Eliza DIMA

Eliza DIMA

Joi, în localitatea Munteni a avut loc un exerciţiu aplicativ de simulare pentru apărare împotriva inundaţiilor, la care au participat peste 80 de specialişti din Administraţiile Bazinale Siret, Prut-Bârlad şi Dobrogea-Litoral. Scopul exerciţiului a fost verificarea  vitezei de reacţie şi a modurilor de conlucrare a structurilor implicate în intervenţiile în caz de inundaţii, precum şi verificarea modului de cunoaştere, de către primari, a procedurilor pentru managementul riscului la inundaţii. Exerciţiul aplicativ a presupus executarea unor tipuri de intervenţie pentru apărarea împotriva deversării unei cantităţi de apă din râul Bârlad în braţul Rateş şi construcţia, pe o lungime de aproximativ 2 km, a unui dig de protecţie pe braţul Rateş. Prin această intervenţie, într-o situaţie reală, ar fi ferite de inundaţii municipiul Tecuci şi localităţile Munteni, Ungureni şi Ţigăneşti, însumând 230 de case, 6 km de drumuri, zeci de obiective economice şi 130 de ha de teren agricol. În cadrul exerciţiului s-au folosit, în locul digului construit din clasicii saci cu nisip, un hidrobaraj şi un dig din panouri mobile, din aluminiu, panouri de ultimă generaţie, achiziţionate de Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad în cadrul unui programul de investiţii, Watman, în valoare de 76 milioane de euro, derulat la nivel naţional de Administraţia Naţională Apele Române. În cadrul acestui proiect Watman  au fost achziţionate utilaje de ultimă generaţie pentru intervenţia în cazul inundaţiilor şi s-au înfiinţat, în ţară, 26 de centre de intervenţie rapidă în caz de inundaţii. Potrivit directorului adjunct al Administraţiei Naţionale Apele Române, Nicolae Bărbieru, instituţia face demersuri pentru accesarea de fonduri europene pentru etapa a II-a a proiectului Watman prin care vor fi înfiinţate, în toate judeţele ţării, astfel de centre de intervenţie rapidă, dotate cu toate utilajele de ultimă generaţie pentru intervenţia în caz de inundaţii.

14Simulare2

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi a emis, marţi, un aviz către navigatori prin care aceştia sunt înştiinţaţi că au început lucrări de dragare a Dunării, pe şenalul navigabil, în aval şi amonte de Cernavodă, dar şi la Cochirleni, pe segmentul cuprins între Km 304 şi Km 310 al Dunării. Lucrările de dragaj au fost demarate ca urmare a nivelului scăzut al Dunării, dar şi a tendinţei de scădere accentuată, în următoarea perioadă de timp. Din acest motiv, deja pe unele segmente din Dunărea fluvială, în apropiere de Cernavodă, adâncimea fluviului pe şenal navigabil este de 2 metri, sub adâncimea minimă de 2,5 metri, recomandată de Comisia Dunării.  Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi a emis, marţi, un aviz către navigatori prin care aceştia sunt înştiinţaţi că au început lucrări de dragare a Dunării, pe şenalul navigabil, în aval şi amonte de Cernavodă, dar şi la Cochirleni, pe segmentul cuprins între Km 304 şi Km 310 al Dunării. Lucrările de dragaj au fost demarate ca urmare a nivelului scăzut al Dunării, dar şi a tendinţei de scădere accentuată, în următoarea perioadă de timp. Din acest motiv, deja pe unele segmente din Dunărea fluvială, în apropiere de Cernavodă, adâncimea fluviului pe şenal navigabil este de 2 metri, sub adâncimea minimă de 2,5 metri, recomandată de Comisia Dunării.  Conform avizului AFDJ, „se aduce la cunoştinţa navigatorilor că, începând cu data de 11.07.2017, pe Dunărea Fluvială, între Km 304 şi Km 310, lucrează complexul de dragaj “FILEŞTI 3” cu salandele SIRET 2 Şi SIRET 3, pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie recomandate de Comisia Dunării. Pe Dunărea fluvială, între Km 304 – Km 310, se interzice: 1.întâlnirea, depăşirea sau navigaţia la aceeaşi înălţime; 2.producerea de valuri sau efecte de sucţiune; 3.târârea ancorelor, lanţurilor sau parâmelor”.  Debitul Dunării la intrarea în ţară este de 3.000 de mc/s, cu mult sub media multianuală specifică lunii iulie, respectiv 5.350 de mc/s.

