Nicoleta ROGOJINĂ

Nicoleta ROGOJINĂ

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut - Dunăre” (FLAG) Galaţi a demarat campaniile de animare în teritoriu, evenimente în cadrul cărora se doreşte colectarea şi interpretarea informaţiilor privind zona pescărească şi oportunităţile de dezvoltare în domeniul pescuitului şi acvaculturii în zona Prut - Dunăre. Aceste informaţii vor sta la baza elaborării Strategiei de dezvoltare locală a zonelor pescăreşti Prut - Dunăre Galaţi. Ulterior, prin intermediul acestei strategii, vor putea fi finanţate cu fonduri euorpene proiecte prin intemediul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri maritime (POPAM) 2014 - 2020. Strategia POPAM 2014 - 2020 îşi propune, îndeosebi, să ajute comunităţile pescăreşti să se dezvolte, să ducă la crearea de noi locuri de muncă şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunile cu specific pescăresc.
Corina Sofrone, managerul FLAG Galaţi, a anunţat că, în comparaţie cu anul trecut, zona de acoperire a strategiei s-a extins cu încă două localităţi, iar pe municipiul Galaţi, teritoriu a fost extins, astfel că proiectul va fi implementat în zona pescărească Prut-Dunăre Galaţi, formată din comunele Cavadineşti, Suceveni, Oancea, Vlădeşti, Măstăcani, Folteşti, Frumuşiţa, Tuluceşti, Braniştea, Şendreni şi o parte a municipiului Galaţi.
Tipurile de proiecte finanţabile prin Strategia de dezvoltare locală a zonei pescăreşti Prut - Dunăre Galaţi pot avea ca obiective investiţii în unelte de pescuit, înlocuirea şi modernizarea motoarelor ambarcaţiunilor pescăreşti, amenajarea de bălţi şi lacuri, realizarea de unităţi de acvacultură, construirea de adăposturi pescăreşti, dar şi modernizarea şi construirea de restaurante, pensiuni, cherhanale, baze de agrement cu specific pescăresc. În cadrul conferinţei de animare ce a avut loc joi, au fost date ca exemple de bune practici din anii trecuţi obiective realizate cu fonduri europene acordate prin intermediul FLAG Galaţi, precum prealizarea unei pensiuni pescăreşti la Frumuşiţa, cele două proiecte prin care a fost decolmatată şi modernizată baza de agrement de la Zătun, dar şi realizarea Muzeului Pescăresc de la Gârboavele, ce a avut ca scop promovarea tradiţiilor pescăreşti gălăţene într-un complex de promovare şi agrement (alături de Muzeul Satului), cel de la Gârboavele.
FLAG Galaţi va gestiona fonduri dedicate proiectelor cu specific pescăresc ce vor totaliza 1,6 milioane de euro.

Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan, a decis să-şi susţină cauza privind tunelul pe sub Dunăre în faţa premierului României prin intermediul mass mediei, adresând şefului Guvernului o scrisoare deschisă prin care speră să sensibilizeze factorii de decizie guvernamentali astfel încât oraşul nostru să beneficieze de un proiect investiţional major. Scrisoarea deschisă vine chiar la finele mandatului de primar, cu toate că pe acest proiect se bate monedă de patru ani de zile, singurul pas concret pentru realizarea acestuia fiind finalizarea licitaţiei pentru studiul de fezabilitate de către consorţiul Louis Berger Franţa. Demersul primarului vine după ce, în decursul acestei săptămâni, premierul Dacian Cioloş şi alţi reprezentaţi ai Guvernului, prezenţi la dezbaterea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, ce s-a desfăşurat la Tulcea, au declarat că podul Măcin - Brăila va primi finanţare şi se vor urgenta lucrările de realizare a acestui obiectiv. (Nicoleta Rogojină)

