Monitorul De Galati

Monitorul De Galati

Comisia Europeană a răspuns astăzi, miercuri, 04 iulie 2018, la o interpelare scrisă a eurodeputatului Siegfried Mureşan (PPE/PNL) în care spune că se va asigura că noul cumpărător al ArcelorMittal Galaţi nu va închide combinatul siderurgic.

„După ce compania ArcelorMittal şi-a anunţat intenţia de a vinde combinatul siderurgic din Galaţi, am adresat o interpelare scrisă în data de 17 mai Comisiei Europene cu privire la această tranzacţie. Am întrebat atunci Comisia ce poate face astfel încât să nu aibă loc restructurări ale activităţii combinatului care să ducă la pierderi de locuri de muncă sau chiar la închiderea fabricii. Astăzi am primit un răspuns oficial din partea Comisiei Europene, semnat de comisarul european pentru Competiţie, Margrethe Vestager, în care spune că se va asigura că noul cumpărător este capabil să continue funcţionarea combinatului pe termen lung şi că vânzarea către un cumpărător care ar avea în vedere închiderea fabricii nu este o soluţie acceptabilă. În plus, ca urmare a stimulentelor financiare pe care ArcelorMittal ar urma să le acorde viitorului cumpărător, sunt încrezător nu doar că nu se vor pierde locuri de muncă, ci că ar putea fi create unele noi”, a declarat astăzi eurodeputatul Siegfried Mureşan după primirea răspunsului din partea Comisiei.

Răspunsul oficial al comisarului european pentru Competiţie, Margrethe Vestager, în numele Comisiei Europene:

„Ca parte a angajamentelor asumate, ArcelorMittal nu trebuie să închidă activele de producţie, ci mai degrabă să le vândă unui/unor nou/noi cumpărător(i), care dispun(e) de expertiza necesară şi de stimulente pentru a continua să le exploateze în calitate de concurent viabil pentru ArcelorMittal.

În ceea ce priveşte procedura, ArcelorMittal are responsabilitatea de a face o propunere oficială privind un cumpărător. Totodată, procedura prevede că, în acest caz, Comisia trebuie să aprobe cumpărătorul pe care ArcelorMittal îl propune. Astfel, Comisia este în măsură să se asigure că acest cumpărător îndeplineşte o serie de criterii predefinite, menite să garanteze că dispune de stimulente adecvate pentru a continua funcţionarea combinatului. Cumpărătorul va trebui să demonstreze Comisiei că dispune de capacitate şi stimulente pentru a exploata combinatul pe termen lung. Cu alte cuvinte, vânzarea combinatului către un cumpărător care ar avea în vedere închiderea sa nu ar fi o soluţie acceptabilă.

Ca parte a angajamentului, ArcelorMittal a convenit, de asemenea, să rezerve pentru cumpărător resurse financiare substanţiale, care nu pot fi utilizate decât pentru finanţarea noilor investiţii în combinatul de la Galaţi. ArcelorMittal s-a angajat să plaseze suma în contul de garanţie, în beneficiul noului cumpărător. Cumpărătorul va alege ce investiţii va face. Cu toate acestea, noul cumpărător va putea accesa această sumă numai pentru investiţii privind extinderea producţiei de la Galaţi.

Deciziile de investiţii specifice vor fi luate în cele din urmă de către noul cumpărător, însă ArcelorMittal este obligat din punct de vedere juridic să pună la dispoziţie această sumă. Pe baza testului său de piaţă privind angajamentele propuse, Comisia consideră că această sumă va oferi un stimulent suficient pentru ca viitorul cumpărător să investească în combinat.”

SC REDANS SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ” Creșterea competitivității SC REDANS SRL prin achiziția de utilaje performante”, cod SMIS 111058, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritate de Management:  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est.

Valoarea totală a proiectului este de 597.240,01 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 501.024,61 lei.

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea competitivității SC REDANS SRL prin mărirea productivității departamentului de cercetare si dezvoltare.

Proiectul prevede achiziționarea de echipamente performante de ultimă generație și crearea a unui nou loc de muncă în cadrul societății.

Perioada de implementare a proiectului: 12.06.2018 - 28.02.2020. 

Informații suplimentare se pot obține la: dr. ing. Mihai CRISTEA, director de proiect, telefon: 0731644758, e-mail: info@redans.eu, www.redans.eu, adresa: Municipiul Galați, Str, Saturn Nr. 18, Bl. B3, Ap. 64.

S.C. AGATUR S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „CONSTRUIRE HOTEL PRIN MODERNIZARE, DEMOLARE PARTIALA SI EXTINDERE CLADIRE EXISTENTA (C1)”, cod MySMIS 110123, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 10.091.627,83 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.509.379,00 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii la S.C. AGATUR S.R.L., în sectorul competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate (Anexa 2, cod CAEN 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare).

Obiectiv specific nr. 1: Diversificarea activității societății prin prestarea de servicii turistice;

Obiectiv specific nr. 2: Creșterea numărului de locuri de muncă cu 17 angajați, în anul I după implementarea proiectului;

Obiectiv specific nr. 3: Crearea unei campanii de informare, publicitate și promovare eficientă.

