Advertorial

Advertorial

Tehnologia și implicit digitalizarea nu schimbă doar maniera de comunicare, ci și felul în care oamenii de pretutindeni trăiesc și muncesc, iar situația creată de pandemia de COVID-19 a dat Uniunii Europene și țărilor membre un puternic imbold de a depune eforturi în direcția tranziției mai accelerate spre digitalizare în sectorul public și privat. Conform statisticilor Consiliului European, la nivelul Uniunii, ne confruntăm cu o cerere tot mai mare din partea tuturor sectoarelor de lucrători cu competențe digitale. În contextul dat, Tech Academy își propune să contribuie activ la digitalizarea forței de muncă din România prin instruirea a 660 de angajați din regiunile Sud Vest, Sud Muntenia și Sud Est.

Deficit estimat de angajați ,,digitalizați” în Uniunea Europeană de aproximativ 1 milion de persoane

Soluțiile digitale contribuie activ atât la crearea de locuri de muncă, la stimularea inovării, progresului și competitivității, cât și la o îmbunătățire generală a vieții cetățenilor. Digitalizarea face acum parte din viața noastră, indiferent că suntem angajați sau antreprenori, de tipul de companie pentru care lucrăm și de domeniul în care activăm. Este o trăsătură cu care generațiile noi „se nasc” și pe care generațiile existente trebuie să „o dobândească”, în anul 2020 statele membre ale UE confruntându-se cu un deficit estimat de 1 milion de experți în domeniul digital necesari pe piață. Unul dintre punctele de pe agenda liderilor UE este de înjumătăți acest număr până în anul 2025 prin facilitatea și îmbunătățirea educației digitale și prin actualizarea competențelor forței de muncă.

Tech Academy - cursuri pentru digitalizarea României pentru 660 de angajați. 90% dintre cursanți vor obține și diplomă recunoscută de ANC

Contrar faptului că ne mândrim cu o comunitate respectabilă de specialişti IT și cu viteze de internet greu de egalat, România se află pe ultimele locuri în Europa în ceea ce priveşte nivelul general de alfabetizare digitală a populaţiei, conform ultimului raport despre indexul de digitalizare realizat de Banca Europeană de Investiţii.

Astfel, dată fiind nevoia evidentă de cursuri IT pentru lucrătorii din toată Europa, printre care și România, au fost alocate fonduri considerabile care să contribuie la integrarea tehnologiei în viețile angajaților. Așa a apărut Tech Academy, proiect al cărui principal obiectiv este de a contribui activ la digitalizarea forței de muncă din România. Fiecare cursant va beneficia de 10 ore de consiliere profesională pentru stabilirea acțiunilor viitoare și identificarea nevoilor de instruire conform aptitudinilor actuale. Ulterior, toți cursanții vor participa la IT Bootcamp, un program accelerat de 80 de ore de dezvoltare a competențelor digitale.

Cine poate participa la Tech Academy?

Conform reprezentanților proiectului, participarea la Tech Academy este voluntară, iar grupul țintă va fi compus din minim 660 de persoane, angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), inclusiv PFA și întreprinderi individuale, cu domiciliul sau reședința în regiunile Sud Vest, Sud și Sud Est și vârsta cuprinsă între 25 și 64 ani.

Istoria popularităţii produselor cosmetice din Germania

Respectarea celor mai recente tendinţe globale, calitatea excelentă, selecţia largă şi preţurile accesibile sunt principalele motive pentru popularitatea brandului german de produse cosmetice Catrice.

Fondatoarea mărcii, Christine Oster Daum, a spus că un produs de calitate nu trebuie să fie scump. Şi ea a confirmat aceste cuvinte cu lansarea brandului Catrice în 2004. La fiecare şase luni, sortimentul este actualizat cu un sfert, ceea ce permite companiei să ţină pasul cu ultimele tendinţe din lumea modei şi a frumuseţii.

Compania nu îşi testează produsele pe animale şi solicită confirmarea scrisă a absenţei unor astfel de teste de la furnizorii de materii prime. Cea mai mare prioritate este calitatea şi costul optim al produselor cosmetice.

