Advertorial

Advertorial

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7715 /29.04.2022, pentru proiectul Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S2 din municipiul Galați aferent asociației de proprietari nr.395, Cod SMIS 137501.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui echilibru al performanțelor în raport cu costurile prin izolarea termică a elementelor de construcție ce delimitează spațiile încălzite de exterior, cu efect asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, și de scădere a consumului de energie.

Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a celor 34 de apartamente ale blocului S2 din municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor, iar pentru încălzire scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de locuințe și va crește calitatea vieții locatarilor.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.525.187,11 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă  906.668,61 lei.

Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 13.03.2019 si 31.10.2023.

Date de contact: Manager proiect – Tudor- Monu Neculina, Biroul Reparații și Întreținere Imobile, tel: 0236.307.731, e-mail: neculina.tudor@primariagalati.ro.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7716/02.05.2022, pentru proiectul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galați, Cod SMIS 137370.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte cod POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Galați, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implicit scăderea costurilor cu energia termică prin reducerea pierderilor de căldură.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Școala Gimnazială 25 din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 120 kW/m2an a energiei consumate.

2. Reducerea amprentei de carbon a clădirii, ca urmare a reducerii consumurilor energetice, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 sub 25Kg/m2/an.

3. Utilizarea surselor regenerabile minim 10% din energia primară după implementarea proiectului.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.825.593,46 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 2.190.709,55 lei.

Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.05.2019 și 30.06.2023.

Date de contact: Manager proiect – Isac Irina-Gabriela, Serviciul de Proiecte și Finanțări Externe, tel: 0236.32.12.55, e-mail: irina.isac@primariagalati.ro.

SC Dinalucri SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile”, cod MySMIS 131738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”, Schema de ajutor de stat ”Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, Componenta ”2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019]”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,  în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.143.125,00 lei, din care finanțare nerambursabilă 934.033,60 lei (793.928,56 lei FEDR și 140.105,04 lei contribuția de la bugetul de stat).

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea, modernizarea și creșterea productivității activității SC Dinalucri SRL, precum și consolidarea poziției firmei pe piață, prin diversificarea gamei de servicii oferite și prin dotarea cu echipamente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea activității firmei prin achiziționarea a 7 echipamente performante destinate personalizării materialelor textile, inclusiv softuri necesare activității.

2. Creșterea numărului mediu de salariați cu 3 față de numărul mediu înregistrat la finalul exercițiului financiar 2018 (7 angajați). Termenul de realizare îl reprezinta sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Numărul mediu de salariați astfel atins (10) va fi menținut pe toată perioada rămasă din durabilitatea proiectului (3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare). Acest obiectiv va fi îndeplinit prin angajarea a 3 persoane cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, dintre care un loc de muncă va fi ocupat de către o persoană din categoria persoanelor defavorizate, conform situațiilor descrise în Ghidul solicitantului.

Durata de implementare a proiectului este de 35 de  luni,  respectiv de la data de 01 iulie 2019, până la data de 31 mai 2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: str. Lozoveni, nr. 115, Construcție C2, Hala 2, Municipiul Galați, județul Galați, tel: 0336401109, email: lucian@dlc.ro.

SC Dinalucri SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile”, cod MySMIS 131738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”, Schema de ajutor de stat ”Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, Componenta ”2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019]”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,  în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.143.125,00 lei, din care finanțare nerambursabilă 934.033,60 lei (793.928,56 lei FEDR și 140.105,04 lei contribuția de la bugetul de stat).

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea, modernizarea și creșterea productivității activității SC Dinalucri SRL, precum și consolidarea poziției firmei pe piață, prin diversificarea gamei de servicii oferite și prin dotarea cu echipamente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea activității firmei prin achiziționarea a 7 echipamente performante destinate personalizării materialelor textile, inclusiv softuri necesare activității.

2. Creșterea numărului mediu de salariați cu 3 față de numărul mediu înregistrat la finalul exercițiului financiar 2018 (7 angajați). Termenul de realizare îl reprezinta sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Numărul mediu de salariați astfel atins (10) va fi menținut pe toată perioada rămasă din durabilitatea proiectului (3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare). Acest obiectiv va fi îndeplinit prin angajarea a 3 persoane cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, dintre care un loc de muncă va fi ocupat de către o persoană din categoria persoanelor defavorizate, conform situațiilor descrise în Ghidul solicitantului.

