Mirella AUR

Mirella AUR

Ne-am obişnuit să ne plângem că suntem săraci, că treaba nu merge în ţară şi că ne fură politicienii şi multinaţionalele, dar ne plângem şi doar atât. Atunci când vine vorba să punem osul la treabă şi să muncim cu sârg iar la alegeri să votăm cu cap, ne prostim. Ne place să ne consumăm timpul şi energia cu analizat prostioare, cu bârfitul, lamentarea şi milogeala.
În loc să ne uităm în jur, la cei care s-au dezvolata mult mai repede ca noi, şi să învăţăm ceva bun de la ei, ne buricăm că noi suntem cei mai deştepţi şi cei mai harnici şi facem cum ne taie capul.
Nu suntem nici cei mai deştepţi şi nici cei mai harnici, să fie clar! Da, e adevărat, statisticile spun că românii muncesc mai multe ore, au cele mai mici salarii şi cele mai puţine zile libere. Să fim serioşi, totuşi! Degeaba stai 10 ore pe zi la muncă, dacă munceşti efectiv doar 5-6 şi spui „muncesc după cum sunt plătit!”. Crezi că în acest fel „i-o plăteşti” angajatorului, care te plăteşte puţin şi când îşi aduce aminte, dar de fapt te minţi pe tine. Într-o societate normală munca se normează în aşa fel încât angajatul, în timpul orelor de program, să muncească într-un ritm susţinut dar suportabil. Îmi povestea o prietenă că în ţara în care lucrează, la locul ei de muncă, nu se stă peste program decât în cazuri extreme şi se dau pauze obligatorii, de 10 minute, la fiecare 2 ore, perioadă în care eşti obligat să ieşi din încăperea de lucru. Cel mai incredibil mi s-a părut faptul că angajatorul e în permanenţă preocupat să nu fii stresat, aşa că te întreabă mereu ce-ţi face familia, dacă totul e bine acasă... să nu care cumva să fii cu mintea în altă parte în timpul pe care el ţi-l plăteşte. Vai mie! - am zis... Cum au unii noroc în viaţă...
Vrem sau nu să recunoaştem, ne prostim cu toţii, singuri, de la mic la mare, crezând că îi prostim pe alţii. Eu una m-am cam săturat să mă las prostită de alţii şi încerc să nu mai pierd timpul cu lucruri care sunt neproductive. Şi când spun neproductiv nu mă gândesc la partea financiară! Spre exemplu, dacă tot mă uit la un filmuleţ pe internet, prefer unul amuzant, cu animăluţe, care îmi smulge un zâmbet şi îmi aduce puţină linişte în suflet pentru câteva momente, decât un episod din „Las Fierbinţi”, la care probabil aş râde cu gura până la urechi dar care mi-ar lăsa apoi un gust amar la gândul că... da, asta e societatea în care trăim şi nimeni nu face nimic să schimbe asta şi, iată, prostia a ajuns să fie considerată o artă... Dar aşa sunt eu... şi nu am pretenţia să fie şi alţii ca mine... pentru că, vedeţi dumneavoastră, şi asta e o „boală” a societăţii noastre: dacă nu te „încadrezi în peisaj” eşti considerat ciudat. Dar... nu-i bai. Fiecare alege să trăiască aşa cum doreşte. La nivel macro, însă, nu pot accepta ca proştii să-mi conducă viaţa. Nu accept, de exemplu, ideea că ţara trebuie să sufere pentru că nişte adulţi iresponsabili se bat pentru putere şi creează sincope de 2-3 ori pe an, aruncând în aer orice predictibilitate economică şi instituţională. Dar se pare că românilor le place aşa. Eu continui să nu înţeleg, totuşi, cum poţi, după 8-10 ore de muncă grea şi prost plătită, să te mulţumeşti să bei o bere în timp ce te uiţi cum se spurcă politicienii, pe banii tăi, sau cum nişte actori îţi parodiază viaţa de rahat, iar a doua zi să o iei de la capăt fără a avea nicio urmă de voinţă să schimbi ceva. Nu înţeleg... dar încă mai sper...

