Marian VULPE

Marian VULPE

Până pe 11 septembrie se mai desfăşoară Clubul BiblioVACANŢA, programul de activităţi pentru copii iniţiat de Biblioteca Municipală pentru Copii – Filiala nr. 1 ”Costache Negri” din Galaţi. Locaţia, deschisă în incinta Clubului Sidex, situat în Cartierul Ţiglina I, în apropiere de Orăşelul Copiilor, din Str. Regiment 11 Siret, nr. 2A, a fost amenajată special pentru cei mici de colectivul bibliotecii "mamă", „V.A.Urechia”, în ideea petrecerii unei vacanţe mai atractive, şi prin lectură. Ajuns la a doua ediţie în acest an, Clubul BiblioVACANŢA cuprinde activităţi precum: atelierul de lectură, atelierul de creaţie, atelierul de limba italiană şi poveşti animate pentru copii. 

Până pe 27 august se desfăşoară preselecţia candidaţilor pentru învăţământul profesional tehnic de stat, conform calendarului stabilit de Ministerul Educaaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru elevii care nu au participat la etapa I de admitere şi care au solicitat să participe la admiterea în acest sistem educaţional cu durata de 3 ani, în etapa a II-a. 

Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se desfaşoară anul acesta în 3 etape: prima s-a derulat de pe 8 iunie şi până pe 15 iulie, etapa a II-a început în 20 august şi se va finaliza pe 2 septembrie, iar etapa a III-a, care va începe în 3 septembrie şi se va încheia pe 8 septembrie, se va organiza pentru absolvenţii de gimnaziu care concurează pe locurile rămase neocupate, şi care nu au mai participat la nici o repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare. 

Potrivit declaraţilor inspectorului şcolar general adjunct Diamanta Bulai, la deschiderea Târgului de Meserii 2015, din primăvară, cifra de şcolarizare stabilită la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi este de peste 1.000 de locuri, numai în învăţământul şcolar profesional. Numărul de clase pregătite este cu mult mai mare decât cel de anul trecut - 40 de clase la nivelul judeţului, dintre care jumătate numai în municipiul Galaţi - în condiţiile în care noile clase înfiinţate au apărut la liceele care au reuşit să atragă şi să semneze contracte cu agenţii economici interesaţi să îşi pregătească lucrătorii proprii.

Îmbucurător este faptul că oferta educaţională a IŞJ Galaţi, care acoperă aproape toate meseriile cerute astăzi pe piaţa muncii, a devenit din acest an regională, şi se adresează şi absolvenţilor de gimnaziu din judeţele vecine care vor să se pregătească într-un  sistem profesional tehnic (IPT) bine structurat. Această paletă diversificată a fost rezultatul unei ample analize a echipei de inspectori locali şi a unui studiu-raport făcut public de conducerea IŞJ Galaţi, odată cu lansarea proiectului de reformare a învăţământului profesional tehnic de stat la Galaţi. S-a plecat de la o concluzie sumbră a evidenţelor ultimilor ani: nu mai avem şcoală profesională propriu-zisă în Galaţi. În aceste condiţii, fiecare liceu a pregătit o clasă sau două pentru acest tip de învăţământ. 

 

IŞJ Galaţi vrea să reformeze sistemul de învăţământ profesional gălăţean

 

„Unul din obiectivele prioritare ale sistemului educaţional este formarea competenţelor şi aptitudinilor, a abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă şi realizarea carierei profesionale. În aceste condiţii, învăţământul profesional şi tehnic trebuie văzut ca o etapă în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care este imediat urmată de învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia. Învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Galaţi, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al educaţiei: economic şi social”, se precizează în proiectul ce vizează adaptarea învăţământului profesional şi tehnic la dinamica economico-socială a judeţului. Plecând de la acest deziderat, IŞJ Galaţi a luat în calcul şase măsuri pentru atingerea obiectivelor propuse: corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare şi creşterea ofertei pentru formarea profesională a adulţilor; îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT; dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET; dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere; asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie; dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT. 