Durata de implementare a proiectului este de 35 de  luni,  respectiv de la data de 01 iulie 2019, până la data de 31 mai 2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: str. Lozoveni, nr. 115, Construcție C2, Hala 2, Municipiul Galați, județul Galați, tel: 0336401109, email: lucian@dlc.ro.

SC Dinalucri SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile”, cod MySMIS 131738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”, Schema de ajutor de stat ”Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, Componenta ”2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019]”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,  în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.143.125,00 lei, din care finanțare nerambursabilă 934.033,60 lei (793.928,56 lei FEDR și 140.105,04 lei contribuția de la bugetul de stat).

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea, modernizarea și creșterea productivității activității SC Dinalucri SRL, precum și consolidarea poziției firmei pe piață, prin diversificarea gamei de servicii oferite și prin dotarea cu echipamente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea activității firmei prin achiziționarea a 7 echipamente performante destinate personalizării materialelor textile, inclusiv softuri necesare activității.

2. Creșterea numărului mediu de salariați cu 3 față de numărul mediu înregistrat la finalul exercițiului financiar 2018 (7 angajați). Termenul de realizare îl reprezinta sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Numărul mediu de salariați astfel atins (10) va fi menținut pe toată perioada rămasă din durabilitatea proiectului (3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare). Acest obiectiv va fi îndeplinit prin angajarea a 3 persoane cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, dintre care un loc de muncă va fi ocupat de către o persoană din categoria persoanelor defavorizate, conform situațiilor descrise în Ghidul solicitantului.

Durata de implementare a proiectului este de 35 de  luni,  respectiv de la data de 01 iulie 2019, până la data de 31 mai 2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: str. Lozoveni, nr. 115, Construcție C2, Hala 2, Municipiul Galați, județul Galați, tel: 0336401109, email: lucian@dlc.ro.

Vineri, 20 Mai 2022 00:00

Comunicat de presă 20.05.2022

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale

ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod SMIS 123847)

http://www.antreprenordoc.ugal.ro

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (în calitate de beneficiar), în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții - ICECON S.A., Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Universitatea Maritimă din Constanța și Universitatea Politehnica din București, a implementat proiectul „EXCELENȚA ACADEMICĂ ȘI VALORI ANTREPRENORIALE - SISTEM DE BURSE PENTRU ASIGURAREA OPORTUNITĂȚILOR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE ALE DOCTORANZILOR ȘI POSTDOCTORANZILOR (ANTREPRENORDOC), codSMIS 123847, cofinanţat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6 - Educație și competențe; Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; Obiectiv Specific: O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Obiectivul general al proiectului a vizat implementarea unor măsuri specifice prin care să crească numărul absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care, ca urmare a accesului la activitățile de învățare propuse, și-au găsit un loc de muncă în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 2014-2020. ANTREPRENORDOC a urmărit, prin obiectivele și activitățile sale, construirea unui sistem de asigurare a feed-back-ului de la angajatori pe care l-a folosit la programarea și eficientizarea activității desfășurate de către membrii grupului țintă și la includerea în crearea programelor de pregătire științifică, de consiliere și orientare profesională, de formare pedagogică și antreprenorială ce au fost implementate în cadrul universităților partenere în proiect. Grupul-țintă este format din 67 studenți doctoranzi și 30 cercetători post-doctorat (organizați în trei serii). Rezultatele obținute au vizat îndeplinirea indicatorilor de realizare și a indicatorilor de rezultat imediat prevăzuți în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice. Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat. Proiectul a fost implementat pe durata a 36 de luni, data începerii – 23.05.2019 / data finalizării – 24.05.2022, valoarea totală: 6.974.500 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 5.923.862,54 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 912.197,46 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului – 138.440 lei. Conferința de închidere a proiectului va avea loc în data de 20 MAI 2022, în Galați.

