Monitorul De Galati

Monitorul De Galati

Joi, 25 Iunie 2020 00:00

Maria Picătureanu

Au trecut 7 ani de eternitate pentru Maria Picătureanu.

Să-i fie somnul de veci lin și linistit alături de fiu.

Comunicat de presă Data 27.11.2019

Finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje și echipamente performante, în vederea diversificării activității de producție a societății Bănățeana S.R.L.”

S.C. Bănățeana S.R.L., cu sediul in orașul Babadag, Str. Ciucurovei Nr 15, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziție de utilaje și echipamente performante, în vederea diversificării activității de producție a societății Bănățeana SRL”, cod MySMIS 115736, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului este de 972.957,09 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 625.472,42 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii societății BĂNĂȚEANA S.R.L., prin dezvoltarea activității de tăierea mecanizată a lemnului de foc și paletizarea produsului finit, prin îmbunătățirea inovativă a procesului de lucru.

Obiectivele specifice pe termen scurt au fost:
- modernizarea și dotarea activității interne a companiei prin achiziționarea unor active corporale performante ce vor crește productivitatea muncii până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;
- dezvoltarea activității de realizare a lemnului de foc ambalat în paleți prin creșterea echipei de lucru cu încă 5 angajați până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;
- derularea contractului de finanțare în condiții optime pe perioada de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice pe termen mediu și lung sunt:
- menținerea tuturor locurilor de muncă pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea împlementării proiectului;
- consolidarea poziției pe piață a firmei BĂNĂȚEANA S.R.L.;
- creșterea activității de tăiere şi rindeluire a lemnului în următorii doi ani prin introducerea procesului de tăiere mecanizată și fabricarea astfel a lemnului de foc și paletizarea produsului finit;
- sporirea eficienței energetice în urma achiziționării unor echipamente de lucru mai performante cu un consum mai redus de energie electrică.

Activitățile din cadrul acestui proiect au sprijinit îmbunătăţirea competitivităţii societății și au creat un impact economic favorabil atât pentru diversificarea portofoliului de produse oferite, cât și pentru diversificarea produselor în vederea furnizării lor.

De asemenea, implementarea proiectului va avea un impact pozitiv și la nivelul localității/regiunii întrucât s-au creat 5 noi locuri de muncă și s-au achiziţionat echipamente moderne, specifice cu un consum mai redus de electricitate pentru realizarea lemnului de foc ambalat în paleți.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 31 luni, respectiv între 15.05.2017 si 30.11.2019.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: S. C. BĂNĂȚEANA S.R.L. tel.: 0744.499.796, e-mail: banateana_forest@yahoo.com

Lavionda 2008 Impex S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Diversificarea activității firmei Lavionda 2008 Impex S.R.L.”, cod MySMIS 109210, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.041.250,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este în valoare de 586.207,60 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității afacerii și îmbunătățirea poziției de piață prin abordarea unui domeniu de activitate nou în baza codului CAEN 5819 - Alte activități de editare, în condițiile asigurării dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

• creșterea cifrei de afaceri cu cca. 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 2% în următorii ani previzionați;
• menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectiv menținerea a 3 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții, pentru: operator procesare
text și imagine (2 posturi), consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing (1 post) - unul fiind ocupat de o persoană din categoria defavorizată: care nu a avut loc de muncă în ultimele 6 luni.

Rezultatele proiectului au fost generate prin aplicarea Măsurii 2.1 A, constituind o modalitate de finanțare rapidă prin care societatea, în baza achiziționării de utilaje, poate obține venituri și profituri importante. Investiția a constat în achiziția de: 1 imprimantă plană, 1 carusel textil, 1 imprimantă digital color, 1 echipament de tăiere cu laser, 1 ghilotină electrică, 1 imprimantă digitală pentru textile, 1 mașină de brodat, 1 printer-cutter, 2 sisteme desktop, 1 soft design, 1 platformă pentru persoane cu dizabilități, 2 seturi de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor, crearea unui site, servicii de consultanță, de publicitate și de audit extern.

Implementarea proiectului de investiţii a contribuit la dotarea societăţii cu active destinate altor activității de editare, la crearea de noi locuri de muncă, cu impact semnificativ la nivelul localității.
Durata de implementare a proiectului este de 31 luni ( 01.11.2016 – 31.05.2019 ).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: LAVIONDA 2008 IMPEX S.R.L., 0722785126, e-mail: lavionda2008impex@yahoo.com

Anunț de presă
Data: 27.03.2019

Finalizarea proiectului Crearea unui cluster de sisteme de calcul destinat operării în „Cloud Computing”

SC Astimp IT Solution SRL, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea activităţilor proiectului ”Crearea unui cluster de sisteme de calcul destinat operarii in „Cloud Computing””, cod SMIS 109478. 

