Monitorul de Galati

Monitorul de Galati

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează că, în Monitorul Oficial al României nr. 987 din 31 decembrie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
În conformitatea cu actul normativ menţionat, începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe luna în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.
Reamintim că, în prezent, salariul minim brut pe ţară garantat în plată este de 1.050 lei    
Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut de H.G. nr. 1.017/2015, respectiv sub 1.250 lei lunar, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în prezenta hotărâre.

Trimiteţi anunţul dvs. la adresa de email: marepublicitate@monitoruldegalati.ro iar un reprezentant al cotidianului nostru vă va recomanda modul optim pentru anunţul pe care trebuie să-l publicaţi în cadrul proiectului cu fonduri europene pe care îl derulaţi.

În cât timp va apărea anunţul?

Anunţul poate fi publicat în 24 de ore de la transmitere, dacă efectuaţi plata şi transmiteţi aprobarea pentru machetă până maxim la ora 14.00 cu o zi înainte de apariţie.
Anunţul poate fi publicat în variantă color sau alb negru, în paginile redacţionale (Mare publicitate) sau în paginile de Mica Publicitate.

Consultanţă pentru publicare anunţ/articol/comunicat de presă  

Vă oferim gratuit consultanţă în ceea ce priveşte alegerea casetei potrivite, astfel încât anunţul dvs. să fie cât mai vizibil şi să se încadreze în bugetul stabilit în proiect. „Monitorul de Galaţi” deţine o vastă experienţă în publicarea de anunţuri în cadrul proiectelor cu fonduri europene şi vă stă la dispoziţie pentru orice întrebare.

PAŞI PUBLICARE ANUNŢ FONDURI UE

Trimiteţi anunţul dvs la una din adresele de email de mai jos, iar un reprezentant al cotidianului „Monitorul de Galaţi” vă va recomanda varianta optimă pentru anunţul dvs.
În maxim 2 ore de la trimiterea anunţului veţi primi o ofertă de preţ şi dimensiunile pe care vi le recomandăm pentru macheta dvs.
Paşi finali:
a. Alegeţi varianta care vă avantajează
b. Trimiteţi datele de facturare
c. Vă emitem factura
d. Ne trimiteţi OP-ul
e. Vă trimitem macheta spre aprobare în cazul în care machetarea anunţului a fost făcută de specialiştii noştri.
Anunţul dvs. va apărea în următoarea ediţie a ziarului „Monitorul de Galaţi” sau la o dată pe care o alegeţi dvs.
După apariţia anunţului, vom expedia prin curier sau poştă următoarele: 1 exemplar al ziarului cu anuntul dvs., factura în original şi, după caz, contractul.

Suntem deschişi oricăror propuneri de colaborare, contractare sau parteneriate!

Întrebări sau informaţii suplimentare:
Telefon: 0236.499070, Fax: 0236.473557
sau
Email: marepublicitate@monitoruldegalati.ro
            secretariat@monitoruldegalati.ro
            office@monitoruldegalati.ro   

Miercuri, 30 Decembrie 2015 00:00

D.G.R.F.P Galaţi: La mulţi ani!

În numele colectivului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi mulţumesc instituţiilor publice, mediului de afaceri, colaboratorilor şi partenerilor sociali, pentru sprijinul acordat în îndeplinirea obiectivelor strategice ale acestui an şi contribuţia importantă în îmbunătăţirea performanţei în furnizarea serviciului public.
Vă dorim din tot sufletul ca în anul 2016 să aveţi parte de multă sănătate, iar visele şi speranţele dumneavostră să devină realitate!

La mulţi ani!


Eugen Ciorici
Director General D.G.R.F.P Galaţi

INFORMARE DE PRESĂ

                       

                Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor că în Monitorul Oficial al României nr. 950/22.12.2015 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 4075/18.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, prin care a fost aprobat Programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2015, astfel:

                       

Nr. crt.

Denumirea operaţiunii

Data limită pentru

efectuarea operaţiunilor

 

Operaţiuni în numerar

 

1.

Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile trezoreriei statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială.

până la 30 decembrie 2015

2.

Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgenţe necesare bunei funcţionări a acestora.

până la 30 decembrie 2015

3.

Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale-din perioada 31 decembrie 2015 - 3 ianuarie 2016

4 ianuarie 2016

4.

Depunerea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice.

până la 31 decembrie 2015,

ora 10³º

5.

Achitarea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar

până la 31 decembrie 2015, ora10³º

6.

Restituiri de sume în numerar către contribuabili (inclusiv restituri aferente timbrului de mediu pentru autovehicule)

până la 31 decembrie 2015,

ora 10³º

 

Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament

 

1.

Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale trezoreriei statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti.

până la 31 decembrie 2015,

ora 10ºº

2.

Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţii de credit.

până la 31 decembrie 2015,

ora 10ºº

3.

Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale trezoreriei statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite din municipiul Bucureşti.

până la 31 decembrie 2015,

ora 10ºº

4.

Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituţiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a trezoreriei statului sau la unitati ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ.

până la 31 decembrie 2015,

ora 10ºº

5.

Prezentarea de către instituţiile publice sau opratorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea trezoreriei statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ.

până la 31 decembrie 2015,

ora 10ºº

6.

Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile trezoreriei statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit.

până la 31 decmebrie 2015,

ora 10ºº(pentru plăţi de mică/mare valoare)

7.

Prezentarea la Trezoreria operativă centrală a documentelor privind operaţiuni privind serviciul datoriei publice guvernamentale.

până la 31 decembrie 2015,

ora 10ºº

 

Închiderea execuţiei bugetelor locale

 

1.

       a) Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct. 5.8. alin.(1) si (2), primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugete.

         b) Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct.5.8. alin.(3) primite de bugetele locale.

30 decembrie 2015

29 decembrie 2015

2.

Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora.

în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI
În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă în şedinţă ordinară,  Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 14 12 2015,  orele 1500, în sala de şedinţe de la  sediul Instituţiei Prefectului, având următoarea  ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei artere de circulaţie: STRADA ING. AUREL ROZEI ROSENBERG (1907-1952);
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

2.    Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafaţa de 73,06 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 13;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

3.    Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafaţa de 317,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe str. Tecuci, nr. 157;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

4.    Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 55,00 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galaţi, situat pe str. General Alexandru Cernat, nr. 17;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Zonei Eligibile a Grupului de Acţiune Locală pentru pescuit (FLAG) reprezentat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

6.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Galaţi în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice \"Sf. Spiridon\" din Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 193/10.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi în municipiul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

8.    Proiect de hotărâre privind participarea Teatrului Muzical \"Nae Leonard\" Galaţi în proiectul european \"SENSES: the Sensory Theatre. New transnational strategies for theatre audience building\" şi a cofinanăţrii necesare implementării proiectului;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului acţiunilor culturale, sociale, sportive şi civice pentru anul 2016;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

10.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului \"Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi\", domnului Benone Puşcă;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

11.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului \"Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi\", doamnei Ioana Citta Baciu;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

12.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului \"Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi\", domnului Petrache Boşneagă;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

13.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului \"Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi\", domnului Vasile Cristea;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

14.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului \"Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi\", domnului Dumitru Bahamat;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.168/2015 privind aprobarea redeventelor datorate în anul 2015 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza  municipiului Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

16.    Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare datorate în anul 2016 de către Societatea Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

17.    Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare datorate în anul 2016 de către Societatea  CALORGAL S.A. Galaţi pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

18.    Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare datorate în anul 2016 de Societatea  Gospodărire Urbaăa S.R.L. Galaţi pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţelor datorate în anul 2016 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza  municipiului Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

20.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Contractului nr. 52.186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galaţi încheiat cu Societatea Transurb S.A.
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

21.    Proiect de hotărâre privind acordarea Premiilor Municipiului Galaţi
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

22.    Interpelări, intervenţii, cereri

23.    Diverse.

Filmele SF ”zguduie” cinematografele de peste un secol, iar genul a produs multe filme clasice care pot fi oricând de revăzute. Criteriile după care au fost alese sunt diverse; printre acestea se numără şi importanţa pentru dezvoltarea genului sau cele care au avut un concept original.
În mod evident o listă ca aceasta nu poate fi de sută la sută definitivă şi oricând pot apărea filme recente care să ajungă printre primele 10. Pentru cei care sunt oarecum noi în domeniul acesta, prezentăm 50 de filme care merită văzute (nota autorului: titlurile filmelor sunt cele originale):