Astfel, s-a identificat profilul dominant la nivel judeţean al cererii de forţă de muncă. El pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel local): mecanică, construcţii, industria alimentară, comerţ, electric. Cei aproape o sută de agenţi economici locali şi regionali atraşi pentru a susţine locurile de studiu în sistem ÎPT provin şi vor investi, de fapt, tocmai în pregătirea viitorilor tehnicieni din aceste domenii.

Studiul realizat este cu atât mai interesant cu cât oferă o perspectivă şi asupra evoluţiei pieţei muncii, cel puţin la nivel zonal. Studiile arată că: domeniile cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii sunt: mecanic, construcţii, industria alimentară (locuri de muncă vacante  în creştere, şomaj  în scădere/fluctuant, balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare); domeniile cu balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă, număr semnificativ de  locuri de muncă vacante dar cu tendinţă de scădere a acestor şi potenţial important de absorbţie a forţei de muncă sunt: mecanică, comerţ, turism şi alimentaţie, fabricarea produselor din lemn; domeniile cu balanţă locuri de muncă-şomeri negativă, număr important de locuri de muncă vacante dar cu tendinţă de scădere a acestora şi deci cu un potenţial redus de absorbţie a forţei de muncă sunt: electromecanică, electronică şi automatizări; domeniile care au un foarte slab potenţial de absorbţie a forţei de muncă datorită valorilor mici ale numărului de locuri de muncă vacante şi a soldului negativ sau foarte uşor pozitiv al diferenţei locuri vacante-şomeri sunt: agricultura, chimia industrială, estetica şi igiena corpului omenesc, materiale de construcţii, protecţia mediului, tehnici poligrafice.

Până acum, doar 5% dintre absolvenţii care nu şi-au continuat studiile au reuşit o inserţie de succes, iar cercetările arată că profilul absolvit influenţează şansele subiecţilor. Din analiza ratei inserţiei de succes în funcţie de profilul absolvit se desprinde concluzia că absolvirea profilului tehnic facilitează într-o măsură mai mare inserţia profesională de succes. 

În 2015 elevii şcolilor profesionale cu durata de 3 ani vor primi lunar o bursă de 200 de lei, susţinere financiară de stat prin Programul naţional de protecţie sociala "Bursa profesională". Cum învăţământul profesional de 3 ani se înfiinţează în şcolile unde există parteneriat cu cel puţin o companie, elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică (agenţi economici care au contracte de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar pentru susţinerea unor clase profesionale). Ei vor face practica la companie, au mentor din partea acesteia, firma este implicată în cursurile teoretice, iar după absolvirea şcolii profesionale, elevii au întâietate la angajarea în companiile unde au facut practică. Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale. 

Din datele statistice centralizate la admitere în această perioadă, numărul exact de locuri pregătite pentru 2015 în învăţământul profesional tehnic de stat pentru judeţul Galaţi a fost de 1.157 (faţă de 39.501 locuri la nivel naţional). IŞJ Galaţi a înregistrat doar 498 elevi înscrişi pentru preselecţie în etapa a II-a (faţă de 20.004 absolvenţi înscrişi în toată ţara), având o pondere de 1,26% elevi înscrişi din tottalul locuri aprobate pe ţară (faţă de  50,64% ponderea naţională). Pentru etapa a II-a, la nivelul judeţului Galaţi mai erau 659 locuri libere (faţă de 19.507 de locuri la nivelul întregii ţări), iar ponderea locurilor libere în totalul locurilor aprobate pentru calificare înregistrată la nivel local este de 56,96% (faţă de 49,38% naţional).

Reprezentanţii Euroregiunii „Dunărea de Jos” s-au întâlnit, la sfârşitul săptămânii trecute, la Tulcea, pentru aniversarea a 17 ani de cooperare transfrontalieră, care coincide şi cu Zilele municipiului Tulcea (sărbătorite anul acesta între 13 şi 15 august). 

Reuniunea a demarat cu un seminar de prezentare a proiectului regional de mediu e-EYE, dar a cuprins şi alte activităţi culturale şi de promovare, cum ar fi un târg cu produse tradiţionale meşteşugăreşti (la care au fost prezenţi şi meşteri populari din judeţul Galaţi) sau din specificul minorităţilor şi o plimbare a delegaţilor prezenţi, pe unul din canalele Deltei Dunării, între Tulcea şi Sulina.