Potrivit Inspectoratului Judeţean Şcolar Galaţi, după rezolvarea celor 1.198 de contestaţii, rata de promovoare a examenului de bacalaureat a ajuns la 80,48%, cu 0,89% mai mult decât iniţial. Astfel, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi a transmis că, în urma contestaţiilor, alţi 29 de elevi au fost declaraţi promovaţi, faţă de cei 2.593 elevi care au reuşit să promoveze iniţial examenul de bacalaureat. Potrivit Inspectoratului Judeţean Şcolar Galaţi, după rezolvarea celor 1.198 de contestaţii, rata de promovoare a examenului de bacalaureat a ajuns la 80,48%, cu 0,89% mai mult decât iniţial. Astfel, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi a transmis că, în urma contestaţiilor, alţi 29 de elevi au fost declaraţi promovaţi, faţă de cei 2.593 elevi care au reuşit să promoveze iniţial examenul de bacalaureat. La nivelul judeţului Galaţi au fost înregistrate 1.198 de contestaţii, în urma cărora 599 de note au fost mărite, 535 au fost micşorate, în timp ce 64 au rămas nemodificate. În urma contestaţiilor, un elev de la Liceul "Emil Racoviţă" a reuşit să obţină media zece, după ce iniţial în judeţul Galaţi s-au înregistrat trei medii de zece, obţinute de elevi ai Colegiului Naţional Vasile Alecsandri din municipiul Galaţi. Totodată, după contestaţii, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” a devenit al treilea liceu din Galaţi în care toţi elevii au reuşit să promoveze examenul, după Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” şi Colegiul Naţional „Costache Negri”. În total, la nivelul judeţului Galaţi s-au înscris pentru a susţine bacalaureatul 3.397 de candidaţi, dintre care 139 nu s-au mai prezentat la examen.

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi are, în vederea admiterii pentru studiile de licenţă 3.790 de locuri, taxa de înscriere la examen fiind aceeaşi ca anul trecut, de 150 de lei. În premieră, copiii absolvenţilor facultăţilor universităţii vor plăti cu 50 de lei mai puţin, măsură luată de conducerea universităţii pentru atragerea unui număr cât mai mare de studenţi. De asemenea, copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi beneficiază şi de gratuitate la cazare în căminele din campusurile studenţeşti. Nu plătesc taxa de înscriere nici orfanii de ambii părinţi, dar nici tinerii proveniţi din casele de copii sau din sistemul de plasament familial.Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi are, în vederea admiterii pentru studiile de licenţă 3.790 de locuri, taxa de înscriere la examen fiind aceeaşi ca anul trecut, de 150 de lei. În premieră, copiii absolvenţilor facultăţilor universităţii vor plăti cu 50 de lei mai puţin, măsură luată de conducerea universităţii pentru atragerea unui număr cât mai mare de studenţi. De asemenea, copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi beneficiază şi de gratuitate la cazare în căminele din campusurile studenţeşti. Nu plătesc taxa de înscriere nici orfanii de ambii părinţi, dar nici tinerii proveniţi din casele de copii sau din sistemul de plasament familial.Înscrierile la admitere încep luni. Din totalul de 3.790 de locuri, 1.748 de locuri sunt la buget iar 1.590 de locuri sunt la taxă. Candidaţii au posibilitatea să se cazeze pe timpul desfăşurării probelor de concurs, respectiv 15-19 iulie, precum şi în perioada 25-26 iulie, în cazul Facultăţii de Medicină şi Farmacie.Pentru studiile universitare de licenţă la buget, cele mai multe locuri sunt la Facultatea de Medicină şi Farmacie (266), la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică (250), dar şi la Facultatea de Inginerie (210 locuri), iar cele mai puţine locuri sunt la Facultatea de Arte (30).Înscrierile la examen se vor face în perioada 10-15 iulie, în timp ce probele de concurs se vor derula între 17 şi 19 iulie, iar primele rezultate vor fi afişate în intervalul 20-21 iulie, după care candidaţii declaraţi admişi trebuie să-şi depună diplomele de bacalaureat în original până pe 24 iulie. Candidaţii care nu vor aduce diplomele în original îşi vor pierde locurile, iar ierarhiile din fiecare facultate vor fi refăcute. Astfel, rezultatele finale vor fi afişate pe 26 iulie până la ora 16.00.  La Facultatea de Medicină şi Farmacie probele se vor susţine în intervalul 25-26 iulie, astfel încât afişarea rezultatelor şi rezolvarea contestaţiilor se vor face până pe 27 iulie. iar până pe 31 iulie candidaţii sunt aşteptaţi să aducă diplomele în original. Listele finale cu viitorii studenţi la medicină vor fi cunoscute abia pe 2 august 2017.Admiterea la facultăţile universităţii se face pe bază de test grilă, iar în media finală de admitere 50% reprezintă nota la test şi 50% media de la examenul de bacalaureat. Excepţii sunt la: Facultatea de Medicină şi Farmacie, unde media finală la admitere este 100% nota la testul grilă; la Facultatea de Arte unde nota de la bacalaureat nu contează deloc, admiterea constând în două probe de aptitudini, prima fiind eliminatorie, iar a doua prevăzută cu notă; la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, unde media finală de admitere se calculează astfel – 50% nota la proba sportivă şi 50% media de la bacalaureat. De asemenea, o etapă eliminatorie se organizează şi în cazul admiterii la domeniul Teologie, din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.Olimpicii care aleg să devină studenţi ai Universităţii ”Dunărea de Jos” nu dau examen de admitere, aceştia având locurile asigurate. Pe de altă parte, taxele de şcolarizare la Universitatea Dunărea de Jos variază, cea mai mare, de 6.000 de lei pe an, fiind la Facultatea de Medicină, iar cea mai mică, de 2.700 de lei pe an, la facultăţi precum Educaţie Fizică, Litere sau Economie.Universitatea ”Dunărea de Jos”, cu 13 facultăţi în componenţă, are în prezent peste 12.500 de studenţi, care sunt şcolarizaţi în toate cele trei cicluri de învăţământ, respectiv licenţă, masterat şi doctorat.

