Advertorial

Advertorial

HD PHOTO PRINT SOLUTIONS SRL anunţa încheierea proiectului ”AKADEMIA.RO - SPECIALIZARE INTELIGENTA, TESTARE SI RECRUTARE IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI”, - COD SMIS 118840, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POC 2014-2020 în cadrul Apelului : POC/46/2/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, contract de finanţare nr. 117/22.09.2017.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 luni – respectiv de la 22.09.2017 până la 21.10. 2020 şi a avut ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice si îmbunătăţirea performanţelor generale ale partenerilor pe piaţa interna în sectorul IT, până în anul 2021, prin crearea unei platforme software care va reuni instructori din mediul economic şi nu numai, companii ce activează în domeniul tehnologiei informaţiei şi cursanţi care doresc să se specializeze în conformitate cu cerinţele companiilor.
Beneficiar:. HD PHOTO PRINT SOLUTIONS SRL
Rezultatele atinse în perioada de referinţă:
1. Produse / servicii / aplicaţii TIC inovative realizate – Crearea unei Platforma software inovatoare - AKADEMIA.RO
Valoarea totală a proiectului a fost de 4.369.740,15 lei, valoarea eligibilă 4.369.740,15 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă: 3.438.293,30 lei si co-finanţare proprie de 931.446,85 lei
Proiectul s-a implementat în Str. Portului, nr. 23, Corp A, biroul 002, parter, Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800025, România, Regiunea de dezvoltare Sud-Est până la data de 21.10. 2020.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoana de contact: Steriopol Mariela
Funcţie: Administrator
Telefon: 0747224140; Fax: 0236407033
E-mail: mariela_galati@yahoo.com
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”
"Competitivi împreună"
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Se apropie un eveniment deosebit pentru notariatul din România. Ce sărbătoresc notarii în luna noiembrie?

Prof. univ. dr. Bogdan Ciucă: Da, într-adevăr, pe 17 noiembrie sărbătorim  25 de ani de notariat modern în România, 25 de ani de la liberalizarea profesiei. Este un sfert de secol, care a trecut ca într-o clipă. Un sfert de secol care a trecut peste noi, cu bune și cu rele, cu provocări și cu emoții. Am mai îmbătrânit puțin, am acumulat experiență, am devenit mai înțelepți. Unora ni s-au născut copii, alții am devenit bunici. Încercând o analogie, la 25 de ani un om este deja matur, a depășit adolescența, este major și are drepturi și obligații depline. În toţi aceşti ani, profesia noastră s-a definit, s-a maturizat, și-a construit  statutul de partener de încredere al cetățeanului și al statului.

Ce  a adus nou “maturizarea” profesiei?

În această etapă de maturizare profesională, am obținut dreptul de a fi respectați și obligația de a genera respect și încredere. Datorăm aceasta celor care de secole au trudit spre a contura profilul notarului – acela al unui profesionist de încredere, celor care s-au implicat în reformă, celor care au făcut posibilă celebrarea a 25 de ani de notariat modern.  Depinde de noi dacă vom risipi această moștenire sau dacă o vom păstra și dezvolta.

Ați amintit de oameni care au făcut posibilă celebrarea de azi. Credeți în puterea modelelor?

Prof. univ. dr. Bogdan Ciucă: O, sigur că da! Cred cu putere în educația prin modele – prin oameni care au reușit, personalități care au ce spune, profesioniști ce pot și vor să împărtășească valoarea. Din această perspectivă, pot aminti contribuţia deosebită pe care au avut-o în aceşti ani toţi notarii publici din judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea. Menţionez în mod special câteva nume de referinţă: notarii publici Varga Vasile - vicepreşedinte al UNNPR şi Nica Ciprian, vicepreşedintele CNP Galaţi, doamnele notar Tănase Sonia, Moroşanu Elena, Urs Floarea, Nazare Măndiţa. La nivel naţional, subliniez  aportul extraordinar pe care l-au avut şi îl au la consolidarea profesiei:  Dr. Dumitru Viorel Mănescu, preşedintele UNNPR şi doamna notar public Doina Rotaru, prim-vicepreşedinte UNNPR. Tuturor acestor notari şi celor care apelează la serviciile notariale, le datorăm evoluţia şi dezvoltarea acestei profesii. Le mulţumim!

