Consiliul Judeţean Galaţi a anunţat că în perioada 26 august - 30 septembrie, circulaţia rutieră va fi închisă pe DJ251, pe tronsonul cuprins între intersecţia cu DJ 251L (drumul care leagă localităţile Schela şi Negrea) şi intrarea în localitatea Slobozia Conachi, pentru realizarea lucrărilor de modernizare a podurilor de pe DJ 251 din zona respectivă. Conducătorii auto pot folosi ca rute alternative DN25 şi DJ 255.

Astfel, conducătorii auto care vor să ajungă pe ruta Slobozia Conachi, Pechea, Costache Negri, Cudalbi, Matca vor avea ca variantă DN25 - DJ 255 Independenta - Izvoarele -Slobozia Conachi. Îşi vor modifica traseul şi mijloacele de transport persoane către Pechea, Costache Negri, Mândreşti, Călmăţui, Cotoroaia, Rediu, Focşani(ruta prin Pechea) şi Tecuci (ruta prin Pechea). Acestea vor circula pe DN25 - DJ255 Independenţa - Izvoarele - Slobozia Conachi.

Facturile pentru apă potabilă şi canalizare emise de societatea Apă Canal SA pe luna iulie 2019 cuprind trei tarife diferite. Greu de înţeles pentru consumatorii gălăţeni cum este posibil ca numai într-o lună de zile preţurile să crească de trei ori. În acest sens, operatorul regional Apă Canal SA explică motivele şi etapele creşterilor tarifare. Astfel, ajustarea anuală (la 1 iulie) a tarifelor la apa potabilă şi canalizare - epurare este fundamentată în Strategia de tarifare pentru perioada 2017-2023, această strategie tarifară constituind condiţia de finanţare a proiectelor de investiţii realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri rambursabile. Comisia Europeană menţionează că aceasta trebuie revizuită ori de câte ori este necesar, astfel încât să asigure sustenabilitatea Operatorului în rambursarea creditelor.

La fundamentarea preţurilor/tarifelor s-a avut în vedere asigurarea sustenabilităţii în activitatea Operatorului şi în rambursarea creditelor contractate, în sumă de cca. 92.990.000lei, respectiv:
- împrumutul contractat pentru cofinantarea Proiectului regional „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi” (POS Mediu 2007-2013), proiect în valoare de 507.718.645 lei (fără TVA), ce a vizat extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 11 localităţi din judeţul Galaţi;
- împrumutul contractat pentru cofinantarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 - 2020”, în cadrul Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), proiect în valoare de 822.694.181 lei (cu TVA inclus), ce vizează extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 22 localităţi din judeţul Galaţi.

În acest context, În baza Planului anual de evoluţie a tarifelor aprobat prin Actul adiţional nr.36/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, de la 1 iulie 2019, conform Deciziei ANRSC nr.120/04.06.2019, s-au ajustat tarifele la apă potabilă şi canalizare-epurare astfel: apa potabilă 0%, canalizare - epurare 3%, la care se adaugă indicele de inflaţie şi TVA. Tarifele rezultate: apă potabilă - 4,48lei/mc (fără TVA); canalizare - epurare 2,60 lei/mc (fără TVA).

”Planul de tarifare al Apă Canal Galaţi la care am făcut referire anterior a fost finalizat in 2017, având ca date de plecare în prognoză cheltuielile realizate de companie în anul 2015. Cheltuielile efectiv realizate în perioada 2016-2018 au depăşit însă cu mult prognoza inclusă în planul de tarifare pentru perioada 2017-2023, din motive independente de voinţa noastră: în ultimii ani au fost înregistrate o serie de majorari importante ale principalelor elemente de cheltuieli (energie, materiale, combustibil, salarii, etc.) ca urmare a schimbărilor legislative, evoluţiei macro-economice şi a creşterii salariului minim la nivel naţional, care nu au putut fi estimate la momentul realizării Analizei Cost-Beneficiu”, comunică Apă Canal SA Galaţi.

Însă ca urmare a unui studiu privind impactul schimbărilor legislative şi macro-economice asupra sustenabilităţii pe termen scurt, mediu şi lung a activităţii companiei, s-a ajuns la concluzia că din cauza schimbărilor macro-economice (inflaţie, curs de schimb, etc.), creşterea salariului minim la nivel naţional, extinderea ariei de operare în judeţ, necesitatea tratării suplimentare a apei potabile/uzate pentru conformarea cu Directiva Apei/Apei Uzate şi preluarea în perioada 2015-2018 a serviciului de alimentare cu apă în 15 noi UAT-uri, inclusiv personalul aferent, implică o nouă majorare a costurilor. Drept pentru care s-a decis că pentru asigurarea sustenabilităţii în activitate, inclusiv în rambursarea creditelor contractate în suma de cca. 92.990.000lei, precum si participarea în perioada 2019-2021 la rambursarea creditului încheiat de Primaria Municipiului Galaţi cu Banca Europeană de Investiţii cu cca. 4.800.000lei, este necesară o nouă revizuire a strategiei de tarifare.

