Comunicat de presă

Comunicat de presă

Deciziile Guvernulului PNL, dar şi ale reprezentanţilor statului din teritoriu nu încetează să sfideze absurdul. Pandemia ia proporţii din cauza modului în care ei gestionează această criză. Fac greşeli după greşeli şi nu dau semne că le-ar putea veni mintea la cap. Nici măcar nu au inspiraţia să ia exemplul altor ţări care aproape au scăpat de ”molimă”.

La Galaţi, unde raportările zilnice arată că suntem în topul oraşelor în care numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus creşte îngrijorător de la o zi la alta, măsurile luate împotriva răspândirii COVID-19 sunt aberante. Consiliul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi limitează ora până la care se pot desfăşura nunţile, botezurile sau alte evenimente aniversare. Adică distracţia se poate desfăşura în localuri publice doar până la ora 22.00 în timpul săptămânii şi până la ora 23.00 la sfârşit de săptămână. Oare, în opinia decidenţilor, noaptea virusul devine mai scandalagiu, mai violent? Şi chiar îşi imaginează cineva că petrecăreţii se duc cuminţi acasă şi nu se vor duce, cu mic cu mare, într-o locuinţă unde va continua petrecerea fără respectarea niciunei reguli de distanţare?

În loc să găsească metode de constientizare a populaţiei faţă de pericolul răspândirii acestui virus nenorocit, decidenţii stabilesc restricţii fără nicio logică. De fapt, guvernanţii penelişti doar se prefac că poartă de grija populaţiei, se prefac că instituie reguli care să protejeze populaţia, se prefac pentru că nu sunt capabili să gestioneze niciun fel de situaţie, mai puţin una atât de amplă ca cea creată de acest virus.

România este beneficiara FEPAM, fondul european maritim si politicilor de pescuit ale UE 2014-2020, (unul dintre cele cinci Fonduri Structurale si de Investiții, FSI). FEPAM sprijină pescarii și comunitățile costiere în tranziția către pescuitul durabil, în diversificarea economiei locale, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea unei acvaculturi durabile, și facilitează accesul aplicanților la finanțare prin proiecte specifice. Fondurile sunt orientate către proiecte care îmbunătățesc mediul de viață al comunităților de pescuit - înființarea de grupuri de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri).

Arhitectura FEPAM include la nivel național Autoritățile de Management pentru Pescuit si Acvacultură ca structuri responsabile de gestionarea și implementarea POPAM în statele membre. Programul operațional adoptat în România – POPAM, este în conformitate cu prioritățile FEPAM, precum și a politicii comune în domeniul pescuitului și a politicii maritime integrate a UE.

O verigă importantă în cadrul FEPAM este FARNET, echipa de asistență tehnică înființată de Comisia Europeană pentru a ajuta la implementarea DLRC în cadrul FEPAM și prin care FLAG-urile, autoritățile de management, cetățenii și experții din întreaga UE pot colabora la dezvoltarea durabilă a pescuitului și a zonelor costiere.

Studiul FARNET “FLAG Support to Women in Fisheries and Aquaculture” din Noiembrie 2018, identifică la nivel european că nu există o inegalitate semnificativă de gen pentru managerii FLAG în cadrul eșantionului analizat, femeile reprezentând 47% din toți managerii FLAG. În România funcționează actualmente 22 de FLAG-uri (de două ori mai multe decât în perioada 2007-2013), iar din acestea 12 au ca manageri femei, reprezentând 55% din total, ceea ce nu este o particularitate în sine întrucât România este pe primele locuri în Uniunea Europeană în ce privește numărul femeilor aflate în poziții cheie de management, atât în companiile cu capital străin, cât și în cele românești. Atunci, de ce le-am numit învingătoare și prin ce sunt ele deosebite?