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” , Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri”, ”Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 27 de luni, respectiv între data de 01.01.2017 și data de 31.03.2019.

Obiectivul proiectului a fost crearea unui cluster de sisteme de calcul destinat operării în „Cloud Computing”. Locul implementării proiectului: Municipiul Galați, România, Str. Ovidiu, nr. 15, Bl. LC5, Sc.1 , Ap.1, județul Galați.

Prin implementarea proiectului au fost achiziționate 13 echipamente necesare clusterului de sisteme de calcul (servere, computere portabile, storage, echipamente de rețea).

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: au fost create 3 locuri de muncă, din care cel puțin unul dintre acestea a fost ocupat de persoane aflate în categorii defavorizate.

Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la 961.105,88 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 646.121,60 lei.

Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm să contactaţi SC Astimp IT Solution SRL la tel. 0747778902, e-mail: office@vds-server.ro, persoana de contact Toma-Alexander Stuhlmuller – administrator.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Comunicat de presă
Data 25.03.2019
Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității firmei Royal GFC Style prin achiziția de echipamente performante”

S.C. GFC Royal Style S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității firmei Royal GFC Style prin achiziția de echipamente performante”, cod MySMIS 108839, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului este crearea unei linii de fabricație a plaselor de pescuit.

Rezultatele proiectului sunt: achiziționarea a 5 echipamente necesare fabricării plaselor de pescuit, precum și instalarea unui sistem de producere a energiei din surse neconvenționale.

Valoarea totală a proiectului este de 1.285.200,00 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 734.400,00 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: au fost create 5 locuri de muncă, din care cel puțin unul dintre acestea a fost ocupat de persoane aflate în categorii defavorizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: GFC Royal Style SRL, Tel: 0735842902; Fax: 0236/444444, e-mail: gfc.royal@yahoo.com, angela.dan1961@gmail.com, persoană de contact: Angela Sdrobiș – administrator.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Comunicat de presă
Data 25.03.2019
Finalizarea proiectului „ Linie de fabricare a sforilor și frânghiilor”

S.C. Plase și Unelte de Pescuit S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „Linie de fabricare a sforilor și frânghiilor”, cod MySMIS 108695, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului este crearea unei linii de fabricare a sforilor și frânghiilor.

Rezultatele proiectului sunt: achiziționarea a 9 echipamente necesare fabricării sforilor și frânghiilor, precum și instalarea unui sistem de producere a energiei din surse neconvenționale.

Valoarea totală a proiectului este de 1.293.768,00 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 739.296,00 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: au fost create 5 locuri de muncă, din care cel puțin unul dintre acestea a fost ocupat de persoane aflate în categorii defavorizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Plase și Unelte de Pescuit SRL, Tel: 0744606750; Fax: 0236/444444, e-mail: plasegalati@yahoo.com, persoană de contact: Dumitru Uliana - administrator

Dezvoltarea şi diversificarea activităţii S.C. Mondo Computers S.R.L. prin crearea unei linii de fabricaţie a cablurilor de fibră optică

Mondo Computers S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă închiderea activităţilor proiectului ”Dezvoltarea şi diversificarea activităţii S.C. Mondo Computers S.R.L. prin crearea unei linii de fabricaţie a cablurilor de fibră optică”, cod MySMIS 104617.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri , Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri”, ”Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și diversificarea activității MONDO COMPUTERS S.R.L., prin crearea unei linii de fabricaţie a cablurilor de fibră optică, fapt ce va conduce la consolidarea poziției pe piată. În urma implementarii proiectului au fost create trei noi locuri de muncă, din care unul pentru persoane cu dizabilitati.

Perioada de implementare a proiectului este de 29 de luni, respectiv între data de 01.08.2016 şi data de 31.12.2018, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare. Data începerii activităților după semnarea contractului de finanțare a fost 01.02.2018. Proiectul este implementat în Municipiul Galați, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 29, și are o valoare totală de 1.323.875,01 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 890.000,00 lei.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să contactaţi S.C. Mondo Computers S.R.L. la tel. 0744999952, fax 0236310339, e-mail: mondorin@mondocomputers.ro, persoană de contact POPA Gigi-Dorin – administrator.

