Monitorul de Galati

Monitorul de Galati

În acest weekend, la Carrefour Galaţi se încing cuptoarele. Sâmbătă, 15 octombrie 2016, între orele 12.00 şi 15.00, toţi pofticioşii sunt invitaţi să participe la un delicios TÂRG DE PLĂCINTE. A doua zi, duminică 16 octombrie, Carrefour Galaţi sărbătoreşte ZIUA MONDIALĂ A PÂINII cu 20% reducere la toată gama de pâine. Spor la plăcinte şi la cumpărături!

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la nivelul încăsărilor bugetare realizate la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în primele trei trimestre ale anului 2016, Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass Media este în măsură să vă ofere următoarele informaţii:

Gradul de realizare a planului de încasări transmis de la nivelul M.F.P.-A.N.A.F., privind activitatea D.G.R.F.P. Galaţi, a fost realizatîn primele trei trimestre ale anului 2016 în proporţie de 106,16%, cu o depăşire nominală a acestui program de 561,52 milioane lei, situaţia detaliată regăsindu-se în tabelul de mai jos:

- mil. lei -

Unitatea fiscală Gradul de realizare a programului de încasări cumulat pe primele trei trimestre ale anului 2016
Program Realizat %
AJFP Brăila 523,33 557,97 106,62
AJFP Buzău 750,08 761,08 101,47
AJFP Constanţa 1.879,69 1.900,65 101,12
AJFP Galaţi 1.028,70 1.115,34 108,42
AJFP Vrancea 516,44 549,17 106,34
AJFP Tulcea 360,66 383,30 106,28
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii 1.687,94 1.603.19 94,98
ACTIVITATEA FISCALĂ (TOTAL) 6.746,84 6.870,70 101,84
DRV Galaţi 2.376,02 2.813,68 118,42
TOTAL DGRFP GALAŢI 9.122,86 9.684,38 106,16

La nivelul celor şase administraţii judeţene ale finanţelor publice împreună cu Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii (constituită la nivelul regiunii începând cu data de 1 februarie 2016), aflate în componenţa D.G.R.F.P. Galaţi, totalul încasărilor bugetare se ridică la valoarea de 6.870,70 milioane lei (101,84 % faţă de programul de încasări).

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi a avut cea mai mare creştere a încasărilor faţă de programul stabilit de către ANAF pentru activitatea fiscală, respectiv un procent de 108,42 %.

Contribuţia activităţii organelor vamale la încasările totale ale D.G.R.F.P. Galaţi pe primele 9 luni a.c se cifrează la suma de 2,813,68 mil. lei, cu un procent de realizare faţă de programul stabilit de 118,42 %.

În perioada ianuarie – septembrie 2016, Activitatea de Inspecţie Fiscală a efectuat un număr de 2.710 acţiuni de inspecţie fiscală, din care 1.834 la persoane juridice şi 876 la persoane fizice, urmare cărora au fost constatate sume suplimentare în cuantum de 927.170 mii lei (din care 894.120 mii lei la persoane juridice şi 33.050 mii lei la persoane fizice). De asemenea, au fost aplicate un număr de 1.101 amenzi contravenţionale în valoare de 2.170 mii lei.

Referitor la activitatea Serviciului de Inspecţie Economico–Financiară, în primele 9 luni ale anului curent au fost efectuate 292 acţiuni de control, urmare cărora au fost constatate diferenţe de natură patrimonială, financiară şi bugetară în sumă totală de 3.788.585 mii lei. De asemenea, au fost aplicate un număr de 193 sancţiuni contravenţionale în valoare de 232 mii lei.

În cadrul Direcţiei de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în primele trei trimestre ale anului 2016 s-au efectuat un număr de 3.108.504 operaţiuni de încasare, din care 1.449.842 operaţiuni în numerar şi 1.658.662 operaţiuni prin virament. Operaţiunile efectuate prin trezorerii au fost :

  • - venituri încasate - 17.069 mil. lei,
  • - plăţi efectuate - 22.679 mil. lei.

Au fost verificate lunar, din punct de vedere al coerenţei şi al corectitudinii, execuţiile bugetare ale celor 1.745 de instituţii publice din cadrul regiunii anterior publicării pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.transparenta-bugetara.gov.ro, unde se află informaţii despre activitatea financiar-bugetară a tuturor instituţiilor publice din ţară.