Prin urmare, s-a modificat şi completat Planul anual de evoluţie a tarifelor, astfel că pentru anul 2019 se prevede ajustarea în termeni reali a tarifelor la apa potabilă cu 3% şi canalizare-epurare cu 19%, la care se adaugă indicele de inflaţie şi TVA. În baza HCL-urilor de aprobare a planului de tarifare revizuit în fiecare UAT din aria de operare a Operatorului Regional Apă Canal SA Galaţi şi conform Deciziei ANRSC nr.137/03.07.2019, din 3 iulie 2019, tarifele sunt: apa potabilă - 4,62lei/mc (fără TVA); canalizare - epurare 3,00lei/mc (fără TVA).
Ajustarea tarifară din 3 iulie nu se adaugă celei din 1 iulie; ambele ajustări tarifare (1 iulie şi 3 iulie 2019) se raportează la tarifele existente la 30 iunie 2019, respectiv: apa potabilă: 4,30 lei/mc (fără TVA), canalizare-epurare: 2.42lei/mc (fără TVA).

”Precizăm, de asemenea, că factura lunii iulie 2019, pentru toţi clienţii din localităţile aflate în aria de operare a societăţii Apă Canal SA Galaţi va avea cantităţi de apă/canalizare defalcate (proporţional cu numărul de zile) pe trei perioade: de la data citirii contorului până la 31 iunie 2019, 1-2 iulie 2019 şi din 3 iulie până la data ultimei citiri a contorului, cu tarifele aferente fiecărei perioade în parte”, precizează Apă Canal SA.

Societatea Transurb S.A. Galaţi a anunţat că sâmbătă, 24 august 2019, în intervalul orar 08.00 - 18.00, mijloacele de transport repartizate la traseele de autobuz 10, 15, 24, 29 şi 34 nu vor putea circula pe strada Navelor ca urmare a lucrărilor la reţeaua de apă ce vor fi efectuate de Apă Canal S.A. Galaţi. Astfel, autobuzele care deservesc traseele menţionate vor circula din strada Brăilei pe Prelungirea Traian şi bulevardul Marii Uniri, urmând apoi ruta de bază. Transurb precizează că devierile se vor menţine şi la retur.

De asemenea, Primăria municipiului Galaţi a anunţat că sâmbătă, 24 august 2019, în intervalul orar 08.00 - 18.00, strada Navelor va fi închisă circulaţiei rutiere, pentru a asigura buna desfăşurare a lucrărilor de reabilitare a reţelei de apă. Tronsonul afectat de lucrări este cel cuprins între intersecţia Strada Navelor/Strada Egalităţii şi intersecţia Strada Navelor/Strada Portului. Pentru buna desfăşurare a traficului rutier sunt recomandate următoarele rute alternative: Strada Portului - Bulevardul Marea Unire - Strada Traian; Strada Domnească - Strada Navelor (până la intersecţia cu Egalităţii) - Strada Egalităţii - Strada Al. I. Cuza - Strada Dogăriei.

O familie destrămată din cauza faptului că mama este plecată de 7 ani în Italia, iar tatăl încearcă să-şi crească singur cei doi copii de 7 şi 10 ani. Drama o trăiesc copiii care au ajuns să nu mai aibă unde locui din cauza neînţelegerilor dintre părinţi. Raul Bogdan Ghinea de 43 ani, împreună cu cei doi copii, locuiau într-un bloc ANL din Micro 17. Aici au acumulat datorii la întreţinere de 100.000 lei (un miliard de lei vechi) şi încă 12.548 de lei la chirie, sumele incluzând şi penalităţile, în condiţiile în care chiria pe lună era de aproximativ 200 lei/lună. Din cauza datoriilor acestuia, blocul în care locuiesc a fost debranşat de la apă caldă şi suferă toţi locatarii, care nu îl văd cu ochi buni. Autorităţile au fost nevoite să-l evacueze din apartament, marţi, 20 august 2019, astfel că Ghinea a ajuns să doarmă într-un loc improvizat în adăpost de noapte, iar cei doi copii dorm la o vecină care de-a lungul anilor a fost mereu un sprijin pentru ei.

