Advertorial

Advertorial

S.C. Pronautica S.R.L., cu sediul in Municipiul Tulcea, str. Prislav, nr. 171 BIS, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Dezvoltarea productivităţii SC Pronautica SRL în vederea creşterii competitivităţii”, cod MySMIS 125968, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii  2.2 A ITI:  “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor ”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.  Valoarea totală a proiectului este de 2.221.011,25 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.346.959,12 lei.

Obiectivul general este dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii societăţii SC PRONAUTICA S.R.L prin investiţii, în scopul diversificării producției şi dobândirea avantajului competitiv pe piaţă..

  Obiectivele specifice:
 • Diversificarea activităţii prin introducerea a 2 noi produse aferente clasei Caen 3012 – Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
 • Dezvoltarea organizaţională prin creşterea numărului de angajaţi cu 3 persoane din care 1 persoană va proveni din diverse categorii defavorizate
 • Creşterea calităţii producţiei şi a gradului de satisfacţie a clienţilor prin investiţii în utilaje performante, dotate cu tehnologie de ultimă ora, care măresc productivitatea, fiabilitatea şi siguranţa operatorilor în procesul tehnologic de execuţie a construcţiilor de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
 •   Obiectivele specifice pe termen scurt:
  • Accesarea unei surse de finanţare nerambursabilă în vederea diversificării producției unității existente, prin fabricarea noilor modele de barca Sigma 73 şi Sigma 75, în domeniul de  activitate  (3012  –  Construcţia  de  ambarcaţiuni  sportive  şi  de agrement) vizat de investiție. Diversificarea producţiei va fi realizată, de asemenea, prin inovarea procesului de aplicare gelcoat care va duce la fabricarea unor bărci net superioare calitativ faţă de cele vândute anterior. În acest sens, este vizată implementarea proiectului „Dezvoltarea productivităţii SC Pronautica SRL în vederea creşterii competitivităţii” în zona de investiţie teritorială integrată Delta Dunării, prin achiziţionarea de echipamente noi şi performante în vederea construirii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement, într-o perioadă de 12 de luni de la semnarea contractului de finanţare;
  • cresterea numărului de angajaţi cu 3 persoane, pentru funcţiile de Şef Atelier Mecanic, Reprezentant Vânzări şi Proiectant Ambarcaţiuni.
  Obiectivele specifice pe termen mediu:
  • Achiziţionarea de  utilaje  noi  în  vederea  extinderii  şi  eficientizării  activităţii  de producţie;
  • Angajarea de personal nou şi instruirea personalului existent pentru diversificarea activităţii de producţie;
  • Implementarea de măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător;
  • Îmbunătaţirea  stategiei   de   marketing   şi   adaptarea   acesteia   la   noile   procese implementate în companie.
  Obiectivele specifice pe termen lung:
  • Cucerirea şi consolidarea poziţiei de lider de piaţă la nivel naţional;
  • Dezvoltarea cantitativă  a  afacerii  prin  creşterea  numărului  clienţilor,  a  cifrei  de afaceri şi a numărului de angajaţi;
  • Devoltarea  calitativă   a   afacerii   prin   diversificarea   procesului   de   producţie, modernizarea şi dotarea spaţiului existent, limitarea gamei de ambarcaţiuni la un număr mai restrâns, pentru care cererea este considerabilă şi înregistrează creşteri, şi producerea a 2 noi modele de ambarcaţiuni care corespund noilor nevoi ale pieţei.

  Durata de implementare a proiectului este de 38 luni, între 15.03.2018  şi  30.04.2021.

  Date de contact beneficiar:

  S.C. PRONAUTICA S.R.L.

  tel.: 0740.480.036, e-mail: office@pronautica.ro

  S.C. Master Maintenance S.R.L., cu sediul in orașul Isaccea, str. Victoriei, nr. 242B, cam. 1, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Dezvoltarea durabilă şi creşterea competivităţii societăţii Master Maintenance SRL”, cod SMIS 123642, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii  2.2 A ITI:  “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor ”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.  Valoarea totală a proiectului este de 1.948.226,41 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.386.342,34 lei.

  Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii societăţii MASTER MAINTENANCE S.R.L  prin investiţii,  în scopul diversificării serviciilor oferite şi dobândirea avantajului competitiv pe piaţă.