Manager proiect - Prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU

Contact: Prof. univ. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Mihaela.Buciumeanu@ugal.ro

Pantalonii de trening nu sunt doar un simplu articol vestimentar specific stilului sportiv. Aceștia au fost reinventați, redefiniți, remodelați, astfel încât astăzi bărbații să îi poată purta în combinații diverse, pentru completarea unor ținute diverse. Beneficiile pe care le câștigă bărbații făcând o astfel de alegere sunt numeroase, iar unul dintre cele mai mari se referă la look-ul perfect pe care îl pot obține cu ajutorul lor.

Cum este posibil acest lucru? Mai jos vei regăsi câteva informații referitoare la alegerea pantalonilor de trening pentru bărbați potriviți, dar și la cea mai bună modalitate de a obține ținuta perfectă cu ajutorul lor. 

Alege pantalonii de trening potriviți

Atunci când alegi o pereche de pantaloni de trening, trebuie să ții cont de mai multe criterii. Nu numai aspectul estetic al acestora contează, ci și materialul din care sunt realizați, culoarea pe care o au, mărimea sau alte detalii suplimentare care pot face diferența.

Pantalonii de trening cu un croi clasic sunt perfecți și pentru antrenamentele sportive, și pentru completarea ținutelor lejere, de stradă, însă pantalonii de trening cargo au un stil aparte, fiind potriviți și pentru ținutele casual sau pentru ținuta lejeră la muncă. Din magazinul Bolf.ro poți alege pantaloni de trening clasici sau cargo, pantaloni în orice culoare, cu un design simplu, minimalist, perfect pentru completarea oricărei ținute. 

În ceea ce privește materialul, bumbacul rămâne cea mai bună alegere atunci când este vorba de pantaloni de trening. De ce? Pentru că bumbacul este un material moale, care se poate găsi în densități diferite, cu un aspect plăcut, care oferă un aer degajat, o senzație de libertate purtătorului. 

Mai mult decât o pereche de pantaloni de jogging

Pantalonii de trening sunt cunoscuți astăzi mai ales drept pantaloni de jogging. Aceștia au fost, într-adevăr, concepuți pentru a fi utilizați în activitățile sportive, însă astăzi utilitatea lor depășește această graniță. Pantalonii de trening sunt acei pantaloni cu care alergi, cu care îți desfășori antrenamentele sportive, dar și acei pantaloni care te pot ajuta să fii la modă, să ai un look la modă, să fii total în tendințe, să arăți bine în ceea ce porți. 

Combinați în mod potrivit, pantalonii de trening pot deveni piesa vestimentară vedetă a ținutelor casual. La aceștia poți asorta cu ușurință o pereche de sneakers albi, simpli, cu un design minimalist și un tricou colorat, mai ales dacă este vorba despre pantaloni de culoare neagră. 

Acești pantaloni devin, printre altele, și varianta potrivită pentru a avea ținute casual în tendințe. Pentru că ținutele casual trebuie să fie, în primul rând, lejere, confortabile, acestea sunt perfect reprezentate de acest articol vestimentar. 

Ce tricou poți asorta la pantalonii de trening aleși?

Dacă ai găsit pantalonii de trening potriviți, nu este suficient, nu te poți opri. Găsește tricoul potrivit pentru a-l purta cu aceștia: un tricou clasic, cu unul dintre cele mai simple designuri, un tricou polo, mai degrabă, pentru un aspect rafinat sau un tricou cu imprimeuri și motive asortate cu pantalonii, dacă este cazul. 

Dacă pantalonii de trening sunt într-o singură culoare, așa cum sunt, de regulă, modelele noastre, atunci ai libertatea de a alege modele de tricouri colorate, în orice variantă sau stil dorești, pentru a-ți completa ținuta într-un stil personalizat. 

Așadar, sunt pantalonii de trening acea piesă vestimentară pe care trebuie neapărat să o ai în garderoba ta? Cu siguranță, da. Aceștia sunt preferați pentru numeroasele avantaje pe care le oferă și pot fi purtați în atâtea combinații că este obligatoriu să ai în vedere achiziția unei perechi, în cazul în care nu ai făcut-o deja. 