Toate produsele de marcă pot fi împărţite în mai multe categorii:

Mijloace pentru crearea tonului şi conturul perfect: bază de machiaj (primer Catrice), fond de ten, anticearcan, bronzer, pudră matifiantă, fard de obraz.
Un fond de ten Catrice de lungă durată, cu o textură plăcută, alunecă uşor pentru a uniformiza tonul.
Corectorul Catrice va ajuta la ascunderea petelor: roşeaţă şi cercuri sub ochi. Iar marcatorul din paleta de corectori va putea sublinia avantajele. Ar trebui să se utilizeze un spray facial fixant pentru a păstra machiajul mai proaspăt pentru mai mult timp. Cu toate acestea, trebuie să vă amintiţi - tonul ideal depinde nu doar de fondul de ten şi alte produse de machiaj, ci şi de îngrijirea pielii feţei: utilizarea măştilor, loţiunilor, scruburilor etc.
Pentru buze: linia produselor Catrice şi a luciul de buze impresionează printr-o gamă largă de nuanţe - de la tonuri clasice la fuchsia şi cireş copt. Un balsam de buze va ajuta la prevenirea apariţiei fisurilor şi a descuamării pe pielea delicată atât la căldură, cât şi la rece.
Machiaj Catrice pentru ochi şi sprâncene: bază de umbră, fard de pleoape (inclusiv umbre lichide), rimel, creion de sprâncene şi gel pentru sprâncene - pentru a îmbunătăţi aspectul şi a-l face să arate mai expresiv. Cu o paletă imensă de culori şi nuanţe, puteţi alege fardurile de ochi pentru orice tip de piele. Marca are o colecţie de gene false, precum şi adeziv pentru acestea.

Oja: multe nuanţe pentru manichiură şi pedichiură frumoasă, de asemenea, ulei de unghii.

Accesorii: perii, bureţi, ascuţitoare şi alte produse din industria modei.

Deşi astăzi gama de produse a acestui brand este deja destul de diversă, compania nu se opreşte aici şi lansează în fiecare an noi colecţii uluitoare, care devin instantaneu un adevărat succes pe piaţă.

PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 495

din 16 decembrie 2021

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru vineri, 17 decembrie 2021, ora 1000

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru vineri, 17 decembrie 2021, ora 1000, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 1.747 mii lei din cota defalcată de 6% din impozitul pe venit încasată suplimentar în anul 2021, faţă de planul anual repartizat.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului  

                        Ionel Coca

  ROYAL S.A. cu sediul in Municipiul Galati, Str. Mihai Bravu nr. 12, Judetul Galati, anunta lansarea proiectul cu titlul ”Cerere ajutor de stat ROYAL” proiect  nr RUE 16889 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

  Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv Contractul de finantare nr. M2-16889 din 03.12.2021.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii ROYAL S.A.

  Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  -menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

  -menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

  Valoarea proiectului este de 348634,0575 lei (valoarea totala) din care : 303160,05 lei grant si 45474, 0075 lei cofinanțare.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

  Persoană de contact:

  LUMINITA-CARMEN SAVIN

  restaurant-royal.ro

  email: office@restaurant-royal.ro

  telefon: 0236.411.892

  Vineri, 17 Decembrie 2021 00:00

  ANUNŢ TRANSURB S.A. GALAȚI (17.12.2021)

  Societatea Transurb informează că, în urma reluării lucrărilor din cadrul proiectului pentru extinderea reţelei de apă şi canalizare în cartierul Barboşi, autobuzele repartizate la traseul 31, pe sensul de mers Barboşi - Micro 19, vor avea capăt de linie în dreptul Bisericii Sf. Nectarie. Precizăm că, această modificare se va menţine pe toată perioada de derulare a lucrărilor de extindere reţea de apa şi canalizare.

  SP Ecosal continuă acţiunea de informare şi conştientizare a utilizatorilor serviciului de salubrizare cu privire la modul de colectare separată a deşeurilor.
  Colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri începe din casa fiecăruia dintre noi şi este primul pas spre procesul de reciclare.
  Sprijinim cetăţenii cu informaţii privind colectarea separată a deşeurilor, iar pentru a preveni abandonul deşeurilor şi sancţionarea cetăţenilor, SP Ecosal informează că are în administrare două puncte de colectare gratuită a deşeurilor reciclabile (ambalaje plastic, hârtie/carton, sticlă, metal), deşeurilor electrice şi electronice (aparate electrocasnice, becuri, neoane), deşeurilor voluminoase, deşeurilor vegetale rezultate din întreţinerea grădinilor şi deşeurilor de moloz rezultate din amenajarea locuinţelor în limita a 2 mc/an, destinate în exclusivitate persoanelor fizice!

