Advertorial

Advertorial

• Brăila Mall: 7000 mp reconfiguraţi pentru noi spaţii comerciale după o investiţie de 2 milioane de euro
• Brandul de articole sportive DECATHLON din Brăila Mall dă startul la cumpărături pe 3 septembrie, ora 17:00

Brăila, 2 septembrie 2020. Brăila Mall a finalizat lucrările de modernizare a centrului comercial pentru a le oferi clienţilor o experienţă completă de cumpărături. 7000 de metri pătraţi au fost modernizaţi, iar valoarea investiţiei ajunge la 2 milioane de euro. Ca parte a procesului de reconfigurare, brandul de renume în materie de articole sportive, DECATHLON, va deschide în centrul comercial din Brăila un magazin cu o suprafaţă de peste 2000 mp.

Brăila Mall îşi diversifică mixul de chiriaşi şi începând din data de 3 septembrie 2020, iubitorii unui stil de viaţă activ îşi vor putea alege articolele favorite din noul magazin DECATHLON. Acesta se va deschide într-un spaţiu nou amenajat din incinta centrului comercial şi le va oferi clienţilor articole pentru peste 60 de sporturi.

Brăila Mall a demarat un amplu proces de reconfigurare a spaţiului de retail şi devine cea mai apreciată destinaţie de cumpărături din oraş. Datorită lucrărilor de modernizare, magazinele SMYK, Salofarm, Naturlich, Pepco şi Animax îşi vor întâmpina clienţii într-un decor nou. În prezent, centrul comercial deţine peste 52.500 metri pătraţi de spaţii comerciale, iar structura mixtă de chiriaşi este reprezentată de H&M, Deichmann, C&A, CCC, New Yorker, Hervis, Sportisimo, Benvenuti, KIK, Stradivarius, Bershka sau Pull&Bear.

În această perioadă, fiecare persoană este mai responsabilă atât pentru sănătatea sa, cât şi a familiei şi a celor din jur. Brăila Mall a implementat un set de măsuri care asigură normele de siguranţă şi distanţare socială în conformitate cu reglementările autorităţilor. Astfel, reamintim faptul că accesul în centrul comercial este permis doar clienţilor care poartă mască de protecţie, măsură obligatorie şi pentru întreg personalul centrului comercial. Mai mult, conform reglementărilor autorităţilor, la intrarea în centrul comercial, s-a implementat un sistem pentru verificarea temperaturii clienţilor.
Brăila Mall le mulţumeşte tuturor vizitatorilor care s-au bucurat şi până acum de o experienţă de shopping în siguranţă şi au dat dovadă de responsabilitate şi grijă faţă de celelalte persoane respectând toate măsurile de siguranţă şi distanţare socială.

Despre Brăila Mall
Brăila Mall, situat în Judeţul Brăila, Sat Vărsătura, Comuna Chişcani. Centrul comercial oferă vizitatorilor săi o experienţă completă de cumpărături şi divertisment, adresându-se unui public dinamic, aflat în continuă căutare de surse de inspiraţie, noutăţi şi distracţie. Mai multe detalii despre ofertele Brăila Mall, pe site https://braila-mall.ro/ şi pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/BrailaMall.

REDANS SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului ,,Creșterea competitivității SC REDANS SRL prin achiziția de echipamente performante”, cod SMIS 111058, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii înterprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivele proiectului sunt:

 • 1. Modernizarea centrului de cercetare si dezvoltare prin achiziționarea a: 13 echipamente IT, 14 programe si licente software, 8 mijloace fixe de mobilier si birotica.
 • 2. Crearea noului laborator de prototipare prin achiziționarea a: 10 echipamente tehnologice, 3 aparate de măsură, 1 website e-commerce de comercializare online a cererilor de prototipare.
 • 3. Aprovizionarea cu energie regenerabila a consumului echipamentelor din REDANS SRL prin achiziționarea a: 1 kit fotovoltaic
 • Rezultatele proiectului :

 • 1. A fost angajata 1 persoana cu norma întreagă din cadrul categoriei defavorizate.
 • 2. Au fost achiziționate echipamente performante de ultimă generație si eficiente din punct de vedere energetic
 • Valoarea totală a proiectului este de 597.240,01 lei lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 425.870,92 lei.

  Impactul proiectului la nivel local a constat în: crearea unui nou loc de muncă pentru persoane aparținând grupurilor defavorizate.

  Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: dr. ing. Mihai CRISTEA, director de proiect, telefon: 0731644758, e-mail: info@redans.eu, www.redans.eu, adresa: Municipiul Galați, Str, Saturn Nr. 18, Bl. B3, Ap. 64.

