Nicoleta ROGOJINĂ

Nicoleta ROGOJINĂ

OMV Petrom continuă investiţiile pentru producţia de hidrocarburi în România, alocând resurse financiare importante pentru redezvoltarea zăcământului de ţiţei „Independenţa”, din judeţul Galaţi. Redezvoltarea acestui zăcământ are ca scop creşterea producţiei de ţiţei prin forajul în zone nedezvoltate anterior. Proiectul constă în forajul a 13 sonde orizontale, instalarea şi modernizarea unor instalaţii de colectare şi măsurare, precum şi construirea unei conducte de legătură între acestea. Patru din cele 13 sonde au fost deja forate. Proiectul a intrat in faza de execuţie în 2014, în prealabil fiind executate o serie de studii specifice. Investiţiile efectuate în perioada 2012-2014 s-au ridicat la circa 10 milioane euro, dintr-un total de 42 de milioane de euro.
„Prin aceasta investiţie, ne dorim să prelungim durata exploatării zăcământului Independenţa. Astfel, vom rămâne în continuare unul din cei mai importanţi investitori din judeţ şi un partener de încredere al autorităţilor şi comunităţilor locale”, a declarat Gabriel Selischi, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de upstream. Oficialul Petrom a mai spus că în ultimii doi ani, producţia de petrol şi gaze s-a stabilizat, astfel încât de la începutul anului şi în până în prezent România a avut asigurat necesarul pentru consum din producţie proprie, astfel încât nu a fost nevoie să importe gaz. La independenţa energetică a ţării judeţul Galaţi are o contribuţie importantă deoarece zăcământul din judeţul nostru supus redezvoltării, este unul din cele mai importante zăcăminte din portofoliul OMV Petrom, asigurând în 2014 circa 7% din producţia de ţiţei a OMV Petrom în România.
Prin operaţiunile pe care le desfăşoară în judeţul Galaţi, OMV Petrom este unul dintre cei mai importanţi investitori locali, cu circa 80 milioane euro investiţi în ultimii 10 ani, un angajator local important, cu circa 250 locuri de muncă şi contribuabil semnificativ la bugetele comunităţilor în care desfăşoară activităţi (Schela, Independenţa, Slobozia Conachi, Munteni, Ţepu, Umbrăreşti). Proiectul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri a reprezentanţilor companiei cu autorităţile locale, organizată cu sprijinul Consiliului Judeţului Galaţi.

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a anunţat lansarea a trei noi măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Este vorba de  sub-măsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea  sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - a) Irigaţii, sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”  şi sub-măsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”.

Sub-măsura 4.3 „Sprijin pentru investiţii în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea sectoarelor agricol şi forestier” - Componenta irigaţii, beneficiază de o alocare financiară totală aferentă PNDR 2014-2020 de 435.294.118 de euro (FEADR + Buget Naţional), respectiv de o alocare financiară aferentă sesiunii 2015 de 218.000.000 de euro (FEADR + Buget Naţional). Sub-măsura poate fi accesată de organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi 1.000.000 de euro/proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune, respectiv 1.500.000 de euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare. ”Prin PNDR 2007-2013 am finanţat proiecte pentru infrastructura secundară de irigaţii pentru o suprafaţă de peste 300.000 de hectare. Prin măsura lansată astăzi, deschidem sesiunea de primire de proiecte din partea organizaţiilor şi federaţiilor ale utilizatorilor de apă înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare, constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, pentru a dezvolta infrastructura secundară pentru alte 400.000 de hectare, ceea ce ar duce la o creştere semnificativă a suprafeţelor irigate şi, implicit, la rezultate mai bune în ceea ce priveşte producţiile realizate de producătorii din zonele deservite de aceste sisteme de irigaţii”, a precizat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

 

Diversificarea economiei rurale este încurajată prin sub-măsura 6.2

 

Sub-Măsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale dispune de o alocare financiară totală PNDR 2014-2020 de 117.772.552 de euro, iar alocarea financiara a sesiunii din 2015  (15 iulie – 30 octombrie) este de 44.164.707 de euro. Aceasta măsură vizează diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale. Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, respectiv 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect (în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism), pentru finanţarea de noi activităţi neagricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. Pot aplica pentru această sub-măsură fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole în spaţiul rural pentru prima dată, micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin, precum şi micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-up).

