Veronica AFTENE

Veronica AFTENE

Joi, 11 August 2016 00:00

POPAM a lansat 6 linii de finanţare

Direcţia Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanţare, în cadrul POPAM 2014-2020, pentru măsurile I.6, I.23, II.2, II.10 şi IV.4.
Măsurile de finanţare sunt active în perioada 08.08.2016 – 07.10.2016. În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanţare şi documentele anexate vor fi introduse şi respectiv ataşate online cu semnătură electronică în aplicaţia electronică MySMIS2014.
Măsurile pentru care s-au lansat liniile de finanţare vizează diversificarea veniturilor şi noi forme de venituri (măsura I.6), orturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitaţii şi adăposturile (măsura I.23), investiţii productive în acvacultură (măsura II.2), acvacultura care furnizează servicii de mediu (măsura II.10) şi prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură (măsura  IV.4)
De asemenea, AM POPAM a lansat depunerea cererilor de finanţare pentru măsura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) – Selectarea Grupurilor de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri). În cadrul acestei submăsuri, solicitanţii de finanţare pot depune proiecte în perioada 05.08.2016 – 17.10.2016, în format hârtie, la sediul Compartimentelor Regionale POPAM.

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri SRL-D a publicat procedura de depunere proiecte în data de 25 iulie 2016, iar secretarul de stat Claudiu Vrânceanu a declarat că acest program va începe după data de 15 august 2016. Programul finanţează acest tip de societate cu suma de 10.000 Euro, solicitanţii urmând să vină cu aportul propriu de încă 10.000 Euro.
Prin acest program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată. Orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii poate înfiinşa o SRL-D: are capacitate juridică deplină de exerciţiu; are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului; anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai fost acţionar, asociat sau membru al organelor de conducereale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European; înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Societatea astfel înfiinţată este obligatoriu o microîntreprindere (plătitoare de impozit pe venit 3%) care funcţionează pe perioadă nedeterminată şi poate fi înfiinţată de cel puţin un întreprinzător asociat unic sau maxim 5 asociaţi care îndeplinesc condiţiile pentru a deveni întreprinzători debutanţi.
Societatea comercială debutantă trebuie să aibă în obiectul de activitate doar 5 domenii de activitate conform nomenclatorului CAEN, dar printre aceste domenii nu pot fi: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope.
Rezervarea numelui societăţii cu extensia SRL-D este gratuită, însă taxele cu privire la lichidarea societăţii de tip SRL-D se plătesc. De asemenea, acest tip de microîntreprindere beneficiază de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta înseamnă că SRL-D nu datorează 2 contribuţii, şi anume CAS angajator şi fond de risc şi accident.
După înfiinţare, obligaţiile unei SRL-D sunt:
- să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă.
- să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să menţină în activitate cel puţin un salariat chiar dacă începând cu 1 februarie calitatea de microîntreprindere pentru un SRL nu mai presupune angajarea a cel puţin un salariat. Pentru SRL-D această condiţie este încă necasară.
- dacă SRL-D intenţionează să obţină fonduri europene nerambursabile în limita a 10.000 euro, aceasta este obligată să angajeze cu contract de muncă cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant.
- să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent.
- să depună la A.I.P.P.I.M.M. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.

CFR Călători Galaţi informează că pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară între staţiile Iacobeni - Argestru (Regionala Iaşi) vor interveni modificări în circulaţia unor trenuri, astfel: la data de 18 august 2016 IR 1832/1832-1 Cluj Napoca (pl.09:20) – Iaşi (18:24/18:35) – Galaţi (sos.22:54) se anulează şi va circula trenul 12832/12832-1 (în locul trenului 1832/1832-1), în relaţia Cluj Napoca (plecare 10:35) - Iaşi (20:05/20:16) – Galaţi (sosire 00:35), cu plecare din staţia Cluj Napoca la ora 10.35 şi sosire în staţia Galaţi la ora 00.35.
Pe raza Regionalei CFR Călători Galaţi, trenul IR 12832/12832-1 va avea următoarele opriri: Tecuci 22:53/22:55, Lieşti 23:21/23:22, Barboşi 00:14/00:16, Galaţi 00:35.
Pentru informaţii actualizate despre circulaţia trenurilor, călătorii sunt rugaţi să se adreseze personalului din staţii, să consulte pagina de internet a companiei www.cfrcalatori.ro sau să sune la numerele de telefon 021/9521”, se arată în comunicatul CFR Călători Galaţi.