  PREŞEDINTE
  DISPOZIŢIA NR. 391
  din 25 august 2020

  privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 31 august 2020, ora 14.00

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
  Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;
  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;
  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru luni, 31 august 2020, ora 14.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

  Iniţiator: Costel Fotea

  2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

  Iniţiator: Costel Fotea

  3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de coexistenţă cu reţelele electrice existente în vederea realizării lucrărilor de: „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul IVEŞTI-GRIVIŢA (DJ 254)”.

  Iniţiator: Costel Fotea

  4. Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Teren de Sport cu suprafaţa sintetică beneficiar Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan

  Iniţiator: Costel Fotea

  5. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţiei (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: Modernizare faţade la clădirea existentă a UPU, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

  Iniţiator: Costel Fotea

  6. Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

  Iniţiator: Costel Fotea

  7. Aprobarea notei de justificare a impactului proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes judeţean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25”.

  Iniţiator: Costel Fotea

  8. Aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanţate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variantele ocolitoare şi / sau drumuri de legătura şi infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic”.

  Iniţiator: Costel Fotea

  9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti - Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”, cu modificările şi completările ulterioare.

  Iniţiator: Costel Fotea

  10. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafaţă de 30.623 mp) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.

  Iniţiator: Costel Fotea

  11. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă totală de 17,88 mp din zona drumului judeţean DJ 253, din comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi

  Iniţiator: Costel Fotea

  12. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 21,50 mp aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinţei nr. 117, municipiul Galaţi, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi.

  Iniţiator: Costel Fotea

  13. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

  Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.
  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.
  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.
  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.
  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,
  Costel Fotea

  Contrasemnează pentru legalitate:
  Secretarul General al Judeţului
  Ionel Coca

  Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi ȋn calitate de Lider, ȋmpreună cu partenerul Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galați anunță finalizarea proiectului „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului – ProMediu”, cod proiect POCU//90/6.13/6.14/107814.

  Valoarea totală a proiectului a fost de 2.226.112,45 lei, iar durata de implementare a proiectului a fost de 24 luni, în perioada 3.07.2018-1.09.2020.

  Prin proiectul PROMEDIU au fost sprijiniți un număr de 251 de studenţi din cadrul Facultății de Științe și Mediu, Facultății de Inginerie și Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, de la specializări de licență și masterat din domeniile Știința Mediului, Ingineria Mediului, Chimie, Matematică, Ingineria Produselor Alimentare și Zootehnie, pentru tranziția de școală la viața activă, prin activități precum: organizarea de programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică, instruire practică etc.) inclusiv activități tip Întreprindere Simulată; furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți; pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competențelor, inclusiv prin intermediul TIC; crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri de la companii/sectorul privat către universitate privind nevoile lor de instruire, precum și de la universitate către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional și local. Au fost încheiate acorduri de parteneriat pentru stagii de practică cu următoarele instituții de stat și private: APA-CANAL S.A. Galați, Combinatul Siderurgic - Galați, D.S.P. Galați, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galați - secția Grădina Botanică, S.P. Ecosal Galați, S.G.A Galați, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați, S.C. ANGHILA IMPEX S.R.L. Brăila, NENOS SOFTWARE S.R.L. Galați.

  Pentru activitatea de practică și celelalte activități în cadrul proiectului, studenții grupului țintă au primit rechizite și echipamente de protecție specifice activităților practice desfășurate, pre-cum și o subvenţie financiară în valoare de 10 lei/oră de stagiu de practică.

  Conferinţa de închidere a proiectului va avea loc joi, 27 august 2020, la ora 11.00, în Galați,

  în Campusul Științei, str. Domnească nr. 111, și va fi transmisă on-line pe platforma Microsoft Teams.

  Pentru informații suplimentare persoana de contact: Furdui Bianca, Manager de proiect, e-mail bfurdui@ugal.ro

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

  UAT  COMUNA  CUDALBI,  JUDEȚUL  GALAȚI,  în calitate  de  Beneficiar,   implementează proiectul „REABILITAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE – LICEU NR. 1 CUDALBI, JUD. GALAȚI”, cod MySMIS 124594, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – “ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE”, Prioritatea de investiţii 10.1: “INVESTIȚII ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV DE FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE”.

  Proiectul „REABILITAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE – LICEU NR. 1 CUDALBI, JUD. GALAȚI” va fi implementat în Intravilanul Comunei Cudalbi, NC104031, CV9, Județul Galați.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 4.525.396,97 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.260.508,58 lei, formată din următoarele surse: 3.695.339,10 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 565.169,48 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

  Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu, a copiilor din comuna Cudalbi, județul Galați. Prin  realizarea proiectului va crește gradul de atractivitate al școlii, dotările noi și moderne vor conduce la creșterea interesului elevilor, se vor adapta metodele de învățat la nevoile copiilor, se va reduce și preveni absentismul și va exista o ameliorare în ceea ce privește riscul de abandon școlar.