1) Metropolis (1927, regia Fritz Lang)
Este una dintre operele cele mai formative ale science fiction-ului din toate timpurile. Acţiunea este plasată într-un oraş al viitorului, înfăţişat într-o manieră distopică, prezentând o temă comună a lucrărilor ştiinţifico-fantastice a anilor 1920 - criza socială dintre forţa de muncă şi proprietari.

2) Frankenstein (1931, regia James Whale)
Aceasta nu a fost prima adaptare cinematografică a romanului scris de Mary Shelley despre un om de ştiinţă care încearcă să repoducă un om din părţi preluate de la oameni decedaţi şi sa-i dea viaţă. Filmul este de frumuseţe stranie şi are încă puterea de a şoca inimile spectatorilor.

3) The Day The Earth Stood Still (1951, regia Robert Wise)
Anii \\\'50 au fost dominaţi de filme senzationale despre extratereştri şi monştri care ameninţă modul nostru de viaţă, dar numai acest film îndrăzneşte să folosească un decor care fac ca această îpoteză să fie plauzibilă.

4) The Man in the White Suit (1951, regia Alexander Mackendrick)
Sidney Stratton, un modest inventator, fabrică un material care niciodată nu se uzează sau murdăreşte. Deşi ideea pare să-i aducă profituri mari, eroul îşi face duşmani odată cu descoperirea materialului, iar povestea se complică.

5) Godzilla (1954, regia Ishiro Honda)
După ce mai multe nave maritime explodează şi se scufundă, Japonia intră în panică. Răspunsurile iniţiale ale specialiştilor, în legătură cu cauza accidentelor, se împart între existenţa minelor maritime în zonă şi activitatea vulcanică de sub apă. Responsabil pentru aceste dezastre este de fapt un monstru gigant.

6) Forbidden Planet (1956, regia Fred M. Wilcox)
Un clasic al domeniului, despre acest film se spune că ar fi primul a cărui acţiune are loc pe o altă planetă. La începutul secolului 23, o navă spaţială este trimisă pe planeta Altair IV. Echipajul primeşte misiunea este de a investiga ce s-a întâmplat cu o expediţie trimisă cu 20 de ani în urmă cu scopul de a întemeia o colonie pe această planetă. Căpitanul navei spaţiale nu ia în seamă avertismentul de a nu ateriza, iar de aici se iscă o serie de aventuri neaşteptate.

7) Doctor Strangelove (1964, regia Stanley Kubrick)
Jack Ripper, Generalul Fortelor Aeriene americane, işi pierde minţile şi işi trimte bombardierele pentru a distruge URSS-ul. El îi suspectează pe comunişti că atentează la sănătatea americanilor. Preşedintele SUA se întâlneşte cu consilierii lui, iar ambasadorul rus îi spune că dacă URSS-ul este lovit de vreo armă nucleară, Rusia va porni un razboi apocaliptic, care va distruge tot ce este viu pe Pământ.

8) Planet of the Apes (1968, regia Franklin J. Schaffner)
Şi aici avem de a face cu o versiune foarte diferită de întâlnire a omenirii cu civilizaţii ale altor planete. Astronautul Taylor (Heston) se prăbuseste cu nava sa pe o planetă îndepărtată stăpânită de maimuţe, care folosesc o rasă de oameni primitivi ca sclavi pe care efectuează diverse experimente.Taylor este foarte curând capturat, viata sa aflându-se în mâinile unui cimpanzeu savant.

9) 2001: A Space Odyssey (1968, regia Stanley Kubrick)
Într-o perioadă în care lumea este condusă de maimuţe un monolit negru este descoperit sub suprafaţa Lunii, devine evident că a fost îngropat intenţionat de către o inteligenţă extraterestră. Curând oamenii de ştiinţă îi identifică punctul de origine, planeta Jupiter, iar o echipă de cercetători este trimisă în expediţie pentru a o cerceta.

