V.A.

V.A.

Toată protipendada Galaţiului a fost prezentă, miercuri, 30 august 2017, la tăierea panglicii la noul sediu al Primăriei municipiului Galaţi. Un sobor de preoţi a ţinut slujba de sfinţire a noului edificiu. Oficialităţile oraşului avându-l în prim plan pe primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, au ţinut cuvântări de deschidere. Aproape 300 de salariaţi îşi vor desfăşura activitatea în 70 de birouri noi din cadrul noului sediul al Primăriei Galaţi care s-a inaugurat ieri, 30 august 2017. Sediul deţine 5874 mp de spaţii funcţionale, 88 de locuri de parcare pe trei nivele, 3086 de mp de sticlă folosiţi la realizarea clădirii, o pictură murală de 60 de mp, realizată de artistul plastic David Sava şi o pictură murală de 78 de mp, realizată de artistul plastic Gheorghe Miron. Valoarea totală a investiţiei a fost de 29.402.020,80 lei.  Birourile din incinta noii primării sunt distribuite pe 3 etaje plus demisol. Astfel încât, la demisol se află Biroul de Apărare şi Protecţie Civilă, Atelierul IT, Arhivă, la parter se află Sala de lucru cu publicul, Sala Audienţe Primar, Serviciul Juridic şi Legalitate, Casieria, Registratura, Ghişeul Unic, Centrul Informare pentru Cetăţeni, Instituţia Arhitect-Şef – Autorizări Construcţii, la etajul I se află Serviciul Construcţii, Dezvoltare şi Întreţinere Străzi, Serviciul de Închirieri, Concesiuni şi Vânzări terenuri proprietatea municipiului, Compartimentul Autorizaţii - Licenţe, Serviciul de Administraţie Publică, Biroul de Cadastru, Compartimentul de Atragere Fonduri, Finanţări, Întocmiri documentaţii, Biroul de Evidenţă şi Gestionarea patrimoniului, Serviciul Investiţii, Compartimentul reparaţii clădiri, la etajul II se află  Direcţia Generală de Relaţii Publice, Evenimente şi Managementul Documentelor, Departamentul Financiar - Contabil, Achiziţii publice, Resurse Umane, Serviciul de Utilităţi Publice, Managementul Calităţii şi Control intern şi la etajul III este Cabinetul Primarului, Viceprimari, Secretar, Administrator public, Biroul de presă.

