Advertorial

Advertorial

S.C. Bănățeana S.R.L., cu sediul in orașul Babadag, Str. Ciucurovei Nr 15, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziție de utilaje și echipamente performante, în vederea diversificării activității de producție a societății Bănățeana SRL”, cod MySMIS 115736, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii  2.1:  “Promovarea  spiritului  antreprenorial,  în  special  prin  facilitarea  exploatării  economice  a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.  Valoarea totală a proiectului este de 972.957,09 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 735.849,90 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii societății BĂNĂȚEANA S.R.L., prin dezvoltarea activității de tăierea mecanizată a lemnului de foc și paletizarea produsului finit, prin îmbunătățirea inovativă a procesului de lucru.

Obiectivele specifice pe termen scurt:
 • Modernizarea și dotarea activității interne a companiei prin achiziționarea unor active corporale performante ce vor crește productivitatea muncii până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
 • Dezvoltarea activității de realizare a lemnului de foc ambalat în paleți prin creșterea echipei de lucru cu încă 5 angajați până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
 • Derularea contractului de finanțare în condiții optime pe perioada de implementare a proiectului
Obiectivele specifice pe termen mediu și lung:
 • Menținerea tuturor locurilor de muncă pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea împlementării proiectului
 • Consolidarea poziției pe piață a firmei BĂNĂȚEANA S.R.L.
 • Creșterea activității de tăiere şi rindeluire a lemnului în următorii doi ani prin introducerea procesului de tăiere mecanizată și fabricarea astfel a lemnului de foc și paletizarea produsului finit
 • Sporirea eficienței energetice în urma achiziționării unor echipamente de lucru mai performante cu un consum mai redus de energie electrică

Durata de implementare a proiectului este de 25 luni, intre 15.05.2017  si  31.05.2019.

Date de contact beneficiar:

S C BĂNĂȚEANA SRL

tel.: 0744.499.796, e-mail: banateana_forest@yahoo.com

Societatea Transurb S.A. anunță că, începând cu data de 01 februarie 2019 se vor elibera abonamentele de călătorie destinate tuturor categoriilor de persoane care beneficiază de reduceri și gratuități la transportul public local de călători conform Hotărârii Consiliului Local nr.74 din 15.02.2018.

Având în vedere numărul ridicat de persoane care beneficiază de facilități la transportul în comun și totodată, în vederea evitării formării de cozi la cabinele de eliberare abonamente de călătorie, următoarele categorii de pasageri:

 • persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani,
 • pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 1900 lei brut/lună,
 • pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006,
 • elevii și studenții,

pot circula cu mijloacele de transport public local, în perioada 01-10 februarie 2019, în baza vechiului abonament de călătorie (termen de valabilitate 31 ianuarie 2019), timp în care, sunt obligați să achiziționeze noul abonament, cu perioada de valabilitate 01 - 28 februarie 2019.

Miercuri, 30 Ianuarie 2019 16:18

Anunţ Societatea Transurb S.A. 30.01.2019

Societatea Transurb S.A. anunță că, începând cu data de 01 februarie 2019 se vor elibera abonamentele de călătorie destinate tuturor categoriilor de persoane care beneficiază de reduceri și gratuități la transportul public local de călători conform Hotărârii Consiliului Local nr.74 din 15.02.2018.

Având în vedere numărul ridicat de persoane care beneficiază de facilități la transportul în comun și totodată, în vederea evitării formării de cozi la cabinele de eliberare abonamente de călătorie, următoarele categorii de pasageri:

 • persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani,
 • pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 1900 lei brut/lună,
 • pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006,
 • elevii și studenții,

pot circula cu mijloacele de transport public local, în perioada 01-10 februarie 2019, în baza vechiului abonament de călătorie (termen de valabilitate 31 ianuarie 2019), timp în care, sunt obligați să achiziționeze noul abonament, cu perioada de valabilitate 01 - 28 februarie 2019.

S.C. EXPERT BIL S.R.L., în calitate de Beneficiar,  a implementat proiectul „Investiţie nouă pentru EXPERT BIL S.R.L.”, cod SMIS 108416, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 759.528,07 lei.

