Veronica AFTENE

Veronica AFTENE

Strada Alexandru Moruzzi, stradă a Galaţilor de altădată care poartă cu mândrie numele celui de-al şaselea primar al Galaţiului, dar şi cel care a avut cel mai notabil aport la dezvoltarea oraşului nostru, a fost ciuntită de curând şi rebotezată. Bucata de stradă care trece prin faţa porţii principale a Şantierului Naval a fost redenumită după numele şefului suprem al grupului olandez Damen, adică Kommer Damen. Ba chiar acesta, mândru nevoie mare că numele lui a luat locul unei personalităţi istorice a oraşului nostru, a venit personal într-o duminică de la începutul lunii februarie pentru a inaugura bucata de stradă.  
Dar cum bine se ştie, numirile şi redenumirile străzilor nu se fac la dorinţa unuia sau a altuia, ci trebuie aprobate de Consiliul Local. Cum în şedinţele CL din ultima vreme nu a fost supus aprobării niciun proiect pe această temă, am cerut Primăriei muncipiului Galaţi să ne comunice cum de s-a schimbat peste noapte numele unei străzi. ”Reprezentanţii Şantierului Naval Damen Galaţi au solicitat Primăriei municipiului Galaţi să analizeze posibilitatea redenumirii unei străzi. Potrivit solicitării, strada ar trebui să se numească DAMEN, în cauză fiind vorba de o stradă care se află în vecinătatea platformei navale. Pentru că oficialii Şantierului Naval au dorit ca redenumirea străzii să se facă în timpul vizitei domnului Damen la Galaţi (la începutul lunii februarie 2016), iar acest lucru nu era posibil din cauza procedurilor legale, s-a convenit ca pe strada respectivă să se dezvelească o placă simbolică, în prezenţa domnului Damen, urmând ca denumirea străzii să fie modificată după parcurgerea tuturor paşilor prevăzuţi de lege.
Ţinem să precizăm că facem aceste demersuri în semn de mulţumire pentru contribuţia extrem de importantă pe care Damen o are la economia locală şi la viaţa comunităţii gălăţene. Vorbim de 2.300 de locuri de muncă în şantierul naval şi alte 1.200 de locuri de muncă pe platforma navală, în activităţi conexe. Vorbim, de asemenea, de contribuţii la buget de peste 30 milioane de lei, dar şi de susţinerea activităţilor educative, sportive şi culturale din Galaţi”, ni s-a comunicat de la Biroul de presă al Primăriei muncipiului Galaţi.
Placa simbolică seamănă leit cu orice plăcuţă cu nume de stradă din oraşul ăsta, ba mai mult de atât, are şi stema oraşului nostru inscripţionată pe ea. Cât despre motivele pentru care ar trebui schimbat numele acestei străzi, se poate spune că aceleaşi considerente ar putea sta la baza redenumirii multor străzi din oraşul nostru. Lakshmi Nivas Mittal ar merita şi el să ia locul străzii Smârdan, Andrei Lişinschi ar putea înlocui str. Portului, New Europe Property Investments - NEPI (Fondul care deţine mall-ul Shopping City) ar putea revendica str. Coşbuc şi încă vreo 2-3 străzi de jur împrejur, Corneliu Istrate (Vega) ar putea fi chiar numele unui întreg cartier... iar exemplele pot continua.
Plăcuţa a fost pusă, Mr. Kommer Damen a tăiat panglica, iar Consiliul Local rămâne să aleagă între o promisiune deja dată şi crearea unui precedent interesant.