ACTIVE HD PRINTING SOLUTIONS SRL anunţă încheierea proiectului ”CONTROL PANEL – SISTEM DE ADMINISTRARE SERVERE SI DOMENII WEB”, - COD SMIS 119148, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POC 2014-2020 în cadrul Apelului : POC/46/2/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, contract de finanţare nr. 120/22.09.2017.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 luni – respectiv de la 22.09.2017 până la 21.10.2020 şi a avut ca obiectiv general realizarea unei aplicaţii de tip administrarea unui server web sau a mai multor servere web, care să ofere utilizatorilor o interfaţă intuitivă şi performantă pentru o gestionare cat mai eficientă a resurselor hardware şi software ale acestor servere şi care va permite utilizatorilor să controleze dintr-o interfaţă unitară, toate aspectele legate de serviciile de hosting ale unui domeniu web.
Beneficiar:. ACTIVE HD PRINTING SOLUTIONS SRL
Rezultatele atinse în perioada de referinţă:
1. Produse / servicii / aplicaţii TIC inovative realizate – Crearea unei Aplicatii software inovatoare - Control Panel
Valoarea totală a proiectului a fost de 4.474.522,16 lei, valoarea eligibilă de 4.474.522,16 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă: 3.528.714,66 lei şi co-finanţare proprie de 945.807,50 lei
Proiectul s-a implementat în Str. Portului, nr. 23, Corp A, biroul P06, parter, Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800025, România, Regiunea de dezvoltare Sud-Est până la data de 21.10.2020.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoana de contact: Maftei Radu
Funcţie: Administrator
Telefon: 0747224141; Fax: 0236407033
E-mail: activehdprinting@gmail.com
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”
"Competitivi împreună"
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

HD PHOTO PRINT SOLUTIONS SRL anunţa încheierea proiectului ”AKADEMIA.RO - SPECIALIZARE INTELIGENTA, TESTARE SI RECRUTARE IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI”, - COD SMIS 118840, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POC 2014-2020 în cadrul Apelului : POC/46/2/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, contract de finanţare nr. 117/22.09.2017.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 luni – respectiv de la 22.09.2017 până la 21.10. 2020 şi a avut ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice si îmbunătăţirea performanţelor generale ale partenerilor pe piaţa interna în sectorul IT, până în anul 2021, prin crearea unei platforme software care va reuni instructori din mediul economic şi nu numai, companii ce activează în domeniul tehnologiei informaţiei şi cursanţi care doresc să se specializeze în conformitate cu cerinţele companiilor.
Beneficiar:. HD PHOTO PRINT SOLUTIONS SRL
Rezultatele atinse în perioada de referinţă:
1. Produse / servicii / aplicaţii TIC inovative realizate – Crearea unei Platforma software inovatoare - AKADEMIA.RO
Valoarea totală a proiectului a fost de 4.369.740,15 lei, valoarea eligibilă 4.369.740,15 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă: 3.438.293,30 lei si co-finanţare proprie de 931.446,85 lei
Proiectul s-a implementat în Str. Portului, nr. 23, Corp A, biroul 002, parter, Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800025, România, Regiunea de dezvoltare Sud-Est până la data de 21.10. 2020.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoana de contact: Steriopol Mariela
Funcţie: Administrator
Telefon: 0747224140; Fax: 0236407033
E-mail: mariela_galati@yahoo.com
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”
"Competitivi împreună"
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