Obiectivul general al proiectului: îl constituie creşterea competitivităţii afacerii şi îmbunătăţirii poziţiei de piaţă a societăţii EXPERT BIL S.R.L., prin abordarea unui domeniu de activitate nou în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condiţiile asigurării dezvoltării durabile. Obiectivele specifice ale proiectului vizează: creșterea cifrei de afaceri cu 300% în anul implementării proiectului de investiții și cu 1% în următorii ani previzionați, menținerea numărului de angajați actuali, respectiv crearea și menținerea a 3 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Cele 3 noi locuri de munca au fost ocupate astfel: mecanic utilaje - 2 posturi, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing - 1 post; unul dintre posturi fiind ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, respectiv de o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanţare rapidă prin care societatea, în baza demarării activității de prestări servicii de pregătire a terenului, poate obţine venituri și profituri importante într-o perioadă scurtă de timp. Investiția  constă în: buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W, crearea unui site, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la: dotarea societăţii cu active imobilizate (un buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W) necesare serviciilor de pregătire a terenului, practic asigurând baza materială necesară activităţii și  la crearea de noi locuri de muncă care a avut un impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni (01.11.2016  -  31.01.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: EXPERT BIL S.R.L., 0741088185, expertbil@yahoo.com

S.C. EXPERT BIL S.R.L., în calitate de Beneficiar,  a implementat proiectul „Investiţie nouă pentru EXPERT BIL S.R.L.”, cod SMIS 108416, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 759.528,07 lei.

Obiectivul general al proiectului: îl constituie creşterea competitivităţii afacerii şi îmbunătăţirii poziţiei de piaţă a societăţii EXPERT BIL S.R.L., prin abordarea unui domeniu de activitate nou în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condiţiile asigurării dezvoltării durabile. Obiectivele specifice ale proiectului vizează: creșterea cifrei de afaceri cu 300% în anul implementării proiectului de investiții și cu 1% în următorii ani previzionați, menținerea numărului de angajați actuali, respectiv crearea și menținerea a 3 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Cele 3 noi locuri de munca au fost ocupate astfel: mecanic utilaje - 2 posturi, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing - 1 post; unul dintre posturi fiind ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, respectiv de o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanţare rapidă prin care societatea, în baza demarării activității de prestări servicii de pregătire a terenului, poate obţine venituri și profituri importante într-o perioadă scurtă de timp. Investiția  constă în: buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W, crearea unui site, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la: dotarea societăţii cu active imobilizate (un buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W) necesare serviciilor de pregătire a terenului, practic asigurând baza materială necesară activităţii și  la crearea de noi locuri de muncă care a avut un impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni (01.11.2016  -  31.01.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: EXPERT BIL S.R.L., 0741088185, expertbil@yahoo.com

S.C. EXPERT BIL S.R.L., în calitate de Beneficiar,  a implementat proiectul „Investiţie nouă pentru EXPERT BIL S.R.L.”, cod SMIS 108416, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 759.528,07 lei.

Obiectivul general al proiectului: îl constituie creşterea competitivităţii afacerii şi îmbunătăţirii poziţiei de piaţă a societăţii EXPERT BIL S.R.L., prin abordarea unui domeniu de activitate nou în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condiţiile asigurării dezvoltării durabile. Obiectivele specifice ale proiectului vizează: creșterea cifrei de afaceri cu 300% în anul implementării proiectului de investiții și cu 1% în următorii ani previzionați, menținerea numărului de angajați actuali, respectiv crearea și menținerea a 3 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Cele 3 noi locuri de munca au fost ocupate astfel: mecanic utilaje - 2 posturi, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing - 1 post; unul dintre posturi fiind ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, respectiv de o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanţare rapidă prin care societatea, în baza demarării activității de prestări servicii de pregătire a terenului, poate obţine venituri și profituri importante într-o perioadă scurtă de timp. Investiția  constă în: buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W, crearea unui site, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la: dotarea societăţii cu active imobilizate (un buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W) necesare serviciilor de pregătire a terenului, practic asigurând baza materială necesară activităţii și  la crearea de noi locuri de muncă care a avut un impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni (01.11.2016  -  31.01.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: EXPERT BIL S.R.L., 0741088185, expertbil@yahoo.com

