Advertorial

Advertorial

Marți, 21 Decembrie 2021 11:47

Comunicat de presă Data 21.12.2021

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TULUCEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE”

COMUNA TULUCEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Tulucești, str. Primăriei nr. 12, telefon 0236.345.007, tulucesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19233 la Registrul autorităților publice, CIF 3553307, reprezentată legal prin Bratu Petrică Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Tulucești, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 144082, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 258 din 22.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 727.171,78 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 592.001,01 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioadă de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020.
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Munteanu Lăcrămioara Daniela – Manager de proiect

  Tel: 0236.345.007, Fax: 0236.345.707

  Web: www.primariatulucesti.ro

  Tehnologia și implicit digitalizarea nu schimbă doar maniera de comunicare, ci și felul în care oamenii de pretutindeni trăiesc și muncesc, iar situația creată de pandemia de COVID-19 a dat Uniunii Europene și țărilor membre un puternic imbold de a depune eforturi în direcția tranziției mai accelerate spre digitalizare în sectorul public și privat. Conform statisticilor Consiliului European, la nivelul Uniunii, ne confruntăm cu o cerere tot mai mare din partea tuturor sectoarelor de lucrători cu competențe digitale. În contextul dat, Tech Academy își propune să contribuie activ la digitalizarea forței de muncă din România prin instruirea a 660 de angajați din regiunile Sud Vest, Sud Muntenia și Sud Est.

  Deficit estimat de angajați ,,digitalizați” în Uniunea Europeană de aproximativ 1 milion de persoane

  Soluțiile digitale contribuie activ atât la crearea de locuri de muncă, la stimularea inovării, progresului și competitivității, cât și la o îmbunătățire generală a vieții cetățenilor. Digitalizarea face acum parte din viața noastră, indiferent că suntem angajați sau antreprenori, de tipul de companie pentru care lucrăm și de domeniul în care activăm. Este o trăsătură cu care generațiile noi „se nasc” și pe care generațiile existente trebuie să „o dobândească”, în anul 2020 statele membre ale UE confruntându-se cu un deficit estimat de 1 milion de experți în domeniul digital necesari pe piață. Unul dintre punctele de pe agenda liderilor UE este de înjumătăți acest număr până în anul 2025 prin facilitatea și îmbunătățirea educației digitale și prin actualizarea competențelor forței de muncă.

  Tech Academy - cursuri pentru digitalizarea României pentru 660 de angajați. 90% dintre cursanți vor obține și diplomă recunoscută de ANC

  Contrar faptului că ne mândrim cu o comunitate respectabilă de specialişti IT și cu viteze de internet greu de egalat, România se află pe ultimele locuri în Europa în ceea ce priveşte nivelul general de alfabetizare digitală a populaţiei, conform ultimului raport despre indexul de digitalizare realizat de Banca Europeană de Investiţii.

  Astfel, dată fiind nevoia evidentă de cursuri IT pentru lucrătorii din toată Europa, printre care și România, au fost alocate fonduri considerabile care să contribuie la integrarea tehnologiei în viețile angajaților. Așa a apărut Tech Academy, proiect al cărui principal obiectiv este de a contribui activ la digitalizarea forței de muncă din România. Fiecare cursant va beneficia de 10 ore de consiliere profesională pentru stabilirea acțiunilor viitoare și identificarea nevoilor de instruire conform aptitudinilor actuale. Ulterior, toți cursanții vor participa la IT Bootcamp, un program accelerat de 80 de ore de dezvoltare a competențelor digitale.

  Cine poate participa la Tech Academy?

  Conform reprezentanților proiectului, participarea la Tech Academy este voluntară, iar grupul țintă va fi compus din minim 660 de persoane, angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), inclusiv PFA și întreprinderi individuale, cu domiciliul sau reședința în regiunile Sud Vest, Sud și Sud Est și vârsta cuprinsă între 25 și 64 ani.

  Istoria popularităţii produselor cosmetice din Germania

  Respectarea celor mai recente tendinţe globale, calitatea excelentă, selecţia largă şi preţurile accesibile sunt principalele motive pentru popularitatea brandului german de produse cosmetice Catrice.

  Fondatoarea mărcii, Christine Oster Daum, a spus că un produs de calitate nu trebuie să fie scump. Şi ea a confirmat aceste cuvinte cu lansarea brandului Catrice în 2004. La fiecare şase luni, sortimentul este actualizat cu un sfert, ceea ce permite companiei să ţină pasul cu ultimele tendinţe din lumea modei şi a frumuseţii.

