Advertorial

Advertorial

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 31.03.2020 – 14.04.2020 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie:

1. INSPECTOR DE SPECIALITATE II (1 post) în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului - Direcţia Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate.

- Pentru participare la concurs sunt necesare:

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, minim 1 an vechime în specialitatea studiilor şi cunoştinţe de operare PC nivel mediu (probă practică eliminatorie).

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 20.03.2020, orele 14.00 la sediul Consiliului Judeţean  Galaţi.

Calendarul concursului este următorul:

- proba practică de testare a cunoştinţelor de operare PC – 31.03.2020, începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;

- proba scrisă: 03.04.2020, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;

- interviul: 09.04.2020, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.

Condiţiile generale de participare la concurs, informaţii privind documentele necesare pentru completarea dosarului de concurs, calendarul detaliat al concursului, formularele de înscriere, bibliografia pentru concurs, precum şi relaţii suplimentare se pot obţine la Avizierul de la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro) – secţiunea „posturi vacante”, precum şi la Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 462409, 0236 – 302502.

Vineri, 06 Martie 2020 00:00

ANUNŢ TRANSURB S.A. GALAŢI (4)

Privind aprobarea următoarelor categorii de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați,     

valabile începând cu 01 martie 2020, dar nu mai târziu de 31 mai 2020.

 Art. 1.  

 • persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 98% pe o linie;
 • pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% pe o linie;
 • pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 25% pe o linie;
 • pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de HCL nr.126/2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, abonament gratuit pe o linie;
 • elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, pe tot parcursul anului calendaristic;
 • studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar;
 • persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj și persoanele șomere neindemnizate, abonament redus cu 98% pe o linie;
 • persoanele care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie;
 •         Abonamentele vor fi eliberate de Societatea Transurb S.A. Galați la solicitarea persoanelor prevăzute la art.1, pe baza următoarelor documente, copie și original:

  • pentru persoane fără venituri cu vârsta peste 65 de ani pe baza actului de identitate și a unei declarații pe propia răspundere precum că nu obțin venituri;
  • pentru pensionari: pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie din luna anterioară ( februarie ) pentru care se solicită abonamentul;
  • pentru pensionarii de invaliditate pe baza actului de identitate, a cuponului de pensie din luna anterioară (februarie) pentru care se solicită abonamentul și a actelor doveditoare privind încadrarea într-un grad de invaliditate;
  • pentru elevi și studenți: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că sunt elevi sau studenți ai unei instituții de învățământ din municipiul Galați, în condițiile prevăzute mai sus;
  • pentru șomeri: pe baza actului de identitate și a carnetului de evidență vizat de A.J.O.F.M, iar pentru cei neindemnizați, pe baza unei adeverințe eliberate de A.J.O.F.M și act identitate.
  • pentru persoane care beneficiază de salariul minim pe economie: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că solicitantul obține salariul minim pe economie (2230 lei ).

  Persoanele fără venituri, cu vârsta peste 65 ani și pensionarii cu pensia până la 2080 lei/brut, elevii și studenții, pot circula cu abonamentul vechi cu termen de valabilitate 29.02.2020, până pe data de 15.03.2020, timp în care pot să își ridice abonamentul.

  Joi, 05 Martie 2020 00:00

  ANUNŢ TRANSURB S.A. GALAŢI (3)

  Privind aprobarea următoarelor categorii de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați,     

  valabile începând cu 01 martie 2020, dar nu mai târziu de 31 mai 2020.

   Art. 1.  

 • persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 98% pe o linie;
 • pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% pe o linie;
 • pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 25% pe o linie;
 • pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de HCL nr.126/2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, abonament gratuit pe o linie;
 • elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, pe tot parcursul anului calendaristic;
 • studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar;
 • persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj și persoanele șomere neindemnizate, abonament redus cu 98% pe o linie;
 • persoanele care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie;
 •         Abonamentele vor fi eliberate de Societatea Transurb S.A. Galați la solicitarea persoanelor prevăzute la art.1, pe baza următoarelor documente, copie și original:

  • pentru persoane fără venituri cu vârsta peste 65 de ani pe baza actului de identitate și a unei declarații pe propia răspundere precum că nu obțin venituri;
  • pentru pensionari: pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie din luna anterioară ( februarie ) pentru care se solicită abonamentul;
  • pentru pensionarii de invaliditate pe baza actului de identitate, a cuponului de pensie din luna anterioară (februarie) pentru care se solicită abonamentul și a actelor doveditoare privind încadrarea într-un grad de invaliditate;
  • pentru elevi și studenți: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că sunt elevi sau studenți ai unei instituții de învățământ din municipiul Galați, în condițiile prevăzute mai sus;
  • pentru șomeri: pe baza actului de identitate și a carnetului de evidență vizat de A.J.O.F.M, iar pentru cei neindemnizați, pe baza unei adeverințe eliberate de A.J.O.F.M și act identitate.
  • pentru persoane care beneficiază de salariul minim pe economie: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că solicitantul obține salariul minim pe economie (2230 lei ).

  Persoanele fără venituri, cu vârsta peste 65 ani și pensionarii cu pensia până la 2080 lei/brut, elevii și studenții, pot circula cu abonamentul vechi cu termen de valabilitate 29.02.2020, până pe data de 15.03.2020, timp în care pot să își ridice abonamentul.

  Miercuri, 04 Martie 2020 10:00

  ANUNŢ TRANSURB S.A. GALAŢI (2)

  Privind aprobarea următoarelor categorii de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați,     

  valabile începând cu 01 martie 2020, dar nu mai târziu de 31 mai 2020.

   Art. 1.  

 • persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 98% pe o linie;
 • pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% pe o linie;
 • pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 25% pe o linie;
 • pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de HCL nr.126/2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, abonament gratuit pe o linie;
 • elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, pe tot parcursul anului calendaristic;
 • studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar;
 • persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj și persoanele șomere neindemnizate, abonament redus cu 98% pe o linie;
 • persoanele care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie;
 •         Abonamentele vor fi eliberate de Societatea Transurb S.A. Galați la solicitarea persoanelor prevăzute la art.1, pe baza următoarelor documente, copie și original:

  • pentru persoane fără venituri cu vârsta peste 65 de ani pe baza actului de identitate și a unei declarații pe propia răspundere precum că nu obțin venituri;
  • pentru pensionari: pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie din luna anterioară ( februarie ) pentru care se solicită abonamentul;
  • pentru pensionarii de invaliditate pe baza actului de identitate, a cuponului de pensie din luna anterioară (februarie) pentru care se solicită abonamentul și a actelor doveditoare privind încadrarea într-un grad de invaliditate;
  • pentru elevi și studenți: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că sunt elevi sau studenți ai unei instituții de învățământ din municipiul Galați, în condițiile prevăzute mai sus;
  • pentru șomeri: pe baza actului de identitate și a carnetului de evidență vizat de A.J.O.F.M, iar pentru cei neindemnizați, pe baza unei adeverințe eliberate de A.J.O.F.M și act identitate.
  • pentru persoane care beneficiază de salariul minim pe economie: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că solicitantul obține salariul minim pe economie (2230 lei ).

  Persoanele fără venituri, cu vârsta peste 65 ani și pensionarii cu pensia până la 2080 lei/brut, elevii și studenții, pot circula cu abonamentul vechi cu termen de valabilitate 29.02.2020, până pe data de 15.03.2020, timp în care pot să își ridice abonamentul.

  Duminică, 01 Martie 2020 00:00

  ANUNŢ TRANSURB S.A. GALAŢI 01.03.2020

  Din cauza lucrărilor la infrastructură, de la 1 martie se suspendă circulația tramvaielor. Pentru a asigura transportul călătorilor pe rutele suspendate, vor circula autobuze după cum urmează:

  Traseul 39 va fi înlocuit cu 6 autobuze, de luni până vineri, cu o frecvență de 15 minute, iar sâmbăta și duminica, cu o frecvență de 23 de minute.

  Traseul 7 va fi asigurat de un autobuz cu frecvență de 90 de minute și va circula pe ruta:

              TUR  Micro 19/ Magazinul General/ Liceul 9/ Piața Centrală

              RETUR  Piața Centrală/ Piața Energiei/ Liceul 9/ Piața Energiei/ Micro 19

  Traseul 44 va fi asigurat de un autobuz cu frecvența de 70 de minute și va avea următoarea rută:

              TUR BJATM/ Piața Energiei/ Liceul 9/ Piața Energiei/ Piața Centrală

              RETUR Piața Centrală/ Piața Energiei/ Liceul 9/ Piața Energiei/ BJATM

  Sâmbătă, 29 Februarie 2020 00:00

  ANUNŢ TRANSURB S.A. GALAŢI 29.02.2020

  Din cauza lucrărilor la infrastructură, de la 1 martie se suspendă circulația tramvaielor. Pentru a asigura transportul călătorilor pe rutele suspendate, vor circula autobuze după cum urmează:

  Traseul 39 va fi înlocuit cu 6 autobuze, de luni până vineri, cu o frecvență de 15 minute, iar sâmbăta și duminica, cu o frecvență de 23 de minute.