Întâi de toate pentru că sectorul pescăresc este unul tradițional dominant masculin, cu toate că prin promovarea egalității de șanse forța de muncă feminină a crescut în ultimii ani și procentele sunt de 51,3% bărbați si 48,7% femei. Și pentru că femeile manageri sunt lideri puternici pentru că șansele sunt preponderent împotriva lor să conducă. Când sunt subordonate este nevoie de o voință suplimentară pentru a ajunge în vârf, motiv pentru care femeile care acced poziții în top sunt extraordinar de puternice și capabile. Dar ce le face pe femei cu adevărat  “speciale”, atâta timp cât ca și colegii lor bărbați au aceleași sarcini de serviciu și principala lor responsabilitate este atingerea obiectivelor asumate prin strategiile de dezvoltare locală din teritoriul FLAG? Iată câteva motive! Celebra “intuiție feminină” se bazează pe observare profundă și o bună comunicare cu membrii echipei, ceea ce conduce la o coordonare mai eficientă și o echipă mai unită. Apoi, spiritul consensual, empatia, capacitatea de ascultare și considerarea opiniilor celorlalți  conduc la soluții eficiente în soluționarea mai ușoară a problemelor. Nu în ultimul rând pentru că femeile muncesc mai mult pentru depășirea provocărilor. O primă constatare este că nu ceea ce fac femeile manageri este altfel, ci modul cum lucrează este diferit.

Anca, Ana-Maria, Flori, Corina, Mădălina, Mirela, Dorina, Ana, Roxana, Laura, Violeta și Florentina sunt cele 12 femei manageri. Au avut amabilitatea sa îmi răspundă la câteva întrebări despre activitatea lor. Ana-Maria a definit cu cuvinte-cheie fiecare dintre aspectele discutate. Mi-a plăcut și le-am inclus ca preambul.  

TIMING: Patru dintre ele au devenit manageri de FLAG din 2011/12, iar celelalte opt după 2014, considerând aceasta o provocare, o responsabilitate imensă, o misiune sau un parcurs dorit. Au fost sprijinite pentru experiența lor de lucru în FLAG sau GAL, pentru experiența în proiecte cu finanțare europeana sau în programul LEADER / DLRC dar și privite cu scepticism la început (de pescari sau acvacultori). Flori spune “pentru mine a însemnat si înseamnă o noua și mare provocare si o mare mândrie că am pus si eu umărul la dezvoltarea zonei si a județului in care m-am născut si trăiesc”, iar Corina consideră că “ nimic nu este dificil atât timp cat ești încrezător in forțele tale si in echipa pe care ti-o formezi”.

EXPERIENȚA: Cele mai dificile aspecte ca manageri sunt considerate formarea echipei și menținerea acesteia între perioadele de programare. Apoi legislația greoaie și procedurile complicate la nivelul programului, primul an de funcționare sau întocmirea primului ghid la nivelul FLAG pentru apeluri de proiecte. De asemenea dificile au fost instabilitatea în anumite momente la nivel central și acceptarea cu greutate de către Autoritatea de Management a unor cerințe ale FLAG-urilor, dar și reticența inițială la nivel local privind înțelegerea faptului ca finanțările POPAM sunt reale și pot fi puse la lucru în mod concret în beneficiul comunității. Un aspect important a fost sprijinirea pescarilor și piscicultorilor care întâmpină dificultăți, inclusiv în gestionarea fermelor piscicole. Violeta povestește că un acvacultor la o convocare AGA a rugat să nu mai fie sunat. În schimb, la următoarea ședință a venit soția acestuia care a spus: ”Nu-l băgați în seamă pe soțul meu, eu vreau proiect pentru lacul nostru!” Și acum implementează un minunat proiect de dezvoltare cu panouri fotovoltaice și multe altele”. În general, soluționarea problemelor FLAG s-a făcut în primul rând în echipă și prin dobândirea experienței. Au mai fost menționate ca metode de depășire a provocărilor dialogul între FLAG-uri și sprijinul AM și FARNET.