 

Finanţări şi pentru activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism

 

Sub-Măsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole dispune de o alocare financiară totală PNDR 2014-2020 de 152.573.159 de euro iar pentru sesiunea din 2015 (15 iulie – 30 octombrie) de 57.214.935 de euro. Această sub-măsură sprijină stimularea mediul de afaceri din mediul rural, contribuind astfel la creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale. De asemenea, are ca scop dezvoltarea activităţilor neagricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale şi reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban. Sprijinul va fi acordat pe principiul rambursarii costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% şi se poate majora până la 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism şi pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non-agricole.  Beneficiari pot fi micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou înfiinţate din spaţiul rural, precum şi fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Compania de Navigaţie Fluvială Română NAVROM Galaţi, compania cu cea mai mare capitalizare pe piaţa Rasdaq, dar şi unul dintre armatorii fluviali importanţi din Europa, având o capitalizare de peste 200 de milioane de lei, a finalizat răscumpărarea titlurilor acţionarilor minoritari şi urmează să se delisteze de pe RASDAQ. Compania gălăţeană a achitat 13,7 milioane de lei pe parcursul ultimelor trei luni către 431 de acţionari minoritari. Minoritarii au votat împotriva transformării companiei în societate închisă, compania fiind obligată să le cumpere titlurile la preţul de 16,94 lei/acţiune. Preţul, mai mare de peste două ori decât cotaţia acţiunilor companiei  din acel moment, a fost stabilit de un evaluator şi anunţat în luna martie. În toată această perioadă, operatorul de transport a răscumpărat 4,75% din totalul acţiunilor sale.

Pachetul majoritar de acţiuni, reprezentând peste 87% din capital, se află în proprietatea companiei Transport Trade Services (TTS), controlată de omul de afaceri Mircea Alexandru Mihăilescu, care deţine şi compania de transport feroviar Transfer International Spedition. TTS mai deţine şi jumătate din terminalul de export al cerealelor Canopus Star, unul dintre cele mai mari din portul Constanţa, în parteneriat cu traderul Cargill.

În 2014, Navrom a înregistrat o cifră de afaceri de 225 milioane de lei şi a trecut pe pierderi de 8 milioane de lei, de la un profit de 4,6 milioane de lei în 2013. 

Grădina Zoologică de la Gârboavele nu îşi deschide porţile în această lună. Deşi anunţată iniţial pentru începutul lunii iulie, fiind vehiculată ca dată probabilă ziua de 8 iulie a.c., redeschiderea nu poate avea loc deoarece Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Galaţi nu a eliberat încă autorizaţia de mediu. Declaraţiile autorităţilor locale făcute până în prezent scoteau în evidenţă faptul că la sfârşitul anului trecut s-a terminat montarea gardului împrejmuitor, iar la începutul acestui an a fost depusă documentaţia de avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului. Dar abia în şedinţa de astăzi, 14 iulie, a Comisiei de Analiză Tehnică din cadrul APM Galaţi se va analiza documentaţia completă ce stă la baza emiterii autorizaţiei de mediu. 

Din informaţiile obţinute de reporterii noştri de la APM Galaţi, am aflat că documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de mediu a fost înregistrată la sediul Agenţiei pe data de 21 aprilie 2015, iar ca urmare a analizării acesteia şi a verificării amplasamentului au fost solicitate completări. Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi a transmis documentele solicitate pe data de 23.06.2015, iar APM a mai cerut câteva clarificări asupra unor aspecte tehnice, acestea fiind înaintate către Agenţie la data de 9 iulie 2015. 