Luni, 03 Iulie 2017 11:19

Galaţiul are un nou logo

Trei tineri, un gălăţean, un tulcean şi o domnişoară din Republica Moldova (care a studiat însă în România) sunt cei care au realizat logo-ul municipiului Galaţi, un concept de identitate vizuală a oraşului pentru care Primăria Galaţi a alocat un buget de 38.000 de lei fără TVA. "Reprezentăm firma I.V.Future S.R.L care a fost înfiinţată acum doi ani, însă toţi trei avem circa 13 ani de vechime în branţă, ocupându-ne de astfel de lucrări şi înainte de înfiinţarea firmei, pe PFA-uri", au explicat tinerii, precizând că firma pe care o au a câştigat licitaţia pentru realizarea proiectului ”Branding şi Identitate vizuală a Municipiului Galaţi”.
În cadrul acestui proiect, tinerii au realizat noul logo al municipiului Galaţi care cuprinde, stilizate, elemente arhitecturale, simboluri reprezentând doi peşti, crucea Sf. Andrei, o elice navală precum şi imaginea unui vapor pe Dunăre.
“În procesul de creare a logo-ului Municipiului Galaţi am ţinut cont de heraldica veche a oraşului. Considerăm că elementele vizuale reprezentate de stemă au un rol important în definirea identităţii oraşului - ambarcaţiunea din partea superioară aminteşte faptul că acest oraş este un important port la Dunăre, atestarea sa documentara drept schelă (port) datând, dupa cum se ştie, din secolul XV; peştii scot în evidenţă rolul acestui port în dezvoltarea pescuitului; caducelul este atributul zeului Mercur, zeul comerţului. Acesta simbolizează intensa activitate comercială desfăşurată aici, Galaţiul ajungând în 1711, conform afirmaţiei lui Dimitrie Cantemir, centrul comercial cel mai important de pe toată Dunărea, statut întărit dupa spargerea, în 1774, a monopolului turcesc în zonă, şi mai ales dupa desfiinţarea definitivă a acestuia, în 1829. La nivel compoziţional am păstrat delimitarea clară a elementelor vizuale şi separarea lor pe 3 nivele. Culorile principale- roşu, galben şi albastru deschis au fost preluate pentru varianta cromatică şi vor fi folosite în funcţie de context şi mediul de aplicare al logo-ului”, au spus creatorii logo-ului.
De asemenea, a fost prezentat şi un manual de identitate vizuală care cuprinde un set de reguli de utilizare a elementelor de identitate vizuală a unui brand, fiind date şi câteva exemple de simboluri vizuale care pot fi create utilizând geometria logo-ului stabilit. "Municipiul Galaţi are un motiv întemeiat pentru a-şi îmbunătăţi imaginea atât pe plan regional, naţional cât şi internaţional; un potenţial enorm de dezvoltat pentru întărirea poziţiei; resursele şi suportul necesare pentru implicarea într-un management de branding. Însă trebuie să devină o viziune comună a tuturor actorilor regionali, care numai implicaţi solidar pot da viaţă unei identităţi puternice a Municipiului Galaţi", se concluzionează în manual.
Totodată, în cadrul acestui nou concept Primăria municipiului Galaţi va avea un nou site cu o altă structură, îmbunătăţit, disponibil atât în varianta desktop, cât şi pentru telefoanele mobile, au spus reprezentanţii firmei. "De acum înainte, se vor face aplicaţii pentru diverse tipuri de evenimente pentru a putea fi folosite pe viitor", a spus Ionuţ Vasiliu, reprezentant al firmei. "Urmează o etapă de mentenanţă în care vom încerca să susţinem Primăria în tot ce ţine de iniţiativele de aplicare a acestui brand. Noi mai avem un manual pe care l-am predat cu o strategie de promovare. Se va discuta inclusiv pe acţiuni concrete", a declarat Iulia Bors, designer web.

