Comunicat de presă

Comunicat de presă

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 23

din 23 ianuarie 2020

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 30 ianuarie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mareCostel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;


Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,
D I S P U N E:
Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 30 ianuarie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarilor gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”.Iniţiatori: Costel Fotea, Ionică Simbanu 
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti).Iniţiator: Costel Fotea
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod).Iniţiator: Costel Fotea
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri).Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa).Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni).Iniţiator: Costel Fotea
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti).Iniţiator: Costel Fotea
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani).Iniţiator: Costel Fotea
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Matca (U.A.T. a comunei Matca).Iniţiator: Costel Fotea 
10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni).Iniţiator: Costel Fotea 
11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni).Iniţiator: Costel Fotea 
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa).Iniţiator: Costel Fotea 
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu).Iniţiator: Costel Fotea 
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti).Iniţiator: Costel Fotea 
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti).Iniţiator: Costel Fotea 
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu).Iniţiator: Costel Fotea 
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători).Iniţiator: Costel Fotea 
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti).Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea
20. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
21. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021.Iniţiator: Costel Fotea 
22. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021.Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie.Iniţiator: Costel Fotea 
24. Aprobarea costului mediu anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale oferite prin unităţile / serviciile / centrele aflate în subordinea / structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
25. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
26. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”.Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Asociaţia „Uniunea Artiştilor Plastici din Galaţi” în vederea organizării Bienalei Naţionale de Artă „Camil Ressu” Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
28. Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta.Iniţiator: Costel Fotea 
29. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”.Iniţiator: Costel Fotea 
30. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, judeţul Galaţi”.Iniţiator: Costel Fotea 
31. Aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii ”EXTINDERE ŞI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAŢI”.Iniţiator: Costel Fotea 
32. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „REABILITARE ACOPERIŞ (TIP TERASĂ NECIRCULABILĂ) - CENTRU DE PLASAMENT <IRENE & STUART>, CU ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ NELOCUIBILĂ”, Str. Radu Negru, nr.1C, municipiul Galaţi, beneficiar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
33. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
34. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
35. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate (S.F.), a Proiectului Tehnic şi Detaliile de Execuţie (P.T. + D.E.), pentru obiectivul de investiţie: „Înfiinţare sistem de încălzire, Serviciul de Ambulanţă Judeţean” Galaţi, str. Focşani nr. 1, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
36. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE şi DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN de URGENŢĂ Sf. APOSTOL ANDREI  GALAŢI”.Iniţiator: Costel Fotea 
37. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor.Iniţiator: Costel Fotea 
38. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Proiect montaj centrale Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”, Str. Gării, nr.66, municipiul Galaţi, beneficiar Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”.Iniţiator: Costel Fotea 
39. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, pentru anul 2019.Iniţiator: Costel Fotea
40. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru anul 2019.Iniţiator: Costel Fotea 
41. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2019.Iniţiator: Costel Fotea 
42. Validarea desemnării nominale a domnului Comisar şef de poliţie SECUIANU GEORGE, şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.Iniţiatori: Costel Fotea, Dan-Lilion Gogoncea, Eugen Zaharia, Mitică Sandu, Ionel Vlad, Sorin Creţu, Ionel Stan, Avram Trandafir
43. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.
Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.
P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea
    

 

Contrasemnează pentru legalitate:     

Secretarul General al Judeţului  
                       Ionel Coca

                     

În cadrul şedinţei Biroului Politic Executiv al ALDE ce a avut loc marţi, liderii formaţiunii au discutat despre bugetul pentru anul 2020. Conducerea ALDE a reafirmat faptul că Legea bugetului ar trebui să fie dezbătută în Parlament. De asemenea, în cadrul şedinţei ALDE s-a atras atenţia cu privire la faptul că România trebuie să se încadreze într-un anumit deficit bugetar, cu excepţia cazului în care sunt bani alocaţi pentru investiţii.

