Advertorial

Advertorial

METALO INVEST S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „SPAȚIU PENTRU ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE EXTRACURRICULARE”, cod MySMIS 112395, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”:

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt:

 • diversificarea activității microîntreprinderii METALO INVEST S.R.L. prin înființarea Spațiului pentru activități distractive și recreative extracurriculare;
 • creșterea competitivității și productivității microîntreprinderii prin dotarea cu echipamente specifice;
 • crearea de locuri noi de muncă - dintre care cel puţin unul pentru persoane defavorizate.

La finalizarea perioadei de implementare s-au obșinut următoarele rezultate:

 • un spațiu pentru activități distractive și recreative extracurriculare înființat;
 • un spațiu pentru activități distractive și recreative extracurriculare dotat la standarde europene;
 • 3 locuri de muncă nou create, dintre care unul pentru persoane din categorii defavorizate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.373.317,27 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 760.040,10 lei si 134.124,72 lei contributie din Bugetul National .

În urma implementării proiectului investiția realizată va avea un impact pozitiv la nivelul populației localității/regiunii prin crearea a 3 locuri de muncă, creșterea calității serviciilor de profil și oferirea de activități extracurriculare și distractive.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel./fax: 0740.244.848, e-mail: metaloinvest_proiect@yahoo.com, persoană de contact: Vasile NISTOR

METALO INVEST S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „SPAȚIU PENTRU ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE EXTRACURRICULARE”, cod MySMIS 112395, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”:

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt:

 • diversificarea activității microîntreprinderii METALO INVEST S.R.L. prin înființarea Spațiului pentru activități distractive și recreative extracurriculare;
 • creșterea competitivității și productivității microîntreprinderii prin dotarea cu echipamente specifice;
 • crearea de locuri noi de muncă - dintre care cel puţin unul pentru persoane defavorizate.

La finalizarea perioadei de implementare s-au obșinut următoarele rezultate:

 • un spațiu pentru activități distractive și recreative extracurriculare înființat;
 • un spațiu pentru activități distractive și recreative extracurriculare dotat la standarde europene;
 • 3 locuri de muncă nou create, dintre care unul pentru persoane din categorii defavorizate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.373.317,27 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 760.040,10 lei si 134.124,72 lei contributie din Bugetul National .

În urma implementării proiectului investiția realizată va avea un impact pozitiv la nivelul populației localității/regiunii prin crearea a 3 locuri de muncă, creșterea calității serviciilor de profil și oferirea de activități extracurriculare și distractive.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel./fax: 0740.244.848, e-mail: metaloinvest_proiect@yahoo.com, persoană de contact: Vasile NISTOR

METALO INVEST S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „SPAȚIU PENTRU ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE EXTRACURRICULARE”, cod MySMIS 112395, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”:

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt:

 • diversificarea activității microîntreprinderii METALO INVEST S.R.L. prin înființarea Spațiului pentru activități distractive și recreative extracurriculare;
 • creșterea competitivității și productivității microîntreprinderii prin dotarea cu echipamente specifice;
 • crearea de locuri noi de muncă - dintre care cel puţin unul pentru persoane defavorizate.

La finalizarea perioadei de implementare s-au obșinut următoarele rezultate:

 • un spațiu pentru activități distractive și recreative extracurriculare înființat;
 • un spațiu pentru activități distractive și recreative extracurriculare dotat la standarde europene;
 • 3 locuri de muncă nou create, dintre care unul pentru persoane din categorii defavorizate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.373.317,27 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 760.040,10 lei si 134.124,72 lei contributie din Bugetul National .

În urma implementării proiectului investiția realizată va avea un impact pozitiv la nivelul populației localității/regiunii prin crearea a 3 locuri de muncă, creșterea calității serviciilor de profil și oferirea de activități extracurriculare și distractive.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel./fax: 0740.244.848, e-mail: metaloinvest_proiect@yahoo.com, persoană de contact: Vasile NISTOR

METALO INVEST S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „SPAȚIU PENTRU ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE EXTRACURRICULARE”, cod MySMIS 112395, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”:

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt:

 • diversificarea activității microîntreprinderii METALO INVEST S.R.L. prin înființarea Spațiului pentru activități distractive și recreative extracurriculare;
 • creșterea competitivității și productivității microîntreprinderii prin dotarea cu echipamente specifice;
 • crearea de locuri noi de muncă - dintre care cel puţin unul pentru persoane defavorizate.

