M.A.S.

M.A.S.

Marți, 03 Decembrie 2013 02:00

Piatră de temelie la biserica de la Barboşi

În contextul manifestărilor pastoral-misionare dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfântului Apostol Andrei a avut loc săptămâna trecută şi aşezarea pietrei de temelie la biserica „Sf. Nectarie şi Sf. Efrem cel Nou” de la Barboşi. Această biserică se construieşte în imediata apropiere a ruinelor cetăţii romane descoperite la Barboşi. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului şi Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Istorie şi credinţă Săpăturile efectuate în anii 1959—1962 pe înălţimea Tirighina de la Barboşi, aproape de vărsarea Siretului în Dunăre, au scos la lumină un castru roman, construit, probabil, pe locul unde se găsea la început o cetăţuie dacică, întărită cu un val de pământ. Fortificaţia de la vărsarea Siretului în Dunăre a fost abandonată la sfârşitul secolului al III-lea. În timp, elemente din zidăria ei - piatră masivă şi cărămidă - au fost folosite la înălţarea unor edificii în oraşul Galaţi, una dintre acestea fiind Biserica Precista din municipiu. În prezent, pe promontoriul de la Tirighina – Barboşi se mai vede la suprafaţa solului doar colţul sud-estic al castrului roman precum şi resturi ale fundaţiilor pe laturile de nord şi vest. În apropiere de castrul de la Tirighina-Barboşi a fost descoperit un mormânt ce adăpostea rămăşiţele pământeşti ale primului creştin cunoscut pe teritoriul românesc – „Innocens”, datat prin monedele de la Claudiu II Goticul (268-270), aflate în mormânt. Cercetările istorice şi arheologice demonstrează că Innocens a fost un ofiţer dac, în vârstă de aproximativ 30 de ani, aflat în slujba armatei romane, trecut la creştinism. În mormântul său au fost găsite mai multe obiecte: trei amfore din ceramică, o căţuie, o cruciuliţă şi o fibulă din argint pe care este scris numele său. Prin descoperirea mormântului lui Innocens şi prin datarea morţii sale la anul 268, se înscrie în istoria creştinismului din România un moment istoric important, care întăreşte ideea că  tradiţia creştină, adusă de Sfântul Apostol Andrei în Scythia Minor, era cunoscută şi la hotarul Imperiului Bizantin, la Bărboşi-Tirighina din judeţul Galaţi, precum şi faptul că Ortodoxia s-a născut odată cu plămada poporului român, pentru că „în Răsărit, Biserica a mers odată cu neamul“, după cum afirma părintele Dumitru Stăniloae.
Numărul locurilor de muncă vacante înregistrate în trimestrul al treilea la nivel naţional a fost de 33.000, în creştere cu 6.500 în comparaţie cu perioada similară din 2012, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). În trimestrul III 2013, rata locurilor de muncă vacante a fost de 0,78%, în creştere cu 0,08 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent, iar comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2012, s-a consemnat o majorare cu 0,15%. În ceea ce priveşte rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale, în perioada iulie-septembrie a.c., cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în alte activităţi de servicii (2,80%), respectiv în administraţie publică (2,13%). La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit activităţile din industria extractivă (0,05%) şi respectiv producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,09%). Şi în privinţa locurilor de muncă vacante, în cele două activităţi economice, angajatorii au prezentat cea mai redusă cerere de forţă de muncă salariată şi anume 0,03 mii locuri vacante în industria extractivă, respectiv 0,06 mii locuri vacante în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. Ca şi în trimestrul precedent, în industria prelucrătoare s-a concentrat mai puţin de o treime (10.500 locuri vacante) din numărul total al locurilor de muncă vacante, iar rata a luat valoarea de 1,02%. Sectorul bugetar a însumat puţin peste o treime din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 5.200 locuri vacante se regăsesc în administraţie publică, 3.400 locuri vacante în sănătate şi asistenţă socială, respectiv 2.600 locuri vacante în învăţământ. Potrivit INS, prin comparaţie cu trimestrul precedent, în T3 din acest an, cele mai semnificative creşteri, atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au regăsit în învăţământ (+0,59 puncte procentuale, respectiv +2.100 locuri vacante), urmate de administraţia publică (+0,52 puncte procentuale, respectiv +1.300 locuri vacante), iar la polul opus, cu cea mai relevantă scădere s-au regăsit activităţile de spectacole, culturale şi recreative (-2,24 puncte procentuale, respectiv—1.100 locuri vacante). Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai accentuate creşteri în alte activităţi de servicii (+2,43 puncte procentuale), respectiv în cele de administraţie publică (+0,90 puncte procentuale), iar la polul opus, cu cele mai importante diminuări s-au regăsit activităţile de sănătate şi asistenţă socială (-0,29 puncte procentuale), urmate de cele din hoteluri şi restaurante, respectiv tranzacţii imobiliare (-0,11 puncte procentuale fiecare). În privinţa numărului de locuri vacante, cele mai accentuate creşteri au înregistrat activităţile din industria prelucrătoare (+2.600 locuri vacante), urmate de cele din administraţia publică (+2.200 locuri vacante), iar sănătatea şi asistenţa socială (-800 locuri vacante) a cunoscut cea mai semnificativă diminuare a indicatorului analizat. În trimestrul III 2013, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori atât prin intermediul ratei, cât şi a locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate — grupa majoră 2 (1,10%, respectiv 10.100 locuri vacante), cele de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente — grupa majoră 8 (0,99%, respectiv 5.300 locuri vacante), respectiv pentru cele de muncitori necalificaţi — grupa majoră 9 (0,89%, respectiv 5.000 locuri vacante). Cele mai scăzute valori ale indicatorilor analizaţi s-au situat ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit — grupa majoră 6 (0,44%, respectiv 90 locuri vacante). Comparativ cu trimestrul precedent, în al treilea trimestru al anului, cele mai semnificative creşteri atât în ceea ce priveşte rata, cât şi a locurilor de muncă vacante s-au regăsit în ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate — grupa majoră 2 (+0,25 puncte procentuale, respectiv +2.200 locuri vacante), urmate de ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente) — grupa majoră 8 (+0,15 puncte procentuale, respectiv +800 locuri vacante) şi funcţionari administrativi — grupa majoră 4 (+0,15 puncte procentuale, respectiv +400 locuri vacante). Singurele scăderi au fost cele pentru ocupaţiile de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic — grupa majoră 3 (-0,28 puncte procentuale, respectiv—1.100 locuri vacante), respectiv muncitori necalificaţi (-0,06 puncte procentuale, respectiv—300 locuri vacante) — grupa majoră 9. Totodată, cea mai importantă creştere atât în ceea ce priveşte rata, cât şi locurile de muncă vacante s-a regăsit în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate — grupa majoră 2 (+0,26 puncte procentuale, respectiv +2.600 locuri vacante), iar singura diminuare a celor doi indicatori s-a aflat în rândul ocupaţiilor de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic — grupa majoră 3 (-0,03 puncte procentuale, respectiv—100 locuri vacante). Datele trimestriale privind rata locurilor de muncă vacante sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă trimestrială, având ca perioadă de referinţă luna de mijloc a trimestrului. Eşantionul analizat cuprinde 21.000 de unităţi economico-sociale, iar cele din sectorul bugetar sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, cu excepţia unităţilor administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (circa 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu patru salariaţi şi peste, care reprezintă 90,39% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
Marți, 03 Decembrie 2013 02:00

Eurosur, operaţional de luni

