Advertorial

Advertorial

BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Îmbunătățirea competitivității societății BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.”, cod MySMIS 122574, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, 2.2.ITI.

Obiectivul principal al proiectului a constat în diversificarea producției existente la punctul de lucru din Măcin, prin realizarea unui nou tip de beton și creșterea productivității muncii.

Rezultatele proiectului: realizarea unei investiții inițiale, care presupune inovare de produs – obținerea unui produs nou pentru companie, inovare de proces reprezentată de implementarea unei metode semnificativ îmbunătățite de producție, cât și activități de certificare și activități de internaționalizare, toate acestea având drept scop reducerea costurilor unitare de producție, îmbunătățirea calității produselor, realizare de produse noi.

Valoarea totală a proiectului este de 7.749.463,93 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.908.992,47 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea de locuri de muncă (6 locuri de muncă nou create), creșterea calității serviciilor și produselor și creșterea competitivității companiei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: ROTARU PETRICA-DANIEL, administrator BETOANE SI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., telefon 0749184802, e-mail diotechsistemebeton@yahoo.com, adresa Comuna Tulucești, nr. 647K, județ Galați.

BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Îmbunătățirea competitivității societății BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.”, cod MySMIS 122574, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, 2.2.ITI.

Obiectivul principal al proiectului a constat în diversificarea producției existente la punctul de lucru din Măcin, prin realizarea unui nou tip de beton și creșterea productivității muncii.

Rezultatele proiectului: realizarea unei investiții inițiale, care presupune inovare de produs – obținerea unui produs nou pentru companie, inovare de proces reprezentată de implementarea unei metode semnificativ îmbunătățite de producție, cât și activități de certificare și activități de internaționalizare, toate acestea având drept scop reducerea costurilor unitare de producție, îmbunătățirea calității produselor, realizare de produse noi.

Valoarea totală a proiectului este de 7.749.463,93 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.908.992,47 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea de locuri de muncă (6 locuri de muncă nou create), creșterea calității serviciilor și produselor și creșterea competitivității companiei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: ROTARU PETRICA-DANIEL, administrator BETOANE SI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., telefon 0749184802, e-mail diotechsistemebeton@yahoo.com, adresa Comuna Tulucești, nr. 647K, județ Galați.

BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Îmbunătățirea competitivității societății BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.”, cod MySMIS 122574, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, 2.2.ITI.

Obiectivul principal al proiectului a constat în diversificarea producției existente la punctul de lucru din Măcin, prin realizarea unui nou tip de beton și creșterea productivității muncii.

Rezultatele proiectului: realizarea unei investiții inițiale, care presupune inovare de produs – obținerea unui produs nou pentru companie, inovare de proces reprezentată de implementarea unei metode semnificativ îmbunătățite de producție, cât și activități de certificare și activități de internaționalizare, toate acestea având drept scop reducerea costurilor unitare de producție, îmbunătățirea calității produselor, realizare de produse noi.

Valoarea totală a proiectului este de 7.749.463,93 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.908.992,47 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea de locuri de muncă (6 locuri de muncă nou create), creșterea calității serviciilor și produselor și creșterea competitivității companiei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: ROTARU PETRICA-DANIEL, administrator BETOANE SI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., telefon 0749184802, e-mail diotechsistemebeton@yahoo.com, adresa Comuna Tulucești, nr. 647K, județ Galați.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Galați, întrunit în ședință extraordinară, a decis începând din data de 13.03.2020 interzicerea accesul auto și pietonal pe strada Alexandru Moruzzi, între strada Dogăriei și strada Tăuni, cât și accesul auto pe strada Răsăritului, din strada Alexandru Moruzzi până în strada Olteniței. Măsura se va aplica până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.

Din cauza restricției de circulație impuse ca măsură de prevenție a răspândirii virusului Covid-19, pe strada Moruzzi între străzile Ana Ipătescu și Dogăriei, traseele 15, 29 și 36 vor respecta următoarele rute:

- Traseul 15: TUR - Traian-Brăilei-Navelor-Portului-Gării nr.8-Ana Ipătescu-Gara CFR; RETUR - Gara CFR-Dogăriei-George Enescu-Portului-Navelor-Domnească-Eroilor- Traian.

- Traseul 29: TUR - Oțelarilor-Bld. Galați-Bld. Dunărea-Brăilei-Regiment 11 Siret-Brăilei-Navelor-Dogăriei-Gara CFR; RETUR - Dogăriei-Navelor-Domnească-Mavromol-N. Bălcescu-Brăilei-Regiment 11 Siret-Brăilei-Bld. Dunărea-Bld. Galați-Oțelarilor.