Scrisoare deschisă către Premierul României, Dacian Cioloş

Domnule Prim Ministru,

Am decis să mă adresez Dumneavoastră printr-o scrisoare deschisă, considerând că subiectul pe care doresc să-l abordez este de importanţă majoră, atât pentru locuitorii municipiului Galaţi, cât şi pentru întreaga zonă de sud-est a Moldovei.
Asistăm în ultimele zile la declaraţii bizare ale unor reprezentanţi ai CNADNR care, din birou, consideră că ştiu care sunt priorităţile oraşului nostru şi implicit ale locuitorilor din această parte a ţării.
Astfel, s-a lansat în spaţiul public ideea construirii unui pod peste Dunăre la Brăila, fără a se ţine seama de existenţa unei variante mult mai avantajoase pentru municipiul nostru şi pentru întreaga zonă, şi anume, realizarea la Galaţi a unui tunel pe sub Dunăre.
Construirea unui tunel pe sub Dunăre implică mai puţine costuri decât a unui pod peste Dunăre, iar realizarea lui la Galaţi ar deschide mari oportunităţi economice întregii zone de sud-est a ţării. În plus, ar presupune mai puţine riscuri pentru  circulaţia navelor şi costuri mult mai mici de întreţinere şi exploatare.
Sunt convins că aveţi cunoştinţă despre situaţia social-economică a zonei Galaţi-Brăila-Tulcea, care se confruntă cu un şomaj masiv şi cu o dezindustrializare accentuată, ca urmare a dispariţiei marilor platforme industriale şi a marilor agenţi economici.
Am convingerea că Guvernul pe care îl conduceţi cunoaşte nu doar problemele acestei zone, ci şi potenţialul său de a deveni un pol de dezvoltare pentru zona transfrontalieră cu Moldova şi Ucraina, graţie posibilităţilor pe care le are: construcţii de nave, Dunărea Maritimă şi Delta Dunării.  
Pentru zona Galaţi, a fost depus spre evaluare la Comisia Europeană un proiect care vizează realizarea unui Centru Multimodal – port, cale ferată, legătură rutieră. Acest proiect se va putea conecta cu infrastructura creată prin realizarea tunelului pe sub Dunăre, punându-se astfel în valoare zona Galaţi-Brăila-Tulcea şi coridorul european al Dunării.
Considerăm că, prin renunţarea la finanţarea unor proiecte fără viabilitate economică, s-ar putea găsi resurse financiare pentru modernizarea drumurilor naţionale DN 2B şi DN 22, pentru a fi transformate în drumuri exprese, pentru ca apoi, acestea să fie conectate la tunelul pe sub Dunăre în zona municipiului Galaţi.
Consider, de asemenea că proiectele care vizează viitorul municipiului Galaţi trebuie realizate pornind de la necesităţile de dezvoltare ale zonei, punând în balanţă costurile, eficienţa economică şi beneficiul adus comunităţii.
V-am adus la cunoştinţă această situaţie, pe de-o parte din dorinţa de a trage un semnal de alarmă asupra unor declaraţii şi iniţiative lansate fără ca noi să fim consultaţi, pe de altă parte, din dorinţa de a vă arăta că noi avem idei şi soluţii pentru viitorul municipiului Galaţi. Aşteptăm doar să ne fiţi alături, să ne sprijiniţi pentru a alege împreună cea mai bună soluţie, fără a ţine seama de interese personale sau de grup.Cu aleasă consideraţie,
 
Marius Stan
Primarul Municipiului Galaţi

Galaţi, Cahul, Reni sunt cele trei oraşe transfrontaliere care au format o reţea turistică prin intermediul unui proiect cu finanţare europeană finalizat de curând de către Asociaţia Euro Dezvoltare Galaţi. Proiectul „Side by Side” - Reţea Trinodală pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Zona Transfrontalieră Galaţi-Cahul-Reni a avut ca obiectiv general exploatarea potenţialului turistic existent, dezvoltarea zonelor de agrement locale şi crearea unei reţele turistice transfrontaliere durabile între Galaţi - Cahul - Reni. Cu finanţarea obţinută au fost înfiinţate două Info-Centre (în Cahul şi Reni), a fost dezvoltată o bază de agrement în Galaţi, astfel reuşindu-se conectarea a 3 puncte importante în reţeaua turistică tri-nodală transfrontalieră cu scopul de a consolida cooperarea între partenerii locali, de a stimula potenţialul turistic şi de a promova un produs turistic comun permanent. Valoarea totală a proiectului este de 658.590 euro. 