„Întreaga documentaţie înaintată de Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii «Răsvan Angheluţă» Galaţi va fi analizată în şedinţa CAT APM Galaţi din data de 14 iulie 2015, în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările ulterioare. Având în vedere prevederile legislative, eliberarea autorizaţiei de mediu se va realiza după 15 zile lucrătoare de la data luării deciziei privind emiterea autorizaţiei de mediu şi afişarea acesteia pe site-ul instituţiei”, a precizat directorul executiv al APM Galaţi, Carmen Sandu. 

Directorul Complezului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Răsvan Angheluţă”, Mădălin Şerban, a confirmat şi el că Parcul Zoologic ar putea fi deschis în prima jumătate a lunii august, imediat după emiterea autorizaţiei. 

A doua consultare publică privind implementarea proiectului "Program Strategic de dezvoltare a Portului Galaţi" cu tema "Plan de acţiuni pentru implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare a portului Galaţi" ce s-a desfăşurat ieri a supus atenţiei opiniei publice proiectele şi măsurile de eficientizare identificate în etapa de elaborare a strategiei de dezvoltare. Trebuie menţionat că scopul Planului de Acţiune este de a descrie şi fundamenta paşii necesari pentru implementarea proiectelor şi măsurilor propuse în cadrul Planului Strategic şi are în vedere integrarea portului în fluxurile internaţionale de mărfuri şi pasageri, precum şi creşterea rolului său în îmbunătăţirea accesibilităţii Coridorului Trans-European Rin-Main-Dunăre, conectarea la fostul Coridor Pan-European IX şi transformarea portului într-un motor de creştere şi dezvoltare economică la nivel regional. Experţii prezenţi la consultare au scos în evidenţă faptul că au fost prioritizate acele proiecte a căror implementare în intervalul 2015 – 2035 vor conduce la o creştere economică regională şi locală prin majorarea nivelului de investiţii în zonă, stimularea pozitivă a volumului de mărfuri tranzitate prin portul Galaţi şi sporirea numărului de locuri de muncă temporare şi/sau permanente.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Transport 2007-2013, în cadrul axei prioritare 2: "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport", domeniul major de intervenţie 2.3: "Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene".Valoarea totală a proiectului este de 440.844 euro iar termenul de finalizare a acestuia este prevăzut a fi luna noimbrie a acestui an.

Cea de-a doua consultare cu privire la realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă nu a prezentat interes exact pentru părţile interesate. Organizată, joi, de către Primăria municipiului Galaţi şi Eptisa România, compania care realizează acest plan, întâlnirea a adus în faţa celor interesaţi datele colectate şi soluţiile identificate de către experţii din proiect la problemele de mobilitate din municipiul Galaţi. Marii absenţi ai acestei întâlniri au fost chiar cei care ar fi avut un cuvânt greu de spus la această dezbatere, adică reprezentanţii firmelor de transport public sau de mărfuri, reprezentanţii asociaţiilor de locatari precum şi ai mai multor ONG-uri care au ca scop bunăstarea urbei noastre. S-au remarcat însă doi reprezentanţia ai societăţii civile, Marta Iozefina Bencze, care a adus în discuţie într-un mod remarcabil problemele zilnice ale persoanelor cu dizabilităţi motorii în privinţa accesibilităţii în instituţii sau în transportul în comun, dar şi Ştefan Bădiţă, care şi-a expus punctul de vedere cu privire la problemele de mobilitate urbană. 

Cele mai remarcabile intervenţii le-a avut însă reprezentantul BERD, Aura Răducu, care a ţinut să precizeze că proiectele Galaţiului în privinţa mobilităţii urbane pot fi finanţate fără probleme. „Nu există lipsă de bani, ci doar lipsă de proiecte. Aveţi nevoie de un proiect de mare impact. Aveti oameni remarcabili la Universitatea din Galaţi. Puneţi-i să gândească. Încercaţi o dezvoltare pe toată zona. Aveţi nevoie de un proiect de mare impact”, a spus Aura Răducu, care a susţinut şi argumentat excelent ideea unei alianţe administrative Galaţi - Brăila.  