Durata de implementare a proiectului este 01.04.2016 – 29.04.2021

Informaţii suplimentare se pot obţine la: S.C. AGATUR S.R.L.

S.C. ANA SOFT S.R.L., cu sediul în Municipiul Galați, Str. Saturn nr. 10, Bloc B2, ap. 52, Județul Galați derulează, începând cu data de 06.06.2018, proiectul „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN EXTINDERE ȘI DOTARE VILĂ TURISTICĂ LA SC ANA SOFT SRL DIN LOCALITATEA GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI ”, cod SMIS 114003. Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 - „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de productie și dezvoltarea serviciilor”.S.C. ANA SOFT S.R.L., cu sediul în Municipiul Galați, Str. Saturn nr. 10, Bloc B2, ap. 52, Județul Galați derulează, începând cu data de 06.06.2018, proiectul „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN EXTINDERE ȘI DOTARE VILĂ TURISTICĂ LA SC ANA SOFT SRL DIN LOCALITATEA GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI ”, cod SMIS 114003. Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 - „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de productie și dezvoltarea serviciilor”.Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Valoarea totală a proiectului este de 2.237.658,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.343.672,51 lei. Proiectul se implementează în Municipiul Galati, Județul Galati, până cel târziu în data de 31.12.2019. Obiectivul general al proiectului propus de SC Ana Soft SRL este creșterea competitivității economice prin extinderea bazei tehnico-materiale și creșterea volumului serviciilor prestate cât și achiziționarea dotărilor și echipamentelor performante, inovative și eficiente energetic care să asigure deopotrivă calitatea și functionalitatea complexă a structurii de primire turistică. Rezultatul așteptat este consolidarea poziției în piața turismului urban modern. Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: Ana-Maria Savin Funcţie: Administrator Tel. 0742499650, Fax.0336401119 E-mail: anamariagasca@gmail.com

În această săptămână a trecut de votul Camerei Deputaţilor un proiect de lege eminamente liberal prin care ajutoarele sociale vor putea fi acordate doar persoanelor care se află în imposibilitate temporară sau permanentă de a efectua o activitate remunerată. Este un proiect iniţiat de colegii mei din ALDE, care s-au bătut în Parlament pentru ca el să fie adoptat: Alexandru Băişanu, Constantin Avram, Florică Calotă, Dumitru Lovin şi Marius Surgent. Mă bucur că proiectul iniţiat de ALDE a beneficiat de sprijinul unui număr semnificativ de parlamentari, chiar şi din rândul partidelor de opoziţie.
Proiectul de lege prevede modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. În proiectul iniţiat de colegul meu, deputatul ALDE, Alexandru Băişanu, şi lucrat în detaliu cu echipa din care face parte şi gălăţeanca noastră Sabina Cosca, se precizează, printre altele, că refuzul unui loc de muncă oferit atrage încetarea dreptului la ajutorul social. De asemenea, persoanele care se vor dovedi a munci fără forme legale îşi pierd dreptul la ajutorul social.
Am văzut prin localităţile prin care am mers persoane în putere, apte şi capabile să sprijine şi să contribuie activ la creşterea nivelului de trai şi a bunăstării generale, persoane care pot urni munţii, dar care, din păcate, preferă să stea pe baza ajutorului social şi pe spatele contribuabililor, să petreacă timpul liniştiţi şi confortabil la birtul din sat, la umbră şi să aştepte luna să treacă şi ajutorul social să vină. Personal, nu pot fi de acord să încurajăm această atitudine. România trebuie să fie o ţară care să-i sprijine pe cei care sunt apţi de muncă să se încadreze într-o activitate sau în câmpul muncii, iar măsuri în acest sens au tot apărut. De asemenea, nu poţi să primeşti bani de la stat şi tu să nu-ţi plăteşti taxele, aşa cum o fac toţi ceilalţi cetăţeni responsabili. Sunt oameni care nu au nicio activitate, nu muncesc absolut deloc şi primesc astfel de beneficii în detrimentul cetăţenilor oneşti şi responsabili care au muncit o viaţă întreagă şi acum unii dintre aceştia primesc 500 – 600 de lei pensie.
Deşi persoanele care primesc ajutor social şi pot munci se plâng de lipsuri şi sărăcie, mulţi dintre aceştia, refuză constant când li se oferă oportunitatea unor locuri de muncă, preferând să primească şi să trăiască din ajutoare sociale de la stat şi poate, din când în când, să lucreze „cu ziua” dacă au chef, creând un dezechilibru major în piaţa muncii şi neîncredere în rândul angajatorilor, antreprenoriatului şi investitorilor. Aceşti cetăţeni preferă orice alte variante în afară de a presta o activitate contractuală, remunerată. De multe ori sunt încurajaţi şi de autorităţile locale, inclusiv de primari, să fie dependenţi de ajutorul social, să îi poată avea votanţi siguri!
A venit momentul ca în România fiecare cetăţean să primească venituri în funcţie de activitatea şi munca pe care o depune. Evident că această lege nu se referă la cei care sunt cetăţeni cu nevoi speciale, aceştia trebuie ajutaţi. Ceilalţi, cei capabili de muncă, trebuie să fie încurajaţi să desfăşoare o activitate în câmpul muncii. Vreau să fiu cât se poate de clar: asistenţa socială nu înseamnă ca statul, ca noi toţi să suportăm povara unor cetăţeni care nu vor să muncească, fără să se gândească însă că acei bani vin de fapt din buzunarul semenilor lor care trag pe brânci pentru banii pe care îi câştigă. Asistenţa socială înseamnă ca noi toţi sa îi ajutăm pe cei cu adevărat marginalizaţi sau care au şanse mai mici de a se integra în societate, cei aflaţi în situaţia de a avea nevoie de contribuţia şi sprijinul societăţii, al semenilor.
În România există un necesar foarte mare de forţă de muncă activă, dar lipsesc oamenii care să dorească să fie activi, să muncească. Consider că noi toţi trebuie să contribuim activ la schimbarea mentalităţii, în sensul în care să acordăm o atenţie mai mare încurajării muncii.

