Marian VULPE

Marian VULPE

Teatrul de Păpuşi „Gulliver” deschide larg uşile în weekend pentru cei mici, odată cu revenirea în forţă la şcoală. După un prim spectacol cu "Mica sirenă”, se anunţă un weekend fantastic pentru copii. Duminica aceasta, de la ora 10.30, Jack şi nelipsitul său vrej de fasole, alături de văcuţa Fifi, Uriaşul şi Zâna cea Bună, îşi fac loc pe scenă, într-un spectacol inedit şi plin de fantezie. 

Vineri, 18 Septembrie 2015 00:00

Seară pe acorduri greceşti la "Muzical"

Agenda culturală a Teatrului Muzical „Nae Leonard” din această săptămână se încheie duminică cu o fulminantă seară grecească. De la ora 19.00 va fi pusă în scenă premiera spectacolului de dans şi muzică specifică "Elada, la mal de Dunăre", cu prezenţa deosebită a Trupei Tradiţionale de dansatori "ELLAS", din Bucureşti. 

Anul şcolar 2015-2016 va începe, în toate unităţile şcolare ale judeţului Galaţi, în bune condiţii, atât din perspectiva procesului educaţional, cât şi în ceea ce priveşte dotările materiale, ne informează conducerea Inspectoratului Şcolar Galaţi, cu câteva zile înainte de demararea unui nou an şcolar. "Conducerile unităţilor şcolare au soluţionat problemele de igienizare şi reabilitare a clădirilor care funcţionează şcolile, astfel încât, anul şcolar să debuteze, în condiţii optime pe 14 septembrie 2015", susţine noul inspector şcolar general titular, prof. Mioara Enache.

La nivelul judeţului Galaţi există 169 de unităţi şcolare cu personalitate juridică şi 263 de unităţi arondate acestora, pregătite să îşi primească elevii în anul şcolar 2015-2016. Dintre acestea, 135 de instituţii şcolare au personalitate juridică. Alte 197 de unităţi care sunt arondate acestora deţin autorizaţie de funcţionare, 25 de unităţi/spaţii şcolare sunt în curs de autorizare şi 75 de unităţi/spaţii şcolare nu au autorizaţie de funcţionare.

 

Mai avem şcoli fără apă curentă sau energie electrică

 

În perioada premergătoare începerii anului şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi a realizat controale de verificare-monitorizare a pregătirii anului şcolar, astfel încât şcoala să poată începe în condiţii optime şi să se poată asigura desfăşurarea unui proces educaţional Ia standarde corespunzătoare. Conducerea ISJ Galaţi a analizat disfuncţionalităţile descoperite în teren şi, pe lângă o serie de măsuri luate, le-a făcut publice. Cu această ocazie s-a aflat că unele dintre unităţile şcolare au grave probleme şi sunt improprii derulării procesului educaţional solicitând, indirect, sprijinul comunităţii.

„Pentru remedierea în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare, în cazul unităţilor unde apa nu este potabilă, lipseşte apa curentă, grupurile sanitare nu sunt corespunzătoare sau spaţiul este amenajat la parter de bloc, sunt necesare acţiuni care presupun investiţii mari la nivelul comunităţilor în care funcţionează şcoala”, se subliniază în comunicatul de presă transmis cu această ocazie. Cele mai multe grădiniţe şi şcoli fără autorizaţie sanitară de funcţionare sunt structuri arondate unităţilor şcolare cu personalitate juridică sau anexe ale unităţilor şcolare (spălătorii, magazii, ateliere, internate sau săli de sport).

Dincolo de problemele constatate aproape de fiecare dată la începerea anului şcolar, elevii, părinţii şi profesorii lor trebuie să ştie că direcţiile de acţiune prioritare, şi în acest an şcolar, ale Strategiei educaţionale a ISJ Galaţi sunt centrate pe menţinerea şi creşterea calităţii educaţiei, în toate unităţile şcolare, demonstrate de rezultatele învăţării, reducerea abandonului şcolar şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, precum şi de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic, care să permită o bună inserţie profesională a absolvenţilor. 

