Advertorial

Advertorial

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 239
din 13 aprilie 2020

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru marţi, 14 aprilie 2020, ora 1000

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru marţi, 14 aprilie 2020, ora 1000, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.

Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.
Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 229
din 09 aprilie 2020

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru joi, 09 aprilie 2020, ora 10.00

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru joi, 09 aprilie 2020, ora 10.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.

Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.
Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

ANUNT IMPORTANT !!!
Ca urmare a Hotararii nr.23/01.04.2020 a C.J.S.U.G

S.C. TRANSURB S.A. Galati aduce la cunostinta publicului calator adoptarea programului de transport restrictionat de luni pana duminica dupa cum urmeaza :
In intervalele orare 05:00 – 08:30; 10:30 – 13:30 si 15:30 – 18:30 se va circula dupa programul de transport pentru zilele nelucratoare (Sambata, Duminica si sarbatori legale).

Traseul 7 din 90 in 90 de minute, cu prima plecare din Micro 19 la ora 05:00 si din Piata Centrala prima plecare la ora 05:45.
Traseul 9 din 36 in 36 de minute, cu prima plecare de la Cimitir Sf. Lazar la ora 05:00 si din Gara C.F.R. prima plecare la ora 05:00.
Traseul 10 din 48 in 48 de minute, cu prima plecare din Dimitrie Cantemir la ora 05:00 si din Damen prima plecare la ora 05:00.
Traseul 11 din 13 in 13 de minute, cu prima plecare din Micro 13 la ora 05:06 si din Piata Centrala prima plecare la ora 05:06.
Traseul 12 din 35 in 35 de minute, cu prima plecare din Piata Centrala la ora 05:17 si din Metro prima plecare la ora 05:17.
Traseul 13 din 30 in 30 de minute, cu prima plecare din Piata Centrala la ora 06:30, din Bazinul Nou prima plecare la ora 06:30 si din Agrogal prima plecare la ora 07:00.
Traseul 15 din 25 in 25 de minute, cu prima plecare din Gara C.F.R. la ora 05:20 si din Piata Centrala prima plecare la ora 05:20.
Traseul 16 din 30 in 30 de minute, cu prima plecare din Piata Centrala la ora 06:20 si de la Trecere Bac prima plecare la ora 06:20.
Traseul 17 din 50 in 50 de minute, cu prima plecare din Dimitrie Cantemir la ora 05:22 si din Metro prima plecare la ora 05:22.
Traseul 18 din 24 in 24 de minute, cu prima plecare din Micro 13 la ora 05:03 si din Bariera Traian la ora 05:03.
Traseul 19 din 36 in 36 de minute, cu prima plecare din Complex Siret la ora 05:15 si din Gradina Publica prima plecare la ora 05:15.
Traseul 20 din 36 in 36 de minute, cu prima plecare din Complex Siret la ora 05:05 si din Gara C.F.R. prima plecare la ora 05:05.
Traseul 22 din 45 in 45 de minute, cu prima plecare din Micro 40 la ora 05:00 si din Gara C.F.R. prima plecare la ora 05:00.
Traseul 23 din 40 in 40 de minute, cu prima plecare de la Auchan la ora 05:18 si din Carrefour prima plecare la ora 05:18.
Traseul 24 din 48 in 48 de minute, cu prima plecare din Carrefour la ora 05:12 si din Damen prima plecare la ora 05:12.
Traseul 25 din 30 in 30 de minute, cu prima plecare din Carrefour la ora 05:30 si de la Pista Betonata prima plecare la ora 05:30.
Traseul 26 din 35 in 35 de minute, cu prima plecare din Micro 13 la ora 05:00 si din Gara C.F.R. prima plecare la ora 05:00.
Traseul 27 din 50 in 50 de minute, cu prima plecare din Dimitrie Cantemir la ora 05:14 si de la Parc C.F.R. prima plecare la ora 05:14.
Traseul 28 din 13 in 13 de minute, cu prima plecare din Micro 19 la ora 05:00 si din Bariera Traian prima plecare la ora 05:00.
Traseul 29 din 45 in 45 de minute, cu prima plecare din Micro 19 la ora 04:56 si din Gara C.F.R. prima plecare la ora 04:56.
Traseul 30 din 60 in 60 de minute, cu prima plecare din Micro 19 la ora 06:30 si de la Borcan prima plecare la ora 07:00.
Traseul 31 din 60 in 60 de minute, cu prima plecare din Micro 19 la ora 05:00 si din Barbosi prima plecare la ora 05:15.
Traseul 34 din 35 in 35 de minute, cu prima plecare din Micro 13 la ora 05:00 si din Intfor prima plecare la ora 05:00.
Traseul 35 din 20 in 20 de minute, cu prima plecare din Piata Centrala la ora 05:15 si din Metro prima plecare la ora 05:05.
Traseul 36 din 32 in 32 de minute, cu prima plecare din Comat la ora 05:16 si din Gara C.F.R. prima plecare la ora 05:16.
Traseul 37 din 20 in 20 de minute, cu prima plecare din Levaditti la ora 05: si din Tiglina II prima plecare la ora 05:00.
Traseul 39 din 23 in 23 de minute, cu prima plecare din Micro 19 la ora 05:00 si de la Cimitir Israelit prima plecare la ora 05:00.
Traseul 44 din 70 in 70 de minute, cu prima plecare din Comat la ora 05: si din Piata Centrala prima plecare la ora 05:35.
Traseul 105 din 13 in 13 de minute, cu prima plecare din Micro 19 la ora 05:03 si din Gradina Publica prima plecare la ora 05:03.
Traseul 102 din 10 in 10 de minute, cu prima plecare din Micro 19 la ora 05:06 si de la Parc C.F.R. prima plecare la ora 05:06.
Traseul 104 din 36 in 36 de minute, cu prima plecare din Tiglina III la ora 05:18 si de la Parc C.F.R. prima plecare la ora 05:18.

