Monitorul de Galati

Monitorul de Galati

În acest weekend prelungit, Carrefour Galaţi a pregătit reduceri mari şi foarte mari pentru toţi cei care doresc să facă o supriză sărbătoriţilor zilei de Sfânta Maria sau celor care doresc să-i răsfeţe pe cei dragi cu un cadou. Aşadar, gălăţenii vor găsi la Carrefour reduceri de până la 70% la toate electronice, electrocasnice, IT şi Telecom.
Tot în această perioadă toate confecţiile, accesoriile şi încălţămintea din colecţiile de primăvară şi vară vor beneficia de o reducere generoasă de 70%.
Spor la cumpărături!

O rochiţă de vară cu numai 7,50 lei sau tricou pentru fetiţa ta cu numai 4,20 lei şi nu în ultimul rând, pentru bărbatul casei poţi cumpăra o jachetă sport cu 16,50 lei. Acestea sunt doat câteva din produsele reduse cu 70% pe care le poţi găsi în oferta de la Carrefour în următoarele zile.  
Zilele din care reducerile încep să fie active sunt:
- din 04 august reduceri de 70% la confecţii, încălţăminte şi accesorii copii şi bebe,
- din 06 august reduceri de 70% la confecţii, încălţăminte şi accesorii pentru bărbaţi,
- din 08 august reduceri de 70% la confecţii, încălţăminte şi accesorii de damă.
Tot în această perioadă sunt aplicate reduceri importante de până la 50% la toată gama de mobilier de grădină.
Grăbeşte-te la cumpărături căci oferta e valabilă în limita stocului disponibil!

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.578/29.07.2016 a fost publicat OPANAF nr.2.266/2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin OPANAF nr.558/2016. Noul ordin a intrat în vigoare la data publicării.
Noutatea adusă de actul normativ menţionat constă în faptul că s-au exclus din lista debitorilor cu obligaţii fiscale restante persoanele fizice şi juridice ale căror datorii la bugetul de stat sunt mai mici sau egale cu suma pe care trebuie să o primească, la rândul lor, de la buget prin restituire sau rambursare. Modificările urmează a fi efectuate începând cu lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante aferente trimestrului II 2016.
O altă noutate o reprezintă faptul că listele restanţierilor pe care ANAF le va publica pe viitor vor conţine o nouă coloană, numită „Observaţii.”, în care vor fi trecute precizări privind starea juridică a fiecărui debitor în parte, respectiv insolvenţa, falimentul sau insolvabilitatea.
În conformitate cu OPANAF nr.558/2016, plafoanele de la care datoriile restante se publică pe site-ul ANAF, sunt:
• 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
• 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
• 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
• 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la punctul anterior.

Listele debitorilor cu obligaţii fiscale restante conţin obligaţiile fiscale restante existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.
În ceea ce priveşte obligaţiile fiscale restante, acestea sunt reprezentate de obligaţiile fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată, precum şi de diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată. În acelaşi timp, există şi anumite tipuri de obligaţii fiscale care nu sunt considerate obligaţii fiscale restante, şi anume:
• obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată;
• obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată;
• obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare, stabilite în planul de reorganizare judiciară.

Gălăţenii au la dispoziţie 5 zile, adică până pe data de 27 iulie, timp în care pot cumpără umbrele de grădină, dar şi decoraţiuni, lămpi solare şi mobilier de grădină, cu o reducere de până la 50%. Dacă tot şi-au mobilat şi decorat grădina la preţ înjumătăţit, părinţii nu trebuie să rateze şansa de a cumpără câte ceva pentru copiii lor. O reducere de până la 50% se acordă şi pentru confecţii, accesorii şi încălţăminte pentru copii şi bebe, dar şi pentru adulţi. Încă o surpiză vă aşteaptă la rafturile atât de dragi copiilor: zeci de jucării special semnalizate la raft vor avea şi ele preţul redus cu până la 50%.

Cumpărături cu spor!

