Comunicat de presă

Comunicat de presă

U.A.T. Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Şcoala Generală  Nr.10 “Dimitrie Sturdza”, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localiatea Tecuci, judeţul Galaţi ”, cod MySMIS 118527, finanțat prin Programul  Operaţional  Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: “Sprijinirea  tranziţiei  către o  economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea  eficienţei  energetice, a  gestionării   inteligente  a  energiei  şi a utilizării  energiei din  surse  regenerabile  ȋn  infrastructurile  publice,  inclusiv  ȋn  clădirile  publice  şi  ȋn  sectorul  locuinţelor”.

Contractul de finanțare nr.3799 din 20.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice în calitate de Autoritate de Management  și  cu Agenţia  pentru Dezvoltare  Regională  Sud – Est, în calitate  de  Organism  Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.153.783,88 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 994.114,81 lei.

Obiectivul  general al proiectului  este creşterea  eficienţei  energetice , a  gestionării  inteligente  a  energiei  şi a  utilizării  energiei din surse regenerabile ȋn infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, ȋn particular la nivelul clădirilor corp Ateliere şi corp Sală de Sport din cadrul Şcolii Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza”, care  să  conducă  la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze  cu efect  de  seră.

Proiectul  are  ca  obiectiv  specific  realizarea  de  investiţii  pentru  creşterea  eficienţei  energetice şi utilizarea  energiei  din surse  regenerabile, la nivelul clădirilor corp Ateliere si corp Sală de Sport a Şcolii Generale  nr.10  “Dimitrie Sturdza”, situate  la  adresa  din  Strada  1 Decembrie, nr. 26, Municipiul  Tecuci, judeţul  Galaţi  contribuindu-se  astfel   la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze cu efect  de seră. În  acest  caz  se  vor  reabilita  clădirile  corp  Ateliere  si  corp  Sala de Sport  a  Şcolii  Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza” Tecuci pentru scăderea consumurilor energetice şi totodată  clădirile vor suferi consolidările  şi  reparaţiile  care  se  impun.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni: respectiv de  la data de 01.09.2017 până la data de 31.10.2019

Informații  suplimentare  despre  proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str.1   Decembrie 1918, nr.66  sau  la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană  de  contact: Trifan  Dan, manager  proiect .

Unitatea  Administrativ  Teritorială  Municipiul  Tecuci

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

U.A.T. Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Şcoala Generală  Nr.10 “Dimitrie Sturdza”, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localiatea Tecuci, judeţul Galaţi ”, cod MySMIS 118527, finanțat prin Programul  Operaţional  Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: “Sprijinirea  tranziţiei  către o  economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea  eficienţei  energetice, a  gestionării   inteligente  a  energiei  şi a utilizării  energiei din  surse  regenerabile  ȋn  infrastructurile  publice,  inclusiv  ȋn  clădirile  publice  şi  ȋn  sectorul  locuinţelor”.

Contractul de finanțare nr.3799 din 20.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice în calitate de Autoritate de Management  și  cu Agenţia  pentru Dezvoltare  Regională  Sud – Est, în calitate  de  Organism  Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.153.783,88 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 994.114,81 lei.

Obiectivul  general al proiectului  este creşterea  eficienţei  energetice , a  gestionării  inteligente  a  energiei  şi a  utilizării  energiei din surse regenerabile ȋn infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, ȋn particular la nivelul clădirilor corp Ateliere şi corp Sală de Sport din cadrul Şcolii Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza”, care  să  conducă  la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze  cu efect  de  seră.

Proiectul  are  ca  obiectiv  specific  realizarea  de  investiţii  pentru  creşterea  eficienţei  energetice şi utilizarea  energiei  din surse  regenerabile, la nivelul clădirilor corp Ateliere si corp Sală de Sport a Şcolii Generale  nr.10  “Dimitrie Sturdza”, situate  la  adresa  din  Strada  1 Decembrie, nr. 26, Municipiul  Tecuci, judeţul  Galaţi  contribuindu-se  astfel   la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze cu efect  de seră. În  acest  caz  se  vor  reabilita  clădirile  corp  Ateliere  si  corp  Sala de Sport  a  Şcolii  Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza” Tecuci pentru scăderea consumurilor energetice şi totodată  clădirile vor suferi consolidările  şi  reparaţiile  care  se  impun.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni: respectiv de  la data de 01.09.2017 până la data de 31.10.2019

Informații  suplimentare  despre  proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str.1   Decembrie 1918, nr.66  sau  la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană  de  contact: Trifan  Dan, manager  proiect .