10) Solyaris/Solaris (1972, regia Andrei Tarkovski)
Patru savanţi care se află la bordul unei staţii orbitale unde cercetările au fost abandonate, se confruntă cu stranii şi inexplicabile fenomene, determinate de curioasa planetă Solaris, alcătuită dintr-o substanţă înzestrată cu proprietăţile creierului omenesc.Umătoarele filme din top 50:

11) Close Encounters of the Third Kind (1977, regia Steven Spielberg)
12) Alien (1979, regia Ridley Scott)
13) Star Wars: The Empire Strikes Back (1980, regia Irvin Kerschner).
14) The Lathe of Heaven (1980, regia David Loxton and Fred Barzyk)
15) Mad Max 2: The Road Warrior (1981, regia George Miller)
16) Star Trek II: The Wrath Of Khan (1982, regia Nicholas Meyer)
17) Blade Runner (1982, regia Ridley Scott)
18) E.T. (1982, regia Steven Spielberg)
19) Tron (1982, regia Steven Lisberger)
20) Back To The Future (1985, regia Robert Zemeckis)
21) Brazil (1985, regia Terry Gilliam)        
22) Enemy Mine (1985, regia Wolfgang Petersen)
23) RoboCop (1987, regia Paul Verhoeven)
24) Predator (1987, regia John McTiernan)
25) They Live (1988, regia John Carpenter)
26) Akira (1988, regia Katsuhiro Otomo)
27) Terminator 2: Judgment Day (1991, regia James Cameron)
28) Jurassic Park (1993, regia Steven Spielberg)
29) Ghost In The Shell (1995, regia Mamoru Oshii)
30) Twelve Monkeys (1995, regia Terry Gilliam)
31) Gattaca (1997, regia Andrew Niccol)
32) The Fifth Element (1997, regia Luc Besson)
33) The Matrix (1999, regia the Wachowskis)
34) Galaxy Quest (1999, regia Dean Parisot)
35) Primer (2004, regia Shane Carruth)
36) The Incredibles (2004, regia Brad Bird)
37) Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (2004, regia Michel Gondry).
38) Serenity (2006, regia Joss Whedon)
39) Children Of Men (2006, regia Alfonso Cuarón)
40) The Host (2006, regia Bong Joon-ho)
41) Wall-E (2008, regia Andrew Stanton)
42) Moon (2009, regia Duncan Jones)
43) District 9 (2009, regia Neill Blomkamp).
44) Inception (2010, regia Christopher Nolan).
45) Looper (2012, regia Rian Johnson)
46) Her (2013, regia Spike Jonze)
47) Predestination (2014, regia Michael Spierig and Peter Spierig)
48) Guardians of the Galaxy (2014, regia James Gunn)
49) Ex Machina (2015, regia Alex Garland)
50) The Martian (2015, regia Ridley Scott)
Sursa: io9.com

Loc de desfasurare – Platoul Casei de Cultura a Sindicatelor
Prezentatorii spectacolului vor fi copiii Andra si Razvan Gogan – cele doua voci ale Disney Channel; copii intrati de 3 ori in Cartea Recordurilor.

16 :30 – 17 :00 – Parada personaje Sky (30 min.)
17 :00 – 17 :05 – Deschidere eveniment Mos Nicolae (5 min.)
17 :05 – 17 :20 – Animatie interactiva – 4 personaje Disney (15 min.)
17 :20 – 18 :00 – Spectacol pentru copii «Poveste de Craciun» (40 min.)
18 :00 – 18 :15 – Bianca Miron si Estrada copiilor (15 min.)
18 :15 – 19 :00 – Spectacol «Mos Craciun si Craiasa Zapezii» - The Sky (45 min.)
19 :00 – 19 :45 – Spectacol «Ingerii lui Craciun» - Royal Art Muzyk (45 min.)
19 :45 – 20 :15 –Magicianul Emiliano (Constanta) – porumbei si magii interactive (30 min.)
20 :15 – 21 :00 – Recital Andra Gogan (45 min.)