Date de contact: Galaţi, str. Barboşi, nr. 55, bloc K1, sc. 2, et. 4, ap. 58
tel. 0744999952, fax 0236310339, e-mail: mondorin@mondocomputers.ro

Durerea de a pierde un părinte este de multe ori accentuată de problemele întâmpinate de gălăţeni cu actele ce trebuie întocmite la înhumarea persoanei decedate. Din momentul în care Consiliul Local al municipiului Galaţi a aprobat, în luna mai 2018, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Caietul de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din municipiul Galaţi, gălăţenii care deţin locuri de veci sunt revoltaţi de noile reguli prevăzute în noul regulament. Ba mai mult de atât, un cititor şi colaborator al cotidianului nostru, Ioan Tănasă, consideră că o parte din prevederile noului regulament sunt ilegale, dar şi imorale. Redăm în cele ce urmează nemulţumirile acestuia:

”Nu de mult a murit şi mama şi, când s-o aşezăm lângă tata, am constatat că dreptul acesta mi-era interzis. Cu ajutorul câtorva înjurături şi al câtorva prieteni am reuşit s-o îngrop, totuşi, după ce am cumpărat, încă odată, paturile care mi-au fost furate din mormânt (dar ce gălăţean nu ştie asta?) şi-am şperţuit nişte gropari. După ce am făcut un car de formalităţi administrative, financiare şi religioase şi am semnat un pătul de acte, care m-au convins să nu mai mor niciodată, am ajuns să constat, a nu ştiu câta oară, că aleşii noştri din consiliul local, nu numai că ne-au furat voturile, dar s-au constituit într-o bandă de hoţi care ne jefuiesc pe faţă. O să mă întrebaţi ce-i nou în asta şi-am să vă răspund că noutatea constă în faptul că s-au extins în lumea cealaltă şi ne jefuiesc morţii. Mă dusei la SRL-ul care administrează cimitirele în numele Consiliului Local (cum, naiba, să fie un srl? poate analizează Curtea de Conturi) şi aflai că dreptul meu de a moşteni concesiunea locului de veci unde mi-am înmormântat părinţii, cu toate actele notariale şi prevederile legale, a devenit praf şi pulbere. Apropo de SRL, întrebările care se pun logic sunt: Care-i sursa de profit? Cine sunt beneficiarii profitului? Cum se obţine un profit din vânzarea domeniului public propriilor proprietari? Cine sunt asociaţii privaţi şi ce capital au adus? De ce Administraţia cimitirelor SRL şi nu Societatea de îngrijire a cimitirelor SRL (Aministrarea domeniului public fiind o atribuţie a Consiliului local ce nu poate fi delegată)? şi lista rămâne deschisă. Mi s-a spus că, în baza unei HCL... bandit, care nu mi s-a arătat, eu trebuie să fac un nou act de concesiune pe durată de 25 de ani şi să plătesc, încă odată, această concesiune plătită sau obţinută cu scutire legală de părinţii mei. Când am spus că nu este corect şi că în speţa mea este vorba de moştenirea unui drept şi nu de crearea unuia nou mi s-a spus că se ştie, dar că aleşii locali vor altminteri, că-i mare nevoie de bani. Pentru cine? Mă băieţi, tata a fost veteran de război, dacă pricepeţi voi cum vine asta, adică a participat în războiul mondial, nu l-a văzut prin filme ca voi şi patria lui l-a recompensat cu un loc de veci «pe perioadă nelimitată». Adică are el voie să se odihnească, în pământul pe care l-a apărat, veşnic, sub crucea aceea de piatră, cu mama mea alături.
Să vă dovedesc de ce sunteţi infractori:
- actul normativ de care vorbiţi este ilegal pentru că nu contrazice numai legile ţării, ci şi principiile generale ale dreptului!
- aţi auzit de principiul neretroactivităţii legii (tempus regit actum), care-i înfiinţat de dreptul iulian pe vremea când romanii mai vieţuiau pe pământ? Adică, mai pe înţelesul vostru, actele reglementează prezentul şi viitorul şi nu pot dispune pentru trecut!
- aţi auzit că un drept se transmite succesoral aşa cum a fost el constituit şi nu prin crearea unuia nou şi alterat?
- ştiaţi, cu siguranţă, că nu este necesară încheierea unui nou act de concesiune pentru un drept transmis succesoral, pentru ca nu ne schimbăm, la moartea unui părinte, actele de dobândire a imobillelor sau ale maşinii şi predecesorii voştri în breaslă, aşa au procedat cu actele pe care vreţi să le faceţi dispărute. Dar ăia nu erau angajaţii unui SRL, ci ai primăriei!
- cu siguranţă că vă este familiar faptul că, încercarea de a forţa o persoană să plătească sume nedatorate se numeşte înşelăciune, dar v-a mers de atâtea ori că nici nu vă mai pasă!
- ştiaţi că faptul că sunteţi mulţi şi înşelaţi tocmai pe cei care v-au ales, vă face un grup infracţional organizat?
- ŞTIAŢI CĂ CEA MAI MARE INFRACŢIUNE A VOASTRĂ, ÎN AFARĂ DE ACEEA DE A VĂ FI NĂSCUT, ESTE CĂ FURAŢI DREPTUL PĂRINŢILOR NOŞTRI LA ODIHNA VEŞNICĂ?
Dacă nu ştiaţi v-o spun eu căci, din nefericire, aveţi şi voi părinţi care vor ajunge să aibă osemintele împrăştiate de câini, după moarte, că de osemintele voastre nu-mi pasă. NU mă adresez consilierilor locali care au semnat actul, ci părinţilor, vecinilor şi celor care-i cunosc cu rugămintea de a-i trata cu dispreţul cu care ne tratează ei morţii noştri dragi, pentru că eu am despre părinţii mei impresia că au fost cei mai buni oameni din lume, chiar dacă ei îi consideră nişte simpli cetăţeni. Veterani sau neveterani, mai culţi sau mai puţin culţi, mai duri sau mai blânzi, părinţii noştri ar trebui să aibă parte de respectul cuvenit, nu de dispreţul unor profanatori de morminte. Cocoţaţi acolo în lumea voastră aveţi impresia că nu veţi răspunde pentru faptele voastre, dar eu sper că DNA va lua în seamă supărarea mea şi a celor ca mine şi, analizând legalitatea faptelor voastre, va ajunge la concluzia care o prevede legea penală, iar dacă nu ei, atunci, cu siguranţă Dumnezeu va şti ce trebuie făcut. Eu pot, doar, să ajung la concluzia ca mi-aş fi dorit să aveţi părinţi de acelaşi sex, căci eu vă respect mamele care s-au chinuit să vă dea naştere, pentru ca voi să le faceţi de ruşine. Cu asemenea oameni în fruntea obştii nu-i de mirare de ce principala spaimă este pesta porcină”.

