Advertorial

Advertorial

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/1A– nr. 2/2021

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TECUCI SUD EST  anunță lansarea  sesiunii numărul 3 de cereri de proiecte pentru

Măsura 2/1A “Formare profesionala in mediu rural”

Beneficiari eligibili: Directi – entitati publice sau private  din domeniul formarii profesionale a adultilor;

                   Indirecti – grupuri tinta identificate la nivelul teritoriului, precum si populatia de etnie roma.

Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 42.531,71 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –

 • 21.265,85 euro/proiect exclusiv pentru beneficiari indirecti de etnie rroma
 • 21.265,85 euro/proiect pentru alte tipuri de beneficiari indirecti (pot include si beneficiari indirecti aferenti minoritatilor nationale).

Data lansării apelului de selecție: 25.10.2021

Data limită de primire a proiectelor: 04.11.2021, ora 13.00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Tecuci Sud Est din comuna Negrilești, str. Nicolaie Iorga nr. 89, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 09.00 – 13.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Tecuci Sud Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galtse.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0766186944, e-mail: galtec.se@gmail.com, www.galtse.ro.

La sediul GAL Tecuci Sud Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

Întocmit,                                                               

Butunoi Adrian Liviu                                     

             Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric,Tecuci, judeţul Galaţi”, cod MySMIS 122380.

             Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi ȋnvăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1b - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi ȋnvăţământului obligatoriu, ȋn special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

       Obiectivul general al proiectului: ȋl reprezintă investiţiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare.

              Perioada de implementare a proiectului:   01.07.2016-31.10.2021.

              Valoarea totală a proiectului este de 11.115.823,97 lei, din care

              Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 9.212.091,38 lei.

               Rezultate aşteptate:

 • · Modernizarea şi reabilitarea clădirii monument istoric;
 • · Achiziţionare active necorporale şi dotări pentru modernizarea sălilor de clasă.

              Implementarea proiectului va contribui la realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate pentru cei 616 elevi înscrişi, precum şi la creşterea gradului de participare în învăţământul obligatoriu. Intervenţiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate pentru toţi copiii, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific al Priorităţii de investiţie 10.1b.  

        Progresul proiectului:

               S-au realizat lucrări de rezistența în proporție de 8%.

          Informații suplimentare despre proiect se pot obține la:

        Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la

        Telefon : 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

        Persoana de contact: Trifan Dan, manager de proiect.

E.A.G. TECHNOLOGIES S.R.L. anunta finalizarea  proiectul cu titlul ” Capital de lucru” proiect  nr RUE M2-7119 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 08.04.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiară a E.A.G. TECHNOLOGIES S.R.L.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării grantului.

Valoarea proiectului este de 132.973,35 (valoarea totala) din care :

- 115.629,00 lei grant

- 17.344,35 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Maftei Anca Florentina

Manager

GSM: 0747.22.41.41

E-mail: catalina.apostu72@gmail.com

Adresa: Str. Portului nr. 23, Complex Administrativ Corp A, birou 013

Loc. Galati, Judet Galati

COMUNA TULUCEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Tulucești, str. Primăriei nr. 12, telefon 0236.345.007, tulucesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19233 la Registrul autorităților publice, CIF 3553307, reprezentată legal prin Bratu Petrică Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Tulucești, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 144082, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 258 din 22.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 9 luni, începând din 22.07.2021 până în data de 25.03.2022 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 din Tulucești și Școlii Gimnaziale nr. 1 din Șivița.

Valoarea totală a proiectului este de 1.113.235,59 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 920.155,25 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioadă de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 .
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Munteanu Lăcrămioara Daniela – Manager de proiect

  Tel: 0236.345.007, Fax: 0236.345.707

  Web: www.primariatulucesti.ro

  COMUNA PECHEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Pechea , str. Galați nr. 181, telefon 0236823507, primaria.pechea@yahoo.com, înregistrată sub nr. 3126721 la Registrul autorităților publice, CIF 3126721, reprezentată legal prin Mâncilă Mihăiță Primar , demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Pechea, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145239, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 270 din 28.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

  Proiectul se implementează pe o perioadă de 7 luni, începând din 28.07.2021 până în data de 28.02.2022 la următoarele sedii din comuna Pechea: Școala Gimnazială „Alexandru Moruzi”, Școala Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială nr. 3, Liceul Tehnologic „Costache Conachi”, Școala Primară nr.4 .

   

  Valoarea totală a proiectului este de 1.745.692,97 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 1.450.663,53 lei.

  Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioada de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

  Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 .
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Marin Mariana – Manager de proiect

  Tel/Fax: 0236.823.507

  Web: www.pecheagalati.ro

  COMUNA INDEPENDENȚA, cu sediul în județul Galați, localitatea Independența , str. Tudor Vladimirescu nr. 81, telefon 0236.826.900, cl_independenta_gl@yahoo.com , înregistrată sub nr. 19206 la Registrul autorităților publice, CIF 4040172, reprezentată legal prin Tărbuc Viorel Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Independența, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 144876, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 235  din 21.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

  Proiectul se implementează pe o perioadă de 7 luni, începând din 21.07.2021 până în data de 14.01.2022 la Școala Gimnazială nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 2 din comuna Independența.

   

  Valoarea totală a proiectului este de 803.957,07 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 655.245,51 lei.

  Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioada de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

   

  Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comuna, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014 - 2020.
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Ghețu Georgian-Marius – Manager de proiect

  Tel/Fax: 0236.826.900

  Web: www.primaria-independenta.ro

  COMUNA SCÂNTEIEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Scânteiești , str. Scânteiei nr. 71, telefon 0236.348.007, primaria_scinteiesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19224 la Registrul autorităților publice, CIF 3127093, reprezentată legal prin Bute Ghiorghe Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Scânteiești, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 144928, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 178 din 14.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

  Proiectul se implementează pe o perioadă de 7 luni, începând din 14.07.2021 până în data de 15.02.2022 la următoarele sedii din comuna Scânteiești: Școala Gimnazială nr. 1 din sat Fântânele și Școala Primară Marcu Zamfirel din Scânteiești.