Alimentarea cu energie electrică a celor 1.719 subunităţi poştale aparţinând Companiei Naţionale "Poşta Română" (CNPR) este asigurată de furnizorii de ultimă instanţă (FUI), începând din 15 august, după ce trei furnizori licenţiaţi au declinat acordul cadru agreat iniţial cu CNPR, refuzând să semneze contracte subsecvente cu instituţia, afirmând că sunt în imposibilitatea susţinerii tarifelor ofertate, a anunţat, joi, CNPR.
În acest context, Poşta Română susţine că analizează toate posibilităţile de a rezolva cât mai rapid această situaţie şi îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă cei trei promitenţi furnizori pentru nerespectarea prevederilor Acordului-cadru de furnizare a energiei electrice, în vederea recuperării eventualelor prejudicii financiare.
Potrivit sursei citate, furnizarea energiei electrice pentru subunităţile poştale începând cu luna mai 2016 ar fi trebuit să fie asigurată conform Acordului-cadru încheiat între Poşta Română (în calitate de Promitent — Achizitor) şi trei furnizori licenţiaţi de energie electrică (în calitate de Promitenţi — Furnizori), respectiv: S.C.Tinmar Energy S.A., S.C. Elsaco Energy S.R.L. şi E.ON Energie România S.A.
"Acordul cadru a fost încheiat pentru o perioadă de 4 ani, cu 4 contracte subsecvente acestuia, fiecare pentru perioade egale de timp, de câte 12 luni calendaristice, urmând ca atribuirea contractelor subsecvente se fie efectuată în cascadă. Având în vedere faptul că S.C. Tinmar Energy S.A. s-a clasat pe primul loc urmare evaluării ofertelor primite, s-a încheiat cu acest furnizor primul contract subsecvent de furnizare a energiei electrice, respectiv contractul, nr. 140/3119/23.05.2016, cu intrare în execuţie începând cu 15.08.2016, orele 00:00 şi ajungere la termen în 14.08.2017, orele 24:00, contract care a fost derulat integral. Ca urmare a demersurilor repetate iniţiate de Poşta Română cu fiecare dintre cei trei Promitenţi furnizori de a încheia cel de al doilea contract subsecvent de furnizare a energiei electrice, începând cu data de 15.08.2017 fiecare dintre aceştia au transmis în mod oficial că nu doresc semnarea acestui contract, motivând acest fapt prin imposibilitatea susţinerii tarifelor ofertate conform Acordului cadru incheiat in 2016, datorită modificărilor survenite la nivelul pieţei de energie electrică", se arată în comunicatul citat.
Poşta Română a informat Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) despre imposibilitatea încheierii unui contract cu niciunul dintre cei trei furnizori concurenţiali, solicitând dispunerea de către reglementator a preluării de către furnizorii de ultima instanţă (FUI) a celor 1.719 puncte de consum ale CNPR, începând cu data de 15 august 2017, ora 00:00. "Astfel, din data de 15.08.2017, subunităţile poştale au fost preluate de către furnizorii de ultimă instanţă urmând ca, în conformitate cu prevederile "Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei din nicio altă sursă, aprobat prin Ordinul ANRE NR. 12/2017", CNPR să încheie contracte de furnizare cu FUI până la încheierea unui contract de furnizare energie electrică cu un furnizor concurenţial", menţionează CNPR.

Un nou Acord între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor a fost semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 şi ratificat prin Legea nr. 99/2017 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 12 mai 2017. Prevederile noului Acord se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2018.
Noul acord cuprinde o serie de modificări printre care:
1. Dividendele se vor impune cu o cotă de 3% din suma brută a dividendelor, în loc de 10%;
2. Dobânzile se vor impune cu o cotă de 3% din suma brută a dobânzilor, în loc de 10%;
3. Redevenţele se vor impune cu o cotă de 3% din suma brută a redevenţele, în loc de 7%;
Acordul a fost publicat pe site-ul A.N.A.F. la adresa:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Conventii/Conventii.htm

InfoCons - Asociaţie pentru Protecţia Consumatorilor a organizat un studiu cu privire la aditivii alimentari ce se regăsesc în produsele tip Brânză topită. În cadrul studiului au fost analizate 14 produse produse sau distribuite de: Metro Cash & Carry Romania S.R.L., Romfulda Prod SRL, S.C. Delaco Distribution S.A., S.C. Gordon Prod S.R.L., S.C. Hochland Romania, S.C. Macromex S.R.L., S.C. Mirdatod Prod S.R.L., SC Auchan Romania SA, SC THEREZIA PRODCOM SRL, Societe Fromagere de Lons le Saunier

Ca urmare a realizării acestui studiu, produsele cu cel mai mic număr de aditivi identificate au fost:

30E uribranzatopita

Aditivii identificaţi în produsele studiate sunt: acid citric, amidon modificat, caragenan, carboximetilceluloza de sodiu, citrat de sodiu, difosfati, fosfati de sodiu, guma de carruba, guma de celuloza, guma de guar, guma de xantan, guma tara, lizozim, monoglutamat de sodiu, polifosfati, trifosfati.
Studiul face parte dintr-un proiect de informare asupra produselor comercializate atât pe piaţa romanească, cât şi pe cea europeană si este derulat de InfoCons - Organizaţie Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (membră cu drepturi depline în cadrul consorţiului I.C.R.T. - International Consumer Research & Testing pentru produse şi servicii la standarde europene), pentru ca alegerea cetăţeanului consumator să fie facută în cunoştinţă de cauză.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a comandat un sondaj pentru a evalua obiectiv opinia medicilor faţă de intenţia Guvernului de a-i scuti de plata impozitului pe venit, iar concluziile nu sunt tocmai favorabile. Doar 49% dintre doctori consideră că măsura scutirii medicilor de impozitul pe venit este una corectă. Dintre aceştia, cca. 72% cred că aceasta ar trebui aplicată şi altor categorii profesionale din sănătate. Aprecierile negative la adresa acestei măsuri sunt determinate de dorinţa de egalitate între cetăţeni, respingerea statutului de privilegiaţi, inechitatea aplicării măsurii doar la medici, riscul anomiei sociale. Circa 57% dintre medici preferă înlocuirea scutirii de impozitul pe venit a medicilor cu acordarea tuturor drepturile salariale, în timp ce alţi cca. 28% consideră că de această scutire ar trebui să beneficieze şi alte categorii de salariaţi. Doar 15% dintre medici cred că de măsura scutirii de impozit ar trebui să beneficieze doar doctorii.
Numai cca. 44% dintre medici consideră că scutirea lor de impozit ar avea un efect pozitiv asupra medicilor. 32% dintre aceştia cred că este necesară, totuşi, înlocuirea lor cu o salarizare corectă. Respondenţii care consideră că măsura ar avea efecte negative asupra medicilor o consideră incorectă şi cred că este necesară înlocuirea ei. Aprecierile negative la adresa acestei măsuri sunt determinate de dorinţa unei salarizări corecte în loc de privilegii, de teama faţă de ceea ce ar putea ascunde o astfel de măsură, de respingerea discriminării pe care o aduce cu sine, de refuzul unor pomeni şi dorinţa de beneficia de recompensele meritate, de ruptura pe care o poate introduse faţă de alte categorii profesionale din Sănătate şi faţă de cetăţeni, de dorinţa de echitate, de refuzul excepţiilor şi favorizarea regulilor pentru toţi.
Aproape jumătate dintre medici consideră că scutirea lor de impozitul pe venit ar avea efecte negative asupra altor categorii de salariaţi din Sănătate. Cca. 89% dintre medicii care au considerat incorectă scutirea lor de impozitul pe venit cred că aceasta ar avea un efect negativ asupra altor categorii de personal din Sănătate (posibilă relaţie cauzală). Cca. 77% dintre medicii care cred că scutirea lor de impozitul pe venit ar avea un efect negativ asupra altor categorii de salariaţi optează pentru înlocuirea acestei măsuri cu o salarizare echitabilă (ce ar putea fi obţinută prin corectarea legii 153/2017) şi indică că efecte negative asupra populaţiei corespunzătoare acestei măsuri. Aprecierile negative la adresa acestei măsuri sunt determinate de dorinţa menţinerii echipei medicale (ameninţată de o astfel de măsură discriminatorie), de anomia pe care o poate instaura, de dorinţa respectării unor principii etice în asigurarea salarizării.
Cca. 45% dintre medici consideră că scutirea lor de impozitul pe venit ar avea efecte negative asupra cetăţenilor. Efectele negative asupra cetăţenilor sunt indicate într-o proporţie semnificativ mai mare de medicii care lucrează în sistemul public comparativ cu cei care lucrează în sistemul privat. Majoritatea medicilor care consideră că această măsură ar avea un impact pozitiv asupra cetăţenilor o consideră în acelaşi timp una corectă. 81% dintre medicii care cred că această măsură ar avea un impact negativ asupra cetăţenilor cred în acelaşi timp că ea ar trebui înlocuită de măsuri care să asigure respectarea drepturilor salariale (posibilă relaţie cauzală). Medicii care cred că această măsură ar avea un impact asupra lor ar avea acelaşi impact şi asupra cetăţenilor. Aprecierile negative la adresa acestei măsuri sunt determinate de reacţia negativă din partea populaţiei, de accentuarea unor sentimente de ură, de refuzul statutului de privilegiaţi, de tensiunile sociale pe care le-ar genera.
Scutirea doctorilor de plata impozitului pe venit este într-o foarte mare măsură apreciată/dorită de medicii din sectorul privat şi este privită cu rezerve de marea majoritate a medicilor care lucrează în sectorul public.
Analiza generală indică faptul că această măsură nu se bucură de un sprijin larg în rândul medicilor, ea fiind devansată de dorinţa medicilor pentru recunoaşterea statutului social al profesiei, inclusiv prin intermediul veniturilor acordate pentru munca prestată, şi refuzul de a fi consideraţi o clasă privilegiată.