  Punctele sunt situate după cum urmează:

  - Micro 13B - strada Drumul Viilor nr. 1;
  - strada Etna nr. 29, unde pot fi predate.

  22095809 1631246326919401 3251888632215968953 o

  Câteva reguli privind acceptarea deseurilor la punctele sunt:

  1. Pentru a putea fi depuse la centre, crengile trebuie să fie tăiate la o dimensiune nu mai mare de 50 cm şi legate în mănunchi, iar frunzele şi iarba trebuie să fie depozitate în saci.
  2. Deşeurile voluminoase de uz casnic precum piesele de mobilier trebuie demontate sau dezasamblate.
  3. Deşeurile din construcţii provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară sau exterioară a acestora, care sunt acceptate: amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi obiecte sanitare ceramice. Acestea trebuie depozitate în saci rezistenţi precum cei de rafie. Deşeurile din construcţii care se pot depune exclud cele precum polistiren, poliuretan, vată minerală şi bazaltică. Sacii care vor conţine deşeurilor menţionate anterior nu vor fi primiţi de centre.
  4. Pentru depunerea deşeurilor este necesară prezentarea unui document de identitate în vederea verificării cantităţilor maxime lunare permise.
  În cazul în care v-aţi renovat casa şi vreţi să transportaţi molozul, dar nu aveţi mijloc de transport, puteţi suna, la unul dintre următoarele numere de telefon: 0236.312.282 şi 0374.927.292; mentionăm faptul că numerele sunt valabile şi în cazul în care vreţi să transportaţi la punctele verzi deşeuri electrice şi electrocasnice mari.
  În cazul în care nu aveţi mijloace de transport ale deşeurilor inerte, Serviciul Public Ecosal poate veni să ridice molozul contra cost, fiind inclusă colectarea, transportul şi depozitarea, în cazul în care se depăşesc cei doi metri cubi gratuiţi.

  22104563 1631246323586068 3932024649924618163 o

  Programul celor două puncte verzi este urmatorul:

  - Punct verde Micro 13B - str. Drumul Viilor nr. 1, program: luni - sâmbătă, ora 08.00 - 16.00; duminică, ora 08.00 - 12.00;
  - Punct verde Etna - str. Etna nr. 29, program: luni - vineri, ora 08.00 - 16.00.

  Doar împreună putem avea un oraş curat!

  Vineri, 17 Decembrie 2021 00:00

  Comunicat de presă 17 decembrie 2021

  Lansarea oficială a proiectului „Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați

  Unitatea Administrativ Teritorială Județul  Galați anunță lansarea proiectului cu titlul „Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați” - cod SMIS 144169 finanțat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 4, dedicată sprijinirii ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, cu finanțare din REACT – EU, Acțiunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educațional on-line.

  Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional în anul școlar 2020-2021 atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

  Scopul proiectului este dotarea unităților de învațământ special aflate în subordinea Consiliului Județean Galați, cu echipamente IT mobile de tip tabletă și dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2020-2021, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

  Proiectul prevede achiziția de echipamente și dispozitive electronice IT necesare pentru desfășurarea activității didactice în mediul on-line pentru elevii și cadrele didactice din cele patru unități școlare partenere în proiect, respectiv tablete, laptopuri profesori, camere web, cameră web videoconferință, proiectoare, ecran proiecție cu suport perete, ecran proiecție cu suport trepied, table interactive și router wireless.

  Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 829.997,07 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 705.497,53 lei și din bugetul de stat este de 107.899,60 lei.

  Evenimentul de lansare oficială a proiectului va avea loc în data de 17 decembrie 2021, ora 10:30, în Sala Mare a Consiliului Județean Galați din strada Eroilor, nr. 7 și are drept obiectiv informarea corespunzătoare a participanților cu privire la  activitățile și rezultatele proiectului. La eveniment vor participa reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai partenerilor precum și ai instituțiilor mass-media locală şi regională.

  Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Adumitroaiei Florentina, manager de proiect, telefon: 0236-302537, fax: 0236-413031, e-mail: directia.programe@cjgalati.ro.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin  Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 ”Competitivi împreună!”

  Casele de pariuri au cunoscut o adevărată explozie în ultimii ani în România. Toată lumea știe că românii sunt mari împătimiți ai sportului. Acest lucru se poate vedea foarte bine și în creșterea tot mai mare a numărului de agenții de pariuri din România.

  Dacă în anul 2001 în România existau doar 61 case de pariuri, în prezent există peste 14.000 de agenții de pariuri stradale, iar acest lucru ne spune că această industrie este una înfloritoare. Având în vedere concurența mare de pe această piață, fiecare casă de pariuri a încercat diferite metode de marketing, iar unele dintre acestea și-au ales un brand ambasador din lumea sportului rege.

  O să îți prezint un top al foștilor fotbaliști care au ales să încheie contracte de promovare pentru casele de pariuri. Pe lângă aceștia, Dan Petrescu a semnat recent cu 888 sport care oferă și un bonus atractiv o dată cu venirea lui. Descoperă cod promotie 888.

  1.      Ilie Dumitrescu

  Pe primul loc în acest top se situează fostul fotbalist Ilie Dumitrescu. Ilie Dumitrescu a ajuns prima dată la 8 ani în curtea Stelei și l-a avut ca antrenor pe Petre Mihai care a fost unul dintre cei mai mari antrenori de juniori din fotbalul românesc, fapt care a fost confirmat și de Dumitrescu.

  Fotbalistul a ajuns să debuteze la FC Steaua în echipa mare în aprilie 1987 la un meci contra Râmnicu Vâlcea, unde au și reușit să se impună cu scorul de 4-0. Ilie Dumitrescu a cunoscut apogeul în fotbal ca atacant în 1994 când a jucat în preliminariile campionatului mondial și a reușit să înscrie 4 goluri în 7 meciuri. În prezent, Ilie Dumitrescu promovează casa de pariuri Unibet.

  2.      Ionel Dănciulescu

  Ionel Dănciulescu este un fost fotbalist care a activat ca atacant și care în prezent este directorul general al clubului Dinamo București. Ionel Dănciulescu este considerat unul dintre cei mai de valoare atacanți din istoria Ligii 1. Acesta și-a început cariera în fotbal în 1993 la Electroputere Craiova, iar în anul 1995 a fost transferat la Dinamo București.

   După mai multe cluburi sportive în care a activat, inclusiv FC Steaua București, Dănciulescu s-a întors la Dinamo București în ultima perioadă a activității sale în fotbal și s-a retras pe 17 noiembrie 2011 cu un total de peste 200 goluri înscrise. Ionel Dănciulescu promovează în prezent casa de pariuri Unibet alături de Ilie Dumitrescu.

  3.      Marius Lăcătuș

  Pe locul 3 în acest top se află Marius Lăcătuș care a activat în cea mai mare parte a activității sale din fotbal la FC Steaua București. Acesta a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul “Meritul Sportiv” clasa a 2-a pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1985-1986.

  Lăcătuș a debutat în fotbal la numai 13 ani și în 1983 a pășit prima dată în Ghencea unde a avut și cele mai mari satisfacții din cariera sa. A câștigat de 10 ori campionatul național alături de Steaua, o Cupă a Campionilor Europeni și Supercupa Europei în anul 1987 fiind singurul fotbalist român cu o asemenea performanță. Marius Lăcătuș a marcat peste 100 goluri pentru Steaua. În prezent, Lăcătuș promovează agenția de pariuri Gets Bet.

  Sâmbătă, 18 Decembrie 2021 00:00

  Cum funcționează pariurile live?

  Pariurile online sunt cele mai preferate tipuri de pariuri în zilele noastre. Acest lucru se întâmplă datorită multiplelor avantaje pe care pariurile din mediul online le oferă în detrimentul pariurilor din casele de pariuri. Pe lângă bonusurile și promoțiile oferite la casele de pariuri online, un avantaj pe care îl găsim doar în mediul online are legătură cu pariurile live.

