Advertorial

Advertorial

Miercuri, 30 Noiembrie 2022 00:00

ANUNȚ 30.11.2022

Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează licitație publică cu strigare în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Etapa I

Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu

 • Lucian Gradea Iulian Curcă

Obiectul procedurii de licitație/atribuire a parcărilor de reședință:

1. Atribuirea unui număr de 44  locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.1, bloc D, parcare cu Seria ,,Al.Șt. D” - vor participa locatarii blocurilor: nr.7-Bl.F2 sc.1; nr.2-Bl.F1 sc.3; nr.96D-Bl.B sc.1; nr.1-Bl.D, nr.96E-Bl.C Turn sc.2;

2. Atribuirea  unui număr de 31 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.3, bloc H, parcare cu Seria ,,Al.Șt. H” - vor participa locatarii blocurilor: nr.3-Bl.H; nr.7-Bl.F2;

3. Atribuirea  unui număr de 32 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.2, bloc F1, parcare cu Seria ,,Al.Șt. F” - vor participa locatarii blocurilor: nr.7-Bl.F2; nr.2 -Bl.F1;

4. Atribuirea unui număr de 30 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.9, bloc E, parcare cu Seria,,Al.Șt. E”-vor participa locatarii blocurilor: nr.9-Bl.E; nr.11-Bl.I1; nr.96D-Bl.Bsc.3,4; nr.2-Bl.F1sc.1;

5. Atribuirea  unui număr de 11 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.34, bloc G, parcare cu Seria ,,Al.Șt. G” - vor participa locatarii blocurilor: nr.34-Bl.G;  nr.96C-Bl.A Turn;  nr.11-Bl.I1;

6. Atribuirea unui număr de 44 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.32, bloc LN, parcare cu Seria,,Al.Șt. LN”-vor participa locatarii blocurilor: nr.32-Bl.LN; nr.13-Bl.I2; nr.15-Bl.I3; nr.21-Bl.K sc.5; nr.30-Bl.M3 sc.1;

7. Atribuirea  unui număr de 38 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.21, bloc K, parcare cu Seria ,,Al.Șt. K”-vor participa locatarii blocurilor: nr.21-Bl.K;  nr.19-Bl.I4;  nr.17-Bl.J;  nr.15-Bl.I3;

8. Atribuirea unui loc de parcare, situat în loc. Tecuci, Aleea Teilor, numărul 7, bloc D4, din parcare cu Seria ,,ATe 1”,locul cu numărul 47-vor participa locatarii blocurilor: nr.7-Bl.D4; nr.9-Bl.D5; nr.6-Bl.C3;nr.8-Bl.C4;

9. Atribuirea unui loc de parcare, situat în loc. Tecuci, Aleea Căpitan Gheorghe Decuseară, nr.12, parcare cu Seria ,,CPT 12”, locul cu numărul 53 - vor participa locatarii blocurilor: nr.2-Bl.E1A;  nr.4-Bl.E1B;  nr.6-Bl.F1;  nr.3-Bl.H1;

10. Atribuirea unui număr de 40 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Str. Slt. Narcis Șonei, nr.2, Club Sportiv Școlar Tecuci(Școala Sportivă), parcare cu Seria ,,Șc. Sportivă” - vor participa locatarii blocurilor: nr.19-Bl.I4; nr.17-Bl.J; nr.15-Bl.I3;  nr.13-Bl.I2;

11. Atribuirea unui loc de parcare, situat în loc. Tecuci, Aleea Căpitan Gheorghe Decuseară, nr.131, parcare cu Seria ,,1D 131”, locul cu numărul 29 - vor participa locatarii blocului: nr.131- Bl.T3;

Dosarele pentru atribuirea locurilor de parcare se vor depune până la data de 22.12.2022 ora 12.00.

În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  28.12.2022 orele 10.00 va avea loc licitație pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna decembrie 2022 nu se pot solicita mai mult de un loc pentru fiecare apartament arondat parcării.

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.12.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

 • sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 22.12.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 28.12.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 29.11.2022.

În cazul neatribuirii locurilor de parcare pentru locurile ramase disponibile se va relua procedura la interval de 21 zile fără a fi necesar un alt anunț în ziar. Intervalul de 21 zile se aplică atât datei de depunere a documentelor cât și a licitației.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci.