Institutul de Fizică a Pământului a făcut deja toate demersurile şi a obţinut şi fondurile necesare pentru a înfiinţa, în judeţul Galaţi, primul laborator de cercetare a cutremurelor de suprafaţă din România. Investiţia ce se va ridica la aproximativ 200.000 de euro vizează montarea, în zona satului Izvoarele, comuna Schela, a unor senzori seismici performanţi, capabili să măsoare cutremurele cu magnitudine mică, dar care pot indică şi o eventuală ruptură de falie. Tehnica folosită în Japonia şi Statele Unite ar putea fi extinsă în următorii ani în mai multe zone seismice din ţară şi va duce inclusiv la schimbarea regulilor de construcţie. Fenomenul Izvoarele, aşa cum a fost denumit, a determinat sute de mişcări ale pământului produse în sat, care au făcut ca pereţii caselor din Izvoarele să crape destul de puternic dearece au fost înregistrate circa 300 de seisme într-un interval de o luna, toate de suprafaţă. Aceste este principalul motiv pentru care specialiştii de la Institutul de Fizică a Pământului să decidă montarea a trei senzori seismici în foraj, la şaizeci de metri adâncime şi la opt kilometri distanţă unul faţă de celălalt. Reamintim că seimologii români cunosc faptul că această zonă din judeţul nostru este brăzdată de falii cu activitate continuă, la ciocnirea a trei plăci tectonice de mărimea a două judeţe.

Încă de la primele ore ale dimineţii de marţi, 29 august 2017, navaliştii au întrerupt munca. Protestul spontan de la Şantierul Naval Damen Galaţi este dat de nemulţumiri legate de salarizare. Sute de salariaţi s-au adunat în faţa clădirii administrative şi susţin că nu vor înceta greva până când patronatul olandez nu le va mări lefurile.
Protestul spontan a început la ora 7.00, în Secţia 1A Corp, şi s-a extins cu repeziciune astfel încât în scurt timp circa 400 de navalişti au refuzat să înceapă lucrul şi s-au adunat în faţa clădirii administrative. În şantierul naval gălăţean există un deficit de personal de aproximativ 15 - 20 %, iar în aceste condiţii muncitorii sunt nevoiţi să muncească astfel încât să acopere lipsa de personal, dar salariile sunt aceleaşi deşi este mult mai mult de muncă în condiţii grele. S-a ajuns aici deoarece în ultimul an, mulţi navalişti au plecat să muncească în şantierele navale din Europa, şi nu numai, pe salarii mult mai mari. De asemenea, muncitorii din Damen au salarii mai mici decât cele acordate de firmele subcontractoare care prestează aceeaşi muncă, ceea ce li se pare total inechitabil.
”Trebuie să se facă o negociere pentru toţi salariaţii la un nivel de salarizare care să-i mulţumească. Toată lumea se compară pornind de la salariul minim până la salariul pentru categoria 1 care este de 1.800 de lei, iar muncitorii spun că nu se compară munca lor cu a altuia care lucrează ca bugetar. În şantier sunt condiţii grele de muncă! Se compară şi cu cei de la firmele subcontractoare care şi ei au salarii mai mari. Astăzi (n.r. - 29 august 2017) sunt slabe şanse să reluăm munca atât timp cât nu primim un răspuns de la conducere. Aşteptăm conducerea şantierului să iasă în faţa oamenilor să spună care vor fi creşterile salariale”, ne-a declarat liderul de sindicat, Pavel Stelian. Acesta a mai spus că partea română a conducerii Şantierului Naval Damen Galaţi a ieşit în faţa oamenilor, dar decizia stă în mâinile Consiliului de Administraţie al Damen Galaţi, de aceea este aşteptat de urgenţă să ajungă la Galaţi preşedintele CA, Bert Jan ter Riet. Oficialii Damen nu au putut fi contactaţi până la închiderea ediţiei.

