Advertorial

Advertorial

S.C. DATA CONSULT S.R.L., cu sediul în Municipiul Galati, Str. Mărășești nr. 16, parter, spațiul B2, Bloc F7, judeţul Galaţi, derulează, începând cu data de 07.04.2020, proiectul „Înfiinţare unitate de alimentaţie publică cu specific pescăresc la DATA CONSULT SRL din cadrul Zonei Pescăreşti Prut-Dunare”, cod SMIS 132101. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM 2014-2020), Prioritatea Uniunii Europene nr. 4 Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, Măsura 1 – Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală pentru Pescuit și Afaceri Maritime - POPAM. Valoarea totală a proiectului este de 712.049,63 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 489.306,90 lei și contribuția proprie de 86.348,28 lei. Proiectul se implementează în Municipiul Galați, județul Galați, până cel târziu în data de 07.04.2021. Obiectivul general al proiectului propus de S.C. DATA CONSULT S.R.L. este creșterea economică locală și susținerea produselor și serviciilor locale Zonei Pescărești Prut-Dunăre prin înființarea servicului de alimentație publică cu specific pescăresc – Cherhanaua Happy Fish cu asigurarea inovării și modernizării în prestaţia acestuia, în procesul de preparare și servire a produselor din pește în condiții și standarde avansate de calitate și siguranță, prin asigurarea eficientizării fluxului de activități cât și a accesului nediscriminatoriu al reprezentanților/membrilor comunității pescărești. Rezultatul așteptat este consolidarea poziției companiei în piața Zonei Pescărești “Prut-Dunăre”. Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: Marius-Gerard Necula Funcţie: Administrator Tel. 0744597255, Fax.0236449622 E-mail: necula_marius@yahoo.com

PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 307

din 24 iunie 2020

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 30 iunie 2020, ora 1200

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 30 iunie 2020, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Atestarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 30.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 258 din 28.11.2019 privind aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi .
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Alocarea unor sume pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați în vederea implementării proiectului ”Cross border cooperation and research through interdisciplinary approach of genesis, clinical manifestations and therapeutical/preventional aspects of oral/written language specific disorders and development of innovative method of intervention in the cross border area – CERDIS”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Aprobarea necesarului de echipament, materiale igienico-sanitare precum şi a normativelor valorice de cheltuieli pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, jucării, rechizite, materiale cultural-sportive şi sume de bani pentru nevoi personale pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

  Ești curios să afli cum au apărut sloturile online și cine le-a inventat? Bine, ești la locul potrivit pentru a învăța tot și orice este de învățat despre dezvoltarea istoriei sloturilor, toate de la părinții îndrăgiți ai sloturilor Sittman și Pitt până la sloturile electromecanice moderne.

  Înțelegerea corectă a faptelor cu privire la istoricul dezvoltării de mașini cu sloturi va adăuga o aromă suplimentară pentru roller coaster-ul de jocuri de noroc zilnic unde puteți încerca sloturi ca la aparate online cu bani reali 2020 la casinohex.ro și va fi un început fantastic de conversație atunci când sunteți printre alți pasionați de jocuri de noroc.

  Istoria lungă a sloturilor: predecesorii – Pacanele gratis

  Istoricul sloturilor depinde foarte mult de evoluția gambling-ului din ultimii ani, dar sigur se întoarce la vremurile în care jocurile de noroc online nu au fost chiar o idee.

  La doar două secole de la jocurile de noroc ca un artizanat și o serie de distracții primare a fost recunoscută în toată Europa, au venit primele aparate de tip slot care au condimentat jocul general. În 1891, în New York, prima mașină a fost dezvoltată de o companie locală Sittman și Pitt. Aparatul de slot special avea 5 tamburi cu un număr de 50 de cărți de joc.

  Cine dorea să joace mașina la vremea respectivă, îl putea găsi în numeroase baruri din oraș; prețul era de un nickel. În mod similar cu alte aparate de slot din zilele următoare, jucătorii urmau să pună banii în mașină, să aplice strategiile și tactica favorită pentru slot și să tragă maneta pentru a juca.