ACTIVE HD PRINTING SOLUTIONS SRL anunţă încheierea proiectului ”CONTROL PANEL – SISTEM DE ADMINISTRARE SERVERE SI DOMENII WEB”, - COD SMIS 119148, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POC 2014-2020 în cadrul Apelului : POC/46/2/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, contract de finanţare nr. 120/22.09.2017.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 luni – respectiv de la 22.09.2017 până la 21.10.2020 şi a avut ca obiectiv general realizarea unei aplicaţii de tip administrarea unui server web sau a mai multor servere web, care să ofere utilizatorilor o interfaţă intuitivă şi performantă pentru o gestionare cat mai eficientă a resurselor hardware şi software ale acestor servere şi care va permite utilizatorilor să controleze dintr-o interfaţă unitară, toate aspectele legate de serviciile de hosting ale unui domeniu web.
Beneficiar:. ACTIVE HD PRINTING SOLUTIONS SRL
Rezultatele atinse în perioada de referinţă:
1. Produse / servicii / aplicaţii TIC inovative realizate – Crearea unei Aplicatii software inovatoare - Control Panel
Valoarea totală a proiectului a fost de 4.474.522,16 lei, valoarea eligibilă de 4.474.522,16 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă: 3.528.714,66 lei şi co-finanţare proprie de 945.807,50 lei
Proiectul s-a implementat în Str. Portului, nr. 23, Corp A, biroul P06, parter, Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800025, România, Regiunea de dezvoltare Sud-Est până la data de 21.10.2020.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoana de contact: Maftei Radu
Funcţie: Administrator
Telefon: 0747224141; Fax: 0236407033
E-mail: activehdprinting@gmail.com
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”
"Competitivi împreună"
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

HD PHOTO PRINT SOLUTIONS SRL anunţa încheierea proiectului ”AKADEMIA.RO - SPECIALIZARE INTELIGENTA, TESTARE SI RECRUTARE IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI”, - COD SMIS 118840, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POC 2014-2020 în cadrul Apelului : POC/46/2/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/2/Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, contract de finanţare nr. 117/22.09.2017.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 luni – respectiv de la 22.09.2017 până la 21.10. 2020 şi a avut ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice si îmbunătăţirea performanţelor generale ale partenerilor pe piaţa interna în sectorul IT, până în anul 2021, prin crearea unei platforme software care va reuni instructori din mediul economic şi nu numai, companii ce activează în domeniul tehnologiei informaţiei şi cursanţi care doresc să se specializeze în conformitate cu cerinţele companiilor.
Beneficiar:. HD PHOTO PRINT SOLUTIONS SRL
Rezultatele atinse în perioada de referinţă:
1. Produse / servicii / aplicaţii TIC inovative realizate – Crearea unei Platforma software inovatoare - AKADEMIA.RO
Valoarea totală a proiectului a fost de 4.369.740,15 lei, valoarea eligibilă 4.369.740,15 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă: 3.438.293,30 lei si co-finanţare proprie de 931.446,85 lei
Proiectul s-a implementat în Str. Portului, nr. 23, Corp A, biroul 002, parter, Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800025, România, Regiunea de dezvoltare Sud-Est până la data de 21.10. 2020.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoana de contact: Steriopol Mariela
Funcţie: Administrator
Telefon: 0747224140; Fax: 0236407033
E-mail: mariela_galati@yahoo.com
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”
"Competitivi împreună"
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Luni, 19 Octombrie 2020 00:00

UN SFERT DE SECOL DE NOTARIAT MODERN

Interviu cu prof. univ. dr. Bogdan Ciucă, preşedintele Camerei Notarilor Publici Galaţi, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Juridice din România

Se apropie un eveniment deosebit pentru notariatul din România. Ce sărbătoresc notarii în luna noiembrie?

Prof. univ. dr. Bogdan Ciucă: Da, într-adevăr, pe 17 noiembrie sărbătorim  25 de ani de notariat modern în România, 25 de ani de la liberalizarea profesiei. Este un sfert de secol, care a trecut ca într-o clipă. Un sfert de secol care a trecut peste noi, cu bune și cu rele, cu provocări și cu emoții. Am mai îmbătrânit puțin, am acumulat experiență, am devenit mai înțelepți. Unora ni s-au născut copii, alții am devenit bunici. Încercând o analogie, la 25 de ani un om este deja matur, a depășit adolescența, este major și are drepturi și obligații depline. În toţi aceşti ani, profesia noastră s-a definit, s-a maturizat, și-a construit  statutul de partener de încredere al cetățeanului și al statului.