„Ca o impresie generală, după prezentarea proiectului de buget făcută de guvernul Orban, cred că trebuie spus că proiectul pentru anul viitor este grevat de obligaţiile anterioare şi de necesitatea reaşezării deficitului bugetar în limita de 3%, un obiectiv care nu poate fi atins mai devreme de anul 2022, aşa cum şi-a asumat guvernul prin strategia fiscal bugetar. Din păcate, domeniul sacrificat este cel al investiţiilor publice. Aşa cum se prezintă în proiectul de buget pentru 2020, investiţiile din venituri bugetare se ridică la doar 2,75%, restul până la 4,5% alocat investiţiilor fiind alocări pentru proiecte din fonduri europene. ALDE a cerut guvernului o alocare de peste 4% din PIB pentru investiţii din fonduri bugetare. Însă, această sumă ar trebui să fie peste nivelul sumelor alocate pentru cofinanţarea proiectelor europene. Din punctul meu de vedere, consider că guvernul trebuie să anunţe, după prezentare bugetului pentru anul viitor, o serie de măsuri care să aibă în vedere crearea unor instrumente suplimentare pentru susţinerea creşterii economice”, a declarat preşedintele ALDE Galaţi, Cristian Dima.

În acelaşi timp, liderul ALDE Galaţi a precizat că formaţiunea va transmite guvernului condus de Ludovic Orban o serie de amendamente care vizează proiecte de infrastructură importante pentru România. „Eu şi colegii mei din ALDE ne reafirmăm poziţia cu privire la necesitatea unei concentrări pe investiţii. Aici mă refer la investiţii în mai multe domenii, nu doar la cele rutiere. Am stabilit cu colegii mei din Biroul Politic Executiv al ALDE să transmitem o serie de amendamente care să cuprindă proiecte mari de investiţii, printre care şi centurile ocolitoare ale municipiilor Galaţi şi Tecuci, drumul expres Galaţi – Drajna, reabilitarea căii ferate Galaţi – Brăila – Făurei – Buzău – Bucureşti, investiţia în platforma intermodală din Portul Bazinul Nou. Sunt proiecte importante pentru dezvoltarea României, pentru dezvoltarea judeţelor”, a mai spus Cristian Dima.

Referitor la modul în care trebuie să fie adoptat bugetul pentru anul viitor, preşedintele ALDE Galaţi a spus că decizia de asumare a răspunderii Guvernului în Parlament pe proiectul de buget pe 2020 este o premieră pentru România postdecembristă, precizând că ALDE şi-ar fi dorit să vadă bugetul în Parlament, acolo unde să fie şi dezbătut. „Personal consider că e un precedent periculos pe care Ludovic Orban şi Guvernul său şi-l asumă. De ce spun asta? Pentru că pe viitor ne putem trezi că proiecte cruciale pentru România vor fi adoptate fără a mai ţine cont de părerea Parlamentului, instituţia de bază a democraţiei. Premise de la care pleacă guvernul Orban este aceea că varianta asumării răspunderii este una mai rapidă. Nici vorbă de aşa ceva. De ce? Pentru că asumarea răspunderii poate fi atacată la CCR. Celelalte asumări au fost deja atacate şi Curtea a dat un termen pe 29 ianuarie. În cazul asumării răspunderii pe buget, dacă va fi atacată nu vom avea un termen mai devreme de 29 ianuarie. Deci nu va intra bugetul în vigoare decât la începutul lui februarie. De aceea, problema aceasta a rapidităţii iese din discuţie”, a concluzionat preşedintele ALDE Galaţi.