Luni, 16 Mai 2022 00:00

Comunicat de presă 16 mai 2022

Finalizare concurs planuri de afaceri in cadrul proiectului

SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil”,

cod SMIS 140878

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider de parteneriat, în

parteneriat cu Asociația Inițiative pentru Europa implementează în perioada 20

Decembrie 2021 – 19 Decembrie 2023 proiectul cu titlul ”SUCCES: Studiile Universitare,

Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil” – cod MySMIS 140878, finanțat în

baza Contractului de finanțare nr. POCU/829/6/13/140878 prin apelul de proiecte

Innotech Student. Proiectul se implementează cu sprijinul Universității Danubius din

Galați și al Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu.

Valoarea totală a proiectului este de 9.685.593,10 lei, din care finanțare

nerambursabilă din Fondul Social European 8.232.754,14 lei și finanțare nerambursabilă

asigurată din bugetul național în sumă de 1.452.838,96 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează susținerea dezvoltării economice și sociale în

Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud - Est prin sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea

antreprenoriatului în rândul tinerilor – înființarea, monitorizarea și asigurarea

sustenabilității a minim 21 start-up-uri în cadrul cărora vor fi create minim 66 locuri de

muncă sustenabile.

În perioada ianuarie-martie 2022 în cadrul proiectului au fost organizate 27 de grupe de

curs la care au participat 354 de studenți dintre care 326 au obținut certificarea în urma

promovării examenului.

36 de studenți au depus planuri de afaceri în cadrul concursului organizat în perioada 31

martie 2022 – 15 aprilie 2022. Evaluarea planurilor de afaceri a fost realizată de doua

comisii, fiecare formata din trei persoane, antreprenori cu experiență de peste 10 ani

sau reprezentanți ai patronatelor din regiunile de implementare ale proiectului.

În urma finalizării procesului de evaluare au fost selectate 25 de afaceri care vor genera

cel puțin 69 de locuri de munca, acestea fiind finanțate cu sume între 40.000 și 100.000

euro, valoarea totala a finanțărilor acordate sub formă de ajutor de minimis fiind de

6.393.420 lei.

Cele 25 de afaceri finanțate vor fi implementate în Regiunea Sud Vest Oltenia – 8 afaceri

(Dolj – 3, Gorj – 2, Olt – 1, Mehedinți – 1, Vâlcea – 1) și în Regiunea Sud Est – 17 afaceri

(Galați – 7, Brăila – 5, Vrancea – 5). Domeniile de activitate ale afacerilor finanțate sunt

aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru

Competitivitate 2014-2020, după cum urmează:

Comunicat de presă

 • Procesarea alimentelor si bauturilor: cod CAEN 1071 – două planuri de afaceri,

1102, 5621 – două planuri de afaceri

 • Textile si pielarie: cod CAEN 1413
 • Lemn si mobila: cod CAEN 1623
 • Industria auto si componente: cod CAEN 3312, 4520
 • Construcții: cod CAEN 4120
 • Tehnologia informatiilor si telecomunicatii: cod CAEN 5829, 6312,
 • Activități profesionale, științifice și tehnice: cod CAEN 7111, 7112- două planuri

de afaceri

 • Industrii creative: cod CAEN 7420 – trei planuri de afaceri, 8130, 9002
 • Sanatate si produse farmaceutice: cod CAEN 8690 – cinci planuri de afaceri

Date de contact:

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație

Manager de proiect: Cristina Ițcuș

E-mail: succes@banipentrustudenti.ro

https://succes.banipentrustudenti.ro/

Telefon: +4 021.539 78 77

Având la bază M1 Pro și M1 Max Apple Silicon, noile notebook-uri MacBook Pro oferă îmbunătățiri mari ale procesorului și GPU-ului, RAM crescută, afișaje complet noi, I/O extins și multe altele. Citește mai departe pentru o comparație aprofundată a noului MacBook Pro de 14 și 16 inci față de mașinile Intel de 13 inci M1 și 16 inci, pentru a te ajuta să decizi pe care să îl alegi în 2022.

Apple spune că M1 Pro oferă performanță cu 70% mai rapidă decât M1 și performanță GPU de două ori mai rapidă decât M1. Și M1 Pro are o lățime de bandă de memorie de 200 GB/s.

Mergând dincolo de asta, Apple spune că M1 Max oferă performanță GPU de 4 ori mai rapidă decât M1 și vine cu o lățime de bandă incredibilă de memorie de 400 GB/s.

