Monitorul De Galati

Monitorul De Galati

Miercuri, 07 Martie 2018 00:00

ANUNŢ PUBLIC 07.03.2018

Primăria Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire cămine guri de scurgere cu sifon şi depozit în municipiul Galaţi – etapa 1”, propus a fi amplasate în mun. Galaţi zone cartiere: Centru, Tiglina I, Tiglina 2, cartier Aurel Vlaicu, Micro 13B, Micro 14, Micro 16, Micro 17, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Micro 39A, Micro 39B.

Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul PRIMĂRIEI MUNCIPIULUI GALAŢI din Galaţi str. Domnească nr. 54, în zilele de luni – joi, între orele 830 – 1600 şi vineri între orele 830 – 1330.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediu autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galaţi.

PRIMAR,

Ionuţ Florin PUCHEANU

Eurotermopan Group Service s.r.l. cu sediul în Galaţi, judeţul Galaţi, anunţă demararea proiectului ”Fabricarea şi recondiţionarea de ansambluri centrale turbosuflante auto Eurotermopan Group Service SRL”, cod MySMIS 105193.
Proiectul este finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Obiectivele proiectului sunt:
1. - fabricarea, recondiţionarea şi comercializarea de ansambluri centrale turbosuflante auto, prin achiziţia de subansamble noi şi prelucrarea lor;
2. - creşterea numărului mediu de salariaţi cu 3 faţă de numărul mediu înregistrat la finalul exerciţiului financiar 2015 (1 angajat).
Valoarea totală a proiectului este de 273.600,56 lei, din care 180.848,22 lei este valoarea finanţării nerambursabile.
Data începerii proiectului este 6 februarie 2018, iar data finalizării este 31 iulie 2018.

Societatea Innovera Consulting SRL, în calitate de Beneficiar, anunţă începerea activităţilor proiectului cu titlul Fulldome, cod MySMIS 107637, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 Microîntreprinderi.
Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală proiectului: 1.009.612,07 lei.
Valoarea finanţării nerambursabile: 736.825,81 lei, din care 626.301,94 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 110.523,87 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.
Proiectul îşi propune următoarele obiective:
(1) Introducerea şi exploararea economică a unui tip nou de produs pe piaţă, de proiecţie digitală 360 de grade pentru publicul larg în interval de 18 luni de la demararea investiţiei;
(2) Înzestrarea tehnicomaterială cu două sisteme de proiecţie video 360 de grade tip cupola dotate cu echipamente tehnologice aferente, din care unul va fi utilizat pentru proiecţii în aer liber şi unul va fi utilizat în interiorul unor clădiri existente, în interval de 18 luni de la demararea investiţiei.
Prin proiectul Fulldome, societatea doreşte să atingă următoarele rezultate:
(1) exploatarea economică a unei noi idei de afaceri pe o durata de cel puţin 5 ani;
(2) creşterea gradului de inzestare tehnico-materială a întreprinderii cu două medii de proiecţie pe suprafaţe semisferice imersive, precum şi cu echipamente tehnologice necesare pentru redare de conţinut multimedia 360 de grade;
(3) crearea de 5 (cinci) noi locuri de muncă în anul al doilea de la data demarării investiţiei şi menţinerea lor pe o perioada de minim 3 ani.
Proiectul are ca loc de implementare punctul de lucru al Societăţii situat în strada Nae Leonard nr.42, Municipiul Galaţi, Judeţ Galaţi, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.
Perioada de implementare a proiectului este de 31 de luni, în perioada 5 octombrie 2016 – 30 aprilie 2019.
Date de contact: Rodica Bîzdoacă, Administrator, Tel / Fax: +40 31 005.12.77 , email: office@innovera.ro

S.C. MVM CARPAT S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Diversificarea activității firmei SC MVM CARPAT SRL ”, cod SMIS 108249, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 571.605,79  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 366,988.00   lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea și dezvoltarea durabilă a societății SC MVM CARPAT SRL prin achiziționarea de utilaje performante în vederea diversificării activității societății.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Prin prezentul proiect de investiții, societatea intenționează să-și diversifice activitatea, prin introducerea unui nou proces de producție și achiziția unor echipamente performante și eco-eficiente în vederea tăierii, fasonării și finisării pietrei, cu influențe notabile și asupra mediului prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Realizarea acestei investiții va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale impuse de UE în materie de calitate și performanță. Mai mult decât atât, acest proiect va contribui la dezvoltarea societății, asigurându-se astfel premisele adaptării la concurența exitentă pe piața națională dar și cea europeană. În vederea exploatării optime a investiției, societatea va angaja 3 persoane, determinând astfel o creștere a gradului de absorbție a forței de muncă pe plan local. În procesul de angajare societatea va promova egalitatea în relațiile de muncă și accesul nediscriminatoriu, prin adoptarea acestor principii în Regulamentul de ordine interioară.
 • În momentul recrutării noilor angajați, se vor acorda șanse egale de angajare tuturor celor care îndeplinesc condițiile minime de angajare, indiferent de sex, vârstă, religie, rasă, orientare sexuală, apartenență socială, cetățenie, calificare și alte considerente discriminatorii și se țină cont de incluziunea socială a persoanelor provenind din categoria celor defavorizate.