- Traseul 36: TUR - H. Coandă-T. Vuia-Milcov-1 Dec. 1918-Basarabiei-Mihai Bravu-Gării; RETUR - Gării-Mihai Bravu-Basarabiei-1 Dec. 1918-Milcov-T. Vuia-H. Coandă.

Duminică, 15 Martie 2020 00:00

INFORMARE TRANSURB S.A. GALAŢI 15.03.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Galați, întrunit în ședință extraordinară, a decis începând din data de 13.03.2020 interzicerea accesul auto și pietonal pe strada Alexandru Moruzzi, între strada Dogăriei și strada Tăuni, cât și accesul auto pe strada Răsăritului, din strada Alexandru Moruzzi până în strada Olteniței. Măsura se va aplica până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.

Din cauza restricției de circulație impuse ca măsură de prevenție a răspândirii virusului Covid-19, pe strada Moruzzi între străzile Ana Ipătescu și Dogăriei, traseele 15, 29 și 36 vor respecta următoarele rute:

- Traseul 15: TUR - Traian-Brăilei-Navelor-Portului-Gării nr.8-Ana Ipătescu-Gara CFR; RETUR - Gara CFR-Dogăriei-George Enescu-Portului-Navelor-Domnească-Eroilor- Traian.

- Traseul 29: TUR - Oțelarilor-Bld. Galați-Bld. Dunărea-Brăilei-Regiment 11 Siret-Brăilei-Navelor-Dogăriei-Gara CFR; RETUR - Dogăriei-Navelor-Domnească-Mavromol-N. Bălcescu-Brăilei-Regiment 11 Siret-Brăilei-Bld. Dunărea-Bld. Galați-Oțelarilor.

- Traseul 36: TUR - H. Coandă-T. Vuia-Milcov-1 Dec. 1918-Basarabiei-Mihai Bravu-Gării; RETUR - Gării-Mihai Bravu-Basarabiei-1 Dec. 1918-Milcov-T. Vuia-H. Coandă.

Sâmbătă, 14 Martie 2020 00:00

INFORMARE TRANSURB S.A. GALAŢI 14.03.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Galați, întrunit în ședință extraordinară, a decis începând din data de 13.03.2020 interzicerea accesul auto și pietonal pe strada Alexandru Moruzzi, între strada Dogăriei și strada Tăuni, cât și accesul auto pe strada Răsăritului, din strada Alexandru Moruzzi până în strada Olteniței. Măsura se va aplica până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.

Din cauza restricției de circulație impuse ca măsură de prevenție a răspândirii virusului Covid-19, pe strada Moruzzi între străzile Ana Ipătescu și Dogăriei, traseele 15, 29 și 36 vor respecta următoarele rute:

- Traseul 15: TUR - Traian-Brăilei-Navelor-Portului-Gării nr.8-Ana Ipătescu-Gara CFR; RETUR - Gara CFR-Dogăriei-George Enescu-Portului-Navelor-Domnească-Eroilor- Traian.

- Traseul 29: TUR - Oțelarilor-Bld. Galați-Bld. Dunărea-Brăilei-Regiment 11 Siret-Brăilei-Navelor-Dogăriei-Gara CFR; RETUR - Dogăriei-Navelor-Domnească-Mavromol-N. Bălcescu-Brăilei-Regiment 11 Siret-Brăilei-Bld. Dunărea-Bld. Galați-Oțelarilor.

- Traseul 36: TUR - H. Coandă-T. Vuia-Milcov-1 Dec. 1918-Basarabiei-Mihai Bravu-Gării; RETUR - Gării-Mihai Bravu-Basarabiei-1 Dec. 1918-Milcov-T. Vuia-H. Coandă.

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 201
din 13 martie 2020

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 19 martie 2020, ora 14.00, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 19 martie 2020, ora 14.00, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului tecucean Ionel NECULA.

Iniţiator: Costel Fotea

2. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

5. Aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2020.

Iniţiator: Costel Fotea

6. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2020.

Iniţiator: Costel Fotea

7. Acceptarea de către Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind terenul în suprafață de 647 m2, situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui, județul Galați.

Iniţiatori: Costel Fotea

8. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unei părți din imobilul (clădire și teren aferent) situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 din domeniul public al județului Galați și administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Iniţiator: Costel Fotea

9. Constituirea Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

10. Aprobarea cooperării între UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori” la Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

11. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Școlar Județean Galați, în vederea organizării la Galați a Olimpiadei Naționale de Informatică, a Olimpiadei Naționale de limbă Neogreacă și a Concursului Național de Chimie „Raluca Rîpan”.