Bărbatul are loc de muncă, ca paznic, unde primeşte salariul minim pe economie, însă susţine că poate ar mai fi plătit câte ceva la chirie şi întreţinere, dar chitanţele se tăiau pe numele soţiei (contractul fiind pe numele acesteia) care l-a părăsit plecând în Italia. După cum declară bărbatul, aceasta l-a ameninţat că la un moment dat se va întoarce şi îi va lua locuinţa şi copiii. De altfel, tot mama încasează şi alocaţiile celor doi copii. Motivând că nu mai vrea să plătească atât timp cât chitanţele nu sunt pe numele lui, iar soţia poate veni oricând să beneficieze de locuinţa la care el a plătit cheltuielile, a decis să nu mai dea bani nici la întreţinere, nici la chirie. În paralel, copiii sunt în evidenţa Fundaţiei ”Familia”, unde primesc o masă caldă pe zi şi un pachet, iar pe perioada şcolii participă la un program în cadrul căruia sunt ajutaţi să-şi facă temele.

Ce soluţii au găsit autorităţile

Joi, 22 august 2019, reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi şi ai Primăriei Galaţi au stat de vorbă cu bărbatul oferindu-i posibilitatea să fie găzduit împreună cu cei doi copii la Centrul de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost din strada Alexandru cel Bun, nr. 27, unde familia va beneficia de cazare pe perioadă determinată, consiliere, asistenţă medicală primară, spijin în vederea obţinerii actelor de identitate (tatăl nu are buletin valabil), dar şi consiliere în vederea obţinerii alocaţiei copiilor de către tată. În acest mod, tatăl şi cei doi copii vor sta împreună şi vor avea un acoperiş deasupra capului.

Însă situaţia grea în care a ajuns din cauza datoriilor, nu se va rezolva aşa uşor deoarece legile nu permit ca statul să-i dea o altă locuinţă în condiţiile în care a primit deja una (apartamentul de tip ANL din care a fost evacuat). Potrivit Legii 114/1996 cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local Galaţi nr. 6/2016, atât timp cât a deţinut o locuinţă de la stat şi a fost evacuat din cauza datoriilor, autorităţile nu îi pot repartiza nici măcar o locuinţă socială. De altfel, Raul Bogdan Ghinea a declarat că şi-ar dori o locuinţă socială la blocurile chiar de lângă ANL-ul de unde a fost evacuat, însă la întrebarea ”Cum va putea plăti chiria acolo în condiţiile în care nici aici nu a putut s-o achite”, acesta a spus că atunci ar fi altă situaţie, căci va fi locuinţa pe numele lui şi va plăti. De altfel, omul îşi făcea griji şi pentru perioada în care va locui la Centrul de Urgenţă, pentru că acesta este prea departe de şcoală. Chiar dacă a fost asigurat de reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială că va primi sprijin pentru transferul copiilor la o şcoală din apropierea locului unda va locuia, acesta a spus că nu vrea cu niciun chip să mute copiii de la şcoală pentru că aceştia ar fi puternic afectaţi emoţional de mutare şi nu doreşte sub nicio formă să se întâmple asta copiilor lui.

Controversele rămân

Din toată această poveste fără sfârşit fericit, la care s-a ajuns în primul rând din cauza neînţelegerilor dintre părinţi, copiii sunt cei care au cel mai mult de suferit. De altfel, doar un psiholog poate spune dacă minorii vor fi mai afectaţi de mutarea la altă şcoală sau de faptul că deocamdată nu mai au o locuinţă permanentă şi sunt crescuţi de un singur părinte. În plus, întreaga familie este supusă oprobiului public. Un vecin a comentat cazul: ”Tatăl avea bani să bea şi să fumeze zilnic la magazinul de peste drum, dar nu avea bani să-şi plătească întreţinerea la ANL. Două scări de bloc nu au apă caldă din cauza lui şi a altuia care totalizează împreună datorii de 1 miliard şi jumătate lei”, iar vecinul are, la rândul lui dreptate. Şi autorităţile au dreptate, căci nu îi pot da bărbatului locuinţă după locuinţă. Nu este nici legal şi nici moral.