Prefectul judeţului Galaţi, Gabriel Aurelian Panaitescu, a transmis, pe 10 mai 2017, către Tribunalului Galaţi - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, o cerere de chemare în judecată a Consiliului Local Galaţi, prin care solicită anularea Hotărării Consiliului Local nr. 157 din 12.04.2017 privind aprobarea unor măsuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, ce fusese comunicată Prefecturii pe 26 aprilie 2017. Potrivit legislaţiei, actul atacat este suspendat de drept până la soluţionarea cauzei.
Conform Prefecturii, prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat face parte din categoria serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin care se asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale cu privire la activităţile strict prevăzute de lege. De asemenea, Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, modificată şi completată prin Legea nr. 187/2012, prevede că „înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale”.
„În primul rând, măsura nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, întrucât legislaţia în acest domeniu nu prevede posibilitatea de a suspenda un astfel de serviciu, această noţiune nefiind întâlnită în cuprinsul Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, modificată şi completată prin Legea nr. 187/2012. Autoritatea locală a aprobat suspendarea serviciului începând cu data de 01.05.2017, fără a preciza un termen limită până la care această întrerupere a serviciului operează, lăsând utilizatorii serviciului într-o stare de incertitudine cu privire la data la care furnizarea energiei termice va fi reluată. (...) Serviciile de utilităţi publice au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu, autorităţile care le conduc şi coordonează fiind obligate să identifice soluţii de asigurare a funcţionării corespunzătoare a acestora. Astfel, de la această regulă legiuitorul a înţeles să prevadă în mod strict şi limitativ condiţiile în care serviciul public de alimentare cu energie termică poate fi întrerupt, şi anume doar în situaţii de forţă majoră, de avarii, precum şi în perioadele programate pentru revizie. De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, (...) autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale le revine obligaţia de a elabora şi aproba strategii proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor. Autoritatea deliberativă a adoptat măsura suspendării serviciului de furnizare a energiei termice fără ca în prealabil să fi elaborat şi aprobat o astfel de strategie proprie, care ar fi putut oferi soluţii de evitare a situaţiilor în care furnizarea energiei termice în sistem centralizat să fie sistată. Prin întreruperea furnizării energiei termice către beneficiari, au fost încălcate şi prevederile (...) care dispun că, în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local. Prin aceeaşi hotărâre, s-au aprobat şi măsuri de conservare a bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a municipiului Galaţi, aferente serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum şi preluarea parţială a acestora de către societatea Apă-Canal S.A. Galaţi, fără o inventariere şi descriere a acestor bunuri, lipsind astfel actul adoptat de claritate şi predictibilitate”, spune prefectul prin intermediul unui comunicat de presă.
Conform Prefecturii, articolul 4 din HCL 157/2017 ridică şi probleme de cvorum, întrucât, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, „hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie”. Pentru aprobarea unei astfel de hotărâri, era nevoie de un cvorum de minim 2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie, respectiv de 18 voturi „pentru”, hotărârea fiind adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru” din totalul de 26 de consilieri în funcţie.

Ionuţ Pucheanu: „Să-şi asume întru totul problemele care vor fi la iarnă”

”Din punctul meu de vedere, în momentul de faţă responsabilitatea totală a ceea ce înseamnă problema termiei la Galaţi este în sarcina domnului prefect. Dacă dumnealui consideră că se poate juca cu aspecte care ţin de bunul mers al vieţii cotidiene a cetăţenilor, în condiţiile în care încercăm ca la iarnă să nu existe niciun fel de problemă, şi dumnealui crede că poate face din această decizie o vendetă politică, atunci să-şi asume întru totul problemele care vor fi la iarnă. Pe de altă parte, pentru că am văzut cum s-a ocupat şi de rezolvareaa problemei energiei electrice în judeţ, şi cu o «celeritate» de o lună de zile de la fenomenele meteo care au generat problema, cer în mod expres prim-ministrului României să demită un astfel de funcţionar”.
În ceea ce priveşte acordarea ajutorului de 3.000 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire, cum prefectul nu a atacat în contencios şi acea hotărâre, Primăria va merge în continuare pe calea stabilită, urmând ca justiţia să aşeze lucrurile pe un făgaş legal.

Joi, 20 Aprilie 2017 00:00

Nu disperaţi, se poate şi mai rău!

