Monitorul De Galati

Monitorul De Galati

Joi, 29 Iunie 2017 08:23

DEZBATERE PUBLICA - 29 IULIE 2017

Astazi, 29 iunie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: Regulamentului de organizare şi funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de administrare și exploarare a piețelor agroalimentare din Municipiul Galaţi

 Documentația aferentă proiectului de act normativ include Proiectul de hotărâre, Expunerea  de motive, Raportul de specialitate,Regulament piete.

Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Fraternității nr. 1, Biroul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 10 iulie 2017, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională,  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro, prin poștă, pe adresa instituției din Galați, str. Domnească nr. 38 sau la Registratura Generală din Galați, str. Fraternității nr. 1.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236 307 798, e-mail: comunicare@primariagalati.ro.

Miercuri, 28 Iunie 2017 10:06

ANUNŢ ANVELOPARE BLOCURI

Primăria Galați, partenerul Asociațiilor de proprietari pentru accesarea fondurilor europene

Costuri reduse și eficiență energetică crescută pentru blocurile din Galați

Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1. finanţează investiţiile în creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale. Astfel cu bani din fonduri europene se pot realiza lucrări de îmbunătățire a izolației termice și hidroizolarea anvelopei pentru blocurile de locuințe care respectă prevederile din ghidul solicitantului.

Un rol extrem de important din acest punct de vedere îl au Asociațiile de Proprietari care trebuie să facă o serie de demersuri. În primul rând să le prezinte proprietarilor beneficiile unui astfel de program, să strângă semnăturile necesare, să se preocupe de întocmirea documentelor justificative  și să depună o adresă prin care să solicite sprijinul Primăriei Municipiului Galați. Unitatea Administrativ Teritorială Galați devine astfel partenerul Asociațiilor de Proprietari în acest demers.

60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor sunt rambursate din Fondul European de Dezvoltare regională și de la bugetul de stat iar 40% din totalul acestor cheltuieli este suportat de la bugetul local (15%) și de Asociațiile de Proprietari (25%).

Avantajele reabilitării termice

Municipiul Galaţi a participat la programul pilot de reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, promovând cinci proiecte de reabilitare termică. S-au executat astfel de lucrări la 11 blocuri cu o valoare contractată de 15 milioane de lei. Proiectele de reabilitare termică promovate de Municipiul Galați sunt singurele implementate în cele 6 județe din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Pentru aceste blocuri de locuințe, analiza  realizată la finalul implementării proiectelor, a evidențiat o scădere a consumului de energie pentru încălzire cu mai mult de 40% așa cum prevedea obiectivul programului pilot de reabilitare termică. Economia energetică a fost confirmată de noile consumuri înregistrate la blocurile reabilitate.

Un exemplu demn de urmat îl pot reprezenta și blocurile din Sectorul 3 București, acolo unde s-au executat astfel de lucrări la 698 de blocuri. Reabilitarea termică a acestora a dus la reducerea sumelor din facturile la încălzire cu aproximativ 40%. Apartamentele devin mai călduroase pe perioada sezonului rece și mai răcoroase pe perioada sezonului cald. Totodată, reabilitarea termică va genera o transformare urbană de amploare din punct de vedere estetic, implicând și  modernizarea spațiilor dintre blocuri.

Asociaţia de proprietari va contribui financiar după cum urmează:

25% din valoarea lucrărilor de intervenţie la apartamentele cu destinaţie locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor fizice

100% din valoarea lucrărilor de intervenţie  aferente spaţiilor comerciale sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.

Vestea bună este că proprietarii apartamentelor care pot  beneficia de astfel de lucrări pot plăti suma care le revine, în mod eșalonat, pe o perioadă de 2 ani de la finalizarea lucrărilor.

Se pot acorda ajutoare de natură socială, în cazul anumitor categorii de proprietari persoane fizice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale. Cota de participare proprie obligatorie aferentă proprietarilor care beneficiază de ajutoare de natură socială nu poate fi mai mică de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente, ce revine respectivilor proprietari, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate.

2/3 din totalul proprietarilor de apartamente trebuie să își exprime acordul pentru aceste lucrări pentru ca cererea să fie eligibilă.

Ce tipuri de lucrări pot fi finanțate?