Piaţa imobiliară din România a înregistrat o serie de rezultate bune în prima jumătate a anului, iar activitatea în sectoarele de birouri şi investiţii a fost mai dinamică decât media ţărilor din Europa Centrală şi de Est (ECE), conform unei analize remise Agerpres.
Acesta semnalează că avansul PIB pentru întregul an poate depăşi 4%, ceea ce înseamnă că România evoluează peste media regiunii şi prin prisma performantelor economice şi, în acest context, perspectiva favorabilă pentru piaţa imobiliară din România s-ar putea menţine până la finalul anului, potrivit companiei de consultanţă Colliers International.
Prima jumătate a anului 2019 a înregistrat livrări de spaţii moderne de birouri de 185.000 mp în Bucureşti, stocul din Capitală ajungând astfel la 2,6 milioane mp, o creştere de peste 10% faţă de stocul înregistrat iunie 2018, Bucureştiul fiind cea mai dinamică piaţă de birouri dintre capitalele din ECE.
Cele mai mari proiecte livrate au fost noul sediu Renault (47.000 mp), Business Garden Bucharest (peste 41.000 mp), The Mark şi a treia fază din Oregon Park (ambele în jurul a 25.000 mp), Timpuri Noi Square - clădirea C şi The Bridge - faza a doua (ambele în jurul a 20.000 mp). Noile clădiri au avut un grad bun de ocupare la livrare (în medie circa 75-80%).
Cererea totală de închiriere de spaţii moderne de birouri a fost de 188.000 mp în perioada ianuarie-iunie, cel mai bun prim semestru din perioada post-criză. Totuşi, relocările din alte clădiri de birouri moderne (stoc competitiv) s-au ridicat la 86.000 mp, iar cererea nouă a scăzut la 49.000 mp. Rata de neocupare a crescut marginal, la 10% la final de iunie 2019 faţă de 9,5% la sfârşitul anului trecut şi 9% în aceeaşi lună din 2018. În acelaşi timp, pieţele regionale principale de birouri - unde cererea totală aproape s-a dublat la 30.000 mp - înregistrează rate de neocupare mai scăzute. În Iaşi aproape că nu există spaţii de birouri moderne libere, în timp ce în Cluj-Napoca, rata e sub 10%.
"Piaţa de birouri din Bucureşti îşi păstrează dinamismul, în condiţiile în care alţi 150.000 mp de spaţii de birouri vor fi inauguraţi în al doilea semestru al anului şi peste 230.000 mp în 2020. Ne aşteptăm ca rata de neocupare să continue să urce treptat spre 13%, însă impactul relocărilor se face simţit cu întârziere, având în vedere că majoritatea acestora sunt pre-închirieri, iar unele vor avea loc inclusiv în 2020-2021", a declarat Silviu Pop, head of Research în cadrul Colliers International România.
În ceea ce priveşte piaţa de spaţii industriale şi logistice, în jur de 300.000 mp de noi spaţii de depozitare au fost inauguraţi în prima jumătate a anului 2019, peste 40% din aceste suprafeţe fiind localizate în zona Bucureştiului. În afara Capitalei, investiţiile au continuat să fie orientate spre oraşele din Transilvania, unde s-au aflat aproximativ o treime din noile spaţii industriale şi logistice. Piaţa a continuat să fie dominată de CTP şi WDP - ambii jucători generând împreună peste jumătate din noul stoc, dar au existat şi alte companii care cresc foarte rapid, cum ar fi Globalworth, P3, MLP sau Element Industrial.
Livrările ar putea ajunge la jumătate de milion de metri pătraţi până la finalul anului, astfel că stocul total de spaţii de depozitare moderne ar ajunge la 4,7 milioane mp. Raportat la suprafaţa ţării, la economie şi la populaţie, stocul din România pare în continuare insuficient în comparaţie cu alte ţări din ECE, astfel că piaţa poate ajunge la un total de spaţii moderne de depozitare de 8 milioane mp până la finalul deceniului următor.
Cererea totală de închiriere a crescut de peste două ori în primul semestru, la puţin peste 240.000 mp, faţă de 110.000 mp în primul semestru din 2018. O tranzacţie notabilă a fost cea realizată de Pirelli, care a închiriat 64.000 mp de la WDP în Slatina, una dintre cele mai mari tranzacţii din ultimii ani. Tranzacţia a propulsat segmentul auto ca lider absolut din punctul de vedere al cererii totale, generând peste 52% din contractele de închiriere de spaţii industriale şi logistice din prima jumătate a anului.
Referitor la investiţii, analiza menţionează că, în timp ce intrările de fonduri în Polonia au rămas puţin în urmă (-20%) după ce au avut un prim semestru foarte bun în 2018, investiţiile au accelerat în România în trimestrul al doilea după un prim trimestru ceva mai slab. Astfel, primul semestru s-a încheiat cu un volum investiţional de 345 milioane euro în România, nivel similar cu cel de anul trecut. În ECE, segmentul birourilor a continuat să domine, crescând cu 43% faţă de primul semestru din anul anterior. România a urmat această tendinţă, tranzacţiile cu clădiri de birouri generând aproximativ 62% din investiţiile imobiliare.
Pentru restul anului, compania de consultanţă estimează că această proporţie de două treimi a segmentului de birouri se va menţine. Capitalul românesc şi cel sud-african au generat fiecare aproape jumătate din tranzacţii în primul semestru. De asemenea, au apărut în piaţă nume cum ar fi fondurile de pensii din ţări cu rating suveran de AAA sau mari investitori instituţionali şi s-a manifestat interes şi din partea investitorilor veniţi din regiuni nu foarte active până acum pe piaţa locală (Asia, Orientul Mijlociu).
Pe piaţa de retail, prima jumătate a anului a înregistrat un volum limitat de livrări, fiind aşteptat un al doilea semestru mult mai activ. Astfel, suprafaţa totală de noi spaţii comerciale moderne care ar putea fi livrată anul acesta s-ar putea ridica la 216.000 mp, o creştere de 50% faţă de 2018, marcând cel mai activ an după 2011. Principalele tendinţe care merită notate sunt: concentrarea pe parcuri de retail, proiecte în oraşe care nu s-ar fi aflat în atenţia dezvoltatorilor acum mai mulţi ani, mici strip mall-uri în apropierea zonelor rezidenţiale şi renovarea unor centre comerciale mai vechi pentru a putea ţine pasul cu concurenţă şi pentru a aduce în continuare clienţi care să cheltuie bani.
"Dacă privim defalcarea veniturilor gospodăriilor pe decile (decila 1 înseamnă acele 10% din gospodării cu cele mai mici venituri, decila 2, următoarele 10%, şi aşa mai departe), se observă că principalii beneficiari ai acestui ciclu economic par a fi tot românii din zona superioară a veniturilor. Astfel, cele mai de sus 40% din gospodării au marcat un salt de peste 70% al veniturilor în ultimii 4 ani, în timp ce la polul opus, pentru cele 30% de la coada clasamentului, veniturile anuale medii au crescut cu doar 24% între 2015 şi 2018. Această situaţie explică de ce brandurile din zona de preţuri scăzută sau medie au avut atât succes în ultima vreme, în timp ce şi discounterii au rezultate solide", a mai spus Silviu Pop.
Colliers Internaţional Group Inc. este unul dintre liderii globali în domeniul consultanţei imobiliare şi al managementului investiţiilor.

