Monitorul de Galati

Monitorul de Galati

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2020.

            Proiectul de act administrativ cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestuia pot fi consultate:

  • pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro;
  • la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 4, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
  • la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.         

            Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP .

            Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de 25.11.2019. Acestea se pot transmite prin:

  • e-mail: informatii@cjgalati.ro
  • poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
  • depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

         Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, astfel:

  • persoane de contact: consilier Teodor Laura, consilier Drugău Anda;
  • coordonate de contact: tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

PREŞEDINTE,

COSTEL FOTEA

Odata cu apropierea frigului, una dintre preocupările pe care o au foarte mulţi oameni din mediul rural este cea legată de procurarea de lemn pentru încălzirea pe timpul iernii. Şi în judeţul Galaţi se poate observa că pe multe site-uri de anunţuri se găsesc persoane fizice sau juridice care comercializeaza lemne de foc. În acest sens, Quickshop.ro a realizat o cercetare de piaţă cu privire la preţul în judetul Galaţi a metrului cub de lemn, şi a ajuns la niste concluzii foarte interesante. La nivelul judeţului Galaţi, preţul lemnelor de foc poate varia între 250 si 450 de lei, în funcţie de tipul de lemn. 

Fondul forestier naţional ocupa, la sfârşitul anului 2018, o suprafaţă de 6.583.065 hectare, care reprezenta 27,6 % din suprafaţa ţării. Suprafaţa fondului forestier la 31 decembrie 2018, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2017, a înregistrat o creştere de aproximativ 0,3%, datorată în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate, conform Legii nr. 46/2008 – Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare. În judeţul Galaţi, suprafaţa fondului forestier la sfârşitul anului 2018 era de 37.225  hectare.

În anul 2018, s-au recoltat 19462 mii metri cubi (volum brut) de lemn la nivel national, cu   mii metri cubi mai mult faţă de anul 2017. Pe specii forestiere, răşinoasele reprezintă 36,6% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, fagul 33,8%, stejarul 10,5%, diverse specii tari (salcâm, paltin, frasin, nuc etc.) 11,3%, şi diverse specii moi (tei, salcie, plop etc.) 7,8%.  La nivelul judeţului Galaţi, situaţia speciilor este următoarea: Numărul hectarelor de răşinoase era de 133, în timp ce, cel al foioaselor era de 35.326 hectare.

Cercetarea referitoare la preţul metrului cub poate fi strâns legată de vânzările de centrale termice, unde la nivel naţional se observă o creştere a numărului total de centrale termice vândute cu peste 200.000 de bucăţ faţă de anul trecut. Din totalul de 200.000 de centrale vândute, peste 50% din vânzări se datorează înlocuirilor. Înlocuirea centralelor poate avea cauze multiple, printre acestea principale fiind: vechimea centralei, dorinţa proprietarilor de a avea un control mult mai bun asupra cheltuielilor aferente încălzirii sau mai nou conectivitatea inteligentă. 

"Fiind unul dintre cei mai mari retaileri naţionali de centrale termice, termostate, calorifere, panouri solare, sisteme de încălzire în pardoseală, aer condiţionat, pompe de căldură, sanitare, etc. putem observa şi analiza unele trend-uri şi evoluţii ale vânzărilor în diferite judeţe. Astfel, am observat că la nivelul judeţului Galaţi creşterea vănzărilor de centrale termice pe site-ul www.quickshop.ro este de 26,8% faţă de perioada similară a anului trecut” au declarat reprezentanţii Quickshop. 