ADAPTARE: Principalele schimbări pentru FLAG-uri după declararea pandemiei de COVID-19 au fost implementarea măsurilor sanitare și de protecție și stabilirea modului nou de lucru, preponderent online, ca și asigurarea permanenței la biroul FLAG. Au fost sprijiniți beneficiarii care au înregistrat dificultăți în respectarea termenelor – și AM a amânat cu două luni termenele inclusiv termenul de depunere de către FLAG-uri a proiectelor de cooperare. În sprijinul comunităților, FLAG / GAL Dunărea de Sud a sprijinit producătorii locali, creând pagina Rural gustos - piața virtuală GAL, https://www.facebook.com/groups/530506257652105  și  http://ruralgustos.ro/blog/piata-de-peste-zimnicea.html  pentru a da posibilitatea micilor producători și consumatorilor sa-si vândă/ achiziționeze produsele necesare in mediul online. În Galați, unul dintre beneficiarii de finanțare prin Strategia FLAG care si-a achiziționat imprimanta 3D prin proiect, a ajutat sectorul medical realizând in regim de voluntariat viziere de plexiglas, pe care le-a donat cadrelor medicale. FLAG-ul s-a implicat prin susținerea in mediul online a activităților acesteia, cu atât mai mult cu cât o persoană implicată în această inițiativă este angajata FLAG.

OPTIMISM: Este definirea perioadei următoare atât pe termen scurt (inclusiv finalizarea implementării strategiilor și proiectele de cooperare), cât și în perspectivă. Violeta spune că mai sunt multe lucruri de făcut la nivelul teritoriului. Fondurile alocate pe această strategie s-au epuizat, dar cerințele sunt încă mari. Sunt deja creionate ideile de acțiuni eligibile pentru următoarea strategie și asta datorită interacțiunilor cu micii întreprinzători din domeniul pescuitului și turismului care solicită sprijin în materializarea ideilor lor.  Dorim să punem un accent mai mare pe digitalizare, cercetare, ecologizare, educație, domenii care se regăsesc de altfel și în prezenta strategie, dar care nu s-au concretizat într-o adevărată cerere de finanțare. Ana Maria propune o gândire mai adaptata la nevoile specifice a acțiunilor finanțabile si a intensității sprijinului nerambursabil (situația pescuitului comercial din Romania, pe Dunăre in special fiind diferită de pescuitul comercial practicat in Spania, Italia etc.), o mai mare implicare a factorului local, o orientare pe calitatea proiectelor si efectele reale ale implementării acestora asupra teritoriului si nu pe cantitate si viteza de cheltuire a banului public. Iar Mirela se  gândește la o implicare și mai activă a tuturor actorilor din zonele pescărești, în special a copiilor și a tinerilor.

ECHILIBRU: Ultima întrebare adresată  femeilor manageri s-a referit la aspecte personale. Deși foarte diferite, răspunsurile primite pot fi definite cel mai bine de Roxana, care spune că implementarea strategiei locale in cadrul FLAG poate sa devina in anumite momente un obiectiv care depășește sfera profesionala, pentru ca sunt momente in care este dificil sa faci o distincție clară intre timpul petrecut la birou si viața privată. Ca in toate lucrurile, se instalează la un moment dat un echilibru și pot spune că în prezent reușesc să gestionez mai bine limita dintre îndatoririle profesionale și cele personale fără a aduce un prejudiciu niciuneia dintre ele.

Ce mai este de spus ?  Că între femeile manageri de FLAG avem o proaspătă mămica care a născut în plină pandemie COVID-19 și foarte tânără și frumoasă bunică. Că sunt active, practice, legate de comunitatea lor, că au pasiuni și hobby-uri, fac activități interesante și unice și le place să experimenteze! Și totuși, principala concluzie este că aceste 12 femei puternice și învingătoare nu sunt eroine, ci doar oameni ai timpului lor.