Planul trebuie finalizat până în luna iulie a acestui an, timp în care se doreşte definirea zonei de studiu pe care se va baza Planul. Această zonă de studiu va conţine întregul sistem de transport care va servi zona urbană şi vecinătăţile, Planul urmând a fi finanţat de BERD, care va contribui la modernizarea infrastructurii de transport urban în municipiul Galaţi cu un împrumut de 100 de milioane de lei, adică 22,6 milioane de euro şi încă 900.000 euro asistenţă pe bază de subvenţii de la municipalitate. Cu această finanţare, se vor reabilita străzile principale şi infrastructura de apă, se vor achiziţiona noi troleibuze şi se va introduce un sistem automatizat de încasare a tarifelor de călătorie.

Experţii Eptisa mai aşteaptă timp de o săptămână sugestiile gălăţenilor pe pagina de facebook www.facebook.com/Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila-Galati sau pe site-ul Primăriei muncipiului Galaţi, după care vor trece la finalizarea Planului, cu promisiunea că vor analiza şi vor lua în calcul toate sugestiile primite.

Astăzi, pe ordinea de zi a Comisiei Juridice din cadrul Parlamentului European figura la punctul 11 şi supunerea la vot a ridicării imunităţii europarlamentarului PSD de Galaţi, Dan Nica. Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut aviz pentru începerea urmăririi penale a lui Dan Nica sub acuzaţiile de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani. Lui Dan Nica, fost ministru al Comunicaţiilor, i se impută faptul că ar fi primit o parte din suma de 20 mililoane de dolari de la Fujitsu Siemens Computers, cu titlu de consultanţă, cu privire la contractul de licenţe Microsoft cu Guvernul, pentru ca acesta să fie încheiat în condiţiile propuse de Fujitsu.

Reamintim că procurorii anticorupţie au cerut aviz pentru urmărirea penală, în dosarul Microsoft-EADS, a nouă foşti miniştri: Gabriel Snadu, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu, Ecaterina Andronescu, Valerian Vreme, Şerban Mihăilescu, Dan Nica, Adriana Ţicău şi Mihai Tănăsescu. DNA susţine că din cele 54 milioane USD achitate de Guvernul României în baza contractului cadru şi a extensiei din luna noiembrie 2004, suma de 20 milioane USD reprezintă comisioane pretinse de persoanele implicate în derularea proiectului din cadrul Guvernului României, din ministerele şi societăţilor implicate. 

Şedinţa de astăzi a Comisiei Juridice a început însă cu precizarea că punctul 11 de pe ordinea de zi, adică ”2014/2227(IMM) Request for the waiver of parliamentary immunity of Dan Nica” a fost anulat la cerea raportorului Marinho E Pinto António, care face pare din Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE). S-ar putea zice că astrele şi ALDE au fost favorabile lui Dan Nica în dosarului Microsoft. 

Pe 6 iunie 2015, va avea loc conferinţa  E-Marketing Hub 2015! Pentru cei interesaţi, îi aşteaptă o zi în care 4 speakeri de elită le vor da detalii despre soluţii inovative şi punctuale de marketing care se diferenţiază prin calitate, abordare strategică şi creativitate, reţele sociale, bloguri şi multe altele. Astfel, de la ora 10.00, la restaurantul Flow, cei prezenţi vor avea de parcurs următoare agendă:

10:30 – 11:00: Soluţii de marketing pentru tineri ambiţioşi şi antreprenori curajoşi - Oana Sav  - COORDONATOR ŞI TRAINER, INSTITUTUL DE MARKETING. 

Oana Sav este coordonator şi trainer pentru Oxford College of Marketing la Institutul de Marketing şi consultant la More Marketing Solutions. Absolvent al programului Chartered PostGraduate, deţine titlul de Chartered Marketer, cea mai înaltă distincţie acordată de Chartered Institute of Marketing (CIM). A lucrat în calitate de expert sau consultant pe proiecte şi campanii pentru branduri româneşti sau internaţionale pe pieţe şi segmente de clienţi din România, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Spania, Italia, Marea Britanie şi SUA.

