Advertorial

Advertorial

AMADEUS S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității firmei AMADEUS S.R.L. prin diversificarea serviciilor oferite clienților”, cod MySMIS 112200, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.038.084,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 697.872,00 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează:

 • creșterea cotei de piață a firmei AMADEUS S.R.L. prin modernizarea și extinderea capacității de producție, dar și prin dezvoltarea de noi domenii de activitate;
 • creșterea competitivității și productivității microîntreprinderii prin dotarea cu echipamente specifice;
 • crearea de locuri noi de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni: respectiv de la data 01.07.2018 până la data 30.06.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon/fax: 0746060365 / 0236315511, e-mail: s.flrn@yahoo.com, persoană de contact: Marian-Florin Stefan

AMADEUS S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității firmei AMADEUS S.R.L. prin diversificarea serviciilor oferite clienților”, cod MySMIS 112200, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.038.084,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 697.872,00 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează:

 • creșterea cotei de piață a firmei AMADEUS S.R.L. prin modernizarea și extinderea capacității de producție, dar și prin dezvoltarea de noi domenii de activitate;
 • creșterea competitivității și productivității microîntreprinderii prin dotarea cu echipamente specifice;
 • crearea de locuri noi de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni: respectiv de la data 01.07.2018 până la data 30.06.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon/fax: 0746060365 / 0236315511, e-mail: s.flrn@yahoo.com, persoană de contact: Marian-Florin Stefan

AMADEUS S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității firmei AMADEUS S.R.L. prin diversificarea serviciilor oferite clienților”, cod MySMIS 112200, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.038.084,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 697.872,00 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează:

 • creșterea cotei de piață a firmei AMADEUS S.R.L. prin modernizarea și extinderea capacității de producție, dar și prin dezvoltarea de noi domenii de activitate;
 • creșterea competitivității și productivității microîntreprinderii prin dotarea cu echipamente specifice;
 • crearea de locuri noi de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni: respectiv de la data 01.07.2018 până la data 30.06.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon/fax: 0746060365 / 0236315511, e-mail: s.flrn@yahoo.com, persoană de contact: Marian-Florin Stefan

Asociația Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați, cu sediul în orașul TÂRGU BUJOR, județul Galați, beneficiar al ajutorului financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 19 în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 România, privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pe teritoriul format din oraș TÂRGU BUJOR, comunele TULUCEȘTI, FOLTEȘTI, CUCA, FRUMUŞIŢA, BĂNEASA, FÎRŢĂNEŞTI, VLĂDEŞTI, REDIU, MĂSTĂCANI, SCÎNTEIEŞTI, VÎNATORI. Anunță lansarea sesiunii continue de depunere proiecte cu evaluare lunară Nr. 1/2018  începând cu data de 01.11.2018 pentru următoarele măsuri prevăzute în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

 • MĂSURA 01/2A - ”Investiții in domeniul agricol”.
 • Fonduri disponibile 94.577 Euro

  • Beneficiari eligibili

  - Societati comerciale;

  - Fermieri/asociații agricole și structuri asociative cu activitate desfășurată pe teritoriul GAL-ului de minim 6 luni la data depunerii aplicației cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

  - Grup de producători/asociații înființate la data depunerii cererii de finanțare;

  - Tineri fermieri cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

  - Persoane fizice autorizate cu activitate de minimum 6 luni pe teritoriul GAL-ului.

  • Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect: 60.000 euro
 • MĂSURA 03/6A - “Crearea și dezvoltarea de noi afaceri locale “.
 • Fonduri disponibile 100.000,00 Euro

  • Beneficiari eligibili:

  - Microîntreprinderi care propun activități non agricole noi sau micro-întreprinderi nou înființate (PFA, II, SRL) ce propun activități de producție, servicii pentru populația rurală (non-agricole);

  - Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime maxim de 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până la momentul depunerii acesteia (start-up).

  • Valoarea maximă a sprijinului forfetar pentru un proiect: 33.000 euro
 • MĂSURA 04/6B - “Infrastructura socială și economică europene”.
 • Fonduri disponibile 360.000 Euro

  • Beneficiari eligibili:

  - Entități publice: autorități publice locale (orașele sub 20.000 de locuitori și comunele) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

  - ONG-uri înființate în baza O.G. 26/2000.

  • Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect: 60.000 euro

  Depunerea proiectelor din cadrul sesiunii continue Nr. 1/2018 se face la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați din oraș TÂRGU BUJOR, strada General Eremia Grigorescu, nr.105, clădirea Primăriei Oraşului Târgu Bujor, Camera nr. 5 județul Galați în intervalul orar 17:00 - 21:00

  Data limită de depunere a proiectelor: până la epuizarea fondurilor disponibile, durata minimă a sesiunii este de 30 zile calendaristice.

  Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidului solicitantului și procedura de selecție se regăsesc pe site-ul www.galeg1863.ro .

  Versiuni pe suport tipărit a informațiilor sunt disponibile la sediul GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați din localitatea TÂRGU BUJOR, unde pot fi consultate de către posibilii solicitanți.

  Pentru informații suplimentare puteți contacta experții GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați la sediul din Oraş TÂRGU BUJOR, strada General Eremia Grigorescu, nr.105, clădirea Primăriei Oraşului Târgu Bujor, Camera nr. 5, județul Galați, la telefonul 0745525942 sau prin e-mail la galeg1863gl@gmail.com .

  Reprezentant Legal

  Butunoiu Dorin

  Spitalul de Cardiologie Clinicco Brasov oferă gratuit pacienţilor cardiaci posibilitatea evaluării dosarului pentru o a doua opinie medicală avizată. Dosarele primite de la pacienţi sunt evaluate în 24 – 48 de ore în comisie medicală din care fac parte medici specialişti renumiţi din toate specialităţile: medici cardiologi, cardiologi intervenţionişti, specialişti în electrofiziologie şi dispozitive implantabile, chirurgi cardiovasculari, anestezişti, astfel încât diagnosticul este de precizie maximă.

  Clinicco receptie

  A doua opinie este indicată mai ales în diagnosticele de boli cardiologice grave, acolo unde sunt indicaţii de chirurgie sau intervenţii cardiovasculare, dar nu numai.

  Beneficiile în urma studierii dosarului de către o comisie specializată, formată din medici cardiologi de top, sunt:

  • siguranţa unui diagnostic corect,
  • confirmarea sau infirmarea diagnosticului iniţial,
  • întelegerea aprofundată a rezultatelor investigaţiilor,
  • managementul integrat al cazului medical,
  • evaluarea planului de tratament şi obtinerea unor alternative şi soluţii medicale de ultimă generaţie.

  Dr Mihai Ursu

  “Dosarele medicale depuse la clinica noastră pentru evaluarea de tip a doua opinie medicală sunt tratate cu maximă seriozitate şi studiate în comisia medicală a clinicii, de colegii noştri de diferite specializări, astfel incât pacientul să beneficieze de un diagnostic precis şi de cele mai bune soluţii medicale. Aceste evaluări sunt gratuite, însa există şi cazuri care necesită un consult de specialitate amănunţit sau efectuarea unor investigaţii suplimentare, care se fac contra cost“, spune dr. Mihai Ursu, seful sectiei de Cardiologie Interventionala la Spitalul de Cardiologie Clinicco.

  Documentele pot fi trimise sau depuse zilnic la adresa strada Şcolii nr. 8, Clinicco Brasov, telefon: +40 268-401.203, prin fax +40 268-401.206 sau pe email, la office@clinicco.ro, cardiologie@clinicco.ro

  Spitalul de cardiologie Clinicco Braşov împlineşte în curând 10 ani de activitate medicală, fiind primul spital privat de cardiologie înfiinţat în România. În această perioadă, a marcat numeroase premiere medicale naţionale şi est-europene şi continuă să fie singurul centru din regiune care operează pe cord deschis şi singurul centru abilitat care tratează pacienţii cu tulburări de ritm şi de conducere cu ajutorul dispozitivelor implantabile de ultimă generaţie.

  Spitalul de Cardiologie Clinicco se află la Braşov pentru pacienţii cardiaci din toată ţara pentru a le oferi siguranţă şi stabilitate. Îngrijire promptă şi tratament corespunzator nevoilor fiecărui pacient, gardă permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, program profesional postoperator, supervizat medical, individualizat, care are rolul de a ajuta pacienţii să îşi revină după o spitalizare în urma unei intervenţii.

  Informaţii foarte importante pentru pacienţii cu Hepatita C s-au spus ieri, într-o emisiune de televiziune transmisă în direct, la care au participat doi medici reputaţi ai judeţului Galaţi, dr. Daniela Ungurianu, medic de familie, şi conf. dr. Dan Botezatu, medic primar, şeful Secţiei Gastroenterologie a Spitalului Judeţean Galaţi.