    Obiectivele specifice:
  • Diversificarea activităţii prin introducerea unui serviciu nou aferent clasei  CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
  • Dezvoltarea organizaţională prin creşterea numărului de angajaţi cu 3 persoane din care 1 persoană va  proveni din diverse categorii defavorizate ;
  • Creşterea calităţii serviciilor şi a gradului de satisfacţie a clienţilor prin investiţii în utilaje performante, dotate cu tehnologie de ultimă oră, care măresc productivitatea, fiabilitatea şi siguranta operatorilor în procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor de pregătire a terenurilor .
    Obiectivele specifice pe termen mediu:
  • Consolidarea poziţiei pe piata judeţeană/regională
  • Creşterea numărului de clienţi şi a satisfacţiei acestora prin crearea unei valori adăugate proprii
  • Maximizarea rentabilităţii şi creşterea profitului şi a productivităţii firmei
  Obiectivele specifice pe termen lung:
  • Îmbunătaţirea permanentă a serviciilor oferite prin adaptarea la cerinţele pieţei
  • Dezvoltarea cantitativă a afacerii prin creşterea numărului clienţilor, a cifrei de afaceri şi a numărului de angajaţi

  Durata de implementare a proiectului este de 38 luni, între 21.03.2018  şi  30.04.2021.

  Date de contact beneficiar:

  S.C. MASTER MAINTENANCE S.R.L.

  tel.: 0745.256.272, e-mail: vali82dragan@yahoo.com

  Marți, 22 Septembrie 2020 00:00

  ONLINE ADD 22 September 2020, Galati City

  Executive Committee of Izmail City Council in partnership with Association of Cross-border Cooperation “Lower DanubeExecutive Committee of Izmail City Council in partnership with Association of Cross-border Cooperation “Lower DanubeEuroregion” and Tulcea County Administrative Territorial Unit throughout Tulcea County Council announces the launching of theproject “CLEAN RIVER”, founded by the European Union through Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020,with ENI co-financing amounting to 4.353.696 euro, meaning 20.733.606,46 lei.“CLEAN RIVER” project overall objective is the Prevention and exclusion of emergency situations caused by man-made disastersin sewage systems in Danube Delta border area.The specific objectives of the project are:So1: Prevention of emergency situations caused by man-made disasters by improving the water sewage system infrastructurelocated in the proximity of Danube Delta Border area throughout construction, rehabilitation and modernization works of 11,226 kmsewage network, 2 pumping station set up in Izmail city and Izmail District and rehabilitation of 1,315 km sewage network, 1wastewater treatment plant and 2 wastewater pumping stations of Tulcea County Hospital. ;SO2: Enhancing the stakeholders capacity to prevent, monitoring and control of emergency situations caused by man-madedisaster in Danube Delta Border area throughout implementation of joint cross border actions: setting up 1 Joint MonitoringSystem, development of 1 Joint Cross-border Investment Euroregion Strategy and 1 common Capacity Building Program.The project “CLEAN RIVER ”will be implemented in the period 29 June 2019 - 28 June 2022.Ion 24.09.2020 will be organized Information Seminar in Murighiol, to the Rio Divino Guesthouse, Baltii Street, no 11, TulceaCounty.For more information, contact person is: Mr. Bogos Octavian- Project coodinator B2, phone: 0040771613514, e-mail:cleanriver.actedj@gmail.comThe Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020 is financed by the European Union through the EuropeanNeighborhood Instrument and co-financed by the participating countries in the Programme.

  LIBERTY Galaţi a donat, în prima zi de şcoală, tablete şi carduri de internet profesorilor şi învăţătorilor din Galaţi care, până acum, nu dispuneau de aceste instrumente esenţiale educaţiei online.

  ”Un semn bun la deschiderea noului an şcolar la Arhiepiscopie, printr-un parteneriat cu platforma siderurgică LIBERTY Galaţi a cărei conducere a înţeles necesitatea de a oferi materiale didactice dascălilor. Cu cât aceştia au posibilităţi să se adreseze copiilor, cu atât şi celelalte materiale cu care vom veni în sprijinul copiilor vor da randamentul aşteptat”, a explicat Înalt Prea -Sfinţia Sa, Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, gazda evenimentului.

  Donaţia a avut loc cu ajutorul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi care a realizat o analiză în rândul cadrelor didactice, pentru a identifica necesităţile acestora.

  ”Astăzi derulăm o nouă etapă de colaborare cu Arhiepiscopia Dunării de Jos. Ne adresăm acum profesorilor care au nevoie să îşi susţină orele de curs, în condiţiile în care sunt organizaţii dar şi Guvernul, care acordă tablete copiilor cu posibilităţi reduse de achiziţionare a acestor instrumente utile acum, când accentul se pune pe educaţia online. Vom continua acest proiect”, a declarat Bogdan Grecu, Directorul General al LIBERTY Galaţi.

