Advertorial

Advertorial

CLAZIANA S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătățirea competitivității economice a societății CLAZIANA S.R.L. prin achiziția de echipamente”, cod MySMIS 117092, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.625.058,35  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.887.932,36  lei.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivităţii firmei pe o piaţă slab dezvoltată în România și în continuă creștere la nivel global.  Obiectivul specific al proiectului este crearea unei noi unităţi de producţie/prestare servicii de tipărire, gravare și modelare 3D.

Durata de implementare a proiectului este de 12  luni:  respectiv de  la data 01.08.2019 până la data 31.07.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel: +40 751 225 577, persoană de contact Ivanov Paul - administrator CLAZIANA S.R.L.

CLAZIANA S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătățirea competitivității economice a societății CLAZIANA S.R.L. prin achiziția de echipamente”, cod MySMIS 117092, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.625.058,35  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.887.932,36  lei.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivităţii firmei pe o piaţă slab dezvoltată în România și în continuă creștere la nivel global.  Obiectivul specific al proiectului este crearea unei noi unităţi de producţie/prestare servicii de tipărire, gravare și modelare 3D.

Durata de implementare a proiectului este de 12  luni:  respectiv de  la data 01.08.2019 până la data 31.07.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel: +40 751 225 577, persoană de contact Ivanov Paul - administrator CLAZIANA S.R.L.

CLAZIANA S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătățirea competitivității economice a societății CLAZIANA S.R.L. prin achiziția de echipamente”, cod MySMIS 117092, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.625.058,35  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.887.932,36  lei.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivităţii firmei pe o piaţă slab dezvoltată în România și în continuă creștere la nivel global.  Obiectivul specific al proiectului este crearea unei noi unităţi de producţie/prestare servicii de tipărire, gravare și modelare 3D.

Durata de implementare a proiectului este de 12  luni:  respectiv de  la data 01.08.2019 până la data 31.07.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel: +40 751 225 577, persoană de contact Ivanov Paul - administrator CLAZIANA S.R.L.

La un început de an școlar în care întrebările despre sensul educației publice în România par a rata întâlnirea cu multiplele răspunsuri care circulă cu viteză amețitoare în spațiul public, vă invităm la o dezbatere privind implicarea societății civile în formularea politicilor publice din educație. Este formularea propunerilor de politică doar un atribut al experților educaționali sau este binevenită consultarea beneficiarilor de educație: elevi, părinți, comunități și actori din mediul privat? Care sunt punctele prin care feedback-ul beneficiarilor pătrunde și este luat în considerare în învățământul formal?

Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială (IRESIS) și Asociația pentru Participare Civică vă invită la Conferința de încheiere a proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație”, care va avea loc joi, 12 septembrie 2019, la Centrul de afaceri Dunărea, Sala Europa, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Galați, între orele 13:00 și 15:30.

Conferința își propune să contribuie la dezbaterea publică din România cu privire la politicile publice din domeniul educației și tineretului. În cadrul acesteia vor fi prezentate două documente de politică publică:

 • O propunere alternativă de politică publică în domeniul evaluării periodice a activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
 • Raportul exercițiului de monitorizare și evaluare a programelor de sprijinire a ONGurilor din tineret.

Vă invităm să reflectăm împreună pe marginea celor două materiale și să ne formulați feedback-ul și contribuția dvs.

Conferința este organizată în cadrul proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație”, cod proiect SIPOCA/MYSMIS 288/112921, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulat în perioada mai 2018 – septembrie 2019.

Atașăm mai jos agenda evenimentului. Pentru confirmarea participării sau informații și detalii suplimentare, ne puteți contacta la adresa de email politici_edu@iresis.ro și la telefon 0748.018.838 și 0724.240.256.

AGENDA CONFERINȚEI

Locație: Centrul de afaceri Dunărea, sala Europa, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Galați

Data: 12 septembrie 2019

 

 

13.00 – 13.40

Sosirea și înregistrarea participanților

Welcome coffee și gustare de prânz

13.40 - 14.00

Cuvânt introductiv. Prezentarea proiectului și a celor două organizații

Cornelia Petcu, Coordonator programe Asociația IRESIS Galați

Aura Matei, Președintă Asociația pentru Participare Civică

14.00 – 14.15

 

Implicarea beneficiarilor de educație în procesele de evaluare periodică a activității cadrelor didactice – o propunere alternativă de politică publică în domeniul educației

14.15 – 14.35

Sesiune de feedback, întrebări și răspunsuri.