  În urma implementării proiectului se va angaja cel puțin o persoană din categoriile defavorizate.

 • Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț de presă după semnarea contractului de finanțare și a unui anunț privind finalizarea implementării proiectului precum și a materialelor publicitare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.
 • Durata de implementare a proiectului este de 29 luni. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la:

  Nume persoană de contact: MUNTEANU Marcel- Adrian

  Funcţie: Administrator

  Telefon: 0729937075, e-mail: mvmcarpat@yahoo.com

  Luni, 05 Martie 2018 00:00

  ANUNŢ PUBLIC 05.03.2018

  Primăria Municipiului Galaţi aduce la cunoştinţă publică proprietarilor de vehicule care din anumite motive le-au abandonat pe domeniul public sau privat al municipiului Galaţi că în conformitate cu  prevederile art. 6 din Legea nr. 421/2002 actualizată privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor admininstrativ teritoriale, au obligaţia de a le ridica în termen de cinci zile de la publicarea anunţului:

 • FIAT                   albă                  P 7129 AT                     Strada Regimentul 11 Siret, bloc C10
 • FORD                albă                  X 808 BDB                     Strada Regimentul 11 Siret, bloc E3
 • DAEWOO          albă                  fără                               Strada Regimentul 11 Siret, bloc E6-C19
 • DACIA                albă                 fără                               Strada 1 Decembrie 1918, bloc S7D
 • BMW                 gri                    BP 9003 BX                   Strada 1 Decembrie 1918, bloc B
 • KIA                    verde                fără                               Strada 1 Decembrie 1918, bloc S3
 • ALFA ROMEO    neagră              fără                               Strada Nae Leonard, bloc C15
 • VW                    bleumarin         GL 30 RLM                    Strada Gheorghe Doja, bloc 8A
 • DAEWOO          gri                    AG 83 ASD                   Strada Gheorghe Doja, bloc 8A
 • DAEWOO          verde                GL 05 MYA                    Strada Macedonă, bloc A4
 • VW                   bleu                  SB 76 VLV                    Strada Regiment 11 Siret, bloc C10
 • VW                   albă                  TM 07 RXA                    Strada Regiment 11 Siret, bloc E3
 • FORD               albă                  GL 13 LEK                     Strada Traian, Parcare Tunelului
 • FORD               albă                  GL 034210                     Ţiglina III, bloc C6-B3
 • Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare apelând  numerele de telefon 0336102112 sau 0336102115  în zilele de luni – joi, orele 800 - 1630 şi vineri: 800 – 1400.

  Primarul Municipiului Galaţi

  Ionuţ Florin PUCHEANU  

  Vineri, 02 Martie 2018 00:00

  ANUNŢ PUBLIC 02.03.2018

  Municipiul Galați, titular al proiectului ”Reabilitare infrastructură transport, inclusiv viaducte axa est-vest intrări în Galați, str. Basarabiei tronson str. Traian – str. M. Bravu”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ”Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa est-vest intrări în Galați, str. Basarabiei tronson str. Traian – str. M. Bravu”,  propus a fi amplasat în municipiul Galați, str. Basarabiei tronson str. Traian str. Mihai Bravu, județul Galați.

  Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2 și la sediul Municipiului Galați, din Galați, str. Domnească, nr. 54, județul Galați, de luni până joi intre orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30.

  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, A.P.M. Galați.

  PRIMAR

  Pucheanu Ionuț Florin

  Miercuri, 28 Februarie 2018 00:00

  ANUNȚ PUBLIC - 28 februarie 2018

  Municipiul Galati titular al proiectului ”Modernizare Parc Eminescu”, anunţă publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului  asupra  mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  ”Modernizare Parc Eminescu”,  propus a fi amplasat în municipiul Galați, str. Lahovary, nr. 5A.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează  pot fi  consultate la sediul A.P.M. Galati, st. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Primăriei municipiului Galați, din municipiul Galați, str. Domnească, nr. 54, județul Galați,  în zilele de luni-joi între orele 830 -1600 și vineri între orele 830-1330, precum si la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acord de mediu-proiect  decizie etapa de încadrare.

  Publicul interesat  poate înainta comentariile/observațiile la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 06.03.2018.             

                                            PRIMAR

                                    Pucheanu Ionuț Florin

  DLC INTERNATIONAL SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Îmbracă-ți mesajul în culorile noastre – Echipamente pentru printare direct pe articole de îmbrăcăminte”, cod SMIS 104315, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 518.827,30 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 348.715,82 lei.

  Obiectivul principal al proiectului îl constituie dezvoltarea microîntreprinderii DLC INTERNATIONAL S.R.L. prin introducerea unor produse inovate pentru întreprindere. Acest obiectiv se va realiza printr-un set de activități ce își propun ca rezultat final creșterea competitivității societății:

  - Achiziționarea de active corporale și necorporale necesare imprimării pe material textil.

  - Activități de publicitate și informare aferente proiectului.

  Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni, în perioada 01.09.2016 - 30.04.2018. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la doamna ENACHE AURA-ALEXANDRA, administrator DLC INTERNATIONAL S.R.L., telefon 0740012707, e-mail dlcgalati@yahoo.ro, adresa str. Leonard Nae nr. 9, municipiul Galați, județ Galați.

  DLC INTERNATIONAL SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Îmbracă-ți mesajul în culorile noastre – Echipamente pentru printare direct pe articole de îmbrăcăminte”, cod SMIS 104315, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 518.827,30 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 348.715,82 lei.

  Obiectivul principal al proiectului îl constituie dezvoltarea microîntreprinderii DLC INTERNATIONAL S.R.L. prin introducerea unor produse inovate pentru întreprindere. Acest obiectiv se va realiza printr-un set de activități ce își propun ca rezultat final creșterea competitivității societății:

  - Achiziționarea de active corporale și necorporale necesare imprimării pe material textil.

  - Activități de publicitate și informare aferente proiectului.

  Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni, în perioada 01.09.2016 - 30.04.2018. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la doamna ENACHE AURA-ALEXANDRA, administrator DLC INTERNATIONAL S.R.L., telefon 0740012707, e-mail dlcgalati@yahoo.ro, adresa str. Leonard Nae nr. 9, municipiul Galați, județ Galați.

  Cadrele medicale din România au întărit rândurile celor care au ales să părăsească această țară în ultimii ani. Foștii angajați ai sistemului medical de la noi au fost primiți în alte țări cu brațele deschise, dar asta a făcut ca spitalele românești să ducă lipsă de personal calificat, iar pacienții să caute ajutor peste hotare. Ziarul Gândul publica la finalul anului 2016 un articol conform căruia la fiecare șase ore un medic român părăsește țara, ca să înceapă un nou contract de muncă în străinătate. Cum se prezintă situația la nivelul fiecărui județ și care sunt cei mai norocoși români, când au nevoie de un doctor?

  Cei mai norocoși români

  Din păcate, Galațiul ocupă al șaptelea loc din coada clasamentului din România la capitolul facilități medicale. Gălățenii spun că duc lipsă de spitale și cadre medicale pregătite să le trateze afecțiunile. Băimărenii se pot lăuda cu medici și spitale suficiente pentru locuitorii reședinței de județ, ocupând locul cinci în țară. Târgu Mureș pune la dispoziția locuitorilor săi servicii medicale de primă clasă, situându-se pe locul patru din România. Timișoara ocupă locul trei în țară ca accesibilitate la serviciile medicale. Brașovenii îi urmează îndeaproape pe orădeni, care sunt cei mai fericiți români, când vine vorba de nevoi medicale și satisfacerea lor. Cu peste 90 de cabinete private, zeci de farmacii și 16 spitale de stat și private, reședința județului Bihor este cel mai norocos oraș din România, fiind desemnat de respondenții studiului online efectuat pe blogul Storia.ro drept centrul urban cu cele mai bune facilități medicale din țară.

  Clasamentul continuă cu orașele Brașov, Timișoara, Târgu Mureș, Baia Mare, Pitești și Cluj-Napoca. Sibiul, care deși nu a urcat în primele poziții ale reședințelor de județ cu cele mai bune facilități medicale, ține ocupat un loc de cinste. La polul opus, printre cei mai nemulțumiți de serviciile medicale sunt românii din Focșani, Tulcea, Constanța, Bacău și Vaslui.

  Cartierele cele mai bine echipate medical din țară

  Dacă este să aducem vorba de cartiere din marile orașe ale țării, timișorenii din Dacia, bucureștenii din Ștefan cel Mare și piteștenii din Gavana 3 sunt pe primele trei locuri din țară, fiind mulțumiți de proximitatea spitalelor și a serviciilor de care au beneficiat de-a lungul timpului, când au nevoie de un medic sau au fost nevoiți să se interneze. Locuitorii cartierului Broscărie din Sibiu consideră că sunt cei mai dezavantajați români atunci când se îmbolnăvesc. Penultimul loc din țară, la același capitol, este ocupat de locatarii cartierului Micești din Alba Iulia, iar pe locul trei se situează cei din cartierul Periferie din Botoșani.

  Unde vei găsi cei mai buni medici?

  Bănățenii par să fie cei mai mulțumiți de numărul spitalelor, al paturilor rezervate lor și de cadrele medicale care se preocupă să le remedieze starea de sănătate. Maramureș, Crișana și Transilvania sunt următoarele trei regiuni istorice în clasamentul stabilit în urma voturilor românilor, pe site-ul Storia.ro. Cei mai dezamăgiți de sistemul de sănătate din țară sunt dobrogenii, urmați îndeaproape de moldoveni și munteni. Capitala rămâne la mijlocul clasamentului. Algoritmul pare a fi simplu. Orașele cu un număr mare de locuitori, cu o rată a șomajului scăzută și un buget ridicat au fost considerate cele mai avantajoase în ceea ce privește accesul la facilitățile medicale. În antiteză, localitățile cu o medie de sub o sută de mii de locuitori și o rată a șomajului ridicată nu asigură suficiente servicii medicale locuitorilor.

  Pagina 7 din 473