Monitorul de Galati

Monitorul de Galati

Între bisericile din municipiul Galaţi care îl au ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Apostol Andrei se numără şi biserica de pe Platforma siderurgică Liberty. Pentru această comunitate de muncitori din urbea gălăţeană, bucuria este mult mai mare anul acesta întrucât, chiar în ziua de 29 noiembrie, se împlinesc 20 de ani decând acest locaş de cult închinat celui dintâi chemat dintre Apostoli a fost sfinţit.

Pentru a marca aşa cum se cuvine această mare împlinire, marţi, 29 noiembrie 2022, de la orele dimineţii, în biserica de pe platforma siderurgică, un sobor de preoţi şi diaconi din municipiul Galaţi au săvârşită Sfânta Liturghie, în prezenţa directorilor şi muncitorilor din această mare fabrică de oţel, precum şi a numeroşi credincioşi gălăţeni, unii dintre ei rude ale celor decedaţi în oţelăria de la Galaţi.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a sosit în mijlocul acestor credincioşi împreună cu delegaţia de la Mănăstirea Neamţ, pentru a-i binecuvânta la zi de aleasă sărbătoare.

În cuvântul adresat celor prezenţi în biserică, ierarhul Dunării de Jos a apreciat munca şi efortul pe care îl depun angajaţii acestei platforme siderurgice.

De asemenea, chiriarhul locului a încurajat conducerea acestei instituţii muncitoreşti să desfăşoare în continuare programe în care sunt valorificate resursele umane, dar şi să continue implementarea de programe social-filantropice pentru tineri şi nu numai.

În continuare, 21 de  elevi ai clasei de învăţământ dual au primit daruri din partea bisericii pentru activitatea depusă în procesul de instruire profesională cu sprijinul Fundaţiei GFG. Învăţământul dual îmbină cunoştinţele teoretice predate de profesori cu activităţile practice realizate cu ajutorul mentorilor Liberty Galaţi. Elevii au oportunitatea de a-şi dezvolta atât abilităţile tehnice, cât şi abilităţile interpersonale de comunicare, de colaborare în cadrul unei echipe şi de dezvoltare a încrederii în forţele proprii.

Diplome şi daruri din partea companiei şi a bisericii au primit şi 20 de voluntari din cadrul combinatului pentru cei zece ani de activitate de voluntariat desfăşurată cu multă implicare, consecvenţă şi disponibilitate.

La final, a fost oficiat parastasul pentru ctitorii acestui sfânt locaş trecuţi la Domnul şi pentru cei decedaţi în accidentele de muncă pe această platformă siderurgică.

La plecare, credincioşii prezenţi au primit iconiţe cu chipul Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ, prezent în aceste zile la Galaţi prin sfintele sale moaşte. 

***

Situat în sud-estul României, Liberty Galaţi este cel mai mare combinat integrat din ţară şi lider în fabricarea produselor siderurgice, cu o capacitate actuală de producţie de 2 milioane de tone de oţel, având posibilitatea de creştere a acesteia.

Combinatul Siderurgic de la Galaţi produce o gamă largă de produse plate (tablă groasă, rulouri, tablă zincată şi tablă acoperită organic), precum şi produse tubulare sudate longitudinal. Aceste produse sunt furnizate către clienţii din zona Balcanilor, din Europa, dar şi din ţară. Produsele furnizate de Liberty Galaţi sunt utilizate în industria navală, în construcţii, în industria auto şi pe piaţa echipamentelor sub presiune.

Produsele tubulare livrate de Combinatul Siderurgic din Galaţi sunt utilizate în industria de petrol şi gaze, precum şi în transportarea altor fluide.

La Liberty Galaţi sunt aproximativ 5.100 de angajaţi şi 1.700 de contractori, fiind considerat unul dintre cei mai mari angajatori din România de Est.

 

Reporter: pr. Rareş Bucur

Imagine: Costiuc Petrică

Echipa cotidianului MONITORUL DE GALAŢI urează tuturor românilor LA MULŢI ANI!

PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 536

din 23 noiembrie 2022

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 29 noiembrie 2022, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 29 noiembrie 2022, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” interpretei de muzică populară Mioara VELICU.

Iniţiator:

Costel Fotea

2. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” blogger–ului culinar Gina BRADEA.

Iniţiator:

Costel Fotea

3. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

4. Modificarea Hotărării Consiliului Judeţean Galaţi nr. 144/30.06.2021 privind aprobarea reorganizării Centrului de  zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul”.

Iniţiator:

Costel Fotea

5. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent), situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun nr. 27C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

6. Prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016.

Iniţiator:

Costel Fotea

7. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Medicină și Farmacie în vederea susținerii și promovării reciproce a activităților comune pentru realizarea unor obiective academice respectiv organizarea de congrese, conferințe, programe, campanii și proiecte.

Iniţiator:

Costel Fotea

8. Trecerea unui activ corporal (construcție) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din funcţiune şi desființării.