Ultimele declaraţii ale liderilor Pro România privind o unificare a stângii au stârnit valuri în organizaţiile locale. Astfel, senatorul Nicolae Marin, unul dintre liderii Organizaţiei Judeţene a Pro România Galaţi, susţine că nu este de acord cu o astfel de mişcare pe scena politică, mai ales cu partide care nu au înţeles semnificaţia votului dat de români în luna mai, la alegerile europarlamentare.
„După 5 luni din momentul în care am cerut ca atât la nivel local cât şi la nivel central să se înţeleagă mesajul dat de cetăţeni la alegerile europarlamentare, moment în care am fost pus la zid, ideea alăturării proiectului Pro România de un PSD nereformat sau care îşi readuce în funcţii de decizie oameni ca Gabriel Oprea, Marian Oprişan sau Dan Nica este sinucidere curată”, a precizat senatorul Nicolae Marin.
Parlamentarul gălăţean susţine că refuză să participe la o astfel de construcţie în cazul în care în linia întâi în PSD se vor regăsi oameni care l-au condamnat pentru o opinie care acum se dovedeşte că s-a adeverit.
„Eu refuz să particip la proiectul de unificare a stângii cu un PSD condus de aceiași lideri veşnici care cu 5 luni în urmă mă alungau şi mă criticau pentru simplul motiv că aveam curajul să spun public că partidul trebuie reformat şi că unii dintre ei trebuie să facă pasul în spate! Atunci am avut dreptate când am spus că PSD merge pe un drum greşit! Acum nu schimbăm nimic dacă ne gândim că stânga se va întări cu Oprea, Nica sau Oprişan”, a adăugat senatorul Nicolae Marin.

Comunicat de presă

11 Noiembrie 2019

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN EXTINDERE ȘI DOTARE VILĂ TURISTICĂ LA SC ANA SOFT SRL DIN LOCALITATEA GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI

S.C. ANA SOFT S.R.L., cu sediul în Municipiul Galați, Str. Saturn Nr. 10, Bloc B2, Ap. 52, județul Galați derulează, începând cu data de 06.06.2018, proiectul „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN EXTINDERE ȘI DOTARE VILĂ TURISTICĂ LA SC ANA SOFT SRL DIN LOCALITATEA GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI”, cod SMIS 114003.

Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 A - „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de productie și dezvoltarea serviciilor”. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Proiectul se implementează în Municipiul Galati, județul Galati, până cel târziu în data de 31.12.2019.

Obiectivul general al proiectului propus de SC ANA SOFT SRL este creșterea competitivității economice prin extinderea capacității structurii de primire turistică „VILA BORDEAUX” și dotarea acesteia cu echipamente inovative și eficiente energetic. Rezultatul așteptat este consolidarea și extinderea poziției companiei în piața locală și regională a serviciilor turistice, asigurarea unei poziții viabile și sustenabile în piața turismului urban modern.

Valoarea totală a proiectului este de 2.237.658,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.142.121,63 lei.

Creșterea competitivității economice a companiei va contribui la dezvoltarea mediului de afaceri local și regional. Compania va întruni standardele de calitate, costuri și timp atât ale turiștilor cât și ale furnizorilor și partenerilor. Dezvoltarea companiei va asigura stabilitatea angajaților actuali și familiilor acestora cât și persoanei ce va fi angajată prin implementarea proiectului. Investiția va contribui la dezvoltarea locală și regională prin creșterea contribuțiilor la bugetul local/național. Din perspectiva dezvoltării durabile, ca impact pozitiv asupra calității mediului, se evidențiază faptul că se vor reduce consumurile specifice de energie atât prin tehnologia avansată a echipamentelor cât și prin achiziționarea și punerea în funcțiune a unui echipament care utilizează resurse regenerabile, reprezentând o măsură activă de protejare a mediului.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Ana-Maria Savin

Funcţie: Administrator

Telelefon: 0742499650, E-mail: anamariagasca@gmail.com, Pagina web: www.vilabordeaux.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românie