Beneficiarii programului "O familie, o casă" nu vor putea avea un venit net lunar individual sau împreună cu soţul/soţia mai mare de 4.500 de lei, iar preţul de achiziţie a locuinţei este de maximum 70.000 de euro, potrivit unui proiect de ordonanţă care modifică programul "Prima casă", informează Agerpres.
Pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii, la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale familiei nu pot depăşi valoarea de 7.000 lei, precizează Ministerul Finanţelor, iniţiatorul proiectului de act normativ.
Avansul minim a fost menţinut la 5% din preţul de achiziţie al locuinţei iar valoarea finanţării garantate este de maximum 66.500 euro echivalent lei.
Familiile cu un singur copil vor beneficia de reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului, în timp ce pentru familiile cu doi sau mai mulţi copii rata dobânzii va fi mai mică cu 1 punct procentual.
Totodată, beneficiarii vor avea posibilitatea refinanţării creditelor obţinute în cadrul Programului, prin alte instrumente de finanţare, cu excepţia altor credite acordate în cadrul Programului.
Ministerul Finanţelor Publice precizează că a propus modificarea Programului 'Prima casă' şi redenumirea acestuia în Programul "O familie, o casă", astfel încât acest program guvernamental să fie mai bine orientat spre caracterul social.
Potrivit MFP, se vor revizui condiţiile de accesare prin introducerea unui prag de venit pentru beneficiari şi a preţului maxim de achiziţie al locuinţei care poate fi achiziţionată în cadrul Programului. În acelaşi timp, se propune acordarea de subvenţii de dobândă constând în reducerea ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru familiile cu un singur copil, cât şi pentru familiile cu doi sau mai mulţi copii.
De asemenea, se va mandata, pe lângă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, şi Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul Programului.
"Am finalizat Programul O familie, o casă, în urma consultărilor intense şi constructive cu reprezentanţii Băncii Naţionale a României. Iniţiativa Guvernului are în primul rând un caracter social, deoarece ne dorim să venim în sprijinul persoanelor cu venituri reduse. Totodată, ne-am gândit să ajutăm familiile tinere să îşi cumpere o locuinţă decentă. În egală măsură, susţinem sectorul construcţiilor şi nu numai în condiţiile în care programul va avea efecte benefice în toată economia, va asigura menţinerea sau înfiinţarea de noi locuri de muncă şi va ajuta la dezvoltarea afacerilor", a precizat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice.

