Advertorial

Advertorial

OPTIM EDUCATION S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei OPTIM EDUCATION S.R.L.”, cod MySMIS 111920, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 894.460,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității afacerii și îmbunătățirii poziției de piață a societății OPTIM EDUCATION S.R.L., obiectiv pe care aceasta își propune săîl atingă prin dezvoltarea activității de pregătire a terenului, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate, întrucât îi va asigura resursele necesare achiziționării de utilaje noi pentru desfășurarea activității de prestări servicii de pregătire a terenului.

Implementarea proiectului de investiții va contribui la dotarea societății cu active imobilizate necesare lucrărilor de pregătire a terenului, practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1. - creșterea cifrei de afaceri cu minim 100% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 1% în următorii ani previzionați - prin implementarea proiectului, societatea va reuși săîși creeze baza materială necesară dezvoltării activității de prestări servicii de pregătire a terenului;
 • 2. - menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectiv menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții - în perioada implementării proiectului de investiții societatea va crea și menține 5 noi locuri de muncă,astfel încât la finalizarea proiectului să existe resursele materiale și umane necesare desfășurării în condiții optime a activității de pregătire a terenului.
 • Durata de implementare a proiectului este de 22 luni (18.11.2016  -  31.08.2018 ).

  Informaţii suplimentarese pot obţine la:OPTIM EDUCATION S.R.L., 0764449648,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  MARIVAL AUTO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activităţii firmei MARIVAL AUTO S.R.L.-D.”, cod MySMIS 113061, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.091.230 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 567.927,50 lei.

  Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătățiriipoziției de piață, pe care va activa firma Marival Auto S.R.L., obiectiv pe care aceasta își propune săîl atingă prin dezvoltareaunei noi activități de prestări servicii de demolare a construcțiilor, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4311-Lucrări dedemolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate,întrucât îi vaasigura resursele necesare achiziționării unor utilaje noi pentru desfășurarea unei activități noi de prestări servicii de demolare aconstrucțiilor.

  Implementarea proiectului de investiții va contribui la dotarea societății cu utilajele necesare desfășurării lucrărilor de demolare aconstrucțiilor,practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

  Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • 1. - creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 0,3% în următorii aniprevizionați - activitatea propusă prin proiect reprezentând un serviciu nou oferit de firmă, marcându-se astfel caracterul inovativ al investiției;
 • 2. - menținerea numărului actual de angajați, crearea și menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare șimonitorizare a proiectului de investiții.
 • Durata de implementare a proiectului este de 20 luni ( 01.01.2017  -  31.08.2018 ).

  Informaţii suplimentarese pot obţine la:MARIVAL AUTO S.R.L., 0745415651,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  S.C. GEORGISIL S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activităţii firmei GEORGISIL S.R.L.”, cod MySMIS 112024, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.113.840 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 496.000 lei.

  Obiectivul general al proiectului este acela de creştere acompetitivităţii afacerii şi îmbunătăţirii poziţiei de piaţă a societăţii GEORGISIL S.R.L., obiectiv pe care aceasta îşi propune să îl atingă prin dezvoltarea activităţii de prestări servicii de demolare a construcţiilor, activitatece se va desfăşura în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcţiilor, în condiţiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanţarea prin prezentul program o oportunitate întrucât îi va asigura resursele necesare achiziţionării de utilaje noi pentru desfaşurarea activităţii de prestări servicii de demolare a construcţiilor, activitate ce se realizează şi în prezent cu ajutorul utilajelor închiriate de la terţi, fapt ce îi reduce din profitabilitate.

  Implementarea proiectului de investiţii va contribui la dotarea societăţii cu active imobilizate necesare lucrărilor de demolare a construcţiilor, practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

  Obiectivele specifie ale proiectului vizează: creşterea cifrei de afaceri cu minim 200 % în anul implementării proiectului de investiţii şi cu minim 1 % în următorii ani previzionaţi şi mentinerea numărului de angajaţi actuali şi crearea şi menţinerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a proiectului de investiţii.

  Durata de implementare a proiectului este de 19 luni ( 01.01.2017  -  31.07.2018 ).