Simona Pascariu, FARNET - Expert Geografic pentru România

La ultima şedinţă a Consiliului Local Galaţi, s-a aprobat alocarea unor fonduri financiare pentru parohiile din municipiul Galaţi, în vederea continuării lucrărilor de construire sau pentru reparaţii ale bisericilor sau a aşezămintelor sociale. Grupul consilierilor locali PNL, oameni fără Dumnezeu şi credinţă, s-au arătat revoltaţi de alocarea acestor fonduri. Dar ce au făcut ei pentru cetăţeni în comparaţie cu ce face biserica? Parohiile din Galaţi nu rerezintă doar nişte locuri de întâlnire ale credincioşilor, ci spirijină pe cei aflaţi în nevoie! În tindele bisericilor şi în jurul lor sunt organizate şi aşezăminte sociale care se îngrijesc de bătrâni şi copii sau de cei năpăstuiţi de soartă, sunt aşezăminte de sănătate care se îngrijesc atât de bolile sufletului, cât şi ale trupului. Să nu uităm că acum, în vremuri grele, de pandemie, Arhiepiscopia Dunării de Jos şi-a arătat disponibilitatea de a înfiinţa, în curţile bisericilor, locuri speciale pentru activităţile copiilor, care au stat prea mult în casă în această perioadă, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranţă. Lăcaşurile bisericeşti vin în ajutorul părinţilor şi spre bucuria copiilor cu aceste idei ce urmează a fi puse în practică în cel mai scurt timp, acestei idei care nu fac decât să întregească multe alte acţiuni de spirijin şi întrajutorare pentru oameni aflaţi în impas. Chiar trebuie ca PNL-ul să arunce cu noroi şi în cele sfinte? Chiar nu au limită?

Comunicat de presă - Cristian Dima, preşedintele ALDE Galaţi

Prima conferinţă a deputatului Eugen Durbacă în calitate de proaspăt membru al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) (PPU-SL) s-a desfăşurat vineri, 26 iunie 2020.

„Majoritatea celor care au trecut la Partidul Umanist sunt foşti membri ai Partidului Umanist, care a devenit Partidul Conservator (PC) şi care apoi s-a transformat în ALDE. Odată cu plecarea colegilor din Pro România, din 51 de zone din municipiul Galaţi, au venit alături de noi un număr de 32 de zone. Din 2.500 de membri cât avea Pro România Galaţi la momentul plecării noastre, un număr de 2.000 de membri au plecat şi s-au alăturat Partidului Puterii Umaniste. La judeţ, şi-au manifestat dorinţa un număr de 14 organizaţii totale sau parţiale urmând să discutăm şi cu ceilalţi pentru că este firesc să le facem cunsocut acest lucru şi sunt convins că şi o parte din ceilalţi vor trece la Partidul Puterii Umaniste“, a declarat Eugen Durbacă.

Conducerea şi listele cu candidaţi vor fi anunţate săptămâna viitoare

Potrivit declaraţiilor deputatului Eugen Durbacă, structura de conducere va fi formată în majoritate din membrii Partidului Umanist fost Conservator. Săptămâna viitoare va fi prezentată şi conducerea partidului, în proporţie de 70% urmând să fie completat şi restul în cel mai scurt timp, Eugen Durbacă anunţând deja că vor fi multe nume sonore, cu notorietate, care deja şi-au îndreptat paşii către noua formaţiune politică.

Totodată, Eugen Durbcă a mai spus că tot săptămâna viitoare vor fi anunţate şi listele cu candidaţi pentru Consiliul Judeţean şi Consiliul Local, însă candidaţii la fotoliul de primar şi cel de preşedinte al Consiliului Judeţean vor fi anunţaţi ceva mai târziu. De asemenea, acesta a afirmat că dacă membrii partidului vor considera că electoratul fidel acestuia ajută la obţinerea unui rezultat bun la nivelul municipiului şi judeţului, nu se va da în lături de la o eventuală candidatură.

„Partidul Puterii Umaniste va reprezenta un partid puternic pe eşichierul politic prin calitatea oamenilor şi va avea un cuvânt greu de spus la viitoarele alegeri, chiar dacă mai sunt doar 3 luni de zile până atunci. Noi dorim să obţinem 4 locuri de consilieri la municipiu şi 4 la judeţ, dar cred că la municipiu am putea avea 6 locuri având în vedere calitatea candidaţilor pe care îi avem şi ţinând cont că în acest moment organizaţia noastră municipală e bine pusă la punct şi avem acoperite toate zonele completate şi sunt completate cu oameni de valoare”, a mai spus Eugen Durbacă.

500 de tineri, echipă care s-a alăturat PPUSL

La conferinţă a fost prezentă şi preşedinta organizaţiei de Tineret, Alina Maria Strat care a declarat că la Partidul Pro România a lucrat alături de o echipă de 500 de tineri, echipă care s-a alăturat PPUSL.

La Tecuci, organizaţia Pro România a trecut în totalitate la PPUSL, cu excepţia foştilor city manager şi viceprimar care au venit din PSD la Pro România şi au rămas în continuare, susţine Eugen Durbacă.