Săptămâna viitoare Guvernul Orban urmează să primească votul de încredere în parlament. PRO România analizează atent votul pentru noul Executiv.
„Noi nu vom susţine acest guvern liberal. Noi am făcut un lucru foarte bun - am oprit un Guvern Dăncilă care nu mai funcţiona. Era un guvern şchiop! Ce s-a întâmplat ulterior, după ce moţiunea de cenzură a trecut? Premierul desemnat, Ludovic Orban, nu a mai avut aceeaşi abordare ca în momentul în care a cerut susţinerea pentru votarea moţiunii. De ce domnul Orban nu a chemat toate partidele care au susţinut moţiunea să facă un simplu calcul şi în funcţie de numărul de parlamentari să alcătuiască lista unui nou guvern? Deodată a apărut un guvern PNL, un program de guvernare PNL în care nu se găsesc măsurile de stânga pe care noi le-am solicitat!”, a adăugat senatorul Nicolae Marin.
Parlamentarul gălăţean susţine că PRO România nu va susţine niciodată un guvern care nu are trecut în programul de guvernare nicio măsură de stânga, nicio abordare clară despre salariile şi pensiile românilor.
Mai mult decât atât, senatorul gălăţean este de părere că un nou guvern va fi învestit după alegerile prezidenţiale. „Guvernul Orban, dacă merge să-şi depună mandatul pentru că nu s-a întrunit numărul necesar de parlamentari care să alcătuiască cvorumul de şedinţă nu înseamnă că el a picat! Această amânare a învestirii guvernului este dorită atât de actualul preşedinte al României, cât şi de actualul premier de la PSD. Aşadar, PNL nu se poate baza pe voturile noastre câtă vreme nu vine cu iniţiative care să răspundă, cu adevărat, nevoilor societăţii”, a adăugat senatorul Nicolae Marin.
Făcând referire la avizele date în comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru noii miniştri, senatorul Nicolae Marin susţine că acest lucru s-a făcut ca urmare a unui blat politic între PSD şi PNL. „Noi nu regăsim într-un astfel de guvern. PRO România a luat deja o decizie în forurile statutare, aceea de a nu vota Guvernul Orban şi nici de a participa la asigurarea cvorumului de şedinţă”, a concluzionat senatorul Nicolae Marin.

Senatorul Marin Nicolae, membru al Pro România, afirmă că acum este momentul cel mai bun pentru o reformă administrativă puternică şi care să readucă în prim plan cetăţeanul şi interesele acestuia.
„Sunt convins că viziunea clară pe care o avem în privinţa restructurării administrative va reprezenta singura alternativă viabilă pentru evitarea tăierilor de pensii şi salarii. Dacă este să privim mai departe, reforma aceasta este justificată şi pot să identific foarte uşor abordarea şi punerea ei în aplicare la nivel local, pentru că Galaţiul rămâne locul în care mă identific cel mai uşor. De aceea, din perspectiva viitoarei mele candidaturi pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Galaţi, pot spune că aplicarea unui nou model de administraţie locală se impune şi trebuie făcut acest pas cât mai repede posibil”, a precizat senatorul gălăţean Marin Nicolae.
Pro România, ca semnatar al Acordului Politic Naţional pentru garantarea drumului european al României este formaţiunea care îşi doreşte cel mai mult această reformă administrativă, mai ales că soluţiile propuse reprezintă singura alternativă viabilă la tăierile masive de salarii şi pensii.
„Avem cel mai bun moment pentru a începe o reformă aplicată, concretă şi corectă în administraţia locală. Pro România are soluţiile realiste şi eficiente pentru o restructurare radicală a administraţiei publice. Reamintesc că aceste soluţii au fost deja prezentate şi aduse în prim plan şi în discuţiile cu ceilalţi reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare. Este vorba despre reducerea numărului de judeţe, de agenţii naţionale şi a structurilor acestora deconcentrate şi chiar reducerea numărului de parlamentari”, a precizat senatorul Marin Nicolae.
Această reformă are ca principal punct de pornire debirocratizarea, reducerea numărului de ministere şi implicit a instituţiilor deconcentrate. Practic se merge spre o simplificare şi subţiere a sistemului bugetar, devenit în ultimii ani unul foarte stufos.
De altfel, ca primă soluţie, parlamentarii Pro România au depus deja două proiecte legislative care vizează reducerea birocraţiei în instituţiile statului, respectiv a administraţiei locale. Acest obiectiv face parte din strategia pe termen lung a Pro România de reformă a statului. Iniţiativele aduc modificări în zona instituţională şi în domeniul agricol. Este vorba despre „Proiectul de Lege pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice” şi despre „Proiectul de lege de modificare şi completarea art. 6, art. 8, art. 20 şi art. 33 din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură”.
„Pe scurt, primul proiect de lege se referă la o simplificare a vieţii cetăţenilor care solicită avize sau documente în vederea completării dosarelor depuse de către aceştia. Vrem să interzicem prin lege ca instituţiile publice să mai solicite aceste avize sau documente, dacă ele trebuie obţinute din cadrul aceleiaşi instituţii la care s-a depus documentaţia iniţială”, a precizat senatorul Nicolae Marin.
Al doilea proiect de lege prevede simplificarea modalităţii de accesare a schemelor de plăţi directe pentru fermieri. Aceştia vor depune doar cererea de plată la APIA, împreună cu documentele care nu sunt emise de terţi. Pentru documentele emise de terţi (extras din registrul agricol, extras din Registrul Naţional al Exploataţiilor, extras din Registrul de Rasă, extras ONRC, etc.), APIA va solicita informaţii către entităţile emitente sau va consulta bazele de date disponibile on-line.
Nepunerea în aplicare a acestor măsuri propuse de Pro România va conduce la o suprataxare a firmelor, care şi aşa sunt supuse unei presiuni create de lipsa forţei de muncă şi la repetarea situaţiei din 2010 când a fost necesară o tăiere drastică a salariilor şi pensiilor.