Luni, 03 Iulie 2017 08:52

George Stângă: PSD este în derivă

Preşedintele PNL Galaţi, senatorul George Stângă, a criticat PSD-ul pentru alegerile făcute pentru componenţa Guvernului Tudose, referindu-se la faptul că au fost numiţi aceiaşi miniştri care nu au trecut evaluarea propriului partid. "PSD este în derivă. Evaluarea pe care a făcut-o cuplul Dragnea - Vâlcu s-a transformat într-o armă împotriva propriului partid. Suntem în situaţia ridicolă în care un ministru care nu a trecut de evaluarea propriei formaţiuni politice să fie promovat prim ministru. Oare nu competenţa ar fi trebuit să primeze când desemnăm o persoană pentru a ocupa o asmenea funcţie? Discutam ieri cu câţiva colegi parlamentari ai PSD şi i-am întrebat de ce dacă aceşti miniştri au fost evaluaţi şi s-a constatat că nu au realizat măsurile din planul de guvernare s-a mers tot pe mâna lor? Am primit un răspuns care m-a şocat - mi-au zis că oamenii competenţi din PSD nu doresc funcţii guvernamentale de teama de a nu fi umiliţi public de Liviu Dragnea", a spus George Stângă.
Totodată, parlamentarul liberal a precizat că modificările în plan fiscal făcute în programul de guvernare reprezintă “o catastrofă pentru mediul de afaceri”, PNL urmând să facă tot ce îi stă în putinţă să împiedice adoptarea, în Parlament, a acestor măsuri. Senatorul PNL a menţionat câteva din măsurile fiscale promise în programul de guvernare al PSD, măsuri care însă urmează să îşi amâne termenele de aplicare şi a criticat lipsa absorbţiei fondurilor europene, dar şi lipsa investiţiilor.
"Aceste noi biruri introduse nu sunt decât o catastrofă pentru mediul de afaceri care deja are o povară fiscală pe care nu o poate duce şi este de datoria noastră, a PNL şi altor partide care vor să facă opoziţie, dar şi a oamenilor de afaceri pe care îi invit să se implice activ în demersul nostru de a stopa implementarea acestor decizii care nu vor face decât rău economiei româneşti. Ei pot promova punctele pe care le-au specificat în programul de guvernare doar prin iniţiative legislative. Este de datoria noastră de a efectua toate demersurile de a nu le da posibiluitatea să treacă prin Parlament aceste acte normative. Programul de guvernare a fost modificat cu o noapte înainte de a fi prezentat în Parlament. Dar pentru PSD e o obşnuinţă să facă acest lucru aşa cum au spus cei din stradă, noaptea ca hoţii au modificat esenţial programul de guvernare. În plus, au modificat şi termenele la care trebuiau să implementeze anumite măsuri, ca scăderea TVA care, de la 1 ianuarie 2018, a fost mutat la 1 ianuarie 2019. Mai mult, au prevăzut în bugetul din acest an peste 2 miliarde euro - bani obţinuţi din absorbţia de fonduri europene, însă până acum au fost traşi 0,1% din previziunea avută de dl. Dragnea. De asemenea, au mai spus că vor direcţiona bani spre investiţii, dar până acum investiţiile sunt cu 60% mai mici decât cele efectuate în 2016", a mai declarat parlamentarul liberal.