La finalizarea perioadei de implementare s-au obșinut următoarele rezultate:

 • un spațiu pentru activități distractive și recreative extracurriculare înființat;
 • un spațiu pentru activități distractive și recreative extracurriculare dotat la standarde europene;
 • 3 locuri de muncă nou create, dintre care unul pentru persoane din categorii defavorizate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.373.317,27 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 760.040,10 lei si 134.124,72 lei contributie din Bugetul National .

În urma implementării proiectului investiția realizată va avea un impact pozitiv la nivelul populației localității/regiunii prin crearea a 3 locuri de muncă, creșterea calității serviciilor de profil și oferirea de activități extracurriculare și distractive.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel./fax: 0740.244.848, e-mail: metaloinvest_proiect@yahoo.com, persoană de contact: Vasile NISTOR

Joi, 25 Octombrie 2018 00:00

Comunicat de presă 25 octombrie 2018

Titlul proiectului: MARLENA – Marine and River Litter Elimination, New Apporaches

Acronim: MARLENA

Perioada: 24 luni (17 August 2018 – 16 August 2020)

Bugetul total al proiectului: € 838 278.34 (ENI 771.216,06 Euro și Co-finanțare 67.062,28 Euro)

 

Suntem mândri să anunțăm că în data de 16 August 2018, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut – Dunăre Galați, alături de partenerii săi și de Municipalitatea Demirkoy din Turcia, în calitate de Lider, a semnat Acordul de parteneriat și Contractul de finanțare pentru proiectul MARLENA - Marine and River Litter Elimination New Approach (BSB139), proiect finanțat prin Programul Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020.   

Proiectul este o inițiativă comună a parteneriatului creat pentru a implementa cu succes măsuri de ameliorare a mediului. O atenție deosebită este acordată dezvoltării unui comportament ecologic și responsabil în rândul tinerilor.

 

Parteneriatul proiectului MARLENA BSB139 este alcătuit astfel:

- Municipalitatea DEMIRKOY, Turcia - Lider

- Asociația Zelena Strandja, Bulgaria (PP2);

- Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut - Dunare” Galați (FLAG Galați), România (PP3);

- Centrul de Consultanță Ecologică Cahul, Republica Moldova (PP4);

- Institutul de Cercetare pentru Probleme Economice de Piață și Ecologie, Academia Națională de Cercerări Științifice a Ucrainei (IMPEER), Ucraina (PP5);

- Municipalitatea Malko Tarnovo, Bulgaria (PP6).


Evenimentul de lansare a proiectului MARLENA – Eliminarea deșeurilor marine și fluviale (MARLENA - Marine and River Litter Elimination New Approach) a avut loc la Galați în data de 25 octombrie 2018 cu participarea autorităților locale, mediului academic și a societății civile.

 

MARLENA BSB139 este inițiativa comună împotriva poluării existente în Bazinul Mării Negre, la nivelul apelor interioare, zonelor protejate și rezervațiilor naturale. Toate cele 5 regiuni țintă (Turcia - Demirkoy, România Sud - Est, Bulgaria Strandja și Malko Tarnovo, Republica Moldova - Cahul și Ucraina – Regiunea Odesa) se află în Bazinul Mării Negre și au o bogată diversitate biologică și un ridicat potențial turistic.

Actele de guvernare devin deosebit de complexe și tehnice, domeniile reglementate tot mai vaste și aspectele reglementate tot mai detaliate. Acțiunea colectivă pentru a răspunde nevoilor comunităților este percepută a fi strict de domeniul intervenției publice, a statului, fiind ignorate, eliminate, blocate sau, în cel mai bun caz, îngreunate multe alte moduri prin care oamenii pot să își rezolve împreună probleme. Argumentele de eficiență, precum realizarea de economii de scală sau evitarea dublurilor, contribuie la centralizarea excesivă a acestor acțiuni, lucrând constant împotriva principiului subsidiarității, clamat chiar de Uniunea Europeană între valorile sale.