Începerea noului an şcolar trebuie să fie întotdeauna un prilej de optimism. Copiii de astăzi sunt viitorul României şi numai prin educaţie această ţară va putea progresa. De aceea, vreau să le transmit tuturor celor implicaţi în procesul educaţional din Galaţi şi din România (elevi, profesori, învăţători, părinţi) succes şi multe împliniri în anul nou care începe.

Se vorbeşte foarte mult în spaţiul public despre scăderea nivelului şcolii româneşti cu măsurători care mai de care mai sofisticate. În realitate, lucrurile nu sunt deloc aşa complicate şi cauzele nu sunt deloc greu de înţeles – avem de-a face cu un stat român care şi-a abandonat copiii pe băncile şcolilor, învăţându-i încă de foarte mici legea darwinistă a supravieţuirii celui mai puternic. Problema majoră este întotdeauna de finanţare. Deşi avem un Pact naţional pentru educaţie, semnat de toate partidele politice în martie 2008, prin care se înţelegeau asupra acordării a 6% din PIB pentru Învăţământ şi a 1% din PIB pentru Cercetare, toate guvernele care s-au succedat nu l-au respectat. Executivul actual, condus de Viorica Dăncilă şi dominat de PSD, a mers însă cel mai departe dintre toate în batjocură. Astfel, în 2018, s-au alocat 3% din PIB pentru Educaţie, iar execuţia bugetară a ajuns aproape de 2,90%. În 2019, s-au alocat 3,02% din PIB pentru Educaţie şi, la ultima rectificare bugetară, Guvernul a tăiat, cu doar o lună înainte de începerea noului an şcolar, mai bine de un miliard de lei din banii alocaţi Învăţământului. Ceea ce înseamnă că nici anul acesta nu vom atinge măcar jumătate din ţinta la care s-au angajat politicienii încă din urmă cu 11 ani.

Rezultatele se văd şi sunt absolut dezastruoase: 1) Avem a treia cea mai mare rată a abandonului şcolar timpuriu din Uniunea Europeană, 16,4% din copii nereuşind să-şi termine studiile obligatorii impuse de lege; 2) Suntem ţara cu cel mai mare analfabetism funcţional din UE (40%) – copii care ştiu să citească un text, dar care nu înţeleg ce vrea să transmită acesta; 3) România este ţara cu cel mai mic procent al absolvenţilor de studii superioare, cu doar 25,6% dintre cetăţeni care obţin diplome de licenţă. În Lituania, ţara baltică fost comunistă, nivelul este de 58,7% din populaţie. Unul din trei foşti studenţi români susţine că nu a putut să-şi ducă mai departe studiile din lipsa banilor; 4) Nu avem nicio universitate în top 500 la nivel mondial; 5) Mai puţin de jumătate dintre profesori au obţinut nota necesară la examenul de titularizare. Cauza principală este dată de salariile de mizerie care nu-i motivează pe cei mai buni absolvenţi de studii superioare să se îndrepte către o carieră didactică; 6) 34% dintre angajatorii din România susţin că nu reuşesc să găsească persoanele potrivite pentru locurile de muncă pe care le au la dispoziţie, fiind obligaţi să se mulţumească cu persoane nepregătite pentru a-şi acoperi golurile sau să renunţe la noi proiecte. Situaţia este valabilă mai ales pentru absolvenţii cu studii medii.