  Când un jucător va alinia mâinile de poker pe role, urma a fi efectuată plata. Cu ideea de a crește marginea de câștig casei și de a reduce șansele obținerii unei chinte roiale la jumătate, juvetele de inimă roșie și zecele de inimă neagră au fost scoase din joc.

  Spre deosebire de mașinile de slot moderne, acestea nu aveau un mecanism direct de plată. În schimb, toate câștigurile au fost premii nemonetare, plătite la bar. Câștigătorii ar putea obține trabucuri, băuturi gratuite și alte recompense complementare emise de bar. O, cum s-au schimbat timpurile!

  Slot-uri Sittman și Pitt

  Să nu existe nicio confuzie - în timp ce sloturile Sittman și Pitt rămân menționate ca primele slot-uri realizate vreodată, conceptul și mecanismul lor au fost diferite față de ceea ce, în anii următori, va fi cunoscut drept „primul slot machine”.

  Când sunt observate prin obiectivul de joc modern, jocurile de noroc Sittman și Pitt seamănă mai mult cu o mașină de poker decât cu o mașină de slot real.

  Primul Slot Machine: Slot Liberty Bell de Charles August Fey

  Charles Augustus Fey este considerat creatorul de mașini de slot și inventatorul primelor sloturi automate, deși nu există o dată exactă la înregistrarea la care a fost creată mașina. Conform unor note, Fey a creat această mașină undeva între 1887 - 1895. Dar, cum a reușit să facă din acest slot unul automat?

  Folosind 3 tambururi în loc de cele 5 tamburi existente și, făcând acest lucru, reducând complexitatea de a citi un câștig pentru mașină. Mai mult, cărțile de joc au fost înlocuite doar cu 5 simboluri - inimi, diamante, frunze, potcoave și un clopot.

  Aparatul de slot Liberty Bell a acordat 3 simboluri de clopot cu cea mai mare plată, motiv pentru care aparatul și-a primit numele. Deoarece mașina a câștigat popularitate masivă și Fey nu a solicitat niciodată un brevet pentru designul său, numeroși producători de sloturi au copiat-o, cu variații.

  Operator Bell by Herbert Mills: Prima mașină de fructe cu simbolul barei

  Povestea despre istoria mașinilor de sloturi nu ar fi completă fără Herbert Mills.

  Deși în 1902 sloturile au fost interzise oficial, Liberty Bell nu s-a oprit din fabricarea acestora. Cu toate acestea, întrucât a fost imposibil să se distribuie premii în numerar, a venit timpul ca mașina de fructe să treacă pe scena de distracție pentru jocuri de noroc și să ofere tuturor bomboane! Stai ce? Da, ai citit-o corect - aceste sloturi „noi” foloseau simboluri de fructe, fiecare câștig plătind aroma corespunzătoare de dulciuri și gumă de mestecat.

  Istoria mașinilor cu sloturi Mills a început în 1907, Chicago, când producătorul Herbert Mills a produs Operator Bell, o mașină de slot care în doar doi ani se va regăsi în jurul saloanelor, magazinelor, aleilor de bowling și a tăbăcăriilor din Chicago. Și știți simbolul BAR pe care îl cunoaștem și îl iubim cu toții în aceste zile? Ei bine, a fost introdus chiar în acest moment și bazat pe sigla companiei Bell-Fruit.

  Money Honey Slot gratuits de la Bally: primul slot electromecanic

  O trecere de la sloturi pur mecanice la electromecanice a fost o inovație de ultimă generație pe care toată lumea a primit-o cu o îmbrățișare deschisă, dar și un ușor scepticism. La urma urmei, plecarea de la mașini care au dat impresia unui rezultat controlabil datorită abordării manuale a unei construcții complet electromecanice care făcea totul de la sine, sigur, a fost o noutate.