Aceste tendințe stau la baza înstrăinării cetățeanului de actul de guvernare și slăbirii mecanismelor democratice. Cetățeanul este învinovățit că nu are cunoașterea și expertiza necesară pentru a înțelege deciziile publice și este exclus de la dezbaterea lor. De altfel, având în vedere nivelul extins și detaliat de reglementare, acestuia i-ar fi și imposibil să cuprindă complexitatea și numărul imens de reglementări. Dezbaterea de politici publice devine apanajul unui cerc restrâns de experți într-un domeniu la fel de restrâns: expertul în politicile de salarizare a personalului didactic rar poate fi comunica cu un expert în curriculum.

Cu toate acestea, cetățeanul eliminat din dezbatere, lăsat cu puține sau ineficiente mecanisme de influențare a deciziilor, este cel care plătește factura într-un dublu sens: pe de o parte, este forțat să finanțeze implementarea acestor decizii și, pe de altă parte, este constrâns să se supună lor, sacrificându-și preferințele proprii sau fiindu-i reduse opțiunile de acțiune disponibile la cele expres reglementate de către Expert sau Reglementator.

Se poate spune că mecanismele democratice nu sunt amenințate pentru că ne putem transmite preferințele în continuare prin vot. Dar votul pentru un partid sau un candidat nu poate concentra diversitatea de preferințe ale fiecărei familii sau comunități. Propunerea electorală care să reflecte în totalitate opțiunile tuturor votanților săi nu s-a inventat încă, oricât de extinse ar fi echipele de specialiști care dezvoltă aceste propuneri. Mai mult, și atunci când unele preferințe sunt transmise prin mecanisme electorale, acest fapt nu atrage automat după sine integrarea lor în politici publice. Iar susținătorii pierzătorilor sunt în mare măsură obligați să se supună unor decizii contrare propriilor opțiuni.

Totodată, se poate spune că acest sistem de guvernare este unul care produce bunăstare, produce rezultate sau outcome-uri pozitive, dorite, și de aceea trebuie menținut și întărit în aceeași direcție. Un răspuns este că „sistemele sociale formale care sunt menite a servi grupuri mari de populație au întotdeauna zone oarbe și sunt părtinitoare în feluri ce nu pot fi anticipate de către creatorii lor” (Weyl, E. G (2019) Why I Am Not a Technocrat, RadicalxChange Blog). Iar exemplul sistemului dorit echitabil de educație din România candidează la o poziție fruntașă între exemplele paradigmatice de zone oarbe, de părtinire sau de favorizare a unor grupuri, interese, zone.

Întrebările pe care dorim să le lansăm în acest context sunt: Ar trebui ca deciziile publice să fie strict domeniul unui cerc restrâns de experți validați sau o abordare mai democratică se impune? Cine sunt actorii legitimi în aceste dezbateri? Dar în dezbaterea despre sisteme de furnizare a educației și a sprijinirii tinerilor?

Aceste întrebări au stat la baza derulării proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație”, derulat de către Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială și de Asociația pentru Participare Civică, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul a oferit oportunitatea de a vedea care sunt provocările unui grup civic atunci când se angajează într-un demers de formulare de politici publice sau de evaluare ex-post a acestora: de la complexitatea definirii problemelor, la nivelul scăzut de cunoaștere socială, la accesul dificil la reglementări și la informațiile publice sau absența transparenței.

Câteva dintre aceste provocări sunt dezbătute astăzi în conferința de încheie a proiectului desfășurată la Galați. Mai multe sunt detaliate în Raportul sinteză lansat și disponibil pe website-ul proiectului pe care vă invităm să îl vizitați: http://politicipentrueducatie.iresis.ro/. Vă invităm să le consultați!

CLAZIANA S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătățirea competitivității economice a societății CLAZIANA S.R.L. prin achiziția de echipamente”, cod MySMIS 117092, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.625.058,35  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.887.932,36  lei.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivităţii firmei pe o piaţă slab dezvoltată în România și în continuă creștere la nivel global.  Obiectivul specific al proiectului este crearea unei noi unităţi de producţie/prestare servicii de tipărire, gravare și modelare 3D.

Durata de implementare a proiectului este de 12  luni:  respectiv de  la data 01.08.2019 până la data 31.07.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel: +40 751 225 577, persoană de contact Ivanov Paul - administrator CLAZIANA S.R.L.