Luni, 28 Noiembrie 2022 17:07

Comunicat de presă Data: 28 noiembrie 2022

„Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric,

Tecuci, judeţul Galaţi”

Unitatea  Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judeţul Galaţi”, cod SMIS 122380.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională,  pentru  dobândirea de competenţe  şi  ȋnvăţare pe tot  parcursul  vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1b - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi ȋnvăţământului obligatoriu, ȋn special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivul general al proiectului: ȋl reprezintă investiţiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare.

Perioada de implementare a proiectului:  01.07.2016-31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de  11.115.823,97 lei, din care

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 9.212.091,38 lei.

Rezultate aşteptate:

 • Modernizarea şi reabilitarea clădirii monument istoric;
 • Achiziţionare active necorporale şi dotări pentru modernizarea sălilor de clasă.

Implementarea proiectului va contribui la realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate pentru cei 616 elevi înscrişi, precum şi la creşterea gradului de participare în învăţământul obligatoriu. Intervenţiile  propuse  vor conduce la asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate pentru toţi copiii, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific al Priorităţii de investiţie 10.1b.

Progresul proiectului:

S-au realizat lucrări ȋn proporţie de 70 %.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la  Sediul Primăriei Municipiului Tecuci,

Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la  telefon : 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Persoana de contact: Trifan Dan, manager proiect.

Marți, 29 Noiembrie 2022 00:00

Conferință finală - D.C.2.1

„Acțiuni comune pentru protecția mediului în bazinul Mării Negre – BeECO”

Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” a implementat proiectul „Acțiuni comune pentru protecția mediului în bazinul Mării Negre – BeECO”,  finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun „Băzinul Mării Negre” 2014 – 2020 prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat, cu finanțare nerambursabilă în valoare de 647.560,40 Euro.

Obiectivul principal al proiectului a urmărit promovarea protecției mediului în Bazinul Mării Negre prin educație comună, conștientizare și campanii de curățare a râurilor pentru reducerea deșeurilor fluviale și marine.

În data de 28 noiembrie 2022 a avut loc Conferința finală (D.C.2.1) la care au participat partenerii consorțiului BeEco, autorități locale, reprezentanți ai centrelor educaționale din Galați, ONG-uri. În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile implementate în timpul proiectului printre care se numără susținerea de seminarii de informare și sesiuni educaționale în școli și universități, organizarea activităților de ecologizare, înființarea patrulelor locale în fiecare dintre țările partenere și creare unei platforme de e-learning ce pune la dispoziție cursuri pe patru teme de interes: 3R (reducere, reutilizare,reciclare), Antreprenoriat în domeniul mediului, Specializare inteligentă și Ranger de mediu.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm contactaţi Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, telefon: +40 771 614 887, e-mail: actedj@gmail.com / actedj.be.eco@gmail.com.

„Acțiuni comune pentru protecția mediului în bazinul Mării Negre – BeECO”

Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” implementează proiectul „Acțiuni comune pentru protecția mediului în bazinul Mării Negre – BeECO”,  finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun „Băzinul Mării Negre” 2014 – 2020 prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat, cu finanțare nerambursabilă în valoare de 647.560,40 Euro.

Obiectivul principal al proiectului urmărește promovarea protecției mediului în Bazinul Mării Negre prin educație comună, conștientizare și campanii de curățare a râurilor pentru reducerea deșeurilor fluviale și marine.

În cadrul proiectului, ACTEDJ a organizat 10 sesiuni educaționale în unități școlare din orașul Galați la care au participat peste 300 de elevi și studenți. Această activitate a avut ca scop facilitarea dobândirii de către tineri a cunoștințelor, abilităților, motivațiilor și valorilor de care au nevoie pentru a contribui la conservarea mediului înconjurător și pentru a-și asuma responsabilitatea menținerii și restabilirii calității spațiilor naturale cu scopul de a-și asigura standarde de viață sporite. Elevii și studenții participanți au fost receptivi la inițiativă și au prezentat un deosebit interes în a se implica în activitățile organizate în cadrul proiectului.  

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm contactaţi Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, telefon: +40 771 614 887, e-mail: actedj@gmail.com / actedj.be.eco@gmail.com.

Marți, 29 Noiembrie 2022 00:00

Comunicat de presă 29.11.2022

Închiderea proiectului

”PRODUS ÎN ROMÂNIA”

Asociația Grup de Acțiune Locală „Lunca Joasă a Siretului”, în calitate de beneficiar a implementat în perioada 31.10.2022 -30.11.2022 proiectul  ”Produs în România!”cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară (SDC -DGGDRPC) , din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice si Cooperare.

