Advertorial

Advertorial

Marți, 16 Noiembrie 2021 00:00

Comunicat de presă 16.11.2021

Lansarea proiectului Reabilitarea și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Buna Vestire”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează  proiectul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Buna Vestire”, Cod SMIS 137349, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice în cladirile publice din municipiul Galați, în scopul reducerii pierderilor energetice și reducerea costurilor cu energia termică, prin reducerea pierderilor de căldură.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- îmbunătățirea eficienței energetice prin efectuarea lucrărilor de reabilitare termică ce determină reducerea pierderilor de energie;

- reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire și reducerea consumului anual de energie primară;

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice și sanitare;

- utilizarea resurselor regenerabile de energie și asigurarea necesarului de energie termică.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 8.636.371 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 5.627.045.96 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 46 luni, respectiv între 01.06.2019 – 31.03.2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0236307701, Manager proiect – domnul Andrei Lucian Valeriu,  e-mail: lucian.andrei@primariagalati.ro

COVID CARE este primul program de îngrijire destinat pacienților care au suferit de infecția cu COVID-19, lansat de către Centrul Medical Pro Clinic din Galați.

Programul include investigații amănunțite la Pneumologie, Cardiologie, Gastroenterologie, Dermatologie (alopecie), cât și analize de sânge specifice, toate recomandate de către unii dintre cei mai buni medici din Galați.

Printre analizele post Covid recomandate se numără: hemoleucograma completă, anticorpii neutralizanți anti-proteina Spike, testele hepatice, testele renale, probele inflamatorii, testele de coagulare, necesare pentru a monitoriza starea de sănătate a pacienților care au trecut prin boală, cât și pentru a nu suferi alte complicații.

La Pro Clinic vă așteaptă o echipă multidisciplinară de medici, un program complex de Farmacoterapie asistată și monitorizarea stării de sănătate, toate pentru a contracara efectele negative pe care le puteți avea post Covid. Pentru a beneficia de acest program, cât și pentru a afla mai multe informații, puteți suna la numărul 0336 912.

De asemenea, în cadrul centrului medical Pro Clinic, pacienții pot efectua testări rapide RT-PCR și Antigen, cât și testări pentru anticorpi anti-Spike.

Preț test RT-PCR: 259 LEI

Preț test Antigen 70 LEI

Preț test anticorpi anti-Spike: 145 LEI

La Pro Clinic, pacienții pot apela și la serviciile medicale ale următoarelor specialități: Cardiologie, Dermato-Venerologie, Diabet si nutritie, Endocrinologie, Gastroenterologie, O.R.L, Pediatrie, Obstetrica– Ginecologie, Urologie, Mica chirurgie, Neurologie, Ortopedie si Traumatologie, Medicina interna, Medicina generala, Pneumologie, Psihologie, Psihiatrie, Reumatologie.                                                                                                                                                          

Nu în ultimul rând, pentru a facilita un acces rapid la toate serviciile medicale de înaltă calitate, necesare unui pacient, în cadrul Pro Clinic este disponibil un laborator de analize medicale, cât și farmacia Salviafarm.

Pentru programări, pacienții pot suna la numărul 0336 912, de asemenea, pentru a consulta prețurile, pot accesa site-ul www.pro-clinic.ro . ADRESA: Strada Traian, nr 136, vizavi de Starea Civilă din Galați.

Marți, 09 Noiembrie 2021 11:22

Comunicat de presă 09.11.2021

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE”

COMUNA COROD, cu sediul în județul Galați, localitatea Corod, str. Ștefan cel Mare nr. 258, telefon 0236.864.006, dantenie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19191 la Registrul autorităților publice, CIF 4393166, reprezentată legal prin Tenie Dumitru Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Corod, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145478, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 357 din 22.09.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 10 luni, începând din 22.09.2021 până în data de 31.07.2022 la următoarele sedii: Liceul Tehnologic nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 1 din Corod, Școala Gimnazială nr. 1 din Blânzi și Școala Primară nr. 1 din Cărăpcești.