  Cu toate acestea, noul slot machine a fost încă pornit prin tragerea manetei care a insuflat un sentiment de familiaritate jucătorilor. Până la urmă, pârghia este motivul pentru care oamenii adorau sloturile de tip vechi la fel de mult ca ei, și singurul motiv pentru care a apărut expresia de argou „un singur bandit înarmat”, de asemenea, sloturile bandit au apărut tot în această perioadă.

  Slotul Money Honey lansat de Bally nu a fost doar primul slot cu toate tambururile sale operate electric, ci și primul slot machine cu dispenser fără fund. Acest lucru a permis o plată automată de până la 500 de monede, care a fost, în toate privințele, spectaculoasă pentru timp.

  Până în zilele noastre, numărul dezvoltatorilor de sloturi continuă să crească an de an, oferind jucătorilor o gamă incredibilă de sloturi de care să se bucure. În piață sunt prezenți atât furnizori de jocuri mici, cât și mari, unele dintre nume precum Microgaming și NetEnt au ieșit în evidență datorită calității lor de dezvoltare a jocului și a unui sentiment activ de inovație.

  Marți, 16 Iunie 2020 14:31

  Cum te pregătești pentru vară

  Vara este anotimpul pe care-l așteptăm în fiecare an. Este momentul în care avem ocazia să ne relaxăm, să ne bucurăm de soare și să pornim în noi aventuri.

  Pentru a profita cât mai mult de timpul liber, ar fi bine să ne planificăm din timp excursiile, vacanțele și escapadele și să avem pregătite din timp cele necesare.

  Organizează-ți din timp garderoba

  Verifică ce haine ți se mai potrivesc. Fă un detox în garderobă si păstrează-le doar pe cele pe care le porți. Donează hainele care nu îți mai plac și fă o listă cu ce ți-ar mai trebui pentru a avea câteva ținute perfecte pentru diferite ocazii. Astfel, când vei merge la cumpărături sau vei vedea o ofertă specială, vei ști exact ce ai nevoie și vei putea alege produsele potrivite. Stabilește-ți câteva ținute potrivite pentru o escapadă inopinată.

  monitoruldegalati.ro

  Nu uita să probezi costumele de baie. Dacă nu îți mai vin sau nu îți mai plac, este momentul să faci cumpărături. Pentru inspirație, te poți uita la colectia de costume de baie de pe Fashion Days. Alege modele care ți se potrivesc, nu neapărat ce este în trend. Este important să te simți confortabil și încrezătoare.

  Pregătește-ți corpul

  Ai grijă la alimentație. Încearcă să ai o dietă echilibrată, să mănânci cât mai multe fructe și legume bogate în vitamine și beta-caroten, pentru a avea o siluetă perfectă și un bronz de invidiat. Nu uita să te hidratezi și să faci cât mai multă mișcare pentru a fi în formă. Sportul și alimentația corespunzătoare ne ajută să fim mai energici, mai fericiți și pregătiți pentru noi aventuri.

  Pregătește-ți tenul și părul

  Vara, încearcă să folosești cât mai puțin machiaj pentru a nu încărca porii. În timpul zilei, îți poți împrospăta tenul cu apă termală. Alege produse de îngrijire potrivite tipului tău de ten și nu uita să te demachiezi în fiecare seară.

  Protejează-ți părul folosind produse speciale. Soarele, apa sărată și clorul din piscină usucă părul, de aceea, de fiecare dată când te speli, folosește un balsam sau o mască pentru a-l hidrata. Aplică un produs de protecție termică de fiecare dată când folosești uscătorul de păr sau placa.

  Pregătește-ți din timp documentele necesare

  Pentru a evita agitația dinaintea plecării în excursie sau vacanță, verifică din timp să nu ai documente care își pierd valabilitatea curând și alege o asigurare de călătorie potrivită. Este important să ai o asigurare personalizată mai ales când pleci din țară. Te vei simți în siguranță și vei ști exact ce să faci în momentul în care apare o situație neplăcută.