  Traseul 7 va fi asigurat de un autobuz cu frecvență de 90 de minute și va circula pe ruta:

              TUR  Micro 19/ Magazinul General/ Liceul 9/ Piața Centrală

              RETUR  Piața Centrală/ Piața Energiei/ Liceul 9/ Piața Energiei/ Micro 19

  Traseul 44 va fi asigurat de un autobuz cu frecvența de 70 de minute și va avea următoarea rută:

              TUR BJATM/ Piața Energiei/ Liceul 9/ Piața Energiei/ Piața Centrală

              RETUR Piața Centrală/ Piața Energiei/ Liceul 9/ Piața Energiei/ BJATM

  La început de martie, luna florilor şi a bucuriei, vă dorim să aveţi o primăvară minunată, plină de dragoste şi realizări, iar doamnelor le urăm să aibă multă sănătate şi preţuirea celor dragi!

  TRANSURB S.A. GALAŢI

  Sâmbătă, 29 Februarie 2020 00:00

  ANUNȚ TRANSURB S.A. GALAŢI

  Privind aprobarea următoarelor categorii de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați,     

  valabile începând cu 01 martie 2020, dar nu mai târziu de 31 mai 2020.

   Art. 1.  

 • persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 98% pe o linie;
 • pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% pe o linie;
 • pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 25% pe o linie;
 • pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de HCL nr.126/2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, abonament gratuit pe o linie;
 • elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, pe tot parcursul anului calendaristic;
 • studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar;
 • persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj și persoanele șomere neindemnizate, abonament redus cu 98% pe o linie;
 • persoanele care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie;
 •         Abonamentele vor fi eliberate de Societatea Transurb S.A. Galați la solicitarea persoanelor prevăzute la art.1, pe baza următoarelor documente, copie și original:

  • pentru persoane fără venituri cu vârsta peste 65 de ani pe baza actului de identitate și a unei declarații pe propia răspundere precum că nu obțin venituri;
  • pentru pensionari: pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie din luna anterioară ( februarie ) pentru care se solicită abonamentul;
  • pentru pensionarii de invaliditate pe baza actului de identitate, a cuponului de pensie din luna anterioară (februarie) pentru care se solicită abonamentul și a actelor doveditoare privind încadrarea într-un grad de invaliditate;
  • pentru elevi și studenți: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că sunt elevi sau studenți ai unei instituții de învățământ din municipiul Galați, în condițiile prevăzute mai sus;
  • pentru șomeri: pe baza actului de identitate și a carnetului de evidență vizat de A.J.O.F.M, iar pentru cei neindemnizați, pe baza unei adeverințe eliberate de A.J.O.F.M și act identitate.
  • pentru persoane care beneficiază de salariul minim pe economie: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că solicitantul obține salariul minim pe economie (2230 lei ).

  Persoanele fără venituri, cu vârsta peste 65 ani și pensionarii cu pensia până la 2080 lei/brut, elevii și studenții, pot circula cu abonamentul vechi cu termen de valabilitate 29.02.2020, până pe data de 15.03.2020, timp în care pot să își ridice abonamentul.

  Nimeni nu spune cu toata taria: „vreau credit!“. De regula, ne dorim sa putem produce bani prin propriile forte, fara a fi nevoie de imprumuturi. Cu toate astea, de foarte multe ori, planurile nu se materializeaza asa cum ne dorim, iar imprumutul devine cea mai buna optiune pe care o avem la dispozitie.

  Putini sunt cei care nu au solicitat niciodata in viata un imprumut bancar sau nu au apelat la un IFN. Apelarea la o astfel de solutie nu este deloc una gresita, insa ceea ce este gresit este sa iei un imprumut dintr-o sursa pe care nu o cunosti suficient de bine sau sa nu analizezi cu atentie nevoia pe care o ai. In acest articol vom vorbi despre sursele de imprumut. Care sunt cele mai populare si mai eficiente?