  Compania nu îşi testează produsele pe animale şi solicită confirmarea scrisă a absenţei unor astfel de teste de la furnizorii de materii prime. Cea mai mare prioritate este calitatea şi costul optim al produselor cosmetice.

  Toate produsele de marcă pot fi împărţite în mai multe categorii:

  Mijloace pentru crearea tonului şi conturul perfect: bază de machiaj (primer Catrice), fond de ten, anticearcan, bronzer, pudră matifiantă, fard de obraz.
  Un fond de ten Catrice de lungă durată, cu o textură plăcută, alunecă uşor pentru a uniformiza tonul.
  Corectorul Catrice va ajuta la ascunderea petelor: roşeaţă şi cercuri sub ochi. Iar marcatorul din paleta de corectori va putea sublinia avantajele. Ar trebui să se utilizeze un spray facial fixant pentru a păstra machiajul mai proaspăt pentru mai mult timp. Cu toate acestea, trebuie să vă amintiţi - tonul ideal depinde nu doar de fondul de ten şi alte produse de machiaj, ci şi de îngrijirea pielii feţei: utilizarea măştilor, loţiunilor, scruburilor etc.
  Pentru buze: linia produselor Catrice şi a luciul de buze impresionează printr-o gamă largă de nuanţe - de la tonuri clasice la fuchsia şi cireş copt. Un balsam de buze va ajuta la prevenirea apariţiei fisurilor şi a descuamării pe pielea delicată atât la căldură, cât şi la rece.
  Machiaj Catrice pentru ochi şi sprâncene: bază de umbră, fard de pleoape (inclusiv umbre lichide), rimel, creion de sprâncene şi gel pentru sprâncene - pentru a îmbunătăţi aspectul şi a-l face să arate mai expresiv. Cu o paletă imensă de culori şi nuanţe, puteţi alege fardurile de ochi pentru orice tip de piele. Marca are o colecţie de gene false, precum şi adeziv pentru acestea.

  Oja: multe nuanţe pentru manichiură şi pedichiură frumoasă, de asemenea, ulei de unghii.

  Accesorii: perii, bureţi, ascuţitoare şi alte produse din industria modei.

  Deşi astăzi gama de produse a acestui brand este deja destul de diversă, compania nu se opreşte aici şi lansează în fiecare an noi colecţii uluitoare, care devin instantaneu un adevărat succes pe piaţă.

  PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 495

  din 16 decembrie 2021

  privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru vineri, 17 decembrie 2021, ora 1000

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

  Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru vineri, 17 decembrie 2021, ora 1000, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 1.747 mii lei din cota defalcată de 6% din impozitul pe venit încasată suplimentar în anul 2021, faţă de planul anual repartizat.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului  

                        Ionel Coca

  ROYAL S.A. cu sediul in Municipiul Galati, Str. Mihai Bravu nr. 12, Judetul Galati, anunta lansarea proiectul cu titlul ”Cerere ajutor de stat ROYAL” proiect  nr RUE 16889 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

  Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv Contractul de finantare nr. M2-16889 din 03.12.2021.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii ROYAL S.A.

  Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  -menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

  -menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

  Valoarea proiectului este de 348634,0575 lei (valoarea totala) din care : 303160,05 lei grant si 45474, 0075 lei cofinanțare.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

  Persoană de contact:

  LUMINITA-CARMEN SAVIN

  restaurant-royal.ro

  email: office@restaurant-royal.ro

  telefon: 0236.411.892

  Vineri, 17 Decembrie 2021 00:00

  ANUNŢ TRANSURB S.A. GALAȚI (17.12.2021)

  Societatea Transurb informează că, în urma reluării lucrărilor din cadrul proiectului pentru extinderea reţelei de apă şi canalizare în cartierul Barboşi, autobuzele repartizate la traseul 31, pe sensul de mers Barboşi - Micro 19, vor avea capăt de linie în dreptul Bisericii Sf. Nectarie. Precizăm că, această modificare se va menţine pe toată perioada de derulare a lucrărilor de extindere reţea de apa şi canalizare.

  SP Ecosal continuă acţiunea de informare şi conştientizare a utilizatorilor serviciului de salubrizare cu privire la modul de colectare separată a deşeurilor.
  Colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri începe din casa fiecăruia dintre noi şi este primul pas spre procesul de reciclare.
  Sprijinim cetăţenii cu informaţii privind colectarea separată a deşeurilor, iar pentru a preveni abandonul deşeurilor şi sancţionarea cetăţenilor, SP Ecosal informează că are în administrare două puncte de colectare gratuită a deşeurilor reciclabile (ambalaje plastic, hârtie/carton, sticlă, metal), deşeurilor electrice şi electronice (aparate electrocasnice, becuri, neoane), deşeurilor voluminoase, deşeurilor vegetale rezultate din întreţinerea grădinilor şi deşeurilor de moloz rezultate din amenajarea locuinţelor în limita a 2 mc/an, destinate în exclusivitate persoanelor fizice!