Cum vede problema Bogdan Ardean, directorul Gospodărire Urbană SRL

Dacă locurile de veci mai sunt sau nu ”de veci” ne explică directorul societăţii care are în administrare cimitirele din Galaţi:
”Există doar două situaţii în care actul de concesiune rămâne pe termen nelimitat, respectiv atunci când titularul îşi schimbă numele şi titularul este în viaţă sau în momentul în care se face partaj voluntar. De exemplu, ai un loc dublu de 7,5 metri şi se doreşte ca unul să fie pe numele soţiei şi unul pe numele soţului. Iar ca şi facilitate pentru moştenitori, singura facilitate este că nu mai plăteşte concesiunea încă o dată, dar termenul se schimbă. În România nu există concesiune pe termen nelimitat, aceasta este stabilită prin lege la maxim 49 de ani. Art. 20, alin. 1, pct. a din Regulament zice că locurile de înhumare, se atribuie, în folosinţă, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament, prin act de concesiune: pe termen limitat de 7 ani sau 25 de ani, iar la art. 32 din acelaşi Regulament spune aşa: Dobândirea locurilor de înhumare prin succesiune legală şi testamentară este scutită de plata tarifelor pentru o nouă concesiune. Deci prin acest articol noi îl scutim de plata taxelor, dar se schimbă actul de concesiune din nelimitat în 7 sau 25 de ani, după cum optează fiecare”, ne-a declarat directorul general al Gospodărire Urbană SRL, Bogdan Ardean.

Cine are dreptate şi cine nu şi dacă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a cimitirelor din municipiul Galaţi în ceea ce priveşte dreptul de concesiune moştenit cu termen nelimitat sau limitat sunt legale, nu vor putea stabili decât instanţele atunci când un gălăţean se va hotărâ să-şi caute dreptatea la Tribunal.

SC AEG Commissioning SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea competitivității SC AEG Commissioning SRL prin achiziția de echipamente performante”, cod SMIS 110163, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritate de Management:  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est.

Valoarea totală a proiectului este de 665,354.30lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 506,774.00lei.

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea competitivității SC AEG Commissioning SRL prin realizarea unui nou produs inovativ si al unui nou proces.