Unitatea  Administrativ  Teritorială  Municipiul  Tecuci

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Lansarea proiectului „ Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci-Şcoala Generală  Nr.10 “Dimitrie Sturdza”, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localiatea Tecuci, judeţul Galaţi ”.

U.A.T. Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Şcoala Generală  Nr.10 “Dimitrie Sturdza”, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localiatea Tecuci, judeţul Galaţi ”, cod MySMIS 118527, finanțat prin Programul  Operaţional  Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: “Sprijinirea  tranziţiei  către o  economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea  eficienţei  energetice, a  gestionării   inteligente  a  energiei  şi a utilizării  energiei din  surse  regenerabile  ȋn  infrastructurile  publice,  inclusiv  ȋn  clădirile  publice  şi  ȋn  sectorul  locuinţelor”.

Contractul de finanțare nr.3799 din 20.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice în calitate de Autoritate de Management  și  cu Agenţia  pentru Dezvoltare  Regională  Sud – Est, în calitate  de  Organism  Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.153.783,88 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 994.114,81 lei.

Obiectivul  general al proiectului  este creşterea  eficienţei  energetice , a  gestionării  inteligente  a  energiei  şi a  utilizării  energiei din surse regenerabile ȋn infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, ȋn particular la nivelul clădirilor corp Ateliere şi corp Sală de Sport din cadrul Şcolii Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza”, care  să  conducă  la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze  cu efect  de  seră.

Proiectul  are  ca  obiectiv  specific  realizarea  de  investiţii  pentru  creşterea  eficienţei  energetice şi utilizarea  energiei  din surse  regenerabile, la nivelul clădirilor corp Ateliere si corp Sală de Sport a Şcolii Generale  nr.10  “Dimitrie Sturdza”, situate  la  adresa  din  Strada  1 Decembrie, nr. 26, Municipiul  Tecuci, judeţul  Galaţi  contribuindu-se  astfel   la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze cu efect  de seră. În  acest  caz  se  vor  reabilita  clădirile  corp  Ateliere  si  corp  Sala de Sport  a  Şcolii  Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza” Tecuci pentru scăderea consumurilor energetice şi totodată  clădirile vor suferi consolidările  şi  reparaţiile  care  se  impun.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni: respectiv de  la data de 01.09.2017 până la data de 31.10.2019

Informații  suplimentare  despre  proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str.1   Decembrie 1918, nr.66  sau  la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană  de  contact: Trifan  Dan, manager  proiect .

Unitatea  Administrativ  Teritorială  Municipiul  Tecuci

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CCR a decis, cu unanimitate de voturi (adică şi cu voturile oamenilor lui Iohannis –Livia Stanciu), că prima întrebare a referendumului propus de Klaus Werner Iohannis este neconstituţională. Oare are sens să îi spunem lui Klaus Iohannis că, încă dinainte de referendum, i-am zis că această întrebare e neconstituţională şi afectează drepturile românilor?
Oare e momentul să le atragem atenţia celor din opoziţie care şi-au făcut titlu de glorie din referendum şi mai ales din prima întrebare că, în luna iunie, ALDE a atras atenţia, prin vocea preşedintelui Tăriceanu, că, cel puţin prima întrebare, are o rezolvare care nu este constituţională, este de natură infra-constituţională, cu alte cuvinte, rezolvarea ei se poate face în Codul penal?
A cui este responsabilitatea că această propunere de modificare a Constituţiei s-a regăsit la referendum, fără a se ţine cont de toate opiniile specialiştilor? Răspunsul e simplu: este vorba de preşedintele Iohannis şi ţuţării din jurul lui.
Altceva trebuie subliniat: în ce situaţie a pus preşedintele Iohannis instituţia referendumului. A reuşit să îşi bată joc de un element cheie al democraţiei. Oare să nu îi fi spus preşedintelui prietena sa Livia Stanciu că propune un referendum cu o întrebare neconstituţională?
Mai grav este că a târât Parlamentul în acest joc politic al său. Alături de prietenii din PNL şi USR, Klaus Iohannis a cerut ca votul de la referendum să fie transpus într-un proiect de modificare a Constituţiei.
Cum de s-a ajuns în această situaţie? Interesele politice ale preşedintelui au prevalat oricăror principii de constituţionalitate. Acum, preşedintele a fost umilit public chiar de către acei judecători pe care i-a numit.
Pe mai departe, ar trebui să existe o analiză corectă, fără grabă, fără a se încerca un nou referendum odată cu alegerile prezidenţiale.
În orice ţară normală, într-o asemenea situaţie, se merge la experţi. Specialiştii în drept trebuie să fie cei care spun în ce sens trebuie modificată Constituţia.