OMV Petrom demarează, în această toamnă, o amplă campanie de plantare - „România plantează pentru mâine”. Campania se desfăşoară în 7 judeţe din ţară, în parteneriat cu 7 ONG-uri de mediu. În noiembrie, angajaţii companiei, alături de alţi voluntari, vor planta 70.000 de copaci pe o suprafaţă de 13,5 hectare.
Începând din 2008, OMV Petrom este unul dintre cei mai mari promotori privaţi ai acţiunilor de plantare, cu peste 700.000 de copaci plantaţi pe o suprafaţă de 140 de hectare până în prezent. Pădurile au un rol important în absorbţia şi stocarea dioxidului de carbon (CO2) din atmosferă, de aceea plantarea copacilor ca mod de protejare şi păstrare a pădurilor este o soluţie cheie bazată pe natură, pentru a preîntâmpina riscurile ce survin în urma schimbărilor climatice. OMV Petrom îşi propune să continue campaniile de plantare şi în următorii 3 ani.
Acţiunile de plantare se vor derula în parteneriat 7 ONG-uri: Act for Tomorrow, Mai Mult Verde, Pădurea Copiilor, Plantăm Fapte Bune în România, Viitor Plus, Asociaţia pentru ecologie şi turim Pro Eco-Tur Galaţi şi Parcul Natural Văcăreşti. De asemenea, acestea vor asigura mentenanţa zonelor plantate în următorii 2-3 ani.
Cele 8 plantări vor avea loc după cum urmează:
- 2 noiembrie: Corbu (Constanţa) şi Bistreţ (Dolj);
- 16 noiembrie: Vânătorii Mici (Giurgiu), Grindu (Ialomiţa) şi Parcul Văcăreşti (Bucureşti);
- 23 noiembrie: Mârşani (Dolj) şi Tinosu (Prahova);
- 30 noiembrie: Videle (Teleorman).
Voluntarii se pot înscrie pe site-ul https://www.taraluiandrei.ro.
Această campanie contribuie la susţinerea a trei obiective din Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă: (13) Acţiunea asupra Climei, (15) Viaţa pe Pământ şi (17) Parteneriate pentru Realizarea Obiectivelor.
Pentru mai multe informaţii despre plantare şi despre programele de responsabilitate socială ale OMV Petrom, puteţi accesa site-ul https://www.taraluiandrei.ro.

În fiecare an, în luna noiembrie, la nivel mondial, se sărbătoreşte Luna Pădurii. Şi tot la nivel mondial, această sărbătoare este petrecută prin muncă. Munca de a planta cât mai mulţi copaci, de a planta speranţa unui viitor cu un aer mai curat, pentru o natură cât mai verde şi cât mai vie, nu atât pentru noi cât pentru copiii noştri şi copiii copiilor noştri. Cu alte cuvinte, în noiembrie sădim viitorul.
În România, anul acesta, ne putem mândri cu acţiunile OMV Petrom şi Ţara lui Andrei care sunt primii atunci când vine vorba de a pune o sămânţă bună pentru mai târziu.
Astfel, în luna noiembrie 2019, angajaţii OMV Petrom şi voluntarii proiectului ”Ţara lui Andrei” împreună cu şapte ONG-uri partenere, vor merge în 8 zone ale ţării şi vor împăduri aproximativ 13 hectare în România.
Gălăţenii se pot mândrri cu faptul că din lista partenerilor selectaţi de către OMV Petrom pentru a participa la această activitate figurează şi un ONG din municipiul nostru şi anume Asociaţia pentru Ecologie şi Turism PRO ECO-TUR, o entitate cu o veche tradiţie şi experienţă în activităţi de educaţie ecologică, de ecologizare şi de reconstrucţie ecologică şi forestieră.
De aceea, pentru cei care doresc să se alăture în calitate de voluntari la activităţile desfăşurate în această campanie de către Asociaţia pentru Ecologie şi Turism PRO ECO-TUR, vă facem cunoscute datele şi locaţiile unde se vor desfăşura plantările din acest an:
- Sâmbătă, 2 noiembrie 2019, puteţi merge la Corbu (judeţul Constanţa), pentru a planta 400 de puieti de frasin şi 100 de salcie, pe o suprafaţă de 0,5 ha, în Parcul Cişmea - un parc al cărui nume se trage de la cişmeaua care curge neîncetat încă de pe vremea când Dobrogea era sub stăpânire otomană.
- Sâmbătă, 16 noiembrie 2019, voluntarii Asociaţiei pentru Ecologie şi Turism PRO ECO-TUR ajung la Grindu (judeţul Ialomiţa) pentru a planta 6.000 de puieti de salcâm, pe o suprafaţă de 1,00 ha.
Aceste acţiuni de plantare, alături de cele ale celorlalte ONG-uri, fac parte din proiectul “România plantează pentru mâine”, un program de plantare iniţiat de OMV Petrom, care va continua şi anul următor. Din 2010 până în prezent, OMV Petrom şi Ţara lui Andrei au contribuit la împădurirea a aproximativ 56 de hectare de teren cu peste 264.000 de copaci în 9 judeţe din România.
Dacă vrei să fii şi tu unul dintre cei care clădesc un viitor mai bun, mai curat şi mai verde pentru România, te poţi înscrie direct pe site-ul www.taraluiandrei.ro/plantari sau prin intermediul paginii de facebook a Asociaţiei pentru Ecologie şi Turism PRO ECO-TUR: https://www.facebook.com/proecotur.
Fii şi tu voluntar, promotor al campaniei #RomaniaPlanteaza, alături de noi!

Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci face parte, ca entitate educaţională, din reţeaua-model de şcoli integrate în proiecte Erasmus.
Proiectul Erasmus „Under the same blue sky” promovează îndeosebi tematici legate de astronomie, tradiţii, artă, literatură, geografie, conceptul STEM. Părţi integrante ale acestui proiect sunt şcoli din Republica Cehă, Turcia, Grecia, Portugalia, Lituania şi România, Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” din Tecuci. Atât profesorii implicaţi cât şi elevii vor aprofunda înţelegerea acestor tematici într-o manieră comparativă, competitivă, vor adopta idei reuşite pentru propriile ţări, respectiv unităţi de învăţământ, îşi vor dezvolta abilităţile interculturale, lingvistice şi sociale şi vor avea imensa oportunitatea de a trăi o experienţă autentică, acolo unde contează în subsidiar capacitatea de a te adapta, de a improviza, de a-ţi susţine cu mândrie şi argument ideile, conceptele şi de a le împărtăşi celorlalţi.
În cadrul acestui proiect vor fi implicaţi peste 120 de elevi cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani şi peste 40 de profesori. Mobilităţile culturale se vor realiza în fiecare şcoală, respectiv ţară a membrilor participanţi, astfel încât toţi cei implicaţi să cunoască specificul local, educaţional, gastronomic, cultural al celorlalţi parteneri. Activităţile mobilităţilor se vor desfăşura în trei etape, prima va cuprinde demersurile realizate de elevi înaintea perioadei de mobilitate, a doua etapă se concentrează pe acţiunile efective ale elevilor şi profesorilor din timpul mobilităţii în ţara-gazdă, iar a treia etapă are ca obiectiv principal promovarea activităţilor susţinute în şcolile de origine.
Prima mobilitate din cadrul acestui proiect a avut loc la SILIFKE, regiunea Mersin din Turcia, în perioada 7-11 octombrie 2019.
Mobilităţile din Lituania (27-31 ianuarie 2020) şi din România (31 aprilie-4 mai 2020), vor avea drept participanţi câte 5 elevi din fiecare ţară, din grupul ţintă vor fi selectaţi elevi după criterii bine stabilite. Elevii vor avea de pregătit prezentarea şcolii, a oraşului, ţării din care vin şi vor împărtăşi impresii, vor demonstra competenţe şi complexitate interculturală alături de colegii lor din celelalte ţări. Vor elabora un dicţionar CLIL pe tema Cosmosului pentru următoarea întâlnire, prin intermediul căruia ceilalţi colegi vor cunoaşte precis noţiuni şi definiţii în limba maternă a fiecărui participant.

Profesori: Monica Iordache, Ionica Gîţă

În 15 noiembrie, Agenţia de recrutare şi consultanţă ECIM, organizează la Galaţi, la Salon Elite, în incinta Potcoava de Aur, Cafeneaua cu Joburi - un ALTFEL de târg de locuri de muncă. Evenimentul este susţinut de OLX Locuri de muncă, în calitate de Partener Principal.

Cele două serii de evenimente, desfăşurate deja în 2019 în regiunea Moldovei, au adus peste 9000 de oameni în căutarea unui loc de muncă şi peste 90 de firme pregătite să angajeze.

Cafeneaua cu Joburi nu este doar un târg cu locuri de muncă ci un loc în care participanţii pri-mesc consiliere şi orientare în alegerea unui loc de muncă, pot să afle informaţii despre firmele participante, detalii despre condiţiile de salarizare şi beneficiile oferite.

Joburile disponibile se adresează tuturor categoriilor de vârstă cât şi diferitelor niveluri de pregă-tire, de la muncitor necalificat, la persoane cu studii superioare.

