Numărul de conexiuni la internet fix a depăşit, în a doua jumătate a anului 2021, pragul de 6 milioane, ceea ce înseamnă că trei sferturi dintre gospodării beneficiau de internet fix, la finalul anului, conform unui raport al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
Din cele 410.000 conexiuni noi în 2021, activarea a 250.000 conexiuni în rural a dus penetrarea la 64% din gospodării, comparativ cu 81% în urban, se arată în raportul de date statistice pentru anul 2021, publicat marţi de ANCOM.
Indicatorii statistici ce caracterizează evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 2021 evidenţiază o creştere de 32% a traficului de internet mobil, în timp ce traficul de internet fix a înregistrat o creştere de 16%, menţionează ANCOM într-un comunicat.
Astfel, la finele anului 2021, erau 6,1 milioane de conexiuni la internet fix (+7% anual), dintre care 85% (adică 5,2 milioane, în creştere anuală cu 15%) reprezentau conexiuni de foarte mare viteză (peste 100 Mbps). În mediul rural, creşterea conexiunilor de foarte mare viteză a fost de 35%.
Traficul de internet fix şi-a domolit creşterea, ajungând la aproape 12.000 PB (+16% în 2021, comparativ cu creşterea de 51% din anul 2020), astfel că traficul mediu lunar de internet fix/locuitor a fost de 52 GB/lună. În urban, 9 din 10 conexiuni sunt de peste 100 Mbps, proporţia fiind de 8 din 10 în rural. În funcţie de numărul de conexiuni la internet fix înregistrate la sfârşitul anului 2021, RCS&RDS avea o cotă de piaţă de 63%, grupul Orange 23%, ceilalţi furnizori însumând 14%.
La finele anului trecut, existau 21,2 milioane de conexiuni active la internet mobil (+4%), 74% dintre acestea fiind conexiuni 4G sau 5G (15,6 milioane, în creştere cu 15%). Traficul de internet mobil a ajuns la 1.500 PB, în creştere cu 32% faţă de 2020, astfel că traficul mediu a ajuns la 6,5 GB/lună/locuitor. În funcţie de numărul de conexiuni active la internet mobil de la finalul anului 2021, grupul Orange avea o cotă de piaţă de 43%, Vodafone 24%, ceilalţi furnizori însumând 33%.

Telefonie şi TV

În ceea ce priveşte telefonia mobilă, erau 22,9 milioane de cartele SIM active de telefonie mobilă, dintre care 62% pe bază de abonament şi 38% pe bază de cartele preplătite. Numărul cartelelor SIM preplătite de telefonie mobilă active a înregistrat o scădere anuală de 3%, în timp ce numărul de cartele SIM cu abonament a crescut cu 4%. După creşterea excepţională din anul 2020 (+8%), traficul de voce din reţelele mobile şi-a reluat tendinţa de scădere şi în 2021 a scăzut cu 4%. Traficul mediu de telefonie mobilă efectuat de un locuitor a fost de 4 ore şi 57 minute/lună, respectiv de 23 SMS-uri/lună. În funcţie de numărul de cartele SIM active la sfârşitul anului 2021, grupul Orange avea o cotă de piaţă de 41%, Vodafone 29%, ceilalţi furnizori însumând 30%.
De asemenea, potrivit datelor ANCOM, erau 7,8 milioane de abonamente la servicii TV, tot mai mulţi abonaţi înlocuind serviciile prin satelit/DTH (-17%, până la un total de 1,5 milioane) cu cele prin cablu (+6%, până la un total de 6,2 milioane). În funcţie de numărul total de abonaţi de la finalul anului 2021, RCS&RDS avea o cotă de piaţă de 65%, grupul Orange 19%, ceilalţi furnizori însumând 16%.
Veniturile din furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice au înregistrat o creştere anuală de 2%, depăşind 17 miliarde de lei (3,5 miliarde de euro), cu o pondere în PIB de 1,45%. Telefonia mobilă a generat 36% din totalul veniturilor telecom, internetul (fix şi mobil) 33%, segmentul de retransmisie a programelor TV 15%, celelalte servicii însumând 16%. În medie, venitul lunar din sectorul telecom a fost de 74 lei per locuitor, cu 2 lei mai mult decât media din 2020. În funcţie de veniturile obţinute în 2021 din reţele şi servicii de comunicaţii electronice, grupul Orange avea o cotă de piaţă de 40%, Vodafone 24%, RCS&RDS 22%, ceilalţi furnizori însumând 14%.
Raportul de date statistice privind piaţa de comunicaţii electronice din România pentru anul 2021 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligaţia de a transmite către ANCOM valorile indicatorilor corespunzători categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013.
ANCOM este instituţia care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenţei şi inovaţiei pe pieţele comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotaţie şi resurse tehnice asociate), încurajarea investiţiilor eficiente în reţele şi infrastructuri şi promovarea conectivităţi ultra-rapide. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) atrage atenţia utilizatorilor serviciului de telefonie mobilă asupra apelurilor pierdute sau apelurilor primite de la numere internaţionale pe care nu le cunosc, care pot reprezenta posibile tentative de fraudă realizate de persoane necunoscute ce încearcă să obţină câştiguri ilegale. Apelând înapoi astfel de numere, utilizatorii pot fi suprataxaţi, costurile regăsindu-se ulterior pe factura de servicii de telefonie.

