Monitorul De Galati

Monitorul De Galati

Marți, 10 Aprilie 2018 00:00

ANUNŢ PUBLIC 10.04.2018

sigla primarie

Municipiul Galați, titular al documentației de urbanism  „PLAN URBANISTIC DETALIU Construire corp nou Școala Gimnaziala ”Dan Barbillian” anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu.

Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului din strada Domneasca nr. 54, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 si vineri între orele 8.30-13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galaţi în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 

PRIMAR

Pucheanu Ionuț Florin

Joi, 05 Aprilie 2018 00:00

ANUNŢ PUBLIC 05.04.2018

sigla primarie

Municipiul Galați, titular al documentației de urbanism  „PLAN URBANISTIC DETALIU Construire corp nou Școala Gimnaziala ”Dan Barbillian” anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu.

Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului din strada Domneasca nr. 54, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 si vineri între orele 8.30-13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galaţi în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 

PRIMAR

Pucheanu Ionuț Florin

sigla primarie

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI – COD FISCAL: 3814810, STR. DOMNEASCĂ, NR.54, TEL : 0236.307.743 / FAX 0236/461.460, EMAIL : licente@primariagalati.ro
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI ORIGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ, CU OFERTA IN PLIC, PENTRU ATRIBUIREA DE LICENȚE DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC PENTRU 8 AMPLASAMENTE DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE FLORI ȘI UNUL PENTRU COMERCIALIZARE PRESA-CARTE, ASTFEL :
 •  - B-dul G. Coșbuc, aferent Cimitir Eternitatea – 5 amplasamente flori (5mp fiecare)

        - str. Brăilei, aferent bloc C8 - 1 amplasament flori(5mp)

        - Complex Comercial Țiglina I - 1 amplasament flori (5mp)

        - b-dul Traian Vuia, Micro 38 – 1 amplasament flori (2,25mp)

        - Complex Comercial Țiglina I - 1 amplasament presă-carte (5mp)

 • SE VOR DEPUNE OFERTE INDIVIDUALE PENTRU FIECARE DIN ACESTE AMPLASAMENTE.
 • SCOPUL ATRIBUIRII DE LICENȚE DE OCUPARE PENTRU ACESTE AMPLASAMENTE ÎL REPREZINTĂ ATRAGEREA DE NOI VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI ȘI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNOR SERVICII COMPLETE PENTRU CETĂȚENII DIN MUNICIPIUL GALAȚI PRIN AMPLASAREA DE CONSTRUCȚII PROVIZORII, DUPĂ UN MODEL TIP.
 • INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE:
  • DOCUMENTATIA DE PARTICIPARE SE POATE SOLICITA ȘI OBȚINE DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, COMPARTIMENT AUTORIZAȚII, LICENȚE.
  • PREȚUL CAIETULUI DE SARCINI ESTE DE 30 DE LEI.
  • DATA LIMITĂ PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI CU PRIVIRE LA PROCEDURA LICITAȚIEI ESTE DE 16.04.2018
 • PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAȚIE, PERSOANELE INTERESATE TREBUIE SĂ DEPUNĂ PLICURI SIGILATE CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE, ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE.
  • DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PLICURILOR: 18.04.2018, ORA 14.00
  • ADRESA LA CARE TREBUIESC DEPUSE PLICURILE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. DOMNEASCĂ, NR. 54 , BIROU REGISTRATURĂ.
  • PLICURILE SE VOR DEPUNE ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR, PENTRU FIECARE AMPLASAMENT DORIT.
 • DATA ȘI LOCUL ÎN CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LICITAȚIE: 20.04.2018, ORA 10.00 LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. DOMNEASCA, NR. 54.
 • PERSOANA DE CONTACT: Pantea Manuela   TEL: 0236/307.743

  Miercuri, 04 Aprilie 2018 00:00

  DEZBATERE PUBLICĂ 04.04.2018

  sigla primarie

  Astăzi, 04 aprilie 2018, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Galați.

  Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Serviciul Relații Publice, ghișeul unic.

  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 13 aprilie 2018, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro, prin poștă sau la adresa instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.

  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236 307 798, e-mail: comunicare@primariagalati.ro.

   

  sigla primarie

  CONSILIUL LOCAL GALAŢI

  În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 04 04 2018, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 80/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galaț Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Ţiglina I, II; 
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 81/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere sistem rutier şi regenerare urbană interior cartier Mazepa II”;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de funcționare în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfântul Spiridon Galați;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de funcționare în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ștefan cel Mare și Sfânt Galați;
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;
 • Interpelări, intervenții, cereri; 
 • Diverse.
 • Marți, 03 Aprilie 2018 00:00

  DEZBATERE PUBLICĂ 03.04.2018

  sigla primarie

  Astăzi, 03 aprilie 2018, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență socială a Municipiului Galați, ca direcție cu personalitate juridică.

  Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Serviciul Relații Publice, ghișeul unic.

  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 12 aprilie 2018, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro, prin poștă sau la adresa instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.

  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236 307 798, e-mail: comunicare@primariagalati.ro.

  Sâmbătă, 31 Martie 2018 00:00

  Comunicat de presă 31.03.2018

  Lansarea proiectului „ Extinderea capacităților avansate de producție ale FLINTAB S.R.L. și introducerea de tehnologii noi, moderne în procesul de fabricație”

  FLINTAB SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Extinderea capacităților avansate de producție ale FLINTAB S.R.L. și introducerea de tehnologii noi, moderne în procesul de fabricație”, cod SMIS 112283, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 3.711.275,21 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.228.915,62 lei.

  Obiectivul principal al proiectului constă în diversificarea producției existente la punctul de lucru din Tecuci, prin realizarea de noi tipuri de sisteme de cântărire și creșterea productivității muncii. Proiectul prevede crearea a 2 noi locuri de muncă în cadrul societăţii.

  Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, între data 30.01.2017 și data 30.09.2019. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: TRANDAFIR SPIRIDON administrator FLINTAB S.R.L., telefon 0744501630, e-mail spiridon.trandafir@flintab.ro, adresa str. Carpenului nr. 22, municipiul Ploiești, județ Prahova.

  sigla primarie

   

  Astăzi, 31 martie 2018, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și a Contractului cadru pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din municipiul Galați.

  Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 09 aprilie 2018, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro, prin poștă sau la adresa instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.

  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236 307 798, e-mail: comunicare@primariagalati.ro.

   

  sigla primarie

   

  Astăzi, 31 martie 2018, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și a Contractului cadru pentru serviciul de administrare a cimitirelor din municipiul Galați.

  Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 09 aprilie 2018, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro, prin poștă sau la adresa instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.

  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236 307 798, e-mail: comunicare@primariagalati.ro.

  Sâmbătă, 31 Martie 2018 00:00

  ANUNŢ PUBLIC 31.03.2018

  sigla primarie

   

  Municipiul Galati titular al proiectului ”Reabilitare infrastructura transport, inclusiv viaducte, axa est-vest intrări in Galați, str. Basarabiei tronson str. Traian – str. M Bravu”, anunţă publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului  asupra  mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa est-vest intrări in Galați, str. Basarabiei tronson str. Traian – str. M Bravu”,  propus a fi amplasat în municipiul Galați, str. Basarabiei tronson str. Traian – str. M Bravu.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează  pot fi  consultate la sediul A.P.M. Galati, st. Regiment 11 Siret nr. 2 și la sediul Primăriei municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați,  in zilele de luni-joi intre orele 8.30-16 si vineri intre orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acord de mediu-proiect  decizie etapa de încadrare.

  Publicul interesat poate înainta comentariile/observațiile la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de  5.04.2018 .  

  Pagina 5 din 473