Cafeneaua cu Joburi este un eveniment care vrea să provoace gălăţenii să îşi cunoască mai în-deaproape angajatorii, să exploreze posibilităţi, să pună întrebări. Cafeaua este liantul perfect pentru a începe o conversaţie, de aceea noi o oferim tuturor participanţilor, pentru a înlesni co-municarea.

Cei care au dificultaţi în redactarea CV-ului sau nu au unul la îndemână beneficiază de consultanţă gratuită de la personal specializat şi au în acelaşi timp ocazia de a se înregistra în bazele de date ECIM.

La eveniment sunt aşteptate persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, a unei noi oportunităţi în carieră, persoane care vor să îşi schimbe domeniul de activitate, care vor să prospecteze piaţa şi să găsească cea mai bună variantă pentru viaţa lor, în firma potrivită, cu beneficiile necesare.

De ce funcţionează reţeta "joburilor pe gustul tău" faţă de alte evenimente similare?

Cafeneaua cu Joburi este contextul gândit de experţi în domeniul recrutării şi a consultanţei în carieră. Ceea ce înseamnă pe de o parte o înţelegere profundă a nevoilor unei companii în pro-cesul de selcţie a angajaţilor şi pe de cealată parte a felului în care posibilii angajaţi se raportează la piaţa locurilor de muncă.

ECIM, organizatorul evenimentului, este companie de recrutare, specializată în găsirea omului potrivit pentru jobul potrivit. Experienţa consultanţilor ECIM este acum concentrată în eveni-mentul Cafeneaua cu Joburi Galaţi, unde aceştia aşteaptă gălăţenii alături de mari angajatori din judeţ.

OLX este liderul pieţei locale de anunţuri generaliste, cu peste 4 milioane de anunţuri active şi o medie lunară de peste 10 milioane de vizitatori, potrivit SATI. Categoria Locuri de muncă are cea mai mare acoperire de oferte din ţară, cu peste 450 000 de anunţuri active în fiecare an.

Parteneri naţionali: mefi.ro, Adaptive Management, Paradigma, Telesystem
Parteneri locali Galaţi: Monitorul de Galaţi, Computers Group.

VIDEO mai jos!

Duminică, 29 Septembrie 2019 12:25

"Cafeneaua cu Joburi" ajunge la Galaţi

În 15 noiembrie, agenţia de recrutare şi consultanţă ECIM, organizează la Galaţi, la Salon Elite, în incinta Potcoava de Aur, Cafeneaua cu Joburi - un altfel de târg de locuri de muncă. Evenimentul este susţinut de OLX Locuri de muncă, în calitate de partener principal.

Cele două serii de evenimente, desfăşurate deja în 2019 în regiunea Moldovei, au adus peste 6000 de oameni în căutarea unui loc de muncă şi peste 75 de firme pregătite să angajeze.

Cafeneaua cu Joburi nu este doar un târg cu locuri de muncă, ci un loc în care participanţii primesc consiliere şi orientare în alegerea unui loc de muncă, pot să afle informaţii despre firmele participante, detalii despre condiţiile de salarizare şi beneficiile oferite.

Joburile disponibile se adresează tuturor categoriilor de vârstă cât şi diferitelor niveluri de pregătire, de la muncitor necalificat, la persoane cu studii superioare.

Cafeneaua cu Joburi este un eveniment care vrea să provoace gălăţenii să îşi cunoască mai îndeaproape angajatorii, să exploreze posibilităţi, să pună întrebări. Cafeaua este liantul perfect pentru a începe o conversaţie, de aceea noi o oferim tuturor participanţilor, pentru a înlesni comunicarea.

Cei care au dificultaţi în redactarea CV-ului sau nu au unul la îndemână beneficiază de consultanţă gratuită de la personal specializat şi au în acelaşi timp ocazia de a se înregistra în bazele de date ECIM.

La eveniment sunt aşteptate persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, a unei noi oportunităţi în carieră, persoane care vor să îşi schimbe domeniul de activitate, care vor să prospecteze piaţa şi să găsească cea mai bună variantă pentru viaţa lor, în firma potrivită, cu beneficiile necesare.

De ce funcţionează reţeta "joburilor pe gustul tău" faţă de alte evenimente similare?