 • izolarea termică a faţadei, înlocuirea ferestrelor, închiderea balcoanelor, izolarea termică a planşeului peste subsol;
 • lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire (în cazul blocurilor cu centrale de bloc/scară sau a celor racordate la sistemul centralizat);
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat din spaţiile comune cu unele eficiente energetic;
 • înlocuirea lifturilor;
 • implementarea sistemelor de management a funcţionării consumurilor energetice.

De asemenea, prin proiecte se pot finanţa următoarele tipuri de lucrări, în limita a 15% din costul total al investiţiei:

 • înlocuirea circuitelor electrice pe scări şi în subsol;
 • construirea/repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 • repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;
 • repararea trotuarelor în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;
 • repararea/înlocuirea instalaţiei de apă şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe;
 • măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii (acestea nu vizează intervenţii anterioare neautorizate);
 • crearea / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces).

Pentru ce clădiri se poate solicita finanţare? 

Asociaţiile de proprietari pot solicita accesarea de fonduri nerambursabile pentru blocuri care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Sunt construite în baza unor proiecte elaborate în perioada 1950-1990;
 • Au regim de înălţime deminim P+2;
 • Nu au mai beneficiat de finanţare publică în ultimii cinci ani pentru acelaşi tip de lucrări;
 • Nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. 

Important: Nu se poate obţine finanţare pentru aceste lucrări doar pentru o singură scară de bloc, ci numai pentru întregul bloc.

În prezent Primăria Municipiului Galați prin  Direcția de Proiecte și Finanțări Externe pregătește cererile de finanțare și documentația pentru 7 blocuri : X5, X6 – Micro 20,           A5 – Micro 19, D, GS1, M, PR3A.

Dragi gălățeni,

Se împlinesc 12 luni de când am depus jurământul în calitate de primar al municipiului Galați. Sunt aici pentru că mulți dintre dumneavoastră ați considerat că vă pot reprezenta onorabil interesele, alături de noua majoritate din Consiliul Local.

Acum este un prim moment de analiză a obiectivelor pe care le-am îndeplinit împreună cu echipa pe care o conduc dar și un moment în care stabilim premisele necesare pentru atingerea celor noi.

Climatul găsit și schimbările care erau necesare

Birocrația de la nivelul administrațiilor publice locale nu este o noutate pentru nimeni. Nu a fost nici pentru mine, dar am decis să fac tot ce îmi stă în putință să schimb cât mai mult în bine această situație. Acesta este motivul pentru care am regândit, în urma unui audit intern, toată schema organizatorică și am rescris organigrama Primăriei Municipiului Galați.

Sistemul centralizat – o gaură neagră ce împiedica până acum dezvoltarea orașului

Una dintre marile probleme ale municipiului știm cu toții că este sistemul centralizat de termoficare ineficient care de-a lungul timpului a dus la scurgeri uriașe de fonduri din bugetul local, peste 12 milioane de euro numai în ultimul an. Această situație a fost tranșată acum și facem tot posibilul să înceteze cât mai repede. În sensul acesta este deja în vigoare hotărârea de Consiliu Local care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru achiziționarea unui sistem alternativ de producere a apei calde și căldurii în valoare de 3.000 de lei. Ajutorul financiar este disponibil pentru cetățenii care încă mai sunt captivi într-un sistem ineficient și păgubos. Avem peste 3.500 de dosare depuse în acest sens care sunt analizate și vor intra la finanțare.

În felul acesta începând de anul viitor vom beneficia de mai mulți bani la bugetul local cu care să accelerăm dezvoltarea Galațiului după o lungă perioadă de stagnare.

Reparații la nivelul carosabilului, trotuarelor și parcărilor – peste 175 de mii de m2

Un aspect dureros pentru acest oraș l-a reprezentat ani de-a rândul infrastructura rutieră. Cetățenii s-au plâns mereu de starea străzilor. A avea străzi mai bune este o stare de fapt care contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor, la bunăstarea mediului de afaceri și la imaginea pozitivă a orașului. Astfel în ultimul an, din fonduri publice: au fost efectuate reparații pe mai mult de 100 de străzi, pe jumătate dintre ele fiind reparate și trotuarele. De asemenea în 14 locații din oraș am pus la dispoziția cetățenilor locuri de parcare reparate. Am reușit să alocăm fonduri pentru un proiect amplu de reabilitare a accidentului de teren de pe Faleza Superioară, acea ”falezogaură” care până la toamnă va dispărea iar traficul în zonă va fi fluidizat. Am reușit să demarăm proiectele care să schimbe intrările din oraș. La intrarea dinspre Brăila, până acum au fost refăcute trotuarele, bordurile, calea de rulare, a fost introdus sistem de irigații pe scuarul central, urmează instalarea ruloului de gazon. Acum se lucrează la amenajarea alveolelor de parcare. De la începutul anului am făcut documentația și pentru lucrările necesare fluidizării traficului și la intrarea în oraș dinspre Tecuci.