Transurb S.A. anunta publicul calator ca, in conformitate  cu Hotararea Consiliului Local nr. 252/26.04.2018, incepand cu data de 18.06.2018, mijloacele de transport public local de calatori vor circula dupa programul de transport aprobat pentru perioada vacantelor scolare, respectiv dupa urmatorul program:

Autobuze si troleibuze:

In zilele de luni pana vineri:

 • Traseul 9: Cimitir Sf. Lazar – Gara CFR:in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. Prima plecare din Tig. III este la ora 05.00 si ultima la ora22.24, iar di Gara CFR prima plecare este la ora 05.00 si uktima la ora 23.20
 • Traseul 10: Cartier D. Cantemir – DAMEN: in intervalele orare: 5.00 – 7.00; 9.00 – 22.30 circula cate 2 autobuze din 48 in 48 min, iar in intervalele orare: 7.00 – 9.00 circula cate 4 autobuze din 24 in 24 minute. Prima plecare din D. Cantemir este la ora 05.00 si ultima la ora 22.36 iar din Damen prima plecare este la ora ora 05.00 si ultima la ora 22.36
 • Traseul 11: Micro 13 – P-ta Centrala: in intervalele orar 5.00 – 07.00; 18.00 – 20.00 circula 6 autobuze din 13 in 13 minute, in intevalul orar 07.00-18.00 circula 8 autobuze din 10 in 10 minute iar in intervalul 20.00-23.00 circula 4 autobuze den 20 in 20 minute. Prima plecare din Micro 13 este la ora 05.06 si ultima plecare la ora 22.39. din P-ta Centrala prima plecare este la ora 05.06 si ultima plecare este la ora 22.39
 • Traseul 12: P-ta Centrala – Metro: in intervalul orar 5.00 – 18.00 circula 2 autobuze din 35 in 35 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula un autobuz la 70 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.17 iar ultima la ora 22.12. Prima plecare din Metro este la ora 5.17 iar ultima la ora 23.15.
 • Traseul 13: P-ta Centrala – Bazinul Nou (Agrogal) in intervalul orar 5.00 – 18.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. iar in intervalul 18.00 – 22.30 circula un autobuz la 60 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora6.00 iar ultima la ora 20.00. de la bazinul nou prima plecare este la ora 6.30 iar ultima la ora 20.30.
 • Traseul 14: Micro 40 – Drum Centura – Micro 19: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min. Prima plecare din Micro 40 este la ora 6.30 iar ultima este la ora 19.30. Din Micro 19 prima plecare este la ora 7.00 iar ultima la ora 20.00.
 • Traseul 15: P-ta Centrala –Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 1 autobuz din 50 in 50 min; Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.20 iar ultima este la ora 21.10. Din Gara CFR prima plecare este la ora 5.45 iar ultima la ora 21.35.
 • Traseul 16: P-ta Centrala – Reg. 11 Siret -Trecere Bac: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min.Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 6.20 iar ultima este la ora 19.45. De la trecere Bac prima plecare este la ora 6.50 iar ultima plecare la ora 20.15.
 • Traseul 17: Cartier D. Cantemir – Metro: in intervalele orare 5.00 – 07.00 si 09-22.30 circula 2 autobuze din 50 in 50 min iar in intervalul orar 07.00-09.00 circula 4 autobuze din 25 in 25 min. Prima plecare din D. Cantemir este la ora 5.22 iar ultima la ora 22.02. Din Metro prima plecare este la ora 05.22 iar ultima la ora 22.02.
 • Traseul 18: Micro 13 – Bariera Traian: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si 18.00 – 22.30 circula cate 4 autobuze din 24in 24min.; in intervalele orare 7.00 – 18.00 circula 6 autobuze din 16 in 16 min.Prima plecare din Micro 13 este la ora 05.05 iar ultima la ora 22.17 Prima plecare din Bariera Traian este la ora 05.05 iar ultima la ora 22.17
 • Traseul 19: Complex Siretul – Reg. 11 Siret -  Gradina Publica: : in intervalele orare 5.00 – 07.00 si 09.00-22.30 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. iar in intervalul 7.00-9.00 circula 4 autobuze din 15 in 15 min. Prima plecare din Complex Siretul este la ora 05.15, iar ultima la ora 22.15 Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 05.15, iar ultima la ora 22.15
 • Traseul 20: Complex Siretul – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. Prima plecare din Complex Siretul este la ora 05.05 iar ultima la ora 22.35 Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.05 iar ultima la ora 23.20
 • Traseul 22: Micro 40 – Reg. 11 Siret – Gara CFR: In intervalele orare 5.00 – 07.00 si 09.00-22.30 circula 2 autobuze din 40 in 40 min. iar in intervalul 7.00-9.00 circula 4 autobuze din 20 in 20 min. Prima plecare din Micro 40 este la ora 05.00 iar ultima la ora 22.20. Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.00 iar ultima la ora 22.20