Sistemul european de supraveghere a frontierelor (Eurosur) a devenit operaţional de luni, urmând să asigure statelor membre UE instrumente mai bune pentru prevenirea infracţiunilor transfrontaliere precum traficul de persoane şi cel de droguri, dar şi pentru prevenirea unor tragedii în Marea Mediterană. „Aş dori să salut lansarea Eurosur. El reprezintă un răspuns cu adevărat european pentru a salva vieţile migranţilor care călătoresc pe nave supraaglomerate şi nesigure, pentru a evita alte tragedii în Marea Mediterană şi, de asemenea, pentru a opri ambarcaţiunile rapide care transportă droguri. Toate aceste iniţiative depind într-o mare măsură de schimbul de informaţii în timp util şi de eforturile coordonate dintre agenţiile naţionale şi europene. Eurosur oferă acest cadru, cu respectarea deplină a obligaţiilor internaţionale”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, citată într-un comunicat al Comisiei Europene (CE). Eurosur este instituit treptat, începând din 2 decembrie 2013, cu cele 18 state membre ale UE de la frontierele externe meridionale şi orientale, inclusiv România, şi cu Norvegia, ţară asociată spaţiului Schengen. Celelalte 11 state membre ale UE şi celelalte ţări asociate spaţiului Schengen vor participa la Eurosur începând cu 1 decembrie 2014. În anii următori vor continua însă să fie actualizate diferite componente ale Eurosur, notează executivul comunitar. Structura de bază a Eurosur este reprezentată de „centrele naţionale de coordonare”, prin intermediul cărora sunt obligate să coopereze şi să îşi coordoneze activităţile toate autorităţile naţionale care au responsabilităţi în ceea ce priveşte supravegherea frontierelor, precum poliţia de frontieră, poliţia, paza de coastă, marina militară. Aceste autorităţi naţionale fac schimb de informaţii privind incidentele care se produc la frontierele externe terestre şi maritime, privind situaţia şi poziţia patrulelor, precum şi de rapoarte analitice şi de informare, prin intermediul „tablourilor situaţionale naţionale”. Datorită acestui schimb de informaţii, statul membru în cauză poate să reacţioneze mult mai rapid în cazul oricăror incidente legate de migraţia ilegală şi de infracţionalitatea transfrontalieră sau care prezintă un risc pentru viaţa migranţilor, se menţionează în comunicatul CE. Agenţia pentru gestionarea cooperării operaţionale la frontierele externe ale UE — Frontex — joacă un rol important în centralizarea şi analizarea informaţiilor din „tabloul situaţional european” culese de statele membre, identificând astfel eventualele schimbări ale rutelor sau noi metode folosite de reţelele infracţionale. Acest tablou situaţional european conţine, de asemenea, informaţiile colectate în cursul operaţiunilor comune ale Frontex. În plus, Frontex sprijină statele membre în detectarea navelor mici, cooperând îndeaproape cu alte agenţii ale UE, cum ar fi Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă şi Centrul Satelitar al UE. Eurosur ar urma să permită statelor membre să reacţioneze mai rapid nu numai în cazul unor incidente izolate, ci şi în cazul unor situaţii critice care au loc la frontierele externe. În acest scop, frontierele externe terestre şi maritime au fost împărţite în „secţiuni frontaliere”, fiecăreia dintre acestea fiindu-i atribuit un „nivel de impact” scăzut, mediu sau ridicat, similar cu un semafor. Această abordare permite identificarea punctelor critice la frontierele externe, determinând o reacţie standardizată la nivel naţional şi, dacă va fi nevoie, la nivel european. O atenţie specială este acordată asigurării respectării drepturilor fundamentale şi a obligaţiilor care decurg din dreptul internaţional, regulamentul privind Eurosur stipulând în mod clar că statele membre şi Frontex trebuie să respecte pe deplin principiile nereturnării şi demnităţii umane în cazul persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională. În acelaşi timp, pentru că schimbul de informaţii în cadrul Eurosur este limitat la informaţiile operaţionale, cum ar fi localizarea incidentelor şi a patrulelor, posibilitatea de a face schimb de date cu caracter personal este foarte limitată.
