Advertorial

Advertorial

AMASOR CONCEPT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activității firmei AMASOR CONCEPT S.R.L.-D”, cod MySMIS 113356, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.AMASOR CONCEPT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activității firmei AMASOR CONCEPT S.R.L.-D”, cod MySMIS 113356, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.Valoarea totală a proiectului este de 892.678,50 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 714.142,80 lei.Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătățirii poziției de piață, prin dezvoltarea unei noi activități de prestări servicii de demolare a construcțiilor, în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.Obiectivele specifice ale proiectului vizează:• creșterea cifrei de afaceri cu circa 60% în anul implementării proiectului de investiții și cu circa 1% în următorii ani previzionați;• societatea va menține numărul de angajați actuali și va crea, respectiv va menține 5 noi locuri de muncă, în perioada implementării și monitorizării proiectului de investiții, pentru: un șofer autocamioane și mașini de mare tonaj, mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) – 2 posturi, un muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet și un consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing.Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, a provării afacerii, a creării și menținerii locurilor de muncă, va putea obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția: unui buldoexcavator, unui miniîncărcător frontal, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate lucrărilor de demolare a construcțiilor și crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.Durata de implementare a proiectului este de 34 luni (01.01.2017 - 31.10.2019).Informaţii suplimentare se pot obţine la: Amasor Concept S.R.L., 0749106631, amasor.concept@yahoo.com.

Alfa Zircon HH S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.”, cod MySMIS 113545, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.Alfa Zircon HH S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.”, cod MySMIS 113545, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.Valoarea totală a proiectului este de 1.279.964,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 727.668,00 lei.Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătațirii poziției de piață, prin dezvoltarea unei noi activități de producție piese și accesorii din mase plastice pentru producția de tâmplărie din aluminiu și PVC cu geam termopan, precum și pentru alte industrii, în baza codului CAEN 2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.Obiectivele specifice ale proiectului vizează:• creșterea cifrei de afaceri cu peste 1000% în anul finalizării implementării proiectului de investiții și cu peste 1% în următorii ani previzionați;• societatea va menține angajatul actual și va crea, respectiv va menține 5 noi locuri de muncă, în perioada implementării și monitorizării proiectului de investiții, pentru: operator la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din plastic - 4 posturi și un consilier/expert/in-spector/referent/economist în comerț și marketing; două dintre posturile nou create vor fi ocupate de persoane din categoria persoanelor defavorizate, și anume: o persoană cu vârsta peste 50 ani și o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, a promovării afacerii, a creării și menținerii locurilor de muncă, va putea obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția: a două linii automatizate de fabricare a articolelor din material plastic, a unui răcitor, a șaptesprezece matrițe de diferite dimensiuni necesare fluxului de fabricare a articolelor din material plastic pentru construcții, a unei platforme mobile pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, a două coșuri de gunoi pentru colectare selectivă a deșeurilor, a 50 de becuri cu LED de 35 W, a unui site de prezentare precum și a unor servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate producției de piese și accesorii din mase plastice pentru producția de tâmplărie din aluminiu și PVC cu geam termopan, precum și pentru alte industrii și la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.Durata de implementare a proiectului este de 34 luni (01.01.2017 - 31.10.2019).Informaţii suplimentare se pot obţine la: Alfa Zircon HH SRL, 0749230161, alfazirconhh@yahoo.com.