De la începutul pregătirilor pentru alegerile pentru Parlamentul European am constatat un lucru, şi anume că există o percepţie diferită a rolului pe care parlamentarii europeni trebuie să îl aibă. Modul în care e perceput şi asumat rolul pe care ar trebui să-l aibă reprezentanţii României în viitorul Parlament European diferă extrem de mult de la un partid la altul. Spre exemplu, pentru unele partide, viitorii membri ai legislativului european din România vor trebui să se înscrie, cuminţi şi supuşi, în corul aplaudacilor bruxellezi. Ei vor ca pentru reprezentanţii noştri, orice decizie a mai-marilor Europei să fie sacră şi deasupra oricăror critici. Poate aşa se explică şi o ciudăţenie, anume prezenţa pe listele unor partide a unor cvasi-anonimi, pentru că orice gest de orgoliu, de personalitate ar putea complica planul supunerii absolute. Pentru noi, cei din ALDE, lucrurile se văd altfel. Noi ne dorim oameni cu experienţă şi greutate în Parlamentul European, care să reprezinte o pavăză în calea umilirii cetăţenilor români. Vrem să ducem în legislativul european oameni care să ştie să se bată pentru drepturile noastre, ale românilor. ALDE nu mai vrea ca românii să fie etichetaţi drept cetăţeni de ”rang secund”.  Din păcate, s-a încercat lipirea acestei etichete, iar dacă s-a şi reuşit, în bună măsură e pentru că au existat ajutoare de nădejde în interior – aici reprezentanţii PNL în Parlamentul European sunt cel mai bun exemplu. Am avut şi avem în Parlamentul European oameni care s-au specializat în defăimarea ţării, în denunţuri aberante. Haideţi să nu mai trimitem în Parlamentul European Macovei, Siegfriţi şi tot felul de alţi !  Îmi pun mari speranţe în cei care ne vor reprezenta la Bruxelles. Îmi pun speranţe mari în Norica Nicolai şi Daniel Barbu, dar şi Renate Weber, Ovidiu Silaghi, Varujan Vosganian sau Andrei Gerea! Au dovedit că în România se poate face politică într-o manieră demnă, cu decenţă şi argumente, nu cu înjurături şi violenţe! Vrem în Europa, dar vrem să fim europeni egali cu toţi ceilalţi, nu ca unii strecuraţi pe uşa din dos în casă şi aşezaţi la masa servitorilor. ALDE nu va ezita să lupte, prin reprezentanţii săi, pentru acest drept al nostru. Vom  susţine deciziile pe care le vom considera  benefice pentru ţara noastră şi pentru proiectul european şi vom respinge cu tărie pe cele care vor ieşi din acest cadru, în numele unor interese de grup.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a continuat discuţiile cu reprezentanţi ai unor domenii esenţiale pentru România. Ieri, la Senat, Călin Popescu-Tăriceanu a avut întâlniri cu reprezentanţii acţionarilor celor şapte companii de administrare a fondurilor de pensii private obligatorii din România, dar şi cu reprezentanţii Vodafone.
În ceea ce priveşte Pilonul II de pensii, acesta a fost înfiinţat în perioada când Călin Popescu-Tăriceanu era prim-ministru, iar ministrul de finanţe de la acea dată era Varujan Vosganian. În această calitate, preşedintele ALDE i-a asigurat pe reprezentanţii companiilor de administrare a Pilonului II că nu poate fi vorba niciodată despre o desfiinţare a acestui Pilon. De asemenea, preşedintele ALDE le-a explicat acestora că măsurile pe care guvernul le-a luat au fost necesare pentru a spori garanţiile pentru cei care fac parte din Pilonul II de pensii. Nu putem nega faptul că există în momentul de faţă o disproporţie uriaşă între capitalul societăţilor care administrează fondurile de pensii şi numărul de contributori şi activele pe care le gestionează.
Tot în cadrul acestei discuţii, preşedintele ALDE le-a prezentat reprezentanţilor acestor companii faptul că există o insatisfacţie pe care şi noi o avem, văzând că fondurile de pensii nu sunt suficient de implicate în economia reală. Fondurile de pensii, sigur, că adoptă în general o politică mai prudentă şi preferă să investească în instrumente foarte sigure. Însă, nu trebuie pierdut din vedere exemplul altor fonduri din alte ţări, care investesc şi în activităţi care ţin de zona servicii, de zona industrială ş.a.m.d.
În urma acestei discuţii purtată de liderul ALDE, putem spune că la nivelul partidului nostru am înţeles care sunt argumentele lor. După această întâlnire o să venim noi cu o serie de propuneri, în aşa fel încât să ajungem la un consens. La rândul lor, fondurile de pensii vor veni şi ele cu nişte propuneri, care să ne ducă la un compromis acceptabil pentru ambele părţi.
Ce ne dorim noi la nivelul ALDE? Vrem o implicare mai mare a fondurilor de pensii în economie prin investiţii. Am apreciat faptul că în cadrul discuţiilor de la Parlament, reprezentanţii fondurilor de pensii au spus că 'da, pot să le ia în considerare'.
În mod evident mai avem de lucrat, însă vom lucra împreună în acest domeniu şi sunt absolut convins că vom ajunge la o soluţie satisfăcătoare pentru ambele părţi.