  În cadrul emisiunii, dr. Daniela Ungurianu a precizat: “În judeţul Galaţi, este o veritabilă epidemie de infectare cu virusul de tip C, dar din acest an, toţi pacienţii au acces la tratamentul care se administrează timp de trei luni cu o singură tabletă. Oamenii trebuie să ştie că Hepatita C se vindecă şi că programul OMS şi-a propus ca până în 2030 să fie eradicată complet. Din această primăvară, analiza pentru depistarea anticorpilor antivirus C este gratuită. Suntem într-o zonă endemică, Moldova situându-se, din păcate, pe primul loc la virus C. Simptomele vin târziu la Hepatita C, chiar şi dupa 10 ani. Hepatita C are semne pe care le întâlneşti în foarte multe alte boli, în special digestive. Hepatita C se poate lua accidental, chiar de către personalul medical, de către pacienţii care fac dializă, persoane care folosesc obiecte de igienă de la cineva infectat, sau de la stomatologia practicată în condiţii precare. Circuitul pacientului este următorul: acesta vine la medicul de familie, îl trimitem să facă minime investigaţii, iar în momentul in care pacientul este pozitiv, este trimis la gastroenterologie sau la boli infecţioase, unde se fac investigaţii mult mai complexe si se prescrie tratamentul.”

  Conf. dr. Dan Botezatu: “Iniţial, tratamentul acesta revoluţionar a fost administrat celor cu pre-ciroză sau ciroză compensată. Începând din această toamnă, există permsiunea de a se administra tratamentul şi celor care au fibroză mică, de la F1 pana la F4, deci practic toţi pacienţii, fără discriminări, inclusiv de vârstă, au acces la acesta. Statisticile internaţionale dau ca rată de eliminare a virusului cam de 96-98 la suta. Noi am avut 100 la sută. Deci toţi pacienţii noştri au eliminat virusul si nu au avut aşa numita «recădere». Tratamentul este foarte eficace. Există un număr mare de pacienţi care au fost infectaţi înainte de ’89, în special din cauza transfuziilor şi pentru că atunci seringile nu erau de unică folosinţă.”

  DLC INTERNATIONAL SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „ Îmbracă-ți mesajul în culorile noastre – Echipamente pentru printare direct pe articole de îmbrăcăminte”, cod SMIS 104315, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea microîntreprinderii DLC INTERNATIONAL S.R.L. prin introducerea unor produse inovate pentru întreprindere.

  Rezultatele proiectului: realizarea unei activități noi, care presupune atât inovarea de produs – obținerea de articole textile imprimate, cât și inovarea de proces reprezentată atât de implementarea unei tehnologii moderne de imprimare pe materiale textile, cât și de utilizarea modalității de comerț on-line ca metodă de distribuție.

  Valoarea totală a proiectului este de 518.827,30 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 296.408,45 lei.

  Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în atragerea de resursă umană specializată (3 locuri de muncă nou create), crearea unui mediu favorabil ofertării de servicii profesionale în domeniu și creșterea competitivității companiei.

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la doamna ENACHE AURA-ALEXANDRA, administrator DLC INTERNATIONAL S.R.L., telefon 0740012707, e-mail dlcgalati@yahoo.ro, adresa str. Leonard Nae nr. 9, municipiul Galați, județ Galați.

  DLC INTERNATIONAL SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „ Îmbracă-ți mesajul în culorile noastre – Echipamente pentru printare direct pe articole de îmbrăcăminte”, cod SMIS 104315, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea microîntreprinderii DLC INTERNATIONAL S.R.L. prin introducerea unor produse inovate pentru întreprindere.

  Rezultatele proiectului: realizarea unei activități noi, care presupune atât inovarea de produs – obținerea de articole textile imprimate, cât și inovarea de proces reprezentată atât de implementarea unei tehnologii moderne de imprimare pe materiale textile, cât și de utilizarea modalității de comerț on-line ca metodă de distribuție.

  Valoarea totală a proiectului este de 518.827,30 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 296.408,45 lei.

  Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în atragerea de resursă umană specializată (3 locuri de muncă nou create), crearea unui mediu favorabil ofertării de servicii profesionale în domeniu și creșterea competitivității companiei.

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la doamna ENACHE AURA-ALEXANDRA, administrator DLC INTERNATIONAL S.R.L., telefon 0740012707, e-mail dlcgalati@yahoo.ro, adresa str. Leonard Nae nr. 9, municipiul Galați, județ Galați.

  DLC INTERNATIONAL SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „ Îmbracă-ți mesajul în culorile noastre – Echipamente pentru printare direct pe articole de îmbrăcăminte”, cod SMIS 104315, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea microîntreprinderii DLC INTERNATIONAL S.R.L. prin introducerea unor produse inovate pentru întreprindere.