Publicarea de către guvernul rus a protocolului secret al pactului Ribbentrop-Molotov, la 80 de ani de la semnarea acestuia, a sporit diviziunile între ruşii care cred că URSS nu avea la acea vreme altă alternativă decât să încheie acest pact cu Germania nazistă şi cei care consideră că el i-a dat aripi lui Hitler să invadeze Polonia şi să declanşeze al Doilea Război Mondial, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.
''Chiar în ziua de azi, tot ce se întâmplă în Ucraina şi în Polonia sunt ecouri ale acelui eveniment istoric, care încă nu a fost lămurit, nici explicat, nici nu a primit o apreciere istorică definitivă'', afirmă Grigori Iavlinski, liderul liberal rus.
Într-o încercare de a-i convinge pe aceia care continuă să nege existenţa protocolului secret, guvernul rus a decis să-l publice şi să fie expus de Arhiva Federală odată cu împlinirea a 80 de ani de la semnarea lui la Moscova pe 23 august 1939.
Uniunea Sovietică şi Germania ''au discutat în deplină confidenţialitate chestiunea delimitării sferelor de interese de ambele părţi ale Europei de Est'', semnalează documentul expus în aceste zile în capitala rusă.
''Sunteţi siguri că este autentic? Pare a fi o copie'', a comentat unul dintre neîncrezătorii vizitatori ai expoziţiei.
Documentul, cunoscut şi ca ''Pactul Communazi'' (asociere a termenilor ''comunism'' şi ''nazism''), cuprinde trei clauze, respectiv împărţirea Finlandei şi a celor trei state baltice (Lituania, Letonia, Estonia), o clauză privind Polonia, ce prevede inclusiv posibila ei dispariţie ca stat independent, şi una privind Basarabia.
Conform surselor istorice, Germania şi-a declarat totalul dezinteres faţă de teritoriul Basarabiei, dorit de sovietici, şi astfel nu a avut obiecţii faţă de eventuale modificări ale graniţei aici în favoarea Uniunii Sovietice.
''Stalin purta negocieri cu Anglia şi Franţa privind necesitatea unei apărări colective împotriva Germaniei, dar el a înţeles că Hitler îi va da ceea ce Occidentul nu era dispus să-i dea: statele baltice şi Polonia'', spune Nikita Petrov, istoric în cadrul organizaţiei pentru drepturile omului Memorial.
Totuşi, publicarea acestui document istoric nu a făcut ca vreuna dintre taberele formate în rândul cetăţenilor ruşi să-şi modifice opiniile, ba dimpotrivă, ele îşi susţin cu şi mai multă înverşunare punctele de vedere, fiind vorba despre rolul URSS într-un conflict în care au murit peste 26 de milioane de ruşi.
''Uniunea Sovietică are aceeaşi responsabilitate ca şi Germania pentru declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial'', insistă Nikita Petrov.
Preşedintele Vladimir Putin s-a implicat şi el în controversă, asigurând că Stalin s-a văzut obligat să încheie pactul cu diavolul, adică cu Hitler, după ce Anglia şi Franţa au refuzat să formeze o coaliţie antinazistă. Conform acestei versiuni, URSS a semnat pactul pentru a-şi garanta securitatea, întrucât nu era pregătită să facă faţă armatei germane, astfel că prin decizia sa ar fi căutat doar să câştige timp. Aceasta este şi poziţia susţinută de istoriografia oficială rusă, care acuză de revizionism pe oricine pune la îndoială intenţiile lui Stalin, în pofida faptului că, după ce Germania a invadat Polonia pe 2 septembrie, Armata Roşie a făcut acelaşi lucru două săptămâni mai târziu.
''Dacă nu am fi semnat acel acord (...) nu am fi reuşit să obţinem 2-3 luni de rezistenţă eroică a Armatei Roşii, nu am fi putut să ne evacuăm întreprinderile către est, nu am mai fi avut timp să ne transferăm diviziile siberiene pentru a apăra capitala'', susţine fostul ministru rus al apărării Serghei Ivanov.
El apără poziţia conform căreia războiul a fost provocat nu de pactul încheiat de Viaceslav Molotov şi Joachim von Ribbentrop, în prezenţa lui Stalin, ci de hotărârea englezilor şi francezilor de a-i preda Cehoslovacia lui Hitler prin Acordul de la Munchen din 1938.
Dar istoricul Nikita Petrov remarcă faptul că ''istoricii Kremlinului continuă să pretindă că URSS nu a făcut nimic oribil, deşi protocolul este o încălcare a dreptului internaţional''. ''Rusia nu doreşte să recunoască această crimă internaţională pentru că ea continuă să o comită prin anexarea Crimeei şi ingerinţa în Ucraina'', adaugă el.
Conform versiunii sovieticilor, războiul a început oficial odată cu invazia germană din 22 iunie 1941, deşi URSS s-a folosit de pactul Ribbentrop-Molotov pentru a invada Finlanda în noiembrie 1939, pentru a ocupa Basarabia şi a instala guverne marionetă în statele baltice, precum şi pentru a ucide 22.000 de militari polonezi la Katyn între 1940 şi 1941.
Însă mulţi istorici ruşi consideră că Stalin nu doar că nu a câştigat timp prin semnarea acestui pact, dar nici nu a reuşit să pregătească armata pentru o posibilă agresiune după ce în 1937 epurase aproape în întregime corpul de ofiţeri superiori, respectiv generalii şi comandanţii de divizii.
''Noi, ruşii, nu dorim să ne privim în oglinda istoriei'', deplânge Nikita Petrov.
Istorici occidentali, inclusiv germani, condamnă pactul estimând că Stalin, disperat fiind să evite un război, i-a dat aripi celui de-al Treilea Reich să transforme în realitate visul de a-şi extinde ''spaţiul vital''.
Ca o dovadă că rănile încă nu s-au închis, organizaţia Memorial a convocat pentru vineri la Moscova un marş între ambasadele celor trei state baltice, ţări pentru care pactul Ribbentrop-Molotov a însemnat intrarea lor forţată pe orbita comunistă şi mai mult de o jumătate de secol de jug sovietic.