Alfa Zircon HH S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.”, cod MySMIS 113545, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.Alfa Zircon HH S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.”, cod MySMIS 113545, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.Valoarea totală a proiectului este de 1.279.964,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 727.668,00 lei.Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătațirii poziției de piață, prin dezvoltarea unei noi activități de producție piese și accesorii din mase plastice pentru producția de tâmplărie din aluminiu și PVC cu geam termopan, precum și pentru alte industrii, în baza codului CAEN 2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.Obiectivele specifice ale proiectului vizează:• creșterea cifrei de afaceri cu peste 1000% în anul finalizării implementării proiectului de investiții și cu peste 1% în următorii ani previzionați;• societatea va menține angajatul actual și va crea, respectiv va menține 5 noi locuri de muncă, în perioada implementării și monitorizării proiectului de investiții, pentru: operator la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din plastic - 4 posturi și un consilier/expert/in-spector/referent/economist în comerț și marketing; două dintre posturile nou create vor fi ocupate de persoane din categoria persoanelor defavorizate, și anume: o persoană cu vârsta peste 50 ani și o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, a promovării afacerii, a creării și menținerii locurilor de muncă, va putea obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția: a două linii automatizate de fabricare a articolelor din material plastic, a unui răcitor, a șaptesprezece matrițe de diferite dimensiuni necesare fluxului de fabricare a articolelor din material plastic pentru construcții, a unei platforme mobile pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, a două coșuri de gunoi pentru colectare selectivă a deșeurilor, a 50 de becuri cu LED de 35 W, a unui site de prezentare precum și a unor servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate producției de piese și accesorii din mase plastice pentru producția de tâmplărie din aluminiu și PVC cu geam termopan, precum și pentru alte industrii și la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.Durata de implementare a proiectului este de 34 luni (01.01.2017 - 31.10.2019).Informaţii suplimentare se pot obţine la: Alfa Zircon HH SRL, 0749230161, alfazirconhh@yahoo.com.

Alfa Zircon HH S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.”, cod MySMIS 113545, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.Alfa Zircon HH S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei Alfa Zircon HH S.R.L.”, cod MySMIS 113545, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.Valoarea totală a proiectului este de 1.279.964,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 727.668,00 lei.Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătațirii poziției de piață, prin dezvoltarea unei noi activități de producție piese și accesorii din mase plastice pentru producția de tâmplărie din aluminiu și PVC cu geam termopan, precum și pentru alte industrii, în baza codului CAEN 2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.Obiectivele specifice ale proiectului vizează:• creșterea cifrei de afaceri cu peste 1000% în anul finalizării implementării proiectului de investiții și cu peste 1% în următorii ani previzionați;• societatea va menține angajatul actual și va crea, respectiv va menține 5 noi locuri de muncă, în perioada implementării și monitorizării proiectului de investiții, pentru: operator la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din plastic - 4 posturi și un consilier/expert/in-spector/referent/economist în comerț și marketing; două dintre posturile nou create vor fi ocupate de persoane din categoria persoanelor defavorizate, și anume: o persoană cu vârsta peste 50 ani și o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, a promovării afacerii, a creării și menținerii locurilor de muncă, va putea obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția: a două linii automatizate de fabricare a articolelor din material plastic, a unui răcitor, a șaptesprezece matrițe de diferite dimensiuni necesare fluxului de fabricare a articolelor din material plastic pentru construcții, a unei platforme mobile pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, a două coșuri de gunoi pentru colectare selectivă a deșeurilor, a 50 de becuri cu LED de 35 W, a unui site de prezentare precum și a unor servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate producției de piese și accesorii din mase plastice pentru producția de tâmplărie din aluminiu și PVC cu geam termopan, precum și pentru alte industrii și la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.Durata de implementare a proiectului este de 34 luni (01.01.2017 - 31.10.2019).Informaţii suplimentare se pot obţine la: Alfa Zircon HH SRL, 0749230161, alfazirconhh@yahoo.com.

În vremurile când fotbalul din România începea să prindă contur si titlul de campioană se premia direct cu un loc în grupele Ligii Campionilor, Oțelul Galați reușea cea mai mare performanță a unei echipe din regiunea Moldovei. Devenea atunci a treia campioana din provincie a ultimelor patru sezoane, CFR Cluj si Unirea Urziceni reușind și ele să pună mâna pe cel mai important trofeu din fotbalul românesc.