Am observat în ultima perioadă o serie de consecinţe ale OUG 114 subliniate de reprezentanţi ai mai multor domenii, printre care energia, telecomunicaţii şi sectorul bancar.
În ultimele săptămâni, preşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a ascultat cele mai importante companii din domeniul energiei, precum şi reprezentanţii băncilor, în ceea ce priveşte nemulţumirile pe care ei le au faţă de OUG 114. Prin dialogul pe care l-a organizat preşedintele ALDE pe marginea ordonanţei 114, a fost temperată poziţia iniţială a ministrului de finanţe. Dialogul cu băncile şi cu reprezentanţii sectorului energetic a avut loc în logica principiilor liberale în economie, pe care eu şi ALDE le susţinem la guvernare.
Există o serie de observaţii critice în legătură cu efectele Ordonanţei 114 de ambele părţi. În ceea ce priveşte băncile, am încercat prin această ordonanţă să găsim o formulă mai bună, care să protejeze populaţia, dar să fie acceptabilă şi de sistemul bancar. OUG 114 nu a fost făcută pentru a le face viaţa grea băncilor, ci ea a avut scopul de a le face viaţa mai uşoară cât mai multor români.
Una dintre problemele semnalate este cea legată de taxa de 2% pe cifra de afaceri a societăţilor din energie. Această taxă, sigur că ar putea să afecteze negativ cifra de afaceri prin diminuarea investiţiilor viitoare, diminuează profitabilitatea, apetitul pentru investiţii noi, pentru retehnologizare, eficientizare. Ceea ce dorim în România este să avem un sector energetic performant, competitiv. Sunt convins că acest lucru îl vom putea face.
Toate aceste semnale care vin din partea reprezentanţilor domeniilor menţionate trebuie avute în vedere. Dacă sunt efecte nedorite, ele pot fi corectate în Parlament, fără a fi schimbată ideea ordonanţei.