S-au asigurat şi furnizat, în mod operativ, informaţii cu privire la derularea execuţiei bugetare, pe structura clasificaţiei bugetare, necesare în procesul decizional, în principal pentru:

  • - derularea procesului de colectare a veniturilor bugetare datorate bugetului general consolidat;
  • - urmărirea execuţiei cheltuielilor bugetare la nivelul fiecărui ordonator de credite şi încadrarea acestora atât în prevederile bugetare cât şi în creditele bugetare deschise şi repartizate;
  • - monitorizarea creditelor deschise şi utilizate de către ordonatorii de credite.

Incepând cu data de 6 iulie 2016, Trezoreria oferă servicii de încasare prin intermediul cardului bancar de la persoane fizice. Până la sfârşitul trimestrului s-au înregistrat un număr de 3.367 operaţiuni prin card, valoarea totală a acestor operaţiuni fiind de 2,36 mil. lei.

În perioada 01.01.2016 - 30.09.2016, activitatea DRV Galaţi şi a birourilor vamale subordonate, în domeniul supravegherii şi controlului vamal, atât pe componenta fiscală cât şi pe cea nefiscală, s-a desfăşurat în sensul programelor de activitate stabilite, obţinându-se rezultatele:
Au fost întocmite 620 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de 2.452.580 lei. De asemenea, au fost reţinute bunuri în vederea confiscării în valoare totală de 62.825.078 lei.
Referitor la contrabanda cu ţigări, în această perioadă au fost confiscate 650.625 bucaţi ţigarete.

În perioada 01.01.2016 -30.09.2016 la birourile vamale au fost reţinute mărfuri în cantitate toală de 1.012.159 unităţi, în valoare estimată de 7.061.200 euro (mărfuri originale), în vederea cercetării privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Peste 90% din cazuri au provenit din activitatea lucrătorilor vamali din cadrul BVF Constanţa Sud, iar în aproximativ 70% dintre cazuri mărfurile s-au dovedit a fi contrafăcute.

Pe cale de consecinţă, veniturile bugetare realizate la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi pe primele trei trimestre ale anului 2016 au însumat 9,684,38 milioane lei, ceea ce reprezintă o depăşire a planului alocat de către M.F.P.- A.N.A.F. cu 561,52 milioane lei.

Duminică, 09 Octombrie 2016 00:00

Săvel Rotaru a încetat din viaţă

Săvel Barbu Rotaru, unul dintre cei mai apreciaţi consilieri locali ai municipiului Galaţi, a încetat din viaţa astăzi, 09 octombrie 2016. Membru al biroului politic local al PNL, Săvel Rotaru, inginer constructor de mare valoare, a fost director tehnic la ICPAM Galaţi şi inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Construcţii Galaţi, precum şi preşedinte al Comisiei de urbanism din Consiliul Local Galaţi până la începutul acestui an, fiind consilier municipal timp de două mandate (2008 - 2016). Apreciat de toţi cei cu care a lucrat, atât din sfera profesională, cât şi de colegii din administraţie şi politică, Săvel Rotaru rămâne un nume de referinţă printre cei care s-au dedicat Galaţiului.

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA Nr. 478
din 8 octombrie 2016

privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 10 octombrie 2016, ora 1400, la sediul Palatului Administrativ din str. Domnească nr. 56, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul secretarului judeţului;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru luni, 10 octombrie 2016, ora 1400, la sediul Palatului Administrativ din str. Domnească nr. 56, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea preluării în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galaţi, a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Galaţi”, bunuri aflate în domeniul public al judeţului Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel-Petru Gasparotti
2. Aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliile de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie încălzire gaze naturale”- Muzeul de istorie <Paul Păltânea> Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi şi al unor instituţii de învăţământ special din judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Rapoarte, informări, interpelări, diverse.
Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 8 octombrie 2016, de către salariaţii Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea

O nouă perioadă de reduceri aduce la Carrefour Galaţi preţuri excelente. Până pe 29 septembrie toată gama de drone are preţul mai mic cu 25%, iar la oricare 2 seturi de lego se aplică un discount de 20%. Bebeluşii sunt şi ei răsfăţaţi în această perioadă pentru că pentru al 2-lea produs identic cumpărat din gama de îngrijire bebeluşi ”Johnson's bed time” este aplicată o reducere de 50%. Mămicile se pot bucura de cremele de faţă Elmiplant care au preţul mai mic cu 20%, iar gama de vase Luminarc este răsfăţată cu un preţ mai mic cu 25%.
Spor la cumpărături!