Frauda cu apeluri pierdute

Persoanele care au intenţia de a înşela utilizatorii dau apeluri scurte, de obicei prin intermediul unor programe de apelare automată a unor numere selectate aleatoriu, cu intenţia ca cel apelat să sune înapoi. Victima sună de obicei la un număr de telefon cu suprataxă, iar scopul celor apelaţi este să menţină apelul activ un timp cât mai îndelungat şi să obţină, astfel, câştiguri ilicite. Tarifele aplicate acestor apeluri, către numere din ţări precum Botswana, Guineea, Guyana, Nepal, Sri Lanka etc., este ridicat, iar costurile se regăsesc, ulterior, pe factura persoanei care apelează.

Ce trebuie să facă utilizatorii pentru a evita acest tip de fraudă

Persoanele care întâmpină o astfel de situaţie sunt îndrumaţi să nu sune înapoi la numerele pe care nu le cunosc, cu atât mai puţin dacă acestea sunt numere internaţionale provenind din ţări cu care nu au nicio legătură. De asemenea, nu trebuie furnizate date cu caracter personal dacă acestea sunt solicitate prin aceste apeluri.

Ce, cum şi unde reclami

Utilizatorii care întâlnesc acest tip de fraudă sunt sfătuiţi să informeze furnizorul lor de servicii de telefonie şi, totodată, să se adreseze Poliţiei, instituţia abilitată de dispoziţiile legale în vigoare să investigheze posibilele cazuri de înşelăciune sau de infracţiuni informatice. Mai multe informaţii cu privire la acest subiect sunt disponibile pe site-ul Infocentru ANCOM - https://infocentru.ancom.ro/frauda-si-securitatea-datelor/. De asemenea, informaţii pot fi găsite şi pe site-urile furnizorilor de servicii de telefonie mobilă.

Publicat în De interes public

Începând cu 1 iulie 2021, operatorii de telefonie mobilă care activează pe piaţa din România vor practica un tarif de 0,7 eurocenţi/minut pentru terminarea apelurilor mobile, iar operatorii de telefonie fixă un tarif de 0,078 eurocenţi/minut pentru terminarea apelurilor fixe. Această măsură se aplică conform prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei Europene, ce stabileşte tarifele maxime de terminare care vor putea fi aplicate de operatori. Regulamentul Comisiei Europene este obligatoriu şi se aplică direct, fără a necesita transpunere în legislaţia naţională, informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM.

Tariful maxim pentru terminarea apelurilor mobile: Tariful de terminare a apelurilor mobile este cu aproape 8% mai mic faţă de cel practicat până acum şi va fi perceput de către toţi operatorii de telefonie mobilă desemnaţi cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propriile reţele publice de telefonie. Regulamentul Comisiei Europene stabileşte şi tarifele pentru următorii ani, ce se vor aplica şi în România astfel: 0,55 eurocenţi/minut în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022; 0,4 eurocenţi/minut în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023; 0,2 eurocenţi/minut de la 1 ianuarie 2024.

Tariful maxim pentru terminarea apelurilor fixe: Tariful de terminare a apelurilor fixe este cu aproximativ 20% mai mic faţă de cel practicat până acum. Regulamentul Comisiei Europene prevede o nouă scădere a tarifului maxim pentru terminarea apelurilor fixe de la 1 ianuarie 2022, când va ajunge la 0,07 eurocenţi/minut. Ce este tariful de terminare? Tariful de terminare reprezintă preţul plătit de un furnizor de servicii de telefonie altui operator în reţeaua căruia este terminat apelul efectuat de proprii utilizatori. Acest preţ se regăseşte în tariful perceput utilizatorului final care iniţiază apelul, precizează ANCOM.