Proiectul ”Produs în România” și-a propus reidentificarea, centralizarea, promovarea și dezvoltarea tuturor producătorilor români, din toate zonele geografice, din toate segmentele sociale, economice și industriale și integrarea acestora în cât mai multe piețe de desfacere naționale și internaționale.

Obiectivul general

Identificarea, centralizarea, promovarea și dezvoltarea tuturor producătorilor români, din toate zonele geografice, din toate segmentele sociale, economice și industriale și integrarea acestora în cat mai multe piețe de desfacere naționale și internaționale.

MISIUNE

Principalul deziderat de la care pornește în implementarea acestui proiect îl reprezintă susținerea, dezvoltarea, centralizarea și exploatarea tuturor resurselor oferite de producătorii români, precum și facilitarea accesului către piețele de desfacere, atât din țara cât și din afara țării.

REZULTATE FINALE: realizarea platformei, susținerea și promovarea producției românești, plecând de la principiul ”de la producător către piață și consumator”.

Valoarea totală a proiectului a fost de: 305.905 lei ( din care 275.180 lei – SGG prin SDC - DGGDRPC și 30.725 lei Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului).

Date de contact de unde puteti obține informații:

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului

Telefon: 0748787616, 0757026303

E-mail: gal_ljs@yahoo.com

Manager proiect: Carmen CUHARIȘCĂ

Reprezentant legal: Alin-Nicușor RACOVIȚĂ

Pagina Website proiect: www.galluncajoasaasiretului.ro , www.produsinromania.com

Miercuri, 23 Noiembrie 2022 00:00

Comunicat de presă 23.11.2022

PROMOVAREA Albumului comun realizat în cadrul proiectului

Culture and Origins through Mutual Events in South Eastern Europe (COME&SEE

Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului desfasoara in aceasta perioada promovarea albumui comun prin Proiectul Culture and Origins through Mutual Events in South Eastern Europe (COME&SEE).

A fost creat albumul comun multilingvistic (engleză, română, greacă, bulgară, turcă) în care au fost prezentate elemente de artă/cultură/gastronomie/arta fotografica cu specific balcanic din teritoriul GAL-urilor partenere:

 • GAL Lunca Joasa a Siretului (Romania)
 • GAL Lider Bistrita Nasaud (Romania)
 • LAG - Gotse Delchev - Garmen – Hadzhidimovo (Bulgaria)
 • LAG Kavala Agency Development (Grecia)
 • LAG Cameli (Turcia)

 În cadrul acestui album multilingvistic a fost promovat conceptul de turism creativ.

Albumul comun este format din 6 capitole:

 • Capitolul 1 - COME&SEE
 • Capitolul 2 - ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA LUNCA JOASA A SIRETULUI
 • Capitolul 3 - ASOCIATIA LIDER BISTRITA-NASAUD
 • Capitolul 4 - LOCAL ACTION GROUP - GOTSE DELCHEV – GARMEN – HADZHIDIMOVO
 • Capitolul 5 - KAVALA DEVELOPMENT AGENCY SA
 • Capitolul 6 - ASSOCIATION OF ÇAMELI LOCAL ACTION GROUP

Fiecare capitol cuprinde fotografii reprezentative teritoriului care fac legatura cu turismul creativ.

Prin aceste fotografii fiecare GRUP DE ACTIUNE LOCALA trebuie sa se transmita si sa se promoveze turismul creativ din teritoriu.

Pe langa promovarea turismului creativ, albumul promovează si teritoriul fiecarui GAL, acesta va pune in lumina punctele forte a fiecarui teritoriu astfel incat sa ii incante pe potentialii turisti sa viziteze teritoriile galurilor partenere.

Ca si rezultate avem:

- 1 album de promovare creat prin implicarea tuturor partenerilor;

- 1 variantă tipărită și o variantă digitală a albumului care este disponibila pe www.galluncajoasaasiretului.ro;

- albumul va fi promovat prin diferite mijloace (mass-media, online, distribuirea formatului tipărit la diferite evenimente, etc).