  LIBERTY Steel Group face parte din Alianţa GFG, o grupare internaţională de întreprinderi şi investiţii deţinută de Sanjeev Gupta şi familia sa. Alianţa este structurată în trei piloni industriali de bază; LIBERTY Steel Group, ALVANCE Aluminium Group şi SIMEC Energy Group, independenţi unul de altul, însă uniţi prin valori comune şi având scopul de a crea un viitor durabil pentru industrie şi societate. GFG Alliance are 35.000 de angajaţi în 10 ţări şi are venituri de 20 miliarde dolari SUA. Alianţa GFG este lider în industria durabilă, cu misiunea de a deveni Neutră de Carbon până în 2030 (CN30).

  LIBERTY Galaţi a fost achiziţionată la începutul lunii iulie 2019, împreună cu alte şase unităţi siderurgice importante şi cinci centre de servicii din şapte ţări europene. Acordul de 740 milioane Euro a făcut din LIBERTY Steel Group unul dintre primii zece producători de oţel la nivel mondial, cu excepţia Chinei, cu o capacitate de laminare totală de peste 18 milioane de tone care acoperă o gamă largă de produse finite.

  Liberty Galaţi este cel mai mare combinat siderurgic integrat din România, cu o forţă de muncă de 7.500 de oameni şi o capacitate de producţie de aproximativ 3 milioane de tone de oţel pe an pentru clienţi din domeniul construcţiilor, naval, petrolier şi gaze, precum şi cel al producţiei de energie eoliană.

  Luni, 14 Septembrie 2020 16:00

  ANUNȚ DE INTENȚIE 14 septembrie 2020

  Programul Operațional Regional 2014-2020

  Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

  Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 • Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
  • Denumirea solicitantului: PROSTAR CONSTRUCT SRL
  • Adresa sediu corepondență: Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi
  • Date de contact: tel 0751034455, fax 0336436539, email office@prostargroup.ro
 • Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:
  • Obiectul anunțului de intenție: Servicii de proiectare și asistență tehnică
  • Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Galați, Str. Drumul de Centură, Nr. 68 A, Județ Galați
 • Tipul și durata contractului:
  • Tipul contractului: prestări servicii
  • Durata contractului: 36 luni cu posibilitatea de prelungire, in conformitate cu perioada de implementare
 • Valoarea estimată a contractului:
  • 297.000 RON fără TVA. Prețul contractului ulterior nu poate fi ajustat ulterior.
  • se accepta oferte in RON sau EURO
 • Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:.
  • Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi, office@prostargroup.ro, 25.09.2020, ora 17:00
 • Modalitatea de depunere a ofertei:
  • Personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa : Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi, email: office@prostargroup.ro
  • Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat si stampilat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.
 • Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 28.09.2020, ora 09:00
 • Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:
 • Ofertele alternative sunt interzise
 • Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

 • Procedura competitivă are la bază următoarele principii:
  • principiul transparenței;
  • principiul economicității;
  • principiul eficienței;
  • principiul eficacității;
 • Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:
 •  

  • Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;

  Nota: Declarație de neîncadrare în situațiile de conflict de interese va fi prezentată și de subcontractanti (daca este cazul).

  • Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de servicii de proiectare și asistență tehnică (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de data depunerii ofertei de preț la sediul firmei Prostar Construct (indiferent ca depunerea se realizeaza personal sau prin curier).

  Nota: Document in termen de valabilitate, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică va fi prezentat si de subcontractant (daca este cazul)

  • Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul consolidat general) din care să reiasă obligațiile exigibile conform legislației în vigoare, în original. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii ofertei de preț la sediul firmei Prostar Construct (indiferent ca depunerea se realizeaza personal sau prin curier).
  • Dovada existenței în cadrul firmei a unui arhitect atestat cu drept de semnătură;
  PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 411

  din 11 septembrie 2020

   

  privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 17 septembrie 2020, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 17 septembrie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada mai – decembrie 2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Solicitarea adresată Guvernului României de trecere din domeniul public al statului și din administrarea și folosința gratuită a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, a unor bunuri imobile (construcții și terenuri).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Reorganizarea Comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura în spaţiul exterior de pe esplanada sediului Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