 • Traseul 23: Carrefour – Bd. G. Cosbuc – Auchan: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 40 in 40 min. Prima plecare din Carrefour este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.38 Prima plecare de la Auchan este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.38.
 • Traseul 24: Carrefour – Micro 39 – str. N. Leonard – Damen : in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 4 autobuze din 24 in 24 min. Prima plecare din Carrefour este la ora 05.12 iar ultima la ora 22.24 Prima plecare de la Damen este la ora 05.12 iar ultima la ora 22.24
 • Traseul 25: Carrefour – Cartier Filesti: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min.Prima plecare de la Carrefour este la ora 6.00 iar ultima la ora 21.00. Prima plecare de la Filesti este la ora 5.30 iar ultima la ora 20.30
 • Traseul 26: Micro 13 – Gara CFR: In intervalele orare 5.00 – 07.00 si 09.00-23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. iar in intervalul 7.00-9.00 circula 4 autobuze din 15 in 15 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 05.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.00 iar ultima la ora 23.20
 • Traseul 27: Cartier D. Cantemir – Str. Stadionului – Parc CFR: in intervalul orar: 5.00 –18.00 circula 4 autobuze din 24 in 24 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula 2 autobuze din 48 in48 min. Prima plecare din D. Cantemir este la ora 5.14 iar ultima plecare la ora 22.12. Prima plecare de la Parc CFR este la ora 5.14 iar ultima plecare la ora 22.12.
 • Traseul 28: Micro 19 – str. Oltului – Bariera Traian: : in intervalul orar: 5.00 –18.00 circula 8 autobuze din 13 in 13 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula 6 autobuze din 17 in 17 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.33. Prima plecare de la Bariera Traian este la ora 5.00iar ultima plecare la ora 22.33
 • Traseul 29: Micro 19 – Reg. 11 Siret – Gara CFR: In intervalele orare 5.00 – 07.00 si 09.00-23.00 circula 2 autobuze din 40 in 40 min. iar in intervalul 7.00-9.00 circula 4 autobuze din 20 in 20 min. Prima plecare din Micro 19este la ora 4.56 iar ultima la ora 22.16. Prima plecare de la Gara CFR este la ora 4.56 iar ultima la ora 23.20.
 • Traseul 31: Micro 19 – Gara Barbosi: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 1 autobuz din 30 in 30 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare din barbosi este la ora 5.15 iar ultima la ora 22.45.
 • Traseul 34: Micro 13 – INTFOR: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 35 in 35 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare din Intfor este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30.
 • Traseul 35: P-ta Centrala – Metro: : in intervalul orar 5.00 – 18.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min iar in intervalul 18.00 - 22.30 circula un autobuz la 60 min.Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.15 iar ultima la ora 22.15. Prima plecare din Metro este la ora 5.15 iar ultima la ora 23.15.
 • Traseul 36: Comat – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 32 in 32 min. Prima plecare din Comat este la ora 5.16 iar ultima la ora 22.20. Prima plecare din Gara CFR este la ora 5.16 iar ultima la ora 23.20.
 • Traseul 102: Micro 19 – Gradina Publica: : in intervalul orar: 5.00 –18.00 circula 8 troleibuze din 10 in 10 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula 6 troleibuze din 13 in 13 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.06 iar ultima plecare la ora 22.33. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.33
 • Traseul 104: Tiglina III – Gradina Publica: in intervalele orare 5.00 – 07.00 si 09.00-22.30 circula 2 troleibuze din 36 in 36 min. iar in intervalul 7.00-9.00 circula 4 troleibuze din 18 in 18 min. Prima plecare din Tiglina III este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.06. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.06.
 • Traseul 105: Micro 19 – Gradina Publica: : in intervalele orar 5.00 – 07.00 circula 6 autobuze din 13 in 13 minute, in intevalul orar 07.00-18.00 circula 8 autobuze din 10 in 10 minute iar in intervalul 20.00-22.30 circula 4 autobuze den 20 in 20 minute. Prima plecare din Micro 19 este la ora 05.03 si ultima plecare la ora 22.23. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 05.03 si ultima plecare este la ora 22.23.