11:10 – 11:40: Soluţii de marketing pentru tineri ambiţioşi şi antreprenori curajoşi - Mihaela Pântea  - BUSINESS COMMUNICATION DESIGNER, EDITOR MARKETING FOCUS

Mihaela Pantea, absolventă de Finanţe-Banci la ASE a ales, în 1993 calea jurnalismului economic şi financiar-bancar unde a evoluat într-o carieră jurnalistică de success la trusturi de presă precum WAZ Medien Holding/România liberă, Realitatea-Caţavencu, Adevărul Holding şi Forbes România.

Începând cu anul 2000, a demarat şi proiecte de comunicare şi relaţii publice, dezvoltate pentru diferite companii romaneşti şi antreprenori români, în paralel cu activitatea de creaţie, coordonare şi implementarea evenimentelor de afaceri. A fost, timp de doi ani, Communication Director la CEC Bank, între 2005-2006

12:10 – 12:40: Social Media Buzz. Our world is shaped by the media? -  Andrei Cismaru - SOCIAL MEDIA MANAGER BITDEFENDER

A facut liceul de electronică deşi nu i-a plăcut niciodată matematica. Îi place să se înconjoare de oameni care sa îl provoace, să scoată cât mai mult din el. Îi plac discuţiile în contradictoriu, bine argumentate. A lucrat în calitate de expert în social media pentru companii precum Mobexpert, Digital Antena Group, iar în prezent coordonează campanii de social media pentru Bitdefender.

12:50 – 13:20: Marketing + Design = Magic - Ionuţ Vlad - GRAPHIC DESIGNER, THECON

Este o persoană deschisă, cu o minte sănătoasă, cu o dorinţă de cunoaştere, cu un temperament balansat, cand incendiar, cand melancolic, dar întotdeauna autentic. Este ceea ce gândeşte, şi niciodată nu gândeşte după tipare, mereu situat undeva în afara cutiei. Acest lucru i-a sporit creativitatea si originalitatea. Pasionat de design de mai bine de 10 ani. La un nivel profesionist practică designul grafic de 4 ani. A fost implicat în diferite proiecte unde elementul de design a avut un rol esenţial, fie el digital sau printat, acesta a ajutat la fixarea ideii in mintea audienţei.

Persoanele interesate se pot înregistra acum pe www.openhub.ro. 

Oamenii de afaceri din Galaţi vor putea participa pe 9 iunie la un eveniment dedicat lor, ce se va desfăşura la Hotel Vega, sala Reuniuni. Seria de evenimente regionale ”Asociaţi în afaceri. Experţii alături de dumneavoastră” propune o dezbatere pe teme de finanţare şi investiţii. Organizatorii şi-au propus să aducă în comunitatea locală de afaceri profesionişti din domeniul finanţării, fiscalităţii şi consultanţei care vor prezenta studii de caz şi vor oferi răspunsuri întrebărilor adresate de participanţi. Participanţii la eveniment reprezintă factorii de decizie - top si middle management - din companiile cu cifra de afaceri mai mare de 500.000 euro din judeţele Galaţi şi Brăila. Printre temele ce urmează a fi dezbătute la eveniment se remarcă ”Finanţarea potrivită afacerii tale” suţinută de Adriana Tiolan - director Grup Retail, Raiffeisen Bank, ”O nouă realitate în universul administrării banilor” cu Mihnea Barbulescu - director Vânzări şi Eduard Inizian - manager Clienţi Institutionali, Erste Asset Management, ”Provocări ale sistemului fiscal actual” prezentată de Ruxandra Tarlescu - senior manager Consultanţă Fiscală PwC Romania, ”Modificările aduse de noul Cod Civil în materie de garanţii reale oferite bancilor” cu Irina Amarghioalei - avocat senior Sălcianu Attorneys at Law şi, nu în ultimul rînd, ”Finanţarea consultanţei în afaceri” prezentată de Daniela Marin - director Program SBS, BERD România. ”Asociaţi în afaceri. Experţii alături de dumneavoastră” aduce o abordare diferită în formatul evenimentelor de afaceri, printr-un set-up atipic - vorbitorii vor sta în rând cu participanţii, eliminând în acest fel orice bariere de comunicare. Participarea este gratuită şi se face pe bază de invitaţie, în limita locurilor disponibile. 

