Advertorial

Advertorial

Societatea Transurb S.A. anunță că toate categoriile de persoane care beneficiaza de facilități la transportul public local de călători, vor putea circula cu mijloacele de transport în comun, în perioada 01-15 aprilie  2019, în baza vechiului abonament de călătorie acordat conform HCL 74/2018 (termen de valabilitate până la data de 31 martie 2019). Precizăm că noile abonamente vor fi eliberate începând cu data de 8 aprilie 2019.

Facilitățile la transportul în comun au fost stabilite și aprobate în ședința Consiliului Local  din data de 28 martie a.c. și vizează următoarele categorii:

 • Persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 2080 lei brut/lună beneficiază de abonament redus cu 98% (1 leu/lună) pe o linie;
 • Pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între 2081 și 3500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% (25 lei/lună) pe o linie ;
 • Pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3500 lei brut/lună, abonament redus cu 25 % ( 37,50 lei/lună) pe o linie;
 • Pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006 și de HCL nr.126/2007, abonament gratuit pe o linie;
 • Elevii din învățământul obligatoriu profesional și liceal acreditat/autorizat din municipiul Galați, abonament redus cu 98% ( 1 leu/lună) pe o linie;
 • Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98%(1 leu/luna) pe o linie;
 • Șomerii indemnizați și somerii neindemnizați, abonament redus cu 98% (1leu/luna) pe o linie;
 • Persoanele care încasează salariul minim pe economie de 2080 lei brut/lună beneficiaza de abonament redus cu 75% (12,50 lei/lună) pe o linie,

Vă informăm că eliberarea abonamentelor se va realiza la toate punctele de comercializare titluri de călătorie începând cu data de 08 aprilie 2019.

Următoarele categorii de persoane pot circula cu mijloacele de transport în comun în perioada 01-15 aprilie 2019 în baza acestor documente:

 • Persoanele care obțin salariul minim pe economie – actul de identitate și adeverința de la angajator  din care să rezulte venitul lunar încasat;
 • Persoanele înregistrate ca șomeri neindemnizați – actul de identitate si adeverință din care să reiasă că sunt în evidența AJOFM și sunt înregistrați ca someri neindemnizați.
 • Referitor la documentele necesare în baza cărora se vor elibera abonamentele de călătorie  destinate noilor  facilități acordate cetățenilor  municipiului  Galați și aprobate în ședința de Consiliu Local din data de  28 martie 2019  vom reveni cu o informare completă în următoarele zile.

  Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi participă, în calitate de partener, la derularea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”, SMIS 125336, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate.Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi participă, în calitate de partener, la derularea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”, SMIS 125336, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate.Beneficiarul proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați” este parteneriatul dintre Ministerul Sănătății și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, Județul Buzău, Spitalul Orășenesc Făurei, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Municipal Râmnicu-Sărat, Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, Spitalul Orășenesc Panciu.Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 14 decembrie 2018, iar perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv între data 01.01.2014 și data 30.11.2019.Bugetul total al proiectului este de 31.140.773,24 lei, din care bugetul aferent Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați este de 5.037.019,57 lei. Din bugetul UAT Județul Galați, asistența financiară nerambursabilă este de 4.786.308,29 lei, iar contribuția proprie este de 250.711,28 lei și reprezintă valoarea investiției propusă în vederea rambursării pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare secție Radioterapie” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. În prezent, lucrările sunt finalizate și este demarată procedura de achiziție aferentă dotărilor acestui nou spațiu dedicat serviciilor medicale.Pentruinformaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Camelia Epure, responsabil implementare județul Galați, director executiv al Direcției de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236-302538, fax: 0236-410530, e-mail: cie_galati@yahoo.com.

  Site-ul inteligent Forum Anunturi Galati-Braila a intrat repede în topul preferințelor comunității locale, ajungând într-un timp scurt la un număr ce depaseste 9.000 de membri, printr-o platformă prietenoasă și anunțuri atractive, ce au stârnit interesul tuturor.