 

Bugetul pentru 2019, pe lângă domeniile prioritare, precum sănătatea, educaţia, investiţiile, cuprinde o serie de programe guvernamentale care pot contribui la consolidarea mediului de afaceri românesc. Acestea sunt: programul naţional multianual de microindustrializare, programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, programul UMCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM, programul naţional mutianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii şi programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii “Start-up Nation - ROMÂNIA”.
În privinţa Programului naţional multianual de microindustrializare, acesta a primit un buget de 22.678.000. Această sumă permite deschiderea unui nou apel de proiecte în anul 2019. De asemenea, un alt program care primeşte finanţare în bugetul pentru 2019 este Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români. Acest program va primi de la buget 10 milioane de euro pentru anul 2019, iar prin intermediul său, firmele private româneşti vor fi susţinute pentru a merge în străinătate la târguri şi expoziţii. Totodată, prin bugetul pe 2019 se alocă un buget de 504.000 de lei pentru lansarea unei noi sesiuni în Programul UMCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM. Acest program va permite calificarea reprezentanţilor mediului de afaceri prin cursuri gratis de antreprenoriat.
Un program extrem de util este cel pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. Sper ca un număr cât mai mare de doamne din mediul de afaceri să aplice la el şi să participe la cursuri de perfecţionare. În trecut, femei de afaceri românce au putut urma cursuri de antreprenoriat în România, dar o parte dintre ele, şi în străinătate, prin acest program.
De departe cel mai important este Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii “Start-up Nation - ROMÂNIA”. Aşa cum a anunţat, Guvernul, în proiectul său trimis la Parlament, a majorat creditele de angajament pentru acest program, faţă de alocarea propusă de Ministerul Finanţelor, de la 444 milioane de lei la 2 miliarde de lei. Cu această alocare statul va putea semna contracte de finanţare pentru maximum 10.000 de firme calificate în buget pe anul 2019.
Îmi doresc ca tot mai mulţi întreprinzători români să îndrăznească să aplice cât mai mult la programele derulate de Guvernul României. Consider că peste toate neajunsurile, în ţara noastră există premisele necesare pentru ca spiritul antreprenorial să răzbească. De ce spun asta? Pentru că văd antreprenori care sunt lideri în domeniile lor, iar ei pot sta la baza dezvoltării capitalului românesc fără îndoială.

Cristian Dima,
Preşedinte ALDE Galaţi

Bugetul pentru 2019 prevede două lucruri esenţiale. Pe de o parte, toate măsurile de creştere economică şi consolidarea veniturilor cetăţenilor. Pe de altă parte, are loc o susţinere a investiţiilor publice. Modelul economic pe care îl propune proiectul de buget este păstrarea creşterii economice, creşterea veniturilor, creşterea nivelului investiţiilor.
Priorităţile ALDE pentru exerciţiul bugetar 2019, aşa cum au fost ele exprimate şi în discuţiile care au precedat adoptarea proiectului de buget de Guvern, sunt următoarele:
În primul rând, sustenabilitatea bugetului, prin menţinerea sub control a deficitului bugetar. Acesta este motivul pentru care am solicitat o scădere a deficitului faţă de anul 2018, pentru a exista spaţiu fiscal care să înlăture orice risc. În acest sens, am salutat coborârea deficitului bugetar la 2,55% din PIB.
Din punct de vedere al destinaţiilor, ALDE optează pentru o creştere a investiţiilor. Anul 2019 trebuie să fie un an al investiţiilor. Bugetul pentru 2019 prevede 50 miliarde lei pentru investiţii, cu 15,4 miliarde de lei mai mult faţă de 2018, un plus de 45% faţă de anul trecut.
În acelaşi timp, aş vrea să subliniez partea referitoare la bugetele locale, cele care vor primi alocări record de 47,9 miliarde lei, cu 20% mai mari decât cele din 2018. La nivel local, pentru Consiliile Judeţene s-a făcut o creştere a alocărilor de la 250 lei/locuitor la 450 lei/locuitor. În privinţa bugetelor locale, plafonul minim pentru primăriile de municipiu va fi de 12 milioane lei (cu 7 milioane lei în plus faţă de 2018). Bugetele primăriilor de oraşe vor avea un plafon minim de 6 milioane lei (cu 3 milioane lei mai mult comparativ cu 2018). În cazul primăriilor de comune are loc o creştere a alocărilor de la 750 lei/locuitor la 1000 lei/locuitor, iar plafonul minim va fi de 2 milioane de lei, cu 1 milion mai mult faţă de 2018.
Mi se pare important să menţionez şi faptul că bugetul prevede o creştere a punctului de pensie cu 15% începând cu 1 septembrie 2019, de la 1100 lei la 1265 lei, şi a pensiei minime cu 10%, de la 640 lei la 704 lei.
Oferim pentru prima dată un proiect investiţional pentru zona Moldovei. Scopul bugetului, printre altele, este şi acela de a asigura coeziunea şi solidaritatea pentru dezvoltarea regiunilor ţării şi pentru reducerea decalajului existent la ora actuală.
Toate acestea necesită o monitorizare severă pe care ALDE o va exercita prin toate pârghiile pe care le deţine.

