Advertorial

Advertorial

S.C. GHEDIN TEST S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „ ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCŢII LA S.C. GHEDIN TEST SRL”, cod MySMIS 112800, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea competitivităţii economice prin achiziţionarea de utilaje tehnologice cu caracteristici tehnice performante, pentru o activitate nouă de prestări servicii în domeniul construcţiilor.

Rezultatele proiectului: o bază tehnică materială îmbunătăţită cu 3 utilaje performante (1 buldoexcavator, 1 incărcator frontal cu braţ fix si 1 incărcător frontal mobil), 5 locuri de muncă create.

Valoarea totală a proiectului este de 1.130.932,87 lei, din care valoarea contribuţiei din FEDR este

de 727.028,26 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a 5 locuri de muncă şi creşterea calităţii serviciilor oferite de GHEDIN TEST SRL.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Persoană de contact: Sanda GHEDIN

Telefon/fax: 0751.626.860, e-mail: ghedin_test@yahoo.com

S.C. GHEDIN TEST S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „ ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCŢII LA S.C. GHEDIN TEST SRL”, cod MySMIS 112800, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea competitivităţii economice prin achiziţionarea de utilaje tehnologice cu caracteristici tehnice performante, pentru o activitate nouă de prestări servicii în domeniul construcţiilor.

Rezultatele proiectului: o bază tehnică materială îmbunătăţită cu 3 utilaje performante (1 buldoexcavator, 1 incărcator frontal cu braţ fix si 1 incărcător frontal mobil), 5 locuri de muncă create.

Valoarea totală a proiectului este de 1.130.932,87 lei, din care valoarea contribuţiei din FEDR este

de 727.028,26 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a 5 locuri de muncă şi creşterea calităţii serviciilor oferite de GHEDIN TEST SRL.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Persoană de contact: Sanda GHEDIN

Telefon/fax: 0751.626.860, e-mail: ghedin_test@yahoo.com

VIOVAL SHOP S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Achiziție  de utilaje pentru Vioval Shop S.R.L.”, cod MySMIS 112333, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 927,010,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este în valoare de 318.920,20 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de consolidare a poziției de piață a societății Vioval Shop S.R.L., prin inițierea unei activități noi respectiv aceea de prestări servicii de excavare și transport, conform codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • creșterea cifrei de afaceri cu cca. 84% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 1% în următorii ani previzionați;
  • menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectivmenținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții, pentru:șofer autocamion/mașină de mare tonaj (2posturi), mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (2posturi), consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing (1 post) - două fiind ocupate de persoane din categoriile defavorizate: o persoană din categoria tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani și o persoană care nu a avut loc de muncă în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, poate obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția de: 1 buldoexcavator, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate activității de excavare și transport,la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 31 luni ( 11.11.2016  -  31.05.2019 ).

Informaţii suplimentarese pot obţine la: VIOVAL SHOP SRL, tel: 0753825742,e-mail:viovalshop@yahoo.com

VIOVAL SHOP S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Achiziție  de utilaje pentru Vioval Shop S.R.L.”, cod MySMIS 112333, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 927,010,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este în valoare de 318.920,20 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de consolidare a poziției de piață a societății Vioval Shop S.R.L., prin inițierea unei activități noi respectiv aceea de prestări servicii de excavare și transport, conform codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • creșterea cifrei de afaceri cu cca. 84% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 1% în următorii ani previzionați;
  • menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectivmenținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții, pentru:șofer autocamion/mașină de mare tonaj (2posturi), mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (2posturi), consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing (1 post) - două fiind ocupate de persoane din categoriile defavorizate: o persoană din categoria tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani și o persoană care nu a avut loc de muncă în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, poate obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția de: 1 buldoexcavator, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate activității de excavare și transport,la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 31 luni ( 11.11.2016  -  31.05.2019 ).

Informaţii suplimentarese pot obţine la: VIOVAL SHOP SRL, tel: 0753825742,e-mail:viovalshop@yahoo.com

VIOVAL SHOP S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Achiziție  de utilaje pentru Vioval Shop S.R.L.”, cod MySMIS 112333, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 927,010,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este în valoare de 318.920,20 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de consolidare a poziției de piață a societății Vioval Shop S.R.L., prin inițierea unei activități noi respectiv aceea de prestări servicii de excavare și transport, conform codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • creșterea cifrei de afaceri cu cca. 84% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 1% în următorii ani previzionați;
  • menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectivmenținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții, pentru:șofer autocamion/mașină de mare tonaj (2posturi), mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (2posturi), consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing (1 post) - două fiind ocupate de persoane din categoriile defavorizate: o persoană din categoria tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani și o persoană care nu a avut loc de muncă în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, poate obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția de: 1 buldoexcavator, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate activității de excavare și transport,la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 31 luni ( 11.11.2016  -  31.05.2019 ).