Patruzeci de studenţi înmatriculaţi în sistemul de învăţământ superior, în regiunea de dezvoltare Sud-Est, din domeniile Arhitectură navală, Automatică şi Inginerie electrică au asigurată efectuarea unor stagii de practică la o serie de firme din Ancona, Italia, în domeniul construcţiilor de iahturi de lux, în cadrul unui amplu proiect cu finanţare europeană în care participă şi Universitatea „Dunărea de Jos", în calitate de prim partener. Proiectul mai vizează facilitarea tranziţiei de la universitate la piaţa forţei de muncă pentru cel puţin 180 de studenţi înmatriculaţi în sistemul de învăţământ superior din aceeaşi regiune. Dintre aceştia, 140 de studenţi vor efectua stagiile de practică la o serie de firme din Galaţi şi Brăila, precum Şantierul Naval Damen Galaţi, Plasma Galaţi, Vard Brăila, Maritime Interior Brăila, SMC Manager Galaţi. Pe lângă noţiunile practice adăugate la cele teoretice asimilate în şcoală, studenţii vor beneficia de subvenţii în valoare de 10 lei/oră pentru participarea la stagiile de practică, atât în ţară cât şi în Italia, şi vor participa la o serie de întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri din domenii de interes.

Proiectul îşi propune un schimb de experienţă şi de bune practici transnaţionale pentru facilitarea tranziţiei de la universitate la piaţa forţei de muncă, crearea unei reţele teritoriale strategice cu potenţialii parteneri de practică (operatori economici/instituţii relevante pe piaţa muncii) şi activităţi de sensibilizare a acestora atât pe perioada derulării proiectului cât şi în viitor, precum şi organizarea şi îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională (servicii de consiliere în carieră) pentru studenţii universităţii gălăţene.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează săptămâna această o conferinţă internaţională de diseminare a rezultatelor în cadrul celui mai mare proiect de gen implementat în Uniunea Europeană. Proiectul „Evaluarea supravieţuirii şi răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni din speciile ameninţate critic, lansaţi în Dunărea inferioară” vizează evaluarea supravieţuirii şi răspândirii puilor de sturioni din cele trei specii ameninţate critic (păstrugă, morun şi nisetru).

În perioada 2013-2015 au fost lansaţi experimental aproximativ 200.000 de pui de sturioni din speciile pe cale de dispariţie, proveniţi de la reproducători sălbatici, pentru a evalua supravieţuirea şi răspândirea puilor de sturion în Marea Neagră. Prin pescuit experimental în apele de coastă româneşti ale Marii Negre şi prin capturi accidentale de pescuit pe coasta din Bulgaria, Turcia, Georgia şi Ucraina au fost evaluate răspândirea, supravieţuirea, adaptarea şi creşterea puieţilor în mediul sălbatic.

Conferinţa internaţională are loc la Galaţi în perioada 7-11 septembrie 2015 şi va reuni specialişti din 15 ţări. Aceasta are scopul de a împărtăşi rezultatele proiectului-pilot de evaluare a răspândirii şi supravieţuirii puilor de sturioni în Marea Neagră, dar se vrea a fi şi un schimb de experienţă între cei care au derulat programe de repopulare cu sturioni în alte fluvii din UE şi de discuţii despre posibilitatea de a elabora un Plan european de conservare a sturionilor şi a unei propuneri de Regulament al Comisiei Europene privind redresarea sturionilor. 

Odată cu luna septembrie reîncep şi examenele de admitere la cele două universităţi din Galaţi, sesiunea de toamnă. Din comparaţia datelor obţinte până acum, la instituţia educaţională particulară taxele de înscriere sunt mai mici decât la instituţia de stat, care pune accent pe completarea locurilor oferite "la buget", pentru a nu fi penalizată, conform noilor reglementări legislative.

Universitatea „Danubius”organizează admitere, în perioada 1- 25 septembrie, pentru programe de licenţă şi masterat, cursuri postuniversitare şi şcoala postliceală (în specializările turism şi asistent medical generalist). În plus, după cum am fost informaţi, pentru anul universitar 2015-2016 taxa de studii pentru anumite programe este redusă cu 50%.