Slovenia a început lucrările de construire a unui nou segment de gard la frontiera de sud cu Croaţia, destinat să stăvilească numărul în creştere de migranţi ilegali care încearcă să ajungă în ţările occidentale folosind ruta balcanică, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
Conform poliţiei slovene, 7.415 migranţi ilegali au fost depistaţi în primele şapte luni ale anului, în creştere cu 56% faţă de perioada similară din 2018.
Guvernul a semnat luna trecută un contract cu firma Legi-SGS din Serbia pentru ridicarea unui gard pe o distanţă de 40 km de-a lungul frontierei cu Croaţia.
După finalizarea acestei secţiuni, lungimea totală a gardului va fi de 219 km, acoperind aproape o treime din graniţa sloveno-croată.
Lungimea totală a frontierelor terestre şi maritime ale Sloveniei este de 1.370 km.
'Gardul va fi ridicat temporar în zonele unde este necesar să prevenim traversările ilegale ale frontierei de stat şi pentru a asigura siguranţa oamenilor şi a proprietăţilor lor', a declarat Irena Likar, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne.
Calendarul de execuţie şi amplasarea exactă a construcţiei nu vor fi făcute publice, a indicat ea.
Slovenia a început ridicarea unui gard de frontieră pentru prima dată în timpul crizei refugiaţilor din 2015, când, pe parcursul a şase luni, în jur de 500.000 de migranţi au traversat ţara.
Noul segment, cu o înălţime de circa 2,5 metri, este construit pe malurile râului Kolpa, care desparte Slovenia de Croaţia.
Politica guvernului de la Ljubljana în privinţa migraţiei întâmpină puţină opoziţie în ţară, deşi unele organizaţii ale societăţii civile au protestat împotriva construirii gardului de sârmă.
Majoritatea migranţilor ilegali vin din Pakistan, Algeria, Afganistan, Maroc şi Bangladesh. Doar o mică parte dintre ei cer azil în Slovenia, cei mai mulţi continuându-şi călătoria spre ţările vecine Italia şi Austria.
Începând de luna trecută, poliţiile italiană şi slovenă desfăşoară misiuni comune de patrulare pentru a stopa fluxul de migraţie ilegală.