 

Este bine ştiut faptul că persoanele trecute de 50 de ani îşi găsesc cu mare greutate un loc de muncă. De aceea, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în parteneriat cu SC Rusu & Borţun Consultanţă SRL şi SC System & Network Solutions SRL, implementează un proiect cu finanţare europeană ce se adresează acestei categorii de şomeri. Obiectivul general al acestui proiect numit  sugestiv „Fii activ la orice vârstă!”, îl reprezintă, pe de o parte, conştientizarea şomerilor de  peste 55 de ani, precum şi a angajatorilor cu privire la importanţa conceptului de îmbătrânire activă pe piaţa muncii, iar pe de altă parte, oferirea de instrumente informative, necesare instituţiilor Serviciului Public de Ocupare din România pentru a putea asigura servicii personalizate. Pentru atingerea obiectivului menţionat se derulează o amplă campanie de informare în cadrul căreia AJOFM Galaţi a organizat o conferinţă de presă în care directorul adjunct al instituţiei, Nicoleta Harţegan, a prezentat cauzele socio-culturale care determină dificultăţile de integrare pe piaţa muncii, iar în cazul angajatorilor, tipurile de comportament de recrutare aplicate persoanelor din categoria de vârstă menţionată. Durata proiectului este de 18 luni, acesta aflându-se pe ultima sută de metri, iar valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 9.973.843,43 lei. 

 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a organizat miercuri, 4 noiembrie 2015, la Galaţi, un seminar interesant în vederea diseminării informaţiilor cuprinse în Ghidul de bune practici (culegere de speţe) în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale. Speţele prezentate în ghid sunt de real folos pentru orice companie sau instituţie care reprezintă autoritatea contractantă, dar în egală măsură, şi pentru operatorii economici care accesează procedurile de achiziţii publice. Conferinţa a beneficiat de un real succes, sala care a găzduit evenimentul dovedindu-se neîncăpătoare, întrebările au abundat, iar speakerii nu au lăsat pe nimeni fără un răspuns. Evenimentul de la Galaţi face parte dintr-o serie de 8 evenimente organizate în cadrul unui proiect cu finanţare europeană care are ca obiectiv principal îmbunătăţirea managementului la nivelul CNSC, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică. „Galaţiul este unul dintre judeţele cu potenţial în acest domeniu, cu multe probleme de infrastructură, de prestări servicii. Este şi un pol al Regiunii de Dezvoltare Sud - Est şi de aceea interesul este crescut. Contestaţia este doar o bucăţică din întregul curs al unui proiect, dar are puterea de a forţa ca cerinţele din documentaţia de atribuire să fie cele corecte”, ne-a declarat Silviu-Cristian Popa, preşedinte Complet în cadrul CNSC.

Abundenţă de locuri de muncă în străinătate prin reţeaua EURES. Spania caută 800 de muncitori necalificaţi în agricultură, Portugalia doreşte să angajeze 400 de muncitori necalificaţi care să culeagă zmeură, Marea Britanie ar vrea aproape 100 de îngrijitori persoane, iar Germania vreo 15 şoferi de tir. Persoanele interesate de cele peste 2000 de locuri de muncă în străinătate sunt aşteptate la sediul AJOFM Galaţi, unde se vor putea informa despre aceste locuri de muncă. Lista completă a locurilor de muncă în străinătate poate fi consultată pe site-ul AJOFM Galaţi sau la sediul instituţiei.