Lumina menţine creierul în stare de veghe şi îi îmbunătăţeşte funcţiile cognitive, arată un studiu publicat în Journal of Cognitive Neuroscience, potrivit unui articol publicat pe site-ul www.topsante.com. Un grup de cercetători de la Universitatea din Montreal şi de la Brigham and Women's Hospital din Boston susţine că a descoperit de ce oamenii pot continua să cugete atunci când lumina este aprinsă. Explicaţia: creierul ar rămâne în starea de ebuliţie la contactul cu un semnal luminos. Lumina agită celulele cerebrale chiar şi în cazul orbilor. „Am fost uimiţi să descoperim că, în cazul a trei pacienţi orbi, creierul continuă să răspundă puternic la lumină”, în condiţiile în care aceştia nu erau conştienţi de existenţa luminii, a explicat Steven Lockley, unul dintre autorii studiului. Cei trei pacienţi au participat la un experiment foarte simplu: introduşi într-o încăpere unde se aprindea şi se stingea lumina succesiv, au putut spune când aceasta era aprinsă. „Am observat că participanţii nu aveau conştiinţa luminii, dar reuşeau totuşi să determine în mod corect momentele în care lumina era aprinsă”, a arătat un alt cercetător Gilles Vandewalle, potrivit publicaţiei citate. Astfel, spun cercetătorii, creierul ajunge să „vadă” sau să detecteze lumina graţie unui fotoreceptor situat în stratul celulelor ganglionare ale retinei. Acest fotoreceptor ar funcţiona chiar şi atunci când celulele de la nivelul retinei şi-au pierdut capacitatea de a prelucra lumina. Lumina joacă un rol hotărâtor în ritmurile circadiene care dictează organismului perioadele de somn. Se cunoaşte de secole că este mai uşor să adormi pe întuneric. Acum se poate înţelege că întunericul indică funcţiilor cerebrale ale omului că este timpul să se odihnească.
În perioada 4-5 decembrie, în Suceveni, Cudalbi, Schela şi în perioada 6-7 decembrie în Pechea, echipa Asociaţiei Române pentru Reciclare RoRec organizează câte o acţiune de colectare în intervalul orar 08.00-17.00. Pentru cei ce doresc să obţină informaţii suplimentare despre caravana organizată în acest weekend, Asociaţia RoRec pune la dispoziţie numărul de telefon 0756 029  357, care va funcţiona pe perioada caravanei între orele 09.00-17.00, sau TelVerde 0800 44 800, apelabil zilnic de la 9.00 la 17.00. Pentru cei care se debarasează de un electrocasnic vechi sau defect va fi organizată câte o tombolă, la care participanţii pot câştiga: 1 x maşină de găurit, 2 x polizor unghiular (Cudalbi), 2 x polizor unghiular, 1 x maşină de găurit (Pechea), 1 x maşină de găurit, 2 x polizor unghiular (Schela), 1 x maşină de găurit, 2 x polizor unghiular (Suceveni).
Miercuri, 04 Decembrie 2013 02:00

Condiţii pentru falimentul personal

Patru proiecte privind insolvenţa persoanelor fizice există în acest moment, fără ca vreunul să fi avansat prea mult. Asociaţia Română a Băncilor le-a acceptat pe toate, însă cu obiecţii. Asociaţia Română a Băncilor nu este împotriva unei legislaţii privind insolvenţa persoanelor fizice, cu condiţia să se asigure foarte bine cadrul legal şi procedural. “În prezent sunt patru proiecte privind insolvenţa persoanelor fizice. Nu ne împotrivim ideii de a avea în România un astfel de act normativ pentru insolvenţa persoanelor fizice. Pentru asta, cadrul legal trebuie asigurat foarte bine şi cadrul procedural trebuie asigurat foarte bine. Noi am transmis de fiecare dată modificările noastre către iniţiatorii acestor proiecte. Trebuie ca ei să se concilieze şi să aibă un proiect comun, în care să ţină cont şi de propunerile noastre”, a declarat Radu Graţian Gheţea, preşedintele ARB. Gheţea mai spune că ar trebui să existe în piaţa românească un produs (credit ipotecar, n.r.) prin care băncile să se oprească cu executarea clienţilor la limita garanţiilor ipotecare aduse în contract, şi nu să îi urmărească pentru diferenţă, aşa cum se stipulează în aproape toate contractele de credit ipotecar. 715.705 români aveau, la finalul lunii octombrie, restanţe la bănci mai mari de 30 de zile. 4,5 milioane de persoane fizice au luat 7,5 milioane de credite. Un proiect referitor la insolvenţa personală discutat în Parlament, în luna octombrie, prevede ca atunci când o persoană fizică acumulează datorii mai mari de 10.000 de euro către bănci sau diverse persoane fizice sau juridice, pe care nu le poate achita, să se declare în insolvenţă, iar acest lucru să se facă printr-o declaraţie pe propria răspundere. ARB anunţă că 20% din volumul creditelor acordate de bănci sunt restructurate şi că băncile încearcă întotdeauna să-şi ajute clienţii.