Judeţul Galaţi a fost reprezentat la lucrările seminarului de vicepreşedintele Consiliului Judeţului, Marian Vicleanu. 

Seminarul „eEYE în contextul Anului European pentru dezvoltare 2015 – obiectivul de dezvoltare durabilă – sustenabilitatea mediului”, derulat în cadrul proiectului „Instrumente inovative de analiză a mediului în Nord Vestul Bazinului Mării Negre”, proiect finanţat de Programul de Cooperare Transfrontalieră „Bazinul Mării Negre 2007-2013, a fost găzduit de Sala „Mihail Kogălniceanu”, din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea.

Natalia Budescu, director al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea "Dunărea de Jos", în calitate de coordonator de proiect a punctat cele mai reprezentative realizări înregistrate de parteneri, ca urmare a implementării proiectului, în timp ce Orham Ibram, expert în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării - INCDDD din Tulcea, s-a axat mai mult pe latura ştiinţifică a proiectului. 

La eveniment a participat şi Horia Teodorescu, în dubla sa calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, dar şi preşedinte al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, la care s-au alăturat partenerii din Ucraina şi Republica Moldova.

"Este foarte important să reamintim faptul că un motiv pentru care ne aflăm aici este aniversarea a 17 ani de la înfiinţarea Euroregiunii «Dunărea de Jos», ani care au demonstrat că o strânsă colaborare între ţările şi regiunile vecine generează întotdeauna beneficii pentru toate părţile implicate. Prin Ucraina şi Republica Moldova, Uniunea Europeană deschide noi porţi şi sperăm că noi, membrii Euroregiunii, vom avea noi oportunităţi în realizarea de demersuri comune benefice regiunilor noastre”, a declarat, în cadrul evenimentului, preşedintele Horia Teodorescu.

 

CJ Tulcea deţine preşedinţia EDJ

 

Euroregiunea „Dunărea de Jos”, s-a înfiinţat sub forma unui parteneriat între structuri administrativ-teritoriale din România (Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Brăila), Republica Moldova (Consiliul Raional Cahul şi Consiliul Raional Cantemir) şi Ucraina (prin Administraţia Raională de Stat Odessa, Consiliul Regional Odessa, Consiliul Raional Reni), şi funcţionează în baza Convenţiei trilaterale semnate de părţi  la 14 august 1998. Unsprezece ani mai târziu, pe 20 martie 2009, partenerii au hotărât constituirea Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, organism executiv al Euroregiunii „Dunărea de Jos” care să conlucreze direct cu cele nouă comisii de activitate ale Consiliului Euroregiunii. ACT - EDJ s-a implicat de la început în dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, extinderea colaborării şi dezvoltarea unor relaţii reciproc avantajoase cu partenerii din acest spaţiu. 

În  momentul de faţă, preşedinţia Consiliului Euroregiunii "Dunărea de Jos", organismul de conducere al Euroregiunii, este deţinută de Consiliul Judeţului Tulcea, pe o perioadă de doi ani (din decembrie 2013 şi până în decembrie 2015).

Centrul Europe Direct Galaţi a organizat, joi, 13 august, Târgul de proiecte de cooperare „Dezvoltare globală în zona Dunării de Jos”, în colaborare cu Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”. Evenimentul a avut loc, începând cu ora 10:00 şi s-a prelungit până la ora 15:00, în holul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, unde au fost amenajate standuri de prezentare a organizaţiilor partenere: ProRural Invest PRI Chişinău, Centrul Regional de Mediu – REC din Republica Moldova, Instituţia Prefectului Brăila, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est, Uniunea Porturilor Interioare Române, CERONAV – Subunitatea Galaţi, Centrul de Consultanţa Ecologică Galaţi, Asociaţia SMART (TBC).

Potrivit iniţiatorilor, prezentarea şi-a propus să evidenţieze rolul pe care zona Dunării de Jos şi proiectele de cooperare transfrontalieră, care se implementează în această arie, îl au în dezvoltarea socio-economică a regiunilor partenere.