Valoarea totală a proiectului este de 1.415.704,12 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 1.166.127,01 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioadă de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 .
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Isac Doru – Manager de proiect

  Tel: 0236.864.006, Fax: 0236.864.002

  Web: www.primariacorodgl.ro

  Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” (ADDPD) Galați anunță prelungirea apelului de primire proiecte nr. 5 în cadrul «STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii PU4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de munca și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 52/2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.

  Obiectivul general - promovarea creșterii economice, a diversificării, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă în cadrul comunităților de pescuit și acvacultură din zona pescărească Prut-Dunăre Galați.

  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanţare 06.09.2021, ora 11,00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanţare 15.11.2021, ora 23,00;

  Modalitatea şi locul depunerii proiectelor: cererile de finanțare și documentele anexă semnate electronic vor fi încărcate in sistemul electronic MySmis (https://2014.mysmis.ro) doar în intervalul menționat mai sus.

  Măsura 1: Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare.

   

  Alocarea financiara totala aferenta apelului de proiect: 739.213,17 lei

   

  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil):739.213,17 lei/165.798,62 euro;
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutor public nerambursabil): 13.375,5 lei/3.000 euro;

  Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagalati.ro;

  Prin prezentul apel, proiectele care intră sub incidența ajutorului de minims nu sunt eligibile.

  Date de contact: telefon 0263 344.026, e-mail office@flagalati.ro, pagina web: www.flagalati.ro

  ASOCIAȚIA PENTRU ECOLOGIE ȘI TURISM PRO ECO-TUR FILIALA BRĂILA, anunţă începerea proiectului „Formarea profesionala a pescarilor – pilon al dezvoltării comunității,  proiect cofinanţat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Axa Prioritară 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura 3.1 : “Sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții”.

  OBIECTIVELE PROIECTULUI

  Creșterea gradului de conștientizare al elevilor prin organizarea de activitati de educație din domeniul pescuitului,  care isi vor pune  amprenta pe capacitatea de intelegere a informatiilor primite pentru un număr de 100 elevi din zona pescărească a Județului Brăila.

  Promovarea dezvoltării durabile a zonei pescărești a Județului Brăila prin conştientizare și formare a membrilor comunităţilor locale din zona pescărească a Județului Brăila  prin realizarea unui curs autorizat de competențe informatice pentru nr. de 30 pescari autorizati si/sau a sotiilor și organizarea a 4 semininarii de instruire în domeniul antreprenoriatului turistic din zona pescărească a Județului Brăila

  VALOAREA TOTALĂ a Contractului de Finanțare este de 108.318,35 lei

  DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 24 luni.

  Proiect cofinanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

  DATE DE CONTACT: ASOCIAȚIA PENTRU ECOLOGIE ȘI TURISM PRO ECO-TUR FILIALA BRĂILA

  Telefon: 0799.581.208; E-mail: proecotur.braila@gmail.com; www.proecoturbraila.ro

  Cu siguranță preferi ca vremea călduroasă să nu se termine prea curând și să mai poți purta rochii vaporoase și bluze scurte. Dar, din moment ce ne vom confrunta cu temperaturi mai scăzute, ne îndreptăm atenția către câteva elemente esențiale de iarnă, iar asta începe cu o geacă grozavă.

  Există ceva cu totul grozav și simplu la o geacă damă în care te poți îmbrăca când ieși pe ușă, știind că îți completează ținuta fără efort și nici măcar nu contează ce porți dedesubt. Având în vedere acest lucru, merită să investești în cea potrivită geacă damă, în funcție de cele mai în vogă modele pentru iarna aceasta. De la geaca damă perfectă pentru stilul de stradă, la geaca damă de piele cu model texturat, mai mult ca sigur vei găsi geaca potrivită stilului tău.