La ultimul termen în procesul de insolvenţă al Fotbal Club Oţelul SA Galaţi a apărut o rază de speranţă pentru echipa-fanion a oraşului nostru. Procesul a fost amânat pentru 13 ianuarie 2016, însă, deşi pare doar o prelungire a agoniei, de data aceasta există o rază de speranţă care vine chiar de la principalul creditor al echipei, Direcţia de Finanţe. Despre ce este vorba: ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale precum şi a Ordinului ANAF prin care se stabilesc procedurile de anulare a obligaţiilor fiscale, creanţa DGRFP Bucureşti în sumă de peste 22 milioane de lei ar fi supusă procedurii de anulare. Administratorul judiciar al Oţelului a formulat o cerere către organul fiscal prin care solicită aplicarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale supuse noilor reglementări legislative. De altfel, şi procesul Oţelului cu ANAF, ce a avut termen în data de 19 octombrie, a fost amânat pentru că instanţa a pus în vedere ANAF, Direcţiei Generale de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul ANAF precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi să-şi exprime punctul de vedere cu privire la modalitatea de aplicare a procedurii de anulare a obligaţiilor fiscale. Reamintim că suma de 22.400.571 lei reprezintă diferenţe la impozite, majorări şi penalităţi pentru intervalul 2008 - 2013, deoarece clubul a plătit jucătorii în baza unor convenţii civile până în 2008. ANAF-ul a considerat că Oţelul nu a interpretat corect legea şi a stabilit decizii de plată pentru diferenţele constatate. 

Tot la termenul din 21 octombrie, s-a putut afla că, deşi Vlad Alexandru Răpişcă a renunţat la mandatul de administrator special din data de 31 iulie 2015, Adunarea Generală a Acţionarilor Oţelului, convocată de două ori, nu s-a putut întruni pentru a clarifica situaţia şi eventual pentru a numi un alt administrator special, pentru că acţionarii clubului, adică TNG Real Estate Management SRL şi Theta Proficiency SRL, nu s-au prezentat. Acesta este un semn clar că acţionarilor nu le mai pasă de echipă nici cât negru sub unghie, drept pentru care FC Oţelul Galaţi i-a fost ridicat dreptul de administrare.

Incluzând procesul de insolvenţă şi cel cu ANAF-ul despre care am făcut vorbire mai sus, echipa noastră are un număr impresionant de litigii, 40 dintre acestea fiind de natură sportivă, iar 6 sunt pe rolul instanţelor de judecată.  

Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie Filiala Vrancea, în parteneriat cu Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie Filiala Brăila, a implementat în perioada aprilie 2014 –  octombrie 2015 proiectul cu titlul „Calificarea – Opţiune pentru dezvoltarea durabilă a resurselor umane”, proiect finanţat prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul a avut ca obiectivdezvoltarea resurselor umane la nivelul Regiunilor Sud-Est şi Sud Muntenia, prin îmbunătăţirea nivelului de calificare al angajaţilor, în perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere. La conferinţa de închidere a proiectului, organizatorii au subliniat cu entuziasm faptul că obiectivele iniţiale au fost atinse, ba chiar depăşite. Pentru că interesul grupului ţintă a fost ridicat, numărul iniţial de persoane înscrise în program a fost crescut prin act adiţional astfel, încât până la închiderea proiectului s-a reuşit creşterea competenţelor profesionale pentru 788 de angajaţi, din care 200 femei, prin desfăşurarea a 34 de programe de calificare şi certificarea competenţelor dobândite in cadrul acestora. Tot în cadrul acestui proiect s-a reuşit autorizarea a 18 programe de formare profesională (calificare nivel I si II) adaptate la cerinţele pietei muncii din cele 6 judeţe vizate prin proiect şi anume: Brăila, Vrancea, Galaţi, Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa. Proiectul, prin obiectivele, activităţile şi rezultatele atinse, consolidează poziţiile de succes ale celor două instituţii partenere în rândul furnizorilor de formare profesională . 

 

Pe 15 octombrie, ziua praznicului Cuvioasei Sfânta Paraschiva, este mare sărbătoare la Şcoala Gimnazială nr. 10 Galaţi. Hramul şcolii este sărbătorit cu mare bucurie, căci e ziua în care părinţii, bunicii şi cadrele didactice se bucură de cântecele pline de veselia ale copiilor, de jocuri şi dansuri, dar şi de momente artisitice pline de sensibilitate. Este un regal al talentelor copiilor din toate generaţiile, de la grupa mică până la clasa a VIII-a.  