Publicat în National

Utilizatorii pot încheia un contract de telefonie, internet sau televiziune şi de la distanţă, de cele mai multe ori, aceste contracte fiind iniţiate printr-un apel telefonic primit de la furnizor. În contextul sanitar actual, acest tip de prezentare a ofertelor şi de încheiere a unor noi contracte prin intermediul mijloacelor de comunicaţii a devenit tot mai popular.

Astfel că ANCOM a decis că este important să informeze clienţii de telefonie, internet sau televiziune care sunt paşii legali care trebuie parcurşi şi mai ales faptul că, după conversaţia telefonică iniţială, furnizorul trebuie să transmită toate informaţiile referitoare la ofertă şi pe un suport durabil (hârtie, e-mail, fax). Contractul se consideră încheiat doar dacă utilizatorul a semnat oferta şi a transmis-o furnizorului sau a trimis consimţământul scris pe un suport durabil către furnizor.

În anul 2020, ANCOM a primit o serie de sesizări de la utilizatori cu privire la contractele încheiate la distanţă, din care a reieşit faptul că existau anumite deficienţe în procesul de încheiere a acestora. În acest sens, ANCOM a efectuat un număr de 29 controale, în urma cărora au fost aplicate amenzi în cuantum de 480.000 lei. Autoritatea va continua să monitorizeze modalităţile de încheiere a contractelor la distanţă şi să ia măsurile care se impun.

Paşi pentru încheierea unui contract la distanţă în urma unui apel telefonic:

Pasul 1: În cadrul convorbirii telefonice, furnizorul are obligaţia de a oferi iniţial o serie de informaţii minime cu privire la ofertă:

- identitatea furnizorului;

- principalele caracteristici ale serviciilor şi produselor care urmează să fie contractate;

- preţul total al serviciilor şi produselor: valoarea planului tarifar; beneficiile incluse şi valabilitatea acestora; extraopţiunile ce urmează să fie activate şi valoarea acestora, tarifele aplicate după consumul resurselor incluse, costurile de transport pentru primirea şi eventual returnarea produsului, dacă este cazul;

- condiţiile, termenele şi procedura de exercitare a dreptului de retragere, precum şi informaţii referitoare la formularul de retragere;

- durata contractului, condiţiile de încetare şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul.

Pasul 2: După prezentarea telefonică a ofertei, furnizorul trebuie să transmită utilizatorului toate informaţiile referitoare la aceasta pe un suport durabil (hârtie, e-mail, fax).

Pasul 3: Dacă este de acord cu oferta primită, utilizatorul trebuie să transmită consimţământul pentru aceasta fie prin semnarea olografă a ofertei şi returnarea acesteia către furnizor (dacă o primeste pe hârtie), fie printr-o confirmare transmisă furnizorului pe un suport durabil ( e-mail, fax).

Atenţie! Doar acceptarea telefonică de către utilizator a ofertei prezentate iniţial de furnizor nu presupune încheierea unui contract la distanţă. Contractul se consideră încheiat la data la care a fost semnată oferta sau la care a fost transmis consimţământul scris, pe suport durabil, către furnizor.

Dreptul de retragere dintr-un contract la distanţă

Chiar şi după încheierea contractului la distanţă, utilizatorul are dreptul să se răzgândească şi să se retragă dintr-un contract la distanţă, fără a invoca vreun motiv, în termen de 14 zile de la data încheierii contractului respectiv.

Dacă scopul principal al contractului este achiziţionarea unui echipament (telefon, tabletă, PC etc.), termenul de 14 zile se calculează de la data primirii produsului.

De regulă, serviciile contractate la distanţă vor fi furnizate după expirarea perioadei de retragere de 14 zile. Dacă un utilizator vrea ca serviciul să îi fie furnizat înainte de expirarea perioadei de retragere de 14 zile, trebuie să facă o cerere expresă în acest sens. Furnizorul trebuie să îl informeze despre această posibilitate, precum şi despre faptul că trebuie să solicite acest lucru în mod expres.

ANCOM poate lua măsuri în cazul în care furnizorul nu a respectat drepturile utilizatorilor cu privire la încheierea contractelor la distanţă prin care sunt achiziţionate servicii de comunicaţii electronice.

Publicat în De interes public