  Geacă damă de blană

  Geaca plușată este moale, cu aspect pufos (similar celui folosit la fabricarea ursuleților de pluș) și este foarte călduroasă. De regulă sunt confecționate din materiale sintetice, dar poți găsi și modele din blană adevărată.

  Geaca damă de blană este o piesă populară pentru acest sezon rece. Poți să alegi o geacă scurtă, cu croială largă pentru o ținută de stradă, asortând-o la blugi și ghete. Dacă preferi ceva care să se potrivească și ținutelor mai elegante, poți să optezi pentru o geacă de blană mai lungă, cu o croială mai strâmtă. Tot ce trebuie să știi este că o geacă de blană îți va asigura confort pentru tot sezonul rece, în timp ce te va face să pari șic.

  Geacă damă în stil shearling

  Shearling se referă la blana de oaie: este blana de la o oaie de un an care a fost tunsă o singură dată, iar o haină de shearling este făcută din blana unei oi sau un a unui miel tuns cu puțin timp înainte de sacrificare. Pielea respectivă trece printr-un proces de uscare și vopsire cu lâna încă atașată. Azi, cele mai multe modele sunt confecționate din materiale sintetice, dar care imită perfect stilul original de shearling. Geaca shearling evocă stilul anilor 70 și este o piesă populară pentru acest sezon rece.

  Gheacă damă din puf

  Acest model este cunoscut sub denumirea de „geacă puffer” și este o geacă matlasată ce folosește ca material izolator puful de rață sau gâscă. Majoritatea gecilor puffer aflate pe piață au ca umplutură fibre sintetice. Dacă îți place stilul de stradă, dar cauți și ceva care să îți țină de cald în zilele geroase, gheaca damă puffer este modelul ideal pentru tine. Pentru acest sezon sunt în vogă croielile largi pentru multe articole de îmbrăcăminte. Geaca puffer nu face excepție de la acest trend, iar cele mai populare modele sunt cele supradimensionate.

  Geacă damă de piele

  Geaca de piele este un articol de îmbrăcăminte pe care orice femeie ar trebui să îl aibă în garderobă. Fie că este vorba de modelul clasic de motociclist sau de o geacă de piele cu croială lungă, asemănătoare unui pardesiu, geaca de piele nu pare că o să iasă din trend prea curând. Dacă vrei să porți o geacă de piele când temperaturile încep să scadă considerabil, este bine să îmbraci o bluză groasă sau să porți mai multe straturi.

  Geacă damă din denim

  Un alt model de geacă damă care pare că nu îmbătrânește este cea de denim. Pentru sezonul rece optează pentru o geacă din denim căptușită. Îți va oferi confort termic fără să fie nevoie să porți haine groase pe sub ea. Caută un model cu croială mai largă, cu căptușeală sherpa ca să îți înnoiești garderoba cu o piesă șic, ușor de asortat.

  Stilul pentru sezonul 2021-2022 pune accet pe confort dar și pe creativitate. Poți să experimentezi cu culori noi sau croieli diferite, sau poți să optezi pentru o piesă clasică. Indiferent de alegerea pe care o faci este ușor să fii șic în acest sezon rece.

  Vrei să îți planifici o vacanță de vis, însă nu știi exact ce destinație să alegi? Te-ai gândit că Danemarca ar putea să fie o alegere perfectă? Această țară superbă are foarte multe puncte turistice pe care merită să le vadă fiecare dintre noi, plusând cu multe alte beneficii pe care le vei avea atât ca turist, cât și ca rezident.