In intervalele orare 08:30 – 10:30; 13:30 – 15:30 si 18:30 – 22:30* se va circula dupa programul de transport urmator:
Traseul 7 din 90 in 90 de minute, cu ultima plecare din Micro 19 la ora 21:30 si din din Piata Centrala ultima plecare la ora 22:15.
Traseul 9 din 72 in 72 de minute, cu ultima plecare din Cimitir Sf. Lazar la ora 22:24 si din Gara C.F.R. ultima plecare la ora 23:05.
Traseul 10 din 96 in 96 de minute, cu ultima plecare din Dimitrie Cantemir la ora 22:36 si din Damen ultima plecare la ora 21:48.
Traseul 11 din 27 in 27 de minute, cu ultima plecare din Micro 13 la ora 22:26 si din Piata Centrala ultima plecare la ora 22:26.
Traseul 12 din 70 in 70 de minute, cu ultima plecare din Piata Centrala la ora 21:37 si din Metro ultima plecare la ora 22:12.
Traseul 13 din 60 in 60 de minute, cu ultima plecare din Piata Centrala la ora 20:30, din Agrogal ultima plecare la ora 17:30 si de la Bazinul Nou ultima plecare la ora 21:00.
Traseul 15 din 50 in 50 de minute, cu ultima plecare din Gara C.F.R. la ora 21:10 si din Piata Centrala ultima plecare la ora 21:35.
Traseul 16 din 60 in 60 de minute, cu ultima plecare din Piata Centrala la ora 20:20 si din Trecere Bac ultima plecare la ora 20:50.
Traseul 17 din 100 in 100 de minute, cu ultima plecare din Dimitrie Cantemir la ora 22:02 si din Metro ultima plecare la ora 21:12.
Traseul 18 din 48 in 48 de minute, cu ultima plecare din Micro 13 la ora 21:51 si din Bariera Traian ultima plecare la ora 21:51.
Traseul 19 din 72 in 72 de minute, cu ultima plecare din Complex Siret la ora 22:03 si din Gradina Publica ultima plecare la ora 21:27.
Traseul 20 din 72 in 72 de minute, cu ultima plecare din Complex Siret la ora 22:29 si din Gara C.F.R. ultima plecare la ora 23:05.
Traseul 22 din 90 in 90 de minute, cu ultima plecare din Micro 40 la ora 22:10 si din Gara C.F.R. ultima plecare la ora 23:05.
Traseul 23 din 80 in 80 de minute, cu ultima plecare din Auchan la ora 22:38 si din Carrefour ultima plecare la ora 22:08.
Traseul 24 din 96 in 96 de minute, cu ultima plecare din Carrefour la ora 21:12 si din Damen ultima plecare la ora 22:00.
Traseul 25 din 60 in 60 de minute, cu ultima plecare din Carrefour la ora 21:00 si de la Pista Betonata ultima plecare la ora 20:30.
Traseul 26 din 70 in 70 de minute, cu ultima plecare din Micro 13 la ora 22:30 si din Gara C.F.R. ultima plecare la ora 23:05.
Traseul 27 din 100 in 100 de minute, cu ultima plecare din Dimitrie Cantemir la ora 21:54 si de la Parc C.F.R. ultima plecare la ora 21:04.
Traseul 28 din 25 in 25 de minute, cu ultima plecare din Micro 19 la ora 22:30 si din Bariera Traian ultima plecare la ora 22:30.
Traseul 29 din 90 in 90 de minute, cu ultima plecare din Micro 19 la ora 22:11 si din Gara C.F.R. ultima plecare la ora 23:05.
Traseul 30 din 60 in 60 de minute, cu ultima plecare din Micro 19 la ora 18:30 si din Borcan ultima plecare la ora 18:00.
Traseul 31 din 60 in 60 de minute, cu ultima plecare din Micro 19 la ora 22:00 si din Barbosi ultima plecare la ora 22:30.
Traseul 34 din 70 in 70 de minute, cu ultima plecare din Micro 13 la ora 22:30 si din Intfor ultima plecare la ora 21:55.
Traseul 35 din 30 in 30 de minute, cu ultima plecare din Piata Centrala la ora 22:15 si din Metro ultima plecare la ora 22:05.
Traseul 36 din 64 in 64 de minute, cu ultima plecare din Comat la ora 22:20 si din Gara C.F.R. ultima plecare la ora 23:05.
Traseul 37 din 40 in 40 de minute, cu ultima plecare din Levaditti la ora 21:40 si din Tiglina II ultima plecare la ora 22:00.
Traseul 39 din 45 in 45 de minute, cu ultima plecare din Micro 19 la ora 22:15 si de la Cimitir Israelit ultima plecare la ora 22:15.
Traseul 44 din 70 in 70 de minute, cu ultima plecare de la Comat la ora 22:30 si din Piata Centrala ultima plecare la ora 21:55.
Traseul 105 din 27 in 27 de minute, cu ultima plecare din Micro 19 la ora 22:23 si din Gradina Publica ultima plecare la ora 22:23.
Traseul 102 din 20 in 20 de minute, cu ultima plecare din Micro 19 la ora 22:26 si de la Parc C.F.R. ultima plecare la ora 22:26.
Traseul 104 din 72 in 72 de minute, cu ultima plecare din Tiglina III la ora 22:06 si de la Parc C.F.R. ultima plecare la ora 21:30.