Valorile termice prognozate de meteorologi până pe 15 decembrie vor fi caracterizate, în general, de un regim situat în jurul celui normal pentru această perioadă. Începând din data de 6 decembrie, în majoritatea regiunilor vor reveni precipitaţiile, mai ales sub formă de ninsoare, în general slabe cantitativ, cu excepţia zonei montane. Potrivit meteorologilor, în zona Banatului, până în data de 6 decembrie, regimul termic va fi caracterizat de valori diurne în jurul celor normale pentru perioada din an, respectiv maxime în jurul a 4 grade. În schimb, media temperaturilor minime, de -4...-3 grade, se va situa sub pragul specific începutului de decembrie. Începând din 7 decembrie până spre sfârşitul intervalului de referinţă, răcirea vremii va determina temperaturi mai mici decât ar fi normal, atât la valorile diurne, ale căror medii se vor situa între -2 şi zero grade, cât şi în privinţa minimelor, cu medii de -8...-5 grade, valori în creştere uşoară fiind estimate pentru 13 - 15 decembrie. Până în jurul datei de 5 decembrie, nu vor fi precipitaţii, apoi, îndeosebi între 6 şi 9 decembrie, sunt de aşteptat precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare, în general slabe cantitativ. În regiunea Crişanei, în primele zile ale intervalului, până în data de 6 decembrie, regimul termic va fi caracterizat de valori diurne în jurul celor normale pentru această perioadă din an, respectiv maxime în jurul a trei grade Celsius. Media temperaturilor minime se va situa sub pragul specific începutului de decembrie şi va fi între -5 şi -4 grade. Începând din 7 decembrie până spre sfârşitul intervalului de referinţă, răcirea vremii va determina temperaturi mai mici decât ar fi normal, atât la valorile diurne, ale căror medii se vor situa între -2 şi zero grade, cât şi în privinţa minimelor, cu medii între -8 şi -5 grade, valori în creştere uşoară fiind estimate pentru 13-15 decembrie. În jurul datei de 7 decembrie va exista probabilitatea cea mai ridicată de ninsori, local chiar mai consistente, iar pe parcursul celei de-a doua săptămâni se menţin condiţii de ninsori slabe. Ninsorile, în general slabe, îşi vor face apariţia după data de 5 decembrie. Conform prognozei ANM, în regiunea Transilvaniei, în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, valorile termice vor caracteriza o vreme rece, cu medii ale minimelor de -7...-6 grade, chiar mai scăzute, -10...-8 grade, în jurul datei de 4 decembrie şi din nou între 9 şi 12 decembrie. În primele zile (între 2 şi 6 decembrie), temperaturile diurne vor fi, în marea lor majoritate, apropiate de cele specifice perioadei din an, cu medii de 1-3 grade. După data de 7 decembrie, regimul maximelor va avea o abatere negativă faţă de mediile climatologice, fiind de aşteptat medii diurne negative, între -5 şi -2 grade. Începând cu 6 decembrie, creşte probabilitatea de apariţie a ninsorilor, în general slabe cantitativ. În zona Maramureşului, în primele zile ale intervalului, până în data de 6 decembrie, regimul termic va fi caracterizat de valori diurne apropiate de cele normale pentru perioada din an, respectiv medii ale maximelor de 2-3 grade. În schimb, media temperaturilor minime se va situa sub pragul specific începutului de decembrie şi va fi de -5...-4 grade. Începând din 7 decembrie până spre sfârşitul intervalului de referinţă, răcirea vremii va determina temperaturi mai mici decât ar fi normal, atât la valorile diurne, ale căror medii se vor situa între -3 şi -1 grad, cât şi în privinţa minimelor, cu medii de -8...