  Idei pentru un concediu de vis în Danemarca

  Dacă vrei să explorezi Danemarca pentru doar câteva zile, într-o vacanță, atunci iată câteva locații sau activități pe care ar trebui să le ai pe lista de vacanță:

  • Vizitează Parcul Național Thy, care este o superbitate sălbatică, ce are peisaje greu de descris, ce includ păduri de pini și un aer curat, cu un iz de mare. În acest Rai pe Pământ vei putea să practici diverse activități, de la a fotografia împrejurimile desprinse din basme, și până la biking sau hiking.
  • Odată ce ai ajuns în această frumoasă țară, joacă loteria locală în Danemarca pentru a avea parte de o experiență unicată.
  • Dacă vrei să vizitezi diverse locații interesante, ai de ales dintre numeroase castele, precum Egeskov din Funen, sau vizitează muzee ori siturile cu artefacte Vikinge, acestea fiind cele mai frumoase din toată Europa.
  De ce merită să rămâi în Danemarca?

  Cel mai adesea, vei auzi despre Danemarca din cauza arhitecturii sale superbe, dar și a multitudinii de lucruri interesante care țin de limba lor oficială, de tradiții, cultură și de educație. Această țară, alături de Finlanda, este considerată una dintre cele mai fericite din întreaga lume.

  De ce este astfel încadrată, conform statisticilor? Iată câteva motive:

  • Danemarca are unele dintre cele mai bune sisteme medicale și de învățământ, servicii complet gratuite. În plus, din aceleași puncte de vedere, sunt date 10 luni de maternitate sau paternitate.
  • Rata criminalității este foarte mică.
  • Există foarte multe rezervații naturale și întinderi de natură sălbatică.
  • Este o țară extrem de prosperă, conform statisticilor și nivelului de trăi.
  • S-a demonstrat în urma mai multor studii că întreaga clasă politică este activă și acționează în favoarea poporului.

  De asemenea, din punct de vedere al geografiei și reliefului, Danemarca este o țară superbă. Deși nu are munți, are peste 400 de insule. Cândva, se spune că teritoriul său a fost complet acoperit cu copaci, însă din păcate, odată cu defrișările și extinderea orașelor, pădurile au dispărut în mare parte.

  Iată câteva lucruri pe care probabil nu le știi, încă, despre Danemarca, ce te vor surprinde și, probabil, te vor face să vrei să pleci măcar într-un City Break:

  • Sistemul politic este sub formă de monarhie constituțională, având cea mai lungă linie de descendenți din toată Europa.
  • Strămoșii danezilor au fost Vikingi, fiind printre cei mai activi, reușind să cucerească teritorii precum Britania, Franța și multe alte zone ale Europei de Vest.
  • Datorită strămoșilor vikingi, care aveau priopriile credințe, propria mitologie, fascinantă și în ziua de astăzi, în prezent există foarte puțini danezi creștini.
  • Unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți scriitori de basme din toată lumea, autorul care a pus laolaltă povești și le-a dat o formă finită, Hans Christian Andersen, este de orgine daneză. El este cunoscut pentru lucrări precum Crăiasa Zăpezilor, Hainele Împăratului, Mica Sirenă sau Rățușca cea Urâtă.
  • În Danemarca a luat naștere celebra companie Lego, ce a fost original creată în Bullund. Compania a fost fondată în 1949, reușind în Februarie 2015 să înlocuiască Ferrari de pe poziția de cel mai puternic brand la nivel internațional.
  • Deși nivelul traiului este foarte ridicat, oamenii sunt fericiți și susținuți de către stat prin servicii medicale gratuite și învățământ gratuit, o problema foarte mare a populației din Danemarca este rata mică a natalității.
  • Ciclismul poate să fie un sport național, ținând cont de dragostea cetățenilor pentru mersul cu bicicleta, dar și condițiile pe care le au pentru a face asta. Din acest punct de vedere, copii au în programa școlară cursuri speciale în care învață despre regulile de circulație și despre siguranță.
  • Danemarca are foarte multe reușite pe plan mondial, fiind în momentul de față o țară extrem de prosperă, care nu pune accent doar pe confortul cetățenilor, ci și pe mediul înconjurător. Ea a reușit să interzică complet folosirea pungilor de plastic și are foarte multe inițiative aplicate prin proiecte, asupra protejării naturii, împotriva poluării.

