Monitorul De Galati

Monitorul De Galati

Vineri, 30 Martie 2018 00:00

ANUNŢ PUBLIC 30.03.2018

Începând cu data de 20.03.2017  Primăria Municipiului Galați demarează programul de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân de rasă comună și metiși.De această facilitate pot beneficia toti proprietarii de câini de rasă comună și metiși care au domiciliu în municipiul Galați. Stăpânii de câini de rasă comună și metiși se vor adresa Primăriei Municipiului Galați pentru a completa o cerere-tipizata la Registratura Generală a municipiului Galaţi. Aceasta va fi însoțită de următoarele documente în copie :

- act identitate proprietar BI/CI

- carnetul de sănătate al câinelui

- codul unic al microcipului atașat carnetului de sănătate

La acest program sunt acceptați câinii care au vârsta de maxim 11 ani. Stăpânii câinilor care urmează a fi sterilizați vor primi un tichet-aviz, în baza căruia se vor putea programa la  Cabinetul Medical Veterinar Dr. Ştefan Mihaela-Veronica, situat în Str.Oltului 43,Bl.E5,parter,telefon 0236/477800

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI – COD FISCAL: 3814810, STR. DOMNEASCĂ, NR.54, TEL : 0236.307.718 / FAX 0236/461.460, EMAIL : teren@primariagalati.ro
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI ORIGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ, CU STRIGARE, PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN COMPUS DIN 4 AMPLASAMENTE, IDENTICE, A CÂTE 33 MP FIECARE, SITUAT ÎN STR. TRAIAN, NR. 320F, AMPLASAMENTE RĂMASE NEÎNCHIRIATE, NR. 2, NR.6, NR.7, NR. 8
 • TERENUL ESTE ÎMPĂRȚIT ÎN 4 AMPLASAMENTE. SE VOR DEPUNE OFERTE INDIVIDUALE PENTRU FIECARE DIN ACESTE AMPLASAMENTE.
 • SCOPUL ÎNCHIRIERII ÎL REPREZINTĂ ATRAGEREA DE NOI VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI ȘI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNOR SERVICII COMPLETE PENTRU CETĂȚENII DIN ZONA BARIERA TRAIAN. ÎNCHIRIEREA TERENULUI SE FACE CU SCOPUL AMPLASĂRII UNOR CONSTRUCȚII AUTORIZATE CONFORM LEGII, DUPĂ UN MODUL TIP, CU CARACTER PROVIZORIU, CARE SĂ CONSTITUIE UN ANSAMBLU UNITAR DIN PUNCT DE VEDERE VOLUMETRIC.
 • INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE:
  • DOCUMENTATIA DE PARTICIPARE SE POATE SOLICITA ȘI OBȚINE DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, SERVICIUL ÎNCHIRIERI CONCESIUNI ȘI VÂNZĂRI TERENURI, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI.
  • PREȚUL CAIETULUI DE SARCINI ESTE DE 30 DE LEI.
  • DATA LIMITĂ PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI CU PRIVIRE LA PROCEDURA LICITAȚIEI ESTE DE 10.04.2018
 • PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAȚIE, PERSOANELE INTERESATE TREBUIE SĂ DEPUNĂ PLICURI CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE, ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE.
  • DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PLICURILOR: 12.04.2018, ORA 14.00
  • ADRESA LA CARE TREBUIESC DEPUSE PLICURILE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. DOMNEASCĂ, NR. 54 , BIROU REGISTRATURĂ.
  • PLICURILE SE VOR DEPUNE ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR, PENTRU FIECARE AMPLASAMENT DORIT.
 • DATA ȘI LOCUL ÎN CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LICITAȚIE: 16.04.2018, ORA 13.00
 • DENUMIREA, ADRESA, NUMARUL DE TELEFON, FAX ȘI/SAU ADRESA DE EMAIL A INSTITUȚIEI COMPETENTE ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI: TRIBUNALUL MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. BRĂILEI, NR. 153, JUD. GALAȚI, TEL. 0236.412130, EMAIL: tr-galaţi-comunicare@just.ro
 • PERSOANA DE CONTACT : MARDARE EUGEN, TEL: 0236/307.718

  Miercuri, 28 Martie 2018 00:00

  Dezbatere publică 28.03.2018

  Astăzi, 28.03.2018, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Galați.

  Documentația aferentă proiectului de act normativ include Proiect de hotărâre, Expunere de motive, Raport de specialitate și Regulamentul.

  Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească, nr.54, cam.6, Biroul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 06 Aprilie 2018 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro;  prin poștă, pe adresa instituției din Galați, str. Domnească nr. 54 sau la Registratura Generală din Galați.

  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236307798, e-mail: comunicare@primariagalati.ro.

  Miercuri, 21 Martie 2018 00:00

  ANUNŢ PUBLIC 21.03.2018

  Primăria Municipiului Galaţi aduce la cunoştinţă publică proprietarilor de vehicule care din anumite motive le-au abandonat pe domeniul public sau privat al municipiului Galaţi că în conformitate cu  prevederile art. 6 din Legea nr. 421/2002 actualizată privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor admininstrativ teritoriale, au obligaţia de a le ridica în termen de cinci zile de la publicarea anunțului:

  Nr

  Crt.

  Vehicul

  Marca

   

  Culoare

  Număr de înmatriculare

  Locaţia unde a fost identificat vehiculul

  1

  ROVER

  verde

  B 07 PGB

  Strada Portului nr. 39

  2

  OPEL

  gri

  fără

  Strada Al. I. Cuza, nr. 36-38

  3

  BMW

  roşie

  TX 4752 XK

  Strada  Armata  Poporului, bloc L4

  4

  VW

  galbenă

  fără

  Strada Traian nr. 444, Complex Comercial

  5

  AUDI

  gri

  B 7269 BA

  Strada Domnească, Campus Cămin B

  6

  CHRYSLER

  gri

  PA 5562 BP

  Strada Domnească, Campus Cămin B

  7

  CHRYSLER

  bleumarin

  fără

  Strada Movilei nr. 17

  8

  FORD

  gri

  B 9105 PH

  Strada Domnească, bloc P2-P12

  9

  DACIA

  albă

  GL 10 ETP

  Strada Traian nr. 444, Complex Comercial

  10

  DACIA

  gri

  GL 07 EAN

  Strada 9 Mai 1945 nr. 29

  11

  DACIA

  bleo

  GL 07 GWV

  Strada Gh. Doja, bloc 4A-8A

  Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare apelând numerele de telefon 0336102112            sau 0336102115  în zilele de luni – joi, orele 800 - 1630 şi vineri: 800 – 1400. Primarul Municipiului Galați Ionuț Florin PUCHEANU
  Marți, 20 Martie 2018 00:00

  ANUNŢ PUBLIC 20.03.2018

  Astăzi, 20 martie 2018, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, al Caietului de sarcini și al Contractului cadru de delegare a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate / oprite neregulamentar în municipiul Galați.

  Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 29 martie 2018, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro, prin poștă sau la adresa instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.

  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236 307 798, e-mail: comunicare@primariagalati.ro.