Aici vorbim despre resistematizarea străzii Brăilei între Bulevardul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina). Sunt încheiate lucrările de anvergură de pe străzile Anghel Saligny și Tecuci.

Am finalizat lucrările de amenajare (trotuare, borduri, locuri de parcare) pentru cartierele Micro 19, Micro 20 și Micro 21 și au fost făcute piste pentru bicicliști în aceste zone. Pe aceeași schemă în curând vom interveni în cartierele Țiglina I, Țiglina II, Mazepa I, Mazepa II și în arealul cuprins între strada Navelor - bulevardul Marii Uniri și strada Cloșca.

În aceste 12 luni am intervenit cu lucrări de reparații la 82 de unități de învățământ și la alte 75 de imobile ce fac parte din patrimoniul Primăriei Municipiului Galați. Momentan sunt în curs de execuție lucrări de reparații la 23 de imobile din fondul locativ. De asemenea un alt aspect foarte important îl reprezintă proiectul de reabilitare termică a blocurilor cu bani din fonduri europene. În curând vom semna contractul de finanțare pentru blocul G8 aferent Asociației de Proprietari nr. 360 A, proiect depus încă din luna noiembrie a anului trecut. Dincolo de faptul că din punct de vedere estetic arată foarte bine, oamenii ar trebui să înțeleagă faptul că există o serie de beneficii și poate cel mai important ar fi reducerea costurilor cu încălzirea locuințelor. Aceste proiecte au efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 Kw/m2/an a energiei consumate.

Consider că este o mare realizare pentru Primăria Municipiului Galați faptul că am reușit să achiziționăm clădirile și terenul în care funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie ”Buna Vestire”. Anual se plăteau sume foarte mari pentru chirie către Fundația ”Caritatea”, proprietarul imobilului.

Foarte curând va fi deschis un nou centru de permanență în vederea asigurării continuității asistenței medicale primare. Acest centru va fi deschis în cartierul Micro 39.

Am preluat baza sportivă ”Siderurgistul” de la ArcelorMittal Galați. Am dat în folosință, în sfârșit, blocurile M1 – M6 din cartierul de locuințe sociale din Micro 17, după ce în administrația trecută oamenii au primit niște chei fără a se putea muta efectiv acolo pentru că lucrările nu fuseseră terminate conform termenului anunțat inițial. A fost încheiat contractul pentru darea în concesiune a Plajei Dunărea iar societatea care a câștigat licitația are un plan de investiții pe termen lung pe care trebuie să îl respecte.

Am achiziționat primele 14 troleibuze noi pentru a întregi parcul auto al serviciului de transport public în comun. Am făcut achiziție de mijloace de transport noi care să fie ușor de întreținut și care să respecte standardele secolului în care trăim. Acestea vor sosi la Galați și vor putea fi văzute pe străzile orașului până la finele acestui an. Am făcut toate demersurile necesare pentru a implementa sistemul e-ticketing. Astfel vom avea sisteme moderne de taxare automată a titlurilor de călătorie, managementul flotei va permite localizarea mijloacelor de transport în timp real şi monitorizarea tuturor mijloacelor de transport în comun și vor fi instalate panouri electronice de afișaj în 96 de stații.

Continuăm să depunem cereri de finanțare pentru creșterea performanței energetice a blocurilor. Curând vor fi alocați și banii pentru blocul G1 aferent Asociației de proprietari nr. 388.

Anul acesta am avut onoarea să fim orașul organizator pentru Campionatul Mondial de Hochei Divizia a II-a, Grupa A. Jucători din Australia, Belgia, Spania, Islanda și Serbia au venit la Galați și au rămas încântați de ceea ce au găsit aici. Pentru prima dată orașul Galați a devenit capitala antidrog, fiind primul oraș din provincie ales pentru o serie de evenimente de mare anvergură menite să îi atragă pe tineri către mișcare și distracție în aer liber. Totodată orașul nostru a fost și gazda conferinței ”Administrația publică locală, pilon central al strategiei naționale antidrog” unde a participat și academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici. Ne pregătim acum pentru unul dintre cele mai mari evenimente din vara aceasta, respectiv ”Zilele Dunării”. Distracție și voie bună pe parcursul a patru zile: minicroaziere pe Dunăre, concursuri în aer liber, expoziții, parade și tot ceea ce poate face din Galați o capitală dunăreană a României.