În loc să facem un top al celor mai bune case de pariuri online din România în 2019, vă vom ghida pe voi să realizați propriul clasament. Pariorii profesioniști spun că nu există o casă de pariuri despre care să se poată spune că este numărul unu, ci că există o serie de case de pariuri de top, care prezintă fiecare o serie de avantaje, dar și minusuri dacă este să le comparăm cu alte agenții din industrie. Ideal este ca un parior să aibă conturi deschise la mai multe agenții, pentru a putea profita de punctele forte ale fiecăruia. Vă explicăm așadar cum ar trebui să procedați pentru a le alege pe cele mai bune.

Reputația operatorului

Înainte de a-ți deschide un cont la o casă de pariuri online este normal să te interesezi câtuși de puțin despre istoricul și seriozitatea acelui operator. Partea bună este că în cazul agențiilor de pariuri online care sunt licențiate la ONJN nu ar trebui să ai nici un fel de probleme, însă nu putem nega faptul că anumite agenții sunt mult mai bune decât celelalte. Cu alte cuvinte, una este un operator de top la nivel internațional, care are o vastă experiență în online, și alta este să ai de-a face cu o agenție care abia face primii pași în online și care poate că nu se ridică la cele mai înalte standarde nici din punct de vedere tehnic, nici din din punctul de vedere al personalului. De aceea, este bine să faci un background check pentru a te asigura că alegi o variantă serioasă.

Bonusuri și promoții

Pariorii sunt atrași de pachetele de bun venit atunci când aleg să-și deschidă un cont nou la pariuri online, lucru care nu este deloc rău, cu condiția ca alegerea să nu fie bazată exclusiv pe acest criteriu. Practic, pariorul trebuie să studieze toate criteriile prezentate în acest material înainte de a lua o decizie. Să nu uităm nici de faptul că frecvența, condițiile de rulaj și tipurile ofertelor semi-permanente și ulterioare trebuie analizate. Pentru a compara rapid ofertele operatorilor de pariuri sportive licențiați la ONJN vă recomandăm să aruncați un ochi peste lista bonusurilor la pariuri sportive online pe TopBonusPariuri.ro.

Calitatea ofertei de pariuri

delight 2

Degeaba îți faci cont la o agenție de pariuri cu renume, care oferă și bonusuri atrăgătoare, dacă nu vei putea plasa pariuri pe sporturile, campionatele și tipurile de pariuri pe care obișnuiești să mizezi de obicei. Nici aici nu trebuie să te lași păcălit de cantitate, ci trebuie să te ghidezi după calitate și în special după nișele tale de interes. Degeaba are operatorul 60 de sporturi în ofertă, dacă tu nu poți paria pe Liga 2 din România sau dacă nu ai opțiuni de Handicap Asiatic, în condițiile în care joci regulat astfel de pariuri.

Valoarea reală a cotelor

Probabil că ai văzut numeroase reclame în care operatorii declară că au cele mai bune cote, însă probabil nu ai citit și termenii și condițiile care însoțesc acele materiale promoționale. Practic, degeaba ai cote mari la 1X2 pentru meciurile din Serie A, dacă tu pariezi cu totul alte tipuri de pariuri, poate chiar unele la care marja de câștig a operatorului este foarte mare și implicit, cota pentru jucător una foarte mică. Cercetează așadar piețele care te interesează și compară acele cote cu cele oferite de concurență pentru a te lămuri de valoarea lor.

Pariuri pe mobil

Majoritatea pariorilor din mediul online pariază de pe mobil sau tabletă. Acest trend a fost practic o consecință naturală a creșterii popularității smartphone-urilor la nivel European. Pariurile reprezintă o activitate de divertisment, iar lumea încearcă să-și umple timpul pariind atunci când merge cu metroul, când stă la coadă undeva și așa mai departe. În plus, există și pariori înnebuniți după pariurile live, pe care le joacă uneori în timp ce vizionează o partidă la tv sau în timp ce sunt chiar pe stadion. De aceea, este important să analizezi și ce are de oferit casa de pariuri în materie de pariuri de pe dispozitive mobile și totodată să inspectezi și platforma de pariuri live, dacă obișnuiești să plasezi pariuri în timpul desfășurării partidelor.