14.35 – 14.50

Resurse și capacitatea ONGurilor de a monitoriza și evalua politicile publice – Concluziile unui exercițiu participativ

14.50 – 15.10

Sesiune de feedback, întrebări și răspunsuri.

15.10 – 15.30

O agendă pentru continuarea demersului. Concluzii și închiderea conferinței.

Un feedback pentru îmbunătățirea performanței care înlocuiește calificativul formal acordat.

Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială (IRESIS) și Asociația pentru Participare Civică publică spre consultare propunerea de politică publică rezultată în urma exercițiului de formulare și elaborare de politici publice derulat de către membrii, voluntarii și asociații celor două organizații. 

Documentul analizează problema lipsei de relevanță a procesului de evaluare periodică a activității personalului didactic prin raportare la nevoile beneficiarilor primari, secundari sau terțiari de educație. Avansăm o serie de cauze și efecte ale acestei probleme și documentăm felul în care problema este percepută și de către alți actori instituționali. 

Din informațiile colectate prin cereri de informații de interes public, constatăm că avem un sistem de educație în care peste 98% dintre cadrele didactice au calificative de „Foarte bine” la evaluările anuale, dar rezultatele elevilor sunt în continuă scădere și insatisfacția beneficiarilor, elevi, părinți și comunitate (inclusiv angajatori) în creștere. Mai mult, în ciuda acestor calificative, nivelul de satisfacție cu munca al profesorilor este unul scăzut, fiind des făcută referire la povara birocratică. Ceea ce grupurile de lucru din proiect au constatat este că procedura de evaluare periodică pune o mare povară birocratică pe profesorul evaluat și pe comisiile de evaluatori, fără a produce niciun rezultat benefic pentru niciunul dintre actori. 

Documentul avansează o soluție de creștere a relevanței procesului de evaluare periodică și de reducere a efectelor negative ale acestuia prin următoarele măsuri:

 • Modificarea domeniilor de evaluare și a criteriilor de performanță din grila de evaluare periodică a activității cadrelor didactice cu participarea și reflectând perspectivele beneficiarilor de educație: elevi, părinți, comunitatea locală, inclusiv angajatorii;
 • Modificarea componenței echipelor de evaluatori: fiecare tip de evaluator din comisie cunoaște în mod nemijlocit sau are calificarea necesară pentru a evalua după acel criteriu de performanță activitatea cadrului didactic;
 • Introducerea în procesul de evaluare, respectiv și în grila de (auto-)evaluare, a unei secțiuni de recomandări pentru activitatea viitoare și de follow-up referitor la recomandările din evaluările anterioare;
 • Transparentizarea evaluării și a rezultatelor acesteia.

Invităm actorii interesați, partenerii, asociații celor două organizații să ne ofere feedback-ul lor privind problema analizată și propunerile avansate în cadrul dezbaterii organizate în data de 12 septembrie 2019 la Centrul de afaceri Dunărea, sala Europa, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Galați, între orele orele 13.00 – 16.00.

Demersul este realizat în cadrul proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație (cod SIPOCA/SMIS2014 288/112921), cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Documentul de politică publică poate fi consultat la acest link.

Mai multe informații la politici_edu@iresis.ro, www.politicipentrueducatie.iresis.ro

Societatea Transurb S.A. anunță că începând cu data de 01 septembrie 2019,  va  emite în baza  Hotărârii Consiliului Local nr.110 din 28.03.2019 abonamente de călătorie pentru elevii care beneficiază de reduceri la transportul în comun.

 Abonamentele de călătorie cu preț redus 98 % se vor elibera pentru perioada septembrie - decembrie 2019 în baza următoarelor documente:

 • Actul de identitate (după caz);
 • Adeverință din care să rezulte că sunt elevi în instituțiile de învățământ obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autorizat din municipiul Galați sau carnetul de elev vizat pe anul 2019-2020.

Elevii pot circula până la data de 25 septembrie 2019 în baza vechiului abonament de călătorie (termen de valabilitate 31.08.2019) timp în care, vor putea să achiziționeze noul abonament pentru perioada mai sus precizată.

De asemenea, până la achiziționarea noului abonament, elevii sunt obligați să dețină  la momentul călătoriei cu mijloacele de transport public  local vechiul abonament de călătorie,  emis până la data de 31.08.2019 și să îl prezinte echipelor de control la solicitarea acestora.