Cafeneaua cu Joburi este contextul gândit de experţi în domeniul recrutării şi a consultanţei în carieră. Ceea ce înseamnă pe de o parte o înţelegere profundă a nevoilor unei companii în procesul de selcţie a angajaţilor şi pe de cealată parte a felului în care posibilii angajaţi se raportează la piaţa locurilor de muncă.

ECIM, organizatorul evenimentului, esteo companie de recrutare, specializată în găsirea omului potrivit pentru jobul potrivit. Experienţa consultanţilor ECIM este acum concentrată în evenimentul Cafeneaua cu Joburi Galaţi, unde aceştia aşteaptă gălăţenii alături de mari angajatori din judeţ.

OLX este liderul pieţei locale de anunţuri generaliste, cu peste 4 milioane de anunţuri active şi o medie lunară de peste 10 milioane de vizitatori, potrivit SATI. Categoria Locuri de muncă are cea mai mare acoperire de oferte din ţară, cu peste 450 000 de anunţuri active în fiecare an.

Parteneri naţionali :mefi.ro, Adaptive Management, Paradigma, Telesystem
Parteneri locali Galaţi: Monitorul de Galaţi, Computers Group.

De la un car tras de cal la servicii complete de transport, aceasta este evoluţia specialistului olandez în transport Heisterkamp într-un secol de activitate. Ceea ce în 1919 a început ca o afacere de familie de distribuţie a băuturilor a crescut într-o companie internaţională, cu un concept complet pentru întregul sector de transport. În 2019, Heisterkamp Transport Solutions aniversează 100 de ani de activitate cu o varietate de activităţi. Cu o istorie frumoasă în spate, compania Heisterkamp se orientează în principal spre viitor, după cum spune chiar Gerben Heisterkamp, actualul său director.

Totul a început în 1919, când Antoon Johannes Heisterkamp, fondatorul Heisterkamp Transportation Solutions, în vârstă de 16 ani, a cumpărat butoaie de bere de la o fabrică din Twente, pe care le-a transportat cu un car tras de cal. În hambar, în spatele casei părinteşti din Ootmarsum, acesta îmbutelia berea în sticle pe care ulterior le comercializa localurilor din zonă. Din ce în ce mai des, Antoon Johannes a fost rugat şi de alţii, să distribuie şi să colecteze tot felul de lucruri pe traseul său de livrare a mărfii. Astfel, pe lângă comerţul cu băuturi, a fost creată şi companie de transport care astăzi îi poartă numele.

Bennie Heisterkamp - În jurul anilor 1920, calul şi carul au fost schimbate în favoarea primului tir. Acesta încă are un loc de cinste în sala de primire a sediului central din Hanzepoort, Oldenzaal. Antoon Johannes a fost succedat de fii săi Gerhard and Bennie. În aceşti ani Bennie s-a focusat din ce în ce mai mult pe ramura de transport. Pe la mijlocul anilor 1970, compania Heisterkamp a devenit internaţională, deschizând câteva locaţii în alte ţări din Europa. Heisterkamp a pătruns pe piaţa românească în 2015 când şi-a deschis primul sediu la Cluj-Napoca unde a dezvoltat cu succes departamentul de trucking, devenind astfel una dintre cele mai importante companii de profil din ţară. Ca urmare a acestei dezvoltării, în 2018 a fost deschis şi cel de-al doilea sediu subsidiar, la Iaşi.

Extinderea flotei - Bennie la rândul său a predat ştafeta fiului său, Gerben, actualul manager general. În acest moment, Heisterkamp are o flotă de aproximativ 750 de camioane şi mai mult de 4000 de remorci. Heisterkamp transportă pentru diverşi clienţi de top, dar activitatea merge mai departe de atât. De exemplu, companiile de transport se pot întoarce la Heisterkamp pentru a închiria sau a lua in leasing camioane şi remorci sau să cumpere echipament folosit. Compania are propriul departament de service, care include o vopsitorie, un atelier şi o spălătorie auto.

Inovaţie - „Suntem foarte mândri de istoria noastră, dar acum ne focusăm în mod special pe viitor. Pe acelaşi principiu au mers atât tatăl cât şi bunicul meu, care au căutat mereu să inoveze. Maniera noastră de a face afaceri este de a fi mereu cu pas înaintea pieţei şi să anticipăm schimbările chiar înainte ca acestea să aibă loc. Într-adevăr să mergem înainte! Poziţia noastră actuală este rezultatul viziunii şi îndrăznelii noastre”, spune Gerben Heisterkamp.