Avem inițiate procedurile și documentațiile în vederea finanțării din fonduri locale, guvernamentale și europene pentru peste 80 de proiecte noi de investiții, modernizări sau reabilitări la nivelul orașului Galați. Despre fiecare dintre acestea voi vorbi atunci când vor începe efectiv lucrările.

Nu pot spune că a fost un an ușor, însă am credința că deciziile luate acum vor influența pozitiv proiectele pe care eu și echipa mea ni le-am propus pentru următorii ani. Vrem să facem lucruri concrete care să scoată orașul din conul de umbră în care stă de atâția ani de zile.

Ionuț Pucheanu,

Primarul municipiului Galați

Astăzi, 26.06.2017, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon Galaţi.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include Expunerea de motive, Raportul  de specialitate, Proiectul de hotărâre .

Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Fraternității nr. 1, Biroul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 05 Iulie 2017 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională,  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro;  prin poștă, pe adresa instituției din Galați, str. Domnească nr. 38 sau la Registratura Generală din Galați, str. Fraternității nr. 1.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236307798, e-mail: comunicare@primariagalati.ro.

29.06.2017

11.00 – Deschiderea oficiala a evenimentului

                         Loc desfasurare: Holul central Universitatea “Dunarea de Jos”

-  Vernisajul expozitiei de arta plastica

                  “Galati – capitala dunareana a Romaniei”

                    – Conferinta  “Galatiul de altadata – Port dunarean – consideratii istorice

                      sustinuta de d-na prof. Maria Magdalena Tulus

                   –  Lansarea campaniei  “Selfie cu cartea pe care o citesc” – concurs cu premii

In spatiul alocat manifestarii va fi amplasat un stand cu carti “Lipeste-te de-o carte”   ce vor fi oferite unor vizitatori.

Expozitia de arta plastica va functiona in perioada 29.06 ora 11.00 – 2.07 ora 18.00.

 

                     – Concert sustinut de trupa “KALOFONIS”

16.30 – 22.00  - scurte croaziere pe Dunare pentru minim 500 de persoana

          Organizatorii vor pune la dispozitie 3 nave de capacitati diferite.

          Se va asigura ambianta muzicala.

          Pe tarm in zona pontonului de imbarcare se vor derula mai multe evenimente culturale:

          - spectacol care reconstituie atmosfera portului de altadata;

          - spectacol de marionete pentru copii;

          - fanfara care va marca sosirea si plecarea navelor de la tarm;

          - ambianta muzicala continua, decoratiuni;

          - punct de informare privind eliberarea tiketelor de imbarcare si graficul de plecare al navelor.

29.06.2017, ora 17.00 va debuta concursul national de tenis “Cupa Dunarii” pentru seniori,

pe categorii de varsta.

          Evenimentul se va desfasura pana pe 2 iulie 2017 si va avea loc la baza sportiva “Atlas” 

          str. Stadionului nr. 9.

        30.06.2017 in intervalul orar 17.00 – 21.00 

Un eveniment la care sunt invitati galateni de la mic la mare care sa participe la o manifestare plina de voie buna, dinamica, cat mai viu colorata, diversa, civilizata.

Asociatii, cluburi, scoli de muzica si dans, elevi, studenti, familii impreuna cu prieteni, bebelusi, insotiti de animale de companie se vor deplasa in ritmul muzicii, asigurata de pe platforme mobile.

“Summer Parade”  va incepe la ora 17.00 si  va porni de la “Fata pe valuri” (blocurile P) si se va deplasa pana la Gradina Publica unde se va organiza un flash mob pentru cel putin 600 de persoane in jurul orei 20.00.

Fiecare grup va putea prezenta in miscare sportul sau activitatile recreative pe care le practica.

Nu lipsi de la acest eveniment!

FII SI TU GALATEAN!

 

01.07.2017 – FALEZA INFERIOARA

Se va desfasura incepand cu ora 9.00  “Crosul Dunarii”  concurs deschis pentru copiii pana in 14 ani, tineri si adulti peste 14 ani, in competitii separate pentru femei si barbati.