Activitati complementare desfasurate in paralel cu spectacolul scenic :
- Animatie cu personaje si distribuire de cadouri (se vor distribui copiilor dulciuri, caciulite si ciorapei de Craciun)

Sâmbătă, 21 Noiembrie 2015 00:00

Itinerarii turistice: Muzee neobişnuite

Pe timp de ploaie, o bună alternativă pentru petrecerea timpului liber sunt muzeele. De la clasicele pinacoteci până la cele mai originale muzee, turiştii se vor bucura de un spaţiu în care distracţia şi cultura îşi dau mâna. Platforma online Wimdu a ales cele mai neobişnuite muzee de vizitat din Croaţia, Olanda, Japonia, Spania, Italia şi Statele Unite, relatează cotidianul spaniol ABC.
Un instrument util pentru a găsi cele mai bune oferte de cazare din zonele de interes turistic este platforma hotelscan.com care te ajută să reduci riscul de a nu găsi cazare. Site-urile de booking dispun de un număr limitat de camere pentru fiecare hotel. Asta înseamnă că dacă alte persoane au rezervat deja toate camerele de pe acel site, nu îţi vei putea rezerva o cameră, chiar dacă aceasta este disponibilă pe alte site-uri. Cu Hotelscan eviţi această problema pentru că site-ul afişează camerele disponibile din toate agenţiile de voiaj şi, deci, toate camerele disponibile cu adevărat. Acest lucru este posibil datorită bazei de date care include 100 de website-uri de booking, începând cu cele mai cunoscute, precum Booking.com, Hotels.com, Expedia, Agoda, Skoosh şi multe altele. Pe platforma online Hotelscan găseşti toate resursele pentru a putea lua cea mai bună decizie în cunoştinţă de cauză.


Muzeul relaţiilor sfărâmate (Zagreb, Croaţia)

Acest muzeu este o adevărată consolare pentru persoanele cu inima zdrobită. Vizitându-l vor şti că nu sunt singure, că există un loc dedicat tuturor celor care au rupt o relaţie. Este atât de bine structurat încât în 2011 a câştigat Premiul Kenneth Hudson Museum pentru cel mai inovativ muzeu european. Cel mai original aspect al său este faptul că oricine poate oferi obiecte reprezentative ale unei relaţii trecute pentru a fi expuse împreună cu povestea lor.

Muzeul Pisicilor (De Kattenkabinet, Amsterdam, Olanda)

Amsterdam este un oraş fascinant. Pe lângă Muzeul Van Gogh, Cartierul Roşu şi coffee shops, "Veneţia Nordului" are un muzeu dedicat în întregime pisicilor. Fondat în 1990 de William Meijer în memoria pisicii sale Tom, muzeul deţine sculpturi şi picturi dedicate celor mai cunoscute feline din lume. În plus, are patru pisicuţe care pot fi mângâiate şi care, în funcţie de dispoziţie, încep să toarcă sau rămân indiferente la trecerea vizitatorilor.


Muzeul Momofuku Ando Instant Ramen (Osaka, Japonia)

Un muzeu întreg din Ţara Soarelui-Răsare are ca temă supa japoneză Ramen instant, care se prepară rapid cu apă fierbinte. Este versiunea orientală a ceea ce ar fi un muzeu al pizzei congelate din Italia. Momofuku Ando Instant Ramen Museum are o dimensiune şi o calitate arhitectonică de invidiat. Un aspect curios este faptul că fiecare vizitator îşi poate crea propria cutie de Ramen complet personalizată pentru a o lua acasă.


Muzeul Carelor Funebre (Museu de Carrosses Fúnebres, Barcelona, Spania)

Un muzeu al carelor funebre este probabil un obiectiv mai puţin atrăgător. Totuşi, cel din Barcelona îi surprinde pe vizitatori prin calitatea pieselor expuse. Sunt care mortuare din secolul al XVIII-lea care au condus pe ultimul drum persoane din înalta societate, lucrări unicat care merită a fi văzute măcar o dată la trecerea prin Catalonia.