  Punctele sunt situate după cum urmează:

  - Micro 13B - strada Drumul Viilor nr. 1;
  - strada Etna nr. 29, unde pot fi predate.

  22095809 1631246326919401 3251888632215968953 o

  Câteva reguli privind acceptarea deseurilor la punctele sunt:

  1. Pentru a putea fi depuse la centre, crengile trebuie să fie tăiate la o dimensiune nu mai mare de 50 cm şi legate în mănunchi, iar frunzele şi iarba trebuie să fie depozitate în saci.
  2. Deşeurile voluminoase de uz casnic precum piesele de mobilier trebuie demontate sau dezasamblate.
  3. Deşeurile din construcţii provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară sau exterioară a acestora, care sunt acceptate: amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi obiecte sanitare ceramice. Acestea trebuie depozitate în saci rezistenţi precum cei de rafie. Deşeurile din construcţii care se pot depune exclud cele precum polistiren, poliuretan, vată minerală şi bazaltică. Sacii care vor conţine deşeurilor menţionate anterior nu vor fi primiţi de centre.
  4. Pentru depunerea deşeurilor este necesară prezentarea unui document de identitate în vederea verificării cantităţilor maxime lunare permise.
  În cazul în care v-aţi renovat casa şi vreţi să transportaţi molozul, dar nu aveţi mijloc de transport, puteţi suna, la unul dintre următoarele numere de telefon: 0236.312.282 şi 0374.927.292; mentionăm faptul că numerele sunt valabile şi în cazul în care vreţi să transportaţi la punctele verzi deşeuri electrice şi electrocasnice mari.
  În cazul în care nu aveţi mijloace de transport ale deşeurilor inerte, Serviciul Public Ecosal poate veni să ridice molozul contra cost, fiind inclusă colectarea, transportul şi depozitarea, în cazul în care se depăşesc cei doi metri cubi gratuiţi.

  22104563 1631246323586068 3932024649924618163 o

  Programul celor două puncte verzi este urmatorul:

  - Punct verde Micro 13B - str. Drumul Viilor nr. 1, program: luni - sâmbătă, ora 08.00 - 16.00; duminică, ora 08.00 - 12.00;
  - Punct verde Etna - str. Etna nr. 29, program: luni - vineri, ora 08.00 - 16.00.

  Doar împreună putem avea un oraş curat!

  Vineri, 17 Decembrie 2021 00:00

  Comunicat de presă 17 decembrie 2021

  Lansarea oficială a proiectului „Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați

  Unitatea Administrativ Teritorială Județul  Galați anunță lansarea proiectului cu titlul „Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați” - cod SMIS 144169 finanțat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 4, dedicată sprijinirii ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, cu finanțare din REACT – EU, Acțiunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educațional on-line.

  Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional în anul școlar 2020-2021 atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

  Scopul proiectului este dotarea unităților de învațământ special aflate în subordinea Consiliului Județean Galați, cu echipamente IT mobile de tip tabletă și dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2020-2021, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

  Proiectul prevede achiziția de echipamente și dispozitive electronice IT necesare pentru desfășurarea activității didactice în mediul on-line pentru elevii și cadrele didactice din cele patru unități școlare partenere în proiect, respectiv tablete, laptopuri profesori, camere web, cameră web videoconferință, proiectoare, ecran proiecție cu suport perete, ecran proiecție cu suport trepied, table interactive și router wireless.

  Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 829.997,07 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 705.497,53 lei și din bugetul de stat este de 107.899,60 lei.

  Evenimentul de lansare oficială a proiectului va avea loc în data de 17 decembrie 2021, ora 10:30, în Sala Mare a Consiliului Județean Galați din strada Eroilor, nr. 7 și are drept obiectiv informarea corespunzătoare a participanților cu privire la  activitățile și rezultatele proiectului. La eveniment vor participa reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai partenerilor precum și ai instituțiilor mass-media locală şi regională.

  Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Adumitroaiei Florentina, manager de proiect, telefon: 0236-302537, fax: 0236-413031, e-mail: directia.programe@cjgalati.ro.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin  Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 ”Competitivi împreună!”

  Pagina 3 din 149