Advertorial

Advertorial

Link Design Innovator SRL-D, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activității firmei Link Design Innovator SRL-D”, cod MySMIS 112924, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                         

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 894.400,00 lei.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului, de prestări servicii de pregătire a terenului, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condițiile asigurării dezvoltării durabile și îmbunătățirii poziției pe piața pe care va activa firma Link Design Innovator SRL-D. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate, întrucât îi va asigura resursele necesare achiziționării unui utilaj nou pentru desfășurarea acestei activități noi.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Creșterea cifrei de afaceri cu minim 90% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 1% în următorii ani previzionați. Se vor menține și activitățile curente ale societății, însă impactul semnificativ asupra veniturilor și profiturilor realizate de societate va fi generat de noua activitate. Acest lucru se va datora faptului că societatea va avea colaborări cu clienți importanți, respectiv societăți din domeniul construcțiilor, precum și alte categorii de clienți.
 • 2. Pentru a dezvolta noua activitate, societatea va avea nevoie de un număr de salariați mai mare care să fie implicați atât în procesul de pregătire a terenului, cât și în celelalte activități, astfel că societatea va menține angajatul actual și va crea în perioada implementării proiectului de investiții și va mentine pe întreaga perioadă de monitorizare, 3 noi locuri de muncă.
 • Durata de implementare a proiectului este de 23 luni (01.01.2017  -  30.11.2018 ).

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: Link Design Innovator SRL-D, 0740071520, link_design.innovator@yahoo.com

  Link Design Innovator SRL-D, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activității firmei Link Design Innovator SRL-D”, cod MySMIS 112924, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                         

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 894.400,00 lei.

  Obiectivul general al proiectului

  Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului, de prestări servicii de pregătire a terenului, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condițiile asigurării dezvoltării durabile și îmbunătățirii poziției pe piața pe care va activa firma Link Design Innovator SRL-D. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate, întrucât îi va asigura resursele necesare achiziționării unui utilaj nou pentru desfășurarea acestei activități noi.

  Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Creșterea cifrei de afaceri cu minim 90% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 1% în următorii ani previzionați. Se vor menține și activitățile curente ale societății, însă impactul semnificativ asupra veniturilor și profiturilor realizate de societate va fi generat de noua activitate. Acest lucru se va datora faptului că societatea va avea colaborări cu clienți importanți, respectiv societăți din domeniul construcțiilor, precum și alte categorii de clienți.
 • 2. Pentru a dezvolta noua activitate, societatea va avea nevoie de un număr de salariați mai mare care să fie implicați atât în procesul de pregătire a terenului, cât și în celelalte activități, astfel că societatea va menține angajatul actual și va crea în perioada implementării proiectului de investiții și va mentine pe întreaga perioadă de monitorizare, 3 noi locuri de muncă.
 • Durata de implementare a proiectului este de 23 luni (01.01.2017  -  30.11.2018 ).

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: Link Design Innovator SRL-D, 0740071520, link_design.innovator@yahoo.com

  AMASOR CONCEPT SRL-D, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activitatii firmei AMASOR CONCEPT SRL-D”, cod MySMIS 113356, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                         

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 915.288,50 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 714.142,80 lei.

  Obiectivul general al proiectului

  Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității unei noi afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătățirii poziției de piața pe care va activa firma AMASOR CONCEPT SRL-D. Noua activitate constă în prestarea serviciilor de demolare a construcțiilor, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate, întrucât îi va asigura resursele necesare achiziționării unor utilaje noi pentru desfășurarea noii activități.

  Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Creșterea cifrei de afaceri cu circa 60 % în anul implementării proiectului de investiții și cu circa 1% în următorii ani previzionați. Se vor menține și activitățile curente ale societății, însă impactul semnificativ asupra veniturilor și profiturilor realizate de societate va fi generat de noua activitate de demolare a construcțiilor. Marketing-ul și recomandările clienților vor juca un rol important în penetrarea societății pe piața demolărilor de construcții, precum și creșterea veniturilor realizate de aceasta.
 • 2. Menținerea numărului de angajați actuali, crearea și menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Pentru a dezvolta noua activitate de demolare a construcțiilor societatea va avea nevoie de un număr de salariați mai mare care să fie implicați atât în procesul de demolare a construcțiilor, cât și în celelalte activități, astfel că va crea și menține, pe întreaga perioadă de monitorizare, 5 noi locuri de muncă. Totodată, societatea va menține și angajații actuali pentru a gestiona activitățile curente ale societății.
 • Durata de implementare a proiectului este de 24 luni (01.01.2017  -  31.12.2018 ).