Iniţiator:

Costel Fotea

9. Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 1413/23.01.2019, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 285 din 19 decembrie 2018 cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

10. Aprobarea  Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: “Lucrări tehnico – edilitare şi Sistematizare verticală, aferente  investiţiei locuinţe pentru tineri destinate închirierii specialiştilor din sănătate, judeţul Galaţi”

Iniţiator:

Costel Fotea

11. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI  (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Creșterea eficienței energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

12. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 54/28.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare a Casei Memoriale “Costache Negri”.

Iniţiator:

Costel Fotea

14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 110/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

15. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați».

Iniţiator:

Costel Fotea

16. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 109/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galați”. 

Iniţiator:

Costel Fotea

17. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Panou siglă luminoasă Ambulatoriu Integrat de Specialitate din  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei  Galaţi”.

Iniţiator:

Costel Fotea

18. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare și modernizare drumuri județene”.

Iniţiator:

Costel Fotea

19. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri.

Iniţiator:

Costel Fotea

20. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Club Sportiv United Galați în vederea participării Echipei Futsal Seniori United Galați la Competiţia Europeană Elite Round – UEFA Futsal Champions League 2022-2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

21. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

22. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie, Documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de construire și Documentația tehnică pentru organizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico - economici privind realizarea obiectivului de investiţie „Stație de transfer și stație de compostare Tecuci’’ componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galaţi”.

Iniţiator:

Costel Fotea

23. Aprobarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Institutul Național al Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice.

Iniţiator:

Costel Fotea

24. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 28.11.2022.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

    Contrasemnează pentru legalitate:

      Secretarul General al Judeţului 

                       Ionel Coca

În perioada 31 octombrie - 25 noiembrie 2022, Asociaţia ECOTIC şi Serviciul Public Ecosal Galaţi, în parteneriat cu Primăria Galaţi, APM Galaţi, Apă Canal S.A. Galaţi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, încurajează cetăţenii să predea corect spre reciclare deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), urmând ca pentru predarea de deşeuri, minim 15 kg deşeuri electrice şi electronice, să primească un premiu instant.

Centrele municipale de colectare sunt:
- Punct Verde - Drumul Viilor, nr. 1, de luni până sâmbătă, între orele 08.00 - 16.00, duminică 08.00 - 12.00;
- Strada Nufărului, nr. 24 - 26, de luni până vineri, între orele 07.00 - 14.00;
- Staţia de sortare Barboşi, în zilele de luni până vineri, între orele 06.00 - 14.00.

! Ridicarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice mari şi voluminoase se va face de la domiciliu, cu titlu gratuit, în baza unei programări prealabile la numerele de telefon 0236/312.282; o echipă SP Ecosal Galaţi se va deplasa şi va ridica DEEE de la domiciliu.

„Scopul campaniei este de a conştientiza gălăţenii asupra importanţei colectării separate a deşeurilor reciclabile, încurajându-i să predea în mod selectiv deşeurile care pot fi reciclate, în cazul de faţă Campania „Oraşe Curate” referindu-se la deşeuri de echipamente electrice şi electronice”, a declarat Mirela Furtună, director general SP Ecosal Galați.

Pentru mai multe detalii: www.ecotic.ro.

Marți, 15 Noiembrie 2022 08:30

Mihăilescu Lenuța (9 zile)

La 9 zile de la trecerea în neființă, familia îndurerată speră să-i fie drumul către porțile raiului mai blând decât a fost ultimul an din viață.

Dumnezeu să o ierte!

PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 528

din 11 noiembrie 2022

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru luni, 14 noiembrie 2022, ora 1000

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru luni, 14 noiembrie 2022, ora 1000, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • Aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

    Contrasemnează pentru legalitate:

    Secretarul General al Judeţului 

                     Ionel Coca

  Vineri, 11 Noiembrie 2022 10:52

  Dr. Viorica Caliga ne-a părăsit!

  Dr. Viorica Caliga ne-a părăsit!

  Un om minunat, un om care a arătat preţuire pentru fiinţele care nu-şi pot exprima suferinţa prin cuvinte, poate mai mult decât propria sănătate.

  Un om pentru care prioritatea desăvârşită era suferinţa și afecţiunea altora. Pe ea întodeauna s-a pus în urma tuturor, a pacienţilor, a familiei, a noastră a tuturor. Un om pentru care prioritatea a fost binele celorlalţi.

  O doamnă de o fineţe şi o nobleţe excepţională a sufletului, pe care Dumnezeu a iubit-o atât de mult încât a luat-o mult prea repede de lângă toţi cei ce au iubit-o şi preţuit-o atât de mult.

  Dumnezeu să îi odihnească în pace sufletul bun!

  Gânduri de mângâiere, susţinere şi compasiune pentru familia îndurerată!