Referitor la nivelul încăsărilor bugetare realizate la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în primul semestru al anului 2016, Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass Media este în măsură să vă ofere următoarele informaţii:
Gradul de realizare a planului de încasări transmis de la nivelul M.F.P. - A.N.A.F., privind activitatea D.G.R.F.P. Galaţi a fost realizat în semestrul I al anului 2016 în proporţie de 106,68%, cu o depăşire nominală a acestui program de 388,42 milioane lei, situaţia detaliată regăsindu-se în tabelul de mai jos:

Unitatea fiscală Gradul de realizare a programului de încasări cumulat pe primul semestru al anului 2016
       Program Realizat %
AJFP Brăila 351,73 374,71 106,53
AJFP Buzău 499,06 506,03 101,40
AJFP Constanţa 1.285,23 1.269,50 98,78
AJFP Galaţi 700,16 762,58 108,92
AJFP Vrancea 328,64 364,39 110,88
AJFP Tulcea 243,17 255,57 105,10
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii 1.031,77 998,57 96,78
ACTIVITATEA FISCALĂ (TOTAL) 4.439,76 4.531,35 102,06
DRV Galaţi 1.369,02 1.665,85 121,68
TOTAL DGRFP GALAŢI 5808,78 6197.20

106,68

La nivelul celor şase administraţii judeţene ale finanţelor publice împreună cu Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii (constituită la nivelul regiunii începând cu data de 1 februarie 2016), aflate în componenţa D.G.R.F.P. Galaţi, totalul încasărilor bugetare se ridică la valoarea de 4.531,35 milioane lei (102,06% faţă de programul de încasări).
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea a avut cea mai mare creştere a încasărilor faţă de programul stabilit de către ANAF pentru activitatea fiscală, respectiv un procent de 110,88%.
Contribuţia activităţii organelor vamale la încasările totale ale D.G.R.F.P. Galaţi pe primul semestru a.c se cifrează la suma de 1.665,85 mil. lei, cu un procent de realizare faţă de programul stabilit de 121,68%.
Activitatea de Inspecţie Fiscală, în primul semestru a efectuat 3.330 de inspecţii fiscale, din care 2.473 la persoane juridice şi 857 la persoane fizice, urmare cărora au fost constatate sume suplimentare în cuantum  de 595.253 mii lei ( din care 573.031 mii lei la persoane juridice şi 22.222 mii lei la persoane fizice). De asemenea, au fost aplicate 770 amenzi contravenţionale în valoare de 1.685 mii lei.
Referitor la activitatea Serviciului de Inspecţie Economico–Financiară, în primul semestru au fost efectuate 189 acţiuni de control, urmare cărora au fost constatate diferenţe de natură patrimonială, financiară şi bugetară în sumă totală de 3.625.882 mii lei. De asemenea au fost aplicate 115 amenzi contravenţionale în valoare de 163 mii lei.
În cadrul Direcţiei de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în primul semestru al anului 2016 s-au efectuat 2.041.940 operaţiuni de încasare, din care 974.808 operaţiuni în numerar şi 1.067.132 operaţiuni prin virament. Operaţiunile efectuate prin trezorerii au fost :
- venituri încasate - 11.001 mil. lei,
- plăţi efectuate     - 14.973 mil. lei.
Au fost organizate sesiuni de instruire cu reprezentanţii a 1.668 de entităţi publice din toate judeţele din cadrul regiunii, în vederea utilizării  tuturor funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare ForExeBug, iar 69,6% dintre aceastea au fost înrolate în sistem în perioada 16 mai – 30 iunie a.c.
Au fost verificate lunar, din punct de vedere al coerenţei şi al corectitudinii, execuţiile bugetare  ale celor 1.745 de instituţii publice din cadrul regiunii anterior publicării pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.transparenta-bugetara.gov.ro, unde se află informaţii despre activitatea financiar-bugetară a tuturor instituţiilor publice din ţară.
S-au asigurat şi furnizat, în mod operativ,  informaţii cu privire la derularea execuţiei bugetare, pe structura clasificaţiei bugetare, necesare în procesul decizional, în principal pentru:
- derularea procesului de colectare a veniturilor bugetare datorate bugetului general consolidat;
- urmărirea execuţiei cheltuielilor bugetare la nivelul fiecărui ordonator de credite şi încadrarea acestora atât în prevederile bugetare cât şi în creditele bugetare deschise şi repartizate;
- monitorizarea creditelor deschise şi utilizate de către ordonatorii de credite.
În perioada 01.01.2016 - 30.06.2016, activitatea DRV Galaţi şi a birourilor vamale subordonate, în domeniul supravegherii şi controlului vamal, atât pe componenta fiscală cât şi pe cea nefiscală  s-a desfăşurat în sensul programelor de activitate stabilite, obţinându-se următoarele rezultate:
Au fost întocmite 377 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de 1.349.000 lei. De asemenea, au fost reţinute bunuri în vederea confiscării în valoare totală  de 19.573.949 lei.
Referitor la contrabanda cu ţigări, în această perioadă au fost confiscate 531.753 ţigarete.  În semestrul I 2016 la birourile vamale au fost reţinute mărfuri în cantitate toală de 741.027 unităţi , în valoare de 4.202.664 euro (mărfuri originale), în vederea cercetării privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Peste 90% din cazuri au provenit din activitatea lucrătorilor vamali din cadrul BVF Constanţa Sud, iar in aproximativ  70% dintre cazuri mărfurile s-au dovedit a fi contrafăcute .
Pe cale de consecinţă, veniturile bugetare realizate la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi în primul semestru al anului 2016  au însumat  6.197,20 milioane lei, ceea ce reprezintă o depăşire a planului alocat de către M.F.P.- A.N.A.F.  cu 388,42 milioane lei.