Chiar dacă se află, oficial, în vacanţă, actorii Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi au un nou motiv de mândrie acum, după ce puţin înainte de sfârşitul stagiunii trecute au aflat cu bucurie că UNITER a premiat una dintre piesele de succes ale teatrului gălăţean - „Cerere în căsătorie” - pentru scenografie (scenografa Andrada Chiriac). Mai exact, aceeaşi piesă de A.P.Cehov, pusă în scenă după un concept propriu, cu trupa de la Galaţi, de regizorul Felix Alexa, a fost selectată pentru Festivalul Naţional de Teatru din toamnă, de la Bucureşti. FNT 2015, aflat anul acesta la a 25-a ediţie, desfăşurată sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Klaus Iohannis, este o manifestare culturală de referinţă a teatrului românesc, dar şi european. Festivalul Naţional de Teatru va avea loc în perioada 23 octombrie - 1 noiembrie 2015. 

Din Galaţi, pentru piesa selecţionată, una dintre cele 44 de producţii teatrale prezente în festival, vor fi prezenţi la Bucureşti atât directorul Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, Cristian Gheorghe (care va avea şi un rol în spectacol - Ivan Vasilievici Lomov) cât şi ceilalţi doi actori din distribuţie, Petronela Buda (în rolul Nataliei Stepanovna) şi Lucian Pânzaru (în rolul tatălui eroinei, Stepan Stepanovici Ciubukov).

Zilele acestea, Galaţiul a devenit centru important atât regional-european cât şi internaţional. Asta datorită multitudinii de manifestări cultural artistice derulate prin Centrul Cultural "Dunărea de Jos" şi la care participă delegaţii de peste mări şi ţări. Astfel, după un reuşit Festival Internaţional de Fanfare, CCDJ are pregătit, pentru acest weekend, Festivalul Internaţional de Folclor "Doina Covurluiului", manifestare ajunsă deja la a X-a ediţie, cu tradiţie şi recunoaştere internaţională. Potrivit conduceriii CCDJ, Festivalul este înscris de mai mulţi ani în Calendarul Internaţional de Organizare a Festivalurilor de Folclor - CIOFF, ceea ce înseamnă că premiile vor fi mai mult simbolice, deoarece nu există un comitet de jurizare a trupelor, ci doar o comisie de evaluare a organizatorilor. Aceasta mai presupune că are un format prestabilit, în care se pot înscrie trupe şi ansambluri specifice din întreaga lume. Anul acesta la Galaţi sunt prezente 9 ansambluri folclorice străine, din: Canada, Coreea de Sud, Cipru, Italia, Moldova, Muntenegru, Serbia, Slovacia, Ucraina, la care se adaugă cel din România. Trebuie precizat că participarea la festival a ansamblului din Ucraina a fost pusă sub semnul întrebării până în ultimul moment, din cauza situaţiei dificile de acolo. Din acest motiv, ansamblul care trebuia să participle iniţial şi-a declinat prezenţa, însă Ucraina tot va fi reprezentată la Galaţi, prin Ansamblul Academic de Dans “Sonechko”, din localitatea ucraineană Jitomir.  

Dată fiind şi prezenţa pe listă a unor ansambluri din sudul Basarabiei, managerul CCDJ Galaţi, Sergiu Dumitrescu, a subliniat că, probabil, "Mica Unire" se înfăptuieşte la Galaţi, până cea mare va avea loc efectiv, referindu-se la unirea românilor de pe cele două maluri ale Prutului şi la faptul că acum românii cu dublă cetăţenie pot călători prin vamă doar cu buletinul. Cu această ocazie el a prezentat şi directorul de festival, în persoana artistului Ion Chiciuc, de peste Prut, care este şi coordonatorul Ansamblului "Doina Covurluiului", al CCDJ Galaţi, ce va reprezenta ţara noastră pe scenă. 