-6 grade. În data de 7 decembrie va fi probabilitatea cea mai ridicată de ninsori, iar în rest vor fi condiţii de ninsori slabe, în special în a doua săptămână de prognoză. În Moldova, în primele zile ale intervalului, până în data de 6 decembrie, regimul termic va fi caracterizat de valori diurne în general peste cele normale pentru perioada din an, respectiv maxime de 4 - 6 grade. După data de 7 decembrie până spre sfârşitul intervalului de referinţă sunt de aşteptat temperaturi mai mici decât ar fi normal, atât la valorile diurne, ale căror medii se vor situa între—2 şi zero grade, cât şi în privinţa minimelor, cu medii de—8...-7 grade. Până în jurul datei de 6 decembrie nu vor fi precipitaţii, apoi, îndeosebi între 6 şi 9 decembrie, sunt de aşteptat ninsori slabe. Potrivit prognozei ANM, în zona Dobrogei, prima săptămână a intervalul de prognoză va fi caracterizată de un regim termic diurn apropiat celui mediu multianual specific, respectiv valori mediate de 4 - 6 grade, chiar mai ridicate în 7 decembrie. Începând din 8 decembrie se estimează valori în scădere, cu medii de 0 - 2 grade, în creştere uşoară doar în ultimele zile. În privinţa temperaturilor minime, acestea se menţin mai mici decât cele caracteristice primei jumătăţi a lunii decembrie aproape pe tot parcursul celor două săptămâni de prognoză, astfel că media va fi de -4...-2 de grade. Până în jurul datei de 7 decembrie nu vor fi precipitaţii, apoi, îndeosebi între 7 şi 9 decembrie, sunt de aşteptat ninsori slabe cantitativ. În zona Munteniei, în primele zile ale intervalului, până în data de 7 decembrie, regimul termic va fi caracterizat de valori diurne apropiate de cele normale pentru perioada din an, respectiv medii ale maximelor de 4 - 6 grade. Media temperaturilor minime, de -5...-3 grade, se va situa sub pragul specific primei decade din decembrie. Începând din 8 decembrie până spre sfârşitul intervalului de referinţă, răcirea vremii va determina temperaturi mai mici decât ar fi normal, atât la valorile diurne, ale căror medii se vor situa între -2 şi 2 grade, cât şi în privinţa minimelor, cu medii de -7...-5 grade, valori în creştere uşoară fiind posibile pentru zilele de 13 - 15 decembrie. Până spre data de 7 decembrie nu vor fi precipitaţii, apoi, îndeosebi între 7 şi 9 decembrie, sunt de aşteptat ninsori, în general slabe cantitativ. În Oltenia, în prima parte a intervalului de prognoză, până în data de 8 decembrie, regimul termic va fi caracterizat de valori diurne apropiate de cele normale pentru perioada din an, respectiv medii ale maximelor între 3 şi 6 grade. În schimb, media temperaturilor minime, respectiv -5...-3 grade, se va situa sub pragul specific primei decade din decembrie. Începând din 8 decembrie până spre sfârşitul intervalului de referinţă, răcirea vremii va determina temperaturi mai mici decât ar fi normal, atât la valorile diurne, ale căror medii se vor situa între -2 şi 1 grad, cât şi în privinţa minimelor, cu medii de -7...-5 grade, valori în creştere uşoară fiind posibile pentru ultimele zile. Până în jurul datei de 6 decembrie nu vor fi precipitaţii. Îndeosebi între 7 şi 9 decembrie, sunt de aşteptat precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare, în general slabe cantitativ. La munte, în primele zile, dar posibil şi la sfârşitul celor două săptămâni de prognoză, regimul termic va fi caracterizat de valori uşor mai ridicate decât cele climatologic normale, cu maxime în medie de -2 şi 2 grade, iar minime între -8 şi -4 grade. Mai rece va fi vremea în intervalul 7 - 13 decembrie, când media valorilor nocturne va coborî sub pragul de—12 grade, iar cea a temperaturilor maxime va fi între -10 şi -6 grade. Probabilitatea de ninsoare va fi mai mare după data de 6 decembrie, dar în special în ziua de 7 decembrie când ninsorile pot fi local mai consistente. Prognoza ANM are la bază datele provenite de la Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) din Reading, Anglia.
