Joi, 31 August 2017 10:43

Ministerul Apărării Naţionale recrutează specialişti în psihologie

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de admitere în anul 2017 la următoarele instituţii militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor pe filieră indirectă, după cum urmează: Şcoala de aplicaţie pentru logistică ”General Constantin Zaharia” - Chitila,  specialitatea militară psihologie.

Criterii generale şi specifice:

1.Să aibă cetăţenie romana şi domiciliul stabil în ţara de cel puţin şase luni;

2.Să fie declarat apt medical la vizită medicală;

3.Să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;

4.Să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diploma de licenţă, cu profil Psihologie sau Sociologie;

5.Să deţină atestat de liberă practică iar pentru absolvenţii de învăţământ tip Bologna să aibe studii de master în unul din domeniile Psihologie sau Sociologie;

Recrutarea candidaţilor are loc până pe data de 12 septembrie 2017.

Selecţia celor care îndeplinesc condiţiile de recrutare se desfăşoară în Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Constantă prin sutinerea unor probe eliminatorii: evaluări psihologice aptitudinale, probe sportive, interviu de evaluare, până pe data de 07 decembrie 2017.

Admiterea presupune 2 probe:

Proba nr. 1: test grile Limba Engleză

Proba nr. 2: test de verificarea cunoştinţelor privind legislaţia din domeniul apărării naţionale şi pregătirea de specialitate.

Mai multe relaţii se pot primii la sediul Biroului Informare-Recrutare Galaţi din stradă Cerealelor nr. 2 (în spatele Băii Comunale), sau la telefon 0236497031, luni, miercuri, joi şi vineri în intervalul orară 08.300-16.300 şi marţi intervalul orar 10.30-18.30.

Lasă un comentariu