    PREŞEDINTE    
DISPOZIŢIA Nr. 181
din 15 iulie 2016

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 21 iulie 2016, ora 14.00, la sediul Palatului Administrativ din str. Domnească nr. 56, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul secretarului judeţului;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1), (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 21 iulie 2016, ora 1400, la sediul Palatului Administrativ din str. Domnească nr. 56, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.    Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dima Cristian;
Iniţiator: Costel Fotea
2.    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi-Tg.Bujor-Umbrăreşti-Viile-Fârţăneşti-Folteşti (DJ242);
Iniţiator:    Costel Fotea
3.    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile  Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251);
Iniţiator:    Costel Fotea
4.    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  BUCIUMENI – NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI –BARCEA;
Iniţiator:    Costel Fotea
5.    Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fîrțănești – Foltești (DJ 242)”;
Iniţiator:    Costel Fotea
6.    Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului - Cudalbi -Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”;
Iniţiator:    Costel Fotea
7.    Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”;
Iniţiator:    Costel Fotea
8.    Stabilirea unor sarcini pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
9.    Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de avizare lucrări de intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Consolidare Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
10.    Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de avizare lucrări de intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fostă Farmacia Ţinc) din Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
11.    Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAŢI;
Iniţiator:    Costel Fotea
12.    Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI;
Iniţiator:    Costel Fotea
13.    Aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului „Casa Cuza Vodă”, situat în municipiul Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 80, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
14.    Aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului „Casa Colecţiilor”, situat în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 64, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
15.    Aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați adresată Consiliului local al orașului Tîrgu Bujor de trecere din administrarea Consiliului local al orașului Tîrgu Bujor în administrarea Consiliului Județean Galați a suprafeței de drum județean de 103.616 mp din DJ 242, corespunzătoare numerelor cadastrale 101653 și 102060, situat în intravilanul orașului Tîrgu Bujor și aflat în domeniul public al județului Galați;
Iniţiator:    Costel Fotea
16.    Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016;
Iniţiator:    Costel Fotea
17.    Înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
18.    Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 15 iulie 2016, de către salariaţii Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
 
PREŞEDINTE,
Costel Fotea

În acest weekend Carrefour Galaţi aduce o nouă serie de preţuri reduse la anumite categorii de produse. Poţi cumpăra toate accesoriile de baie cu o reducere de 15%, gama de proude Pantene beneficiază de un discount de 20%, detergenţii Persil şi Perwoll au un preţ mai mic cu 25%, produsele din gama I DO 3D sunt şi ele mai accesabile cu 40%, iar toate dronele şi accesoriile pentru drone sunt reduse cu 50%. Spor la cumpărături!

