Advertorial

Advertorial

EMACO GAL S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul ”Dezvoltarea serviciilor și introducerea de noi tehnologii S.C. EMACO GAL S.R.L.”, cod MySMIS 112447, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul principal al proiectului a constat în diversificarea serviciilor prestate de societate, prin extinderea serviciilor existente și prin realizarea unui serviciu nou “tratarea locală a apelor uzate din rețeaua de canalizare a localităților, prin reținerea/reciclarea nămolurilor și evacuarea directă a apelor preepurate în rețeaua de canalizare”.

Rezultatele proiectului: realizarea unei investiții inițiale, care presupune atât inovare de produs - prestarea unui serviciu nou pentru companie, inovare de proces reprezentată de implementarea unei metode semnificativ imbunătățite de prestări servicii, incluzand tehnologie ultramodernă, cât și activități de certificare, înregistrare marcă comercială și activități de internaționalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 2.063.629,69 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.054.019,55 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a 2 noi locuri de muncă, crearea unui mediu favorabil ofertării de servicii profesionale în domeniu și creșterea competitivității societății.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: MACOVEI ION administrator EMACO GAL S.R.L., telefon: 0743.080.944, e-mail: contact@vidanjaregalati.ro, adresa: Municipiul Galați, Bulevardul MAREA UNIRE Nr. 19, spațiul comercial nr. 2, camera 2, Bloc P6, Scara 1, parter, Județul Galați.

EMACO GAL S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul ”Dezvoltarea serviciilor și introducerea de noi tehnologii S.C. EMACO GAL S.R.L.”, cod MySMIS 112447, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul principal al proiectului a constat în diversificarea serviciilor prestate de societate, prin extinderea serviciilor existente și prin realizarea unui serviciu nou “tratarea locală a apelor uzate din rețeaua de canalizare a localităților, prin reținerea/reciclarea nămolurilor și evacuarea directă a apelor preepurate în rețeaua de canalizare”.

Rezultatele proiectului: realizarea unei investiții inițiale, care presupune atât inovare de produs - prestarea unui serviciu nou pentru companie, inovare de proces reprezentată de implementarea unei metode semnificativ imbunătățite de prestări servicii, incluzand tehnologie ultramodernă, cât și activități de certificare, înregistrare marcă comercială și activități de internaționalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 2.063.629,69 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.054.019,55 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a 2 noi locuri de muncă, crearea unui mediu favorabil ofertării de servicii profesionale în domeniu și creșterea competitivității societății.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: MACOVEI ION administrator EMACO GAL S.R.L., telefon: 0743.080.944, e-mail: contact@vidanjaregalati.ro, adresa: Municipiul Galați, Bulevardul MAREA UNIRE Nr. 19, spațiul comercial nr. 2, camera 2, Bloc P6, Scara 1, parter, Județul Galați.

EMACO GAL S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul ”Dezvoltarea serviciilor și introducerea de noi tehnologii S.C. EMACO GAL S.R.L.”, cod MySMIS 112447, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul principal al proiectului a constat în diversificarea serviciilor prestate de societate, prin extinderea serviciilor existente și prin realizarea unui serviciu nou “tratarea locală a apelor uzate din rețeaua de canalizare a localităților, prin reținerea/reciclarea nămolurilor și evacuarea directă a apelor preepurate în rețeaua de canalizare”.

Rezultatele proiectului: realizarea unei investiții inițiale, care presupune atât inovare de produs - prestarea unui serviciu nou pentru companie, inovare de proces reprezentată de implementarea unei metode semnificativ imbunătățite de prestări servicii, incluzand tehnologie ultramodernă, cât și activități de certificare, înregistrare marcă comercială și activități de internaționalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 2.063.629,69 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.054.019,55 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a 2 noi locuri de muncă, crearea unui mediu favorabil ofertării de servicii profesionale în domeniu și creșterea competitivității societății.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: MACOVEI ION administrator EMACO GAL S.R.L., telefon: 0743.080.944, e-mail: contact@vidanjaregalati.ro, adresa: Municipiul Galați, Bulevardul MAREA UNIRE Nr. 19, spațiul comercial nr. 2, camera 2, Bloc P6, Scara 1, parter, Județul Galați.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați, cu sediul în orașul TARGU BUJOR , județul Galați, beneficiar al ajutorului financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 19 în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 România, privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pe teritoriul format din oras TARGU BUJOR, comunele TULUCESTI, FOLTESTI, CUCA, FRUMUŞIŢA, BĂNEASA, FÎRŢĂNEŞTI, VLĂDEŞTI, REDIU, MĂSTĂCANI, SCÎNTEIEŞTI, VÎNATORI. Anunță lansarea sesiunii continue de depunere proiecte cu evaluare lunara Nr. 1/2019  începând cu data de 25.02.2019 pentru următoarele măsuri prevăzute în cadrul  Strategiei de Dezvoltare Locală:

 • MĂSURA 02/3A –”Dezvoltarea si diversificarea produselor si asigurarea unui lant tehnologic continuu”. Fonduri disponibile 120 000,00 Euro
  • Beneficiari eligibili:

  - Societăți comerciale cu activitate în domeniul agricol și/sau domenii conexe;

  - fermieri/asociatii agricole si structuri asociative cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

  grup de producători;

  - persoane fizice autorizate.

  • Valoarea maximă nerambursabilă pentru un proiect: 40.000 euro/proiect
 • MĂSURA 05/6B – “Valorificare patrimoniu local“. Fonduri disponibile 90.000,00 Euro
  • Beneficiari eligibili:

  - Entități publice: autorități publice locale (orașele sub 20.000 de locuitori și comunele) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.

  - ONG-uri înființate în baza O.G. 26/2000.

  - Unități de cult conform legislației în vigoare;

  • Valoarea nerambursabilă pentru un proiect este cuprinsa intre 10 000 si 25.000 euro astfel:
  • • 10.000 – 15.000 euro/proiect pentru proiecte implementate de entități altele decât APL-uri;
  • • 10.000 - 25.000 euro/proiect pentru APL-uri.
 • MĂSURA 06/6B-“ Promovarea tradițiilor, culturii și a obiceiurilor locale”. Fonduri disponibile 100.000,00 Euro
  • Beneficiari eligibili:

  - Entități publice: autorități publice locale (orașele sub 20.000 de locuitori și comunele) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.

  - ONG-uri cu domeniu de activitate relevant pentru acțiunile propuse a fi finanțate, înființate în baza O.G. 26/2000;

  • Valoarea maximă nerambursabilă pentru un proiect: 20.000 euro/proiect

  Depunerea proiectelor din cadrul sesiunii continue Nr. 1/2019 se face la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați din oraș TÂRGU BUJOR, strada General Eremia Grigorescu, nr.105, clădirea Primăriei Oraşului Târgu Bujor, Camera nr. 5 județul Galați în intervalul orar 17:00 – 21:00, până la epuizarea fondurilor disponibile, durata minima a sesiunii este de 30 zile calendaristice.

  Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri.

  Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru fiecare masura si se regăsesc, impreuna cu procedura de selecție pe site-ul www.galeg1863.ro

  De asemenea sunt disponibile versiuni  a informațiilor detaliate aferente masurilor lansate  pe suport  tipărit la sediul GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați din localitatea TARGU BUJOR unde pot fi consultate de către solicitanți.

  Pentru informații suplimentare puteți contacta experții GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați la sediul din Oraş  TARGU BUJOR , strada General Eremia Grigorescu, nr.105, clădirea Primăriei Oraşului Târgu Bujor, Camera nr. 5, județul Galați, la telefonul 0745525942 sau prin e-mail la galeg1863gl@gmail.com .

  Reprezentant Legal

  Butunoiu Dorin

  S.C. Bănățeana S.R.L., cu sediul in orașul Babadag, Str. Ciucurovei Nr 15, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziție de utilaje și echipamente performante, în vederea diversificării activității de producție a societății Bănățeana SRL”, cod MySMIS 115736, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii  2.1:  “Promovarea  spiritului  antreprenorial,  în  special  prin  facilitarea  exploatării  economice  a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.  Valoarea totală a proiectului este de 972.957,09 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 735.849,90 lei.

  Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii societății BĂNĂȚEANA S.R.L., prin dezvoltarea activității de tăierea mecanizată a lemnului de foc și paletizarea produsului finit, prin îmbunătățirea inovativă a procesului de lucru.

  Obiectivele specifice pe termen scurt:
  • Modernizarea și dotarea activității interne a companiei prin achiziționarea unor active corporale performante ce vor crește productivitatea muncii până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
  • Dezvoltarea activității de realizare a lemnului de foc ambalat în paleți prin creșterea echipei de lucru cu încă 5 angajați până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
  • Derularea contractului de finanțare în condiții optime pe perioada de implementare a proiectului
  Obiectivele specifice pe termen mediu și lung:
  • Menținerea tuturor locurilor de muncă pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea împlementării proiectului
  • Consolidarea poziției pe piață a firmei BĂNĂȚEANA S.R.L.
  • Creșterea activității de tăiere şi rindeluire a lemnului în următorii doi ani prin introducerea procesului de tăiere mecanizată și fabricarea astfel a lemnului de foc și paletizarea produsului finit
  • Sporirea eficienței energetice în urma achiziționării unor echipamente de lucru mai performante cu un consum mai redus de energie electrică

  Durata de implementare a proiectului este de 25 luni, intre 15.05.2017  si  31.05.2019.

  Date de contact beneficiar:

  S C BĂNĂȚEANA SRL

  tel.: 0744.499.796, e-mail: banateana_forest@yahoo.com

  Societatea Transurb S.A. anunță că, începând cu data de 01 februarie 2019 se vor elibera abonamentele de călătorie destinate tuturor categoriilor de persoane care beneficiază de reduceri și gratuități la transportul public local de călători conform Hotărârii Consiliului Local nr.74 din 15.02.2018.

  Având în vedere numărul ridicat de persoane care beneficiază de facilități la transportul în comun și totodată, în vederea evitării formării de cozi la cabinele de eliberare abonamente de călătorie, următoarele categorii de pasageri:

  • persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani,
  • pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 1900 lei brut/lună,
  • pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006,
  • elevii și studenții,

  pot circula cu mijloacele de transport public local, în perioada 01-10 februarie 2019, în baza vechiului abonament de călătorie (termen de valabilitate 31 ianuarie 2019), timp în care, sunt obligați să achiziționeze noul abonament, cu perioada de valabilitate 01 - 28 februarie 2019.

  Miercuri, 30 Ianuarie 2019 16:18

  Anunţ Societatea Transurb S.A. 30.01.2019

  Societatea Transurb S.A. anunță că, începând cu data de 01 februarie 2019 se vor elibera abonamentele de călătorie destinate tuturor categoriilor de persoane care beneficiază de reduceri și gratuități la transportul public local de călători conform Hotărârii Consiliului Local nr.74 din 15.02.2018.

  Având în vedere numărul ridicat de persoane care beneficiază de facilități la transportul în comun și totodată, în vederea evitării formării de cozi la cabinele de eliberare abonamente de călătorie, următoarele categorii de pasageri:

  • persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani,
  • pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 1900 lei brut/lună,
  • pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006,
  • elevii și studenții,

  pot circula cu mijloacele de transport public local, în perioada 01-10 februarie 2019, în baza vechiului abonament de călătorie (termen de valabilitate 31 ianuarie 2019), timp în care, sunt obligați să achiziționeze noul abonament, cu perioada de valabilitate 01 - 28 februarie 2019.

  S.C. EXPERT BIL S.R.L., în calitate de Beneficiar,  a implementat proiectul „Investiţie nouă pentru EXPERT BIL S.R.L.”, cod SMIS 108416, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 759.528,07 lei.

  Obiectivul general al proiectului: îl constituie creşterea competitivităţii afacerii şi îmbunătăţirii poziţiei de piaţă a societăţii EXPERT BIL S.R.L., prin abordarea unui domeniu de activitate nou în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condiţiile asigurării dezvoltării durabile. Obiectivele specifice ale proiectului vizează: creșterea cifrei de afaceri cu 300% în anul implementării proiectului de investiții și cu 1% în următorii ani previzionați, menținerea numărului de angajați actuali, respectiv crearea și menținerea a 3 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Cele 3 noi locuri de munca au fost ocupate astfel: mecanic utilaje - 2 posturi, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing - 1 post; unul dintre posturi fiind ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, respectiv de o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.

  Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanţare rapidă prin care societatea, în baza demarării activității de prestări servicii de pregătire a terenului, poate obţine venituri și profituri importante într-o perioadă scurtă de timp. Investiția  constă în: buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W, crearea unui site, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

  Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la: dotarea societăţii cu active imobilizate (un buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W) necesare serviciilor de pregătire a terenului, practic asigurând baza materială necesară activităţii și  la crearea de noi locuri de muncă care a avut un impact semnificativ la nivelul localității.

  Durata de implementare a proiectului este de 27 luni (01.11.2016  -  31.01.2019).

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: EXPERT BIL S.R.L., 0741088185, expertbil@yahoo.com

  S.C. EXPERT BIL S.R.L., în calitate de Beneficiar,  a implementat proiectul „Investiţie nouă pentru EXPERT BIL S.R.L.”, cod SMIS 108416, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 759.528,07 lei.

  Obiectivul general al proiectului: îl constituie creşterea competitivităţii afacerii şi îmbunătăţirii poziţiei de piaţă a societăţii EXPERT BIL S.R.L., prin abordarea unui domeniu de activitate nou în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condiţiile asigurării dezvoltării durabile. Obiectivele specifice ale proiectului vizează: creșterea cifrei de afaceri cu 300% în anul implementării proiectului de investiții și cu 1% în următorii ani previzionați, menținerea numărului de angajați actuali, respectiv crearea și menținerea a 3 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Cele 3 noi locuri de munca au fost ocupate astfel: mecanic utilaje - 2 posturi, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing - 1 post; unul dintre posturi fiind ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, respectiv de o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.

  Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanţare rapidă prin care societatea, în baza demarării activității de prestări servicii de pregătire a terenului, poate obţine venituri și profituri importante într-o perioadă scurtă de timp. Investiția  constă în: buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W, crearea unui site, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

  Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la: dotarea societăţii cu active imobilizate (un buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W) necesare serviciilor de pregătire a terenului, practic asigurând baza materială necesară activităţii și  la crearea de noi locuri de muncă care a avut un impact semnificativ la nivelul localității.

  Durata de implementare a proiectului este de 27 luni (01.11.2016  -  31.01.2019).

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: EXPERT BIL S.R.L., 0741088185, expertbil@yahoo.com

  S.C. EXPERT BIL S.R.L., în calitate de Beneficiar,  a implementat proiectul „Investiţie nouă pentru EXPERT BIL S.R.L.”, cod SMIS 108416, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.336.370,00 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 759.528,07 lei.

  Obiectivul general al proiectului: îl constituie creşterea competitivităţii afacerii şi îmbunătăţirii poziţiei de piaţă a societăţii EXPERT BIL S.R.L., prin abordarea unui domeniu de activitate nou în baza codului CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului, în condiţiile asigurării dezvoltării durabile. Obiectivele specifice ale proiectului vizează: creșterea cifrei de afaceri cu 300% în anul implementării proiectului de investiții și cu 1% în următorii ani previzionați, menținerea numărului de angajați actuali, respectiv crearea și menținerea a 3 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Cele 3 noi locuri de munca au fost ocupate astfel: mecanic utilaje - 2 posturi, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing - 1 post; unul dintre posturi fiind ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, respectiv de o persoană care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.

  Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanţare rapidă prin care societatea, în baza demarării activității de prestări servicii de pregătire a terenului, poate obţine venituri și profituri importante într-o perioadă scurtă de timp. Investiția  constă în: buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W, crearea unui site, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

  Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la: dotarea societăţii cu active imobilizate (un buldozer pe șenile, 4 pubele de gunoi pentru colectare selectivă, 6 lămpi cu LED pentru iluminat perimetral de 90 W) necesare serviciilor de pregătire a terenului, practic asigurând baza materială necesară activităţii și  la crearea de noi locuri de muncă care a avut un impact semnificativ la nivelul localității.

  Durata de implementare a proiectului este de 27 luni (01.11.2016  -  31.01.2019).

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: EXPERT BIL S.R.L., 0741088185, expertbil@yahoo.com

  Pagina 9 din 109