UPDATE: Biroul de presă al Primăriei municipiului Galaţi a venit, astăzi, cu următoarele precizări referitoare la articolul nostru ”Patronul Damen i-a luat locul primarului Moruzzi”: ”Plăcuţa a fost dezvelită simbolic, cu ocazia vizitei domnului Damen la Galaţi. Strada care va fi redenumită este strada Marinei. Nu se schimbă numele străzii Al. Moruzzi”.
La rândul nostru, precizăm că, aşa cum arată şi fotografia publicată de noi, plăcuţa se află exact la poarta principală a Şantierului Naval Damen Galaţi, care are ca adresă oficială str. Al. Moruzzi nr. 132, iar strada Marinei este perpendiculară pe str. Al Moruzzi, poarta şantierului aflându-se la intersecţia celor două străzi. Rămâne de văzut cum va suna proiectul de hotărâre prin care se va legaliza faptul că o stradă din Galaţi se va numi str. Kommer Damen. Probabil că, pentru a nu „leza” memoria fostului primar Moruzzi, strada care va fi redenumită va fi str. Marinei. Sau poate îşi schimbă şi şantierul poarta... sau sediul.

 

Inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Giurgiuleşti au reţinut, joi 11 februarie 2016, în vederea confiscării 9.000 ţigarete de contrabandă şi autoturismul cu locaşuri special amenajate pentru transportul acestora. Ţigările, diverse mărci (Winston, Kent şi Ashima), erau ascunse în scopul sustragerii de la controlul vamal în mici spaţii amenajate prin compartimentarea rezervorului unui autoturism marca Wolkswagen Passat, înmatriculat în Bulgaria. Autoritatea vamală a procedat la reţinerea în vederea confiscării a ţigaretelor de contrabandă şi a autoturismului cu locaşuri special amenajate pentru transportul ţigaretelor de contrabandă, aplicând şoferului amendă contravenţională în valoare de 5 000 lei.Autoritatea vamală a sancţionat şoferul cu amendă contravenţională în valoare de 5 000 lei.

Lumea artistică a Galațiului este îndoliată după ce luni, 01 februarie, directorul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, sculptorul Sergiu Dumitrescu, a încetat din viață, în urma unui stop cardiac.
În decursul anilor, activitatea artistică a lui Sergiu Dumitrescu a fost bogată în evenimente. Artistul a organizat taberele de sculptură în metal de la Galaţi, ediţiile 1991,1995 şi 1997, numărându-se şi printre participanţi. Este autorul a două lucrări din Parcul Cloşca - „Veghe” (1995) şi „Trecerea în lumină” (1997) - dar şi al sculpturii „Veşmânt” (1991), situată pe strada Brăilei, în Mazepa. A realizat, de asemenea, clopotniţa simbolică amplasată pe locul fostei Biserici „Sf.Sofia”, lângă Casa de Cultură a Sindicatelor din Galaţi. Sculptorul a fost unul dintre membrii fondatori ai grupării artistice "Axa", făcând parte din ea de la înfiinţare, în 1995, până în 2001.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat pe www.edu.ro metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, respectiv calendarul acestor evaluări.
Conform calendarului, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai - 10 iunie, după cum urmează:
 - clasa a VI-a (23 mai: Limbă şi comunicare, 24 mai: Matematică şi ştiinţe);
 - clasa a IV-a (30 mai: Limba română, 31 mai: Matematică, 2 iunie: Limba maternă);
 - clasa a II-a (Limba română: 6 iunie - scris şi 7 iunie - citit; Limba română pentru minorităţile naţionale - scris/citit: 7 iunie; Matematică: 8 iunie; Limba maternă: 9 iunie - scris şi 10 iunie - citit).


Subiectele vor fi elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.
Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparţine administratorului de test - învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. La clasele a IV-a şi a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.


Sălile în care se susţin evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.


Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ este insuficient, preşedintele Comisiei de organizare şi de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învăţământ solicită comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti nominalizarea unor cadre didactice din alte şcoli. Înainte de începerea procesului de evaluare, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.
Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.
Rezultatele obţinute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea  în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Simulări ale examenelor naţionale la sfârşitul lunii februarie (EN VIII) şi începutul lunii martie (Bacalaureat)

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a stabilit ca simulările examenelor naţionale din anul şcolar 2015-2016 să se desfăşoare în zilele de 22, 23 şi 24 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 7, 8, 9 şi 10 martie (Bacalaureat - pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a).
Simulările au un dublu obiectiv: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional, respectiv optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015 - 2016, sunt: Limba şi literatura română (22 februarie), Matematică (23 februarie) şi Limba şi literatura maternă - pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (24 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 4 martie.
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2015-2016 are următorul calendar: Limba şi literatura română (7 martie), Limba şi literatura maternă (8 martie), proba obligatorie a profilului (9 martie) şi, exclusiv pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului şi specializării (10 martie). Toate probele sunt scrise. Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 18 martie.
În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

