatîn primele trei trimestre ale anului 2016 în proporţie de 106,16%, cu o depăşire nominală a acestui program de 561,52 milioane lei, situaţia detaliată regăsindu-se în tabelul de mai jos:

- mil. lei -

Unitatea fiscală Gradul de realizare a programului de încasări cumulat pe primele trei trimestre ale anului 2016
Program Realizat %
AJFP Brăila 523,33 557,97 106,62
AJFP Buzău 750,08 761,08 101,47
AJFP Constanţa 1.879,69 1.900,65 101,12
AJFP Galaţi 1.028,70 1.115,34 108,42
AJFP Vrancea 516,44 549,17 106,34
AJFP Tulcea 360,66 383,30 106,28
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii 1.687,94 1.603.19 94,98
ACTIVITATEA FISCALĂ (TOTAL) 6.746,84 6.870,70 101,84
DRV Galaţi 2.376,02 2.813,68 118,42
TOTAL DGRFP GALAŢI 9.122,86 9.684,38 106,16

La nivelul celor şase administraţii judeţene ale finanţelor publice împreună cu Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii (constituită la nivelul regiunii începând cu data de 1 februarie 2016), aflate în componenţa D.G.R.F.P. Galaţi, totalul încasărilor bugetare se ridică la valoarea de 6.870,70 milioane lei (101,84 % faţă de programul de încasări).

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi a avut cea mai mare creştere a încasărilor faţă de programul stabilit de către ANAF pentru activitatea fiscală, respectiv un procent de 108,42 %.

Contribuţia activităţii organelor vamale la încasările totale ale D.G.R.F.P. Galaţi pe primele 9 luni a.c se cifrează la suma de 2,813,68 mil. lei, cu un procent de realizare faţă de programul stabilit de 118,42 %.

În perioada ianuarie – septembrie 2016, Activitatea de Inspecţie Fiscală a efectuat un număr de 2.710 acţiuni de inspecţie fiscală, din care 1.834 la persoane juridice şi 876 la persoane fizice, urmare cărora au fost constatate sume suplimentare în cuantum de 927.170 mii lei (din care 894.120 mii lei la persoane juridice şi 33.050 mii lei la persoane fizice). De asemenea, au fost aplicate un număr de 1.101 amenzi contravenţionale în valoare de 2.170 mii lei.

Referitor la activitatea Serviciului de Inspecţie Economico–Financiară, în primele 9 luni ale anului curent au fost efectuate 292 acţiuni de control, urmare cărora au fost constatate diferenţe de natură patrimonială, financiară şi bugetară în sumă totală de 3.788.585 mii lei. De asemenea, au fost aplicate un număr de 193 sancţiuni contravenţionale în valoare de 232 mii lei.

În cadrul Direcţiei de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în primele trei trimestre ale anului 2016 s-au efectuat un număr de 3.108.504 operaţiuni de încasare, din care 1.449.842 operaţiuni în numerar şi 1.658.662 operaţiuni prin virament. Operaţiunile efectuate prin trezorerii au fost :

  • - venituri încasate - 17.069 mil. lei,
  • - plăţi efectuate - 22.679 mil. lei.

Au fost verificate lunar, din punct de vedere al coerenţei şi al corectitudinii, execuţiile bugetare ale celor 1.745 de instituţii publice din cadrul regiunii anterior publicării pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.transparenta-bugetara.gov.ro, unde se află informaţii despre activitatea financiar-bugetară a tuturor instituţiilor publice din ţară.

S-au asigurat şi furnizat, în mod operativ, informaţii cu privire la derularea execuţiei bugetare, pe structura clasificaţiei bugetare, necesare în procesul decizional, în principal pentru:

  • - derularea procesului de colectare a veniturilor bugetare datorate bugetului general consolidat;
  • - urmărirea execuţiei cheltuielilor bugetare la nivelul fiecărui ordonator de credite şi încadrarea acestora atât în prevederile bugetare cât şi în creditele bugetare deschise şi repartizate;
  • - monitorizarea creditelor deschise şi utilizate de către ordonatorii de credite.

Incepând cu data de 6 iulie 2016, Trezoreria oferă servicii de încasare prin intermediul cardului bancar de la persoane fizice. Până la sfârşitul trimestrului s-au înregistrat un număr de 3.367 operaţiuni prin card, valoarea totală a acestor operaţiuni fiind de 2,36 mil. lei.

În perioada 01.01.2016 - 30.09.2016, activitatea DRV Galaţi şi a birourilor vamale subordonate, în domeniul supravegherii şi controlului vamal, atât pe componenta fiscală cât şi pe cea nefiscală, s-a desfăşurat în sensul programelor de activitate stabilite, obţinându-se rezultatele:
Au fost întocmite 620 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de 2.452.580 lei. De asemenea, au fost reţinute bunuri în vederea confiscării în valoare totală de 62.825.078 lei.
Referitor la contrabanda cu ţigări, în această perioadă au fost confiscate 650.625 bucaţi ţigarete.

În perioada 01.01.2016 -30.09.2016 la birourile vamale au fost reţinute mărfuri în cantitate toală de 1.012.159 unităţi, în valoare estimată de 7.061.200 euro (mărfuri originale), în vederea cercetării privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Peste 90% din cazuri au provenit din activitatea lucrătorilor vamali din cadrul BVF Constanţa Sud, iar în aproximativ 70% dintre cazuri mărfurile s-au dovedit a fi contrafăcute.

Pe cale de consecinţă, veniturile bugetare realizate la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi pe primele trei trimestre ale anului 2016 au însumat 9,684,38 milioane lei, ceea ce reprezintă o depăşire a planului alocat de către M.F.P.- A.N.A.F. cu 561,52 milioane lei.

Lasă un comentariu