Atât M1 Pro, cât și M1 Max dispun de procesoare cu până la 10 nuclee formate din 8 nuclee de performanță și 2 nuclee de eficiență (modelul de bază de 14 inci cu M1 Pro are un procesor cu 8 nuclee).

Dacă vrei o putere maximă GPU pentru fluxul de lucru, vei vrea să faci upgrade la M1 Max. Dacă nu, M1 Pro ar trebui să fie destul de puternic.

Un progres major cu ambele notebook-uri noi MacBook Pro este Display-ul Liquid Retina XDR. Dispune de luminozitate dublă susținută prin iluminarea de fundal mini-LED, ProMotion cu rate de reîmprospătare de până la 120 Hz și o rezoluție crescută/densitate pixel pe inch și rame mult reduse.

În special, noile MacBook Pro vin cu o crestătură în centrul de sus al afișajului pentru camera FaceTime de 1080p. Dar, spre deosebire de iPhone, notch-ul nu include hardware/suport pentru Face ID pe noile notebook-uri MacBook Pro.

Dar, în general, obții rame mult mai subțiri pe noile laptopuri.

O altă schimbare majoră cu noile notebook-uri MacBook Pro este revenirea I/O-ului vechi. Apple a inclus un port HDMI, cititor de carduri SDXC și a revenit MagSafe (numit oficial MagSafe 3).

De asemenea, Apple a renunțat la Touch Bar și, cu compromisul a mai multor porturi în general, există 3 porturi Thunderbolt 4/USB-C 4 în loc de 4.

Un alt mare beneficiu cu M1 Pro și M1 Max este suportul pentru afișaj extern. M1 Pro acceptă până la 2 afișaje 6K la 60Hz, iar M1 Max oferă suport pentru 3 afișaje 6K 60Hz plus 1 afișaj 4K 60Hz.

Un avertisment interesant cu portul HDMI, acesta este limitat la 2.0 în loc să folosească standardul 2.1 mai capabil.

Noile notebook-uri MacBook Pro cântăresc mai mult decât predecesorii lor, dar având în vedere că obții ecrane mai mari, mult mai multă putere și mai multă conectivitate, creșterea minoră în greutate pare foarte rezonabilă.

Dimensiunile fizice sunt destul de apropiate, dar din nou noile mașini sunt un pic mai mari în ansamblu. Ca de obicei pentru gama MacBook Pro, disponibile sunt argintiu și gri spațial.

Durata de viață a bateriei pare a fi solidă, pe baza cifrelor Apple. Dar, în timp ce noile aparate MacBook Pro de 14 și 16 inci oferă cea mai bună performanță din clasă per watt, MacBook Pro M1 de 13 inci va avea cea mai lungă viață când vine vorba de utilizarea web fără fir.

Cu toate acestea, noul MacBook Pro de 16 inci rulează în jurul modelului Intel din 2019, cu 10 ore de redare video mai lungă și cu 3 ore mai mult de utilizare a internetului wireless.

Un alt beneficiu al noilor notebook-uri este încărcarea rapidă care oferă 50% baterie în doar 30 de minute. În cele mai multe cazuri de utilizare, se pare că noul MacBook Pro ar trebui să ofere o autonomie a bateriei pentru toată ziua.

În concluzie, dacă ești interesat de noul MacBook Pro, probabil că ai o idee bună despre specificațiile care sunt cele mai bune pentru fluxul tău de lucru și simți că acestea sunt cele potrivite. Și este foarte plăcut să vezi aceleași opțiuni de construcție personalizată atât cu modelele de 14, cât și cu modelele de 16 inci.

Dar dacă ești nehotărât, amintește-ți că poți obține același procesor cu 10 nuclee cu M1 Pro și M1 Max. Marea diferență pentru care plătești este puterea GPU suplimentară, inclusiv motorul media mai capabil și suport sporit pentru afișaj extern cu opțiunile de cip M1 Max.

Cărțile ne sunt alături încă din primii ani de școală și cu ajutorul acestora ne putem dezvolta abilitățile de citire și scriere, dar și cunoștințele generale, în timp ce ne relaxăm în compania personajelor preferate, care trec prin diferite aventuri suprinzătoare.