 • 1. Imprumutul de la persoane cunoscute. Este o varianta foarte buna daca iti doresti bani imprumut fara costuri suplimentare. Poti apela la prieteni, la familie sau la colegi insa un imprumut de acest fel inseamna o datorie morala fata de cel ce te-a imprumutat. Daca nu vrei sa iti asumi o astfel de datorie, este bine sa apelezi la institutii specializate.
 • 2. Imprumuturi bancare. Bancile sunt o sursa excelenta de finante. Daca vrei o suma mare de bani pe care nu ai de unde sa o iei, banca ti-o poate oferi. In general, imprumuturile bancare sunt destinate investitiilor mari, precum o casa, o masina sau un business. Creditele bancare prezinta urmatoarele particularitati:
  • Au dobanzi destul de mici;
  • Pot fi solicitate pentru perioade mari, de pana la 35 de ani;
  • Necesita foarte multa documentatie si iti solicita multe acte;
  • Se acorda destul de greu. IN general, trebuie sa astepti cel putin o saptamana pentru a primi bani printr-un astfel de imprumut.

  In ultima vreme, bancile au creat si instrumente de creditare pentru nevoi personale, care sunt foarte atractive. Totusi, la fel ca si in cazul imprumuturilor de sume mari, acordarea nu se face imediat.

 • 3. Imprumuturile prin IFN-uri. Ultimii ani au insemnat o dezvoltare rapida a IFN-urilor (Institutiile financiare nebancare). Acestea pot oferi imprumuturi de bani catre orice persoana fizica si se remarca prin cateva avantaje considerabile:
  • Aprobarea creditarii si plata se fac foarte rapid. De cele mai multe ori, sumele solicitate se ofera in maxim 48 de ore;
  • Birocratia este scazuta. Adesea, este nevoie doar de un buletin pentru acordarea unui imprumut;
  • Exista flexibilitate in ceea ce priveste modul de returnare a imprumutului.

  Din pacate, dobanzile sunt mai mari, iar perioada in care poate fi returnata suma imprumutata nu depaseste 5 ani. De asemenea, printr-un IFN nu pot fi imprumutate sume foarte mari de bani.

  Aceste solutii sunt ideale pentru nevoi urgente si rapide. Urgentele medicale, reparatiile auto sau blocajele financiare sunt situatiile cele mai potrivite pentru un astfel de imprumut.

  Campania “Hepatita C. Testează! Tratează! Învinge!” continuă, astăzi, la Galați.

  Pagina Facebook "Știi de Hepatita C?" va transmite în direct miercuri, 26 februarie, la ora 15.00, emisiunea “Hepatita C. Testează! Tratează! Învinge!”

  Invitații realizatorului emisiunii, Dr. Dan Căptaru, vor fi dr. Liliana Baroiu, medic primar, șef Secție Boli Infecțioase la Spitalul "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galați și dr. Beatrice Cristian, medic de familie și medic la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Galați.

  Temele abordate vor fi legate de informarea populației asupra cauzelor si efectelor infectării cu virusul hepatitic de tip C, precum și de faptul ca testarea si investigațiile sunt gratuite cu trimitere de la medicul de familie, iar tratamentul este în prezent unul extrem de eficient, cu procent de succes de aproape 100%.

  În aceeași ordine de idei, urmăritorilor din Galați, și nu numai, li se va aduce la cunoștință traseul facil, la îndemâna oricui, pe care trebuie să-l urmeze pentru a beneficia de tratamentul împotriva Hepatitei C și faptul că toți cei diagnosticați cu această boală, indiferent de gradul fibrozei, au acum acces la tratamentul  gratuit pentru pacienții asigurați CAS.

  În cadrul emisiunii “Hepatita C. Testează! Tratează! Învinge!”, de pe pagina "Știi de Hepatita C?" telespectatorii vor putea adresa întrebări invitaților prin comentarii și mesaje private..

  România deține primul loc în Europa în privința infectării cu virusul hepatitic de tip C, cu un procent de 3,3 %, iar la nivel național, regiunea Moldovei are cea mai însemnată rată a prevalenței, 4,3 %.

  Județul Galați deține un nedorit procent de 4,82 la sută, situat peste media regională.

  Pagina 3 din 117