Deformarea artificială a craniului în copilărie pentru a modifica forma capului s-a practicat în urmă cu 1500 de ani pe teritoriul de azi al Croaţiei, potrivit rămăşiţelor găsite în situl arheologic de la Hermanov Vinograd (estul ţării), experţii fiind de părere că astfel de cazuri puteau indica apartenenţa la o anumită cultură, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Este vorba de un studiu al Universităţii din Viena şi al Institutului de investigaţie antropologică din Zagreb publicat în revista PLOS ONE realizat asupra a trei schelete datate între anii 425 şi 560, în perioada marilor migraţii când s-au produs mişcări şi interacţiuni importante între diferite culturi europene.
Deformaţia craniană artificială constituie modificarea formei craniului încă din copilărie pentru a altera forma sa în mod permanent, în general pentru a evidenţia un statut social, fiind o practică obişnuită multor culturi din Antichitate.
Rămăşiţele descoperite în 2013 aparţin unui număr de trei băieţi cu vârste între 12 şi 16 ani care sufereau toţi de malnutriţie, însă ceea ce a atras atenţia experţilor au fost craniile a doi dintre ei care prezentau deformaţii provocate şi având forme diferite.
Două dintre cele două schelete care prezentau modificări radicale ale formei capului: unul dintre ele era alungit şi oblic, iar celălalt era comprimat şi alungit în partea de sus.
Este vorba de cele mai vechi exemple înregistrate în Croaţia şi, potrivit experţilor Ron Pinhasi, de la Universitatea din Viena, şi Mario Novak, de la Institutul de investigaţie antropologică din Zagreb, această practică ar fi putut fi folosită, nu din motive de statut social, ci din motive de apartenenţă la o anumită cultură.
Studiul relevă că nu existau "diferenţe evidente de statut social" între cele două corpuri, însă analizarea scheletelor cu modificări craniene a relevat că aveau strămoşi foarte diferiţi: unul din Orientul Apropiat, iar celălalt din Asia de Est.
De asemenea cel provenit din Asia de Est este, potrivit studiului, "primul individ din perioada migraţiilor descoperit în Europa cu ascendenţă majoritar din Asia Orientală".
Autorii sugerează că modificările craniene observate la rămăşiţele găsite "ar fi putut servi pentru a-i distinge pe membrii diferitelor grupuri culturale, având în vedere că aceste grupuri au avut interacţiuni strânse în perioada marilor migraţii".
Studiul recunoaşte însă că aceste probe nu sunt suficiente pentru a afla dacă aceşti indivizi s-au asociat cu hunii, sau cu altă populaţie, şi nici dacă "modificarea craniului era o practică extinsă sau un lucru destul de rar în rândul acestor indivizi".

Canabisul a început să fie tot mai mult folosit în lumea cosmeticelor, devenind ingredientul preferat al unor celebrităţi pentru proprietăţile sale benefice pentru piele şi mai ales pentru formula sa anti-age, fiind preferat şi de celebra cântăreaţă şi actriţă mexicană Thalia, relatează online ziarul spaniol ABC, potrivit Agerpres.
Thalia se preocupă mult de îngrijirea pielii sale, cum se poate vedea şi din unele postări ale sale în care celebra actriţă apare fără machiaj şi arătând un ten perfect la vârsta de 47 de ani.
Acum s-a aflat care este secretul său: foloseşte marihuana ca miracol pentru întinerire.
"Îmi place foarte mult această mască cu infuzie de CBD, CBG, CBN. Este antiinflamatoare, antioxidantă şi antibacteriană! Poţi să ai parte de un spa în propria casă cu ajutorul acestor măşti cosmetice", scrie actriţa sub imaginea în care este văzută testând produsul.
Ingredientele acestor măşti sunt cannabidiol (CBD), cannabigerol (CBG) şi cannabinol (CBN) extrase din această plantă.
Proprietăţile sale hidratante, regeneratoare, anti-riduri, cu efect de calmare şi de reducere a cearcănelor are şi un efect iluminator. Datorită acestor proprietăţi, firmele de cosmetică şi-au îndreptat tot mai mult atenţia asupra acestui produs "miraculos", iar magazinele fac deja promoţie la cannabisul ca produs de înfrumuseţare.
Thalia, care poate fi văzută într-o imagine pe contul său de socializare cu o mască albă pe faţă, pare încântată de acest produs şi îl recomandă cu căldură: "După ce l-ai încercat, nu o să mai vrei să foloseşti altceva!", scrie ea.
Totuşi, mulţi useri se întreabă de unde reuşeşte să-şi procure artista asemenea produse pe care ar dori şi ei să le încerce.

Pagina 1 din 4023