La Universitatea de stat "Dunărea de Jos", admiterea "de toamnă" se organizează pe trei direcţii, pentru: învăţământ cu frecvenţă, învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă. Pentru înscrieri, candidaţii pot să îşi depună dosarele de luni, 7 septembrie, până pe 10 septembrie, la IF.  Examenele se susţin între 11 şi 13 septembrie, iar pe 18 septembrie se încheie procesul de admitere la această formă de învăţământ. Tot până pe 18 septembrie se pot înscrie viitorii studenţi şi la celelalte două forme: ID şi IFR, dar aici admiterea se face pe bază de dosar, după media obţinută la bacalaureat. Pe data de 24 septembre se încheie procesul de admitere pentru această sesiune, prin afişarea rezltatelor finale. Universitatea "Dunărea de Jos" are pregătite peste 1.500 de locuri "la buget" şi circa 570 de locuri "cu taxă". Conducerea universităţii a ţinut să ne anunţe că la Facultatea de Medicină sesiunea de admitere a fost încheiată, în condiţile în care toate locurile au fost ocupate. Pentru studiile masterale, sesinea de admitere se va desfăşura între 16 şi 19 septembrie, iar ca noutăţi, universitatea are două programe la care sunt locuri suplimentare faţă de ce se ştia până acum, la "Litere" 75 de locuri - ID şi "Drept" - 40 de locuri la IFR.

La doar aproxmativ o lună distanţă de aniversarea a 149 de ani de la înfinţarea Academiei Române (9 septembrie 1866), directorul Bibliotecii „V.A. Urechia”, dr. Zanfir Ilie, a fost primit la Academia Română de academicianul Răzvan Teodorescu într-o vizită de lucru care încununează cariera profesională a oficialului gălăţean. Concret, mangerul instituţiei gălăţene face parte dintr-un proiect demarat în parteneriat cu Academia, care se va finaliza cu apariţia pe piaţa de carte a unei noi lucrări de artă despre Rembrandt. Aşa cum am aflat, specialistul gălăţean va da forma finală unui catalog Rembrandt, cu o prefaţă semnată de academicianul Răzvan Teodorescu.

Luni, 31 August 2015 00:00

Vacanţă la Muzeu

La nici două săptămâni de sfârşitul vacanţei de vară, colectivul Muzeului de Istorie vine cu o propunere generoasă pentru elevi Şcolii nr. 22 - o şcoală de vară: „Să învăţăm istoria la muzeu”.

Proiectul propune elevilor o săptămână interactivă şi dinamică de studiu non-formal la Muzeu, pentru a le stimula interesul pentru cunoaşterea istoriei, sensibilizarea şi implicarea acestora în valorificarea patrimoniului cultural. Astfel, timp de patru zile, de marţi şi până vineri, elevii vor interacţiona cu muzeografii în discuţii libere, se vor documenta cu privire la exponate şi vor realiza un afiş cu un produs muzeistic pe care îl vor promova, vor face fotografii cu exponatele, rezultând şi o expoziţie fotografică, vor vizita monumente şi vor concepe un pliant cu fotografile rezultate.

Ultima şedinţă a Consiliului Judeţului Galaţi din luna august nu a fost, din păcate, „neobservabilă”, ciocnirea orgoliilor politice manifestându-se şi de această dată fără nici o oprelişte şi fiind prea puţin legată de expunerile sau proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Concret, Ion Ştefan, consilierul „noului PNL”, şi un fel de lider de grup al acestora în legislativul judeţului, probabil supărat personal pe liderul Puterii locale, preşedintele CJ Galaţi, dr. Nicolae Bacalbaşa, nu a scăpat nici de această dată ocazia să îi tragă acestuia, pe cât posibil, preşul de sub picioare. Momentul potrivit l-a găsit exact când Bacalbaşa a înaintat spre votare unul dintre proiectele de hotărâre iniţiat de preşedinte, şi anume schimbări în organigrama de funcţii a instituţiei. „Lucrurile merg foarte prost (în Consiliul Judeţului - n.r.) ...şi eu personal şi grupul PNL nu vom vota această hotărâre”, a anunţat Ştefan că spune „pas” la vot, făcând însă referire la situaţia considerată neclară în ce îl priveşte pe vicepreşedintele CJ, Marian Vicleanu. În consecinţă, proiectul n-a trecut, iar permutările în organigramă nu se vor face momentan, chiar dacă vicepreşedintele CJ Vicleanu nu are prea mare legătură cu schimbările de funcţii neaprobate de consilierii opoziţiei. Culmea este că, la final de şedinţă, vizibil iritat de comentarile făcute de Ştefan, Vicleanu l-a abordat personal, întrebându-l dacă are vreo problemă personală cu el. „Normal că nu, dar nu am încredere în cuvântul lui (Bacalbaşa - n.r.) şi trebuia să îi arăt asta”, l-a liniştit consilierul PNL pe Vicleanu. Aceeaşi declaraţie i-a făcut-o Ştefan personal şi public şi lui Bacalbaşa, în timpul dezbaterilor ulterioare pe proiectele de hotărâre rămase.

