Miercuri, 06 Iulie 2016 00:00

Schimbare a modalităţii de plată a taxelor pentru permise, certificate de înmatriculare şi paşapoarte

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, plata taxei de paşaport, precum şi a tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poştal sau în numerar. Plata se poate face on-line în sistem internet banking, dar şi de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de Instituţia Prefectului. Plata acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank, iar cuantumul taxelor este neschimbat.
Astfel, pentru eliberarea permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau altor documente de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, taxele şi tarifele pot fi achitate după cum urmează:
-    în contul RO10TREZ306502601X015777, deschis pe numele Instituţiei Prefectului -  judeţul Galaţi, CUI 3127450, la Trezoreria municipiului Galaţi;
-    la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, din str. Domnească, nr. 102;
-    la casieriile Trezoreriei municipiului Galati, din str. Brăilei, nr. 33;
-    prin mandat poştal.
Pentru eliberarea paşapoartelor şi altor documente emise de către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, taxele şi tarifele pot fi achitate astfel:
-    în contul RO27TREZ306502602X015778, deschis pe numele Instituţiei Prefectului - judeţul Galaţi, CUI 3127450, la Trezoreria municipiului Galaţi;
-    la casieria Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi, str. Domnească, nr. 56;
-    la casieriile Trezoreriei municipiului Galati, din str. Brăilei, nr. 33;
-    prin mandat poştal.
Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a paşaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.
Conform ordonanţei menţionate, pentru reducerea birocratizării, în situaţia paşapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea paşaportului, taxa pentru serviciul public prestat şi, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată faţă de cât este în prezent. Atât în cazul paşapoartelor simple temporare, cât şi a paşapoartelor simple electronice, în situaţia în care plata taxei de paşaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poştal, este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii factura aferentă emisă de oficiul poştal.
Menţionăm faptul că se pot depune cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, precum şi pentru paşapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliul.

Lasă un comentariu