  Informaţii suplimentarese pot obţine la:S.C. GEORGISIL S.R.L., 0766356990,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  OPTIM EDUCATION S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei OPTIM EDUCATION S.R.L.”, cod MySMIS 111920, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 894.460,00 lei.

  Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității afacerii și îmbunătățirii poziției de piață a societății OPTIM EDUCATION S.R.L., obiectiv pe care aceasta își propune săîl atingă prin dezvoltarea activității de pregătire a terenului, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate, întrucât îi va asigura resursele necesare achiziționării de utilaje noi pentru desfășurarea activității de prestări servicii de pregătire a terenului.

  Implementarea proiectului de investiții va contribui la dotarea societății cu active imobilizate necesare lucrărilor de pregătire a terenului, practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1. - creșterea cifrei de afaceri cu minim 100% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 1% în următorii ani previzionați - prin implementarea proiectului, societatea va reuși săîși creeze baza materială necesară dezvoltării activității de prestări servicii de pregătire a terenului;
 • 2. - menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectiv menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții - în perioada implementării proiectului de investiții societatea va crea și menține 5 noi locuri de muncă,astfel încât la finalizarea proiectului să existe resursele materiale și umane necesare desfășurării în condiții optime a activității de pregătire a terenului.
 • Durata de implementare a proiectului este de 22 luni (18.11.2016  -  31.08.2018 ).

  Informaţii suplimentarese pot obţine la:OPTIM EDUCATION S.R.L., 0764449648,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  MARIVAL AUTO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activităţii firmei MARIVAL AUTO S.R.L.-D.”, cod MySMIS 113061, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.091.230 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 567.927,50 lei.

  Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătățiriipoziției de piață, pe care va activa firma Marival Auto S.R.L., obiectiv pe care aceasta își propune săîl atingă prin dezvoltareaunei noi activități de prestări servicii de demolare a construcțiilor, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4311-Lucrări dedemolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate,întrucât îi vaasigura resursele necesare achiziționării unor utilaje noi pentru desfășurarea unei activități noi de prestări servicii de demolare aconstrucțiilor.

  Implementarea proiectului de investiții va contribui la dotarea societății cu utilajele necesare desfășurării lucrărilor de demolare aconstrucțiilor,practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

  Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • 1. - creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 0,3% în următorii aniprevizionați - activitatea propusă prin proiect reprezentând un serviciu nou oferit de firmă, marcându-se astfel caracterul inovativ al investiției;
 • 2. - menținerea numărului actual de angajați, crearea și menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare șimonitorizare a proiectului de investiții.
 • Durata de implementare a proiectului este de 20 luni ( 01.01.2017  -  31.08.2018 ).

  Informaţii suplimentarese pot obţine la:MARIVAL AUTO S.R.L., 0745415651,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  S.C. GEORGISIL S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activităţii firmei GEORGISIL S.R.L.”, cod MySMIS 112024, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.113.840 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 496.000 lei.

  Obiectivul general al proiectului este acela de creştere acompetitivităţii afacerii şi îmbunătăţirii poziţiei de piaţă a societăţii GEORGISIL S.R.L., obiectiv pe care aceasta îşi propune să îl atingă prin dezvoltarea activităţii de prestări servicii de demolare a construcţiilor, activitatece se va desfăşura în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcţiilor, în condiţiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanţarea prin prezentul program o oportunitate întrucât îi va asigura resursele necesare achiziţionării de utilaje noi pentru desfaşurarea activităţii de prestări servicii de demolare a construcţiilor, activitate ce se realizează şi în prezent cu ajutorul utilajelor închiriate de la terţi, fapt ce îi reduce din profitabilitate.

  Implementarea proiectului de investiţii va contribui la dotarea societăţii cu active imobilizate necesare lucrărilor de demolare a construcţiilor, practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

  Obiectivele specifie ale proiectului vizează: creşterea cifrei de afaceri cu minim 200 % în anul implementării proiectului de investiţii şi cu minim 1 % în următorii ani previzionaţi şi mentinerea numărului de angajaţi actuali şi crearea şi menţinerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a proiectului de investiţii.

  Durata de implementare a proiectului este de 19 luni ( 01.01.2017  -  31.07.2018 ).