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: Amasor Concept S.R.L.-D., 0749106631, amasor.concept@yahoo.com

  AMASOR CONCEPT SRL-D, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activitatii firmei AMASOR CONCEPT SRL-D”, cod MySMIS 113356, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                         

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 915.288,50 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 714.142,80 lei.

  Obiectivul general al proiectului

  Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității unei noi afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătățirii poziției de piața pe care va activa firma AMASOR CONCEPT SRL-D. Noua activitate constă în prestarea serviciilor de demolare a construcțiilor, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate, întrucât îi va asigura resursele necesare achiziționării unor utilaje noi pentru desfășurarea noii activități.

  Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Creșterea cifrei de afaceri cu circa 60 % în anul implementării proiectului de investiții și cu circa 1% în următorii ani previzionați. Se vor menține și activitățile curente ale societății, însă impactul semnificativ asupra veniturilor și profiturilor realizate de societate va fi generat de noua activitate de demolare a construcțiilor. Marketing-ul și recomandările clienților vor juca un rol important în penetrarea societății pe piața demolărilor de construcții, precum și creșterea veniturilor realizate de aceasta.
 • 2. Menținerea numărului de angajați actuali, crearea și menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Pentru a dezvolta noua activitate de demolare a construcțiilor societatea va avea nevoie de un număr de salariați mai mare care să fie implicați atât în procesul de demolare a construcțiilor, cât și în celelalte activități, astfel că va crea și menține, pe întreaga perioadă de monitorizare, 5 noi locuri de muncă. Totodată, societatea va menține și angajații actuali pentru a gestiona activitățile curente ale societății.
 • Durata de implementare a proiectului este de 24 luni (01.01.2017  -  31.12.2018 ).

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: Amasor Concept S.R.L.-D., 0749106631, amasor.concept@yahoo.com

  AMASOR CONCEPT SRL-D, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activitatii firmei AMASOR CONCEPT SRL-D”, cod MySMIS 113356, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                         

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 915.288,50 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 714.142,80 lei.

  Obiectivul general al proiectului

  Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității unei noi afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătățirii poziției de piața pe care va activa firma AMASOR CONCEPT SRL-D. Noua activitate constă în prestarea serviciilor de demolare a construcțiilor, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate, întrucât îi va asigura resursele necesare achiziționării unor utilaje noi pentru desfășurarea noii activități.

  Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Creșterea cifrei de afaceri cu circa 60 % în anul implementării proiectului de investiții și cu circa 1% în următorii ani previzionați. Se vor menține și activitățile curente ale societății, însă impactul semnificativ asupra veniturilor și profiturilor realizate de societate va fi generat de noua activitate de demolare a construcțiilor. Marketing-ul și recomandările clienților vor juca un rol important în penetrarea societății pe piața demolărilor de construcții, precum și creșterea veniturilor realizate de aceasta.
 • 2. Menținerea numărului de angajați actuali, crearea și menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Pentru a dezvolta noua activitate de demolare a construcțiilor societatea va avea nevoie de un număr de salariați mai mare care să fie implicați atât în procesul de demolare a construcțiilor, cât și în celelalte activități, astfel că va crea și menține, pe întreaga perioadă de monitorizare, 5 noi locuri de muncă. Totodată, societatea va menține și angajații actuali pentru a gestiona activitățile curente ale societății.
 • Durata de implementare a proiectului este de 24 luni (01.01.2017  -  31.12.2018 ).

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: Amasor Concept S.R.L.-D., 0749106631, amasor.concept@yahoo.com

  AMADEUS S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității firmei AMADEUS S.R.L. prin diversificarea serviciilor oferite clienților”, cod MySMIS 112200, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.038.084,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 697.872,00 lei.

  Obiectivul general al proiectului vizează:

  • creșterea cotei de piață a firmei AMADEUS S.R.L. prin modernizarea și extinderea capacității de producție, dar și prin dezvoltarea de noi domenii de activitate;
  • creșterea competitivității și productivității microîntreprinderii prin dotarea cu echipamente specifice;
  • crearea de locuri noi de muncă.