Muzeul Îngheţatei (Gelato Museum, Bologna, Italia)

Muzeul Îngheţatei din Bologna este un paradis pentru iubitorii dulciurilor. Vizita în acest incredibil loc începe cu o incursiune în istoria îngheţatei, care îi poartă pe vizitatori până în vechiul Egipt şi Imperiul Roman. După aceea explică secretul preparării îngheţatei perfecte, iar în final se ajunge la cel mai plăcut moment: degustări de îngheţată. O minunată experienţă senzorială şi culinară.

Muzeul Artei Proaste (Museum of Bad Art, Somerville, SUA)

Boston este unul dintre cele mai frumoase oraşe din SUA şi, în plus, găzduieşte unul dintre cele mai vizitate muzee de artă din lume, cu lucrări de Gauguin şi Van Gogh. Dacă se simt plictisiţi de impresionism, turiştii se pot deplasa la câţiva kilometri distanţă de oraş, la Somerville, unde se află Muzeul Artei Proaste (MOBA). Vor întâlni unele dintre cele mai oribile lucrări. De altfel, sloganul muzeului este "Artă prea proastă pentru a fi ignorată".

Marți, 24 Noiembrie 2015 00:00

Primăria Galaţi - Anunţ important

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă în şedinţă ordinară,  Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 26 11 2015,  orele 1700, în sala de şedinţe de la  sediul Instituţiei Prefectului, având următoarea  ordine de zi:


1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 26, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 25;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 2.      Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute  de trecere subterană în favoarea SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE  GALAŢI, pentru terenul proprietate publică a municipiului Galaţi, în suprafaţă de 315 mp, necesar pentru subtraversarea liniilor electrice subterane LES 6 KV si LES 20 KV din  str. Anghel Saligny;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
3.      Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute de trecere subterana în favoarea SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE  GALAŢI, pentru terenul proprietatea publica a municipiului Galaţi, în suprafaţă de 4305 mp, necesar pentru subtraversarea liniilor electrice subterane LES 110 KV, LES 6 KV, LES 20 KV, LES 0,4 KV din str. Tecuci;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
4.      Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galaţi a 72 containere tip IGLOO, aflate în administrarea Serviciului Public Ecosal;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 193/10.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi în municipiul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
6.      Proiect de hotăraâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală Galaţi, pe anul 2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
7.         Proiect de hotăraâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Galaţi 2015 - 2020;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi
 

8.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în zonele publice din municipiul Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi
 

9.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de eliberare a licenţelor de ocupare a domeniului public în municipiul Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi
 

10.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul privat al municipiului Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
11.   Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr 321/27.08.2015 privind însuşirea inventarului parţial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
12.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galaţi, a unor mijloace fixe  precum şi scoaterea lor din funcţiune în vederea casării;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
13.  Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Galaţi, care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele internaţionale, precum şi a profesorilor îndrumători, pentru anul şcolar 2014-2015;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
14.  Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor spaţii aflate în proprietatea publică a municipiului Galaţi şi administrarea Liceului Teoretic “Dunărea” Galaţi în vederea închirierii acestora prin licitaţie publică;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS S.R.L. pentru angajaţii Societăţii METRO CASH&CARRY ROMANIA S.R.L.;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
16.  Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale începând cu 01.01. 2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
17.   Proiect de hotărâre privind instituirea  taxei hoteliere începând cu 01.01.2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
18.  Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor pentru activităţi cu impact asupra mediului înconjurător începând cu 01.01.2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
19.  Proiect de hotărâre privind instituirea, începând cu 01.01.2016, a taxei pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri, care folosesc infrastructura publică locală,;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de habitat şi a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de habitat;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
21.  Proiect de hotărâre privind instituirea  taxei pentru staţii fixe de telefonie mobilă începând cu 01.01.2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
22.    Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de oficiere a căsătoriei;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
23. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, Traian Nord, U.T.R. 28,  str. Aleea Regală, nr. 18;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 16,  str. Locomobilei, nr. 53;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 38,  str. Drumul de Centură, nr. 232A;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
27. Proiect de hotărâre privind probarea vânzării cotei indivize de 1/4 din apartamentul 67, situat in bl. D3, str. Oţelarilor, nr. 22;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
 28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Galaţi, pe anul 2015;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

 
29. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;       

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

     Interpelări, intervenţii, cereri;

 
30. Diverse.

Pagina 8 din 10