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 703/9.09.2016 a fost publicat OPANAF nr.2.546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare, intrat în vigoare la momentul publicării.
Acest act normativ clarifică situaţiile în care organele fiscale competente pot institui măsuri asigurătorii împotriva contribuabililor, în cadrul procedurilor de control sau inspecţie fiscală la care sunt supuşi aceştia. Astfel, se statuează faptul că aceste măsuri se pot institui doar în cazuri excepţionale, când există riscul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă sau să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale.
Măsurile asigurătorii prevăzute de acest act normativ nu sunt măsuri de executare silită, ci doar unele de prevenire a eventualelor situaţii de sustragere de la control, la care ar putea recurge debitorii. Practic, luarea măsurilor asigurătorii trebuie raportată la o anumită atitudine de rea-credinţă a debitorului, care încearcă să-şi sustragă, ascundă sau distrugă activele patrimoniale cu scopul de a zădărnici eforturile organelor fiscale de a executa creanţa fiscală. Astfel, măsurile asigurătorii nu sunt o etapă obligatorie care precede orice executare silită fiscală, ci se aplică doar în cazurile limitate în care există indicii că executarea va fi îngreunată prin atitudinea necorespunzătoare a debitorului.

Potrivit actului normativ mai sus menţionat, situaţiile în care pot fi aplicate astfel de măsuri sunt:
• în urma constatării unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar- fiscal sau vamal;
• pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale sau a verificării fiscale personale, până la finalizarea acţiunii, când se vor comunica rezultatele acesteia;
• în timpul sau ca urmare a unui control inopinat;
• în timpul acţiunilor de control, când se constată o “suspiciune rezonabilă” cu privire la săvârşirea unor fapte penale, până la stabilirea diferenţelor de impozite şi taxe prin acte administrativ-fiscale ;
• în situaţia în care au fost aplicate amenzi contravenţionale sau au fost déj? dispuse confiscări de bunuri sau sume de bani.

Actul normativ invocat face referire la următoarele patru măsuri asigurătorii ce pot fi dispuse de organul fiscal:
• sechestrul asigurător pentru bunurile imobile;
• sechestrul asigurător pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare şi bunurile mobile necorporale;
• poprirea asigurătorie asupra sumelor datorate debitorului de către un terţ, cunoscută ca procedura terţului poprit;
• poprirea asigurătorie asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare.

Totodată, se stabileşte şi valoarea la care vor fi stabilite măsurile asigurătorii, şi anume în limita a 150% din valoarea sumei pentru care se dispune măsura. Dacă valoarea bunurilor pentru care s-a dispus măsura asigurătorie nu acoperă 150% din valoarea sumei estimate/stabilite, iar ulterior comunicării deciziei de instituire a măsurilor sunt identificate alte bunuri sau venituri urmăribile, organul de executare va institui sechestrul asigurător cu respectarea limitei de 150% din valoarea sumei estimate/stabilite sau va înfiinţa poprirea asigurătorie, după caz.

De asemenea, ordinul reglementează şi ordinea tipurilor de bunuri asupra cărora vor fi dispuse măsurile asigurătorii. Astfel, atunci când un debitor deţine mai multe tipuri de bunuri, măsurile asigurătorii se dispun în următoarea ordine:
• bunuri mobile şi imobile  care nu sunt direct folosite în activitatea ce generează principala sursă de venit a debitorului;
• bunuri ce nu sunt destinate desfăşurării activităţii ce constituie principala sursă de venit;
• bunuri mobile şi imobile destinate să fie folosite la terţi (date cu chirie, concesiune, contracte de arendă, de împrumut, de leasing);
• ansamblul de bunuri ce împreună cu altele pot fi valorificate mai avantajos ;
• maşini unelte, utilaje,materii prime şi materiale,alte bunuri mobile şi imobile ce participă la realizarea principalei surse de venit ;
• produse finite;
• bunuri degradabile sau perisabile;
• bunuri deţinute în comun de către debitori cu alţi terţi, pentru cota parte proprietate a debitorului.

În conformitate cu prevederile acestui act normativ, măsurile asigurătorii încetează  în următoarele situaţii:
- în momentul în care încetează motivele pentru care s-au dispus măsurile asigurătorii;
- atunci când debitorul prezintă o garanţie. Potrivit Codului de Procedură Fiscală, garanţiile pe care le poate aduce debitorul sunt: scrisoarea de garanţie bancară sau o poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare. Pot fi de asemenea garanţii ipoteci asupra unor bunuri imobile, gajul asupra bunurilor mobile sau consemnarea unor sume de bani la trezoreria statului;
- în situaţia în care în termen de cel mult 2 zile de la împlinirea termenului de 6 luni sau un an, după caz, de la instituirea măsurilor asigurătorii , în situaţia în care nu au fost emise titluri de creanţă şi nu au fost sesizate organele penale.