Festivalul se va lansa efectiv joi, 13 august, de la ora 19.00, pe scena de pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, acolo unde organizatorii pun, gratuit, la dispoziţia spectatorilor, peste 1.000 de scaune. Până duminică inclusiv, în fiecare seară, între orele 19.00 şi 23.00, pe scenă vor urca câte trei ansambluri folclorice şi vor încânta spectatorii cu evoluţia lor. Potrivit organizatorilor, spectacole folclorice se vor ţine şi în alte două locaţii din municipiu: pe Faleza Dunării şi în Grădina Publică, la foişoare, astfel încât un număr cât mai mare de gălăţeni să beneficieze de muzică şi dans de calitate. De asemenea, pe 15 august, de Ziua Sf. Marii, ansamblurile folclorice prezente în festival vor evolua şi în alte trei localităţi din judeţ, care şi-au arătat disponibilitatea să susţină organizarea spectacolelor: comunele Fârţăneşti şi Valea Mărului şi municipiul Tecuci. Trebuie remarcate eforturile iniţiatorilor de festival în organizarea acestuia, în condiţiile în care vor fi prezenţi aproape 400 de profesonişti ai cântului şi dansului folcloric mondial. 

Conform programului, în prima zi de festival, joi, 13 august, vor urca pe scenă ansamblurile “Crvena Stijena” – Muntenegru, “Pasian di Prato” – Italia şi “Choi Sun Dance” – Coreea. 

Vineri, 14 august, vor concerta “Hora Mare” – Moldova, “Knahinka” – Slovacia şi “Kostolac”- Serbia

Sâmbătă, 15 august, e rândul celor de la “Digem Folk Dance Group” – Cipru, “La R’voyure” – Canada şi “Sonechko” – Ucraina, iar duminică vor participa toate ansamblurile la gala laureaţilor. 

În afara festivalului, organizatorii au pregătit şi recitaluri cu invitaţi de seamă. Astfel, joi, 13 august, de la ora 22.00, va avea loc spectacolul “La horă de hramul satului” al Centrului Cultural Dunărea de Jos, vineri, 14 august, de la ora 21.00, spectacolul susţinut de Ansamblul artistic “Olympos” al comunităţii elene din Galaţi şi de la ora 21.40 – recital Veta Biriş, iar sâmbătă, 15 august, de la ora 21.00, recital APPC “Kalofonis” - Galaţi (formaţie de muzică veche) şi de la ora 21.40, recital Floarea Calotă  

Până la sfârşitul acestei luni, la Biblioteca judeţeană V.A.Urechia este deschisă expoziţia "Vechi centre tipografice europene". Locul de expunere - Popasul bibliofilului de la etajul I, mezanin, de la sediul central al Bibliotecii. Expoziţia cuprinde documente din fondul de carte străină veche al Colecţiilor speciale, imprimate în secolul al XVI-lea în mari centre culturale şi tipografice din Europa, printre care se numără Strasbourg, Paris, Lyon, Anvers, Frankfurt, Basel, Veneţia, Valladolid.

Pe parcursul lunii august este deschisă şi poate fi vizitată şi expoziţia "Culorile copilăriei", găzduită de Biblioteca municipală "Ştefan Petică" din Tecuci, la în Galeria Helios. Expoziţia cuprinde lucrări din fire textile şi materiale reciclabile executate de copiii din familii defavorizate, aflaţi în grija Fundaţiei "Bunul Samaritean" Nicoreşti.

Timp de trei zile, de vineri până duminică, în judeţul Galaţi se va desfăşura Festivalul Internaţional de Fanfare - Iosif Ivanovici, manifestare muzical - culturală de tradiţie, ajunsă la ediţia XI-a, la iniţiativa şi în organizarea Centrului Cultural "Dunărea de Jos". Anul acesta, potrivit declaraţiei managerului CCDJ Sergiu Dumitrescu, nu mai puţin de 13 fanfare vor evolua pe scenele stabilite în mai multe locaţii din judeţul Galaţi. 

Spectacolele au loc pe Esplanada Casei de Cultură a Sidicatelor din Galaţi, în fiecare zi, începând cu ora 18.00, dar vor fi şi spectacole de promenadă pe Faleza Dunării, în Grădina Publică şi alte localităţile din judeţ, printre care şi Tecuciul. 

