Miercuri, 28 Martie 2018 15:37

Primăria a simplificat procedura de eliberare a certificatului de intabulare

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 

Primăria Galaţi anunţă că a fost simplificată procedura de eliberare a Certificatul de Atestare a Edificării/Extinderii/Stadiului Construcţiei, document emis în vederea înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate asupra unei construcţii. Astfel, s-au stabilit doua căi de obţinere a acestui certificat, respectiv: emiterea la cerere, pentru intabularea clădirilor executate conform Autorizaţiei de Construire şi pentru care s-a întocmit Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi emiterea din oficiu, simultan cu întocmirea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, daca nu sunt obiecţiuni, iar construcţia este executată conform Autorizaţiei de Construire, fără a mai fi necesară prezentarea unor documente suplimentare.
Municipalitatea precizează că s-au eliminat certificarea notarială a tuturor documentelor, copii ale documentaţiei vizate spre neschimbare, ale documentelor care să ateste calitatea titularului (acte de vânzare-cumpărare, concesiuni,moşteniri, etc.), planul de amplasament şi delimitarea bunului imobil şi declaraţia notarială pe proprie răspundere (aceasta fiind inclusă pe formularul cererii tip ce se va completa la depunerea documentaţiei).

Lasă un comentariu