  Pregătește-te pentru soare

  Alege din timp o cremă cu un factor de protecție potrivit pentru a preveni arsurile solare și îmbătrânirea prematură a pielii. Folosește-o de fiecare dată când stai la soare, chiar dacă faci o drumeție sau ești la picnic. Soarele este la fel de puternic și periculos peste tot.

  monitoruldegalati.ro 2

  Protejează-ți și ochii. Găsește și o pereche de ochelari de soare care să se potrivească cu ținutele tale. Ai grijă să aibă filtre ce te protejează împotriva razelor UVA și UVB, foarte dăunătoare vederii.

  Fă-ți o listă cu cărțile preferate și ești pregătită pentru o vară perfectă.

  În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ-teritorială a Judeţului Galaţi.

              Proiectul de act administrativ cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestuia pot fi consultate:

  • pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro;
  • la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
  • la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.         

              Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

              Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de 25 iunie 2020.

  Acestea se pot transmite prin:

  • e-mail: informatii@cjgalati.ro
  • poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
  • depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

           Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact: tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

  Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi,

  COSTEL FOTEA

  Vineri, 12 Iunie 2020 14:34

  La mulţi ani de Ziua Transportatorului

  De Ziua Transportatorului, Transurb S.A. Galaţi urează tuturor celor care activează în domeniul transporturilor multă sănătate, dedicare şi rezultate deosebite în activitate! La mulţi ani!

  SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA

  FILIALA GALATI

                             ____________________________________________________________________________________

  GALATI, Str. Closca, nr. 13, bl. PS9, ap.41, cod 800346, tel/fax 0236-413645 ; E-mail:crucearosie.galati@gmail.com

  CONT RO08 RNCB 0141 0328 6783 0001 deschis la BCR – Galati      cod fiscal 3127506

   

   

  Anunț de angajare

   

            Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Galați, beneficiar lider în cadrul proiectului ”Integrated cross-border approach for an improved capacity to prevent, manage and respond to emergency situations” - IMPACT, EMS ENI Code: 2SOFT/4.2/12 finanţat din Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 demarează selecția pentru ocuparea unui post de:

   

  Asistent Manager Proiect

  Angajator: Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Galați

  Denumirea postului: Asistent Manager Proiect

  Tipul contractului: perioadă determinată, 18 luni

  Locația postului: Municipiul Galați

  Persoanele interesate pot trimite CV și Scrisoare de intenție la adresa: crucearosie.galati@gmail.com, până la data de 30.04.2020

  Scop:  

  • asigurarea de asistență Managerului de proiect în implementarea proiectului
  • asigurarea de asistență Managerului de proiect în managementul financiar al proiectului
  • contribuie la implementarea cu succes a activităților proiectului și la obținerea rezultatelor planificate ale proiectului

   

  Cerinţe obligatorii:

  • Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
  • Experiență minimă de trei ani în lucrul în proiecte cu finanțare europeană, ONG-uri, instituții publice sau organizații internaționale; experiența care desfășoară activități legate de proiect este un avantaj (inclusiv proiecte finanțate de UE) și, de asemenea, experiență în lucrul cu societatea civilă și procesele participative;
  • Experiență în implementarea de proiecte cu finanțare europeană sau similar;
  • Cunoştinţe excelente privind reguli specifice de implementare a proiectelor cu finanţare europeană;
  • Cunoașterea avansată a pachetului Ms Office (Word, Excell, Power Point);
  • Bune abilități de comunicare interpersonală, capacitate de organizare si planificare a activităților în corelare cu bugetul proiectului cu respectarea termenelor limită; 
  • Capacitatea de a lucra sub presiune si extrem de organizat, agilitate si inteligență;
  • Personalitatea, proactivitatea si initiativa sunt esentiale pentru acest post;
  • Capacitate de organizare pe priorități;
  • Disponibilitate pentru program flexibil și deplasări;
  • Cunostinte bune de limba engleza scris / vorbit reprezintă un avantaj;
  • Atenție la detalii, planificare și organizare, monitorizarea activității proiectului;
  • Abilitati de comunicare, vocabular elevat, gandire analitica.