„Dar nu e mare pierdere pentru că aşa cum arată un sondaj făcut la nivel local, în Tecuci, candidatul care este pentru Pro România are 1,1%. Pe primul loc este un candidat independent, pe locul 2 este actualul primar (PSD), pe locul trei este cineva de la PNL, pe locul 4 cineva care are un procent de 2,8%, iar de la noi va fi o persoană importantă de la Tecuci şi ca funcţie, şi ca poziţie şi ca om care suntem convinşi că va obţine rezultate foarte bune”, a declarat Eugen Durbacă. Candidatul de la Tecuci va fi prezentat tot în conferinţa de săptămâna viitoare.

La Galaţi, se pare că va fi o trecere a unui număr important de membri de la ALDE la PPUSL.

„La şedinţele care au avut loc ieri şi alatăieri (24 şi 25 iunie 2020) au venit mulţi de la ALDE şi s-au înscris în partid întrucât am înţeles că ALDE nu mai există la Galaţi sau dacă există este doar cu numele sau foarte puţin. De aceea sunt mulţi de la ALDE care s-au înscris şi sunt multe persoane cu notorietate, dar despre care nu este astăzi momentul să vorbim. De aceea vă spun că săptămâna viitoare o să fie o mare şi plăcută supriză când o să vă prezentăm conducerea şi membrii Partidului Puterii Umaniste Galaţi. Iar cel mai mare adevăr este că atât eu personal, cât şi colegii mei avem alt chef de muncă de când ne-am întors la Partidul Puterii Umaniste, pentru că ne-am întors acasă”, a ţinut să precizeze Eugen Durbacă.

Legea privind Statutul personalului feroviar este plimbată prin comisii, în timp ce feroviarii sunt revoltaţi de nedreptăţile la care sunt supuşi. Miniştrii Guvernului Orban nu ajung la un consens, iar preşedintele Iohannis nu a promulgat această lege şi a trimis-o înapoi Parlamentului spre reexaminare. Membrii Comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură din Camera Deputaţilor au amânat-o şi trebuie accentuat faptul că proiectul acestei legi este susţinut de Ministerul Transporturilor, dar nu şi de Ministerul Finanţelor şi cel al Muncii. Prin acest Statut, lucrătorii feroviari ar trebui să obţină respectarea unor coeficienţi de salarizare, dar şi reducerea vârstei standard de pensionare cu cinci ani, fără penalizare, pentru personalul feroviar care lucrează în funcţii ce concura la siguranţa circulaţiei şi reducerea stagiului obligatoriu de cotizare de la 35 la 30 de ani.

Dar cea mai mare problemă a guvernanţilor este că nu găsesc bani pentru asigurarea resurselor necesare acoperirii efortului financiar suplimentar pentru reducerea vârstei de pensionare cu 5 ani. Dar ei nu găsesc bani pentru nimic atunci când este vorba de cetăţenii acestei ţări, nu găsesc bani pentru majorarea alocaţiilor, nici pentru pensii, nici pentru majorări salariale în sectoare vitale precum transortul feroviar. De fapt guvernul îşi ascunde incompetenţa după tot felul de motive şi îşi bate joc de aceşti oameni care înceracă să menţină acest sector la un grad de siguranţă adecvat în condiţiile în care au fost ameninţaţi cu disponibilizări (a se vedea declaraţiile recente privind reorganizarea şi restructurarea companiei CFR Marfa SA, a directorului general Preoteasa) . De ce invocă guvernul că nu poate asigura resursele financiare necesare acoperirii efortului financiar suplimentar pentru reducerea vârstei de pensionare cu 5 ani, când de fapt efectele reducerii vârstei de pensionare ar fi resimţite abia din toamana anului 2021? Ei nu ştiu ce au în visterie în prezent, cum ar putea şti ce va fi în 2021?

Cine să ţină cont că în acest domeniu este o reală problemă şi îmbătrânirea forţei de muncă, iar tinerii nu se înghesuie să vină în această industrie unde munca nu este apreciată la adevărata ei valoare, iar forţa de muncă râmăne în continuare cheia menţinerii companiei pe linia de plutire. Cât vor mai rezista aceşti oameni care au ajuns bătaia de joc a Guvernului Orban şi a preşedintelui Iohannis?