Asociaţia Semper Musica Filiala Tecuci anunţă lansarea proiectului “Marea Voluntariadă a Şcolarilor”, o competiţie de voluntariat care are ca obiectiv principal informarea şi educarea elevilor de gimnaziu cu privire la importanţa reciclării-reducerii-refolosirii, colectării selective, respectării mediului înconjurător şi adoptării unui stil de viaţă sănătos.
Marea Voluntariadă a Şcolarilor este o competiţie ce se adresează tuturor şcolilor generale din judeţele: Bacău, Brăila, Galaţi, Iaşi şi Vrancea. Înscrierea se poate face de către învăţătorul unei clase sau directorul instituţiei de învăţământ, dar se va accepta în concurs o singura clasă per şcoală. Ulterior înscrierii şi validării participării în competiţie, clasele de elevi, cu ajutorul învăţătorilor, vor putea realiza 10 oportunităţi de voluntariat diferite, fiecare cu punctaj propriu. Astfel, copiii vor putea ecologiza o zonă din comunitatea lor, vor putea reorganiza un spaţiu neamenajat prin plantare de arbuşti şi flori de sezon, recicla hârtie sau transforma PET-urile utilizate în obiecte folositoare pentru clasă, vor putea participa la competiţii sportive sau juca jocul de nutriţie - PAPA BUN. În urma acumulării de puncte, într-o perioadă desemnată, trei şcoli generale vor fi desemnate câştigătoarele Voluntariadei. Elevii vor primi premii în jucării, iar învăţătorilor li se vor oferi bilete de avion pentru două persoane către o destinaţie europeană la alegere (zboruri low cost).