  Informaţii suplimentarese pot obţine la:S.C. GEORGISIL S.R.L., 0766356990,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  S.C. GEORGISIL S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activităţii firmei GEORGISIL S.R.L.”, cod MySMIS 112024, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.113.840 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 496.000 lei.

  Obiectivul general al proiectului este acela de creştere acompetitivităţii afacerii şi îmbunătăţirii poziţiei de piaţă a societăţii GEORGISIL S.R.L., obiectiv pe care aceasta îşi propune să îl atingă prin dezvoltarea activităţii de prestări servicii de demolare a construcţiilor, activitatece se va desfăşura în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcţiilor, în condiţiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanţarea prin prezentul program o oportunitate întrucât îi va asigura resursele necesare achiziţionării de utilaje noi pentru desfaşurarea activităţii de prestări servicii de demolare a construcţiilor, activitate ce se realizează şi în prezent cu ajutorul utilajelor închiriate de la terţi, fapt ce îi reduce din profitabilitate.

  Implementarea proiectului de investiţii va contribui la dotarea societăţii cu active imobilizate necesare lucrărilor de demolare a construcţiilor, practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

  Obiectivele specifie ale proiectului vizează: creşterea cifrei de afaceri cu minim 200 % în anul implementării proiectului de investiţii şi cu minim 1 % în următorii ani previzionaţi şi mentinerea numărului de angajaţi actuali şi crearea şi menţinerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a proiectului de investiţii.

  Durata de implementare a proiectului este de 19 luni ( 01.01.2017  -  31.07.2018 ).

  Informaţii suplimentarese pot obţine la:S.C. GEORGISIL S.R.L., 0766356990,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  MARIVAL AUTO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activităţii firmei MARIVAL AUTO S.R.L.-D.”, cod MySMIS 113061, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.091.230 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 567.927,50 lei.

  Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătățiriipoziției de piață, pe care va activa firma Marival Auto S.R.L., obiectiv pe care aceasta își propune săîl atingă prin dezvoltareaunei noi activități de prestări servicii de demolare a construcțiilor, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4311-Lucrări dedemolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate,întrucât îi vaasigura resursele necesare achiziționării unor utilaje noi pentru desfășurarea unei activități noi de prestări servicii de demolare aconstrucțiilor.

  Implementarea proiectului de investiții va contribui la dotarea societății cu utilajele necesare desfășurării lucrărilor de demolare aconstrucțiilor,practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

  Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • 1. - creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 0,3% în următorii aniprevizionați - activitatea propusă prin proiect reprezentând un serviciu nou oferit de firmă, marcându-se astfel caracterul inovativ al investiției;
 • 2. - menținerea numărului actual de angajați, crearea și menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare șimonitorizare a proiectului de investiții.
 • Durata de implementare a proiectului este de 20 luni ( 01.01.2017  -  31.08.2018 ).

  Informaţii suplimentarese pot obţine la:MARIVAL AUTO S.R.L., 0745415651,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  OPTIM EDUCATION S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei OPTIM EDUCATION S.R.L.”, cod MySMIS 111920, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 894.460,00 lei.

  Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității afacerii și îmbunătățirii poziției de piață a societății OPTIM EDUCATION S.R.L., obiectiv pe care aceasta își propune săîl atingă prin dezvoltarea activității de pregătire a terenului, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate, întrucât îi va asigura resursele necesare achiziționării de utilaje noi pentru desfășurarea activității de prestări servicii de pregătire a terenului.

  Implementarea proiectului de investiții va contribui la dotarea societății cu active imobilizate necesare lucrărilor de pregătire a terenului, practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1. - creșterea cifrei de afaceri cu minim 100% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 1% în următorii ani previzionați - prin implementarea proiectului, societatea va reuși săîși creeze baza materială necesară dezvoltării activității de prestări servicii de pregătire a terenului;
 • 2. - menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectiv menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții - în perioada implementării proiectului de investiții societatea va crea și menține 5 noi locuri de muncă,astfel încât la finalizarea proiectului să existe resursele materiale și umane necesare desfășurării în condiții optime a activității de pregătire a terenului.
 • Durata de implementare a proiectului este de 22 luni (18.11.2016  -  31.08.2018 ).

  Informaţii suplimentarese pot obţine la:OPTIM EDUCATION S.R.L., 0764449648,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Pagina 1 din 95