Cristian Dima,
Preşedinte ALDE Galaţi

"Stimate domnule preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea,

Judeţul şi Municipiul Galaţi au fost condamnate, în ultimii 30 de ani, la subdezvoltare printr-o strategie voită a PSD. De aceea, nu s-au construit drumuri şi proiectele de infrastructură au rămas pe hârtie. Aţi candidat în 2016 pentru un post de consilier judeţean şi aţi devenit, apoi, preşedinte al CJ Galaţi cu promisiunea că, în mandatul dumneavoastră, veţi realiza drumul de centură în jurul Municipiului Galaţi.

În anul 2017, aleşii judeţeni şi locali au votat trecerea unei suprafeţe de teren aferente drumului de centură din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi. Faptul că nu se ocupa Ionuţ Pucheanu, cel mai incompetent primar din istoria oraşului, năştea o speranţă că lucrurile ar fi putut să se mişte în direcţia dorită.

Spuneaţi atunci, domnule Fotea, că veţi accesa fonduri europene în valoare de 40 de milioane de euro pentru demararea proiectului. Vă lăudaţi atunci că, în cel mai bun caz, veţi termina lucrările în 2019 şi, în cea mai nefaborabilă variantă, proiectul ar fi gata în 2023.

În 2018, în luna iulie, susţineaţi că au venit, la Galaţi, celebrii experţi ai Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Vest pentru a evalua proiectul. Spuneaţi că semnarea contractului este iminentă şi că anul acesta (2019) vor începe lucrările. Iată că toate termenele au trecut şi niciunul dintre angajamentele dumneavoastră nu a fost respectat. Situaţia este cu atât mai spinoasă cu cât nimeni nu v-a împins spre asumarea unor astfel de termene, Consiliul Judeţean fiind cel care a anunţat toate aceste date nerespectate în final.

Domnule Fotea,

Partidul Mişcarea Populară (PMP) este principalul adversar al PSD la nivel de judeţ şi municipiu. Când vine vorba de dumneavoastră, am considerat întotdeauna că proiectele sunt mai importante decât lupta politică. Pentru că am crezut că nu sunteţi făcut din acest aluat otrăvit ca Dan Nica, Viorel Ştefan, Eugen Durbacă sau Ionuţ Pucheanu, am aşteptat ca angajamentele CJ Galaţi să fie respectate.

Din păcate, constatăm astăzi că aţi practicat aceeaşi abureală ieftină a electoratului gălăţean precum siniştrii dumneavoastră colegi de partid. Aţi promis lucruri, aţi avut beneficii de imagine şi aţi luat voturi, iar, în final, judeţul şi oraşul nu s-au ales cu nimic. Ar fi chiar culmea ca gălăţenii astfel ţepuiţi să vă vadă cum defilaţi cu tartorul Dan Nica în campania pentru europarlamentare susţinând că, imediat, pornesc lucrările şi că e o reuşită deosebită a PSD.

Domnule preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi,

Partidul Mişcarea Populară vă solicită să prezentaţi, de urgenţă, situaţia exactă a proiectului: documentaţia depusă, stadiul contractului, analiza privind exproprierile necesare, discuţiile cu responsabilii guvernamentali şi cu factorii politici din cadrul PSD. Gălăţenii merită să ştie dacă vor avea sau nu şosea de centură. O conferinţă de presă pe acest subiect este nu utilă, ci necesară. Opinia publică trebuie informată despre starea unei asemenea lucrări de infrastructură vitală zonei.

Dacă aveţi vreo străfulgerare de conştiinţă sau ştiţi cumva că există un blocaj politic în PSD care împiedică realizarea acestui proiect, aveţi datoria să vorbiţi public despre aceste lucruri sau, dacă nu vă simţiţi în stare să treceţi linia de demarcaţie a obedienţei faţă de mai marii dumneavoastră de partid, corect ar fi să vă daţi demisia."

Deputat Cătălin Cristache,

preşedinte PMP Galaţi

Pagina 7 din 8