Marți, 24 Noiembrie 2015 00:00

Primăria Galaţi - Anunţ important

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă în şedinţă ordinară,  Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 26 11 2015,  orele 1700, în sala de şedinţe de la  sediul Instituţiei Prefectului, având următoarea  ordine de zi:


1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 26, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 25;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 2.      Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute  de trecere subterană în favoarea SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE  GALAŢI, pentru terenul proprietate publică a municipiului Galaţi, în suprafaţă de 315 mp, necesar pentru subtraversarea liniilor electrice subterane LES 6 KV si LES 20 KV din  str. Anghel Saligny;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
3.      Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute de trecere subterana în favoarea SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE  GALAŢI, pentru terenul proprietatea publica a municipiului Galaţi, în suprafaţă de 4305 mp, necesar pentru subtraversarea liniilor electrice subterane LES 110 KV, LES 6 KV, LES 20 KV, LES 0,4 KV din str. Tecuci;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
4.      Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galaţi a 72 containere tip IGLOO, aflate în administrarea Serviciului Public Ecosal;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 193/10.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi în municipiul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
6.      Proiect de hotăraâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală Galaţi, pe anul 2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
7.         Proiect de hotăraâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Galaţi 2015 - 2020;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi
 

8.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în zonele publice din municipiul Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi
 

9.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de eliberare a licenţelor de ocupare a domeniului public în municipiul Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi
 

10.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul privat al municipiului Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
11.   Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr 321/27.08.2015 privind însuşirea inventarului parţial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
12.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galaţi, a unor mijloace fixe  precum şi scoaterea lor din funcţiune în vederea casării;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
13.  Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Galaţi, care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele internaţionale, precum şi a profesorilor îndrumători, pentru anul şcolar 2014-2015;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
14.  Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor spaţii aflate în proprietatea publică a municipiului Galaţi şi administrarea Liceului Teoretic “Dunărea” Galaţi în vederea închirierii acestora prin licitaţie publică;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS S.R.L. pentru angajaţii Societăţii METRO CASH&CARRY ROMANIA S.R.L.;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
16.  Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale începând cu 01.01. 2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
17.   Proiect de hotărâre privind instituirea  taxei hoteliere începând cu 01.01.2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
18.  Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor pentru activităţi cu impact asupra mediului înconjurător începând cu 01.01.2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
19.  Proiect de hotărâre privind instituirea, începând cu 01.01.2016, a taxei pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri, care folosesc infrastructura publică locală,;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de habitat şi a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de habitat;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
21.  Proiect de hotărâre privind instituirea  taxei pentru staţii fixe de telefonie mobilă începând cu 01.01.2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
22.    Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de oficiere a căsătoriei;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
23. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, Traian Nord, U.T.R. 28,  str. Aleea Regală, nr. 18;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 16,  str. Locomobilei, nr. 53;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 38,  str. Drumul de Centură, nr. 232A;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
27. Proiect de hotărâre privind probarea vânzării cotei indivize de 1/4 din apartamentul 67, situat in bl. D3, str. Oţelarilor, nr. 22;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
 28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Galaţi, pe anul 2015;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
29. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;       

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

     Interpelări, intervenţii, cereri;

 
30. Diverse.

Lasă un comentariu