CLAZIANA S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătățirea competitivității economice a societății CLAZIANA S.R.L. prin achiziția de echipamente”, cod MySMIS 117092, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.625.058,35  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.887.932,36  lei.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivităţii firmei pe o piaţă slab dezvoltată în România și în continuă creștere la nivel global.  Obiectivul specific al proiectului este crearea unei noi unităţi de producţie/prestare servicii de tipărire, gravare și modelare 3D.

Durata de implementare a proiectului este de 12  luni:  respectiv de  la data 01.08.2019 până la data 31.07.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel: +40 751 225 577, persoană de contact Ivanov Paul - administrator CLAZIANA S.R.L.

CLAZIANA S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătățirea competitivității economice a societății CLAZIANA S.R.L. prin achiziția de echipamente”, cod MySMIS 117092, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.625.058,35  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.887.932,36  lei.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivităţii firmei pe o piaţă slab dezvoltată în România și în continuă creștere la nivel global.  Obiectivul specific al proiectului este crearea unei noi unităţi de producţie/prestare servicii de tipărire, gravare și modelare 3D.

Durata de implementare a proiectului este de 12  luni:  respectiv de  la data 01.08.2019 până la data 31.07.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel: +40 751 225 577, persoană de contact Ivanov Paul - administrator CLAZIANA S.R.L.

La un început de an școlar în care întrebările despre sensul educației publice în România par a rata întâlnirea cu multiplele răspunsuri care circulă cu viteză amețitoare în spațiul public, vă invităm la o dezbatere privind implicarea societății civile în formularea politicilor publice din educație. Este formularea propunerilor de politică doar un atribut al experților educaționali sau este binevenită consultarea beneficiarilor de educație: elevi, părinți, comunități și actori din mediul privat? Care sunt punctele prin care feedback-ul beneficiarilor pătrunde și este luat în considerare în învățământul formal?

Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială (IRESIS) și Asociația pentru Participare Civică vă invită la Conferința de încheiere a proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație”, care va avea loc joi, 12 septembrie 2019, la Centrul de afaceri Dunărea, Sala Europa, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Galați, între orele 13:00 și 15:30.

Conferința își propune să contribuie la dezbaterea publică din România cu privire la politicile publice din domeniul educației și tineretului. În cadrul acesteia vor fi prezentate două documente de politică publică:

 • O propunere alternativă de politică publică în domeniul evaluării periodice a activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
 • Raportul exercițiului de monitorizare și evaluare a programelor de sprijinire a ONGurilor din tineret.

Vă invităm să reflectăm împreună pe marginea celor două materiale și să ne formulați feedback-ul și contribuția dvs.

Conferința este organizată în cadrul proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație”, cod proiect SIPOCA/MYSMIS 288/112921, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulat în perioada mai 2018 – septembrie 2019.

Atașăm mai jos agenda evenimentului. Pentru confirmarea participării sau informații și detalii suplimentare, ne puteți contacta la adresa de email politici_edu@iresis.ro și la telefon 0748.018.838 și 0724.240.256.

AGENDA CONFERINȚEI

Locație: Centrul de afaceri Dunărea, sala Europa, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Galați

Data: 12 septembrie 2019

 

 

13.00 – 13.40

Sosirea și înregistrarea participanților

Welcome coffee și gustare de prânz

13.40 - 14.00

Cuvânt introductiv. Prezentarea proiectului și a celor două organizații

Cornelia Petcu, Coordonator programe Asociația IRESIS Galați

Aura Matei, Președintă Asociația pentru Participare Civică

14.00 – 14.15

 

Implicarea beneficiarilor de educație în procesele de evaluare periodică a activității cadrelor didactice – o propunere alternativă de politică publică în domeniul educației

14.15 – 14.35

Sesiune de feedback, întrebări și răspunsuri.

14.35 – 14.50

Resurse și capacitatea ONGurilor de a monitoriza și evalua politicile publice – Concluziile unui exercițiu participativ

14.50 – 15.10

Sesiune de feedback, întrebări și răspunsuri.

15.10 – 15.30

O agendă pentru continuarea demersului. Concluzii și închiderea conferinței.

Pagina 4 din 112