Vineri, 26 Mai 2017 00:00

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Galați din data de 31.05.2017

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 31 05 2017,  orele 10.00, în sala de ședințe a Consiliului Județului Galați, din strada Eroilor, nr. 7B, având următoarea  ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea transportului în regim taxi și în regim de închiriere în Municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Medico-Social Pechea;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 33, str. Ing. Aurel Rozei Rosenberg, nr. 3;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 35, str. Dr. Petru Groza, nr. 27B;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei V la H.C.L. nr.145/2017 privind aprobarea  bugetului general de venituri  și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2017;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 489/31.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea lucrărilor care presupun intervenții la rețelele subterane aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de administrare a imobilelor proprietate a municipiului Galați aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Buna Vestire”, a imobilului situat în Galati, strada Dr. N. Alexandrescu, nr. 99, Lot 2;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14, str. Morilor, nr. 54;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini", pentru anul 2016;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Muzical "Nae Leonard", pentru anul 2016;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii: ALEEA ”LALELELOR” unei artere de circulație;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Cantina de Ajutor Social Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4,  Aleea Platanilor, nr. 14A;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 9920 mp, proprietatea Municipiului Galați, situat în Galați,    str. Zidarilor, nr. 5;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și functionarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;
 • Inițiator proiect: Cristian-Sorin Enache - Viceprimarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2016;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către "Teatrul Muzical Nae Leonard Galați" a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați", post mortem, domnului Aurel Niculescu;
 • Inițiatori proiect: Consilierii locali - Ilie Zanfir, Claudiu-Ionuț Vasile, Gheorghe Bugeag, Ion Cordoneanu, Onuț Valeriu Atanasiu

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a cotizației pe anul 2017 pentru Fundația Sportul Gălătean Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind achiziționarea a 10 minibuze și 30 de autobuze medii noi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.486.599 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la BRD - Groupe Societe Generale S.A., în baza contractului de credit nr. 28/ 27.03.2012;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat pe strada Alexandru cel Bun, nr. 27C, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sfântul Spiridon" și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național "Mihail Kogălniceanu" Galați în vederea închirierii acestora  prin licitație publică;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Înlocuire rețea apă str. Română între str. Brăilei și str. Armata Poporului";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare târg auto str. Macului";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI, pentru suprafața totală de 147 mp teren domeniul public al municipiului Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind achiziția de centrale termice pentru unele unități de învățământ din Municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și a casării unor mijloace fixe aparținând societății Transurb SA Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind rectificarea titlului hotărârii Consiliului Local Galați nr. 6/27.02.2003 privind înființarea Centrului de Locuițe și Sprijin pentru Tineret;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, din Municipiul Galați pentru luna aprilie 2017;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Galaţi și pentru servicii către terți  prestate de către Serviciul Public GEOTOPOCAD-EXPERT Galaţi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 488/2009 privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Galaţi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L.Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării bazei sportive Siderurgistul în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 165 din 28.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuiniversitar de stat și particular din municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați 

 • Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în  Consiliul Director al Fundației "Sportul Gălățean";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Interpelări, intervenții, cereri;
 • Diverse.
 •  

  Lasă un comentariu