Fondat în anul 1964, Oțelul a debutat în Divizia A 22 de ani mai târziu, respectiv în 1986. 12 luni mai târziu bifa și prima sa participare în cupele europene, oportunitate primită datorită locului al patrulea pe care atunci îl ocupa. Oțelarii reușeau atunci să obțină și o victorie impresionantă la nivel european, câștigând cu 1-0 în fața lui Juventus Torino. Ion Profir a intrat în istoria fotbalului gălățean ca fiind primul marcator în cupele europene. În retur a fost cu totul altceva, italienii câștigând cu 5-0 și 5-1 la general.

Căderea regimului comunist a avut un impact important asupra evoluției echipei gălățene. In sezonul 1990/91 reușea să promoveze pe prima scenă a fotbalului românesc, acolo unde a stat timp de 24 de ani, până la desființare. Surprinzătoarea decizie era luată la nici cinci ani distanță de la câștigarea titlului si de la debutul echipei moldovene în grupele Ligii Campionilor.

Lotul Oțelului Galați în sezonul 2010/11
 • Portari: Cristian Brăneț, Branko Grahovac, Gabriel Abraham
 • Fundași: Sergiu Costin, Samuel Cojoc, Cornel Râpă, Adrian Sălăgean, Cristian Sârghi, Milan Perendija, Alexandru Benga, Zoran Ljubinkovici.
 • Mijlocași: Liviu Antal, Laurențiu Buș, Ioan Filip, Sorin Frunză, Gabriel Giurgiu, John Ibeh, Silviu Ilie, Laurențiu Iorga, Ionuț Neagu, Gabriel Viglianti
 • Atacanți: Danilo Chavez, Gabriel Paraschiv, Marius Pena, Bratislav Punosevac
 • Antrenor: Dorinel Munteanu

A fost atunci sezonul echipelor din provincie. Primele trei clasate în clasamentul general au fost echipe din afara capitalei. Oțelul Galați, Politehnica Timișoara si FC Vaslui reușeau să le ia fața unor echipe precum Rapid, Steaua și Dinamo, care terminau pe locurile imediat următoare. Era și sezonul când din campionatul românesc mergeau 6 echipe în cupele europene.

Clasament sezonul 2010/11
 • Oțelul Galați - 78 puncte
 • Politehnica Timișoara - 66
 • Vaslui - 66
 • Rapid București - 59
 • Steaua București - 57
 • Dinamo București - 56
Debut negru in Liga Campionilor

Miza câștigării campionatului în România era imensă tocmai datorită faptului că primul loc se califica direct în grupele Ligii si primea aproximativ douăzeci de milioane de euro. Din păcate, echipa a punctat la criteriul financiar, pentru că fotbalul a lăsat mult de dorit. Oțelul Galați a intrat în istoria neagră a Ligii Campionilor, terminând grupa fără nici un punct. Aceasta a făcut parte din Grupa C a Ligii, din care au mai făcut parte si FC Basel, Benfica Lisabona și Manchester United.

Meciurile jucate de gălățeni în cea mai galonată competiție intercluburi din Europa s-au jucat la București, pe Național Arena. Șansele să le poată face față atunci unor echipe obișnuite cu cupele europene erau foarte mici, dovadă că șase meciuri din tot atâtea s-au terminat cu înfrângeri. Ambele meciuri cu favorita grupei s-au încheiat cu același scor, 2-0. Încă de la calificarea în grupe ea pleca cu handicap indiferent de grupa pe care o avea, dată fiind clasarea ei în a patra urnă valorică. O astfel de situație a fost exploatată de pariorii cu experiență, în sensul că mulți au folosit opțiunea de handicap. Un simplu pariu pe victoriile adversarilor nu ar fi adus o valoare certă pariurilor, cotele de 1.05 - 1.15 pur si simplu nu erau profitabile. Daca dorești sa afli mai multe despre pariurile de tip handicap fotbal, apasă pe link si vei găsi toate explicațiile necesare, chiar si cu exemple practice.