*Cu exceptia traseelor 9, 20, 22, 26, 29 si 36 care pleaca din statia Gara C.F.R. la ora 23:05

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 226
din 31 martie 2020

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru miercuri, 01 aprilie 2020, ora 1100, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru miercuri, 01 aprilie 2020, ora 1100, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziției de bunuri și servicii – reactivi, materiale sanitare și dezinfectanți pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2).

Iniţiator: Costel Fotea
2. Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea asigurării spațiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2).

Iniţiator: Costel Fotea
3. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.

Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea realizării de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2).

Iniţiator: Costel Fotea
5. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați.

Iniţiator: Costel Fotea
6. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.
Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca
Costel Fotea

Stimaţi galaţeni,

Conform Hotărârii nr. 26 din 24.03.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, se suspendă reducerile şi gratuităţile la transportul în comun pentru toţi beneficiarii, cu excepţia persoanelor cu handicap şi a celor care beneficiaza de salariul minim brut pe ţară garantat în plată. Această măsură este în vigoare din 24.03.2020 şi este instituită pe durata stării de urgenţă.

S.C. Transurb S.A. Galaţi

Miercuri, 25 Martie 2020 11:38

ANUNŢ S.C. TRANSURB S.A. GALAŢI 25.03.2020

Stimaţi galaţeni,

Conform Hotărârii nr. 26 din 24.03.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, se suspendă reducerile şi gratuităţile la transportul în comun pentru toţi beneficiarii, cu excepţia persoanelor cu handicap şi a celor care beneficiaza de salariul minim brut pe ţară garantat în plată. Această măsură este în vigoare din 24.03.2020 şi este instituită pe durata stării de urgenţă.

S.C. Transurb S.A. Galaţi

PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 213

din 25 martie 2020

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru miercuri, 25 martie 2020, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru miercuri, 25 martie 2020, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului  

                        Ionel Coca

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

 • 1. Autoritatea finanţatoare Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, strada Eroilor nr. 7, cod poştal 800119, cod fiscal CUI 3127476, telefon/fax 0236-410530, e-mail finantare@cjgalati.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă în anul 2020.
 • 2. Reglementările legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru sesiunea de selecţie a proiectelor sociale, în baza Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 sunt:
  • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • 3. Domeniul pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă pe anul 2020, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, este domeniul social, respectiv pentru programe sociale de interes public judeţean ce vizează derularea de:
 • proiecte pentru stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea, diversificarea şi/sau oferirea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, găzduire şi sprijin material pentru victimele violenţei în familie (copii, femei şi vârstnici), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de criză;
 • proiecte pentru stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, recuperare şi reabilitare, găzduire şi sprijin material pentru vârstnicii aflaţi în situaţie de risc social (fără suport material şi familial, cu venituri mici şi cu susţinători legali fără posibilităţi materiale, bolnavi şi capacitate redusă de realizare a unor activităţi de auto-gospodărire, fără adăpost etc.), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de criză;
 • proiecte pentru stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în creşterea accesului la servicii sociale şi de recuperare de specialitate pentru copiii cu dizabilităţi sau cu întârzieri în dezvoltare, cu vârste cuprinse între 0-12 ani şi organizarea de campanii de conştientizare şi informare, în vederea unei mai bune includeri a acestora în comunităţi;
 • proiecte pentru stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale care să ofere siguranţă, suport şi refugiu pentru femei, mame şi copii din judeţul Galaţi, în cazuri de abuz în familie.
 • Suma alocată: 260.000 lei.