În data de 21 ianuarie 2016, inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Giurgiuleşti au dejucat trei tentative de introducere ilegală în ţară a ţigaretelor de contrabandă, reţinând în vederea confiscării 23.600 ţigarete de contrabandă şi două autoturisme cu locaşuri special amenajate pentru transportul acestora. Autoritatea vamală a sancţionat şoferii cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 16.500 lei. Prima tentativă de introducere ilegală în ţară a ţigaretelor de contrabandă a fost dejucată de inspectorii vamali în data de 21 ianuarie 2016, în jurul orelor 21.35, reprezentanţii autorităţii vamale confiscând 9.300 bucăţi ţigarete marca Plugarul, fabricate şi timbrate în Republica Moldova. Ţigările erau ascunse, în vederea sustragerii de la controlul vamal, într-un locaş special amenajat în podeaua portbagajului unui autoturism marca VW Passat, înmatriculat în Bulgaria.
Ulterior, în jurul orelor 23.10, inspectorii vamali au dejucat altă tentativă de introducere ilegală de ţigarete în ţară, descoperind  8.100 bucăţi ţigarete marca Plugarul, fabricate şi timbrate în Republica Moldova, tot într-un locaş special amenajat în podeaua portbagajului unui autoturism  marca VW Passat,  înmatriculat în Bulgaria.
A treia tentativă a fost dejucată în dimineaţa zilei de 22 ianuarie 2016, în jurul orelor 01.00, inspectorii vamali reţinând în vederea confiscării 6.200 bucăţi ţigarete marca Hilton, fabricate în Ucraina şi ascunse în vederea sustragerii de la controlul vamal în roata de rezervă a unui autoturism marca BMW, înmatriculat în România.
Autoritatea vamală a procedat la reţinerea în vederea confiscării a ţigaretelor şi a celor două autoturisme cu locaşuri special amenajate pentru transportul ţtgaretelor, sancţionând contravenţional  persoanele implicate cu amenzi în valoare totală de 16.500 lei.

Duminică, 17 Ianuarie 2016 00:00

Şcolile din mediul rural, închise luni

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a anunţat că orele e curs din unităţile de învăţămând din mediul rural de pe raza judeţului Galaţi vor fi suspendate luni, 18 ianuarie 2016, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. În toate judeţele afectate de codul portocaliu, cursurile au fost suspendate total sau parţial. Cursurile din învăţământul preuniversitar vor fi suspendate în Capitală şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Buzău, Vrancea şi Tulcea. În judeţele Alba, Brăila, Dâmboviţa, Galaţi şi Olt, orele de curs se vor desfăşura parţial. Pe raza municipiului Brăila procesul instructiv-educativ din şcoli se va desfăşura în mod normal, în schimb, conform hotărârii colegiului prefectural, nu se vor organiza cursuri în unităţile de învăţământ din mediul rural şi din oraşele Făurei, Ianca şi Însurăţei. În judeţele Olt şi Dâmboviţa, în urma hotărârii colegiilor prefecturale, cursurile vor fi suspendate în 27 de şcoli, respectiv 12 şcoli.
În ceea ce priveşte cursurile universitare din zonele afectate de ninsori şi viscol, reprezentanţii MENCS au luat legătura cu rectorii instituţiilor de învăţământ superior din oraşele aflate sub cod portocaliu. Reprezentanţii instituţiilor universitare au decis ca desfăşurarea cursurilor şi a examenelor să nu fie afectată. În situaţia în care studenţii nu vor reuşi să susţină evaluările din cadrul sesiunii curente, acestea vor putea fi reprogramate la nivelul fiecărei universităţi în parte.