Ar fi o minciună să susţinem că problema este doar la nivel administrativ – politic central. Nici responsabilii locali nu sunt cu mult mai străluciţi. Spre exemplu, în judeţul Galaţi dominat timp de 30 de ani de PSD, 20% dintre şcoli nu respectă legea privind protecţia împotriva incendiilor. 99 de şcoli nu au autorizaţie sanitară de funcţionare şi 25 de şcoli au încă toaleta în fundul curţii. Anul trecut, copiii din Municipiul Galaţi au mers în şcoli în care temperatura era de 15 grade după ce primarul Pucheanu a decis oprirea sistemului centralizat de încălzire din lipsa banilor, fără să rezolve problema încălzirii şcolilor. O treime din şcolile gălăţene nu au sistem de pază (deşi autorităţile sunt obligate să îl ofere prin lege), iar 90% din şcolile care au pază finanţează această facilitate din banii părinţilor. Şi ne mai mirăm după aceea că numai în Semestrul I al anului şcolar 2018 – 2019 s-au înregistrat 164 de cazuri de violenţă în şcoală la care au trebuit să intervină poliţiştii. Sistemul birocratic este total abulic şi habar nu are ce trebuie făcut – spre exemplu, în comuna Smârdan, şcoala a fost dotată cu computere şi imprimante, dar copiii se încălzesc la sobă cu lemne aduse de părinţi.

În acest răstimp, decidenţii politici vorbesc de reforme, de schimbarea curiculelor şi adaptarea manualelor. Toate acestea conturează sentimentul generalizat al unui haos. Există imaginea că ne aruncăm copiii într-un malaxor şi că rezultatul nu va fi cel dorit cu toţii. Ne lăudăm cu imaginea olimpicilor extraordinari, dar sistemul se prăbuşeşte sub noi.

Ca deputat ales în Galaţi, îmi iau angajamentul ferm de a susţine în viitor doar un Guvern care va aloca sumele necesare progresului Învăţământului românesc. Doar oameni educaţi, civilizaţi şi crescuţi armonios pot construi ţara pe care ne-o dorim cu toţii.

Deputat Cătălin Cristache,

preşedinte PMP Galaţi

Resetare. Cuvântul pe care îl auzim adesea în dezbaterea publică a ultimilor ani. În esenţă, el simbolizează nevoia unei schimbări sistemice şi necesitatea unei alte paradigme în gestionarea funcţionării statului român. Privind oferta electorală a partidelor pentru alegerile prezidenţiale, singurul nume care ar putea produce această resetare atât de dorită de societate este cel al candidatului PMP, Theodor Paleologu.

Provenit din afara lumii politicii, din zona diplomaţiei şi din lumea academică, Paleologu îşi propune să fie un Învăţător pentru o Românie care are nevoie deopotrivă de civilizaţie şi educaţie. Au fost parcurse etapele tranziţiei de la comunism la democraţia bazată pe o economie de piaţă de o manieră dezorganizată, lăsând mulţi oameni de izbelişte, punând accentul mereu pe nevoia acumulărilor financiare şi mai puţin pe a nevoia de a rezona cu valorile lumii Occidentale. Nefirescul a devenit noua normalitate a vieţii noastre politice şi, aşa cum vedem în aceste zile, suntem într-o mare fundătură.