Cristian Dima - Preşedinte ALDE Galaţi

Liderii europarlamentarilor PSD România şi SPD Germania, Dan Nica şi Jens Geier, au anunţat un program comun de acţiuni pentru protejarea lucrătorilor sezonieri în UE. Pornind de la situaţia românilor angajaţi în sectorul agricol german în vremea pandemiei, cei doi şefi de delegaţii europarlamentare subliniază, într-un editorial comun publicat pe Euractiv.com, că ”elaborarea unei legislaţii specifice a devenit o prioritate, atât la nivelurile naţionale din statele membre, cât şi la cel european, în vederea definirii unui cadru normativ comun care să-i protejeze pe lucrătorii transfrontalieri”.

”Pandemia nu a însemnat izolare pentru toţi cetăţenii europeni. Zeci de mii de lucrători sezonieri şi-au asumat riscuri, deplasându-se în condiţii cel mai adesea improprii, pentru a munci în sectorul agricol. Iar la fermele de destinaţie i-au aşteptat condiţii neadecvate de muncă şi cazare în contextul pericolului reprezentat de Covid-19”, se arată în op-ed-ul semnat de Dan Nica şi Jens Geier.

”În multe cazuri, angajatorii au profitat în mod cinic, ilegal şi abuziv de pandemie, pentru a impune un regim de muncă necorespunzător standardelor europene. Au speculat lipsa sau ambiguitatea normelor existente, după cum au constatat controalele guvernamentale pe care le-am solicitat”, acuză liderii europarlamentarilor social-democraţi din România şi Germania.

Sub titlul ”Pentru protejarea lucrătorilor sezonieri în Europa”, Nica şi Geier pledează pentru stoparea şi prevenirea discriminărilor de felul celor la care sunt supuşi cetăţeni europeni, precum cei români angajaţi în ferme din Germania, dar şi cei care lucrează în alte domenii caracterizate prin condiţii de muncă precare, precum turismul, construcţiile şi îngrijirea persoanelor la domiciliu.

”Grupul S&D este între iniţiatorii rezoluţiei votate azi de Parlamentul European pentru a propune un set de standarde comune pentru protejarea lucrătorilor sezonieri. Totodată, am obţinut, ca şi grup politic, garanţii suplimentare din partea Comisiei Europene astfel încât sezonierii să fie consideraţi lucrători esenţiali, alături de asistenţii medicali, şoferii, angajaţii din alimentaţie şi curăţenie - pe scurt, toţi cei care fac posibil ca societăţile noastre să meargă mai departe în aceste vremuri dificile. Urmează necesara revizuire a Directivei privind agenţii biologici şi vom face demersuri în acest sens, pentru a avea un cadru normativ care să poată face faţă provocărilor epidemiologice”, a precizat Dan Nica.