Acum aproape două luni am primit pe adresa redacţiei o sesizare referitoare la spaţiul inadecvat al Serviciului de autoritate tutelară şi protecţie a persoanelor cu handicap din cadrul Primărie Galaţi, la care am căutat să găsim un răspuns.
„Precum cred că ştiţi, la naşterea copilului se primeşte o alocaţie de la stat. Actele trebuie depuse la Autoritatea Tutelară. Foarte greu găseşti această uşă, dar când o găseşti te loveşti de câteva probleme: program foarte scurt cu publicul (9:00 - 12:00 de luni până joi); spaţiu foarte mic pentru aşteptare (de fapt un hol fără scaune pentru bătrâni sau pentru persoane cu handicap şi fără acces la toaletă; există doar una, dar e destinată doar angajaţilor, pentru că doar ei au puterea şi cheia; ca să primeşti ceva informaţii sau/şi documente trebuie să te înghesui printre oameni; în caz de incendiu... Doamne ajută!”, ne-a scris cititorul nostru.
Am trimis sesizarea şi municipalităţii, de la care am primit acum un răspuns oficial, prin poştă, în care sunt lămurite anumite aspecte, dar nu toate: ”Vă comunicăm că spaţiul unde îşi desfăşoară activitatea Serviciul Autoritate Tutelară şi Asistenţa Persoanei cu Handicap a fost repartizat în urma retrocedării spaţiului situat în Pacul «Eminescu» după darea în folosinţă a parterului blocului A4, situat în strada Traian nr. 93. Serviciul Autoritate Tutelară şi Asistenţa Persoanei cu Handicap urmează să schimbe destinaţia biroului de relaţii cu publicul în biroul din latura de nord, cu acces prin holul comun cu Serviciul de Stare Civilă”. Deci s-ar putea spune că semne bune anul are.
Despre faptul că cei care aşteaptă nu au scaune în sala de aşteptare, în condiţiile în care cetăţenii care se adresează acestui serviciu sunt în mare parte bâtrâni şi persoane cu handicap, se precizează: ”Beneficiarii sunt invitaţi şi ascultaţi în interiorul biroului, au loc pe scaune, faţă în faţă cu funcţionarul public”. Aceste precizări sunt greu de calificat, de vreme ce cititorul nostru reclamă spaţiul şi condiţiile de aşteptare şi nu momentul în care are loc întâlnirea cu funţionarul. Despre celelalte aspecte sesizate de cititorul nostru, Primăria informează că programul cu publicul este scurt deoarece în intervalul orar 12,00 - 16,30 funcţionarii au program de teren şi de redactare a rapoartelor de anchetă şi a altor instrumente de lucru utilizate de Serviciu. În privinţa activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, instituţia ne asigură că sunt respectate toate prevederile legislative în domeniu.

Asociaţia Ecologică Universitară Galaţi în parteneriat cu Asociaţia Comunelor din România, filiala Galaţi au implementat, în perioada iulie 2014 - decembrie 2015, proiectul „Şanse Egale pentru Femeia din Mediul Rural”. Proiectul a avut ca obiectiv general promovarea şi dezvoltarea principiului egalităţii de şanse în societatea românească prin eliminarea practicilor discriminatorii pe criterii de gen din piaţa forţei de muncă. Astfel s-a reuşit informarea a 540 de femei cu privire la piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, au fost selectate 375 femei în vederea participării la cursurile de formare profesională iar alte 375 de femei au urmat cursuri de formare profesională în ocupaţiile lucrător în comert, lucrător în tricotaje-confecţii, confecţioner asamblor articole textile, frizer, lucrător în alimentaţie, cofetar, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, patiser.  Proiectul a întâmpinat ostacolele de care se lovesc majoritatea celor care derulează fonduri europene, din această cauză unul dintre parteneri a renunţat, iar cel ce i-a luat locul a fost nevoit să se adapteze într-un timp foarte scurt. Au fost întârzieri generate de încasarea şi plata banilor, datorate sistemului care gestionează fondurile europene, care a tot avut sincope. Cu toate acestea, managerul de proiect, Ion Ştefan, rămâne optimist: ”Prin acest proiect, considerăm că ne-am îndeplinit obiectivele, dar lucrurile trebuie să meargă mai departe. Trebuie să găsim soluţii să ieşim din această stare specifică Galaţiului. Cu toate greutăţile întâmpinate, am reuşit să ducem la bun sfârşit acest proiect, care a avut nişte facilităţi deosebite pentru femeile din mediul rural. Ele au primit rechizite şi materialele necesare pentru cursuri, dar şi o subvenţie de 450 de lei ce a revenit fiecărei cursante. La cursurile de calificare au putut participa chiar şi femeile cu 8 clase, iar lectorii noştri le-au îndemnat să-şi deschidă PFA-uri pentru a profesa chiar în satul, comuna unde locuiesc. Aşa putem pune umărul la dezvoltarea zonelor rurale şi sprijinirea persoanelor vulnerabile”.