Meseria de jurnalist este interesantă, dar, după 18 ani de presă, pot spune că acest domeniu se degradează constant. Până şi pe mine, ca devorator de informaţii, puţine texte de presă mă mai captivează într-atât încât să citesc cu nesaţ, practic să „savurez” un material, cap-coadă, ba chiar să revin asupra unor paragrafe. Iar când se întâmplă asta, de regulă e vorba de un subiect serios... Ei, uite că mi s-a întâmplat şi cu un subiect care, la prima vedere, pare extrem de neserios, ceva gen can-can. Dar numai la prima vedere...
Titlul materialului de care vorbesc este de pe agentia de presă Agerpres şi sună aşa: „Spania nu dispune de protocoale în cazul unei apocalipse zombi”. Am râs, normal... Şi întrebarea pe care mi-am pus-o imediat este: dar România are?! Nu râdeţi! Treaba e serioasă! Sau... mă rog... a pornit de la o treabă serioasă. În speţă, un senator spaniol, deranjat de răspunsurile în doi peri ale guvernanţilor la întrebările adresate de parlamentarii opoziţiei, a pus guvernului o întrebare ironică, referitoare la planurile pe care le are în vedere în faţa unei posibile apocalipse zombi. Întrebarea scrisă, deşi anormală, a fost admisă pentru a fi procesată şi executivul spaniol a dat şi un răspuns. De această dată, răspunsul nu a fost în doi peri, nici măcar ironic, la fel ca întrebarea, ci documentat şi explicat ca la carte. Consilierii guvernului însărcinaţi cu redactarea răspunsului au recurs la dicţionarul Academiei Regale pentru a căuta definiţiile cuvintelor „apocalipsă” şi „zombi” iar în ambele cazuri au găsit câte două definiţii. Mai întâi, apocalipsa este definită ca „sfârşitul lumii”, iar executivul spaniol a răspuns că în acest caz nu merită efortul să mai facă planuri, căci „puţine lucruri se mai pot face odată ce se ajunge în acest moment”, în timp ce, în cazul definirii apocalipsei drept „o situaţie catastrofală”, guvernul spune că are deja planuri de urgenţă elaborate de forţele de securitate şi de protecţie civilă. Răspuns la obiect, nu-i aşa?! Dar staţi să vedeţi cum s-au complicat lucrurile atunci când s-a căutat în dicţionar cuvântul „zombi”. Guvernul spaniol a fost nevoit să recunoască faptul că nu are planuri specifice pentru a răspunde unei situaţii de alertă provocată de „oameni înviaţi din morţi cu ajutorul vrăjilor cu scopul de a fi manipulaţi”, deorece nu crede că aşa ceva este posibil, iar răspunsul său a fost că există o „slabă probabilitate să se producă o astfel de circumstanţă pornind de la astfel de premise”. Oooo! Dar ce cuvinte pompoase pentru o imbecilitate! Dar staţi să vedeţi cât de serios a fost răspunsul guvernului spaniol în momentul în care a vorbit de cea de-a doua accepţiune pe care o dă dicţionarul Academiei Regale termenului de „zombi”, cea de „ameţit, persoană cu capul în nori, care se comportă ca un automat, face totul mecanic”! Ei bine, pentru aceşti zombi, guvernul are la dispoziţie planurile generale de urgenţă ale administraţiilor publice... dar îşi exprimă îndoiala că un grup de „ameţiţi” ar putea ajunge vreodată să provoace o situaţie de apocalipsă, „indiferent de cât de mulţi ar fi”.
Răspunsul guvernului l-a enervat pe senatorul Mulet, cel care adresase întrebarea buclucaşă, care a concluzionat că „însuşi executivul este în sine o apocalipsă zombi... o catastrofă umană provocată de ameţiţi sau de automate care fac totul mecanic”.
Aşa ceva... mai rar! Şi noi ne plângem de vocabularul colorat al doctorului Bacalbaşa, de iniţiativele hilare ale lui Cernea, de discursurile cu precipitaţii ale lui Vadim (Dumnezeu să-l aibă în pază, că deja începe să ne lipsească...), de scălâmbăielile de oier ajuns boier ale lui Becali... Nu suntem nici mai răi nici mai buni ca alţii, staţi liniştiţi! Fiecare cu armata lui de saltimbanci...