High-Tech - Heisterkamp este o companie non-stop, care lucrează 24/7 pentru clienţii săi. „În transport, totul este despre viteză, flexibilitate şi eficienţă. Chiar dacă avem in jur de 1.450 de angajaţi răspândiţi în 7 locaţii din Europa, liniile noastre de comunicare eficiente, ne dau ocazia să ne mişcăm foarte rapid. Angajaţii noştri nu sunt doar şoferi. De exemplu, avem un departament IT cu aproape 20 de angajaţi. În zilele noastre, un camion este un computer în mişcare; elemente precum GPS-urile şi sistemele track & trace au devenit din ce în ce mai importante. Suntem fruntaşi când vine vorba de aceste elemente high-tech. Aceleaşi lucruri se aplică şi pe temele de sustenabilitate şi responsabilitate socială a întreprinderii”, spune Gerben Heisterkamp.

Flexibilitate - În mod special, Gerben a sesizat o creştere notabilă a cererii de flexibilitate: „Transportatorii optează în număr mare să angajeze sau să ia în leasing camioane şi remorci, în loc să aibă propria flotă. Noi răspundem optim la această cerere. Gama noastră de produse şi servicii este în acelaşi timp foarte profundă şi foarte largă; avem de asemenea soluţii pentru încărcături speciale. Un alt lucru distinctiv este serviciul nostru de service, care ne permite să fim pe teren foarte rapid, atunci când un vehicul este blocat”.

Cea mai bine administrată companie - „În anii următori, nu ne vom focusa doar pe creşterea viitoare, dar de asemenea şi pe dezvoltare. Am fost deja numiţi «cea mai bine administrată companie», lucru care a fost o mare recunoaştere. Depinde de noi să facem faţă provocărilor ce ne vor aştepta în anii următori”, concluzionează Gerben Heisterkamp.

Ştim foarte bine că atât în România cât şi în străinătate există firme de web-hosting care oferă găzduire chiar şi pe câţiva lei pe lună, însă de cele mai multe ori se întâmplă ca aceasta să nu fie cea mai bună soluţie pentru siteul dvs. O firmă care nu pune foarte mult preţ pe un pachet de găzduire şi îl oferă pe câţiva lei este doritoare doar să aibă clienţi cât mai mulţi și nu să le ofere siguranţa de care au nevoie.

Dacă luăm un exemplu: un pachet de 5 lei pe lună nu se va compara niciodată cu un pachet de 35 - 45 de lei care va include siguranţa şi putere din partea serverului.

Unii apelează la VPS-uri pentru a ţine site-urile în picioare, însă nici aceasta nu este cea mai bună soluţie dacă nu aveţi cunoştinţe avansate de IT şi nu ştiţi cum să faceţi ca sistemul să fie foarte protejat şi să nu aveţi probleme pe parcurs cu hackerii. Exista desigur si servere VPS cu management, cei de la firma de hosting ocupânduse ei de toate problemele care apar la un astfel de server. Este o optiune foarte buna în cazul celor care nu au cunostinţe avansate de IT, dar din păcate nu este o opţiune tocmai ieftină, preţul fiind superior ofertelor de hosting clasice.

Un sistem de găzduire de câţiva lei ar putea să mai aibă mici probleme, să mai cadă serverul din când în când, să mai fie întreruperi să nu funcţioneze cum trebuie sau să se încarce greu. Desigur, nu toate sunt aşa însă trebuie să fiţi foarte atenţi la cel pe care îl achiziţionaţi, nu merită să aruncaţi nici măcar câţiva lei pe fereastră pentru un pachet de care nu veţi fi suficient de mulţumiţi.

În rândul site-urilor ce oferă pachete de web-hosting intră şi cele de top, care sunt într-adevăr destul de serioase din toate punctele de vedere şi care pot oferi la bani puţini suficientă calitate pentru un pachet low-cost de web-hosting. Desigur acestea sunt foarte puţine şi nu sunt foarte rapide, însă pentru un site de prezentare spre exemplu sunt suficient de bune şi vă pot ţine în picioare proiectul pentru o perioadă foarte lungă de timp.