Oțelul Galați în zilele noastre

Problemele financiare au răpus-o pe Oțelul în 2016, atunci când încercarea de a aduce parteneri importanți lângă ea a eșuat. Astfel, la cinci ani de la câștigarea titlului, intra in clubul echipelor care au obținut performanțe după Revoluție și apoi s-au desființat. Ulterior, după un singur an, echipa s-a reînființat, dar evolua în ligile inferioare. Același lucru se întâmplă și în prezent, când gălățenii ocupă locul al doilea în Liga 3, Seria 1. Este la bătaie cu Aerostar Bacău și Ceahlăul Piatra Neamț.

Oțelul Galați a urcat pe locul al doilea, unde și acum se află, în spatele băcăuanilor de la Aerostar. Există și tineri talentați care vin din spate. Deși încă se vorbește de probleme cu banii pe care echipa din Galați le are, există grupe de juniori care produc jucători ce pot să vină din spate și să îmbrace tricoul Oțelarilor. În luna septembrie, grupele de Under19 si Under17 au reușit să fie la înălțime și le-au luat fața celorlalte rivale din campionat. Astfel, cele două grupe au încheiat turul în fotoliul de lideri, în seriile din care au făcut parte.

Traim in era tehnologiei avansate, cand avem multa informatie la indemana cu minimum de efort. De asemenea, trăim într-o perioadă în care prea multe informații pot deveni confuze. De multe ori nu știm în ce surse să avem încredere, dacă informațiile sunt plasate independent sau sunt legate de o poziție politică.

Ce este Momentum?

Momentum.co.ro încearcă să rezolve această problemă colectând știri din mai mult de 100 de surse naționale. Știrile despre un eveniment din diferite puncte de vedere sunt grupate împreună. La un singur click distanță, puteți verifica ce este publicat despre cele mai recente evenimente - din mai multe surse diferite.

Cum funcționează?

În afară de faptul că nu creăm conținut, de asemenea nu alegem care știri să fie afișate sau care surse să fie publicate. Un algoritm calculează ce știri sunt cele mai importante în funcție de câte știri similare există. Mai mult decât atât, un cluster (grup) de știri devine mai mare pe măsura ce tot mai multe surse scriu despre un eveniment specific. În acest fel, această platformă de știri vă ține la curent, fără a vă influența opinia politică.

Joi, 10 Octombrie 2019 11:08

Piesele cheie pentru o iarnă chic

Chiar dacă sezonul rece se apropie, asta nu înseamnă că trebuie să facem un compromis în materie de stil. Multe doamne consideră că iarna este destul de greu să compună ținute interesante datorită faptului că temperaturile scăzute le limitează când aleg piesele vestimentare. Acest lucru este parțial adevărat, însă secretul stă în alegerea pieselor de bază și a accesoriilor.

Dacă aspectul funcțional al unei ținute a fost îndeplinit, în cazul de față fiind vorba de protecția împotriva temperaturilor scăzute, al doilea pas ar fi asocierea de piese, texturi și accesorii care să o scoată în evidență.

Paltoane de stofă

Paltoanele din stofă sunt ideale pentru vremea rece. Țin de cald și dau o notă de eleganță întregii ținute. De la cele scurte cambrate, la cele lungi cu peplum în talie, toate reușesc să întregească un look dacă sunt alese în mod corect.

Când alegeți o astfel de piesă vestimentară, trebuie să aveți în vedere forma siluetei, înălțimea și stilul personal. Femeile scunde trebuie să aleagă un model potrivit de lung pentru a nu părea și mai scunde.

Volumul trebuie deasemenea luat în vedere deoarece acesta poate distorsiona întreaga siluetă. Datorită faptului că materialul în sine este destul de gros, este indicat ca zona taliei să fie marcată cu o curea sau un cordon subțire pentru a crea un echilibru vizual. Paltoane damă elegante se găsesc într-o varietate mare de modele, însă este de preferat să se investească într-o piesă clasică, de calitate, care se poate purta ani la rândul.