Vineri, 15 Mai 2015 00:00

Apa caldă, agent electoral

Niscai gălăţeni, vreo 300, organizaţi de nişte sindicalişti unşi cu toate alifiile, au ieşit în stradă şi au făcut scandal fix în ziua în care primarul era la Ministerul Energiei să găsească soluţii pentru achiziţionarea cazanului necesar producerii apei noastre calde cea de toate zilele. Simplă coincidenţă, aş putea spune. Dar în acest editorial nu am de gând să analizez ce face sau ce nu face primarul în privinţa rezolvării acestei situaţii, ci am în vedere manevrabilitatea maselor având drept material conductibil apa caldă. În cazul de faţă, cetăţenii supuşi piruetelor dictate de subconştientul sindical se împart în două mase. Una este reprezentată de foştii angajaţi Apaterm, viitori angajaţi Calorgal, iar cea de-a doua este reprezentată de câţiva membri ai unui partid şi câţiva jinduitori după apă caldă. Problema mai grea şi mai mare pentru această parodie de protest nu a prea ştiut nimeni care a fost de fapt. Apatermiştii acuzau că au rămas şomeri. Vaai, ce minciună mincinoasă... În mare parte, adică piloşii de partid şi profesioniştii, vor fi preluaţi de zâna apei calde, Calorgal. Dar de fapt nu desfiinţarea locurile de muncă e motivul de protest, ci faptul că n-are oraşul apă caldă. Hait! Păi ce? De ieri, alaltăieri, nu e agent termic? Până acum le-a fost bine apatermiştilor, se poate concluziona conform regulii de trei simplă, că altfel ar fi protestat demult. Cum nu le-a fost bine? Aţi auzit voi şi ştiaţi că Apaterm putea presta servicii de întreţinere şi reparaţie contra-cost a instalaţiilor şi chiar aveau preţuri foarte bune? De unde să stiţi, că toţi meseriaşii de la Apaterm prestau în regie proprie şi nu în interesul companiei care se zbătea în lipsuri financiare. Dar nici şefii lor nu s-au obosit să facă în aşa fel încât să afle lumea. Nu a existat interesul să se producă bani pentru companie, asta e clar. 

Dar să lăsăm trecutul. Prezentul ne arată că liderii sindicali şi-au amintit de rolul lor în societate cam prea târziu şi cam prea fără credibilitate. Pe asta au pierdut-o în toţi anii în care s-au remarcat prin absenţă şi indiferenţă totală faţă de problemele membrilor de sindicat. Acum se reanimează pentru că ar putea fi interesaţi şi interesanţi pentru partide. Anul acesta este anul marilor răsuciri şi reaşezări politice. Totul trebuie să se rezolve în câteva luni, căci la anul avem alegeri. Opoziţia (încă nu se ştie exact care e aia, căci încă se mai tatonează alianţele) dar şi Puterea preferă să agite spiritele şi, în funcţie de reacţia oamenilor, să ştie cum plusează la negocieri. Au fost prezenţi la protest şi lideraşi precum şi câţiva membri ai unor partide. Nu au ţinut să se remarce, dar se ştie că ei nu fac nimic fără interes politic. La fel şi apatermiştii, care au protestat tot pentru interesul lor propriu, acela de a se remarca de pe poziţii de forţă şi de a arăta că fără ei nu se poate, tot din punct de vedere politic vorbind. Iar dacă am fost prea subtilă în toată această poliloghie, vă spun acum clar şi verde în faţă cine a suflat în vuvuzele: apatermişitii-calorgalişti atârnaţi politic, nişte lideri de sindicat ieşiţi de la naftalină, la care s-au mai adăugat şi câţiva membri ai unor partide. Pe lungul drum al protestului, e drept, s-au mai lipit nişte pensionari şi câţiva şomeri adevăraţi. Gălăţenii neprotestatari ori au joburi, şi deci au şi boilere, ori n-au serviciu, aşadar, degeaba ar avea apă caldă, că oricum nu au cu ce o plăti. Restul e doar politică. 

Pagina 10 din 11