Carrefour România a organizat cea de-a 31-a ediţie a tradiţionalului concurs de desene pentru copii. A pregătit, pentru prima dată, la aceasta ediţie de Paşte, planşe de colorat cu îndragitele personaje ale Găştii Zurli, stimulându-le astfel imaginaţia micilor artişti. Concursul s-a desfăşurat în perioada 23 martie – 7 aprilie, în şcolile generale din proximitatea hipermarketurilor Carrefour din întreaga ţară, dar şi pe platforma online dedicată concursului. La aceasta ediţie au participat peste 315.000 de elevi, din clasele 0-8, de la 687 de şcoli care au primit planşe, din cele 19 oraşe în care Carrefour îşi desfăşoară activitatea.
De la Galaţi au partiicpat 10.000 de copii. Premiul cel mare al concursului constă într-o excursie la parcul de distracţii „Shreck’s Adventure” din Londra, unde câştigătorul va avea ocazia să petreacă o experienţă unică alături de cele mai îndrăgite personaje din desenele lor animate preferate. George Alexandru Filip, elev la clasa pregătitoare D a Şcolii „Mihail Sadoveanu”, împreună cu familia sa, se va distra timp de un weekend, alături de personajele preferate, în parcul de distracţii „Shreck’s Adventure”. Alte premii au fost: Premiul II - un laptop; Premiul III - o bicicletă; Menţiune clasele V-VIII – o tabletă; Menţiune clasele 0-IV – un smartphone; Menţiuni speciale – 10 cupoane de cumpărături Carrefour în valoare de 100 lei.

Joi, 6 aprilie 2017, la ora 18.30, la Cafeneaua “Serfioti Ethos Café” Galaţi, poţi păşi într-o lume veche, în care vei simţi parfumul de altădată, vei vedea rochii de catifea, perle şi mănuşi de dantelă, umbreluţe brodate, jobene şi pălării de epocă, în ritmuri de jazz, dans, teatru, cu lumânări parfumate şi băuturi fine. Evenimentul va fi pezentat de scriiotarea Angela Baciu şi actorul Vlad Vasiliu.
Din program va face parte o prezentare a Ziarului “Moftul Covurluian” şi a expoziţiei de fotografie “Seara Anilor ‘20, urmate de un moment muzical de pian şi vioară al soliştilor Marius Florea şi Tudor Robert Francis, elevi la Liceul de Artă “D.Cuclin”.
Momentele de dans de societate îi au ca protagonişti pe Beatrice Axinte şi Răzvan Manolache, respectiv Iulia Chelaru şi Cristian Georgescu. Cristina şi Valentin Vasopol vor cânta câteva piese iar Angela Baciu şi Vlad Vasiliu vor interpreta “Femeia şi ţigaretul”. În cadrul manifestării se va lansa şi colecţia de genţi “Vintage chic-poem by Angela Baciu”, realizată de Elena Susanu. Un alt moment de teatru va fi oferit de actorul Vlad Vasiliu şi Şcoala de Teatru iar DJ Lucian Marin va îmbia la dans. Tombola-surpriză pentru haz şi… suspans va fi prezentată de Daniela Strat şi Vlad Vasiliu.
Evenimentul „Seara anilor ’20. Galaţiul cosmopolit de ieri şi de azi” îi are ca organizatori pe Angela Baciu, Fundaţia “Împreună” – Daniela Strat & echipa, Asociaţia “Galaţi, oraşul meu” – Bogdan Brânzan & echipa, Angela Ribingiuc, Vlad Vasiliu, Claudia Negrău, Elena Susanu, Marcel Capriş & echipa “Serfioti Ethos Café” ş.a.
“Este a doua ediţie a evenimentului. Ne dorim să fie o ediţie şi mai reuşită, gălăţenii să redescopere un oraş frumos, să intrăm într-o atmosferă plină de mister, eleganţă şi rafinament. Vom mai continua seria acestor evenimente tematice, mai ales că observăm că oamenii îşi doresc din ce în ce mai mult să petreacă şi altfel timpul liber”, spune Angela Baciu.