Cizme lungi

Cele mai interesante alegeri în materie de încălțăminte, când vine vorba de o ținută potrivită pentru sezonul rece, sunt cizmele peste genunchi. În funcție de stilul fiecăreia și garderoba existentă,  se poate opta pentru cizme lungi cu șiret, cizme peste genunchi fără toc, cizme cu platformă sau chiar cizme cu toc înalt și subțire.

La fel ca și în cazul jachetelor, alegerea cizmelor trebuie făcută în concordanță cu silueta celei care le va purta. Pielea întoarsă poate crea impresia de volum mai mare decât pielea box care reflectă parțial lumina. Nuanțele închise sunt mai potrivite pentru femeile care nu au neapărat picioarele foarte subțiri.

Lungime cizmelor peste genunchi trebuie să fie potivite pentru înălțimea purtătoarei. Este indicat să se incerce diverse lungimi pentru a putea alege cea mai bună opțiune pentru fiecare caz. Ideal ar fi ca cizmele să creeze iluzia optică de alungire și subțiere a picioarelor și nu invers.

Accesoriile

Fie că vorbim de o eșarfă,  o pălărie, mănuși sau poate o geantă mai deosebită, accesoriile pot scoate orice ținută din anonimat. Se preferă accesoriile care au dublă funcție, atat funcțională și estetică. Din acest motiv multe femei preferă să se axeze pe produse confecționate din materiale de calitate, dar care au fie un imprimeu deosebit, fie ceva aplicații interesante sau detalii care le scot în evidență fără a încărca neapărat produsul.

Sursa foto: https://pixabay.com/photos/people-woman-beauty-cold-weather-2591531/

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă lansarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 118529, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 - ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă lansarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 118529, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 - ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.Perioada de implementare a proiectului: 29.06.2015-31.10.2019.Valoarea totală a proiectului de este de 1.544.286,18 lei, din care:Valoarea totală eligibilă este de 1.286.527,43 lei, din care:• Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.093.548,32 lei (85%)• Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 167.248,56 lei (13%)• Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 25.730,55 lei (2%)Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 257.758,75 leiObiectivul general al proiectului:Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirii Liceului Tehnologic ”Elena Caragiani”, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.Rezultate așteptate:• Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;• Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;• Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.Informații suplimentare despre proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.Persoană de contact: Pop Ioan, manager proiect.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă lansarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 118529, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 - ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă lansarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 118529, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 - ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.Perioada de implementare a proiectului: 29.06.2015-31.10.2019.Valoarea totală a proiectului de este de 1.544.286,18 lei, din care:Valoarea totală eligibilă este de 1.286.527,43 lei, din care:• Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.093.548,32 lei (85%)• Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 167.248,56 lei (13%)• Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 25.730,55 lei (2%)Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 257.758,75 leiObiectivul general al proiectului:Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirii Liceului Tehnologic ”Elena Caragiani”, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.Rezultate așteptate:• Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;• Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;• Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.Informații suplimentare despre proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.Persoană de contact: Pop Ioan, manager proiect.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă lansarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 118529, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 - ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă lansarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 118529, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 - ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.Perioada de implementare a proiectului: 29.06.2015-31.10.2019.Valoarea totală a proiectului de este de 1.544.286,18 lei, din care:Valoarea totală eligibilă este de 1.286.527,43 lei, din care:• Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.093.548,32 lei (85%)• Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 167.248,56 lei (13%)• Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 25.730,55 lei (2%)Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 257.758,75 leiObiectivul general al proiectului:Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirii Liceului Tehnologic ”Elena Caragiani”, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.Rezultate așteptate:• Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;• Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;• Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.Informații suplimentare despre proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.Persoană de contact: Pop Ioan, manager proiect.

Pagina 7 din 117