Informaţii suplimentarese pot obţine la: VIOVAL SHOP SRL, tel: 0753825742,e-mail:viovalshop@yahoo.com

Societatea Transurb S.A. anunță că în zilele de  23 și 24 mai 2019, ca urmare a lucrărilor ce vor avea loc  la carosabil, în zona intersecției dintre strada Prelungirea Brăilei și strada Frunzei, traseele de transport public 104, 39 și 7 vor suferi modificări.

Traseul de troleibuz 104 (Cimitirul Sf. –Parc CFR) va fi suspendat.

Transferul călătorilor pe segmentul Țiglina III-Țiglina I și retur  se va efectua cu autobuze care vor fi denumite ”TRANSBORDARE 104”.  Autobuzele ”transbordare 104” vor respecta la plecarea de la capăt de linie Cimitirul Sf Lazăr orele din graficele stabilite.

Călătorii vor putea circula cu traseele de autobuz 102, 18 și 27, având rută de bază comună cu cea  a traseului de troleibuz 104.

Traseele de tramvai 7 și 39 vor circula după cum urmează:

Transferul călătorilor de la capăt de linie Micro 19 ( Cinema Dacia) până în stația Piața Energiei și retur se va asigura cu autobuze denumite ”TRANSBORDARE 7/39 ” și vor circula din 15 minute în 15 minute.

Tramvaiele repartizate la traseul 7 vor  circula pe itinerariul Liceul 9 - Piața Centrală și retur. Acestea vor circula intercalat cu tramvaiele aflate la traseul 44 la un interval de 15 minute.

Tramvaiele care deservesc traseul 39 – vor respecta itinerariul Liceul 9 – Cimitirul Israelit – retur și vor circula după graficele stabilite.

Vă precizăm că, în cazul finalizării lucrărilor la carosabil mai devreme decât perioada estimată,  mijloacele de transport repartizate la traseele menționate vor circula în condiții  normale.

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», contractul de finanțare fiind semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, Organism Intermediar fiind Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Acest proiect este finanţat din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea, modernizarea și dotarea Unității Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 3 aprilie 2019, iar perioada de implementare a proiectului este de 47 luni, respectiv între data de 01.10.2017 și 31.08.2021.

Bugetul total al proiectului este de 6.614.695,28 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare de 6.482.401,36 lei, iar cofinanțarea eligibilă asigurată de UAT Județul Galați este de 132.293,92 lei.

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 14 mai 2019, ora 10:00, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Galaţi din strada Eroilor, nr. 7 şi are drept obiectiv informarea comunității locale cu privire la activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informații privind obiectivele proiectului, principalele activităţi ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul ţintă, precum şi rezultatele aşteptate. La eveniment vor participa reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai finanțatorului, precum și ai instituțiilor mass-media locală şi regională.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Mariana Beraru, manager de proiect, consilier în cadrul Direcției de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236-302572, fax: 0236-410530, e-mail: cie_galati@yahoo.com.

Prima parte a anului 2019 a fost una prielnică sectorului imobiliar din Galaţi. Potrivit statisticilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, judeţul Galaţi este pe locul 13 într-un top al tranzacţiilor imobiliare şi pe locul 3 în topul vânzărilor de terenuri agricole. „Judeţele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în cea de-a treia lună a anului 2019 sunt Timiş – 936, Dolj – 506, Galaţi – 458”, informează ANCPI.
Tot în luna martie, în judeţul Galaţi, au avut loc şi aproape 922 de tranzacţii imobiliare. În primele trei luni ale anului au fost înregistrate peste 2.700 de tranzacţii imobiliare, cele mai multe fiind parafate în luna februarie (932).

De remarcat şi faptul că lucrările de construcţii sunt într-o creştere continuă, în primele două luni ale acestui an fiind înregistrate mai multe lucrări de construcţii faţă de primele două luni ale anului 2018. „În perioada 1.I-28.II.2019, volumul lucrărilor de construcţii, a crescut faţă de perioada 1.I-28.II.2018, ca serie brută cu 4,7%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 1,1%”, transmite Institutul Naţional de Statistică.