  Fiecare țară are frumusețile sale, fie că este vorba de orașe și diverse atracții turistice, fie că este vorba de peisaje, locații interesante, tradiții și cultură, istorie sau societatea contemporană. Dacă din cele menționate mai sus, consideri că Danemarca îți este potrivită, interesează-te cum să îți realizezi planurile, de vacanță sau de mutare permanentă, în această țară nordică superbă.

  Mediul online are foarte multe oportunități pentru pasionații de jocuri de noroc. Unul dintre principalele benficii este faptul că ai numeroase opțiuni dintre care să alegi, indiferent că este vorba de operator, de jocurile propriu-zise sau de cum să realizezi depunerile și retragerile.

  Fiecare variantă în parte este bine să fie selecționată în funcție de câteva caracteristici, astfel încât să faci cea mai bună alegere pentru tine. Atât agențiile, cât și titlurile și metodele de plată, au mai multe plusuri și minusuri, pe care este bine să le știi din timp.

  Spre exemplu, când este vorba de un cazino licențiat, poți ține cont dacă el are un portofoliu divers cu categoriile de jocuri care îți plac. În plus, poți ține cont dacă el are o aplicație pentru dispozitivele mobile, cum se instalează Casa Pariurilor Casino apk sau dacă se poate accesa doar prin browser.

  Când este vorba de portofoliul de jocuri, un operator este bine să pună la dispoziția membrilor cât mai multe variante. Pe lângă sloturi, multe cazinouri au inclusiv jocuri de masă și cărți, lotto, virtuale, pariuri sportive sau bingo.

  Dacă tu iubești, de exemplu, Poker-ul, nu te va ajuta că un cazino are peste 1000 de păcănele, ci faptul că îți pune la dispoziție mai multe versiuni de Poker sau mai multe camere. În același timp, dacă preferi video slot-urile, vei ajunge în punctul în care vei simți nevoia de diversitate. Astfel, va fi ideal ca operatorul unde îți vei desfășura activitatea, să aibă titluri cât mai interesante și diferite, ca RTP, tematică, mecanism și sistem de joc, dar nu numai.

  Cât de mult contează ce metode de plată are un cazino online și de ce?

  Odată ce ai trecut de aceste puncte ale selecției tale, vei ajunge și în cel în care să te interesezi asupra metodelor de plată disponibile. Poate că în momentul de față preferi să folosești cardul bancar, de credit sau de debit. Însă, poate că peste ceva timp, vei considera că este mai avantajos să depui sau să retragi din sucursale fizice sau folosind un portofel electronic.

  Dacă încă nu știi ce metodă de plată să alegi, iată ce să ai în vedere:

  • Care este suma minimă și care este cea maximă pe care o poți depune sau retrage.
  • Cât timp va dura tranzacția.
  • Posibilele costuri suplimentare percepute de părțile terțe, sub formă de comisioane/taxe.

  Dacă ai deja cât de cât experiență în industria jocurilor de noroc online, atunci probabil ai testat mai multe modalități de plată și știi exact ce cauți. În acest caz, interesează-te și alege un operator care te lasă să folosești metoda respectivă.

  Modalitatea de plată contează foarte mult, în mod special pentru că ajută la creșterea confortului (compară depunerea sau retragerea dintr-o sucursală, cu cea realizată virtual de oriunde te-ai afla). În plus, influențează și suma pe care o vei obține în contul de membru sau în contul personal, datorită posibilelor comisioane percepute.

  Este esențial să ai un aparat frigorific de calitate, care să-ți păstreze alimentele în stare perfectă. Frigiderul este aproape sigur centrul bucătăriei. Cu siguranță ai auzit de mii de ori de frigidere, combine frigorifice și congelatoare No Frost sau, direct, ai încercat una dintre aceste aparate frigorifice. Multe case au încorporat această clasă de electrocasnice No Frost datorită numeroaselor sale avantaje. Dar care sunt acestea, mai exact?