In zile de sambata – duminica si sarbatori legale:

 • Traseul 9: Cimitir Sf. Lazar – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min.Prima plecare din Tig. III este la ora 05.00 si ultima la ora22.24 iar di Gara CFR prima plecare este la ora 05.00 si ultima la ora 23.20
 • Traseul 10: Cartier D. Cantemir – INTFOR – Damen:
 • in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 48 in 48 min. Prima plecare din D. Cantemir este la ora 05.00 si ultima la ora 22.36 iar din Damen prima plecare este la ora ora 05.00 si ultima la ora 22.36
 • Traseul 11: Micro 13 – P-ta Centrala. : in intervalele orare 5.00 – 7.00 si 18.00-22.30 circula 4 autobuze din 20 in 20 min.iar in intervalul 7.00-18.00 circula 6 autobuze din 13 min in 13 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 5.06 iar ultima plecare la ora 22.06. Prima plecare de la P-ta Centrala este la ora 5.06 iar ultima plecare la ora 22.06
 • Traseul 12: P-ta Centrala – Metro: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si18.00-22.30 circula 1 autobuz din 70 in 70 min iar in intervalul 7.00-18.00 circula 2 autobuze din 35 in 35 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.17 iar ultima la ora 22.12. Prima plecare din Metro este la ora 5.17 iar ultima la ora 23.15.
 • Traseul 13: P-ta Centrala – Agrogal-Bazinul Nou: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si18.00-20.30 circula 1 autobuz din 60 in 60 min iar in intervalul 7.00-18.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 7.00 iar ultima la ora 20.00. de la Bazinul Nou prima plecare este la ora 7.30 iar ultima la ora 20.30.
 • Traseul 14: Micro 40 – Drum Centura – Micro 19: : in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min. Prima plecare din Micro 40 este la ora 6.30 iar ultima este la ora 19.30. Din Micro 19 prima plecare este la ora 7.00 iar ultima la ora 20.00.
 • Traseul 15: P-ta Centrala – INTFOR: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 1 autobuz din 50 in 50 min; Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.20 iar ultima este la ora 21.10. Din Gara CFR prima plecare este la ora 5.45 iar ultima la ora 21.35.
 • Traseul 16: P-ta Centrala – Reg. 11 Siret -Trecere Bac: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min.Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 6.20 iar ultima este la ora 19.45. De la trecere Bac prima plecare este la ora 6.50 iar ultima plecare la ora 20.15.
 • Traseul 17: Cartier D. Cantemir – Metro: : in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 50 in 50 min; . Prima plecare din D. Cantemir este la ora 5.22 iar ultima la ora 22.02. Din Metro prima plecare este la ora 05.22 iar ultima la ora 22.02.
 • Traseul 18: Micro 13 – Bariera Traian in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula 4 autobuze din 24 in 24 min iar in intervalul 20.00-22.30 circula 2 autobuze din 48 in 48 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 05.03 iar ultima la ora 21.51 Prima plecare din Bariera Traian este la ora 05.03 iar ultima la ora 21.51.
 • Traseul 19: Complex Siretul – Reg. 11 Siret -  Gradina Publica: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. . Prima plecare din Complex Siretul este la ora 05.15 iar ultima la ora 22.15 Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 05.15 iar ultima la ora 22.15
 • Traseul 20: Complex Siretul – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. Prima plecare din Complex Siretul este la ora 05.05 iar ultima la ora 22.35 Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.05 iar ultima la ora 23.20
 • Traseul 22: Micro 40 – Reg. 11 Siret – Gara CFR: : in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 40 in 40 min. Prima plecare din Micro 40 este la ora 05.00 iar ultima la ora 22.20 Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.00 iar ultima la ora 23.20
 • Traseul 23: Carrefour – Bd. G. Cosbuc – Auchan: in intervalele orare: 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 40 in 40 minut iar in intervalul 13.00 – 18.00 circula 4 autobuze din 20 in 20 minute. Prima plecare din Carrefour este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.38 Prima plecare de la Auchan este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.38.
 • Traseul 24: Carrefour – Micro 39 – str. N. Leonard – Damen :in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 48 in 48 min. Prima plecare din Carrefour este la ora 05.12 iar ultima la ora 22.00. Prima plecare de la Damen este la ora 05.12 iar ultima la ora 22.00.
 • Traseul 25: Carrefour – Cartier Filesti: : in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min.Prima plecare de la Carrefour este la ora 6.00 iar ultima la ora 21.00. Prima plecare de la Filesti este la ora 5.30 iar ultima la ora 20.30
 • Traseul 26: Micro 13 – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 05.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.00 iar ultima la ora 23.20.
 • Traseul 27: Cartier D. Cantemir – Str. Stadionului – Parc CFR: : in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 48 in 48 min. Prima plecare din D. Cantemir este la ora 5.14 iar ultima plecare la ora 22.02. Prima plecare de la Parc CFR este la ora 5.14 iar ultima plecare la ora 22.02.
 • Traseul 28: Micro 19 – str. Oltului – Bariera Traian : in intervalul orar: 5.00 –18.00 circula 8 autobuze din 13 in 13 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula 6 autobuze din 17 in 17 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.33. Prima plecare de la Bariera Traian este la ora 5.00iar ultima plecare la ora 22.33
 • Traseul 29: Micro 19 – Reg. 11 Siret – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 40 in 40 min. . Prima plecare din Micro 19este la ora 4.56 iar ultima la ora 22.16. Prima plecare de la Gara CFR este la ora 4.56 iar ultima la ora 23.20.
 • Traseul 31: Micro 19 – Gara Barbosi: : in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 1 autobuz din 30 in 30 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare din barbosi este la ora 5.15 iar ultima la ora 22.45.
 • Traseul 34: Micro 13 – INTFOR: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 35 in 35 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare din Intfor este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30.
 • Traseul 35: P-ta Centrala – Metro: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si18.00-22.30 circula 1 autobuz din 60 in 60 min iar in intervalul 7.00-18.00 circula 2 autobuze din 35 in 35 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.15 iar ultima la ora 22.15. Prima plecare din Metro este la ora 5.15 iar ultima la ora 23.15.
 • Traseul 36: Comat – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 32 in 32 min. Prima plecare din Comat este la ora 5.16 iar ultima la ora 22.20. Prima plecare din Gara CFR este la ora 5.16 iar ultima la ora 23.20.
 • Traseul 102: Micro 19 – Gradina publica: in intervalele  orare 5.00 – 7.00 si 18.00-22.30 circula 6 troleibuze din 13 in 13 min.iar in intervalul 7.00-18.00 circula 8 troleibuze din 10 min in 10 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.06 iar ultima plecare la ora 22.33. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.33
 • Traseul 104: Tiglina III – Gradina Publica: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 troleibuze din 36 in 36 min. Prima plecare din Tiglina III este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.06. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.06.
 • Traseul 105: Micro 19 – Gradina Publica: : in intervalele  orare 5.00 – 7.00 si 18.00-22.30 circula 4 autobuze din 20 in 20 min.iar in intervalul 7.00-18.00 circula 6 autobuze din 13 min in 13 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.03 iar ultima plecare la ora 22.30. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 5.03 iar ultima plecare la ora 22.30