  Obiectivele specifice ale proiectului: i.Reabilitarea infrastructurii scolare Liceul Nr. 1 Cudalbi jud. Galați.

  Durata de implementare a proiectului este de 76 de luni: respectiv de la data 01.02.2017 până la data de 31.05.2023.

   

  Informaţii suplimentare se pot obţine la:

  Date de contact beneficiar:

  Adresă poștală: Comuna Cudalbi, Str. Stefan cel Mare, Nr. 162, Jud. Galati, România, cod postal 807105 Telefon/Fax: 0236.862.003 / 0236.862.055

  Adresă de e-mail: primaria@comunacudalbi.ro

  UAT  COMUNA  CUDALBI,  JUDEȚUL  GALAȚI,  în calitate  de  Beneficiar,   implementează proiectul „REABILITAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE – LICEU NR. 1 CUDALBI, JUD. GALAȚI”, cod MySMIS 124594, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – “ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE”, Prioritatea de investiţii 10.1: “INVESTIȚII ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV DE FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE”.

  Proiectul „REABILITAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE – LICEU NR. 1 CUDALBI, JUD. GALAȚI” va fi implementat în Intravilanul Comunei Cudalbi, NC104031, CV9, Județul Galați.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 4.525.396,97 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.260.508,58 lei, formată din următoarele surse: 3.695.339,10 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 565.169,48 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

  Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu, a copiilor din comuna Cudalbi, județul Galați. Prin  realizarea proiectului va crește gradul de atractivitate al școlii, dotările noi și moderne vor conduce la creșterea interesului elevilor, se vor adapta metodele de învățat la nevoile copiilor, se va reduce și preveni absentismul și va exista o ameliorare în ceea ce privește riscul de abandon școlar.

  Obiectivele specifice ale proiectului: i.Reabilitarea infrastructurii scolare Liceul Nr. 1 Cudalbi jud. Galați.

  Durata de implementare a proiectului este de 76 de luni: respectiv de la data 01.02.2017 până la data de 31.05.2023.

   

  Informaţii suplimentare se pot obţine la:

  Date de contact beneficiar:

  Adresă poștală: Comuna Cudalbi, Str. Stefan cel Mare, Nr. 162, Jud. Galati, România, cod postal 807105 Telefon/Fax: 0236.862.003 / 0236.862.055

  Adresă de e-mail: primaria@comunacudalbi.ro

  UAT  COMUNA  CUDALBI,  JUDEȚUL  GALAȚI,  în calitate  de  Beneficiar,   implementează proiectul „REABILITAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE – LICEU NR. 1 CUDALBI, JUD. GALAȚI”, cod MySMIS 124594, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – “ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE”, Prioritatea de investiţii 10.1: “INVESTIȚII ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV DE FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE”.

  Proiectul „REABILITAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE – LICEU NR. 1 CUDALBI, JUD. GALAȚI” va fi implementat în Intravilanul Comunei Cudalbi, NC104031, CV9, Județul Galați.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 4.525.396,97 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.260.508,58 lei, formată din următoarele surse: 3.695.339,10 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 565.169,48 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

  Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu, a copiilor din comuna Cudalbi, județul Galați. Prin  realizarea proiectului va crește gradul de atractivitate al școlii, dotările noi și moderne vor conduce la creșterea interesului elevilor, se vor adapta metodele de învățat la nevoile copiilor, se va reduce și preveni absentismul și va exista o ameliorare în ceea ce privește riscul de abandon școlar.

  Obiectivele specifice ale proiectului: i.Reabilitarea infrastructurii scolare Liceul Nr. 1 Cudalbi jud. Galați.

  Durata de implementare a proiectului este de 76 de luni: respectiv de la data 01.02.2017 până la data de 31.05.2023.