Marți, 29 August 2017 10:21

Senatorul PNL George Stângă, la raport

George Stângă, senator PNL şi preşedintele al organizaţiei judeţene peneliste, şi-a făcut bilanţul primei sesiuni parlamentare. Prin intermediul unui comunicat de presă, George Stângă, anunţă gălăţenii ca a fost unul din cei mai activi parlamentari aleşi. ”Activitatea după primele luni de mandat conţine 15 propuneri legislative, din care două se află în dezbatere la comisiile parlamentare, iar una a fost trimisă spre dezbatere la Camera Deputaţilor, 37 de întrebări şi interpelări, 18 declaraţii politice, precum şi o moţiune de cenzură împotriva guvernului PSD – ALDE”, se arată în comunicat.
„Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine pe parcursul primelor luni ale mandatului de parlamentar. În această perioadă, susţinerea gălăţenilor m-a făcut să înţeleg că nu sunt singur în acest drum pe care l-am ales, dar şi că am o uriaşă responsabilitate faţă de toţi gălăţenii care mi-au acordat încrederea lor. Am avut alături de mine un partid puternic, cu oameni muncitori şi dornici să contribuie la dezvoltarea României şi la bunăstarea cetăţenilor. Ca senator de Galaţi, am susţinut tot timpul cauza gălăţenilor. Astfel, m-am luptat constant pentru ca problemele cetăţenilor pe care îi reprezint să fie aduse în faţa instituţiilor abilitate, iar ulterior să fie soluţionate. În continuare îmi voi respecta angajamentele pe care mi le-am asumat în faţa gălăţenilor şi voi reprezenta vocea acestora în Parlamentul României. Prioritatea mea în acest mandat de senator sunt gălăţenii”, spune preşedintele PNL Galaţi, după primele luni de mandat ca senator.
Printre propunerile legislative iniţiate de senatorul PNL George Stânga se numără propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru eliminarea veniturilor din pensii din categoria veniturilor supuse impozitării şi includerea acestor venituri în categoria veniturilor neimpozabile, dar şi propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, prin care se urmăreşte diminuarea poverii fiscale pe piaţa muncii prin promovarea măsurii de reducere a cotei de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator şi angajat, reducerea cotei de impozitare a venitului, reducerea cotei de impozitare a profitului, transferul plăţii asigurării de şomaj în totalitate către angajat şi reducerea cotei de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii. În privinţa celor peste 30 de întrebări şi interpelări, acestea au vizat problemele cu care se confruntă judeţul Galaţi. Prin intermediul acestor întrebări, au fost aduse în atenţia autorităţilor centrale mai multe probleme ale judeţului, care mai apoi au fost soluţionate. Printre subiectele avute în vedere în cadrul întrebărilor şi interpelărilor s-au numărat: problemele mediului de afaceri din România, susţinerea agricultorilor afectaţi de viscolul din aprilie, situaţia alunecărilor de teren din satul Izvoarele (Galaţi), inadvertenţele din sistemul de servicii publice comunitare organizate în subordinea autorităţilor publice locale, dezvoltarea reţelei de apă-canal în comunele din Galaţi, combaterea epidemiei de rujeolă şi criza vaccinurilor, situaţia societăţii Electrocentrale S.A. Galaţi şi a sistemului de termoficare din municipiul Galaţi, măsurătorile prin teledetecţie realizate de APIA, furnizarea inechitabilă a alocaţiei de plasament pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie al Statului.

Cursurile Universităţii Vârstei a Treia (U3A), un proiect pilot, construit după un model de origine franceză, adaptat spaţiului cultural şi academic gălăţean, care aşază în mijlocul acţiunilor sale seniorii au demarat, pentru prima dată la Galaţi, în toamna anului trecut. Prima promoţie a însumat peste 100 de absolvenţi, având vârste cuprinse între 55 şi 85 de ani, care şi-au luat în serios rolul de studenţi şi au participat cu plăcere la activităţile desfăşurate sub formă de: prelegeri şi conferinţe, ateliere de dezbatere şi seminarii, grupuri de lectură, vizite, tururi ghidate şi promenade. Cursurile U3A sunt de formare, fără diplomă.
În oferta anului universitar 2017-2018 se află discipline de interes din următoarele domenii: Drept, Economie, Nutriţie şi Ingineria alimentelor, Ştiinţe şi Tehnologie, Istorie şi Filosofie, Artă şi Literatură, Teologie, Educaţie pentru vârsta de argint, Turism, Informatică, Kinetoterapie, Medicină şi Psihologie.
Până în prezent, pentru acest an universitar, s-au înscris la U3A 130 de seniori, dar înscrierile continuă până la sfârşitul lunii septembrie. Acestea se fac la sediul Departamentului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, din strada Domnească nr.47. Pentru a fi student la Universitatea Vârstei a Treia vârsta minimă este de 55 de ani. Singura taxă care se percepe este de 100 de lei, la înscriere. Cursurile durează două semestre, iar programul acestora se desfăşoară potrivit structurii anului academic, respectând vacanţele universitare, întrucât titularii de curs sunt profesori la universitate.
Ca o noutate, în noul an academic, în măsura în care vor exista cel puţin 25 de doritori, se va înfiinţa o grupă şi la Brăila, care îşi va desfăşura activitatea la sediul Facultăţii de Inginerie şi Agronomie, după cum am aflat de la iniţiatoarea şi coordonatoarea proiectului, prof.univ.dr.Violeta Puşcaşu.

Pagina 29 din 40