Ministerul Finanţelor Publice deschide o nouă schemă de ajutor de stat, începând din data de 08 august 2016, care are ca scop stimularea investiţiilor care vor genera noi locuri de muncă pentru ca dezvoltarea regională să fie astfel resuscitată. Cererile de acord pentru finanţare în baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă se înregistrează din 8 până în 22 august 2016. Bugetul alocat sesiunii este de 113 milioane de lei.
Cererile, însoţite de documentele justificative, se transmit prin poştă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti. Pe plic se menţionează: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”. Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se realizează exclusiv în perioada 8-22 august 2016, în caz contrar sunt restituite şi nu sunt luate în considerare. Analiza cererilor de acord se face după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanţă ordinea în care au fost înregistrate.
În prima etapă de evaluare, Ministerul Finanţelor Publice verifică îndeplinirea condiţiilor de conformitate, a criteriilor de eligibilitate şi calculează un punctaj în vederea încadrării în bugetul alocat schemei. Selectarea se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Etapa se încheie în maxim 30 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de înregistrare, iar rezultatele sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
Întreprinderile selectate în prima etapă transmit, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, planurile de afaceri, însoţite de restul documentelor justificative, în vederea analizării viabilităţii proiectelor şi a emiterii acordurilor pentru finanţare.
Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă. Sumele se acordă sub formă de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. Până în prezent, în baza schemei, au fost aprobate 24 de proiecte de investiţii care vor genera 4.024 de noi locuri de muncă, pentru care a fost aprobat un ajutor de stat în valoare de 109,6 milioane de lei.

Luni, 08 August 2016 00:00

Incendiu în spatele Şcolii nr. 10

Un incediu a izbucnit luni, 08 august, în spatele Şcolii Gimnaziale nr. 10 din cartierul Siderurgiştilor Vest, care a pus în pericol terenurile de sport  amenajate ale şcolii, dar şi garajele din zonă. Flăcările au cuprins vegetaţia uscată, înaltă aproape cât un stat de om, pompierii abia reuşind să ajungă la focarul incediului printre boscheţii crescuţi generos. Spaţiul viran incendiat se află între terenurile de sport ale Şcolii de 10 şi bateriile de garaje ale blocurilor din vecinătate şi se presupune că a fost generat de o persoană care a aruncat o tigară aprinsă. Pompierii s-au chinuit cu greu să tragă furtunurile prin vegetaţia uscată, dar cu toate acestea au reuşit să stingă incendiul în timp util, astfel încât să nu se ajungă la o nenorocire. Potrivit reprezentantului ISU, mr. Eugen Chiriţă, a ars vegetaţia uscată de pe 300 mp de teren viran, 10 mp din plasa care înconjoară unul dintre terenurile de sport precum şi 4 mp de teren sintetic.

Un cutremur de magnitudine 4.4 pe scara Richter s-a produs astăzi, 04 august, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, la o adâncime de 150 km. Potrivit Institutului Naţional de Fizica Pământului (INFP), seismul a avut loc la ora 13.54. Nu s-au înregistrat pagube materiale.

În urmă cu aproximativ o lună de zile, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi a bulversat breasla agenţilor de nave maritime ce operează în porturile de pe Dunăre, supunându-le atenţiei un proiect de contract în care sunt impuse anumite clauze ce ar putea duce la falimentarea agenţilor medii şi mici. Deşi agenţii de nave au încercat negocierea cu AFDJ, reprezentanţii companiei nu au ţinut cont de propunerile şi sugestiile acestora, profitând de poziţia de monopol. Cele mai dure clauze contracuale impuse de AFDJ şi care au generat revolta agenţilor de nave se referă la impunerea unor modalităţi de plată în avans şi instituirea unei garanţii ce iniţial a fost stabilită la 10.000 de euro/navă, iar mai apoi suma a rămas incertă, urmând a fi comunicată ulterior, dar fiind deja clar că va fi imposibil de suportat de agenţii mici.
”Modalităţile de avizare şi garanţiile impuse de AFDJ omoară navigaţia maritimă pe Dunăre  şi închid activitatea agenţilor economici implicaţi în aceste acte comerciale. Măsurile AFDJ afectează deja şi agenţii din porturile Izmail, Reni şi Giurgiuleşti. Colaboratori de-ai noştri din aceste porturi care operau cel puţin 4 - 5 nave săptămânal nu au mai agenturat în ultimele săptămâni nicio navă”, ne-a declarat reprezentantul unei agenţii ce a dorit să-şi păstreze anonimatul din teamă că va suporta consecinţele faptului că a făcut publice abuzurile AFDJ. Acesta a explicat că în nicio ţară din lume administraţia unui port sau canal de navigaţie nu solicită garanţii sau plata în avans a unui serviciu prestat.