Alegerile prezidenţiale din 2019 sunt o nouă şansă pe care o primesc românii după 30 de ani. În Duminica Orbului, pe 20 mai 1990, Ion Iliescu repurta cea mai categorică victorie în alegerile prezidenţiale româneşti, obţinând 85% din voturi, în timp ce democraţii şcoliţi în Occident, Radu Câmpeanu şi Ion Raţiu obţineau 10% şi respectiv 4%. Atunci, proaspăt ieşiţi din comunism, învingeau nu valorile şi principiile, ci spaima. Iar României nu i-a fost deloc bine. Am stat aproape 15 ani blocaţi în neocomunismul FSN-ist iliescian prelungit cu baroniada lui Năstase, România funcţionând cu frâna de mână trasă.

Avem datoria ca, pe 10 şi 24 noiembrie 2019, să NU repetăm aceeaşi greşeală. În faţa politicienilor care ne propun aceeaşi ciorbă de cartofi reîncălzită de 30 de ani, cu mici variaţiuni, Învăţătorul Theodor Paleologu reprezintă o oportunitate uriaşă. Atât din perspectiva îndreptării unei greşeli istorice, cât mai ales din perspectiva redării speranţei. Fără îndoială, Paleologu este un Raţiu sau Câmpeanu al vremurilor noastre. Totul este să nu mergem din nou pe mâna clonelor lui Iliescu care au împânzit spectrul politic românesc.

A venit momentul ca România să aibă în fruntea sa un absolvent de Sorbona, un om trecut pe la Harvard, care a predat la Boston, Berlin şi Munchen, un om care, deşi a fost ministru şi provine dintr-o familie boierească liberală veche, nu s-a îmbogăţit din politică, rămânând bine ancorat în realităţile vieţii de zi cu zi a românilor. E mai liberal şi mai activ decât Iohannis, mai înţelept şi mai diplomat decât Barna, nu are deloc cinismul şi tupeul lui Mircea Diaconu, fiind la ani lumină deasupra Vioricăi.

Pe toţi gălăţenii mei, îi îndemn să voteze cu Theodor Paleologu, un om deştept care să înveţe România să meargă pe drumul civilizaţiei şi al educaţiei. Dacă v-aţi săturat de ţopism şi mârlănie, de impostură şi incultură, de lene, prostie şi corupţie, dacă nu mai vreţi să vedeţi agresivitate şi scandal gratuit, dacă doriţi o ţară în care copiii noştri să trăiască fericiţi, votaţi Theodor Paleologu Preşedinte.

Deputat Cătălin Cristache,

preşedinte PMP Galaţi

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi ȋn calitate de Lider, împreună cu partenerul Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galați derulează în perioada 3.07.2018-2.07.2020 proiectul „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului – ProMediu”, cod proiect POCU//90/6.13/6.14/107814 și comunică stadiul activităților derulate în cadrul proiectului.

Proiectului este implementat de către o echipă de cadre didactice din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, sub conducerea conf. univ. dr. chim. Bianca Furdui, membru al Departamentului de Chimie, Fizică și Mediu din cadrul Facultății de Științe și Mediu, valoarea totală a proiectului fiind de 2.226.112,45 lei.

Proiectul are în vedere asigurarea cadrului specific pentru 250 de studenți ai Universității “Dunărea de Jos” din Galați de la programe de studii de licență și master din filiera Mediu și domenii conexe, pentru a-și îmbunătăți competențele prin efectuarea de stagii de practică, prin activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare și prin programe de consiliere și orientare în carieră.

De la lansarea proiectului, în iulie 2018 și până în prezent, din cei 250 de studenți avuți în vedere pentru grupul țintă al proiectului au fost recrutați 235 de studenți, din cadrul Facultății de Științe și Mediu, Facultății de Inginerie și Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, de la specializări de licență și masterat din domeniile Știința Mediului, Ingineria Mediului, Chimie, Matematică, Ingineria Produselor Alimentare și Zootehnie.