Zeci de gălăţeni de toate vârstele au participat, în acest weekend, pe Faleza Inferioară a Dunării, la Crosul Tuturor Vârstelor, eveniment sportiv derulat în cadrul "Zilelor Dunării”. Pentru a marca Ziua Dunării, sărbătorită, pe 29 iunie, în întreaga Europă, organizatorii au stabilit la Crosul Tuturor Vârstelor o probă de alergare a 2.860 de metri - aluzie la cei 2.860 de kilometri, cât măsoară cursul Dunării, de la izvoare, din Munţii Pădurea Neagră şi până la vărsare, în Marea Neagră.    Startul s-a dat cu o oră mai devreme, măsură de precauţie luată de organizatori, având în vedere avertizarea de cod rosu de caniculă. Cei care au alergat primii au fost  persoanele cu dizabilitaţi fizice, mobilizate de Vasile Cristea, presedinte al Asociaţiei Sportive pentru Persoanele cu Handicap Locomotor, Sporting Club Galaţi: “Ne bucurăm că ne-am reîntâlnit aici, este, până la urmă, un motiv de socializare pentru noi şi ne face foarte bine – ieşim  din casă, socializăm şi ne bucurăm că administraţia locală este alături de noi”. Faleza a fost apoi străbătută în alergare de zeci de iubitori ai mişcării în aer liber, mulţi din ei, elevi ai Liceului cu Program Sportiv din Galaţi, însoţiţi şi de profesorii lor. “Îmi place să alerg, fac atletism la Liceul cu Program Sportiv şi vreau să ajung precum Gabriela Szabo”, a spus Silvia Gabriela Barna, câştigătoare la una din probele crosului.  
Duminică, 02 Iulie 2017 21:51

Traseu de ciclism montan la malul Dunării

Duminică, la Galaţi, a avut loc prima ediţie a concursului "Ţiglina XCO", desfăşurat în cadrul Zilelor Dunării, organizat la iniţiativa Asociaţiei de Ciclism Mausi, cu sprijinul Primăriei municipiului Galaţi. Concursul s-a desfăşurat pe un traseu amenajat pe teren accidentat, asemănător unuia de ciclism montan, în  Valea Ţiglinei, de a cărei ecologizare s-au ocupat tot cicliştii. În ultimii doi ani, membrii Asociaţiei Mausi, alături de care s-au aflat cei de la BikeWorks, Mecanturist, Albatros, Fundaţia Comunitară Galaţi, Clubul de Ciclism Galaţi – dar şi oameni din mediul de afaceri gălăţean au lucrat la ecologizarea zonei. “Ce a ieşit trebuie doar să veniţi să vă convingeţi, este unic în România, căci nu mai există în nici un oraş din România un astfel de traseu, de tip montan, chiar în centrul oraşului. Mai există ceva asemănător la Sibiu, dar acolo este un parc în afara oraşului. Noi, aici, suntem chiar în centrul oraşului”, spune Octav Mercofer, reprezentant al organizatorilor care adaugă: ”în total, am scos din Valea Ţiglinei 500 de remorci de deşeuri de toate tipurile, am lucrat cu zeci de voluntari, am avut chiar şi câte 40 pe zi. Ne-a ajutat şi Primăria Galaţi în acest demers al nostru”. “Traseul surprinde orice iubitor de astfel de trasee mountain bike, nimeni nu se aşteaptă să găsească aşa ceva în oraş. E o zonă sălbatică pe care noi am vrut să o amenajăm pentru o zonă sportivă de performanţă. Am încercat să amenajăm traseul cu grade diferite de dificultate, mediu spre dificil, încă nu avem ceva greu, dar  este foarte apreciat de cei care l-au parcurs deja. Evident că noi vom continua atât ecologizarea cât şi amenajarea traseului, astfel încât  să se ducă şi către zona sportivă de performanţă, adică de la acest traseu poţi face cunoştinţă cu mountain bike-ul adevărat”, a spus Cristian Mircioi, reprezentant al Asociaţiei Mousi. Cum Valea Ţiglinei încă mai poate fi ecologizată şi amenajată,  30% din taxa de înscriere la concursul de astăzi a fost  direcţionată de organizatori pentru continuarea amenajării traseului de ciclism.  