Preşedintele CJ Bacalbaşa nu a uitat reacţia iniţială a lui Ion Ştefan şi, la discuţiile pe marginea rectificărilor bugetare din final de şedinţă l-a „ars” în stilul caracteristic, parcă anticipând soarta meciului de box din weekend, dintre Cristian Ciocan şi concurentul său. Medicul Bacalbaşa i-a replicat psihologului Ştefan, spre deliciul presei dar şi al celorlalţi consilieri din şedinţă, că nici el nu are încredere „nici în caracterul, nici în cultura” lui Ştefan, neuitând să folosească pronumele de politeţe. Oponentul i-a replicat gratulându-l cu apelativul de „tovarăşe”, amintindu-i, probabil, de o apropiere personală şi directă din alte timpuri. Ceea ce pe Bacalbaşa l-a iritat şi l-a făcut să i-o întoarcă opozantului politic cu un diagnostic, oarecum medical, generat de o presupusă boală contractată de Ştefan, în urma şcolilor făcute „la bătrâneţe”. 

Cert este că dincolo de gâlceava politică, şedinţa de Consiliu s-a derulat în limite normale, iar ce era mai important, rectificarea bugetară cu sumele aferente primite pentru lucrările ce se vor face la drumurile judeţene în perioada următoare a devenit operaţională.

Pentru etapa a treia a admiterii în liceele din Galaţi au mai rămas neocupate 493 de locuri, potrivit listei locurilor rămase de repartizat la clasa a IX-a, pentru anul şcolar 2015-2016, publicată pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Două unităţi şcolare din mediul rural, opt din Galaţi şi câte unul din celelalte trei oraşe gălăţene vor organiza o nouă rundă de admitere la liceu pentru absolvenţii gălăţeni de clasa a VIII-a nerepartizaţi până acum în celelalte două sesiuni din 2015. 

Potrivit informării IŞJ Galaţi, sunt 28 de specializări la care sunt afişate locuri libere. Cele mai "neatractive" printre candidaţi par să fi fost, până acum, cele ţinând de profilul tehnic. Pe primul loc între unităţile şcolare cu cele mai multe locuri neocupate, după două etape de admitere, Colegiul de Alimentaţie şi Turism "Dumitru Moţoc"din Galaţi pune "la bătaie" nu mai puţin de 87 de locuri, cele mai multe pentru specializarea "Turism şi alimentaţie". Colegiul Tehnic "Traian Vuia", tot din Galaţi, îl secondează cu 70 de locuri la două specializări - profil tehnic: electric şi mecanică. Aproape la egalitate, ca număr de locuri neocupate, peste 50, se situează alte două unităţi şcolare din Galaţi, Colegiul Tehnic "Paul Dimo" şi Colegiul Tehnic "Radu Negru". Cu peste cincizeci de locuri neocupate îşi aşteaptă candidaţii şi cele două licee tehnologice din mediul rural, în comuna Cudalbi şi comuna Tudor Vladimirescu, în specializările agricultură şi mecanică dar şi comerţ sau ştiinţele naturii. Restul de licee aflate pe listă au anunţate locuri neocupate în limita unei clase.

Anul acesta, planul de şcolarizare al IŞJ pentru judeţul Galaţi a prevăzut 156 de clase de clasa a IX-a, pentru un număr total de 4.368 elevi şcolarizaţi la forma de zi. 

Pagina 4 din 37