Duminică, 11 Februarie 2018 00:00

MAE salută Strategia privind "O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest şi un angajament sporit al UE în regiune"

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministerul Afacerilor Externe salută publicarea de către Comisia Europeană a Strategiei privind "O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest şi un angajament sporit al UE în regiune", document programatic aşteptat atât de către partenerii din regiune, cât şi de către statele membre ale Uniunii Europene, care evidenţiază cu claritate rolul politicii de extindere în atingerea obiectivului de consolidare a Uniunii Europene şi a vecinătăţii sale, în linie cu viziunea prezentată de către preşedintele J.C. Juncker în discursul său privind Starea Uniunii, din septembrie 2017.
Ministerul Afacerilor Externe remarcă în mod deosebit atenţia reînnoită acordată de către Comisia Europeană politicii de extindere în regiunea Balcanilor de Vest, ca investiţie strategică într-o Europă stabilă, puternică şi unită, bazată pe valori comune, precum şi reconfirmarea angajamentului pentru o perspectivă europeană clară şi credibilă a regiunii, în beneficiul cetăţenilor.
Pentru România, ca stat membru care a valorificat nemijlocit în ultimii 10 ani beneficiile în urma procesului de extindere şi care a dezvoltat o expertiză importantă în cadrul procesului său de aderare, Uniunea nu va putea fi cu adevărat completă fără a urmări cu consecvenţă avansarea acestei politici în regiunea sud-estică a continentului european.
Ca promotor al politicii de extindere şi din postura de stat membru al UE situat în vecinătatea directă a acestei regiuni, România susţine obiectivele Strategiei vizând asigurarea stabilităţii, securităţii şi prosperităţii, precum şi a unei prezenţe mai vizibile a UE în regiune. România îşi propune să acţioneze în sprijinul acestui obiectiv, inclusiv prin înscrierea politicii de extindere printre priorităţile mandatului său de Preşedinţie a Consiliului UE, în primul semestru al anului 2019.
Ministerul Afacerilor Externe va continua să acorde importanţă, în contextul Strategiei şi al dezbaterilor ulterioare pe marginea acesteia, reiterării cadrului agreat în privinţa politicii de extindere, în special centrarea pe abordarea obiectivă a statelor candidate şi potenţial candidate din perspectiva voinţei şi capacităţii fiecăreia dintre acestea de a îndeplini criteriile necesare de aderare, pe baza principiului meritelor proprii, precum şi pe respectarea Tratatului Uniunii Europene, în special a articolului 49 al acestuia.
Ministerul Afacerilor Externe ia notă, de asemenea, şi sprijină intenţia Comisiei de a lansa o serie de noi iniţiative emblematice pentru a veni în întâmpinarea eforturilor de transformare şi modernizare în regiune, în domeniile specifice de interes comun: consolidarea statului de drept, cooperarea consolidată în materie de securitate şi migraţie, dezvoltarea economică şi socială, conectivitatea în domeniile transporturilor şi energiei, agenda digitală, reconciliere şi relaţii de bună vecinătate.
Ministerul Afacerilor Externe va contribui la dezbaterile de la nivelul instituţiilor europene, pe marginea Strategiei avansate de Comisia Europeană, reiterând susţinerea fermă a României pentru politica "uşilor deschise" a UE în favoarea tuturor statelor care au voinţa şi capacitatea de a îndeplini toate criteriile de aderare la UE, cu respectarea principiului meritelor proprii şi a prevederilor Tratatului Uniunii Europene.

Lasă un comentariu