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Lunca Joasă a Siretului” acoperă ca şi teritoriu 11 localităţi (Braniştea, Fundeni, Lieşti, Tudor Vladimirescu, Şendreni, Schela, Slobozia Conachi, Smârdan, Piscu, Independenţa şi Siliştea - judetul Brăila). Membrii fondatori sunt 10 autorităţi publice locale (comune), 3 ONG-uri, 20 de Societăţi cu Răspundere Limitată, 4 Persoane Fizice Autorizate, 4 Întreprinderi Individuale şi un SRL – D.
GAL „Lunca Joasă a Siretului” a depus Strategia de Dezvoltare Locală în cadrul apelului de selecţie lansat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în luna aprilie a anului trecut iar în urma procesului de evaluare şi selecţie din data de 4 august 2016, Strategia a fost declarată eligibilă, iar în data de 12 decembrie 2016 Asociaţia a semnat contractul de finanţare. Valoarea acestui contractul este de maxim 1.274.020,01 lei, echivalent a maximum 281.613,62 euro, la cursul de schimb euro-lei 1 Euro= 4,5240 lei, valabil la data de 1 ianuarie 2016.
Obiectivul general al Strategiei GAL „Lunca Joasă a Siretului” este dezvoltarea rurală durabilă şi inovativă prin asigurarea pe termen lung a dezvoltării şi stabilităţii economice, sociale şi culturale a teritoriului ce formează GAL LJS, în intercondiţionalitate cu protecţia şi conservarea mediului şi peisajelor, a menţinerii fertilităţii solului, asigurării habitatelor şi biodiversităţii, a păstrării tradiţiilor şi patrimoniului cultural.
În decursul implementării Strategiei, GAL „Lunca Joasă a Siretului” îşi propune să lanseze 3 sesiuni de depunere de proiecte, aşa încât vor fi realizate acţiuni sau evenimente de animare teritorială în toate comunele care compun teritoriul GAL-ului.

Ludovic Orban, care şi-a anunţat candidatura la funcţia de preşedinte al PNL, s-a aflat vineri la Galaţi, într-o deplasare care face parte din periplul inerent campaniei interne pentru funcţia de preşedinte al PNL. Galaţiul a fost al şaptelea judeţ vizitat de Orban, care s-a întâlnit cu aleşii locali din Galaţi şi Tecuci în cadrul unor adunări în care, potrivit acestuia, a vrut să vorbească mai puţin şi să asculte mai mult. Liberalul a precizat că până la Congresul PNL, care va avea loc pe 17 iunie, îşi propune să se întâlnească cu fiecare organizaţie judeţeană din ţară de cel puţin două ori.
Întrebat care va fi relaţia sa cu preşedintele Iohannis dacă va ajunge preşedinte PNL, Orban a spus că va susţine toate măsurile din programul preşedintelui Klaus Iohannis. El a precizat că va avea o relaţie de „parteneriat transparent” cu şeful statului, mai ales că acesta a ajuns preşedinte fiind candidat PNL, chiar preşedinte al partidului.
„Va fi o relaţie de parteneriat transparent, deschis, bazat pe ceea ce ne leagă. Hai să fim serioşi în această privinţă — preşedintele Klaus Iohannis a ajuns preşedintele României fiind candidat al PNL, fiind chiar preşedintele PNL, s-a prezentat în faţa cetăţenilor cu un program şi în mod evident PNL susţine preşedintele în aplicarea programului pe care l-a prezentat în momentul în care a fost ales preşedintele României”, a afirmat Orban.
Orban s-a prezentat în faţa jurnaliştilor jovial (a salutat fiecare persoană în parte, atât la sosire cât şi la plecare) şi elegant (a venit îmbrăcat cu o cămaşă bleu, având la gât o cravată galbenă, adică exact culorile din sigla partidului). Orban a precizat că până la acest moment singurul contracandidat înscris pentru funcţia de preşedinte al PNL este Cătălin Predoiu.