  Cum funcționează sistemul No Frost?

  Caracteristicile combinelor frigorifice și congelatoarelor depind de mulți factori: numărul de uși, eficiența energetică, dimensiunea, sistemul de congelare a alimentelor... Printre toate aceste caracteristici se numără și modelele No Frost. Un frigider No Frost este practic unul care nu face gheață nici în congelator, nici în frigider.

  Congelator Emag ofertele zilei vezi congelatoarele No Frost

  Pentru a ști cum face acest lucru, trebuie să-i cunoști modul de funcționare și, pentru asta, este esențial să cunoști diferitele moduri de răcire pe care le au frigiderele.

  Modele ciclice

  Sunt cele mai tradiționale, un motor răcește gazele interne creând un frig umed care se distribuie prin frigider și congelator până se ajunge la temperatura dorită, apoi procesul se oprește. În acest fel, însă, se genereaza cateva picături de apă care se lipesc de peretii si rafturile aparatului si asta produce, dupa un timp, o gheață greu de indepartat.

  Unele dintre aceste modele au ventilatoare care ajută la distribuirea frigului în interiorul frigiderului și asigură păstrarea tuturor alimentelor în condiții optime, indiferent de locul în care sunt amplasate.

  Modele No Frost

  În schimb, modelele No Frost nu generează îngheț. În ele, congelatorul genereaza un frig uscat, care se distribuie prin restul compartimentelor frigiderului. La randul lor, au un ventilator care functioneaza constant, distribuind frigul uniform in toate colturile, in timp ce evaporatorul impiedica umezeala sa se condenseze si sa genereze gheață.

  În acest fel, evitând în același timp înghețul, se evită apariția mucegaiului și a umidității în interior , ceea ce reduce un număr bun de mirosuri neplăcute din bucătărie și, mai ales, evită bataia de cap de a dezgheța congelatorul de cel puțin două ori pe an.

  Congelator  No Frost Emag.

  În prezent există aparate frigorifice, de tip frost free , care combină ambele tehnologii pentru a menține umiditatea optimă a frigiderului asigurată de modelele ciclice și controlul înghețului și mucegaiului asigurat de No Frost. În general, partea în care se folosește tehnologia No Frost este congelatorul, în timp ce în partea cealaltă, în frigider, se menține o temperatură care prelungește durata de viață a alimentelor, dar cu o cantitate suficientă de umiditate. Altfel spus, combine frigorifice cu frigider cu tehnologie ciclică și congelator No Frost.

  Avantajele unui congelator No Frost

  Avantajele acestui tip de tehnologie nu se limitează la faptul că nu face gheață, ci sunt mult mai multe.

  Acest sistem de racire permite ca alimentele sa fie conservate mult mai mult timp si intr-o stare mai buna, pastrand intotdeauna aspectul si proprietatile pe care le aveau atunci cand le-ati cumparat. Viteza de răcire este mai mare, ceea ce influențează și faptul că carnea și peștele dumneavoastră au nevoie de mai puțin timp pentru a se congela, menținând aroma primei zile.

  Deoarece ventilatorul funcționează tot timpul, ele mențin mai bine diferența dintre temperatura exterioară și cea interioară, iar congelatorul sau frigiderul nu își vor pierde temperatura chiar dacă deschideți ușa la fiecare cinci minute, deși nu este cel mai indicat lucru de făcut.

  În acest tip de frigider, temperaturile fiecărui compartiment pot fi selectate mai precis. Astfel, atât frigiderul cât și congelatorul pot avea temperatura optimă pentru fiecare tip de aliment. De asemenea, permite o mai mare versatilitate in distributia spatiilor. Poți avea o parte pentru băuturi, alta pentru carne, alta pentru pește și alta pentru ca fructele să rămână la fel de fresh ca și cum ar fi proaspăt culese.

  Pagina 6 din 149