  Durata de implementare a proiectului este de 12 luni: respectiv de la data 01.07.2018 până la data 30.06.2019.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon/fax: 0746060365 / 0236315511, e-mail: s.flrn@yahoo.com, persoană de contact: Marian-Florin Stefan

  AMADEUS S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității firmei AMADEUS S.R.L. prin diversificarea serviciilor oferite clienților”, cod MySMIS 112200, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.038.084,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 697.872,00 lei.

  Obiectivul general al proiectului vizează:

  • creșterea cotei de piață a firmei AMADEUS S.R.L. prin modernizarea și extinderea capacității de producție, dar și prin dezvoltarea de noi domenii de activitate;
  • creșterea competitivității și productivității microîntreprinderii prin dotarea cu echipamente specifice;
  • crearea de locuri noi de muncă.

  Durata de implementare a proiectului este de 12 luni: respectiv de la data 01.07.2018 până la data 30.06.2019.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon/fax: 0746060365 / 0236315511, e-mail: s.flrn@yahoo.com, persoană de contact: Marian-Florin Stefan

  AMADEUS S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității firmei AMADEUS S.R.L. prin diversificarea serviciilor oferite clienților”, cod MySMIS 112200, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.038.084,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 697.872,00 lei.

  Obiectivul general al proiectului vizează:

  • creșterea cotei de piață a firmei AMADEUS S.R.L. prin modernizarea și extinderea capacității de producție, dar și prin dezvoltarea de noi domenii de activitate;
  • creșterea competitivității și productivității microîntreprinderii prin dotarea cu echipamente specifice;
  • crearea de locuri noi de muncă.

  Durata de implementare a proiectului este de 12 luni: respectiv de la data 01.07.2018 până la data 30.06.2019.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon/fax: 0746060365 / 0236315511, e-mail: s.flrn@yahoo.com, persoană de contact: Marian-Florin Stefan

  Asociația Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați, cu sediul în orașul TÂRGU BUJOR, județul Galați, beneficiar al ajutorului financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 19 în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 România, privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pe teritoriul format din oraș TÂRGU BUJOR, comunele TULUCEȘTI, FOLTEȘTI, CUCA, FRUMUŞIŢA, BĂNEASA, FÎRŢĂNEŞTI, VLĂDEŞTI, REDIU, MĂSTĂCANI, SCÎNTEIEŞTI, VÎNATORI. Anunță lansarea sesiunii continue de depunere proiecte cu evaluare lunară Nr. 1/2018  începând cu data de 01.11.2018 pentru următoarele măsuri prevăzute în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

 • MĂSURA 01/2A - ”Investiții in domeniul agricol”.
 • Fonduri disponibile 94.577 Euro

  • Beneficiari eligibili

  - Societati comerciale;

  - Fermieri/asociații agricole și structuri asociative cu activitate desfășurată pe teritoriul GAL-ului de minim 6 luni la data depunerii aplicației cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

  - Grup de producători/asociații înființate la data depunerii cererii de finanțare;

  - Tineri fermieri cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

  - Persoane fizice autorizate cu activitate de minimum 6 luni pe teritoriul GAL-ului.

  • Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect: 60.000 euro
 • MĂSURA 03/6A - “Crearea și dezvoltarea de noi afaceri locale “.
 • Fonduri disponibile 100.000,00 Euro

  • Beneficiari eligibili:

  - Microîntreprinderi care propun activități non agricole noi sau micro-întreprinderi nou înființate (PFA, II, SRL) ce propun activități de producție, servicii pentru populația rurală (non-agricole);

  - Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime maxim de 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până la momentul depunerii acesteia (start-up).

  • Valoarea maximă a sprijinului forfetar pentru un proiect: 33.000 euro
 • MĂSURA 04/6B - “Infrastructura socială și economică europene”.
 • Fonduri disponibile 360.000 Euro

  • Beneficiari eligibili:

  - Entități publice: autorități publice locale (orașele sub 20.000 de locuitori și comunele) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

  - ONG-uri înființate în baza O.G. 26/2000.

  • Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect: 60.000 euro

  Depunerea proiectelor din cadrul sesiunii continue Nr. 1/2018 se face la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați din oraș TÂRGU BUJOR, strada General Eremia Grigorescu, nr.105, clădirea Primăriei Oraşului Târgu Bujor, Camera nr. 5 județul Galați în intervalul orar 17:00 - 21:00

  Data limită de depunere a proiectelor: până la epuizarea fondurilor disponibile, durata minimă a sesiunii este de 30 zile calendaristice.

  Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidului solicitantului și procedura de selecție se regăsesc pe site-ul www.galeg1863.ro .

  Versiuni pe suport tipărit a informațiilor sunt disponibile la sediul GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați din localitatea TÂRGU BUJOR, unde pot fi consultate de către posibilii solicitanți.

  Pentru informații suplimentare puteți contacta experții GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați la sediul din Oraş TÂRGU BUJOR, strada General Eremia Grigorescu, nr.105, clădirea Primăriei Oraşului Târgu Bujor, Camera nr. 5, județul Galați, la telefonul 0745525942 sau prin e-mail la galeg1863gl@gmail.com .

  Reprezentant Legal

  Butunoiu Dorin

  Spitalul de Cardiologie Clinicco Brasov oferă gratuit pacienţilor cardiaci posibilitatea evaluării dosarului pentru o a doua opinie medicală avizată. Dosarele primite de la pacienţi sunt evaluate în 24 – 48 de ore în comisie medicală din care fac parte medici specialişti renumiţi din toate specialităţile: medici cardiologi, cardiologi intervenţionişti, specialişti în electrofiziologie şi dispozitive implantabile, chirurgi cardiovasculari, anestezişti, astfel încât diagnosticul este de precizie maximă.

  Clinicco receptie

  A doua opinie este indicată mai ales în diagnosticele de boli cardiologice grave, acolo unde sunt indicaţii de chirurgie sau intervenţii cardiovasculare, dar nu numai.

  Beneficiile în urma studierii dosarului de către o comisie specializată, formată din medici cardiologi de top, sunt:

  • siguranţa unui diagnostic corect,
  • confirmarea sau infirmarea diagnosticului iniţial,
  • întelegerea aprofundată a rezultatelor investigaţiilor,
  • managementul integrat al cazului medical,
  • evaluarea planului de tratament şi obtinerea unor alternative şi soluţii medicale de ultimă generaţie.

  Dr Mihai Ursu

  “Dosarele medicale depuse la clinica noastră pentru evaluarea de tip a doua opinie medicală sunt tratate cu maximă seriozitate şi studiate în comisia medicală a clinicii, de colegii noştri de diferite specializări, astfel incât pacientul să beneficieze de un diagnostic precis şi de cele mai bune soluţii medicale. Aceste evaluări sunt gratuite, însa există şi cazuri care necesită un consult de specialitate amănunţit sau efectuarea unor investigaţii suplimentare, care se fac contra cost“, spune dr. Mihai Ursu, seful sectiei de Cardiologie Interventionala la Spitalul de Cardiologie Clinicco.

  Documentele pot fi trimise sau depuse zilnic la adresa strada Şcolii nr. 8, Clinicco Brasov, telefon: +40 268-401.203, prin fax +40 268-401.206 sau pe email, la office@clinicco.ro, cardiologie@clinicco.ro

  Spitalul de cardiologie Clinicco Braşov împlineşte în curând 10 ani de activitate medicală, fiind primul spital privat de cardiologie înfiinţat în România. În această perioadă, a marcat numeroase premiere medicale naţionale şi est-europene şi continuă să fie singurul centru din regiune care operează pe cord deschis şi singurul centru abilitat care tratează pacienţii cu tulburări de ritm şi de conducere cu ajutorul dispozitivelor implantabile de ultimă generaţie.

  Spitalul de Cardiologie Clinicco se află la Braşov pentru pacienţii cardiaci din toată ţara pentru a le oferi siguranţă şi stabilitate. Îngrijire promptă şi tratament corespunzator nevoilor fiecărui pacient, gardă permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, program profesional postoperator, supervizat medical, individualizat, care are rolul de a ajuta pacienţii să îşi revină după o spitalizare în urma unei intervenţii.

  Pagina 8 din 105