Obiectivul principal al Guvernului pentru 2014, reflectat în cele două proiecte de lege privind bugetul, este acela ca fiecare cetăţean să simtă în propriile venituri o creştere economică, a declarat premierul marţi, la prezentarea bugetului în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului. "În 2014, obiectivul principal al Guvernului, al majorităţii parlamentare, reflectat şi în aceste două proiecte de lege, privind bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, obiectivul principal este acela de a face ca fiecare cetăţean al României să simtă în propriile sale venituri o creştere economică şi o dezvoltare care în acest moment este certificată de toate datele oficiale ale statului român, ale Comisiei Europene şi ale instituţiilor internaţionale", a afirmat premierul. Victor Ponta a menţionat câteva măsuri punctuale prevăzute pentru bugetul din 2014. "Din acest motiv, pentru ca fiecare cetăţean al României să vadă şi să înţeleagă în ce măsură beneficiază el însuşi de această creştere economică, în proiectul de buget, pe care vă rog să-l susţineţi, avem prevăzute, printre altele, următoarele măsuri: indexarea tuturor pensiilor cu 3,76%, un procent superior inflaţiei, creşterea salariului minim de la 800 la 850 de lei până la 1 iulie şi la 900 de lei, o măsură care va influenţa în mod pozitiv veniturile a peste 900.000 de angajaţi. Venitul minim garantat va creşte cu 5%, vor fi plătite subvenţiile în agricultură. De asemenea, pentru categorii speciale, unde doream şi dorim să dăm un anumit mesaj politic — este vorba de medicii rezidenţi, de profesorii debutanţi—, avem prevăzute sume substanţiale. Prin bugetul din 2014 vom continua să achităm drepturile câştigate în instanţă de către bugetari, în special de către profesori, în urma tăierilor ilegale aplicate de Guvernul Boc", a detaliat premierul. Şeful Guvernului a prezentat şi câteva dintre măsurile implementate pe parcursul anului 2013. "În 2013, prin votul dumneavoastră, al Parlamentului, şi prin măsurile prevăzute în buget s-a îndreptat o parte din ceea ce a fost considerat o politică de sărăcire, o politică de austeritate îndreptată împotriva populaţiei, în 2013 fiind reîntregite atât salariile tuturor bugetarilor, medici, profesori, cât şi pensiile, încheindu-se în luna septembrie plata ratelor pentru pensiile oprite în mod ilegal, aşa cum a decis CCR, de către Guvernul Boc", a spus premierul. Ponta a menţionat, totodată, plata în 2013 a hotărârilor judecătoreşti pentru "toate procesele pentru care Guvernul României a fost obligat să plătească angajaţilor săi sumele tăiate în mod ilegal". "De asemenea, prin votul dumneavoastră, al Parlamentului, s-a făcut dreptate militarilor care au pierdut în mod nedrept o parte importantă din pensia lor, diplomaţilor. Tot prin votul dumneavoastră s-a asigurat cofinanţarea pentru toate programele operaţionale sectoriale şi pentru subvenţiile şi programele din agricultură. S-a redus TVA la pâine, au fost plătite arieratele bugetelor locale. În Sănătate, 2,5 miliarde de lei datorii au fost plătite în cadrul anului 2013 şi s-au plătit în avans subvenţiile atât de necesare continuării dezvoltării agriculturii", a mai arătat premierul.