Tramvaie:

In zilele de luni pana vineri:

-   Linia 7 – Micro 19 – P-ta Centrala: in intervalele orare 5.00 – 7.00  si 18.00-22.30 circula 2 tramvaie din 37 in 37 min.; in intervalul orar 7.00 – 18.00 circula 4 tramvaie din 19 in 19min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.17 iar ultima plecare la ora 22.27 Prima plecare de la P-ta Centrala este la ora 5.19 iar ultima plecare la ora 22.28

-  Linia 39: Micro 19 – Cimitir Israelit: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si 18.00-20.00 circula 6 tramvaie din 12 in 12 min.; in intervalele orare 7.00 – 9.00 si 13.00 – 18.00 circula 9 tramvaie din 9 in9 min.; in intervalul orar 9.00 – 13.00  circula cate 8 tramvaie din 9 in 9 min; in intervalul orar 18.00 -20.00 circula 6 tramvaie din 12 in 12 min. si in intervalul orar 20.00-22.30 circula 4 tramvaie din 19 in 19 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.27 Prima plecare de la IPL este la ora 4.59 iar ultima plecare la ora 22.26.

-   Linia 41: Comat – Poarta Est: in intervalul 7.00 – 18.00 circula un tramvai la 60 min.

-   Linia 44: Comat – P-ta Centrala: : in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula 2 tramvaie din 31 in 31 min iar in intervalul 20.00-22.30 circula un tramvai la 62 min. la 70 min. Prima plecare din P-ta Centrala  este la ora 5.25iar ultima la ora 22.27. Prima plecare din Comat este la ora 5.25 iar ultima la ora 21.56.

In zile de sambata – duminica si sarbatori legale:

Linia 7 – Micro 19 – P-ta Centrala: in intervalele orare 5.00 – 7.00  si 18.00-20.30 circula 2 tramvaie din 37 in 37 min.; in intervalul orar 7.00 – 18.00 circula 4 tramvaie din 19 in 19min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.17 iar ultima plecare la ora 22.27 Prima plecare de la P-ta Centrala este la ora 5.19 iar ultima plecare la ora 22.

- Linia 39: Micro 19 – Cimitir Israelit: in intervalulele orare 5.00 – 7.00 si 20.30 – 22.30 circula cate 4 tramvaie din 18 in 18 min.; in intervalul orar 7.00 – 20.30 circula 6 tramvaie  din 12 in 12 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.27 Prima plecare de la IPL este la ora 4.59 iar ultima plecare la ora 22.26.

-  Linia 44: Comat – P-ta Centrala: in intervalul orar 5.00 – 18.00 circula 2 tramvaie din 31 in 31 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula un tramvai la 62 min. la 70 min. Prima plecare din P-ta Centrala  este la ora 6.58 iar ultima la ora 22.27. Prima plecare din Comat este la ora 6.58 iar ultima la ora 21.56.

 

 

Compania AMASS va intampina cu noi solutii de incalzire deosebit de eficiente si economice, acest brand avand o adevarata traditie pe piata de sisteme de incalzire economice si degivrare. Deoarece principalul scop al acestei companii este sa furnizeze solutii de incalzire mai ieftine decat gazul, iata ca puteti beneficia acum de ultima noutate AMASS: radiatoare electrice cu roca vulcanica. Acestea fac parte din categoria sistemelor care au un cost de investitie cat mai redus, un consum redus , un confort termic superior si desigur, un sistem sigur si sanatos.