  Joi, 10 Septembrie 2020 00:00

  APEL DE SELECȚIE 10.09.2020

  Asociația Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați, cu sediul social în orașul TARGU BUJOR , județul Galați și sediul administrativ în comuna Tulucești, strada Primăriei nr.12, beneficiar al ajutorului financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 19 în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 România, privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pe teritoriul format din oras TARGU BUJOR, comunele TULUCESTI, FOLTESTI, CUCA, FRUMUŞIŢA, BĂNEASA, FÎRŢĂNEŞTI, VLĂDEŞTI, REDIU, MĂSTĂCANI, SCÎNTEIEŞTI, VÎNATORI. Anunță lansarea sesiunii continue de depunere proiecte cu evaluare lunara Nr. 2/2020  începând cu data de 17.09.2020 pentru următoarea măsură prevăzută în cadrul  Strategiei de Dezvoltare Locală:

 • MĂSURA 03/6A - Crearea și dezvoltarea de noi afaceri locale. Fonduri disponibile: 115 500,00 Euro
  • Beneficiari eligibili:

  - Microîntreprinderi care propun activități non agricole noi sau micro-întreprinderi nou înființate (PFA, II, SRL) ce propun activități de producție, servicii pentru populația rurală (non-agricole);

  - Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime maxim de 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până la momentul depunerii acesteia (start-up).

  • Valoarea maximă a sprijinului forfetar: 38.500 EURO acordat în două tranșe:
  • 70 % din valoarea sprijinului, după semnarea deciziei de finanțare;
  • 30 % din valoarea sprijinului, după implementarea Planului de Afaceri.

  Depunerea proiectelor din cadrul sesiunii continue Nr. 2/2020 se face la sediul administrativ al Asociației Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați din comuna Tulucești, sat Tulucești, strada Primăriei, nr.12, clădirea Primăriei vechi a comunei Tulucești, județul Galați în intervalul orar 17:00 – 21:00, până la epuizarea fondurilor disponibile, durata minima a sesiunii este de 30 zile calendaristice.

  Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii.

  Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru MĂSURA 03/6A - Crearea și dezvoltarea de noi afaceri locale  si se regăsește, împreună cu procedura de selecție pe site-ul www.galeg1863.ro

  De asemenea sunt disponibile versiuni  a informațiilor detaliate masurii lansate  pe suport  tipărit la sediul GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați din localitatea TULUCEȘTI unde pot fi consultate de către solicitanți.

  Pentru informații suplimentare puteți contacta experții GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați la sediul din comuna Tulucești, strada Primăriei, nr.12, clădirea Primăriei vechi a comunei Tulucești județul Galați, la telefonul 0745525942 sau prin e-mail la galeg1863gl@gmail.com .

  Reprezentant Legal

  Butunoiu Dorin

  Miercuri, 09 Septembrie 2020 00:00

  ONLINE ADD 9 September 2020, Galati City

  Executive Committee of Izmail City Council in partnership with Association of Cross-border Cooperation “Lower Danube
  Euroregion” and Tulcea County Administrative Territorial Unit throughout Tulcea County Council announces the launching of the
  project “CLEAN RIVER”, founded by the European Union through Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020,
  with ENI co-financing amounting to 4.353.696 euro, meaning 20.733.606,46 lei.
  “CLEAN RIVER” project overall objective is the Prevention and exclusion of emergency situations caused by man-made disasters
  in sewage systems in Danube Delta border area.
  The specific objectives of the project are:
  So1: Prevention of emergency situations caused by man-made disasters by improving the water sewage system infrastructure
  located in the proximity of Danube Delta Border area throughout construction, rehabilitation and modernization works of 11,226 km
  sewage network, 2 pumping station set up in Izmail city and Izmail District and rehabilitation of 1,315 km sewage network, 1
  wastewater treatment plant and 2 wastewater pumping stations of Tulcea County Hospital. ;
  SO2: Enhancing the stakeholders capacity to prevent, monitoring and control of emergency situations caused by man-made
  disaster in Danube Delta Border area throughout implementation of joint cross border actions: setting up 1 Joint Monitoring
  System, development of 1 Joint Cross-border Investment Euroregion Strategy and 1 common Capacity Building Program.
  The project “CLEAN RIVER ”will be implemented in the period 29 June 2019 - 28 June 2022.
  In period 10.09.2020 - 11.09.2020 will be organized Workshop in Macin City, to the Turist Complex, 1 Decembrie 1918 Street, no
  11, Tulcea County.
  For more information, contact person is: Mr. Bogos Octavian- Project coodinator B2, phone: 0040771613514, e-mail:
  cleanriver.actedj@gmail.com
  The Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020 is financed by the European Union through the European
  Neighborhood Instrument and co-financed by the participating countries in the Programme.