Şcoala Gimnazială nr.10 este o instituţie de învâţământ cu tradiţie şi rezultate excelente, situându-se în elita educaţiei gălăţene. Fondată în 1934, având iniţial denumirea de Scoala nr.13 Mixtă, a funcţionat pe teritoriul actual al Colegiului Naţional „Traian Vuia”. Prima semnătură în Cartea Şcolii apare în anul 1959 şi a fost cea a directorului, profesor Diamant Ionel. După 1950 s-au renumerotat şcolile din oraş şi a devenit Şcoala Mixtă nr. 10 Galaţi. Clădirea în care funcţionează în prezent a fost construită în anul 1967 - corpul A, respectiv 1972 - corpul B. Dupa 1995, şcoala a fost botezată cu numele filozofului Petre Ţuţea. Performanţele în educaţie ale şcolii sunt evidenţiate chiar de ministerul de resort. Conform ultimelor informaţii date publicităţii pe site-ul Ministerului Educaţiei, Şcoala Gimnazială nr.10, ocupă un merituos loc 8 pe judeţ, iar dacă scoatem din acest clasament colegiile naţionale, şcoala se poate lăuda cu locul 3 în rândul şcolilor gimnaziale din tot judeţul. Acest clasament a fost întocmit ca urmare a analizei efectuate de Ministerul Educaţiei Naţionale cu privire la rezultatele elevilor la sfârşitul clasei a VIII-a, a fost comparată media de absolvire a ciclului gimnazial (clasele V-VIII) cu media notelor obţinute la Evaluarea Naţională la sfârşitul clasei a VIII-a. Această diferenţă a fost calculată pentru fiecare elev, apoi centralizată pe şcoală, pe judeţ şi pe ţară. Această analiză a relevat că există şcoli la care, în medie, rezultatele la Evaluarea Naţională sunt mai bune decât cele obţinute pe parcursul anului şcolar, ceea ce indică exigenţă pe parcursul anului şcolar şi corelarea notelor cu nivelul real al elevilor. 

Propunerea de "Regulament pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, funcţionarea şi postutilizarea construcţiilor cu caracter provizoriu în municipiul Galaţi" formulată de Instituţia Arhitect şef din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi a fost publicată marţi, 22 septembrie, pe site-ul Primăriei Galaţi, spre consultare publică. După cum se arată în primul capitol al Regulamentului, documentul are un scop precis: ”În vederea asigurării unei imagini urbane coerente, reprezentative, pentru protecţia valorilor mediului natural şi antropic, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii peisajului în municipiul Galaţi, se stabilesc prin prezentul Regulament condiţiile pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, funcţionarea şi postutilizarea construcţiilor cu caracter provizoriu în municipiul Galaţi, zonele de amplasare (cu restricţii şi/sau fără restricţii), respectiv drepturile şi obligaţiile care revin proprietarilor construcţiilor cu caracter provizoriu”.

”E un regulament la care s-a lucrat mult timp, ţinându-se cont de specificul fiecarei zone a oraşului. Odată ce va fi aprobat, va fi un reper foarte clar pentru amplasarea construcţiilor provizorii astfel încât să scăpăm de actualele amplasamente haotice”, ne-a declarat Emanuela Turcu, purtător de cuvânt al Primăriei Galaţi. Observaţiile şi sugestiile cetăţenilor pot fi transmise pe adresa de e-mail a Arhitectului Şef, sau pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Galaţi. După perioada de consultare publică, Regulamentul va fi adnotat ţinându-se cont de sugestiile cetăţenilor, după care va fi supus aprobării Consiliului Local Galaţi. După validare, toate construcţiile cu caracter provizoriu existente pe spaţiile verzi se vor desfiinţa. 

Pagina 9 din 11