Societatea Transurb S.A. anunță că începând cu data de 01 septembrie 2019,  va  emite în baza  Hotărârii Consiliului Local nr.110 din 28.03.2019 abonamente de călătorie pentru elevii care beneficiază de reduceri la transportul în comun.

 Abonamentele de călătorie cu preț redus 98 % se vor elibera pentru perioada septembrie - decembrie 2019 în baza următoarelor documente:

 • Actul de identitate (după caz);
 • Adeverință din care să rezulte că sunt elevi în instituțiile de învățământ obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autorizat din municipiul Galați sau carnetul de elev vizat pe anul 2019-2020.

Elevii pot circula până la data de 25 septembrie 2019 în baza vechiului abonament de călătorie (termen de valabilitate 31.08.2019) timp în care, vor putea să achiziționeze noul abonament pentru perioada mai sus precizată.

De asemenea, până la achiziționarea noului abonament, elevii sunt obligați să dețină  la momentul călătoriei cu mijloacele de transport public  local vechiul abonament de călătorie,  emis până la data de 31.08.2019 și să îl prezinte echipelor de control la solicitarea acestora.

Vanessa Beauty SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei Vanessa Beauty SRL”, cod MySMIS 113376, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1,537,480.00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 704,713.20 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătațirii poziției de piață, prin dezvoltarea unei noi activități de prestări servicii de demolare a construcțiilor, în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • Creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 0,3% în următorii ani previzionați.
 • societatea va menține angajatul actual și va crea, respectiv va menține 5 noi locuri de muncă, în perioada implementării și monitorizării proiectului de investiții, pentru: șofer autocamion/mașină de mare tonaj - 2 posturi, mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) – 2 posturi, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing - 1 post, două fiind ocupate de persoane din categoria defavorizată: o persoană cu vârsta peste 50 de ani și una care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, putând obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția: a două buldoexcavatoare, unui miniexcavator, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la: dotarea societăţii cu active destinate lucrărilor de demolare a construcțiilor, crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 32 luni (01.01.2017  -  31.08.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Vanessa Beauty SRL, 0744862302, beauty_vanessa@yahoo.com.

Vanessa Beauty SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei Vanessa Beauty SRL”, cod MySMIS 113376, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1,537,480.00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 704,713.20 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătațirii poziției de piață, prin dezvoltarea unei noi activități de prestări servicii de demolare a construcțiilor, în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • Creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 0,3% în următorii ani previzionați.
 • societatea va menține angajatul actual și va crea, respectiv va menține 5 noi locuri de muncă, în perioada implementării și monitorizării proiectului de investiții, pentru: șofer autocamion/mașină de mare tonaj - 2 posturi, mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) – 2 posturi, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing - 1 post, două fiind ocupate de persoane din categoria defavorizată: o persoană cu vârsta peste 50 de ani și una care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, putând obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția: a două buldoexcavatoare, unui miniexcavator, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la: dotarea societăţii cu active destinate lucrărilor de demolare a construcțiilor, crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 32 luni (01.01.2017  -  31.08.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Vanessa Beauty SRL, 0744862302, beauty_vanessa@yahoo.com.

Vanessa Beauty SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei Vanessa Beauty SRL”, cod MySMIS 113376, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1,537,480.00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 704,713.20 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătațirii poziției de piață, prin dezvoltarea unei noi activități de prestări servicii de demolare a construcțiilor, în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • Creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 0,3% în următorii ani previzionați.
 • societatea va menține angajatul actual și va crea, respectiv va menține 5 noi locuri de muncă, în perioada implementării și monitorizării proiectului de investiții, pentru: șofer autocamion/mașină de mare tonaj - 2 posturi, mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) – 2 posturi, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing - 1 post, două fiind ocupate de persoane din categoria defavorizată: o persoană cu vârsta peste 50 de ani și una care nu a mai lucrat în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, putând obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția: a două buldoexcavatoare, unui miniexcavator, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la: dotarea societăţii cu active destinate lucrărilor de demolare a construcțiilor, crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.

Durata de implementare a proiectului este de 32 luni (01.01.2017  -  31.08.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Vanessa Beauty SRL, 0744862302, beauty_vanessa@yahoo.com.

Pagina 10 din 117