  Pe vremea când industria de gazduire a website-urilor (web hosting) era încă la început, multe companii şi proprietari de websituri personale erau sfătuiţi să evite gazduirea websitului şi inregistrarea numelui de domeniu la acelaşi furnizor. Iar unul dintre motivele principale îl constituia reducerea monopolului furnizorului de servicii asupra unei companii sau a prezenţei online a cuiva - adresa şi conţinutul site-ului web.

  În situatia în care utilizatorii ar plasa atât websitul cât şi serviciile de domeniu la acelaşi furnizor, însă ar uita să îşi achite taxele de gazduire, cea mai probabilă consecinţă ar fi nefuncţionarea websitului până la achitarea facturilor. Situaţia se poate agrava în cazul unei dispute legate de facturare prelungite deoarece utilizatorii nu pot, în general, să transfere domeniile către un nou registrar până la rezolvarea problemei.

  Cu toate acestea, în cazul în care utilizatorii au un registrator de domenii diferit de furnizorul de găzduire a websiturilor, chiar dacă facturile lor nu au fost plătite, ar putea să transfera cu uşurinţă domeniul către un nou serviciu de gazduire web.

  Expirarea unui nume de domeniu va provoca aproape întotdeauna panică, dacă ne gândim la serviciile de email sau la orice serviciu a carui intrerupere afecteaza  utilizatorii. Totuşi, dacă privim înapoi la primele zile ale Internetului putem totuşi să acceptăm scuza neglijenţei umane, mai ales că multe persoane nu ştiau cum să aleagă furnizorul de nume de domeniu şi serviciul de gazduire web. În plus, mulţi registratori de domenii aplicau reguli foarte stricte la expirarea numelui de domeniu. Erori pot aparea şi în zilele noastre, când există numeroase websituri cu mii de utilizatori.

  Nume de domeniu vs gazduire web. De unde confuzia?

  De multe ori, confuzia provine din faptul că inregistrarea domeniului și serviciile de gazduire web sunt privite ca un singur serviciu.

  Majoritatea companiilor de gazduire web ofera posibilitatea de a inregistra un nume de domeniu pentru utilizatorii lor. De fapt, în prezent, unii furnizori de servicii de gazduire oferă un nume de domeniu gratuit (sau cu pret redus) pentru a câștiga noi clienți.

  Motive pentru care este recomandat să cumpărați nume de domenii și gazduire web de la aceeași companie

  În prezent, există numeroase motive pentru care utilizatorii ar trebui să îşi achiziţioneze domeniul şi serviciul de găzduire web de la aceeaşi companie, şi nu doar pentru a evita greşelile predecesorilor. Printre cele mai comune motive pentru care clienţii care transferă domenii îşi doresc să păstreze găzduirea web şi înregistrarea domeniului sub un singur acoperiş, se numără şi următoarele trei motive principale:

  1. Deţinerea unui singur cont de administrare

  Unul dintre cele mai bune motive pentru a avea domeniul şi serviciul de gazduire web la aceeaşi companie este capacitatea de a gestiona mai multe websituri şi nume de domenii sub un singur cont de client. În prezent, cele mai bune planuri de gazduire web sunt oferite de furnizori care reunesc înregistrarea unui nume de domeniu cu serviciul de gazduire web.

  2. Două servicii la un singur preţ

  Ştim cu toţii că preţul are o importanţă hotărâtoare. Achiziţionarea unui nume de domeniu si a serviciului de gazduire web în acelaşi pachet vă pot aduce economii de bani, deoarece mulţi furnizori oferă inregistrari de nume de domenii gratuite sau cu preturi reduse pentru clienţii care le folosesc serviciile de gazduire web. Dacă utilizatorii gestionează mai multe web site-uri, reunirea celor două servicii poate constitui economisirea unei sume semnificative per an.

  3. Posibilitatea unui upgrade simplu al planului de hosting

  Mulţi dintre cei care intenţionează să îşi extindă prezenţa pe web vor gândi strategic să îşi păstreze domeniile împreună cu planurile de gazduire web de calitate.

  Concluzie

  Așa cum am menționat mai sus, uneori un registrator de domeniu poate strica o reputație de afaceri impecabilă din cauza unui nume de domeniu web expirat. Cea mai bună soluție poate fi păstrarea numelor de domenii și a serviciilor de gazduire site-uri web într-un singur cont, la aceeași companie.

  PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 398

  din 03 septembrie 2020

  privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru vineri, 04 septembrie 2020, ora 10,00

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru vineri, 04 septembrie 2020, ora 10,00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea  

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului  

                        Ionel Coca


   

         

  Pagina 5 din 127