Distantele vor fi diferite functie de categoriile de varste.

Persoanele cu dizabilitati sunt invitate sa participe la competitie.

Se vor acorda premii  si pentru cel mai tanar si pentru cel mai varsnic participant, pentru mamicile cu bebelusi clasate pe primele trei locuri, pentru primii trei clasati insotiti de animale de companie.

Toti participantii vor primi diploma de participare la competitie.

01.07.2017 - Eplanadele muzicii – Piata Domneasca

Incepand cu ora 19.30 pe esplanada din fata Hotelului Danube Stars (fost Dunarea) un spectacol de gala pentru toti galatenii iubitori de muzica.

Trei momente speciale timp de aproape 3 ore.

Piata Domneasca va fi o adevarata sala de spectacol in aer liber.

Veti recunoaste si fredona melodii compuse de Johann Strauss, Ennio Morricone, Iosif Ivanovici, Giuseppe Verdi si multi compozitori celebri.

Veti putea dansa in ritmul valsurilor de neuitat.

Nu lipsiti de la eveniment unic organizat pentru prima data in Galati intr-o piata publica.

Veti fi cu adevarat galateni dar si europeni.

Accesul in Piata Domneasca unde vor fi montate peste 350 de scaune se va face incepand cu ora 19.00.

02.07.2017

In Valea Tiglinei incepand cu ora 10.00 concursul de ciclism “montan” urban.

Vor participa amatori dar si ciclisti legitimati.

Veti avea surpriza sa descoperiti un sport foarte atractiv.

In aceeasi zi se va incheia concursul de tenis pentru seniori.

Speram ca suma evenimentelor dar si fiecare manifestare in parte vor fi un prilej de exprimare dar si de satisfactie pentru multi galateni.

Zilele Dunarii’’ reprezinta un moment de referinta pentru comunitatea locala dornica sa-si asume statutul de port deschis – capitala dunareana a Romaniei.

 

 

Revenirea cetăţenilor români care muncesc în Marea Britanie în România – soluţie benefică sau dezastru economic?

Sectoare precum sănătatea, industruia de retail şi construcţiile reprezintă vârfurile de activitate ale românilor imigranţi care muncesc pe teritoriul Regatului Unit. Alături de polonezi şi irlandezi, românii constituie una dintre cele mai dezvoltate comunităţi care trăiesc în Marea Britanie, iar prezenţa acestora a oferit un plus de valoare atât economiei engleze, cât şi celei româneşti. Nu trebuie uitat faptul că românii care muncesc în străinătate (aproape 4 milioane) au trimis în perioada 2006-2016 aproape 52 de miliarde de euro în ţară, către familiile acestora.

Dat fiind faptul că aceştia sunt angrenaţi într-o serie dintre cele mai importante domenii de activitate din Regatul Unit, în cazul în care măsurile de limitare a libertăţii de mişcare vehiculate de către prim-ministrul britanic nu pun în pericol însăşi Marea Britanie? Trebuie reţinut faptul că peste 2,2 milioane de cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene muncesc în această ţară, aşadar, excluderea acestora de pe piaţa muncii ar reprezenta o lovitură puternică pentru însăşi economia britanică. În plus, ce o să se întâmple cu românii care trăiesc în Regat, în cazul în care ar trebui să se întoarcă în România? Va putea sistemul de asigurări sociale să facă faţă acestui val important de persoane sau vom asista la un colaps al acestuia?

Pe oriunde ar fi, românii care muncesc în străinătate vor simţi întotdeauna româneşte!

Chiar dacă sunt departe de ţară, românii care activează în Marea Britanie simt în continuare româneşte. Aceştia se gândesc la cei care au rămas în ţară, trimit bani în România în fiecare lună (peste 300 de euro, această fiind cea mai ridicată sumă care este expediată lunar de românii care muncesc în străinătate, întrecându-i pe cei din Spania şi Italia) şi sunt interesaţi de tot ceea ce se petrece în ţara noastră. Acestea sunt doar câteva dintre motivele care determină autorităţile române să se preocupe cu maxim interes de situaţia românilor din Marea Britanie. În acest sens, România, care urmează să deţină preşidenţia Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2019, atunci când se preconizează a se finaliza desprinderea Regatului Unit de UE, militează pentru garantarea absolută a drepturilor cetăţenilor săi din Marea Britanie.