  Valoarea totală a proiectului este de 531.882,83 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 429.039,92 lei.

  Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioada de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

  Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014 -2020;
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Goleanu Mariana – Manager de proiect

  Tel: 0236.348.007, Fax: 0236.348.000

  Web: www.scinteiesti.ro

  Miercuri, 06 Octombrie 2021 00:00

  COMUNICAT DE PRESĂ Galați, 06 octombrie 2021

  Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” (ADDPD) Galați anunță prelungirea apelului de primire proiecte nr. 5 în cadrul «STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii PU4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de munca și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 52/2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.

  Obiectivul general - promovarea creșterii economice, a diversificării, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă în cadrul comunităților de pescuit și acvacultură din zona pescărească Prut-Dunăre Galați.

  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanţare 06.09.2021, ora 11,00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanţare 10.11.2021, ora 23,00;

  Modalitatea şi locul depunerii proiectelor: cererile de finanțare și documentele anexă semnate electronic vor fi încărcate in sistemul electronic MySmis (https://2014.mysmis.ro) doar în intervalul menționat mai sus.

  Măsura 1: Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare.

   

  Alocarea financiara totala aferenta apelului de proiect: 739.213,17 lei

   

  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil):739.213,17 lei/165.798,62 euro;
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutor public nerambursabil): 13.375,5 lei/3.000 euro;

  Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagalati.ro;

  Prin prezentul apel, proiectele care intră sub incidența ajutorului de minims nu sunt eligibile.

  Date de contact: telefon 0263 344.026, e-mail office@flagalati.ro, pagina web: www.flagalati.ro

  SIMBOL AUTO RO SRL anunță finalizarea proiectul cu titlul ” Capital de lucru SIMBOL AUTO RO SRL”, nr. RUE 5045 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

  Proiectul s-a derulat pe o perioada de 6 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 12.04.2021.

  Obiectivul proiectului a constat in sprijinirea societatii SIMBOL AUTO RO SRL a carei activitate curenta, privind manipularile – cod CAEN 5224, a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2. Sprijinul s-a acordat prin ajutorul de stat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere si a documentatie anexe, prin masura „Granturi pentru capital de lucru”. Implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

  Principalele rezultate obtinute in urma implementarii proiectului au fost:

  - menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

  - menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.

  Valoarea proiectului a fost de 834,813.75 lei(valoarea totala) din care: 725,925.00 lei grant si 108,888.75 lei cofinanțare.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

  Persoană de contact:

  Voda Bogdan,

  Email: bogdan.voda2019@gmail.com, Telefon: 0741102385.

  Anul 2021 a venit cu niște schimbări destul de mari în industria iGaming, unele efecte putând deja să fie văzute. Una dintre cele mai discutate este colaborarea dintre Maxbet Casino și Providerul Anului 2020, Relax Gaming. Acest pas părea natural pentru unele persoane, însă nimeni nu se aștepta să ajungă în acest punct.

  Maxbet este un Casino renumit nu doar în România, ci și în multe alte țări, succesul său bazându-se pe seriozitate, calitate, diversitate și pe atenția la nevoile membrilor săi. Iată de exemplu, o recenzie Maxbet cu oferte aici, pentru a înțelege mai bine avantajele pe care le au membrii agenției, doar din punct de vedere al programului de loialitate.

  Relax Gaming este o companie extrem de puternică, ce are în componența sa multe alte firme, în ultimii ani reușind să achiziționeze business-uri importante din iGaming. Acest provider pune mult accent pe calitatea produselor și serviciilor sale, dar și pe unicitatea lor. Conceptele sunt diferite, realizarea grafică depășește creativitatea multora, iar surprizele sub formă de funcții nu se compară cu cele de la alți furnizori.

  Conform CEO-ului Maxbet, Victor Rusinov, această colaborare este un pas mare atât din punct de vedere al business-ului, cât și din punct de vedere al diversității și oportunităților pe care le au jucătorii operatorului. Daniel Eskola, CCO-ul Relax Gaming a declarat că intrarea companiei pe piața din România este un pas important pentru compania din care face parte, deoarece providerul a reușit să descopere publicul european, la un alt nivel.

  Altfel spus, din toate punctele de vedere, conform opiniei generale a jucătorilor și a celei administrative, colaborarea Maxbet Casino și Relax Gaming este un succes răsunător. Deși au trecut de-abia câteva luni de la realizarea sa, statisticile își spun cuvântul, la fel ca feedback-ul jucătorilor.

  Aceștia au “căpătat” acces la alte titluri extrem de interesante, din portofoliul unui provider lipsit de limite creative. Printre păcănelele care au ajuns repede în topul preferințelor se află Money Train 2, Hellcatraz, Lil’Devil, Temple Tumble Megaways, dar și Extra Chilli Megaways și White Rabbit Megaways.

  Pe lista pacanelelor marca Relax Gaming care sunt deja îndrăgite de membrii Maxbet Casino se află multe alte video sloturi. Ele au captivat publicul repede datorită RTP-ului avantajos, datorită tematicilor și reprezentărilor grafice, dar și datorită funcțiilor puse la dispoziția jucătorilor.

  Descoperă și tu portofoliul Maxbet Casino, folosește-te de pachetul sau de bun venit și testează cât mai multe jocuri populare, pentru a înțelege practic, de ce sunt atât de cunoscute.

  Pagina 8 din 149