Traficul navelor maritime va fi diminuat considerabil

În urma consultării ce s-a desfăşurat la sfârşitul lunii iulie între reprezentanţii AFDJ şi agenţii de nave, compania de stat susţine că nu poate renunţa la impunerea garanţiei şi a plăţii în avans a servicilor prestate deoarece prevederea legală care stă la baza acestei clauze contractuale are la bază ratificarea de către România a Convenţiei de la Nairobi, prin Legea nr. 31 /2016, prin care s-a hotărât ca armatorul navei să prezinte, prin agent, cu cel mult 24 de ore înaintea intrări navei prin Canalul Sulina, o copie a certificatului de asigurare sau altă garanţie financiară (Certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal of wrecks) cu termen valabil, pentru riscul de îndepărtare a epavei (wrek liability). Agenţii de nave, însă, susţin că AFDJ confundă noţiunea de “agent de navă” cu cea de “reprezentant al armatorului”.
”Sunt convins că se doreşte interzicerea navigaţiei maritime pe Dunăre. În ritmul acesta, în foarte scurt timp, pe Canalul Sulina nu vor mai circula nave maritime comerciale. Societatea mea deja resimte din plin efectele modificărilor impuse de AFDJ. În doar o săptămână mai mulţi armatori au refuzat angajarea pentru transportul şi descăcarea unor mărfuri motivând imposibilitatea de a plăti în avans factura sau garanţia impusă de AFDJ. Brokerul Europolis Shipping and Trading a refuzat angajarea a două nave pentru încarcare fier vechi din Galaţi motivând că practic e imposibilă plata în avans a cheltuielilor anticipate de AFDJ”, ne-a mai spus sursa noastră.
Agenţii de nave trag un semnal de alarmă ce ar trebui să pună pe gânduri nu numai administraţia locală a portului nostru, dar chiar şi responsabilii guvernamentali. De altfel, agenţii au adesat o petiţie în care aduc la cunoştinţa Guvernului României, Ministerului Transporturilor şi Consiliului Concurenţei nemulţumirile lor faţă de contractul ce le este impus, deşi nu au speranţa că se va găsi cineva să le asculte păsurile sau să ţină cont că oraşul Galaţi moare încet şi sigur chiar dacă are această nemaipomenită oportunitate de dezvoltare economico-financiară numită ”Dunăre”.

Cu toate că felinele sunt foarte atente cu igiena personală, stăpânii le pot ajuta să-şi menţină sănătatea, astfel încât ele să aibă o blăniţă sănătoasă şi lucioasă.
Blana pisicilor se compune din 3 straturi: un strat cu păr pufos, scurt, moale şi foarte fin, care are rolul de a apăra pisica de frig, un al doilea strat format din fire de păr aspre ca peria, iar al treilea strat, denumit şi părul protector, care constituie de fapt blana pisicii şi care are ca scop protejarea de umiditate şi frig.
Pisicile sunt dotate cu o limbă cu papile aparte, sub formă de cârlig, care exercită asupra blăniţei acelaşi efect ca şi un pieptene. Pisicile, conform rasei, poate fi cu blana lungă (rasa persană), semilungă (birmaneză) sau scurtă (pisica europeană, siamezele).
Dacă pisica dumneavoastră are blăniţa lungă, aceasta va trebui periată în fiecare zi, căci astfel vă ajutaţi pisicuţa să nu mai înghită atâta cantitate de păr, din care se vor forma ghemotoace în stomac care pot duce la deranjamente intestinale (ocluzii) chiar foarte grave.
Peria cea mai indicată pentru toaleta pisicii cu blana lungă este peria cu părul natural, care nu produce electricitate statică şi nu rupe firele. Este recomandată şi peria din gumă, care, chiar dacă este folosită energic, nu va produce daune pielii ca pieptenul cu dinţi, deşi este indicat pentru eliminarea eventualelor noduri. Pentru zona botului pisicii se va folosi o perie cu peri mai moi şi trebuie să aveţi grijă cu perierea din jurul ochilor, să nu vă răniţi pisica. Ca o ultimă operaţiune, pentru a face blăniţa pisicii mai moale şi mai lucioasă, este indicată frecarea ei cu o bucată de catifea sau de mătase.
Întreţinerea blănii pisicii nu contribuie doar la îmbunătăţirea aspectului estetic al acesteia, ci stimulează circulaţia sanguină, duce la înlocuirea părului căzut cu fire puternice şi sănătoase şi previne căderea lor. De asemenea, pieptănarea şi perierea ajută la depistarea şi la tratarea eventualelor leziuni ale pielii precum şi la înlăturarea paraziţilor.
În general, pisicile cu păr scurt trebuie periate de două ori pe săptămână, în vreme ce cele cu păr lung trebuie periate zilnic. Pieptănarea trebuie efectuată cu grijă, în direcţia de creştere a firului de păr, pentru a descâlci blana. De obicei, nu este necesară baia la pisicile cu părul scurt, decât în cazul în care blana este foarte murdară sau este acoperită cu substanţe toxice. Însă pisicile cu păr lung este bine a li se face baie periodic pentru a preveni astfel încâlcirea blănii.