  Responsabilități specifice postului:

  • Asistă managerul de proiect în activităţile specifice;
  • Participă la elaborarea rapoartelor de progres, a rapoartelor financiare și narative finale intermediare și finale la nivel de partener si consolidate la nivel de parteneriat;
  • Asigură interfaţa dintre managerul de proiect, managerul financiar și membrii parteneriatului;
  • Asigură sprijin de ordin tehnic si financiar in activitatile curente ale proiectului, în coordonarea activităților partenerilor implicate în proiect, in implementarea proiectului in parametrii asumati, pentru a respecta conditiile contractuale şi legislaţia/ specifică privind JOP Romania – Republica Moldova 2014-2020.
  • Asigură, împreună cu managerul de proiect, implementarea activităților proiectului;
  • Informează partenerii cu privire la evoluția proiectului;
  • Participă activ la şedintele de lucru ale echipei si la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora;
  • Verifică rapoartele lunare de activitate  și fișele de pontaj ale membrilor echipei de management şi ale experţilor;
  • Intocmeste rapoartele tehnico-financiare ale proiectului, rapoartele de monitorizare și planurile de acțiune;
  • Asigură implementarea prevederilor Manualului de identitate vizuală; și participă la elaborarea de materiale promoționale;
  • Întocmeşte actele adiţionale, notificările şi adresele de corespondenţă în cadrul proiectului;
  • Organizează activitățile în cadrul proiectului;
  • Menține un contact permanent cu JTS (BRCT IS), AM etc.;
  • Promovează activitățile proiectului în timpul evenimentelor organizate și asigură vizibilitatea proiectului;
  • Realizează procedurile de achiziții în cadrul proiectului cu supervizarea managerului de proiect și a managerului financiar;
  • Realizează alte sarcini alocate legate de proiect.

  Prezentul anunț se afișează la sediul Societății Naționale de Cruce Roșie – Filiala Galați și se publică pe site-ul ziarului Monitorul de Galati, cotidian regional.

  Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0745637672, Gheorghiță HOGEA, Director

  Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

  Data: 02.03.2020

  Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Galaţi a decis reluarea activităţii Centrelor şi Ghişeelor de Relaţii cu Utilizatorii, începând cu data de 05 iunie 2020. „Având în vedere evoluţia la nivel naţional a contextului generat de virusul COVID-19 (coronavirus) şi deciziile autorităţilor competente, aducem la cunoştinţă partenerilor, colaboratorilor şi clienţilor nostri faptul că SDEE Galaţi a decis reluarea activităţii Centrelor şi Ghişeelor de Relaţii cu Utilizatorii, începând cu data de 05.06.2020. În cazul în care doriţi interacţiunea cu reprezentanţii sucursalei Galaţi pe alte căi decât prin contact direct, vă punem la dispoziţie informaţiile necesare: SDEE Galaţi str. Nicolae Bălcescu nr. 35A, Galaţi, cod 800001; Tel: 0236/305701; Fax: 0236/305 704; E-mail: office.galati@distributie-energie.ro“, se arată în informarea SDEE Galaţi.

  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, AxaPrioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiripublice”. Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon având ca prioritate sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor în judeţul Galaţi, în particular la nivelul Municipiului Tecuci. Perioada de implementarea proiectului: 01.05.2017-31.12.2021. Valoarea totală a proiectului este de 7.435.124,48 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.761.432,97 lei.Rezultate așteptate: •Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră; •Reducereaconsumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare; •Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum. Progresul proiectului: A fost atribuit contractul pentru execuţia de lucrări şi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru data de 30.04.2020. Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau laTelefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, AxaPrioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiripublice”. Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon având ca prioritate sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor în judeţul Galaţi, în particular la nivelul Municipiului Tecuci. Perioada de implementarea proiectului: 01.05.2017-31.12.2021. Valoarea totală a proiectului este de 7.435.124,48 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.761.432,97 lei.Rezultate așteptate: •Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră; •Reducereaconsumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare; •Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum. Progresul proiectului: A fost atribuit contractul pentru execuţia de lucrări şi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru data de 30.04.2020. Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau laTelefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

  Pagina 1 din 120