Iniţiator: Costel Fotea

12. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării la Galați, a evenimentelor ”Săptămâna Europeană a IMM-urilor” și ”Ziua Întreprinzătorilor din România”.

Iniţiator: Costel Fotea

13. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea organizării în comun a unor evenimente în anul 2020.

Iniţiator: Costel Fotea

14. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători, Galați, ediția a III-a.

Iniţiator: Costel Fotea

15. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”.

Iniţiator: Costel Fotea

16. Alocarea sumei de 800 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați, în vederea achiziției de bunuri și servicii – reactivi, materiale sanitare și dezinfectanți pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2).

Iniţiator: Costel Fotea

17. Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2020-2021.

Iniţiator: Costel Fotea

18. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2019.

Iniţiator: Costel Fotea

19. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2021-2023.

Iniţiator: Costel Fotea

20. Desemnarea si validarea desemnării nominale a domnului Ionică Simbanu consilier judeţean, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.

Iniţiatori: Costel Fotea, Dan-Lilion Gogoncea, Eugen Zaharia, Mitică Sandu, Ionel Vlad, Ionel Stan, Avram Trandafir

21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

Ținând cont de contextul actual, evenimentul Cafeneaua cu Joburi Galaţi, programat pentru data de 13 martie la Salon Elite - Potcoava de Aur, nu va mai avea loc. În schimb, organizatorii pun la dispoziția candidaților și firmelor un context adaptat situației. Prin urmare, cei interesați de găsirea unui loc de muncă pot accesa link-ul: https://ecim.ro/galati/

Fiecare candidat va găsi aici un formular pe care îl poate completa cu datele personale, iar consultanții Ecim, organizatorul CCJ, vor avea grijă ca fiecare formular completat să ajungă la angajatorii selectați.

Această schimbare intervine în urma măsurilor impuse la nivel național, iar mediul online este o soluție de moment în încercarea de a aduce în continuare împreună candidații și firmele angajatoare.

Mulțumim pentru interes și înțelegere și vă așteptăm să accesați: https://ecim.ro/galati/

Pentru modificări și informații vă rugăm să ne urmăriți pe pagina noastră: https://www.facebook.com/cafeneauacujoburi/

Informații la numerele de telefon: 0755 388 345, 0234 535 610.

Seria de evenimente de recrutare Cafeneaua cu Joburi continuă în 2020! 

În 13 martie ne revedem în Galați  la Salon Elite, Potcoava de Aur.

Ne propunem și în acest an să punem accentul pe calitatea procesului de recrutare și pe valoarea interacțiunii față în față.

De ce aleg firmele să vină la Cafeneua cu Joburi? Pentru că pot să vadă situația reală din piața muncii, pentru că pot să discute cu oamenii înțelegându-le nevoile. Fiindcă flexibilitatea și adaptarea la cerințele pieței este catalizator într-un business sustenabil pe termen lung.

Investiția și promovarea Brandului de Angajator este o parte importantă a unui eveniment de recrutare și de aceea companiile participante în 2019 au apreciat instrumentele oferite  în campaniile de promovare ale evenimentelor noastre  și în cadrul “cafenelelor”.

Dincolo de un CV și o interacțiune online, un târg de joburi oferă oportunitatea cunoașterii, a unei prime selecții și  eficientizarea procesului de recrutare.

Am reușit să aducem în cadrul evenimentelor firme din domenii diverse: producție, retail, transport intern și internațional, finanțe-bănci, asigurări, BPO, industrie aeronautică, medical, industria lemnului, industrie grea, confecții, HoReCa, construcții, agricultură și zootehnie, industria petrolieră, IT, industria alimentară, inginerie, proiectare. 

Lidl, Panifcom, Aerostar, Kober, OTP Advisors, Fast Despatch Logistics UK,  NN Asigurări de viață sunt doar câțiva dintre cei care au recrutat angajați în evenimentele Cafeneaua cu Joburi.

În același timp candidații pot să intre și ei în contact cu realitatea, să stea de vorbă cu angajatorii și să obțină mult mai mult decât un e-mail. 

Iar în acest “altfel de târg cu locuri de muncă” am folosit cafeaua ca pretext de relaxare și socializare. Crearea unui context diferit, fără presiune, care să invite la cunoaștere este ceea ce apreciază toți participanții.

În 2020 vă așteptăm la Cafeneaua cu Joburi atât în orașe mari cât și mai mici, oferind astfel posibilitatea angajatorilor și participanților să fie parte a unui proces de recrutare calitativ, facilitat de consultanți în carieră și HR. 