Important: Măsurile asigurătorii dispuse de la 1 ianuarie şi până la 9 septembrie vor continua potrivit noului ordin.

Sezonul pregătirilor de iarnă a început. Gospodinele încep să pregătească murături, zarzavaturi la borcan şi multe alte bunătăţi. carrefour Galaţi le ajută cu preţuri reduse la jumătate la toată gama de condimente de la raionul de legume. Dar până la iarnă, mai sunt şi alte reduceri demne de atenţie: toată gama de croissant fabricaţie proprie împreună cu toată gama de caşcaval Delaco au preţul redus cu 20%, iar toată gama de iaurturi Zuzu beneficiază de un preţ mai mic cu15%.
Surpriza acestei campanii de reduceri ce este valabilă până pe data de 21 septembrie este un 25% redus din preţul gamei Denim.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.658/29.08.2016 a fost publicată OG nr.22/24.08.2016 pentru modificarea OUG nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată. Acest act normativ obligă persoanele juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, să organizeze evidenţa obligaţiilor de plată şi evidenţa creanţelor, pe termene scadente, către orice creditor şi de la orice debitor.
Persoanele juridice au obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică cu sediul în România. Această situaţie va cuprinde:
- elemente de identificare a calităţii de debitor: denumirea, sediul social şi codul fiscal; denumirea, sediul social şi codul fiscal ale creditorului; numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie plătită creditorului;
- elemente de identificare a calităţii de creditor: denumirea, sediul social şi codul fiscal; denumirea, sediul social şi codul fiscal ale debitorului; numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie încasată de la debitor.
Situaţia se va depune prin internet la adresa solicitată în acest scop, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente. Această situaţie se actualizează de către contribuabili, persoane juridice, în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite.
Personalul structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei Bucureşti a Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – CPPI Buşteni, instituţie publică subordonată Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, este obligat să asigure păstrarea, stocarea şi utilizarea informaţiilor, datelor şi situaţiilor comunicate de operatorii economici în condiţii de confidenţialitate şi siguranţă, în scopurile prevăzute de prezenta ordonanţă, pentru prevenirea producerii unor prejudicii sau a lezării intereselor de orice natură a acestora.

Actul normativ menţionat actualizează şi valoarea amenzilor pentru neîndeplinirea prevederilor legale şi reţinem faptul că reprezintă contravenţii dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte:
a) neţinerea şi neactualizarea de către persoana juridică, a evidenţei obligaţiilor de plată şi a evidenţei creanţelor, pentru care amenda este de la 500 la 1.000 lei;
b) netransmiterea de către persoana juridică, prin internet, la adresa dedicată în acest scop, a situaţiei, fapt ce se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;
c) nerespectarea îndatoririlor referitoare la confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi situaţiilor, sancţionabile cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.
Dispoziţiile care stabilesc şi sancţionează contravenţii intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, Guvernul va adopta o hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.77/1999 cu modificările şi completările ulterioare.    

Până pe 21 septembrie, Carrefour Galați are reduceri incendiare de până la 50% la toată gama de BICICLETE și accesorii velo.

Reduceri de neocolit sunt și la toată gama de papetărie școlară BIC care în această perioadă vor avea prețuri mai mici cu 30%. Aceeași reducere de 30% se aplică și la gama de role, dar și la gama de truse de scule. Becurile led sunt și ele reduse cu 25%.

SPOR LA CUMPĂRĂTURI!

În perioada 25 august - 22 septembrie, Carrefour Galaţi a pregătit o campanie pentru toţi cei care cumpără produse ”Back to school” de minim 100 de lei. Clienţii au ocazia să câştige în fiecare săptămână din perioada campaniei, prin tragere la sorţi, un rucsac complet echipat sau o uniformă şcolară.
Cei care doresc să achiziţioneze o tabletă au şi ei pregătită o surpriză: Tableta Beauty E-Star înzestrată cu un procesor Quard Core 1,2 GHz şi-a redus preţul cu 32% şi poate fi achiziţionată cu numai 149,90 lei. Puteţi beneficia de această reducere numai în perioada 25 august - 07 septembrie.
Spor la cumpărături!

Pagina 3 din 10