Joi, 04 August 2016 00:00

DGRFP Galaţi informează: Anumite persoane nu vor mai figura pe listele datornicilor

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.578/29.07.2016 a fost publicat OPANAF nr.2.266/2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin OPANAF nr.558/2016. Noul ordin a intrat în vigoare la data publicării.
Noutatea adusă de actul normativ menţionat constă în faptul că s-au exclus din lista debitorilor cu obligaţii fiscale restante persoanele fizice şi juridice ale căror datorii la bugetul de stat sunt mai mici sau egale cu suma pe care trebuie să o primească, la rândul lor, de la buget prin restituire sau rambursare. Modificările urmează a fi efectuate începând cu lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante aferente trimestrului II 2016.
O altă noutate o reprezintă faptul că listele restanţierilor pe care ANAF le va publica pe viitor vor conţine o nouă coloană, numită „Observaţii.”, în care vor fi trecute precizări privind starea juridică a fiecărui debitor în parte, respectiv insolvenţa, falimentul sau insolvabilitatea.
În conformitate cu OPANAF nr.558/2016, plafoanele de la care datoriile restante se publică pe site-ul ANAF, sunt:
• 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
• 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
• 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
• 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la punctul anterior.

Listele debitorilor cu obligaţii fiscale restante conţin obligaţiile fiscale restante existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.
În ceea ce priveşte obligaţiile fiscale restante, acestea sunt reprezentate de obligaţiile fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată, precum şi de diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată. În acelaşi timp, există şi anumite tipuri de obligaţii fiscale care nu sunt considerate obligaţii fiscale restante, şi anume:
• obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată;
• obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată;
• obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare, stabilite în planul de reorganizare judiciară.

Lasă un comentariu