Pescarii din Galaţi, reuniţi pe facebook într-un grup cu acelaşi nume, au pus la cale un concurs-maraton de pescuit la crap. ”Cupa Mustăcioşilor”, aflată la prima ediţie, se va desfăşura timp de 32 de ore la Balta Cotoroaia, în perioada 6 - 7 august. Competiţia se va desfăşura sub imperiul regulii ”Catch & Release”, adică prins, eventual pupat şi apoi eliberat, iar regulamentul impune pescuitul cu 3 lansete şi un cârlig pe montură.
Se va pescui la boilies, porumb (doar porumb fiert), plastice, pop-up etc. şi se punctează speciile: crap comun, crap oglindă şi amur având greutatea de cel puţin 1 kg.
trebuie menţionat că administratorul bălţii şi persoanele desemnate de acesta au dreptul de a-i controla în orice moment pe participanţi, pe toată perioada de desfăşuarare a concursului, în perimetrul organizatoric, atât în bagaje cât şi în autovehicule, în căutare de peşte însuşit ilegal. Participanţii depistaţi cu peşte asupra lor vor fi eliminaţi din concurs, respectiv deposedaţi de premiile obţinute. Prin perimetru organizatoric se înţelege inclusiv parcarea. Se interzice deplasarea participanţilor în afara perimetrului standurilor în timpul nopţii. Taxa de participare este de 150 lei iar premiile vor fi în bani şi în ustensile de pescuit. Înscrierile se pot face pe grupul ”Pescari din Galaţi”.

Directorul general al Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos Galaţi, Valerică Anghel, a nesocotit hotărârile Consiliului de Administraţie al companiei, aşa încât, joi seara, membrii Consiliului s-au reunit şi au hotărât să schimbe directorul în regim de urgenţă. Vineri, la prima oră, AFDJ Galaţi îl avea ca director interimar pe Dorian Dumitru, care până atunci a ocupat funcţia de director general adjunct. Cum AFDJ funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, redactorii noştri au cerut informaţii oficiale despre această schimbare.
”În şedinţa ordinară din data de 21.07.2016, Consiliul de Administraţie a hotărât încetarea contractului de mandat nr. 68 din 17.06.2014, încheiat între Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, reprezentată de Consiliul de Administraţie al R.A.-A.F.D.J. Galaţi, în calitate de mandatant, şi dl. Valerică Anghel, director general al A.F.D.J.-R.A. Galaţi, în calitate de mandatar, în baza dispoziţiilor art. 13, alin. (1), lit. d din contractul menţionat, respectiv pentru nerespectarea hotărârilor Consiliului de Administraţie. Totodată, menţionăm că, în aceeaşi şedinţă, membrii Consiliului de Administraţie au hotărât desemnarea domnului director general adjunct, Dorian Dumitru, provizoriu, ca director general al R.A.-A.F.D.J. Galaţi, până la finalizarea procedurii de selecţie a directorului general, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016”, se arată în răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor.

Pagina 32 din 38