Primăriile municipiilor vecine Brăila şi Galaţi şi consiliile judeţene au pus bazele unei asociaţii intercomunitare, prin intermediul căreia să fie promovate proiecte comune. Realizarea zonei metropolitane este unul dintre obiectivele asociaţiei „Dunărea de Jos”, după cum spune primarul Brăilei, care a dezvăluit că se lucrează la statutul acesteia. Mai multe nu se ştie despre această asociaţie, decât că va fi condusă prin rotaţie. Motivul pentru care autorităţile gălăţene nu au dat detalii privind discuţiile avute cu cei de la Brăila este acela că s-a decis „să se păstreze o oarecare discreţie a contextului în care au loc discuţiile”, urmând ca detaliile să fie făcute publice la final, zice primarul Brăilei.
Vestea că primăriile din Galaţi şi Brăila au reluat discuţiile privind colaborarea pe proiecte benefice ambelor entităţi a dat speranţe celor care au înţeles că se pot dezvolta mai bine doar împreună. Este şi cazul Asociaţiei Galaţi, oraşul meu, care a trimis o adresă primarilor celor două municipii, arătându-şi disponibilitatea de a da o mână de ajutor.
„În luna octombrie 2016, Asociaţia Galaţi, oraşul meu cu sprijinul Universităţii Dunărea de Jos Galaţi, a organizat o dezbatere publică cu tema Polul Regional Galaţi-Brăila. Au fost expuse o serie de propuneri, în scopul apropierii administraţiilor celor două oraşe vecine, susţinerii comune a unor proiecte de dezvoltare economică, socială, culturală, turistică şi sportivă în zonă, atragerii investiţiilor şi conectarea întregii regiuni la zonele dezvoltate.Aflând din presă despre intenţia administraţiilor de a înfiinţa Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Galaţi-Brăila, am transmis o adresă primarilor celor două comunităţi în care am reiterat sprijinul asociaţiei noastre, disponibilitatea în susţinerea polului regional al Dunării Galaţi-Brăila”, spune Bogdan-Radu Brînzan, preşedintele Asociaţiei Galaţi, oraşul meu.
Spre aducere aminte, vă arătăm fotografia care însoţeşte acest material. A fost făcută în 2003, când autorităţile locale şi cele centrale ne povesteau ce cartier frumos va răsări între Galaţi şi Brăila. Numai că exact în acel moment s-a declanşat jihadul între cele două oraşe. Au trecut „numai” 14 ani de atunci...

Cu ocazia primului 1 Martie din mandatul său de preşedinte al Consiliului Judeţean, Costel Fotea a dorit să se întâlnească într-un cadru festiv cu jurnalistele gălăţene, pentru a le face personal urări în prima zi de primăvară.
„La început de primăvară ne gândim cu drag la dumneavoastră, doamne ale cuvintelor. Şi ştim că, deşi sunteţi oameni obişnuiţi, cu vieţi normale, care ar dori să petreacă un început de Martie la fel ca toţi ceilalţi, nu se poate! Am ascultat sau citit, împreuna cu restul oraşului, fiecare poveste spusă, cu un nod în gât, dar cu zâmbetul pe buze. Am aplaudat în tăcere fiecare mână de ajutor întinsă cuiva, fiecare mic şi mare adevăr spus lumii. Am fost recunoscători pentru fiecare speranţă adusă şi pentru fiecare durere împărtăşită, şi mai ales pentru efortul dumneavoastră de a sprijini toate activităţile noastre. Am trăit aceleaşi realităţi. Şi ştim că fiecare exclusivitate, fiecare reportaj de weekend şi fiecare ştire de sărbători au însemnat zile în care nu aţi fost lângă cei dragi. Pentru tot, şi din partea tuturor, vă mulţumim şi noi! Vă urăm un început de primăvară ca un început de viaţă - plin de lumină şi promisiuni bune!”, a fost mesajul preşedintelui CJ, Costel Fotea.
Ceea ce putem noi să-i urăm şefului CJ este „Spor în activitate!”, ca să ne poată oferi în continuare subiecte de scris. Numai de bine, dacă se poate! Oricum, dacă tot ne-am întâlnit, l-am şi bombardat cu întrebări legate de situaţia din judeţ, ocazie cu care ne-am convins încă o dată că şeful CJ e pus pe treabă. Oricum, noi ne vom face meseria şi vom fi cu ochii pe instituţia care conduce destinele judeţului Galaţi!

Noul edil al Galaţiului nu a lăsat să treacă ziua de 1 Martie fără a da ochii cu jurnalistele. Numai că, spre deosebire de ceilalţi edili, nu a organizat o întâlnire la Primărie, ci a ales să se deplaseze personal la redacţii pentru a înmâna câte un trandafir roşu doamnelor şi domnişoarelor din presă. Ne-a cam luat prin surprindere, ne-am cam emoţionat să-l vedem pe primar cum dă buzna în birouri, aşa că am omis să-l „tragem în poză”. Eram, ce-i drept, şi cam puţini în redacţie, unele colege fiind încă pe teren.
„Acesta este anotimpul renaşterii, iar soarele îşi face simţită prezenţa peste tot. Vă doresc să aveţi parte de o primăvară minunată, plină de realizări!”, a le-a transmis Ionuţ Pucheanu tuturor, prin intermediul paginii sale de facebook. Îi urăm şi noi „Spor!”, pentru că e timpul ca şi Galaţiul să renască.

Pagina 1 din 29