Date de contact de unde puteti obține informații:

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului

Telefon: 0748787616, 0757026303

E-mail: gal_ljs@yahoo.com

Manager proiect: Carmen CUHARIȘCĂ

Reprezentant legal: Alin-Nicușor RACOVIȚĂ

Pagina Website proiect: www.galluncajoasaasiretului.ro

Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului desfasoara in aceasta perioada promovarea Activitatii 4. Crearea și promovarea unui album comun prin Proiectul Culture and Origins through Mutual Events in South Eastern Europe (COME&SEE).

Va fi creat un album comun multilingvistic (engleză, română, greacă, bulgară, turcă) în care vor fi prezentate elemente de artă/cultură/gastronomie/arta fotografica cu specific balcanic din teritoriul GAL-urilor partenere:

 • GAL Lunca Joasa a Siretului (Romania)
 • GAL Lider Bistrita Nasaud (Romania)
 • LAG - Gotse Delchev - Garmen – Hadzhidimovo (Bulgaria)
 • LAG Kavala Agency Development (Grecia)
 • LAG Cameli (Turcia)

În cadrul acestui album multilingvistic va fi promovat conceptul de turism creativ. Colectarea informațiilor pentru definirea conceptului de turism creativ s-a realizat prin studii de marketing, analize în teritoriu, prin workshop-uri comune (schimburi de know-how), prin participarea la expoziții și festivaluri tradiționale/ateliere deschise/experiențe de degustare care au inlcus activități de turism creativ.

Albumul comun va fi format din 5 capitole:

Primul capitol este unul comun dedicat activitatilor comune in cadrul caruia vor fi prezentate fotografii si descrierea lor de la festivalurile, expozitiile si workshopurile organizate de gal-urile partenere, mai exact de la activitatile:

Activitatea 2 - Organizarea unor Festivaluri/Atelieredeschise/Experiențe de degustare

Activitatea 3 Organizarea unor activități de turism creativ prin artă

Activitatea 7 -Workshopurile comune

In capitolele  2,3,4,5 si 6 se va face descrierea fiecarui GAL partener prin fotografii reprezentative teritoriului care vor face legatura cu turismul creativ.

Prin aceste fotografii fiecare GRUP DE ACTIUNE LOCALA trebuie sa se transmita si sa se promoveze turismul creativ din teritoriu.

Pe langa promovarea tursimului creativ, albumul va promova si teritoriul fiecarui GAL, acesta va pune in lumina punctele forte a fiecarui teritoriu astfel incat sa ii incante pe potentialii turisti sa viziteze teritoriile galurilor partenere.

Ca si rezultate vom avea:

- 1 album de promovare creat prin implicarea tuturor partenerilor;

- 1 variantă tipărită și o variantă digitală a albumului;

- album va fi promovat prin diferite mijloace (mass-media, online, distribuirea formatului tipărit la diferite evenimente, etc).

Miercuri, 30 Noiembrie 2022 00:00

Comunicat de presă Data: 30 Noiembrie 2022

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE,

SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon având ca prioritate sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor în judeţul Galaţi, în particular la nivelul Municipiului Tecuci.

Perioada de implementare a proiectului:   01.05.2017-31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 8.394.052,06 lei, din care

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.761.432,97 lei.

Rezultate așteptate:

 • Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;
 • Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.

Progresul proiectului:

S-au realizat lucrări ȋn proporţie de 40 %.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la  Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la  telefon : 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Marți, 29 Noiembrie 2022 00:00

Comunicat de presă Data: 29 Noiembrie 2022

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE,

SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon având ca prioritate sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor în judeţul Galaţi, în particular la nivelul Municipiului Tecuci.

Perioada de implementare a proiectului:   01.05.2017-31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 8.394.052,06 lei, din care

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.761.432,97 lei.

Rezultate așteptate:

 • Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;
 • Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.

Progresul proiectului:

S-au realizat lucrări ȋn proporţie de 40 %.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la  Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la  telefon : 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Luni, 28 Noiembrie 2022 00:00

Comunicat de presă Data: 28 Noiembrie 2022

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE,

SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon având ca prioritate sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor în judeţul Galaţi, în particular la nivelul Municipiului Tecuci.

Perioada de implementare a proiectului:   01.05.2017-31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 8.394.052,06 lei, din care

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.761.432,97 lei.

Rezultate așteptate:

 • Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;
 • Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.

Progresul proiectului:

S-au realizat lucrări ȋn proporţie de 40 %.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la  Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la  telefon : 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Pagina 1 din 170