În 2019 peste 100 de firme au recrutat în cele 13 evenimente și peste 10 000 de oameni au depus candidaturi. 

Cafeneaua cu Joburi este o inițiativă a  companiei de recrutare ECIM, în parteneriat cu OLX. 

Pentru informații și rezervari la eveniment accesați : www.cafeneauacujoburi.ro

Luni, 09 Martie 2020 00:00

Comunicat de presă 09.03.2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați, cu sediul social în orașul TARGU BUJOR , județul Galați și sediul administrativ în comuna Tulucești, strada Primăriei nr.12, beneficiar al ajutorului financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 19 în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 România, privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pe teritoriul format din oras TARGU BUJOR, comunele TULUCESTI, FOLTESTI, CUCA, FRUMUŞIŢA, BĂNEASA, FÎRŢĂNEŞTI, VLĂDEŞTI, REDIU, MĂSTĂCANI, SCÎNTEIEŞTI, VÎNATORI. Anunță lansarea sesiunii continue de depunere proiecte cu evaluare lunara Nr. 1/2020  începând cu data de 16.03.2020 pentru următoarele măsuri prevăzute în cadrul  Strategiei de Dezvoltare Locală:

 • MĂSURA 03/6A - Crearea și dezvoltarea de noi afaceri locale. Fonduri disponibile: 154 000,00 Euro
  • Beneficiari eligibili:

  - Microîntreprinderi care propun activități non agricole noi sau micro-întreprinderi nou înființate (PFA, II, SRL) ce propun activități de producție, servicii pentru populația rurală (non-agricole);

  - Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime maxim de 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până la momentul depunerii acesteia (start-up).

  • Valoarea maximă a sprijinului forfetar: 38.500 EURO acordat în două tranșe:
  • 70 % din valoarea sprijinului, după semnarea deciziei de finanțare;
  • 30 % din valoarea sprijinului, după implementarea Planului de Afaceri.
 • MĂSURA 05/6B – “Valorificare patrimoniu local“. Fonduri disponibile 40.000,00 Euro
  • Beneficiari eligibili:

  - Entități publice: autorități publice locale (orașele sub 20.000 de locuitori și comunele) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.

  - ONG-uri înființate în baza O.G. 26/2000.

  - Unități de cult conform legislației în vigoare;

   

  • Valoarea nerambursabilă pentru un proiect este cuprinsa intre 10 000 si 25.000 euro astfel:

  Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investițiile negeneratoare de venit și pentru investițiile generatoare de venit cu utilitate publică și nu va depăși 25.000 euro/proiect, astfel:

  • • 10.000 – 15.000 euro/proiect pentru proiecte implementate de entități altele decât APL-uri;
  • • 10.000 - 25.000 euro/proiect pentru APL-uri.

   

 • MĂSURA 06/6B-“ Promovarea tradițiilor, culturii și a obiceiurilor locale”. Fonduri disponibile 100.000,00 Euro
  • Beneficiari eligibili:

  - Entități publice: autorități publice locale (orașele sub 20.000 de locuitori și comunele) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.

  - ONG-uri cu domeniu de activitate relevant pentru acțiunile propuse a fi finanțate, înființate în baza O.G. 26/2000;

  • Valoarea maximă nerambursabilă pentru un proiect:

  Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între minim 5.000 de euro și maxim 15.000 euro.

  Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și pentru investițiile generatoare de venit cu utilitate publică și de 90% pentru investiții generatoare de venit și nu va depăși 15.000 euro/proiect.

  Depunerea proiectelor din cadrul sesiunii continue Nr. 1/2020 se face la sediul administrativ al Asociației Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați din comuna Tulucești, sat Tulucești, strada Primăriei, nr.12, clădirea Primăriei vechi a comunei Tulucești, județul Galați în intervalul orar 17:00 – 21:00, până la epuizarea fondurilor disponibile, durata minima a sesiunii este de 30 zile calendaristice.

  Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri.

  Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru fiecare masura si se regăsesc, impreuna cu procedura de selecție pe site-ul www.galeg1863.ro

  De asemenea sunt disponibile versiuni  a informațiilor detaliate aferente masurilor lansate  pe suport  tipărit la sediul GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați din localitatea TULUCEȘTI unde pot fi consultate de către solicitanți.

  Pentru informații suplimentare puteți contacta experții GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați la sediul din comuna Tulucești, strada Primăriei, nr.12, clădirea Primăriei vechi a comunei Tulucești județul Galați, la telefonul 0745525942 sau prin e-mail la galeg1863gl@gmail.com .

  Pagina 2 din 117