În concluzie

Studiaţi bine ofertele de pe piaţa, vedeţi părerile altor utilizatori despre firma de hosting de la care vreţi să achiziționaţi un pachet şi abia apoi, având toate datele, luați decizia de achiziţie. De asemenea vă sfatuim să evitaţi a face plata pe un an de zile în avans, pentru că, am întalnit de multe ori oameni care deşi erau nemulţumiţi de serviciile achiziţionate, spuneau că nu se pot muta la alta firmă ca deja au plătit pe 6-12 luni în avans.

Miercuri, 24 Iulie 2019 11:03

Cum au apărut sloturile

Fără teama de a greși, putem spune că la ora actuală nu există nici un casino în lume care să nu pună la dispoziția clienților cel puțin câteva sloturi, iar acest lucru este valabil atât în mediul offline, cât și pe internet. E și normal să fie așa, deoarece acestea contribuie în medie cu un procent de 30% la câștigurile ,,casei’’ și sunt preferate de cei mai mulți jucători, în principal datorită faptului că nu implică reguli complicate de joc și pot oferi câștiguri uriașe în orice clipă. În zilele noastre, cazinourile online atrag din ce în ce mai mulți clienți, având o ofertă bogată de sloturi. Deși lunar apar titluri noi, foarte mulți jucători caută în continuare pe internet jocuri ca la aparate 77777, sloturi clasice cu fructe sau video poker, semn clar că zicala ,,oldies but goldies’’ (vechi dar bune) se aplică și în acest domeniu. Astfel, în cele ce urmează, vom prezenta pe scurt modul în care au apărut primele aparate de acest gen.

 Primul slot din istoria omenirii a fost pus în funcțiune la New York în anul 1891, de compania ,,Sittman and Pitt’’. Era vorba de o mașinărie ce conținea 5 role și 50 de simboluri - cărți de joc. Desigur, combinația cărților de joc era cea care stabilea câștigurile. Pentru a juca la acest prim aparat, clienții plăteau în  jur de 5 cenți, acționau o manetă, iar mașinăria afișa 5 simboluri. De menționat este faptul că, la vremea respectivă, cei care doreau să își încerce norocul la un astfel de aparat o făceau pentru premii în băuturi, țigări sau dulciuri, fără posibilitatea de a câștiga premii în bani. Chiar și așa, aceste sloturi rudimentare s-au bucurat de un uriaș succes, în scurt timp toate barurile având cel puțin unul pe tejghea.

 Totuși, cel care a fost și este considerat părintele sloturilor este emigrantul german în Statele Unite ale Americii Charles Fey, care, în 1887, a inventat primul aparat slot clasic intitulat Liberty Bell. La acea vreme, aceste aparate se mai numeau și ,,one armed bandit’’, ceea ce în limbă română se traduce prin ,,bandit cu o singură mână’’. Spre deosebire de aparatul realizat de Sittman and Pitt, mașinăria lui Fey conținea doar 3 role și câteva simboluri, astfel încât câștigurile apăreau ceva mai des, însă nu depășeau un dolar. De menționat ar fi faptul că acestea erau plătite automat.

 Aparatele Liberty Bell au devenit în scurt timp extrem de populare, răspândindu-se în întreaga lume, astfel că Charles Fey abia putea face față numărului uriaș de comenzi. Simbolurile afișate pe rolele jocului includeau potcoave (obiect asociat încă din antichitate cu norocul), clopoței, stele și cele caracteristice cărților de joc (inimă, treflă, spadă și caro). În ceea ce privește mecanismul jocului, trebuie să spunem că fiecare rotire putea fi declanșată introducând în aparat o monedă de 5 cenți, iar câștigurile porneau de la 10 cenți pentru două potcoave și ajungeau până la 50 de cenți sau chiar un dolar, în cazul în care, la finalul rundei de joc, se afișau 3 clopoței.

 Pe lângă spiritul inovativ, Charles Fey s-a dovedit a fi și un bun antreprenor, capitalizându-și succesul creației sale prin împrumutarea sloturilor către diverși proprietari de localuri, contra unui comision de 50% din câștiguri. De asemenea, germanul a refuzat să vândă mecanismul invenției, cedând doar anumite drepturi către o parte din fabricanți.

Pagina 1 din 13