Vineri, 07 Mai 2021 00:00

- 2 Camere

Vând 2 cam, Maz 2, 2 balcoane, geam la baie, başcă, instalaţie cupru, CT, etc, 60.000 Euro. Tel. 0748-389.890 (231)

Vand cabinet medical – fost medicina de familie ( apartament 2 camere, parte), Micro 17, Str. Oltului. Tel. 0745-078.770 (235)

Vand 2 camere decomandate, 48,5 mp, Galati, zona Siderurgistilor, et. 4/4, tel. 0770-726.246, pret neg. 44.500 euro (232)

P.F. vând 2 semidec., Ţiglina 1, etaj 1, îmbunătăţit, renovat nou, mobilat, aproape de transport, piaţă, magazine, 48.000 euro, uşor negociabil. Tel. 0721-237.501 (235)

Vând 2 camere decomandate, Micro 18, etaj 5/10, 56 mp, vizavi de Spitalul Județean, CT, T, G, izolat la exterior, 55.000 euro neg. Tel. 0771-168.012 (235)

Vând 2 cam, Centru, et. 1, conf. 1, T, CT, UM, 47000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 dec, Micro 17, et. 2, bloc 1984, T, P, G, 50000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 dec, Micro 17, et. 2, bloc 1985, CT, mobilat, utilat, imbunatatit, 54000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 dec, Micro 18, 56 mp, et. 5/10, CT, T, imbunatatit, 55000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 dec, Nae Leonard, et. 4, CT, mobilat, utilat, 49.000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 dec, ICFrimu, 2 balcoane, 58 mp, renovat, CT, 56.000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 dec, Str. Domneasca – Gradina Publica, 55 mp, CT, 36.500 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 camere, Centru, et. 2, CT, 41.000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 semidec, Micro 16, et. 2, CT, 50.000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 dec, Mazepa II, parter, CT, T, 50.000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 semidec, Tiglina II, et. 4/4, 365.00 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 cam Centru, parter cu balcon, CT, T, uși int noi, G, F, P, mobilat și utilat, 50.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M17, parter cu balcon din construcție, su=52 mp, CT, T, G, F, P, 53.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 semidec. M16, et intermediar, CT, AC, T, G, F, P, 2 balcoane, geam la baie, 48.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M18, et intermediar, cu balcon, CT, termopane, iz ext, G, F, P, 55.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M19, et 6/10, balcon, CT, AC, iz ext, su=42 mp, 38.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M20, parter, dotat cu CT, apa separat, iz ext, G, F, P, T, 50.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 cam, M38, et 2, termopane, simplu, curat, liber. 37.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M39, îmbunătățit, CT, AC, T, iz ext, geam la baie, su=53 mp, uși noi, 47.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 cam, M40, CT, termopane, geam la baie. 36.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec Mazepa 2, parter, su=48 mp, CT, 50.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 semidec, Mazepa 1, et 1, 2 balcoane, geam la baie, iz ext, 50.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M21, et 2, dotat cu CT, AC, termopane, G, F, P, apa separat, iz ext., 50.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Apartament 2 camere în Tiglina 2, bl M-uri, 53.500 Euro, renovat. Tel. 0755-296.335 (257)

Apartament 2 camere în Mazepa 1, etaj 3, lângă Șc. 28 și piața Ancora, renovat complet, mobilat și utilat. Tel. 0755-296.335 (257)

Apartament 2 camere Piața Centrală, etaj 4/4, mobilat și utilat complet, 49.000 Euro. Tel. 0755-296.335 (257)

Ap 2 camere Micro 38, et 1, 39.000. Tel. 0746-618.328 (257)

Ap 2 cam Micro 21, et 4/10, 56.000, mobilat + utilat complet. Tel. 0755-296.335 (257)

Ap 2 camere Mazepa 1, et 7/10, 65.000 Euro, renovat recent. Tel. 0746-618.328 (257)

Ap 2 cam Micro 18, etaj 2, 57.000, îmbunătățit. Tel. 0755-296.335 (257)

Ap 2 camere Str. Nae Leonard, parter cu gradină mare, extindere, mobilat și utilat complet. Tel. 0755-296.335 (257)

Ap 2 camere în IC Frimu, etaj 1, 50.000. Tel. 0755-296.335 (257)

Vând 2 dec, Mazepa, etaj 2, 63 mp, CT, disponibil imediat, 59.900 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 semidec, Centru, etaj 3, CT, geam baie, disponibil imediat, bloc stradal, 44.900 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 2 sdec, M16, etaj 3, îmbunătățit, CT, apa trasă separat, 46.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 2 dec, Maz 2, etaj 2, renovat total, CT, izolat exterior, disponibil imediat, foarte aproape de piață, faleza, mjloc de transport, 57.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 2 dec, M38, etaj 2, bloc stradal, apă și gaze trase separat, bloc stradal, foarte aproape de mijloc transport/piață, 37.500 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 2 dec, M38, etaj 2, curat, apa trasp separat, termopan, bloc stradal, disponibil imerdiat, 39.900 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 2 semidec, M19, parter, îmbunătățit, CT, apă trasa separat, mobilat, utilat, 44.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 semidec, M38, etaj 2, liber, îmb, balcon din construcție, foarte aproape mijloc de transport/piață, 39.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 semidec, Tig 2, etaj 4, renovat, CT, 2 AC, curat, fără probleme cu izolația, foarte aproape de mijloc transport/magazine, 46.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 semidec, M19, etaj 4, îmb, fără probleme cu izolația, CT, geam baie, balcon din constructie, 36.900 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 semidec, Micro 40, et 1, renovat total, CT, apă trasă separat, balcon din construcţie, 37.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 dec, Micro 18, etaj 2, renovat total, CT, izolat exterior, 68 mp, balcon cât tot apartamentul, 62.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 dec, Micro 16, et. 3/4, curat, 43.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Piața Centrală, curat, T, parchet, gresie, faianță, 48.000 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 2 sdec, Țig II, curat, spațios, 43.500 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 cam, Parfumul Teilor, simplu, T, 38.000 Euro. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând urgent 2 semidec, Aviaţie, et. 3, simplu, fără balcon, fără geam la baie, 27.000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând urgent 2 dec, Micro 13, parter, 46.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Mazepa 2, parter, CT, T, UM, iz termică, apă rece separat, 48.000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 2 dec, ICF, simplu, 2 balcoane, 44.000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând urgent 2 dec, Micro 19, mobilat, utilat, CT, 37.700 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 cam, Micro 38, et. 2, CT, 35.000 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând urgent 2 cam, zona M 17, circular, boiler, T, 36.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Micro 39, et. 3/4, stradal, curat, 49.500 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Micro 21, et. 5, CT, AC, 43.500 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 cam, Ţig I, simplu, et. 2, CT, simplu, apă separat, 39.900 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Publicat în Imobiliare