Proiectul prevede achiziționarea de echipamente performante de ultimă generație și crearea a unui nou loc de muncă în cadrul societății.

Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2017 - 28.02.2020. 

Informații suplimentare se pot obține la: ing. Robert Vrînceanu, director de proiect, telefon: 0749106622, e-mail: robert.vrinceanu@aegcom.eu, www.aegcom.eu, adresa: Municipiul Galați, Str. Ing. Anghel Saligny nr. 124, Bl. 6B, Ap.21.

Se spune că românii iubesc drumețiile cu rucsacul în spate la munte. Cum vine weekend-ul își fac planuri rapide să evadeze 2-3 zile în zone montane. Cele mai apreciate destinații sunt Predeal, Pârâul Rece, Sinaia, Bușteni, Poiana Brașov și altele. Cu bani obținuți prin credite super-rapide pot călători unde doresc, se pot caza la o cabană sau chiar la un hotel de lux.

Românii iubesc natura, aerul curat și sunt dornici să frecventeze stațiunile montane. Cum au puțin timp liber și dacă vremea este frumoasă, pleacă să facă drumeții. În țara noastră sunt numeroase regiuni ideale pentru mișcare în aer liber, trasee care se parcurg pe jos în natură. În multe locuri deosebite, chiar și pe culmile montane mai înalte, potecile sunt marcate cu semne turistice special pentru a putea face drumeții.

babele

Click pe poza!

România este chiar un paradis pentru călători, pentru cei care vor să facă plimbări pe jos, să cunoască natura în orice anotimp al anului. Mulți dintre turiști merg pe potecile înguste din păduri, în locuri cu peisaje uimitoare, pe trasee marcate, se mută de la o cabană la alta. În general, lucrurile nu sunt complicate, traseele între cabane sunt marcate, iar ofertele de cazare peste noapte sunt avantajoase. Pentru a avea bani de excursii românii fac credite nebancare și astfel au posibilitatea de a-și cumpăra echipamentul de camping și suveniruri de la localnici. Sunt zone unde întâlnesc tarabe cu artizani care vând diferite obiecte interesante realizate de ei acasă și alte chilipiruri.

Întotdeauna când decideți să mergeți la munte este bine să obțineți informații actualizate cu privire la starea vremii. În anumite perioade din an sunt ploi abundente și nu este indicat să mergeți la munte. Nu mai spun de perioada iernii când ninge foarte mult. Chiar și pasionații de schi trebuie să fie informați în legătură cu starea zăpezii pe pârtiile de schi.

poza 2

Activitățile în aer liber sunt accesibile pentru români. Ei se pot bucura de natură în peisajul montan atât timp cât vremea este blândă și frumoasă. Specialiștii spun că orice turist care iubește să facă drumeții trebuie să știe cum să se comporte în condiții schimbătoare din munți. Este importantă cunoașterea a câtorva reguli privind munții deoarece, după cum se știe, vremea pe culmile montane se poate schimba rapid. Sunt perioade când e soare și cer senin, iar după câteva ore constați cu mirare că se apropie furtuna.

Lucruri importante pentru siguranță, când pleci în excursie pe munte:

  • Orice turist trebuie să aibă o busolă, mâncare, apă, îmbrăcăminte potrivită și alte lucruri necesare atunci când pleacă pe munte.
  • De asemenea trebuie să aibă o hartă pentru a-și planifica traseele pe care le va face și distanțele.
  • În picioare trebuie să poarte bocanci, acest lucru nu este exagerat, este chiar o necesitate.
  • De asemenea, poate avea o trusă de prim ajutor și haine groase care să izoleze corpul împotriva vântului și a ploii.
  • Ochelarii de soare pentru protecția ochilor de radiațiile ultraviolete nu trebuie să lipsească.
  • Mâncarea trebuie să fie bogată în calorii.
  • Cortul, sacul de dormit și câteva ustensile de gătit sunt de asemenea necesare.
  • Toate lucrurile se pun într-o pungă de plastic și abia apoi în rucsac.

poza 3

Click pe poza!

Foarte important este și faptul că nimeni nu trebuie să plece pe munte de unul singur. Mult mai bine este să fie în grup sau împreună cu prietenii. Cea mai bună perioadă a anului pentru trasee montane este vara. De asemenea toamna este foarte frumos, pentru că natura oferă un peisaj de vis, munții sunt acoperiți de păduri într-o paletă impresionantă de culori. Primăvara natura renaște, iar iarna este anotimpul preferat de schiori.

Pagina 1 din 473