Bloc poza text

Pe lângă locuinţele din blocurile vechi, gălăţenii pot opta şi pentru spaţiile locative din ansamblurile rezidenţiale noi. Roka Construct Modern şi Euro Construcţii sunt doar două dintre companiile care au construit ansambluri rezidenţiale în Galaţi. Blocul Central Park, Complexul Parcul Libertăţii, blocurile Doja I şi II sau Complexul Roka găzduiesc sute de locatari în cadrul locuinţelor moderne. Acestea vin cu o mulţime de beneficii pentru clienţi, printre care spaţii interioare generoase şi aerisite, finisări interioare, racordări la utilităţi publice, loc de parcare etc.

Cărţi funciare gratuite pentru gălăţeni

În cursul lunii aprilie, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a eliberat gratuit aproape 24.000 de cărţi funciare pentru proprietarii imobilelor din nouă comune din judeţul Galaţi: Rădeşti, Bereşti, Jorăşti, Tudor Vladimirescu, Cuca, Cudalbi, Barcea, Vlădeşti şi Vârlezi, comună cadastrată integral.
„În prezent, din totalul de 65 de UAT-uri din judeţul Galaţi, patru (Matca, Valea Mărului, Băleni şi Vârlezi) sunt cadastrate în proporţie de sută la sută. De asemenea, sunt finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor din 292 de sectoare cadastrale din 45 de UAT-uri”, precizează reprezentanţii ANCPI.

Această acţiune face parte din Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 şi este este susţinută de Guvernul României. Pentru lucrările din judeţul Galaţi ANCPI a plătit peste 6 milioane de lei.

ELIP HOLDING S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Diversificarea activităţii societății ELIP HOLDING S.R.L.”, cod MySMIS 109267, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 984.725,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este în valoare de 625.215,20 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității afacerii și îmbunătățirii poziției de piață a societății, prin abordarea unui domeniu de activitate nou (producție geamuri: simple, tripan, termopan, oglinzi, conform codului CAEN 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate, în condițiile asigurării dezvoltării durabile).

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 2% în următorii ani previzionați și menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectiv menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții, pentru: geamgiu (2 posturi), manipulant mărfuri (2 posturi), consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing (1 post) - două fiind ocupate de persoane din categoriile defavorizate: o persoană cu vârsta sub 24 de ani și o persoană cu vârsta peste 50 ani.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza demarării activității de producție geamuri (simple, tripan, termopan, oglinzi), poate obține venituri și profituri importante într-o perioadă scurtă de timp. Investiția a constat în achiziția de: mașină automatizată de tăiat sticla, masină semiautomată de găurit sticla, mașină de sablat sticla, masă rotativă, cuptor bombare sticlă, extruder hidraulic, refrigerator pentru extruder, pompă curățare pentru extruder, soft de management al tăierii sticlei, rampă mobilă pentru persoane cu dizabilități, 50 de becuri cu LED 35W, 2 seturi pubele gunoi pentru colectare selectivă, realizarea unui site pentru comercializarea online, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate activității de producție geamuri și la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni ( 01.11.2016  -  30.04.2019 ).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: ELIP HOLDING SRL, tel:  0746070404, e-mail: elip_holding@yahoo.com.

ELIP HOLDING S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Diversificarea activităţii societății ELIP HOLDING S.R.L.”, cod MySMIS 109267, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 984.725,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este în valoare de 625.215,20 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității afacerii și îmbunătățirii poziției de piață a societății, prin abordarea unui domeniu de activitate nou (producție geamuri: simple, tripan, termopan, oglinzi, conform codului CAEN 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate, în condițiile asigurării dezvoltării durabile).

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 2% în următorii ani previzionați și menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectiv menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții, pentru: geamgiu (2 posturi), manipulant mărfuri (2 posturi), consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing (1 post) - două fiind ocupate de persoane din categoriile defavorizate: o persoană cu vârsta sub 24 de ani și o persoană cu vârsta peste 50 ani.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza demarării activității de producție geamuri (simple, tripan, termopan, oglinzi), poate obține venituri și profituri importante într-o perioadă scurtă de timp. Investiția a constat în achiziția de: mașină automatizată de tăiat sticla, masină semiautomată de găurit sticla, mașină de sablat sticla, masă rotativă, cuptor bombare sticlă, extruder hidraulic, refrigerator pentru extruder, pompă curățare pentru extruder, soft de management al tăierii sticlei, rampă mobilă pentru persoane cu dizabilități, 50 de becuri cu LED 35W, 2 seturi pubele gunoi pentru colectare selectivă, realizarea unui site pentru comercializarea online, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate activității de producție geamuri și la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni ( 01.11.2016  -  30.04.2019 ).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: ELIP HOLDING SRL, tel:  0746070404, e-mail: elip_holding@yahoo.com.

Pagina 9 din 113