Ca de obicei, va fi prezentă în program Fanfara Municipalităţii din Edirne - Turcia, pe bază de reciprocitate culturală, ştiut fiind că Fanfara Valurile Dunării din Galaţi este invitată de câţiva ani în binecunoscutul oraş din Turcia. Aşa cum am fost  informaţi, de exemplu, Fanfara din Turcia va concerta şi la Tecuci, pe scena amplasată în Parcul "Regina Elisabeta", dar şi Fanfara din Chetriş a fraţilor Lucan, din judeţul Iaşi. Alte trei delegaţii străine şi-au anunţat participarea la turul muzical de la Dunăre şi aici amintim cele două ansambluri de fanfară din Rep. Moldova, din comunele Şoldăneşti şi Slobozia Mare, precum şi Cvartetul Clarinarmonia, din Italia. Gălăţenii vor ma întâlni Fanfarele din Sighişoara, "Transilvania" - din Alba Iulia, "Bârlădeanca" - din Bârlad, "Kovats Andras Reci" - din Covasna, "Valah ia" - din Giurgiu, "Muzica Apelor" - din Constanţa dar şi Fanfara Creştină "Cazaşu" - din Brăila.

Creşterea numărului de clienţi, a cifrei de afaceri şi dezvoltarea obiectivului de activitate, într-o piaţă concurenţială acerbă, este proritate de grad zero pentru orice firmă care vrea să funcţioneze pe termen lung.

În acest sens, SC ERG Termrom SRL - Filiala Galaţi a reuşit să acceseze, să implementeze şi să deruleze un proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (prin operaţiunea 2 - „Sprjin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii online pentru afaceri", Axa prioritară 3 "TIC pentru sectoarele privat şi public", din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" POS CCE 2007-2013, în baza contractului de finanţare nr.1821-332 din 31.03.2014, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar pentru axa prioritară 3 - Dezvoltarea activităţii SC ERG Termrom Filiala Galaţi SRL, prin implementarea unei soluţii de comerţ electronic.

Acesta este, de altfel, şi obiectivul general al proiectului, iar implementarea a dus la realizarea unei serii de activităţi principale propuse prin proiect. După constituirea şi instruirea unităţii de implementare şi campania publică de mediatizare a obiectivelor proiectului s-a derulat seria de achiziţii necesare. Au fost achiziţionate servicii de design şi implementare portal de comerţ online, echipamentele IT necesare şi serviciile de consultanţă, audit, instruire şi publicitate.

După implementarea şi testarea soluţiei de comerţ electronic au fost întocmite rapoartele de progres şi a cererii de rambursare. Potrivit iniţiatorilor, implementarea proiectului generează numeroase avantaje: reducerea costurilor, comunicare facilă cu clienţii, promovare targetată, expunere la nivel naţional şi internaţional, creşterea vânzărilor şi care, implicit, a condus la stocuri minime iar disponibilitatea firmei a devenit de 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână. 

În acelaşi timp, pe lângă obiectivul general, au fost vizate şi obiectivele specifice propuse: creştera cifrei de afaceri cu minim 5% în 12 luni de la implementarea proiectului şi îmbunătăţirea vizibilităţii online a societăţii. 

Proiectul, în valoare totală de 1.383.809 lei fără TVA, a primit o asistenţă financiară nerambursabilă de 924.034,65 lei defalcată astfel: 764.176,65 lei reprezentând investiţiile în echipamente hardware şi software achiziţionate pe FEDR, iar restul sumei a fost asigurat de la Bugetul de Stat. Proiectul s-a implementat în localitatea Galaţi, pe o durată de 16 luni. 

Reprezentanţi ai Universităţii  „Dunărea de Jos” din Galaţi au susţinut, joi, conferinţa de lansare a unui amplu proiect, care şi-a propus asigurarea de stagii de practică pentru studenţii din anii II şi III de la Facultatea de Ştiinte şi Mediu, Calculatoare, Automatică şi informatică aplicată, Electronică aplicată, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie electrică. Astfel, 360 de studenţi gălăţeni vor efectua stagii de practică la 15 angajatori cu care universitatea a semnat parteneriate de practică, în acelaşi timp vor primi subvenţii pentru participarea la aceste stagii, iar cei mai performanţi dintre ei, la final, vor fi premiaţi, în funcţie de calitatea lucrărilor practice. În plus, proiectul şi-a propus facilitarea obţinerii unui loc de muncă prin aplicarea în viaţa profesională reală a  cunoştinţelor obţinute de studenţi în şcoală. 

Pagina 5 din 37