Joi, 05 Octombrie 2017 00:00

ANUNȚ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI - 05.10.2011

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Prin  HCL Galati nr.466 /25.09.2017 s-a aprobat scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati.

SCOPUL SI OBIECTIVUL SCHEMEI

Prezenta  hotarare are ca scop atragerea de venituri la bugetul local, precum si respectarea principiului egalitatii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscrimantoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice.

DOMENIU DE APLICARE

Prezenta schema se adreseaza persoanelor fizice care, la data intrarii schemei in vigoare si pe perioada derularii ei, au inregistrate in evidentele fiscale si datoreaza majorari de intarziere bugetului local al municipiului Galati.

Scutirea se aplică majorărilor aferente obligaţiilor principale constând în impozite si taxe locale, inclusiv amenzi contraventionale, aflate in sold si stinse integral la data depunerii cererii de acordare a facilitatii fiscale, prevazuta de prezenta procedura.

MODALITATI DE IMPLEMENTARE

Pentru a beneficia de facilitatile fiscale instituite de prezenta schema, solicitantul va depune la Directia Generala Impozite,Taxe si Alte Venituri Locale –Serviciul Prelucrarea automata a datelor si Incasare Ghiseu, o cerere prin care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la plata a impozitelor si taxelor locale, aflate in sold la data depunerii cererii si va efectua plata integrala a obligatiilor principale constand in impozite si taxe datorate bugetului local al Municipiului Galati, inclusiv amenzi contraventionale.

Dupa efectuarea platii se va emite decizia de anulare a majorarilor de intarziere, in doua exemplare,  un exemplar fiind comunicat contribuabilului persoana fizica.

DURATA SCHEMEI

 Prezenta schema se aplica pana la data de 30.11.2017.

Lasă un comentariu