La aproape două luni şi jumătate de când CL Galaţi a adoptat, pentru prima oară, decizia privind acordarea de ajutoare financiare de 3.000 de lei pentru gălăţenii care se debranşează şi vor să îşi cumpere alte sisteme de încălzire a locuinţei, Primăria Galaţi anunţă că a fost semnată prima dispoziţie de plată.
"S-a semnat prima dispoziţie de plată către beneficiar în cadrul programului de acordare a ajutorului financiar din partea Primăriei Municipiului Galaţi către cetăţenii municipiului pentru achiziţionarea unui sistem alternativ de producere a apei calde şi căldurii. Este vorba despre o plată care se va realiza prin mandat poştal", a informat, marţi, Biroul de Presă al Primăriei. Acesta spune că până acum au fost înregistrate 3.785 de dosare pentru acordarea de ajutoare financiare de 3.000 lei pentru achiziţionarea unui sistem alternativ de încălzire şi apă caldă, iar astăzi alte 252 de dispoziţii sunt la semnat.
Reamintim faptul că CL Galaţi a aprobat pe 9 iunie acordarea unui ajutor financiar de 3.000 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ pentru cei care depind de sistemul centralizat de termoficare. Un proiect similar a fost adoptat şi pe 12 aprilie, odată cu adoptarea unei hotărâri de suspendare pe termen nedeterminat a funcţionării sistemului centralizat de termoficare, dar aceasta din urmă a fost atacată în instanţă de prefect. Astfel, pe 9 iunie, consilierii locali au decis să revoce această hotărâre de suspendare a funcţionarii sistemului centralizat de termoficare, însă au adoptat noi măsuri printre care şi cea privind acordarea de ajutoare financiare în continuare. Pot beneficia de aceste ajutoare persoanele singure care are un venit net mediu lunar sub 2.500 lei; familiile formate din 2 membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2.000 lei; familiile formate din 3 membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.700 lei; familiile formate din 4 sau mai mulţi membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.450 lei. Din totalul celor circa 98.000 de locuinţe din municipiul Galaţi, în primăvară erau circa 35.000- 36.000 de apartamente branşate la sistemul centralizat de furnizare a apei calde menajere şi căldurii, din care doar circa 25.000 de apartamente sunt şi locuite efectiv.

Conform unui comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean Şcolar Galaţi, procentul de promovare la Evaluarea Naţională înregistrat la nivelul judeţului Galaţi, înainte de contestaţii, este de 85,55%, în timp ce la limba şi literatura română s-au obţinut 25 de note de zece, iar la matematică - 123 de note de zece. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, s-au înregistrat şi două medii de 10.00, acestea fiind obţinute de elevi de la Colegiul „Vasile Alecsandri” şi Şcoala Gimnazială nr. 28, ambele unităţi de învăţâmânt fiind în municipiul Galaţi.
La nivelul judeţului Galaţi s-au înscris la Evaluarea Naţională 3.570 de candidaţi, iar dintre aceştia 3.528 au fost prezenţi la proba de limba şi literatura română, iar 3.522, la cea de matematică. În continuare, elevii au posibilitatea să depună contestaţii pe parcursul zilei de luni, între orele 16.00 şi 20.00, rezultatele finale urmând să fie afişate vineri, 30 iunie.
Anul trecut, potrivit reprezentanţilor ISJ Galaţi, la nivelul judeţului, rata de promovare la Evaluarea Naţională înainte de depunerea contestaţiilor a fost de 81,9%, iar după soluţionarea acestora a ajuns la 82,1%.

Pagina 4 din 78