   

  Informaţii suplimentare se pot obţine la:

  Date de contact beneficiar:

  Adresă poștală: Comuna Cudalbi, Str. Stefan cel Mare, Nr. 162, Jud. Galati, România, cod postal 807105 Telefon/Fax: 0236.862.003 / 0236.862.055

  Adresă de e-mail: primaria@comunacudalbi.ro

  Joi, 13 August 2020 00:00

  ANUNȚ DE INTENȚIE 13.08.2020

  Programul Operațional Regional 2014-2020

  Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

  Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 • Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
  • Denumirea solicitantului: PROSTAR CONSTRUCT SRL
  • Adresa sediu corepondență: Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi
  • Date de contact: tel 0751034455, fax 0336436539, email office@prostargroup.ro
 • Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:
  • Obiectul anunțului de intenție: Servicii de proiectare și asistență tehnică
  • Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Galați, Str. Drumul de Centură, Nr. 68 A, Județ Galați
 • Tipul și durata contractului:
  • Tipul contractului: prestări servicii
  • Durata contractului: 36 luni cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare și perioada de implementare
 • Valoarea estimată a contractului:
  • 374.400,00 RON / EURO fără TVA. Prețul contractului ulterior nu poate fi ajustat ulterior.
 • Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:.
  • Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi, office@prostargroup.ro, 24.08.2020, ora 17:00
 • Modalitatea de depunere a ofertei:
  • Personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa : Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi, email: office@prostargroup.ro
  • Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat si stampilat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.
 • Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 25.08.2020, ora 09:00
 • Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:
 • Ofertele alternative sunt interzise
 • Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

 • Procedura competitivă are la bază următoarele principii:
  • principiul transparenței;
  • principiul economicității;
  • principiul eficienței;
  • principiul eficacității;
 • Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:
  • Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice;
  • Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de servicii de proiectare și asistență tehnică (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț;
  • Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul consolidat general) din care să reiasă obligațiile exigibile conform legislației în vigoare, în original. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii ofertei de preț.
  • Detalierea experienței în domeniu, cu evidențierea unor servicii smilare prestate, cu cea ofertată:
   • O listă a proiectelor realizate în ultimii 3 ani, însoțită de procese verbale de recepție a serviciilor, cu acceptul beneficiarilor pentru care s-au prestat aceste servicii. Suma prestărilor de servicii în ultimii 3 ani să fie de minim 374.400,00. lei fără TVA.
  • Dovada existenței în cadrul firmei a unui arhitect atestat cu drept de semnătură;

  Lansarea proiectului

  „Creare capacitate avansată de producţie a RODLAGERO S.R.L.”

  S.C. RODLAGERO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creare capacitate avansată de producţie a RODLAGERO S.R.L.”, cod MySMIS 124427, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

  Valoarea totală a proiectului este de 8.705.209,59 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.450.324,89 lei.

  Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea S.C. RODLAGERO S.R.L. prin crearea unei unităţi noi de fabricare a betonului.

  Acest obiectiv se va realiza printr-un set de activităţi ce îşi propun ca rezultat final îmbunătăţirea competitivităţii economice:

  - Achiziţionarea de active corporale şi necorporale

  - Activităţi de publicitate şi informare aferente proiectului

  - Activităţi de certificare

  - Activităţi de internaţionalizare prin participarea la expoziţie

  - Activităţi de consultanţă pentru întocmire plan de afaceri şi/cerere de finanţare şi în managementul proiectului.

  Durata de implementare a proiectului este de 51 luni: respectiv de la data 01.01.2018 până la data 31.03.2022.

  Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: STEGĂRESCU RADU CRISTIAN, Administrator RODLAGERO S.R.L., telefon:0731.341.211, e-mail: rodlagero@yahoo.com, adresa: Municipiul Galaţi, Str. Roşiori, Bloc PIN3, Ap. 25, judeţul Galaţi.

  Lansarea proiectului

  „Creare capacitate avansată de producţie a RODLAGERO S.R.L.”

  S.C. RODLAGERO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creare capacitate avansată de producţie a RODLAGERO S.R.L.”, cod MySMIS 124427, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

  Valoarea totală a proiectului este de 8.705.209,59 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.450.324,89 lei.

  Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea S.C. RODLAGERO S.R.L. prin crearea unei unităţi noi de fabricare a betonului.

  Acest obiectiv se va realiza printr-un set de activităţi ce îşi propun ca rezultat final îmbunătăţirea competitivităţii economice:

  - Achiziţionarea de active corporale şi necorporale

  - Activităţi de publicitate şi informare aferente proiectului

  - Activităţi de certificare

  - Activităţi de internaţionalizare prin participarea la expoziţie

  - Activităţi de consultanţă pentru întocmire plan de afaceri şi/cerere de finanţare şi în managementul proiectului.

  Durata de implementare a proiectului este de 51 luni: respectiv de la data 01.01.2018 până la data 31.03.2022.

  Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: STEGĂRESCU RADU CRISTIAN, Administrator RODLAGERO S.R.L., telefon:0731.341.211, e-mail: rodlagero@yahoo.com, adresa: Municipiul Galaţi, Str. Roşiori, Bloc PIN3, Ap. 25, judeţul Galaţi.

  Pagina 6 din 127