După înscrierea în grupul țintă, studenților le-au fost oferite servicii de consiliere și orientare profesională, precum și posibilitatea de a participa la diferite seminarii tematice privind dezvoltarea de competențe solicitate pe piața muncii, nediscriminarea și egalitatea de șanse. De asemenea, 180 de studenți din grupul țintă, de la facultățile mai sus menționate, au desfășurat în perioada aprilie-iulie 2019, în baza unor acorduri de parteneriat încheiate în cadrul proiectului, stagii de practică la diferite instituții și companii de stat și private de la nivel local și regional, cum ar fi: APA-CANAL S.A. Galați, Combinatul Siderurgic - Galați, D.S.P. Galați, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galați - secția Grădina Botanică, S.P. Ecosal Galați, S.G.A Galați, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați, S.C. ANGHILA IMPEX S.R.L. Brăila, NENOS SOFTWARE S.R.L. Galați.

Pentru activitatea de practică și celelalte activități în cadrul proiectului, studenții grupului țintă au primit rechizite și echipamente de protecție specifice activităților practice desfășurate, precum și o subvenţie financiară în valoare de 10 lei/oră de stagiu de practică.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

universitate 01 08

 

Astăzi, 30 iulie 2019, în CSAT, se va discuta rectificarea bugetară propusă de către ministrul de Finanţe. Având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele zile, având în vedere tragedia de la Caracal, cred că trebuie să se discute mai degrabă despre soluţii pentru a ne asigura că asemenea tragedii nu mai au loc. Astăzi, 30 iulie 2019, în CSAT, se va discuta rectificarea bugetară propusă de către ministrul de Finanţe. Având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele zile, având în vedere tragedia de la Caracal, cred că trebuie să se discute mai degrabă despre soluţii pentru a ne asigura că asemenea tragedii nu mai au loc. De asemenea, având în vedere erorile produse de STS, cred că trebuie reconsiderată acordarea unor sume de milioane de lei către serviciile secrete. În şedinţa de ieri a coaliţiei, ALDE a spus foarte clar că nu este de acord cu reducerea sumelor de la ministere de bază în dezvoltarea statului, precum ministerul transporturilor, ministerul educaţiei sau ministerul sănătăţii. Mai mult, ALDE nu este de acord cu reducerea sumelor de la investiţii şi a cerut identificarea unor soluţii. Încă sper că ministrul Teodorovici va veni cu soluţii şi nu va veni cu „relocări” de fonduri de la investiţii. Tot în cadrul şedinţei coaliţiei, ALDE a propus, în vederea creşterii veniturilor bugetare şi reducerea cheltuielilor neecomunicoase, următoarele măsuri:

1) La capitolul venituri: îmbunătăţirea colectării veniturilor.

2) Reducerea cheltuielilor neecomunicoase cu aparatul administrativ supra dimensionat la nivelul administraţiei centrale de stat, al agenţiilor şi autorităţilor finanţate prin bugetul de stat.  

3) Reducerea numărului funcţiilor de conducere în cadrul ministerelor, agenţiilor şi autorităţilor 

4) Reducerea cheltuielilor neecomunicoase cu bunurile şi serviciile 

5) Extinderea sistemului de achiziţii centralizate pentru toate entităţile din subordinea ordonatorilor principali de credite 

6) Reorganizarea şi descentralizarea agenţiilor şi autorităţilor din cadrul ordonatorilor principali de credite care să ducă la debirocratizare şi reducerea costurilor 

7) Prioritizarea cheltuielilor bugetare către investiţiile în derulare, la nivel central şi local, şi, de asemenea, alocările de fonduri către investiţiile mari de infrastructură asumate la adoptarea bugetului pe anul 2019.  

De asemenea, consider că trebuie să avem în vedere încurajarea mediului de afaceri şi componenta privată sub toate formele. Acest lucru poate fi făcut prin politici naţionale care au ca principală preocupare creşterea calităţii şi stimularea mediului antreprenorial.Ministrul de Finanţe are timp să analizeze toate aceste măsuri propuse de ALDE. Îl aşteptăm să vină în zilele următoare şi să prezinte soluţiile identificate pentru rezolvarea acestor puncte.

Pagina 6 din 8