Ce sunt aceste radiatoare electrice cu roca vulcanica? Dupa cum va puteti da seama, spre deosebire de alte radiatoare, acestea sunt inovatoare datorita rocilor vulcanice. Acestea au o inertie termica mare, sunt folosite si la saune datorita capacitatii lor foarte mare de retine caldura si a o ceda treptat. Aceasta insusire a rocii vulcanice ofera posibilitatea radiatorului de a-si pastra temperatura minim 30 de minute dupa ce alimentarea cu energie electrica a fost oprita. In plus, pentru a obtine un randament si mai crescut, pe langa inertia termica mare, specialistii au optat si pentru automatizarea acestor radiatoare.

Asadar, radiatoarele sunt prevazute cu termostat si senzor temparatura care va permite sa controlati sistemul de incalzire dupa bunul plac. In functie de preferintele dumneavoastra, in momentul instalarii puteti decide care varianta este mai potrivita: sistemul de automatizare individuala sau un sistem centralizat. Trebuie sa stiti ca fiecare radiator este prevazut cu un termostat tip TEI 1 care va permite sa detineti controlul asupra temperaturii in respectiva incapere. Iar radiatoarele care sunt controlate fara fir, adica utilizand metoda radio, sunt prevazute cu un termostat de tipul TEI 5.

Trebuie mentionat, de asemenea, ca fiecare radiator are in componenta o termocupla. Ce rol are aceasta? De fiecare data cand temperatura acestuia creste peste temperatura de 80 ˚, termocupla va opri alimentarea radiatorului cu energie electrica si radiatorul va ceda caldura stocata deja, adica o caldura fara consum de energie electrica. Astfel datorita inertiei termice foarte mari, a termostatului si a termocuplei consumul de energie scade pana la 10-15 min/ora.

Acest proces va avea loc de fiecare data cand senzorul termostatului semnaleaza nevoia de mai multa caldura si radiatorul are deja o temperatura de 80 C.

In concluzie, radiatoarele electrice cu roca vulcanica AMASS, unice in Romania devin mai economice decat gazul, in plus nu au nevoie de costuri de intretinere Costurile sunt mult mai reduse, iar confortul termic este garantat. De asemenea, fiecare client este tratat in mod indiviual, solutiile propuse fiind personalizate in functie de o multime de factori importanti.

Finalizarea proiectului „Performanță și dezvoltare în activitatea de finisare aFinalizarea proiectului „Performanță și dezvoltare în activitatea de finisare amaterialelor textile, inclusiv a articolelor de imbrăcăminte, cu achiziția deechipamente și produse software de ultimă generație”S.C. ANDRALEX S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului„Performanță și dezvoltare în activitatea de finisare a materialelor textile, inclusiv aarticolelor de îmbrăcăminte, cu achiziția de echipamente și produse software de ultimăgenerație”, cod MySMIS 103144, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,Axa prioritară:2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”,Prioritatea de investiţii: 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prinfacilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noiîntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri“.Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale șiAdministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentruDezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.Obiectivele proiectului sunt consolidarea poziției companiei în piața serviciilor definisare a materialelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte, cu achiziția deechipamente și produse software de ultimă generație și creșterea competitivitățiicompaniei.Rezultatele proiectului: competitivitatea companiei este în creștere iar pozițiacompaniei în piața serviciilor de finisare a materialelor textile s-a consolidat.Valoarea totală a proiectului este de 841.769,64 lei, din care valoarea contribuției dinFEDR este de 469.918,25 lei.Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în atragerea de resursă umanăspecializată, crearea unui mediu favorabil ofertării de servicii profesionale în domeniu șicreșterea competitivității companiei.Informaţii suplimentare se pot obţine la: S.C. ANDRALEX S.R.L., str. Aleea Zimbrului,nr.4, Municipiul Galați, Județul Galați, tel. 0742.103.018, email:mihaelainfo71@gmail.com,persoană de contact Mihaela CIUBOTARU în calitate de administrator.