  Rezultatele proiectului: realizarea unei activități noi, care presupune atât inovarea de produs – obținerea de articole textile imprimate, cât și inovarea de proces reprezentată atât de implementarea unei tehnologii moderne de imprimare pe materiale textile, cât și de utilizarea modalității de comerț on-line ca metodă de distribuție.

  Valoarea totală a proiectului este de 518.827,30 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 296.408,45 lei.

  Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în atragerea de resursă umană specializată (3 locuri de muncă nou create), crearea unui mediu favorabil ofertării de servicii profesionale în domeniu și creșterea competitivității companiei.

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la doamna ENACHE AURA-ALEXANDRA, administrator DLC INTERNATIONAL S.R.L., telefon 0740012707, e-mail dlcgalati@yahoo.ro, adresa str. Leonard Nae nr. 9, municipiul Galați, județ Galați.

  La nici două ore de Galaţi se află Matca, unul dintre cele mai importante bazine legumicole ale ţării. Acesta poate reprezenta un motiv întemeiat ca gălăţenii, mai mult decât alţi români, să cumpere constant din pieţele tradiţionale de la producătorii de legume şi fructe proaspăt culese şi să încurajeze astfel producţia autohtonă. Trebuie avut în vedere faptul că produsele româneşti din pieţe sunt de o calitate superioară faţă de cele de import în ceea ce priveşte aroma şi gustul inconfundabile.
  Cum ediţia a XVII-a a binecunoscutului Târg de Toamnă începe vineri, 28 septembrie 2018, gălăţenii sunt aşteptaţi în număr cât mai mare pentru a vizita standurile producătorilor de unde pot alege o gamă variată de produse.
  Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România, al cărei membru este şi Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi, a demarat campania #merglapiata pentru a invita în special tinerii în pieţe să cumpere de la producătorii autohtoni de legume şi fructe.
  Ţinând cont că noua generaţie este în pas cu tehnologia, Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi le transmite invitaţia de a participa la acest eveniment pentru a vizita standurile, pentru a testa din bunătăţile toamnei, dar şi pentru a face fotografii cu produsele cumpărate, precizând locaţia - Piaţa Centrală - şi pentru a le încărca pe profilul personal de Facebook sau Instagram, ori să le trimită pe messenger-ul paginii de Facebook a Administraţiei Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi însoţite de hashtag-ul #merglapiatadingalati.
  Şi cei care vând în piaţă pot să foloseasca această etichetă pentru a-şi promova produsele. Trebuie doar sa menţioneze piaţa unde pot fi găsiţi de cumpărători. Acest tip de promovare este prezentat şi pe flyer-ele care vor fi împărţite publicului în cele trei zile ale evenimentului.
  Momentul de neuitat pentru cei aflaţi vineri, 28 septembrie 2018, în Piaţa Centrală va fi întâlnirea cu Chef Antonio Passarelli, gălăţenii prezenţi având şi posibilitatea să guste din preparatele culinare pregătite în mod special pentru această ediţie a Târgului de Toamnă de către vestitul Chef italian.

  Programul târgului:

  28 septembrie 2018
  - ora 09.30 - Prezentare eveniment Paul Buţă; Grupul de copii al Grădiniţei cu program prelungit nr. 30 - grupa mare ce va cânta 5 minute (educatoare Ivan Geanina şi Stoica Diana);
  - ora 10.00 - Deschiderea oficială, vizitarea expozanţilor; Pe scenă vor evolua dansatorii şi taraful Centrului Cultural Dunărea de Jos;
  - ora 11.00 - Spectacol culinar prezentat de chef Antonio Passarelli în Hala de legume - fructe, cu degustare; Pe scenă se va desfăşura un spectacol susţinut de Laura Lavric;
  - ora 12.00 - Evaluarea standurilor şi a calităţii produselor; Pe scenă se va desfăşura un spectacol susţinut de Maria Crăciun;
  - ora 13.00 - Muzică ambientală.

  29 septembrie 2018
  - ora 09.00 - Prezentare Paul Buţă; Pe scenă se va desfăşura un spectacol susţinut de ansamblul şi soliştii Centrului Cultural Dunărea de Jos;
  - ora 11.30 - Moment Teatrul Muzical;
  - ora 13.00 - Muzică ambientală.

  30 septembrie 2018
  - ora 09.00 - Prezentare Paul Buţă; Fanfara Centrului Cultural Dunărea de Jos;
  - ora 10.00 - Clasa canto;
  - ora 11.00 - Ansamblul şi dansatorii Centrului Cultural Dunărea de Jos;
  - ora 12.00 - Muzică ambientală;
  - ora 13.00 - Închiderea târgului.

  Pagina 10 din 107