Ce  a adus nou “maturizarea” profesiei?

În această etapă de maturizare profesională, am obținut dreptul de a fi respectați și obligația de a genera respect și încredere. Datorăm aceasta celor care de secole au trudit spre a contura profilul notarului – acela al unui profesionist de încredere, celor care s-au implicat în reformă, celor care au făcut posibilă celebrarea a 25 de ani de notariat modern.  Depinde de noi dacă vom risipi această moștenire sau dacă o vom păstra și dezvolta.

Ați amintit de oameni care au făcut posibilă celebrarea de azi. Credeți în puterea modelelor?

Prof. univ. dr. Bogdan Ciucă: O, sigur că da! Cred cu putere în educația prin modele – prin oameni care au reușit, personalități care au ce spune, profesioniști ce pot și vor să împărtășească valoarea. Din această perspectivă, pot aminti contribuţia deosebită pe care au avut-o în aceşti ani toţi notarii publici din judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea. Menţionez în mod special câteva nume de referinţă: notarii publici Varga Vasile - vicepreşedinte al UNNPR şi Nica Ciprian, vicepreşedintele CNP Galaţi, doamnele notar Tănase Sonia, Moroşanu Elena, Urs Floarea, Nazare Măndiţa. La nivel naţional, subliniez  aportul extraordinar pe care l-au avut şi îl au la consolidarea profesiei:  Dr. Dumitru Viorel Mănescu, preşedintele UNNPR şi doamna notar public Doina Rotaru, prim-vicepreşedinte UNNPR. Tuturor acestor notari şi celor care apelează la serviciile notariale, le datorăm evoluţia şi dezvoltarea acestei profesii. Le mulţumim!

Dataware Consulting S.R.L. (în calitate de lider de proiect), în parteneriat cu Synergetix Educational S.R.L. derulează începând cu data 06.07.2020 proiectul Inovație printr-o soluție personalizată de e-learning în cadrul clusterului IT&C „Dunărea de Jos", finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, conform contractului de finanțare 52/221_ap2/06.07.2020, cod SMIS 129817.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea prin inovare a capacitații firmelor partenere  Synergetix Educational și Dataware Consulting de a răspunde cu produse competitive de e-educație, bazate pe strategii personalizate de instruire si pe soluții tehnice inovatoare, la nevoia sistemului educațional de a asigura generații mai bine pregătite de absolvenți și promovarea unui model viabil de implementare a rezultatelor cercetării si dezvoltării in produse inovatoare in cadrul mediului colaborativ al cluster-ului IT&C Dunărea de Jos.

Valoarea totală a proiectului este de 14.375.852,15, din care cheltuieli eligibile - 13,123,280.80 lei, din care finanțarea nerambursabilă (FEDR) - 8.721.387,36 lei, finanțarea nerambursabilă (BS) - 1.539.068,36 lei și contribuția eligibilă a beneficiarului - 2.862.825,08 lei

Proiectul se implementează în Municipiul Galați, județul Galați, România  iar durata de implementare a proiectului este de 36 luni.

Rezultatele finale așteptate: Documentatii pentru achizitii, 1 Plan de resurse, 1 Calendar activitati actualizat, Birotica pentru echipa de management, Document de initiere al proiectului, 12 Rapoarte intermediare de progres, 1 Raport final de progres, Cereri de prefinantare/Cereri de rambursare/Plata trimestriale, O solutie inovativa de e-learning, 1 Raport de consultanta privind masurarea si etalonarea activitatilor de consolidare si evaluare, Un spatiu achizitionat, Echipamente si aplicații software livrate si instalate, Drept de proprietate inregistrate asupra aplicațiilor software care vor fi gestionate de catre fiecare partener, Marca pentru produsele software dezvoltate în cadrul proiectului înregistrata, 2 Evenimente de presa organizate la lansarea si încheierea proiectului, 2 Comunicate presa (lansare si încheiere), 1 pagina web de prezentare a proiectului realizata, 1 panou informativ, 66 Autocolante pentru echipamentele achiziționate, 3 Conferinte pentru diseminarea abordarilor si a solutiilor din proiect prin lucrări științifice, 4 Campanii de promovare a soluției pe rețelele de socializare, 8 Evenimente de promovare a soluției dezvoltate, 2 participari la manifestari de specialitate pentru promovare soluției dezvoltate, rapoarte de audit tehnic, rapoarte de audit financiar.