Dacă ești genul de persoană căreia i-a plăcut să citească încă din copilărie, cu siguranță de-a lungul timpului ai ajuns să deții un număr impresionant de cărți pe care, fie le-ai citit din plăcere, fie ți-au fost utile pe parcursul anilor de studiu, dar acum au ajuns să-ți ocupe inutil spațiul din bibliotecă. Cu ajutorul unui anticariat din Galați îți vei elibera spațiul rapid, fără niciun efort din partea ta și vei avea certitudinea că titlurile pe care le-ai iubit vor ajunge pe mâna unor profesioniști care apreciază cărțile la fel de mult ca tine.

Iată care sunt motivele pentru care este recomandat să apelezi la un anticariat atunci când vrei să vinzi cărți:

 • Poți vinde oricât de multe cărți din orice domeniu
 • carti_vechi_anticariat.jpg

  Motivele pentru care vrei să îți eliberezi biblioteca de toate acele cărți pe care le-ai citit pot varia: te muți, vrei să reamenajezi casa, ai moștenint o bibliotecă sau vrei să renunți la cărțile copiilor care nu mai sunt potrivite vârstei lor. Anticarii din Galați dispun de mijloacele necesare pentru a ridica în mod gratuit de la domiciliul tău chiar și un număr mare de cărți. Atunci când alegi să colaborezi cu un anticariat din Galați, ți se face o evaluare a cărților vechi în funcție de autori, starea cărților, domeniul din care acestea fac parte, precum și numărul lor, iar dacă ești mulțumit de evaluarea făcută de anticari, aceștia îți vor da banii în numerar, pe loc.

 • Anticarii se deplasează gratuit la domiciliul tău
 • Toate serviciile oferite de anticariat, mai exact: deplasarea, evaluarea si ridicarea cărților de la domiciliul tău sunt servicii gratuite pentru toți cei care contactează echipa de achiziții cărți cu scopul de a-și vinde volumele din bibliotecă. Tot ce trebuie să faci este să suni la numărul disponibil pe site-ul anticariatului din Galați sau să completezi formularul de contact, disponibil tot pe website, iar împreună cu achizitorii să stabilești ziua și ora la care ești acasă pentru ca anticarii să îți cumpere cărțile.

 • Primești pe loc banii pentru cărțile vândute
 • Să-ți vinzi cărțile vechi unui anticariat din Galați reprezintă o oportunitate de a obține o sumă de bani pe care să o aloci oricăror nevoie presante. Fie că vrei să îți cumperi cărți noi pe care le ai pe lista de dorințe, fie că dorești să economisești sau să investești respectiva sumă de bani într-un proiect personal, dacă-ți vinzi cărțile unui anticariat poți obține rapid un venit suplimentar.

 • Vei avea casa mai organizată
 • Atunci când renunți la lucrurile care nu îți mai sunt de folos, vei putea păstra curățenia pentru o perioadă mai lungă de timp, iar casa și biblioteca vor fi mult mai organizate. Vânzarea cărților vechi unui anticariat reprezintă una dintre cele mai facile metode de a reda un nou aspect casei tale, lucru care îți va aduce beneficii și pe plan personal. Când te simți confortabil la tine acasă, acest lucru se reflectă și în relațiile cu cei apropiați.

 • Ai posibilitatea de a citi mai mult
 • Suma pe care o obții din cărțile vechi vândute anticariatului o poți folosi pentru a-ți achiziționa noi titluri pe care să le citești, mai ales că lectura este o bună modalitate de relaxare. Întrucât casa va fi mult mai organizată, vei putea dedica mai mult timp lecturii și astfel te vei bucura de toate beneficiile pe care această activitate ți le oferă.

 • Promovezi activitatea de a citi
 • Dacă alegi să-ți vinzi cărțile unui anticariat, faci posibilă revenirea pe piață a unor titluri care nu se mai găsesc în librării sau care nu au fost reeditate și care sunt de interes pentru alți cititori. Misiunea anticariatului este aceea de a oferi acces la cultură prin intermediul cărților, iar atunci când alegi să colaborezi cu aceștia, susții, alături de echipa anticariatului, mii de cititori din întreaga țară.

  Eliberează-ți spațiul și biblioteca apelând la serviciile de cumpărare cărți ale anticariatului din Galați.

  Pagina 4 din 159