Miercuri, 04 Decembrie 2013 02:00

De fapt grăsimea nu îngraşă!

Mâncarea grasă nu dăunează sănătăţii, este de părere Mark Hyman, medic nutriţionist, care invocă în sprijinul afirmaţiei sale mai multe studii. Adevăratul vinovat pentru kilogramele în plus şi bolile cardiovasculare ar fi zahărul şi nu grăsimea, relatează huffingtonpost.fr. Într-un studiu apărut în 2010 în American Journal of Clinical Nutrition se arăta deja că nu există o legătură cauzală între bolile inimii şi consumul de grăsimi saturate. Un articol publicat în luna octombrie în British Medical Journal afirma că grăsimile saturate au fost incriminate din anii '70, când un studiu a stabilit o corelaţie între consumul de grăsimi şi rata bolilor cardiovasculare. „Corelaţia nu înseamnă cauzalitate”, spune Aseem Malhotra, cardiolog la Spitalul Universitar Croydon din Londra. Niciun studiu recent nu a putut dovedi că există o legătură între grăsimile saturate şi bolile cardiace. S-a demonstrat chiar că grăsimea are un efect protector. Într-unul din primele studii despre obezitate, apărut în 1956 în The Lancet, se comparau trei grupuri de voluntari supuşi unor regimuri diferite. Unul a consumat 90% materii grase, altul 90% proteine, iar ultimul 90% glucide. În pofida tuturor aşteptărilor, cea mai mare pierdere în greutate s-a înregistrat în grupul care a consumat grăsimi. Doctorul Malhotra mai spune că adoptarea unui regim mediteranean după o criză cardiacă ar fi de trei ori mai eficient decât consumul de medicamente. Profesorul David Haslam, preşedintele Forumului naţional britanic împotriva obezităţii, este de părere că actualele studii dovedesc că glucidele rafinate şi îndeosebi zahărul sunt responsabile de acumularea de grăsime în sânge. Alţi cercetători au stabilit că, deşi este adevărat că micşorarea consumului de grăsimi saturate poate duce la scăderea colesterolului, este vorba de fapt despre colesterolul „bun”, care nu pune nicio problemă. În schimb, când oamenii mănâncă mai puţin gras, au tendinţa să consume mai mult amidon sau zahăr, ceea ce face să crească riscul de colesterol 'rău', care produce crize cardiace. Un alt studiu, din 2009, a arătat că 75% din pacienţii spitalizaţi pentru crize cardiace nu aveau un nivel al colesterolului anormal, dar sufereau de pre-diabet sau de diabet de tip 2. „Nu grăsimea îngraşă, ci zahărul. Consumul de grăsimi vă poate ajuta să rămâneţi sănătoşi. Mâncaţi atunci grăsimi de bună calitate, alimente proaspete şi neindustriale şi restul să nu vă îngrijoreze!”, încheie Mark Hyman, autorul articolului din Huffington Post, ce recomandă grăsimi de bună calitate ce se găsesc în nuci, peştele gras, uleiul de măsline şi avocado.
Joi, 05 Decembrie 2013 07:29

Dacă e joi, e Axis Libri

iblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi organizează azi, la ora 17.00, la Salonul Literar „Axis Libri“, manifestare cultural-artistică organizată de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” la Casa de Cultură Tecuci. La această întâlnire se vor lansa volumele: De ce plâng fluturii în fa minor, autor Eleonora Stamate; Iubire fără manuscris, autor Carmen Huzum; Cum răspunde în apă faţa la faţă, autor Paul Blaj. În cadrul evenimentului vor fi lansate şi ultimele două numere ale Revistei de cultură Tecuciul literar-artistic. Prezintă Zanfir Ilie - managerul Bibliotecii, iar moderator va fi prof. Theodor Parapiru.