Detalii suplimentare:

Persoana de contact - Iulia Oprea Dimcea, Manager de proiect,

telefon: 0743100020,  e-mail: iulia.dimcea@dataware.ro. 

site: https://www.dataware.ro/

Luni, 28 Septembrie 2020 00:00

COMUNICAT DE PRESĂ 28.09.2020

UAT Municipiul Galaţi participă în calitate de partener în proiectul BLUACT – Blue Growth Cities in Action, care a fost aprobat spre finanțare în cadrul programului URBACT III, Apelul de Bune Practici, tema Creșterea Capacității în data de 04 decembrie 2018.

În cadrul proiectului, Municipiul Galați organizează competiția de idei de afaceri în domeniul economiei albastre, intitulată  Danube Growth Intiative.

În cadrul celor două evenimente de tip Hackathon, organizate în data de 14 septembrie și respectiv 12 decembrie 2019, au fost prezentate 12 idei de afaceri, dintre care 9 idei de afaceri au îndeplinit criteriile de eligibilitate prezentate în regulamentul competiției și au fost selectate pentru Demo Day, după cum urmează:

 • Promovarea Oportunităţilor turistice şi economice în zona Dunării de Jos
 • Decontaminarea apei de balast folosind plasmă rece
 • Vision – ambarcaţiune de curăţire a Dunării de resturile plutitoare pe zona Municipiului Galaţi şi Brăila
 • Pescapp
 • Colectarea și reciclarea uleiului uzat din bucătărie
 • Bio-Transfer - unitate de fabricație pentru obținerea biogazului
 • DanubeEcoSoap-utilizarea uleiurilor uzate pentru fabricarea săpunului
 • FreeForm- produs alimentar funcțional, aglutenic obținut din subproduse ale industriei sucurilor de legume
 • Blue Urban Aquaponic Farms - sistem acvaponic de producție piscicolă urbană.

Având în vedere pandemia generată de virusul SARS – COV 2, proiectul BLUACT a fost prelungit prin decizia Autorității de Management Urbact III, până la data de 30 iunie 2021.

La întâlnirea de lucru a Grupului Local Urbact din data de  22 Iunie 2020 a fost revizuit calendarul de desfășurare a activităților competiției, după cum urmează:

 • În data de 8 octombrie 2020 se va organiza Preparation Day, un eveniment de pregătire a prezentărilor finale ale antreprenorilor selectaţi în cadrul competiţiei pentru sesiunea de pitching.
 • În data de 21 octombrie va avea loc Demo Day, un eveniment în cadrul căruia candidații vor prezenta ideile lor de afaceri și un juriu independent va vota prin intermediul unei platforme online câştigătorii.
 • În perioada noiembrie-decembrie 2020 se va desfășura Incubarea, ce constă în aproximativ 72 de ore de pregătire a planului de afacere pentru lansarea unui start-up.
 • În luna aprilie 2021 va avea loc sesiunea de pitching, în care se va prezenta planul de afaceri dezvoltat de către echipa câștigătoare, în urma perioadei de incubare.
 • PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 418

  din 23 septembrie  2020

  privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru joi, 24 septembrie 2020, ora 930

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

  Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru joi, 24 septembrie 2020, ora 0930, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității de reacție la criza sanitară COVID 19, în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea  

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului  

                        Ionel Coca

  Pagina 4 din 127