   CONSILIUL LOCAL GALAŢI

  În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 22 03 2018, orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;
 • Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 8A;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "Aleea Nina Cassian" unei artere de circulație;
 • Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterana și supraterană în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI, pentru unele terenuri în suprafață totală de 26 mp - proprietate publică a municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale 7 Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Hagivio S.R.L. pentru proprii angajați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 50D;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Crăciunițelor, nr. 15;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, Aleea Foișor, nr. 3;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Cantinei de Ajutor Social a imobilului situat pe strada Dogăriei, nr. 26 A ;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale datorată de Municipiul Galați în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului aferent obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor bugetului local al Municipiului Galați în vederea publicării listei restanțierilor pe pagina de internet a municipiului;
 • Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Parohia "Sfinții Trei Ierarhi" și Inspectoratul Școlar Județean Galați în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local privind Grădinița cu Program Normal nr. 6 din Galați;
 • Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Domnească, nr. 25;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa I";
 • Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al Municipiului Galați în domeniul public al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Galati cu Parohia "Sfinții Trei Ierarhi" și Serviciul de Asistență Medicală Galați, în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local "Înființare Centru de Permanență situat în Cartier Mazepa II";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Redimensionare Instalație electrică Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna - Atelier de producție";
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea spațiului medical, situat în Galați, Gheorghe Asachi, nr. 11A, în suprafață exclusivă de 16,54 mp și suprafața de 35,06  mp reprezentând cota-parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Domnițeanu Viorica, în calitate de reprezentant legal al Societății Biomedical Clinique S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru organizarea Programului "Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Platanilor, nr 39A;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 90;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Borzești, nr. 40;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind achiziționarea a 8 tramvaie noi în municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare compartiment primiri urgente - Spitalul clinic de urgenta pentru copii Galați "Sf. Ioan" Galați";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrul memoriei";
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 468/25.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Campus Școlar la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza - corp B";
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Grădina de vară și spații de protocol - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pe termen limitat;
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pe termen limitat;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați pentru anul 2018;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spațiului medical, situat în Galați, Str. Gheorghe Asachi, nr. 11A, în suprafață exclusivă de 17,16 mp și suprafața de 35,06 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Panghe Carmen-Rodica în calitate de reprezentant legal al Societății Optim Life Family S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 62 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stație epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir", cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru R.A. Administrația Zonei Libere Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Transurb S.A. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Galați din România și Municipiul Cahul din Republica Moldova;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie "Buna Vestire" Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc C21, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc C22, aferent asociatiei de proprietari nr.208 din Municipiul Galați”;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD1, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD2, aferent asociatiei de proprietari nr. 113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD3, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD4, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc D, str. Domnească, nr. 15, Centru, aferent asociatiei de proprietari nr. 160 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc E7, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc E8, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe - bloc SD9C, aferent asociației de proprietari nr. 322 din Municipiul Galati";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performantei energetice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea performanţei energetice şi reabilitare termică Creşa nr. 1” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanței energetice a clădirii Centrul de Locuințe și sprijin pentru tineri” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor imobile inscrise in cartea funciară care apartin domeniului public al municipiului Galati;
 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 389 din 23.10.2014 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție la obiectivul "Modernizare strada Cerealelor si str. Dr. Carnabel intre str. Basarabiei si str. V. Alecsandri" cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati;
 • Proiect de hotărâre privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, cu personalitate juridica, prin reorganizarea Directiei de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati, si aprobarea organigramei si a statului de functii;
 • Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat in municipiul Galati, strada Fraternitatii nr. 1, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati
 • Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției Consiliului Local al Municipiului Galați ca membru fondator al Fundației ”Andreiana Juventus”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării       lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfânta Ana”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Întâmpinarea Domnului”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfântul  Mare Mucenic Dimitrie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării     lucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Gherman și Casian”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Nectarie” - Barboşi
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Pogorârea Sfântului Duh”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfinții Mina, Victor și Vichentie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”  
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Grigorie Teologul”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Schimbarea la Fața”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Adormirea - Cimitir Eternitatea”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfânta Cruce”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfinții Trei Ierarhi”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei “Sfântul Vasile” în scopul continuării lucrărilor de construire a „Cantinei sociale și  Centrului de zi pentru copiii proveniți din  familii defavorizate de pe lângă Parohia „Sfântul Vasile ”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfinții Martiri Brâncoveni”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Atanasie Patelarie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a Bisericii  „Romano-catolică”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a  locașului de cult al Bisericii  Evanghelice Creștine
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a „Bisericii creștine de rit vechi-Sfântul Nicolae”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a locașului de cult al Bisericii  Reformate
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local pentru serviciile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată prin sistem centralizat și a prețului local al energiei termice facturată;
 • Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Societății Gospodărire Urbană SRL Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 73384/01.08.2006;
 • Proiecte de hotărâri privind finanțarea de la bugetul local a unor structuri sportive din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați" domnului Gheorghe Victor Dumănescu;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării din anul 2018, pentru evaluarea managementului la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galați;
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Gospodarire Urbana S.R.L. Galati
 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 • Interpelări, intervenții, cereri;
 • Diverse
 • Miercuri, 14 Martie 2018 00:00

  Comunicat de presă 14 martie 2018

  Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene contractul de finanțare nr. 939 din 27.12.2017 pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G1 aferent Asociației de proprietari nr. 388 din municipiul Galați”, Cod SMIS 117906, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

  Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

  Obiectivul specific al acestui proiect constã în creºterea performanþei energetice a celor 44 de apartamente ale blocului G1 din cartierul Micro 18 al municipiului Galaþi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de locuințe și va crește calitatea vieții locatarilor.

  Valoarea totalã eligibilã a contractului este de 863.751,20 lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã solicitatã reprezintã 518.250,72 lei. Durata de implementare a proiectului este de 19 luni.

  Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 15 martie 2018, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi din Strada Domnească nr. 54.