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.499/5 iulie 2016 a fost publicat OMFP nr.916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici.
Conform actului normativ menţionat, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
De asemenea, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică şi societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Prevederile OMFP nr.916/2016 se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor pemanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.
Obligaţiile de raportare instituite prin OMFP nr.916/2016 nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.
Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 în formatul şi la termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2016 este 16 august 2016.

Nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016 operatorii economici care:
• nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016;
• s-au aflat în inactivitate temporară pe tot parcursul semestrului I al anului 2016;
• s-au înfiinţat în cursul anului 2016;
• se află în curs de lichidare.

Cu privire la structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2016, precizăm următoarele:
- operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respective Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
- operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Operatorii economici trebuie să completeze pe prima pagină a formularului “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” , fără a folosi prescurtări sau iniţiale, cateva date de identificare. Dacă aceste date nu vor fi completate corect, se va considera ca raportarea contabilă la 30 iunie 2016 nu a fost depusă, întrucât identificarea entităţii nu va fi posibilă. În conformitate cu OMFP nr.916/2016, raportările contabile la 30 iunie 2016 pot fi semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Toate formularele care compun raportarea contabilă la 30 iunie 2016 se completează în lei.

Raportările contabile la 30 iunie 2016 se depun până cel târziu 16 august 2016, inclusiv, la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic sau numai în format electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. “Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml”, se arată în OMFP nr.916/2016. Se mai precizează că entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului se asistenţă elaborat de MFP, semnate, potrivit legii.

Atenţie!

Cei care nu depun raportările contabile la 30 iunie 2016 până la data de 16 august 2016, inclusiv, vor fi sancţionaţi contravenţional, cu amenzi ce pot ajunge până la 4.500 lei . Concret, în funcţie de numărul de zile cu care se întârzie depunerea raportărilor, Legea contabilităţii nr.82/1991, cu completările şi modificările ulterioare, stabileşte următoarele amenzi:
de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare;
de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 zile lucrătoare;
de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 zile lucrătoare.
Prezentarea eronată a situaţiilor financiare (care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare) constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit art.42 alin.(1) din Legea contabilităţii, cu amenzi de la 200 lei la 1.000 lei.
La data intrării în vigoare a OMFP nr.916/2016, respectiv 5 iulie 2016, se abrogă OMFP nr.773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr.509/9 iulie 2015, cu excepţia art.8 şi art.9 din cadrul acestuia, care fac referire la clasificarea entităţilor, respectiv la „Funcţiunea conturilor”.

Vine weekend-ul, iar cei care nu au plecat în concediu au posibilitatea să-şi petreacă timpul la o sesiune de shopping. Carrefour Galaţi a pregătit ,de mâine şi doar până pe 13 iulie, o serie de reduceri interesante.
Doar până miercurea viitoare ve-ti putea beneficia de următoarele produse cu preţ redus:
* - 40 % la toată gama de coloriaj şi seturi creative,
* - 30% la toată gama de scutece pentru adulţi Tena Pants,
* - 25% la gama de pavilioane şi umbrele pentru grădină,
* - 25 % la toată gama de produse de protecţie piele împotruva ţânţarilor Autan
* - 20% la toată gama de detergent automat lichid Ariel.

O nouă avalanşă de reduceri îi aşteaptă pe gălăţenii care îşi fac cumpărăturile la Carrefour.
Doar 3 zile de discounturi masive pentru fiecare sortimente de articole textile structurate astfel:
- 30 iunie -  02 iulie - Cămăşi, rochii, fuste
- 03 - 05 iulie - Lenjerii de pat TEX
- 06 - 08 iulie - Pantaloni, bermude adulţi, copii şi bebe
- 09 - 11 iulie - Espadrile, teneşi şi sandale
- 12 - 13 iulie - Lenjerie intimă adulţi, copii şi bebe
- 14 - 16 iulie - Tricouri şi maieuri adulţi, copii şi bebe
- 17 - 19 iulie - Pijamale adulţi copii şi bebe.

Reducerea este inclusă în preţul de la raft şi nu se acumulează cu produsele aflate în alte promoţii!

Pagina 4 din 10