Cam asta e traducerea pe scurt a ceea ce se întâmplă în România în ultimele săptămâni. Cine spune că ţara noastră trece printr-un boom economic şi că nu avem de ce să ne îngrijorăm se minte singur, iar în cazul ministrului Cîţu de la finanţe este vorba doar de inconştienţă!
Să le luăm pe rând!
1) Preţurile faţă de anul trecut au crescut considerabil. Primul semnal: inflaţia! Inflaţia la luna aprilie 2020 este de 7 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Dacă acum inflaţia în România este 2,3%, înseamnă plus 2,3% faţă de preţurile de anul trecut. Deci preţurile cresc, nu scad.
2) Preţul la carburanţi va creşte. Nivelul scăzut al preţului la carburanţi din pandemie nu se va menţine la acelaşi nivel. De ce? Pentru că a crescut consumul! Previziunile arată că este de aşteptat ca benzina la pompă să coste cu până la 7% mai mult decât acum în perioada următoare. Ce înseamnă asta? Că vor creşte şi preţurile la alimente şi produse.
3) Salariile românilor au scăzut în luna aprilie cu peste 100 de lei! Da, este un lucru dovedit de Institutul Naţional de Statistică! Trei din zece români câştigă mai puţin cu 30%, faţă de perioada anterioară pandemiei. Salariul mediu net a scăzut cu 3,4% în aprilie. Ce înseamnă asta? O putere de cumpărare scăzută care va afecta consumul, deci implicit şi economia!
4) Rata şomajului creşte! Rata şomajului a fost în aprilie de 4,8%, nivel similar celui din a doua parte a anului 2017. Deci, cum poate să ne spună dna ministru de la Muncă faptul că la sfârşitul lunii Mai a existat o creştere a numărului de salariaţi cu 1%, în vreme ce în toată lumea creşte nivelul şomajului? Sunt aproape o jumătate de milion de români care nu s-au mai reîntors la muncă şi aproape un million de români care au venit din străinătate şi îşi caută de lucru! Cam asta e realitatea.
Unde sunt soluţiile Guvernului PNL pentru această situaţie economică a României? Unde sunt măsurile sociale? Nicăieri. Dimpotrivă, Guvernul PNL nu vrea să ia tocmai măsuri care să vină în sprijinul românilor, precum majorarea pensiilor şi alocaţiilor. V-am spus acum ceva timp de unde bani – printr-o realocare a cheltuielilor bugetare, spre exemplu de la capitolul bunuri şi servicii, acolo unde Guvernul PNL are sume mai mari cu 10 miliarde de lei faţă de guvernele anterioare (în condiţiile în care numărul de ministere e redus!)
În condiţiile în care preţurile cresc, Guvernul PNL trebuie să vină în sprijinul pensionarilor şi al românilor activi, al familiilor. De aceea, majorarea pensiilor până la un nivel care să asigure un trai decent este absolut necesară. Majorarea alocaţiilor ar aduce venituri în plus pentru familii. Ca să ne înţelegem: din majorările de pensii şi alocaţii o bună parte se vor întoarce în buget! Asta nu înţelege Guvernul PNL.
Însă, un plan economic real de creştere a locurilor de muncă, a investiţiilor ar însemna o gură de aer pentru economie. Unde e acest plan? Încă lucrează la el guvernanţii!

Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegaţiei PSD din Parlamentul European, a declarat că România va fi una din principalele beneficiare ale subvenţiilor europene ce vor fi acordate pentru relansare economică şi tranziţie spre economică neutră din punct de vedere climatic.
”România va primi 13,5 miliarde euro în cadrul Facilităţii pentru Redresare şi Rezilienţă, dublu faţă de Bulgaria sau Ungaria, triplu faţă de Cehia ori Belgia, dar jumătate din suma alocată Poloniei. Principalii beneficiari ai acestui fond vor fi Italia şi Spania, cu 63, respectiv 61 de miliarde euro. România are a şaptea alocare între statele membre, din totalul de 310 miliarde euro, subvenţii în cadrul Pilonului 1 al programului Next Generation EU. În ceea ce priveşte Fondul pentru Tranziţie Justă, România are alocat un buget de 3,3 miliarde euro, fiind a treia beneficiară, după Polonia (6 miliarde) şi Germania (3,8 miliarde)”, a precizat Dan Nica.
Europarlamentarul social-democrat a subliniat că este esenţială pentru România ponderea substanţială acordată subvenţiilor, în raport cu împrumuturile, în cadrul bugetului cu care va fi dotat instrumentul de redresare Next Generation EU. ”Consiliul European de săptămâna viitoare va fi decisiv pentru a menţine raportul subvenţii-împrumuturi aşa cum a fost propus de Comisie, pe baza cererii noastre din Parlamentul European. Revine preşedintelui Iohannis sarcina de a negocia această propunere cu ceilalţi şefi de state şi de guverne din UE pentru a nu permite scăderi ale acestor cifre şi nici modificări ale raportului intre subvenţii şi împrumuturi”, a declarat Dan Nica.
Totodată, europarlamentarul Dan Nica îşi exprimă opoziţia clară faţă de încercările recente de reducere a plafonului aferent politicii de coeziune, deoarece aceasta nu reprezintă o monedă de schimb pentru alte elemente componente ale planului de relansare.

Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegaţiei europarlamentare a PSD, a cerut, în dezbaterea Grupului S&D din Parlamentul European cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, asigurări că ”România nu va fi discriminată în finanţarea relansării post-pandemie şi că investiţiile nu vor duce la sacrificarea unor sectoare industriale cu puternic impact economic şi social în România”.

Ursula von der Leyen a confirmat, în cadrul dialogului politic avut ieri cu eurodeputaţii socialişti, că România va beneficia de o alocare financiară netă echivalentă cu 10% din PIB, dar că ţara noastră trebuie să elaboreze de urgenţă un plan naţional. ”Banii europeni pentru relansarea economică vor veni pe cât de repede va propune Guvernul un plan de redresare Comisiei, conform celor declarate de preşedinta Comisiei la reuniunea Grupului S&D”, a precizat Dan Nica.

”Pentru ca România să beneficieze de resursele vitale de finanţare de care are nevoie, Guvernul trebuie să înceapă de urgenţă consultările, inclusiv cu autorităţile locale, pentru a identifica nevoile existente la nivel sectorial şi regional şi pentru a elabora o viziune strategică menită să reindustrializeze ţara, în acord cu perspectiva trasată prin Pactul Ecologic European. Totodată, e datoria preşedintelui Klaus Iohannis să lupte în Consiliul European pentru aprobarea Planului de relansare conform variantei cerute de noi în Parlamentul European şi formulate în propunerea Comisiei Europene”, a subliniat eurodeputatul român.

Dan Nica a criticat, în discursul său, mecanismul de alocare a fondurilor europene pentru redresare, bazat pe valoarea medie, din ultimii cinci ani, a unei serii de indicatori macroeconomici, precum şomajul şi care, practic, nu au legătură cu criza actuală.

Totodată, europarlamentarul social-democrat a solicitat ca suplimentarea financiară a bugetelor Fondului pentru o Tranziţie Justă (cu 32 de miliarde euro) şi programului Orizont Europa (un plus de aproape 11 miliarde euro), precum şi pentru REACTEU şi RESCUE să devină permanentă şi să nu vizeze doar această perioadă limitată de criză.

Liderul Delegaţiei PSD din Parlamentul European a declarat că ”e nevoie de obiective clare pentru industria europeană, pentru relocalizarea unor industrii în UE, în special în sectoare critice şi pentru asigurarea condiţiilor de concurenţă echitabilă pe piaţa internă”.

Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, solicită organizarea unei dezbateri în plenul Parlamentului European, concretizată prin adoptarea unei rezoluţii comune privind obligativitatea respectării standardelor europene în vigoare pentru lucrătorii sezonieri români din statele UE.
„Cer tuturor deputaţilor români din Parlamentul European să dea dovadă de unitate şi să susţină acest demers. E nevoie de un efort comun, coordonat pentru a asigura drepturile elementare ale compatrioţilor noştri victime ale abuzurilor angajatorilor. Lăsaţi competiţia politică şi orgoliile deoparte! Urgenţa socială a românilor aflaţi într-o situaţie vulnerabilă, adesea umilitoare, ne obligă la acţiune urgentă şi concretă”, a declarat liderul delegaţiei PSD din Parlamentul European, citat într-un comunicat de presă preluat de Agerpres.
Europarlamentarul social-democrat a precizat că Parlamentul European „trebuie să solicite, printr-o rezoluţie oficială”, Comisiei Europene şi statelor membre ale UE, să garanteze: condiţii de călătorie în siguranţă pentru toţi lucrătorii sezonieri; cazare şi condiţii de muncă decente şi care permit distanţarea socială; norme precise de securitate a muncii, monitorizate de autorităţile abilitate; contracte de muncă înmânate lucrătorilor şi care stabilesc salarii negociate colectiv şi asigurări decente de sănătate; informaţii şi asistenţă în limbile materne ale lucrătorilor şi puncte de contact pentru situaţii neprevăzute.
„Solicit Comisiei Europene să monitorizeze atent aplicarea prevederilor legislaţiei europene în materie şi Guvernului României să acţioneze mai prompt şi mai responsabil pentru apărarea drepturilor propriilor cetăţeni”, a subliniat Dan Nica.

Pagina 1 din 6