Asociaţia pentru Integrare şi Dezvoltare Comunitară – INDECO Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia Consensual Iaşi şi Asociaţia ADL – Progres Piatra Neamţ, a organizat, marţi, 8 decembrie 2015, conferinţa de prezentare a rezultatelor proiectului „Angajarea – o prioritate!”.
Prin intermediul acestui proiect, în judeţul Galaţi au fost organizate 5 cursuri pentru următoarele ocupaţii: florar - decorator, barman şi pentru competenţe antreprenoriale, la care au participat 57 de persoane. Toate obiectivele proiectului au fost îndeplinite, rezultatele vizând creşterea şanselor de reintegrare socio-economică a 200 persoane, din care 62 şomeri de lungă durată şi 18 şomeri de lungă durată tineri, din regiunile Nord-Est şi Sud-Est, judeţele Vaslui, Galaţi, Brăla, inclusiv zonele limitrofe acestora. De asemenea, a fost realizată dezvoltarea şi diversificarea  competenţelor profesionale şi personale a 185 de persoane, din care 62 şomeri de lungă durată. S-a pus umărul şi la diminuarea ratei şomajului, 14 persoane fiind angajate. Au crescut şanse de integrare/ reintegrare pe piaţa muncii a 148 persoane absolvente ale cursurilor (80% din participanţi).

Primăria municipiului Galaţi anunţă populaţia, printr-un comunicat de presă, că licitaţia pentru achiziţia de echipamente destinate iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă a fost anulată. Cu toate acestea, gălăţenii primesc asigurări că vor avea parte de iluminat festiv de Crăciun şi Anul Nou.
”S-au făcut foarte multe speculaţii pe tema licitaţiei pentru iluminatul festiv. Vreau să precizez că procedurile au fost demarate la aceeaşi dată ca în fiecare an. Nici mai devreme, nici mai târziu. Din păcate, am întâmpinat o serie de probleme legate strict de procedură, care nu au depins de noi, astfel încât licitaţia a întârziat şi am ajuns în situaţia să nu o putem finaliza în timp util. Între timp, s-a produs şi tragedia de la Colectiv, în urma căreia au murit 60 de tineri, printre care şi doi gălăţeni. Dacă ar fi după mine, aş renunţa total la iluminatul festiv, care presupune nişte costuri importante, şi aş direcţiona banii către răniţii de la Colectiv, care au nevoie de o lungă şi costisitoare perioadă de recuperare fizică, emoţională şi socială. Şi chiar am cerut juriştilor să identifice o soluţie legală pentru a putea contribui şi noi, municipiul Galaţi, la recuperarea acestor tineri. În acelaşi timp, ştiu că gălăţenii îşi doresc şi merită un oraş frumos de sărbători. Aşa că vom identifica soluţia cea mai bună pentru a răspunde ambelor deziderate, în opinia mea, la fel de importante”, a declarat primarul Marius Stan.
Biroul de presă al Primăriei municipiului Galaţi susţine că în acest moment există câteva soluţii tehnice pentru rezolvarea problemei iluminatului festiv de sărbători şi că vor fi iluminate în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou doar străzile principale, câteva intersecţii, parcurile şi locurile de promenadă din Galaţi, astfel costurile iluminatului festiv vor fi diminuate semnificativ.

Pagina 59 din 61