  Date de contact: Manager proiect - doamna Pavlenco Violeta, Serviciul Investiții, tel.: 0236307724, e-mail: investitii@primariagalati.ro

  CONSILIUL LOCAL GALAŢI

  În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 12 03 2018, orele 1100, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 •           Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 •           Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Interpelări, intervenții, cereri;
 • Diverse.
 • Joi, 08 Martie 2018 00:00

  ANUNŢ PUBLIC 08.03.2018

  Primăria Municipiului Galați solicită tuturor operatorilor de telecomunicaţii care deţin reţele aeriene pe strada Traian pe segmentul cuprins între strada Tecuci şi strada Brăilei să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Galaţi din strada Domnească nr. 54, etaj 2, camera 205, pentru stabilirea modalităţii de implementare a prevederilor Regulamentului privind modalităţile, condiţiile şi tarifele în baza cărora se realizează accesul furnizorilor (proprietari sau utilizatori) de reţele publice de comunicaţii electronice pe propietatea publică sau privată a Municipiului Galaţi aprobat prin H.C.L. nr. 407 din 27.10.2015, până la data de 09.03.2017 ora 12:00.

  Neprezentarea până pe data de 12.03.2017 ora 09:00 va conduce la demontarea reţelelor pe cheltuiala deţinătorilor.

  Primarul Municipiului Galaţi

  Ionuţ Florin PUCHEANU 

  Este posibil ca având o alimentație bazată pe grupa ta sanguină – 0, A, B, sau AB – să te ajute să devii mai sănătos? Aceasta este ideea din spatele dietei pe care o vom descrie în continuare, creată de către Peter J. D’Adamo.

  El consideră că mâncarea pe care o mâncăm reacționează din punct de vedere chimic cu grupa noastră sanguină. Dacă urmezi o dietă creată în funcție de grupa ta sanguină, corpul tău va digera mâncarea mult mai eficient. Vei putea pierde în greutate, vei avea mai multă energie și vei putea preveni apariția unor situații neplăcute.

  Să trecem la treabă și să arătăm, pe scurt, ce poate mânca fiecare persoană, în funcție de grupa sanguină pe care o are.

  Grupa 0 – pentru persoanele cu această grupă sanguină este necesară o dietă bogată în proteine, care să conțină carne (de pui sau vită slabă), pește proaspăt, dar și legume. De asemenea, produsele ce conțin grâu ar trebui evitate. De asemenea, D’Adamo recomandă și suplimente ce pot preveni sau corecta problemele cu țesutul adipos din zona abdominală, o problemă frecvent întâlnită la persoanele cu un astfel de regim. Așa că, dacă ai grupa sanguină 0 și îți plac sandwich-urile, cu siguranță ești și un fan al Contelui de Sandwich, un personaj ce obișnuia să mănânce tot timpul carnea între două bucăți de pâine pentru a nu se murdări pe mâini. Dar conform acestei diete, pâinea ar trebui exclusă din dieta ta.

  Grupa A – O dietă fără carne, bazată pe fructe și legume, cereale integrale, organice sau proaspete, deoarece D’Adamo spune că oamenii cu grupa sanguină A au un sistem imunitar foarte sensibil.

  Grupa B – Pentru această categorie sunt de evitat porumbul, grâul, roșiile, arahidele și semințele de susan. Carnea de pui este de asemenea o problemă, conform lui D’Adamo. El încurajează consumul de legume verzi, ouă, anumite tipuri de carne și lactate cu un conținut scăzut de grăsimi.

  Grupa AB – Dieta ar trebui să se concentreze pe alimente precum tofu, fructe de mare, lactate și legume verzi. D’Adamo spune că oamenii cu grupa sanguină AB tind să aibă acizi stomacali slabi. Sunt de evitat cafeaua și carnea procesată.

  Așa cum se poate observa deja, din cauza faptului că dieta dictează să mănânci doar anumite tipuri de mâncăruri, în funcție de grupa sanguină pe care o ai, nu permite prea mult includerea și a unor plăceri personale. De exemplu, dacă ești un mare fan al cărnii și al cartofilor, nu vei fi prea fericit cu o dietă specifică grupei sanguine A, care este în mare parte de tip vegetarian.

  De asemenea, au fost realizate și studii asupra unor persoane ce au urmat acest tip de dietă și s-au constatat îmbunătățiri ai unor indici de sănătate. Alte studii au arătat că de fapt nu ar avea nici un efect asupra sănătății. Totuși, au fost și voci care au afirmat faptul că această dietă poate fi eficientă în procesul de slăbire, deoarece este destul de restrictivă. E greu de spus ce efecte poate avea. Singurul lucru pe care îl putem face este să încercăm această dietă, pentru o scurtă perioadă, pentru a putea observa dacă ne conferă o stare de bine.

  Pagina 6 din 473