  Ce este Forum Anunturi Galati-Braila?

  Site-ul https://forum-anunturi-galati-braila.ro este o platformă adresată exclusiv locuitorilor din Galați și Brăila, unde aceștia pot ușor să-și găsească lucrurile de care au nevoie, unde pot găsi și oferi ușor servicii, locuri de muncă la nivel local, unde își pot promova afacerea.

  Ce are diferit Forum Anunturi Galati Braila?

  ”Smart Site” un concept inedit în privința îmbunătățirii relațiilor din comunitate.

  Site-ul se adresează exclusiv locuitorilor Galați și Brăila, creând astfel o experiență unică, interactivă și rapidă pentru a mulțumi nevoile comunității locale.

  Despre ”Smart Site”

  Soluția problemelor tale este la un click distanță, prin conceptul ”Smart Site”, concept ce este în plină dezvoltare de către inginerul IT, Mihai Diaconiță, ce este parte din piața IT de 10 ani de zile și vrea să vină în sprijinul comunității locale cu un mecanism nou ”smart”.

  Acest concept ”Smart Site” este în plină dezvoltare și va include în viitorul apropiat pe site, printre altele, o platformă de comunicare în timp real, un forum prin care membrii comunității pot discuta și pot găsi împreună soluții pentru propriile probleme, dar și pentru ale comunității locale.

  Extinderea platformei va avea ca obiect în viitorul apropiat și o aplicație pentru mobil, și un sistem inteligent bazat pe AI (Artificial intelligence) & ML (Machine learning).

  Cine este fondatorul site-ului Forum Anunțuri Galați – Brăila?

  Fondatorul site-ului Forum Anunturi Galati-Braila este Mihai-Laurențiu Diaconiță, galățean la origine, ce este stabilit în Marea Britanie de câțiva ani de zile, loc de unde a învățat diferite concepte inovative și loc de unde și-a îmbogățit cultura prin acceptarea unor provocări de nivel profesional, lucrând în tot acest timp în industria IT.

  El este absolvent al Facultății de Calculatoare, profil Stiinta Calculatoarelor in Tehnologii Web, din cadrul Universității Birkbeck din Londra, iar în prezent lucrează pentru Arhiva Națională a Marii Britanii, ca designer si programator aplicatii.

  Mihai are o vastă experiență în domeniu, lucrând la multe proiecte unde a înregistrat succes și care au fost apreciate de utilizatori, printre care: https://atlasremovalslondon.co.uk/, https://carewareit.co.uk, https://miz-collection.ch.

  Mihai este ajutat în cadrul proiectului ruta Galaţi-Londra de către un tânăr gălăţean care promite multe pe nume Paul-Claudiu Constantin. Împreună fac o echipă, un dream-team, ce au pus cărămidă cu cărămidă şi au creat fundația Forum Anunturi Galaţi-Brăila. Paul-Claudiu Constantin este un tânăr student la Facultatea de Calculatoare din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi, ce îşi doreşte să contribuie la rândul lui la interconectarea gălăţenilor pentru ca aceştia să-şi rezolve problemele mai uşor într-o interfaţă cu spirit de Galaţi-Brăila.

  Forum Anunturi Galati Braila este o scurtătură către dorințele tale!

  BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Îmbunătățirea competitivității societății BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.”, cod MySMIS 122574, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2: ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, 2.2.ITI.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare  Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 7.749.463,93 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.598.814,67 lei.

  Obiectivul principal al proiectului constă în diversificarea producției existente la punctul de lucru din Măcin, prin realizarea unui nou tip de beton și creșterea productivității muncii.

  Proiectul prevede crearea a 6 noi locuri de muncă în cadrul societăţii.

  Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, între 29.01.2018 și 31.10.2019. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: ROTARU PETRICĂ-DANIEL, administrator BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., telefon 0749184802, e-mail diotechsistemebeton@yahoo.com, adresa Comuna Tulucești, nr. 647K, județ Galați.

  BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Îmbunătățirea competitivității societății BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.”, cod MySMIS 122574, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2: ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, 2.2.ITI.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare  Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 7.749.463,93 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.598.814,67 lei.

  Obiectivul principal al proiectului constă în diversificarea producției existente la punctul de lucru din Măcin, prin realizarea unui nou tip de beton și creșterea productivității muncii.

  Proiectul prevede crearea a 6 noi locuri de muncă în cadrul societăţii.

  Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, între 29.01.2018 și 31.10.2019. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: ROTARU PETRICĂ-DANIEL, administrator BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., telefon 0749184802, e-mail diotechsistemebeton@yahoo.com, adresa Comuna Tulucești, nr. 647K, județ Galați.

  BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Îmbunătățirea competitivității societății BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.”, cod MySMIS 122574, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2: ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, 2.2.ITI.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare  Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 7.749.463,93 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.598.814,67 lei.

  Obiectivul principal al proiectului constă în diversificarea producției existente la punctul de lucru din Măcin, prin realizarea unui nou tip de beton și creșterea productivității muncii.

  Proiectul prevede crearea a 6 noi locuri de muncă în cadrul societăţii.

  Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, între 29.01.2018 și 31.10.2019. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: ROTARU PETRICĂ-DANIEL, administrator BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., telefon 0749184802, e-mail diotechsistemebeton@yahoo.com, adresa Comuna Tulucești, nr. 647K, județ Galați.

  ARESTETICA S.R.L, în calitate de Beneficiar,  derulează, începând cu data de 25.07.2018 proiectul cu titlul “Diversificarea serviciilor societății Arestetica prin achiziție echipamente specifice”, cod MySMIS 115635, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2.”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. “Sprijinrea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate  de Management POR 2014-2020 și cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 2.579.316,43  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 1.551.066,49 lei.

  Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a societății S.C. ARESTETICA S.R.L. prin diversificarea   serviciilor medicale din domeniul „Activități de asistență medicală specializată” – CAEN 8622 în domeniul medicinei dermatologice și esteticii medicale.

  Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni:  respectiv de  la data 01.06.2017 până la data de 30.11.2019.

  Informații privind derularea proiectului: până la această dată S.C. ARESTETICA S.R.L a derulat toate achizițiile prevăzute în  proiect și a recepționat 3 echipamente specifice activității “Activități de asistență medicală specializată”-cod CAEN 8622.

  Informații suplimentare se pot obține la: Telefon: 0744.789.367, Email: arestetica.fonduri@gmail.com, Persoana de contact:

  Tănase Marian – Administrator

  ARESTETICA S.R.L, în calitate de Beneficiar,  derulează, începând cu data de 25.07.2018 proiectul cu titlul “Diversificarea serviciilor societății Arestetica prin achiziție echipamente specifice”, cod MySMIS 115635, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2.”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. “Sprijinrea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate  de Management POR 2014-2020 și cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 2.579.316,43  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 1.551.066,49 lei.

  Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a societății S.C. ARESTETICA S.R.L. prin diversificarea   serviciilor medicale din domeniul „Activități de asistență medicală specializată” – CAEN 8622 în domeniul medicinei dermatologice și esteticii medicale.

  Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni:  respectiv de  la data 01.06.2017 până la data de 30.11.2019.

  Informații privind derularea proiectului: până la această dată S.C. ARESTETICA S.R.L a derulat toate achizițiile prevăzute în  proiect și a recepționat 3 echipamente specifice activității “Activități de asistență medicală specializată”-cod CAEN 8622.

  Informații suplimentare se pot obține la: Telefon: 0744.789.367, Email: arestetica.fonduri@gmail.com, Persoana de contact:

  Tănase Marian – Administrator

  ARESTETICA S.R.L, în calitate de Beneficiar,  derulează, începând cu data de 25.07.2018 proiectul cu titlul “Diversificarea serviciilor societății Arestetica prin achiziție echipamente specifice”, cod MySMIS 115635, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2.”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. “Sprijinrea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate  de Management POR 2014-2020 și cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 2.579.316,43  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 1.551.066,49 lei.

  Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a societății S.C. ARESTETICA S.R.L. prin diversificarea   serviciilor medicale din domeniul „Activități de asistență medicală specializată” – CAEN 8622 în domeniul medicinei dermatologice și esteticii medicale.

  Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni:  respectiv de  la data 01.06.2017 până la data de 30.11.2019.

  Informații privind derularea proiectului: până la această dată S.C. ARESTETICA S.R.L a derulat toate achizițiile prevăzute în  proiect și a recepționat 3 echipamente specifice activității “Activități de asistență medicală specializată”-cod CAEN 8622.

  Informații suplimentare se pot obține la: Telefon: 0744.789.367, Email: arestetica.fonduri@gmail.com, Persoana de contact:

  Tănase Marian – Administrator

  Marti, 19 martie 2019, de la ora 9.30, se va desfășura la Galati, workshopul cu tema INDUSTRY 4.0 – Provocarea momentului, ce face parte dintr-o serie de evenimente interactive dedicate managerilor din companiile cu profil industrial din România. Workshopul oferă acestora o ocazie excelentă de a se întâlni cu specialiști ai celei mai mari companii de training industrial din România, Best Smart Consulting, precum și cu reprezentanți ai celor mai mari producători de soluții pentru industrie: Siemens, Digital Twins, Cisco și Koding.

  Workshopul este realizat în cadrul proiectului START INDUSTRY 4.0, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract POCU/227/3/8/117624), în valoare de 3.527.897,33 lei din care 3.236.782,79 lei (95%) obținuți prin finanțare nerambursabilă. Scopul proiectului îl reprezintă susținerea companiilor cu profil industrial care au puncte de lucru în regiunile Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Vest din România în eforturile de specializare a angajaților pentru Industry 4.0.

  În cadrul evenimentului, vor fi prezentate strategii de abordare a proiectelor Industry 4.0 și studii de caz bazate pe integrarea Industry 4.0 și Industrial Internet of Things (IIoT) în activitățile zilnice. De asemenea, vor putea fi descoperite soluții inovative care vor ajuta companiile cu profil industrial să înțeleagă mai bine importanța digitalizării și automatizării proceselor industriale în noul context Industry 4.0. Participarea la acest eveniment, structurat ca un workshop, oferă șansa participanților de a afla direct de la sursă care sunt oportunitățile și provocările noii revoluții industriale și, în plus, oportunitatea ca firma în care lucrează să fie selectată printre cele 16 companii din zona de implementare a proiectului START INDUSTRY 4.0 care vor primi consultanță în dezvoltarea strategiilor și proiectelor Industry 4.0 în mod GRATUIT.

  Sunt așteptați să participe la workshop reprezentanți ai companiilor cu profil industrial din zonă: manageri și directori de producție, manageri de calitate, manageri de mentenanță, manageri de logistică, manageri de achiziții, specialiști și ingineri din companii de producție, manageri și directori generali, manageri și directori HR și manageri IT. Participanții trebuie să fie angajați în cadrul unor companii care-și desfășoară activitatea într-unul din domeniile de specializare inteligentă identificate conform SNCDI (turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și telecomunicații, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, biochimie, biofarmaceutică și biotehnologii).

  Participarea este gratuită, iar în cazul în care nu sunteti din Craiova, transportul este decontat în limita a 150 km. Înscrierile se pot face până pe 16 martie pe pagina următoare: https://workshop.industry40.ro/19-martie-2019-galati/

  Titlul proiectului: START INDUSTRY 4.0

  Beneficiarul proiectului: Best Smart Consulting SRL    

  Data publicării: FEBRUARIE 2019

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract POCU/227/3/8/117624)

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  Datele de contact ale beneficiarului proiectului START INDUSTRY 4.0:

  BEST SMART CONSULTING SRL

  Telefon: 0786 510 189

  E-mail: vanzari@bestsmart.ro

  Website: www.industry40.ro / www.bestsmart.ro

  Pagina 10 din 112