 • 4. Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, criteriile de eligibilitate a solicitanţilor, proiectelor şi cheltuielilor, procedura de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă, modalitatea de selecţie a proiectelor şi criteriile de evaluare sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 20.02.2020, afişată pe site-ul oficial al autorităţii finanţatoare www.cjgalati.ro, secţiunea Parteneriate - Legea nr. 350/2005.
 • 5. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, respectiv Ghidul solicitantului şi formularele necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), se poate descărca de pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi, secţiunea Parteneriate - Legea nr. 350/2005, începând cu data de 20.03.2020.
 • 6. Solicitanţii vor întocmi documentaţia conform prevederilor din Ghidul solicitantului. Documentaţia sigilată se expediază prin serviciu poştal/curierat sau se depune cu scrisoare de înaintare la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, Compartimentul Registratură, din municipiul Galaţi, strada Eroilor nr. 7B, judeţul Galaţi. Pe documentaţia sigilată se va menţiona „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a documentaţiilor”. Documentaţia se depune în două exemplare, un original şi o copie, precum şi pe suport CD. Plicurile conţinând exemplarele se vor marca corespunzător ca ORIGINAL şi COPIE.
 • 7. Data limită de depunere a documentaţiilor este 21 aprilie 2020, ora 16:00.
 • 8. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii finanţărilor nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionarea proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare din fonduri publice nerambursabile, numită prin act administrativ. Pe baza procesului verbal al şedinţei de evaluare şi selecţionare, Autoritatea finanţatoare va face public anunţul de adjudecare a contractelor de finanţare nerambursabilă şi va aproba acordarea finanţării nerambursabile prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi.
 • 9. Evaluarea şi selecţia proiectelor se va face în perioada 22-24 aprilie 2020. Termenul pentru perioada de evaluare poate fi prelungit o singură dată, în caz temeinic motivat, respectiv până la data de 28 aprilie 2020.
 • 10. Durata finanţării: anul 2020.
 • Va avea loc o singură sesiune de selecţie.

  Perioada de implementare a proiectelor: intervalul cuprins între data semnării contractului de finanţare şi cel târziu 5 decembrie 2020.

  Programul anual al finanţărilor nerambursabile a fost publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a VI-a numărul 42 din 05.03.2020.

  Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a VI-a numărul 50 din 17.03.2020.

  PREŞEDINTE,

  COSTEL FOTEA

  Miercuri, 18 Martie 2020 12:48

  ANUNŢ S.C. TRANSURB S.A. GALAŢI 18.03.2020

  Stimaţi gălăţeni,

  În urma întrunirii Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, ca o măsură de prevenire a răspândirii virusului Covid-19, pentru a se evita aglomeraţia cât şi pentru menţinerea distanţei de siguranţă între călători, din data 18 martie 2020, a fost suplimentat graficul de transport cu 22 autobuze pe următoarele trasee:

  - Traseul 10 suplimentat cu 2 autobuze;
  - Traseul 11 suplimentat cu 4 autobuze;
  - Traseul 24 suplimentat cu 2 autobuze;
  - Traseul 26 suplimentat cu 2 autobuze;
  - Traseul 28 suplimentat cu 2 autobuze;
  - Traseul 39 suplimentat cu 2 autobuze;
  - Traseul 102 suplimentat cu 6 autobuze;
  - Traseul 7 cu 1 autobuz;
  - Traseul 44 cu 1 autobuz.

  Autorităţile recomandă evitarea zonelor aglomerate şi a deplasării cu mijloacele de transport în comun, ca o măsură de siguranţă pentru sănătatea dumneavoastră.

  SC Transurb SA Galaţi

  În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu capital şi/sau bunuri la funcţionarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi în anul 2020.

              Proiectul de act administrativ cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestuia pot fi consultate:

  • pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro;
  • la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
  • la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.         

              Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

              Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de 26 martie 2020.

  Acestea se pot transmite prin:

  • e-mail: informatii@cjgalati.ro
  • poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
  • depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

           Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact:  tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

  PREŞEDINTE,

  COSTEL FOTEA

  Pagina 10 din 127