Societatea Transurb S.A. anunță că, în data de 24 ianuarie 2019, în intervalul orar 12.00-14.00, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Domnească, pe tronsonul cuprins între strada Vasile Alecsandri și strada Cezar, în vederea  unei bune  desfășurări a  manifestărilor prilejuite de ”Ziua Unirii Principatelor Române.  

Astfel, traseele de troleibuz 102 și 104 vor avea capăt de linie în  Centru ( strada Domnească-strada Brigadierilor-strada Nicolae Balcescu), urmând apoi, itinerariul obișnuit. Troleibuzele care vor deservi traseul 102 vor circula cu  indicativul 101, iar cele repartizate la traseul 104 vor avea indicativul 103.

Mijloacele de transport repartizate la traseele 18, 19, 27 și 105 vor circula pe strada Domnească doar până la intersecția cu strada Gării cu retur pe strada Gării-strada Nicolae Bălcescu.

Autobuzele care vor deservi traseul 26 vor circula deviat pe strada Traian-strada Eroilor-strada Domnească-strada Gării-Gara CFR, iar la retur vor circula pe strada Garii-strada Traian.

Miercuri, 23 Ianuarie 2019 16:55

Anunţ Societatea Transurb S.A. 23.01.2019

Societatea Transurb S.A. anunță că, în data de 24 ianuarie 2019, în intervalul orar 12.00-14.00, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Domnească, pe tronsonul cuprins între strada Vasile Alecsandri și strada Cezar, în vederea  unei bune  desfășurări a  manifestărilor prilejuite de ”Ziua Unirii Principatelor Române.  

Astfel, traseele de troleibuz 102 și 104 vor avea capăt de linie în  Centru ( strada Domnească-strada Brigadierilor-strada Nicolae Balcescu), urmând apoi, itinerariul obișnuit. Troleibuzele care vor deservi traseul 102 vor circula cu  indicativul 101, iar cele repartizate la traseul 104 vor avea indicativul 103.

Mijloacele de transport repartizate la traseele 18, 19, 27 și 105 vor circula pe strada Domnească doar până la intersecția cu strada Gării cu retur pe strada Gării-strada Nicolae Bălcescu.

Autobuzele care vor deservi traseul 26 vor circula deviat pe strada Traian-strada Eroilor-strada Domnească-strada Gării-Gara CFR, iar la retur vor circula pe strada Garii-strada Traian.

Vineri, 25 Ianuarie 2019 00:00

MANAGERI COMPETENTI 25.01.2019

Primul Manager “PriMa”, cod SMIS 117766, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, sustine dezvoltarea competentelor manageriale a 520 de persoane care asigura managementul strategic, angajati din domeniul resurselor umane cat si antreprenori din intreprinderile din regiunea Sud-Est.

Proiectul presupune desfasurarea programelor de formare cat si a workshopurilor in domenii care sustin dezvoltarea IMM-urilor precum managementul strategic, managementul de proiect, managementul operatiunilor, antreprenoriat, marketing, imbunatatirea proceselor organizationale, inovare, managementul resurselor umane, evaluarea performantelor profesionale, instrumente IT& C in procesele de resurse umane etc 

Cursurile îsi propun să dezvolte competente care sa conduca la imbunatatirea stilurilor şi tehnicilor de conducere existente în organizatiile românesti precum si metode de optimizare ale acestora.

Cursurile se adresează antreprenorilor, managerilor cât si angajatilor din departamentele de resurse umane care îsi doresc să se dezvolte profesional.

Programele de formare sunt gratuite si se vor desfasura in perioada ianuarie 2019 – mai 2019 in judetele Constanta, Tulcea, Galati, Braila, Buzau, Vrancea.  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Detalii și informații suplimentare pentru inscrieri se pot afla de pe website-ul: www.primulmanager.ro   e-mail: pocu117766@sorste.ro

Pagina 5 din 105