  Cristian Dima

  PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 517

  din 09 noiembrie 2022

  privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru joi, 10 noiembrie 2022, ora 1030

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru joi, 10 noiembrie 2022, ora 1030, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • Aprobarea proiectului «Achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Drăgușeni de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Drăgușeni și administrarea Consiliului Local al UAT Drăgușeni în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

    Contrasemnează pentru legalitate:

    Secretarul General al Judeţului 

                     Ionel Coca

  În acest an şcolar, Şcoala Gimnazială Nr. 9 din Galaţi împlineşte vârsta de 50 de ani. Clădirea şcolii de astăzi s-a dat în folosinţă la 15 septembrie 1972, iar până la această dată, şcoala a funcţionat în alte locuri şi sub alte denumiri. După documentele de arhivă, se pare că ar avea o vechime mult mai mare.

  Astfel, între 1951-1955 se poate vorbi de Şcoala elementară Nr. 14 mixtă, care a funcţionat pe strada Movilei, în clădirea actualei Şcoli particulare de conducători auto, şi a avut ca director pe profesorul Ion Bogatu. Între 1955-1958, şcoala a purtat denumirea de Şcoala de 7 ani Nr. 9. Apoi s-a mutat în localul Anexă al Şcolii Nr. 40, în strada Ada Marinescu, nr. 22, sub titulatura Şcoala mixtă de 7 ani Nr. 9, unde funcţionează până la sfârşitul anului şcolar 1971-1972. Anul şcolar 1972-1973 începe într-un local nou, situat în Strada Barboşi, nr. 35, cel în care funcţionează şi astăzi.

  Din 1972 până în 1986, şcoala a funcţionat cu clasele I-X. În primul an de funcţionare în această clădire, Şcoala de 10 ani Nr. 9 a avut 17 clase şi 513 elevi: 220 la cele 9 clase ale ciclului primar şi 293, în 8 clase V-X. Din anul 1996 până în anul 2010, şcoala poartă numele scriitorului născut pe meleagurile judeţului nostru, Calistrat Hogaş: Şcoala "Calistrat Hogaş" Galaţi. Din anul 2012, şcoala devine structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 5. Din anul 2014, elevii învaţă într-o şcoală modernă, reabilitată prin proiectul european "Investim în viitorul tău!".

  În cei 50 de ani de existenţă, şcoala s-a bucurat de oameni competenţi, oameni de suflet, care şi-au închinat întreaga viaţă şcolii, educaţiei copiilor, oameni care, în ciuda tuturor greutăţilor, şi-au iubit meseria nobilă de dascăl şi toţi, ca unul singur, s-au străduit să păstreze neîntinat numele acestui lăcaş de cultură, să înveţe şi să muncească împreună, elevi şi dascăli, aşa încât elevii să vină cu drag la şcoală şi, absolvenţi fiind, să-şi amintească cu plăcere de ea, iar colegii, cadrele didactice, să o regrete atunci când au fost nevoiţi să plece la alte şcoli.

  Autori: Director Nicolaev Malaxa Daniela şi Director adjunct Purice Crăiescu Daniela

  Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din Galaţi se poate mândri, pe lângă proiectele şi rezultatele deosebite ale elevilor săi, cu implicarea în numeroase mobilităţi europene din cadrul programului Erasmus+. Astfel, în perioada 15-21 octombrie 2022, o echipă formată din 20 de elevi şi 4 profesori (Mariana Gaiu, Mihaela Ştiubianu, Oana Iordache şi Monica Iancu) a organizat o serie de activităţi pentru oaspeţii lor olandezi, un grup de 16 elevi şi 2 profesori veniţi de la Merletcollege din Cuijk, Olanda.
  Programul oferit de organizatori a avut ca repere obiectivele de referinţă ale proiectelor de mobilitate, printre care se numără: învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine (creşterea competenţelor lingvistice), conştientizarea importanţei şi înţelegerea unor culturi şi ţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă în comunitate. Prin urmare, activităţile au fost numeroase şi variate, desfăşurându-se atât în cadrul şcolii, cât şi în afara ei. Elevii şi profesorii au participat la workshopuri derulate în şcoală care au cuprins prezentări ale celor două şcoli partenere, minidicţionare româno-olandeze realizate în echipe mixte, crearea unor jurnale video realizate pe parcursul săptămânii petrecute împreună, dar şi activităţi de tip treasure hunt prin intermediul aplicaţiei Actionbound, vizite la Grădina Botanică, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul Satului din pădurea Gârboavele.
  Oaspeţii olandezi s-au bucurat şi de o plimbare cu vaporul pe Dunăre, precum şi de o excursie de o zi la Braşov şi la Castelul Bran. Toate acestea au validat teoria eficienţei învăţării într-un context nonformal, toţi participanţii fiind încântaţi de experienţele acumulate.
  La sfârşitul săptămânii de proiect, elevii de la Colegiul Cuza au aflat că în luna aprilie a anului viitor vor fi, la rândul lor, oaspeţii liceului din Olanda. Prin urmare, activităţile derulate şi legăturile create aici, la Galaţi, vor avea o certă şi frumoasă continuitate.

  Autor: prof. Mihaela Ştiubianu

  Pagina 1 din 33