  Pariurile live sunt acele pariuri care pot fi plasate în timpul desfășurării unui meci. Aceste pariuri pot fi puse doar în mediul online deoarece în agențiile de pariuri nu sunt difuzate meciurile în direct și în general evenimentele importante au loc la ore la care agențiile de pariuri sunt închise.

  Majoritatea caselor de pariuri online oferă opțiunea de pariuri live. Publicwin este una dintre ele și se remarcă în permanență și prin publicwin bonus.

  Dacă vorbim despre un meci de fotbal, indiferent că este minutul 15, 36 sau 84, poți paria pe 1x2, sub/peste număr de goluri, cartonașe sau handicapuri. Cotele se actualizează constant în funcție de evoluția partidei.

  Oferă dinamism și adrenalină

  Pariurile live sunt atât de populare deoarece oferă mult mai mult dinamism și adrenalină. Urmărirea unui eveniment în timp ce pariezi pe acesta live oferă o experiență mult mai intensă. Un alt avantaj pe care îl oferă pariurile live se referă la opțiunea de a pune multe pariuri într-un timp scurt. Un pariu live poate fi decis chiar și în câteva minute, iar ca exemplu putem lua pariurile pe tenis sau pe intervale de timp la fotbal.

  Te poți baza pe evoluția meciului

  Un alt avantaj pe care îl oferă pariurile live este acela că te poți baza strict pe evoluția meciului, în timp ce la pariurile plasate înainte de începerea evenimentului trebuie să te bazezi pe analiză și statistici. Cea mai bună opțiune este să îmbini analiza și cunoștințele cu felul în are se desfășoară evenimentul în așa fel încât vei putea câștiga mai mult decât la pariurile în cotă fixă.

  Evenimentele pe care poți paria pe o platformă de pariuri online în live betting pot fi urmărite direct pe platforma respectivă prin serviciul live streaming. Acesta este încă un avantaj pe care îl au cei care pariază live.

  Ca orice alt tip de pariu, pariurile live vin și cu anumite dezavantaje. Deși poți câștiga sume importante de bani într-un timp foarte scurt, în același timp poți pierde la fel de mulți. Dacă nu ești atent și concentrat la felul în care evoluează partida pe care pariezi și te lași dus de val, este posibil să pierzi destul de mulți bani doar în cadrul unui eveniment.

  Un alt dezavantaj al pariurilor live se referă la acele meciuri disputate între echipe sau jucători de care nu ai auzit. Deși pare clară evoluția evenimentului la începutul acestuia și ai tendința de a spune că ai un pariu sigur, nu de puține ori se întâmplă ca în cazul acestor meciuri să apară răsturnări radicale de situație. Cel mai bine este să alegi evenimente cu echipe sau jucători pe care le cunoști deja și despre care știi măcar câteva lucruri. În acest fel, vei știi dacă sunt șanse reale să se producă răsturnări de situație.

  PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 491

  din 15 decembrie 2021

  privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 21 decembrie 2021, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 21 decembrie 2021, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Aprobarea reorganizării Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Compartimentul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Aprobarea înfiinţării Casei de tip familial „Teodora” în cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru refugiaţi şi delincvenţă juvenilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial „Teodora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 19. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 20. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 21. Continuarea, în anul 2022, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi,în anul 2022.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 22. Solicitarea adresată Consiliului Local al orașului Târgu Bujor de trecere a unui bun imobil (teren), situat în extravilanul orașului Târgu Bujor, din domeniul public al orașului Târgu Bujor şi din administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Bujor în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 23. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în municipiul Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 24. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 25. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 220/24.09.2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 26. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”».
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 27. Modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 28. Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A. în vederea pregătirii unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în județul Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 29. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 30. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie:“CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ LA ȘCOALĂ SPECIALĂ EMIL GÂRLEANU” DIN MUNICIPIUL GALAȚI , str. Gării, nr. 66.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 31. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/270.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel și heliport – Parcare supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 32. Stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2022.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 33. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2022, în judeţul Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 34. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2022.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 35. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 36. Validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 37. Aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 38. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

  Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 20.12.2021.

  Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

  Pagina 12 din 157