51% dintre românii care trăiesc în Regat au plecat la muncă, lăsându-şi familiile în ţară, în timp ce 49% şi-au adus cu ei şi ceilalţi membri ai familiei, intenţionând să-şi petreacă timpul împreună până când se vor putea reîntoarce în ţară. După cum se poate observa, gândul celor mai mulţi dintre românii care muncesc în afara ţării este orientat către revenire, nu către stabilirea într-o ţară străină. Chiar dacă muncesc acolo, prin intermediul banilor trimişi în ţarăprin intermediul banilor trimişi în ţară, aceştia sprijină economia românească, ceea ce este un aspect extraordinar. În plus, graţie modului în care unii dintre români s-au prezentat în raporturile de muncă în ţările în care activează, printre care se numără şi Marea Britanie, mulţi investitori străini s-au decis să investească în ţara noastră.

Sursa imagine: Pixabay

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 și ale legii nr. 112/1995, locuințele proprietate privată a Municipiului Galați pot fi vândute titularilor contractelor de închiriere sub rezerva următoarelor condiții:

 • chiriașii îndeplinesc prevederile art. 48 din legea nr. 114/1996;
 • nu figurează cu debite față de consiliul local Galați, respectiv față de asociațiile de proprietari/furnizorii de utilități;
 • dețin calitatea de chiriaș dovedită prin contract de închiriere, anterior datei de 28.01.1996 (pentru locuințele naționalizate);
 • locuințele deținute nu intra in categoria locuințelor sociale, de necesitate, de serviciu;
 • locuințele nu sunt expertizate tehnic sau revendicate conform legii nr. 10/2001 sau pe calea dreptului comun.

Persoanele interesate sunt invitate să depună solicitări de cumpărare a locuințelor deținute prin contracte de închiriere la sediul serviciului administrare fond locativ și spații cu altă destinație, str. Traian nr. 93, bl. a4 – parter.

Primarul Municipiului Galați

Ionuț Florin Pucheanu

Dezbatere publică

Astăzi, 22.06.2017, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al serviciului social Centrul Multifuncțional de Recuperare Kids” din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați,.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include Expunerea de motive, Raportul de specialitate, Proiectul de hotărâre .

Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Fraternității nr. 1, Biroul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 05 Iulie 2017 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro; prin poștă, pe adresa instituției din Galați, str. Domnească nr. 38 sau la Registratura Generală din Galați, str. Fraternității nr. 1.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236307798, e-mail: comunicare@primariagalati.ro

Miercuri, 21 Iunie 2017 14:37

ANUNŢ TRANSURB S.A.

STIMATI CALATORI

 

Biletele de autotaxare comercializate de Transurb S.A., prin intermediul cabinelor societatii si  agentii economici, prezinta o serie de  elemente de indentificare printre care:

 • serie si numar;                              
 • spirala termosensibila;
 • banda filtru UV.

Biletele comercializate la cabine au culoarea roz

bilet roz specimen

Biletele comercializate de conducatorii auto sunt de culoare verde

bilet verde specimen

 Lipsa oricarui element dintre cele enumerate indica falsificarea acestuia.

bilet roz fals

bilet verde fals

In cazul in care observati lipsa unui element de indentificare, va rugam sa ne contactati la:

Numar de telefon : 0732719788

Adresa email :     relpubl.transurb@gmail.com

 

 Este in obligatia calatorului, ca la achizitionarea biletului de calatorie sa verifice valabilitatea acestuia, in caz contrar va fi  sanctionat cu amenda.

Luni, 19 Iunie 2017 00:15

DEZBATERE PUBLICĂ - 19 iunie 2017

Dezbatere publică

Astăzi, 19 iunie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social „Cresa nr.1” si a serviciului social „Cresa nr.36”  din cadrul Centrului Financiar Crese Galaţi, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Financiar - Crese Galaţi.

 Documentația aferentă proiectului de act normativ include Proiectul de hotărâre, Expunerea  de motive, Raportul de specialitate, Anexa 1,2,3,4.

Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Fraternității nr. 1, Biroul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 28 iunie 2017, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională,  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro, prin poștă, pe adresa instituției din Galați, str. Domnească nr. 38 sau la Registratura Generală din Galați, str. Fraternității nr. 1.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236 307 798,       e-mail: comunicare@primariagalati.ro.

Pagina 12 din 473