Şcoala Gimnazială ”Constantin Gh. Marinescu” desfăşoară un învăţământ de calitate lărgind sfera de activitate către o ”şcoală incluzivă, o şcoală pentru fiecare”. Acesta este şi dezideratul Proiectului Erasmus+ 2017-1-RO01-KA101-036904, „Şcoala incluzivă - o şcoală pentru fiecare”, proiect derulat în perioada 2017 – 2019. Un colectiv de cadre didactice inimoase au creionat acest ţel al şcolii noastre obţinând finanţare europeană pentru formarea a 4 profesori pentru gimnaziu şi 4 profesori pentru învăţământ primar pentru a descoperi minunata lume a copiilor cu CES, modalităţi de tratare diferenţiată a elevilor în funcţie de nevoile fiecăruia.
Cea de-a doua etapă a proiectului s-a derulat la Barcelona, în Spania, în perioada 18-24.02.2018, la care au participat 3 cadre didactice: doi profesori de gimnaziu – matematică şi limba engleză şi un profesor pentru învăţământ primar. O nouă viziune a educaţiei ne-a fost prezentată în cadrul cursului ”Creative methods in special needs education”, furnizat de Pričalica, din localitatea Virovitica, Croaţia.
Cadrele didactice implicate în educaţia incluzivă pun accentul pe dezvoltarea de activităţi care comportă lucrul în echipă şi cooperarea, pe respectarea identităţii culturale a fiecarui copil în parte şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii activităţilor de predare - învăţare - evaluare la nivelul fiecărui copil. În acelaşi timp, programele de sprijin şi remediere şcolară, utilizarea posibilităţilor oferite de curriculum-ul la decizia şcolii şi implicarea părinţilor în diverse activităţi extracurriculare organizate la nivelul unităţii de învatamânt reprezintă tot atâţia paşi către succesul şcolar al fiecărui copil.
Desigur, procesul de transformare a şcolii tradiţionale într-una incluzivă cere timp şi tehnici noi de abordare din partea fiecărui profesor. Obiectivele educatiei incluzive vizează combaterea neparticipării şcolare, ca şi a abandonului şi eşecului şcolar, prin demersuri care depăşesc barierele impuse de dificultăţile de ordin material, personal, familial sau social cu care se confruntă copiii. În acelasi timp, educaţia incluzivă vizează asigurarea unor condiţii optime de învăţare care să ofere tuturor şansa unui start egal în viaţă din punct de vedere educaţional.
Principiul egalităţii de şanse reprezintă conceptul de bază al şcolii incluzive, prin aplicarea căruia aceasta contribuie la anularea diferenţelor de valorizare bazate pe criterii subiective, de ordin etnic sau social. Incluziunea la nivel şcolar se realizează prin respectarea şi valorizarea diferenţelor socio-culturale existente în rândul elevilor şi prin promovarea bogăţiei şi a diversităţii experienţei educative care rezultă din aceste diferenţe. Şcoala incluzivă devine astfel o şcoală deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă, o şcoală care abordează procesul de predare - învăţare - evaluare într-un mod dinamic şi atractiv, o şcoală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu şi la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunităţi.
În urma experienţelor trăite în Barcelona, cadrele didactice ale Şcolii Gimnazile ”Constantin Gh. Marinescu” îşi desfăşoară activitatea sub îndemnul: ”Dacă nu învăţ cum predai tu, învaţă-mă cum pot eu! Fii eroul meu!”, aplecându-se cu dăruire asupra tuturor nevoilor elevilor, sprijinindu-i în desluşirea meandrelor învăţării.

10.000 de euro pentru marele premiu, dar şi alte numeroase premii valoroase te aşteaptă! Tot ceea ce trebuie să faci este să îţi înscrii, până pe 15 iunie, proiectele şi ideile din domeniul eficienţei energetice şi protejării mediului înconjurător pe www.energyglobe.ro. Am prelungit termenul de pe 31 mai până la jumătatea lunii iunie pentru că am vrut să oferim posibilitatea cât mai multora dintre cei care au aflat despre concursul nostru să îşi pregătească temeinic proiectele pentru a ni le prezenta. Nu trebuie să fii îngrijorat pentru că încă nu ai implementat proiectul tău, este loc şi pentru astfel de iniţiative care vor intra la categoria Idei.  Iar dacă proiectul tău este finalizat sau în curs de realizare, este foarte bine , pentru că el poate fi încadrat la una dintre categoriile: Companii, Municipalităţi , Do it yourself şi Tineret.

Concursul se adresează tuturor celor care se gândesc la un viitor mai bun: municipalităţi, comune, societăţi comerciale, instituţii ştiințifice şi de cercetare, organizații de stat, neguvernamentale, școli sau universităţi.

Un juriu format din specialişti de renume va evalua proiectele şi ideile înscrise, iar decernarea premiilor se va face la Bucureşti, în luna septembrie. Marele câştigător va pleca acasă cu premiul în valoare de 10.000 de euro şi se va califica la etapa internaţională a Energy Globe Award.

Partenerii instituţionali ai ediţiei din acest an a E.ON Energy Globe Award Romania sunt Universitatea Politehnică din Bucureşti – Facultatea de Energetică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. De asemenea, competiţia este susţinută de Orange, BRD, ING, Vaillant şi Siemens.

Energy Globe Award este organizată în România de către compania E.ON începând din anul 2016. La prima ediţie, în competiţie au fost înscrise peste 150 de proiecte iar Marele Câştigător – Asociaţia Ecostuff Timişoara - a fost selectat pentru a reprezenta România la finala Energy Globe Award Global, desfăşurată la Teheran (Iran) unde a ocupat locul al treilea la categoria Youth, atrăgând atenţia şi aprecierea lumii întregi cu proiectele "Zero Waste School & Keep Danube Clean". La cea de-a doua ediţie, din 2017, au fost înregistrate peste 160 de proiecte iar câştigătoare a fost Grădiniţa cu program prelungit ,,Prichindel",din Suceava, cu proiectul ,,Oraşul Viitorului".

Energy Globe Award (www.energyglobe.info) este cea mai importantă competiţie la nivel internaţional din domeniul eficienţei energetice şi protejării mediului înconjurător. Cu o tradiţie de aproape două decenii, Energy Globe Award a fost creat de austriacul Wolfgang Neumann, iar în acest moment este organizat în circa 180 de ţări.

Pagina 2 din 473